Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Informacje arrow Konkurs na stypendium doktoranckie dla wykonawcy projektu badawczego Preludium - BIS pt. „Wpływ suplementacji witaminą D3 diety świń na transkryptom i proteom w wybranych tkankach”
Dzisiaj jest: niedziela, 29 listopada 2020 11:23:11
Odwiedziło nas: 10950646 gości (dzisiaj: 795, wczoraj: 14229)
Aktualności: Informacje
Konkurs na stypendium doktoranckie dla wykonawcy projektu badawczego Preludium - BIS pt. „Wpływ suplementacji witaminą D3 diety świń na transkryptom i proteom w wybranych tkankach”
23 lipca 2020

Dyrektor Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza Konkurs na stypendium doktoranckie dla wykonawcy projektu badawczego Preludium - BIS nr 2019/35/O/NZ9/03148 pt. „Wpływ suplementacji witaminą D3 diety świń na transkryptom i proteom w wybranych tkankach”.

Wymagania formalne

Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej.

 1. Posiadanie tytułu - mgr, mgr inż. o specjalności biologia, biologia molekularna bądź równoważny.
 2. Teoretyczna znajomość i umiejętność zastosowania technik z zakresu biologii molekularnej, biologii komórki i proteomiki, takich jak:
  • izolacja oraz ocena ilości i jakości kwasów nukleinowych RNA oraz DNA z różnych tkanek; znajomość technik analiz proteomicznych oraz immunologicznych: EliSA, Western Biot, techniki dwuwymiarowego rozkładu białek (m.in. PAGE); znajomość technik PCR oraz Real-Time PCR,
  • metoda sekwencjonowania NGS (Next Generation Sequencing); podstawowa wiedza z zakresu biochemii, ze szczególnym uwzględnieniem witamin, ekspresji genów i białek, szlaków metabolicznych.
 3. Umiejętność obsługi programów komputerowych pozwalających na korzystanie z programów statystycznych i graficznych.
 4. Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2, potwierdzone certyfikatem lub dyplomem.
 5. Dodatkowym atutem będzie posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 6. Gotowość do wyjazdu na 3-miesięczny staż na Uniwersytecie I-Lan na Tajwanie.
 7. Kandydat musi spełniać wymogi dotyczące przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych wymienione w Załączniku nr 1 do Zasad rekrutacji

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa w składzie: dr hab. Maria Oczkowicz prof. IZ - przewodnicząca komisji, dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska, prof. PAN - członek komisji, dr inż. Grzegorz Smołucha - członek komisji, dr hab. inż. Kataryna Ropka-Molik, prof. IZ - członek komisji.

Lista dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. Życiorys (CV),
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego,
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. Opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
 5. Opcjonalnie spis publikacji naukowych (w szczególności w czasopismach z listy filadelfijskiej, monografii naukowych, referatów konferencyjnych),
 6. Wymagane dokumenty dotyczące przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych, wymienione w Załączniku nr 1 do Zasad rekrutacji

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie Preludium- BIS nr 2019/35/O/NZ9/03148” do dnia 07.08.2020 r. w Sekretariacie Dyrektora Instytutu, adres: ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani oddzielnym pismem o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

Zwycięzca konkursu otrzyma stypendium doktoranckie finansowane z projektu Preludium BIS w wysokości 5 tys. zł brutto do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej. Po tym miesiącu stypendium będzie wynosić 6 tys. zł brutto.

Zwycięzca zostanie również uczestnikiem 4-letniej Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych prowadzonej przez Instytut Zootechniki PIB oraz cztery Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt.

Szczegółowe informacje o Szkole doktorskiej znajdują się na stronie internetowej Instytutu Botaniki PAN (jednostka koordynująca): www.botany.pl/index.php/pl/dzialalnosci/dzialalnosc-dydaktyczna/szkola-doktorska


W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z kierownikiem projektu Preludium - BIS: dr hab. Maria Oczkowicz; tel. 666-081-109; e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.