Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Konferencje i szkolenia arrow II Sympozjum Etapowym Projektu Badawczego PBZ-KBN-036/P06/2000
Dzisiaj jest: środa, 19 grudnia 2018 17:43:09
Odwiedziło nas: 9177267 gości (dzisiaj: 1237, wczoraj: 1318)
Aktualności: Konferencje i szkolenia
II Sympozjum Etapowym Projektu Badawczego PBZ-KBN-036/P06/2000
16 października 2003
"Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych"
Instytut Zootechniki, Balice

Program

- Sala konferencyjna, Nowy Gmach

Czwartek, 23.10.2003

9:00-9:15 Otwarcie Sympozjum

9:15-10:15 Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL's) użytkowości mlecznej bydła metodą skanowania genomu zgodnie z procedurą "selective DNA pooling" (K.Walawski).

Zaawansowanie realizacji projektu identyfikacji markerów STR's cech ilościowych (QTL's) użytkowości mlecznej bydła zgodnie z procedurą "selective DNA pooling". Dinucleotide repeat polymorphism within promoter III of bovine CoA carboxylase a encoding gene on BTA19. Investigation on effects of lysine-232/alanine (K2332A) substitution with extreme high and low milk production trait values in half-sib progenies of Polish Black-and-White cattle.

10:15-11:15 Polimorfizm i ekspresja genów z nadrodziny TGF-b i ich znaczenie w regulacji wzrostu mięśniowego i przebudowy gruczołu mlekowego u zwierząt gospodarskich (T.Motyl).

Współzależności pomiędzy ekspresją miostatyny a TGF-b1 w procesie miogenezy. Ocena ekspresji i aktywności czynników transkrypcyjnych biorących udział w przekaźnictwie sygnału apoptogennego pochodzącego od TGF-b1 w komórkach nabłonka gruczołu mlekowego. Polimorfizm i ekspresja miostatyny i IGFBP3 w mięśniach szkieletowych bydłaWpływ hormonów i czynników wzrostowych na ekspresję TGF-b1 w komórkach nabłonka gruczołu mlekowego bydła

11:15-11:45 Przerwa na kawę

11:45-12:45 Ekspresja i wpływ form polimorficznych wybranych genów w kształtowaniu mięsności oraz właściwości fizykochemicznych i funkcjonalnych tkanki mięśniowej tuczników (M.Koćwin-Podsiadła).

Metoda wyodrębniania mięsa wieprzowego kulinarnego i przetwórczego o wysokiej jakości. Oddziaływanie wartości potencjału glikolitycznego na mięsność, wartość kulinarną i przydatność przetwórczą mięsa mieszańców rasy landrace z duroc i yorkshire wolnych od genu RYR1T Interakcja między genem kalpastatyny a potencjałem glikolitycznym dla cech jakości mięsa tuczników odpornych na stres. Oddziaływanie genu wrażliwości na stres (RYR1) i genu kalpastatyny (CAST) na wartość rzeźną oraz jakość mięsa tuczników. Ocena kruchości mięsa świń rasy LxDUR, L I LxY w aspekcie przemian wybranych białek mięsa.Ocena kruchości mięsa świń rasy LxDUR, L I LxY w aspekcie przemian aktywności enzymow lizosomalnych. Wodochłonność mięsa świń rasy LxDUR, L I LxY a skład izoform łancuchów ciężkich miozyny

12:45-13:45 Wykorzystanie technologii "DNA microarray" do identyfikacji polimorfizmu genów warunkujących ekstremalne zróżnicowanie biosyntezy białek mleka (S.Kamiński).

Preliminary validation of 77 SNPs in Polish Black-and-White and Jersey cattle by the use of microarray technology. Simultaneous genotyping of 77 SNPs within 41 bovine loci by microarray technology. "SNPs for MILKPROT" - a website for searching and submitting of SNPs potentially associated with bovine milk protein biosynthesis.

13:45-14:45 OBIAD

14:45-15:45 Próby identyfikacji markerów molekularnych powiązanych z cechami użytkowości mięsnej bydła (S.Rosochacki).

Polimorfizm PCR-RFLP w genie kalpastatyny (CAST) bydła.

15:45-16:45 Identyfikacja polimorfizmu rejonów kodujących i regulacyjnych genów z rodziny MyoD i jego wpływ na mięsność tuszy świń (J.Kurył).

Identyfikacja polimorfizmu rejonów kodujących i regulacyjnych genów z rodziny MyoD i jego wpływ na mięsność tuszy świń.Polimorfizm genów MYF-6 i MYOG. Polimorfizm rejonów kodujących i regulacyjnych genów MYOD1 (MYF3) i MYF5 świni.

16:45-17:30 Ogólna dyskusja, w tym na temat przygotowania końcowej monografii

19:00 KOLACJA

Piątek, 24.10.2003

9:00-10:00 Identyfikacja polimorfizmu sekwencji kodujących i regulacyjnych genów: hormonu wzrostu, prolaktyny, ich receptorów oraz czynników transkrypcyjnych Pit-I i STAT5 u bydła - mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe (L.Zwierzchowski).

Czynnik transkrypcyjny STAT5A u bydła - polimorfizm genu i jego wpływ na funkcje.Polimorfizm sekwencji nukleotydów w rejonie 5' genu hormonu wzrostu (GH) bydła i jego receptora (GHR). Poszukiwanie funkcjonalnego polimorfizmu wybranych genów bydła

10:00-11:00Polimorfizm i ekspresja genu leptyny (LEP) i genu receptora leptyny (LEPR) oraz ich związek z cechami użytkowości tucznej i rzeźnej świń (M.Świtoński).

Polimorfizm genu leptyny (T3469C) jest słabo powiązany z cechami użytkowymi świń. Stężenie leptyny i jej wiązanie w podwzgórzu wykazują u świń niską współzależność z ilością tłuszczu i przyrostami masy ciała. Nowy polimorfizm genu receptora leptyny (T232A) w eksonie IV i jego związek z cechami produkcyjnymi świń. Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnej (CA)n zlokalizowanej w intronie III genu receptora leptyny i jego związek z cechami produkcyjnymi świń. Analiza molekularna genów czynników transkrypcyjnych C/EBPa i CREB.

11:00-11:30 przerwa na kawę

11:30-12:30Badania wybranych cech transgenicznych świń z ekspresją genu WAP-Fuc (Z.Smorąg).

Próby amplifikacji sondy molekulaenej dla genu WAP-Fuc metodą PCR lub klonowania, znakowanie sondy biotyną, uzyskanie preparatów chromosomowych pokolenia F2. Kontynuacja badań chromatyny plemnikowej nasienia knurków. Sprawdzenie wartości bakteriostatycznych transgenicznego mleka w kierunku E.Coli. Uzyskanie transgenicznego potomstwa F1;F2. Analiza molekularna.Zbadanie wpływu wprowadzonej informacji genetycznej na odchów prosiąt.

12:30-13:30 Identyfikacja i wykorzystanie w selekcji genów markerów związanych z użytkowością tuczną i rzeźną świń (M.Kamyczek).

13:30 - zakończenie Sympozjum

13:45 - OBIAD

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.