Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Konkurs 7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - Agrotech
Dzisiaj jest: piątek, 24 września 2021 19:20:43
Odwiedziło nas: 11736056 gości (dzisiaj: 1626, wczoraj: 1621)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze krajowe
Konkurs 7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - Agrotech
17 sierpnia 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o nowym naborze wniosków w ramach konkursu 7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka – Agrotech w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W ramach konkursu prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Projekt może uzyskać dofinansowanie, jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że w terminie trzech lat od zakończenia jego realizacji wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie;
 • mechanizacja w rolnictwie;
 • aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie;
 • rolnictwo precyzyjne;
 • zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza;
 • bioenergia i biomateriały.

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Przedsiębiorstwa - realizujące projekt samodzielnie albo
 2. Przedsiębiorstwa - wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo
 3. Przedsiębiorstwa i jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa;
  • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo;
  • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych wynosi minimum 50%;
  • w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 100 000 000 złotych.

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej rozwiniętych (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • 1 mln złotych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln złotych – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć następujących pułapów:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
 • 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis;
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

W ramach konkursu jednostka naukowa może uzyskać do 100% dofinansowania na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Nabór wniosków potrwa od 10 września do 6 listopada 2020 r. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-71112020-szybka-sciezka-agrotech/.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.