Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Konkursy MAESTRO 12, SONATA BIS 10 i DAINA 2
Dzisiaj jest: poniedziałek, 20 września 2021 7:31:03
Odwiedziło nas: 11728240 gości (dzisiaj: 551, wczoraj: 1307)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze międzynarodowe
Konkursy MAESTRO 12, SONATA BIS 10 i DAINA 2
19 czerwca 2020

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy - MAESTRO 12, SONATA BIS 10 i DAINA 2, których łączny budżet wynosi 180 mln zł. Adresatami konkursów są doświadczeni badacze, naukowcy zamierzający utworzyć zespoły badawcze oraz osoby planujące realizację projektów we współpracy z litewskimi uczonymi.

Adresatem konkursu MAESTRO 12 są doświadczeni naukowcy, którzy planują prowadzić pionierskie badania, w tym także interdyscyplinarne, istotne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która posiada co najmniej tytuł naukowy doktora i w ciągu ostatnich 10 lat miała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych. Powinna wykazać się również realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie MAESTRO można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Projekt badawczy może trwać 36 miesięcy, 48 miesięcy albo 60 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

W konkursie SONATA BIS 10 kierownikiem projektu może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy musi mieć na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie SONATA BIS można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, a także pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Projekt badawczy może trwać 36 miesięcy, 48 miesięcy albo 60 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 150 mln zł.

DAINA 2 to wspólny projekt NCN i litewskiej agencji Research Council of Lithuania. Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Obie agencje przeprowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i RCL. Można uzyskać dofinansowanie na wynagrodzenie dla zespołu, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z realizacją polskiej części projektu. Minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji: 150 tys. zł. Natomiast maksymalna wartość finansowania nie jest określona. Projekt badawczy może trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na badania prowadzone przez polskie zespoły badawcze wynosi 10 mln zł.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach potrwa do 15 września 2020 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-06-15-ogloszenie-konkursow-maestro-12-sonata-bis-10-daina-2.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.