Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Konkurs na Projekty aplikacyjne
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 16:41:19
Odwiedziło nas: 10797860 gości (dzisiaj: 1467, wczoraj: 1838)
Fundusze krajowe
Konkurs na Projekty aplikacyjne
09 czerwca 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na „Projekty aplikacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Głównym celem projektów jest zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów, które obejmują:

  • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
  • eksperymentalne prace rozwojowe (warunek konieczny).

Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

Projekt może uzyskać dofinansowanie pod warunkiem, że wnioskodawca zobowiąże się, że w terminie trzech lat od zakończenia jego realizacji wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

W konkursie mogą uzyskać dofinansowanie projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza województwem mazowieckim.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są zarejestrowane i prowadzące na terytorium Polski przedsiębiorstwa i jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:

  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
  • liderem konsorcjum może być jednostka naukowa albo przedsiębiorstwo,
  • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%,
  • w skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 100 000 000 złotych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln złotych.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
  • 200 tys. euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis
  • 2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw różni się w zależności od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa.  Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, gdy jednostki realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.

Nabór wniosków potrwa od 1 do 31 lipca 2020 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-14142020-projekty-aplikacyjne/.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.