Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow III konkurs „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 16:57:59
Odwiedziło nas: 10797905 gości (dzisiaj: 1512, wczoraj: 1838)
Fundusze krajowe
III konkurs „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG
07 maja 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym naborze w ramach III konkursu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w  warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Jego celem jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do wzrostu wykorzystania w perspektywie do 2028 roku rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

 1. Obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu, m.in.:
  • produktywne modele współpracy nauki i gospodarki,
  • modele udostępniania rezultatów badań naukowych gospodarce,
  • systemowe rozwiązania ułatwiające nawiązywanie bezpośredniej współpracy z brokerami technologii, ekspertami z instytutów naukowych oraz uczelni w kraju i za granicą,
  • rozwój i doskonalenie mechanizmów komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • efektywne modele aktywizacji grup społecznych i / lub obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją,
  • perspektywy i bariery rozwoju obszarów wiejskich.
 2. Obszar pułapki braku równowagi;
 3. Obszar pułapki demograficznej;
 4. Obszar pułapki słabości instytucji.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających, przy czym:

 • w skład konsorcjum wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe albo co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo,
 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jeden podmiot wdrażający, zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem projektu,
 • konsorcjum może się składać z minimum 3 i maksimum 5 podmiotów.

Liderem konsorcjum może być podmiot wdrażający zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem projektu albo jednostka naukowa lub podmiot wdrażający niebędący jednostką budżetową.

W ramach konkursu NCBR prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących:

 • Fazę A, w ramach której możliwe jest finansowanie badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych,
 • Fazę B, w ramach której możliwe jest finansowanie wyłącznie prac przedwdrożeniowych.

Projekt może obejmować Fazę A i Fazę B albo tylko Fazę B.

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 100 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł.

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw jest uzależniony od wielkości i rodzaju danego przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania dla podmiotów niebędących przedsiębiorstwami na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, przy czym realizacja Fazy B nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy.

Wnioski można składać w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-gospostrateg-iii/.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.