Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Informacje arrow 18 Sesja Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa FAO
Dzisiaj jest: czwartek, 02 grudnia 2021 18:05:28
Odwiedziło nas: 11953976 gości (dzisiaj: 2591, wczoraj: 1972)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Aktualności: Informacje
18 Sesja Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa FAO
04 listopada 2021

Bioróżnorodność w aspekcie wyżywienia i rolnictwa jest jednym z najważniejszych tematów gospodarczych. Tysiące gatunków i ich zmienność genetyczna są niezbędne do przystosowania się do zmieniających się warunków, w tym zmian klimatycznych. W tym aspekcie niezwykle ważne są działania Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa FAO, której członkami jest 178 kraje, w tym Polska. Komisja jest jedynym międzyrządowym forum, które zajmuje się pełnym zakresem zagadnień dotyczących zasobów genetycznych na ziemi, promując ich zrównoważone wykorzystanie dla bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju.

Celem Komisji jest osiągnięcie światowego konsensusu w sprawie równoważonego użytkowania i ochrony wszystkich zasobów genetycznych na ziemi oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści płynących z ich użytkowania. Komisja inicjuje, nadzoruje i kieruje przygotowaniem globalnych sektorowych i międzysektorowych analiz stanu różnorodności biologicznej w poszczególnych sektorach, ich zastosowań, czynników przyczyniających się do ich erozji oraz wyzwań i możliwości związanych z ich ochroną i wykorzystaniem w zrównoważony sposób.

W 18 Sesji Komisji wzięła udział delegacja Polska złożona z przedstawicieli obszaru tematycznego lasów, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych  Podczas Sesji rozpatrywanych i zatwierdzanych było łącznie 28 stanowisk regionu europejskiego – ERG/UE. Wśród nich 9 miało charakter międzysektorowy, 4 dotyczą zasobów genetycznych roślin, 2 zwierząt gospodarskich, 3 stanowiska są na temat leśnych zasobów genetycznych, 3 dotyczą wodnych zasobów genetycznych oraz 3 na temat różnorodności biologicznej mikroorganizmów i bezkręgowców, 1 na temat przyszłej organizacji pracy międzysesyjnej Komisji, 1 na temat osiągnięć na innych forach i 1 na temat współpracy z międzynarodowymi instrumentami i organizacjami. Polska odpowiedzialna była za przygotowanie stanowisk Regionu Europy dotyczących zasobów genetycznych zwierząt (punkt 10 agendy) oraz zasobów leśnych, zasobów wodnych, zasobów roślinnych i przyszłej organizacji prac FAO. Za przygotowanie i zaprezentowanie stanowiska dotyczącego zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich - Implementation of the Global Plan of Action for Animal Genetic Resource,s odpowiedzialna była w imieniu Polski dr Grażyna Polak. Posiedzenie Komisji poprzedzone było szeregiem spotkań w ramach Koordynacji państw Unii Europejskiej, a następnie wszystkich państw Regionu Europejskiego.

Punkt 10 agendy: Zasoby genetyczne zwierząt

Polska poprowadziła spotkania koordynacyjne ERG w dniu 22 i 24 września, oraz w trakcie sesji, przygotowując wstępnie projekt stanowiska Unii Europejskiej i biorąc udział w dyskusji nad merytorycznymi i językowymi sformułowaniami w stanowiskach. Stanowisko zostało uzgodnione i przyjęte jako stanowisko ERG.  Polska wygłosiła stanowisko na sesji plenarnej i brała udział w dyskusji z innymi regionami w celu osiągnięcia konsensusu co do wytycznych dla Komisji FAO dla dalszych prac podejmowanych w tym obszarze.

W obszarze zasobów genowych zwierząt gospodarskich poparto kontynuację prac związanych z realizacją Światowego Planu Działań dla zasobów genetycznych zwierząt i dalsze działania wspierające  zachowanie, w stosownych przypadkach, zasobów genetycznych zwierząt za pomocą metod in vivo lub in vitro oraz kontynuowanie współpracy szczególnie między krajami członkowskimi Komisji FAO, a także dalsze podnoszenie świadomości na temat znaczenia zasobów genetycznych zwierząt i roli zwierząt gospodarskich dla usług ekosystemowych oraz zachęcanie innych krajów do tworzenia krajowych i regionalnych strategii zrównoważonego wykorzystywania zwierząt gospodarskich, w tym transformacji systemów żywnościowych w kierunku większego zrównoważenia dla lepszego sprostania przyszłym wyzwaniom, zgodnie z 2 strategicznym obszarem priorytetowym Globalnego Planu Działań.  Zwrócono uwagę na przegląd realizacji Globalnego Planu Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt, wykorzystanie Światowej Bazy Danych DAD IS i szczegółową analizę czynników wpływających jej aktualizacje, status i trendy zasobów genetycznych zwierząt, projekt praktycznego przewodnika na temat innowacji w obrębie kriokonserwacji i projekt praktycznego przewodnika po genomicznej charakterystyce zasobów genetycznych zwierząt.

Wszystkie zdjęcia oraz dokumenty i raport końcowy dostępne są na stronie:

https://www.flickr.com/photos/faonews/albums/72157719917657741/page2
https://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/en/c/1414719/

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.