Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Konkurs 6/1.1.1/2020 Szybka ścieżka
Dzisiaj jest: poniedziałek, 20 września 2021 8:28:36
Odwiedziło nas: 11728354 gości (dzisiaj: 665, wczoraj: 1307)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze krajowe
Konkurs 6/1.1.1/2020 Szybka ścieżka
08 lipca 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o nowym naborze wniosków w ramach konkursu 6/1.1.1/2020 Szybka ścieżka w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W ramach konkursu prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Projekt może uzyskać dofinansowanie, jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że w terminie trzech lat od zakończenia jego realizacji wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych.

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Przedsiębiorstwa - realizujące projekt samodzielnie albo
 2. Przedsiębiorstwa - wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo
 3. Przedsiębiorstwa i jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa;
  • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo;
  • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych wynosi minimum 50%;
  • w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 300 000 000 złotych, w tym:

 • 100 000 000 złotych – na projekty w I rundzie,
 • 200 000 000 złotych – na projekty w II rundzie.

Runda I jest skierowana tylko do:

 • dużych przedsiębiorstw realizujących projekty samodzielnie,
 • dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z innymi dużymi przedsiębiorstwami,
 • dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z udziałem MŚP lub jednostek naukowych.

Runda II jest skierowana tylko do:

 • MŚP realizujących projekty samodzielnie,
 • MŚP realizujących projekty w konsorcjum z innymi MŚP oraz
 • MŚP realizujących projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi.

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej rozwiniętych (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • 1 mln złotych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln złotych – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć następujących pułapów:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
 • 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis;
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

W ramach konkursu jednostka naukowa może uzyskać do 100% dofinansowania na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Nabór wniosków potrwa od 3 sierpnia do 14 września 2020 r. Konkurs podzielony jest na dwie rundy:

 • od 3 do 21 sierpnia 2020 r. (I runda)
 • od 22 sierpnia do 14 września 2020 r. (II runda).

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-61112020-szybka-sciezka/.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.