Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow II Sympozjum Etapowym Projektu Badawczego PBZ-KBN-036/P06/2000
Dzisiaj jest: niedziela, 20 stycznia 2019 14:44:26
Odwiedziło nas: 9235963 gości (dzisiaj: 829, wczoraj: 1011)
Aktualności: Konferencje i szkolenia
II Sympozjum Etapowym Projektu Badawczego PBZ-KBN-036/P06/2000
16 października 2003
"Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych"
Instytut Zootechniki, Balice

Program

- Sala konferencyjna, Nowy Gmach

Czwartek, 23.10.2003

9:00-9:15 Otwarcie Sympozjum

9:15-10:15 Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL's) użytkowości mlecznej bydła metodą skanowania genomu zgodnie z procedurą "selective DNA pooling" (K.Walawski).

Zaawansowanie realizacji projektu identyfikacji markerów STR's cech ilościowych (QTL's) użytkowości mlecznej bydła zgodnie z procedurą "selective DNA pooling". Dinucleotide repeat polymorphism within promoter III of bovine CoA carboxylase a encoding gene on BTA19. Investigation on effects of lysine-232/alanine (K2332A) substitution with extreme high and low milk production trait values in half-sib progenies of Polish Black-and-White cattle.

10:15-11:15 Polimorfizm i ekspresja genów z nadrodziny TGF-b i ich znaczenie w regulacji wzrostu mięśniowego i przebudowy gruczołu mlekowego u zwierząt gospodarskich (T.Motyl).

Współzależności pomiędzy ekspresją miostatyny a TGF-b1 w procesie miogenezy. Ocena ekspresji i aktywności czynników transkrypcyjnych biorących udział w przekaźnictwie sygnału apoptogennego pochodzącego od TGF-b1 w komórkach nabłonka gruczołu mlekowego. Polimorfizm i ekspresja miostatyny i IGFBP3 w mięśniach szkieletowych bydłaWpływ hormonów i czynników wzrostowych na ekspresję TGF-b1 w komórkach nabłonka gruczołu mlekowego bydła

11:15-11:45 Przerwa na kawę

11:45-12:45 Ekspresja i wpływ form polimorficznych wybranych genów w kształtowaniu mięsności oraz właściwości fizykochemicznych i funkcjonalnych tkanki mięśniowej tuczników (M.Koćwin-Podsiadła).

Metoda wyodrębniania mięsa wieprzowego kulinarnego i przetwórczego o wysokiej jakości. Oddziaływanie wartości potencjału glikolitycznego na mięsność, wartość kulinarną i przydatność przetwórczą mięsa mieszańców rasy landrace z duroc i yorkshire wolnych od genu RYR1T Interakcja między genem kalpastatyny a potencjałem glikolitycznym dla cech jakości mięsa tuczników odpornych na stres. Oddziaływanie genu wrażliwości na stres (RYR1) i genu kalpastatyny (CAST) na wartość rzeźną oraz jakość mięsa tuczników. Ocena kruchości mięsa świń rasy LxDUR, L I LxY w aspekcie przemian wybranych białek mięsa.Ocena kruchości mięsa świń rasy LxDUR, L I LxY w aspekcie przemian aktywności enzymow lizosomalnych. Wodochłonność mięsa świń rasy LxDUR, L I LxY a skład izoform łancuchów ciężkich miozyny

12:45-13:45 Wykorzystanie technologii "DNA microarray" do identyfikacji polimorfizmu genów warunkujących ekstremalne zróżnicowanie biosyntezy białek mleka (S.Kamiński).

Preliminary validation of 77 SNPs in Polish Black-and-White and Jersey cattle by the use of microarray technology. Simultaneous genotyping of 77 SNPs within 41 bovine loci by microarray technology. "SNPs for MILKPROT" - a website for searching and submitting of SNPs potentially associated with bovine milk protein biosynthesis.

13:45-14:45 OBIAD

14:45-15:45 Próby identyfikacji markerów molekularnych powiązanych z cechami użytkowości mięsnej bydła (S.Rosochacki).

Polimorfizm PCR-RFLP w genie kalpastatyny (CAST) bydła.

15:45-16:45 Identyfikacja polimorfizmu rejonów kodujących i regulacyjnych genów z rodziny MyoD i jego wpływ na mięsność tuszy świń (J.Kurył).

Identyfikacja polimorfizmu rejonów kodujących i regulacyjnych genów z rodziny MyoD i jego wpływ na mięsność tuszy świń.Polimorfizm genów MYF-6 i MYOG. Polimorfizm rejonów kodujących i regulacyjnych genów MYOD1 (MYF3) i MYF5 świni.

16:45-17:30 Ogólna dyskusja, w tym na temat przygotowania końcowej monografii

19:00 KOLACJA

Piątek, 24.10.2003

9:00-10:00 Identyfikacja polimorfizmu sekwencji kodujących i regulacyjnych genów: hormonu wzrostu, prolaktyny, ich receptorów oraz czynników transkrypcyjnych Pit-I i STAT5 u bydła - mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe (L.Zwierzchowski).

Czynnik transkrypcyjny STAT5A u bydła - polimorfizm genu i jego wpływ na funkcje.Polimorfizm sekwencji nukleotydów w rejonie 5' genu hormonu wzrostu (GH) bydła i jego receptora (GHR). Poszukiwanie funkcjonalnego polimorfizmu wybranych genów bydła

10:00-11:00Polimorfizm i ekspresja genu leptyny (LEP) i genu receptora leptyny (LEPR) oraz ich związek z cechami użytkowości tucznej i rzeźnej świń (M.Świtoński).

Polimorfizm genu leptyny (T3469C) jest słabo powiązany z cechami użytkowymi świń. Stężenie leptyny i jej wiązanie w podwzgórzu wykazują u świń niską współzależność z ilością tłuszczu i przyrostami masy ciała. Nowy polimorfizm genu receptora leptyny (T232A) w eksonie IV i jego związek z cechami produkcyjnymi świń. Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnej (CA)n zlokalizowanej w intronie III genu receptora leptyny i jego związek z cechami produkcyjnymi świń. Analiza molekularna genów czynników transkrypcyjnych C/EBPa i CREB.

11:00-11:30 przerwa na kawę

11:30-12:30Badania wybranych cech transgenicznych świń z ekspresją genu WAP-Fuc (Z.Smorąg).

Próby amplifikacji sondy molekulaenej dla genu WAP-Fuc metodą PCR lub klonowania, znakowanie sondy biotyną, uzyskanie preparatów chromosomowych pokolenia F2. Kontynuacja badań chromatyny plemnikowej nasienia knurków. Sprawdzenie wartości bakteriostatycznych transgenicznego mleka w kierunku E.Coli. Uzyskanie transgenicznego potomstwa F1;F2. Analiza molekularna.Zbadanie wpływu wprowadzonej informacji genetycznej na odchów prosiąt.

12:30-13:30 Identyfikacja i wykorzystanie w selekcji genów markerów związanych z użytkowością tuczną i rzeźną świń (M.Kamyczek).

13:30 - zakończenie Sympozjum

13:45 - OBIAD

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.