Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze międzynarodowe arrow Dwustronna wymiana osobowa naukowców pomiędzy Polską a Niemcami
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 17:22:53
Odwiedziło nas: 10798019 gości (dzisiaj: 1626, wczoraj: 1838)
Fundusze międzynarodowe
Dwustronna wymiana osobowa naukowców pomiędzy Polską a Niemcami
15 maja 2020

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej ogłaszają nabór wniosków w ramach dwustronnej wymiany osobowej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Z wnioskami o finansowanie mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

 • uczelnie;
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • instytuty badawcze;
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową.

Koordynatorem w projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez wnioskodawcę. Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej kierownika projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego.

Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Projekty mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2021 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2022 r.

Maksymalna wysokość finansowania projektu wynosi 25 000 PLN. Kwota ta może być dowolnie zwiększona ze środków własnych wnioskodawcy.

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i vice versa).

Wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

 • Koszty podróży naukowców polskich do Niemiec – maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN.
 • Koszty pobytu naukowców z Niemiec w Polsce – kwota ryczałtowa na koszt pobytu w Polsce wynosi:
  • w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie;
  • w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.

Wnioski należy składać w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie: https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/zakonczone/dwustronna-wymiana-osobowa-naukowcow-pomiedzy-polska-a-niemcami.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.