Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 17:23:19
Odwiedziło nas: 10798023 gości (dzisiaj: 1630, wczoraj: 1838)
Fundusze krajowe
Konkurs MINIATURA 4
03 czerwca 2020

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czwartą edycję konkursu MINIATURA, skierowanego do osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie pojedynczych działań naukowych służących przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Łącznie do zdobycia jest 15 mln zł.

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne. Zaplanowane działania naukowe muszą wpisywać się w definicję badań podstawowych. Zakres tematyczny konkursu obejmuje m.in. nauki o życiu.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które posiadają stopień naukowy doktora, uzyskany nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, i są zatrudnione przez jednostkę występującą w roli wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę. Warunkiem koniecznym jest aby badacz posiadał w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę i uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony w szczególnych przypadkach jak zasiłek chorobowy lub urlop związany z opieką i wychowywaniem dzieci.

Wnioskodawcą w konkursie mogą być następujące podmioty:

 • uczelnia,
 • federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • instytut naukowy PAN,
 • instytut badawczy,
 • międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • biblioteka naukowa,
 • Centrum Łukasiewicz,
 • instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Czas realizacji działań naukowych nie może przekraczać 12 miesięcy, a wysokość wnioskowanego finansowania musi mieścić się w przedziale od 5 do 50 tys. zł.

Kosztami kwalifikowalnymi w konkursie MINIATURA 4 nie są:

 • podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli podmiot realizujący ma prawną możliwość jego odzyskania,
 • koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego,
 • koszty przygotowania i wydania publikacji, koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych,
 • koszty leasingu, zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,
 • koszty wynagrodzeń oraz stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie,
 • koszty zakupu sprzętu informatyczno-biurowego (np. komputer, koszty licencji i wytworzenia oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka),
 • koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań,
 • koszty dojazdów, przejazdów, noclegów, diet, jeżeli nie dotyczą osoby przewidzianej do realizacji działania naukowego,
 • koszty udziału w kursach/szkoleniach.

Konkurs MINIATURA 4 jest realizowany w trybie ciągłym, a wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem systemu OSF do 30 września 2020 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.