Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Dzisiaj jest: piątek, 03 lipca 2020 14:52:53
Odwiedziło nas: 10623249 gości (dzisiaj: 761, wczoraj: 1274)
Aktualności: Konferencje i szkolenia
Sympozjum
20 lutego 2005
II Sympozjum etapowe projektu badawczego "Wykorzystanie transgenezy w genetycznej modyfikacji świń dla pozyskania organów do transplantacjiu człowieka".

18. lutego br. w Instytucie Zootechniki w Balicach odbyło się II Sympozjum etapowe projektu badawczego „Wykorzystanie transgenezy w genetycznej modyfikacji świń dla pozyskania organów do transplantacji u człowieka”, podczas którego kierownicy 12 –tu realizowanych w ramach tego projektu zadań badawczych złożyli sprawozdania z ich wykonania.

Projekt jest unikatowy w aspekcie interdyscyplinarnym, uczestniczą w nim bowiem zespoły biotechnologów, biologów i lekarzy z 10-ciu ośrodków naukowych całej Polski. Zrealizowane cele badawcze przez jedne grupy są bezpośrednio wykorzystywane przez kolejne zespoły, a do najważniejszych realizowanych zadań należą:

  1. Tworzenie koncepcji oraz wykonanie konstrukcji genetycznych obniżających barierę immunologiczną świnia-człowiek.

  2. Uzyskanie w oparciu o w/w konstrukcje genetyczne transgenicznych zwierząt – potencjalnych dawców organów.

  3. Opracowanie przez zespoły chirurgów transplantacyjnych metod pozyskiwania organów od transgenicznych zwierząt oraz ich transplantacji.

  4. Zbadanie oraz zneutralizowanie przez zespół wirusologów ryzyka transfekcji świnia-człowiek.

  5. Opracowanie przez zespół farmakologów procedur i płynów do przechowywania organów.

  6. Ocena immunologiczna.

Ze sprawozdań przedstawionych podczas Sympozjum wynika, że na niespełna rok przed zakończeniem projektu cele badawcze, jakie postawili sobie jego realizatorzy, zostały w znacznym stopniu osiągnięte. Uzyskane dotąd wyniki m.in. w postaci liczącej ok. 90 sztuk populacji transgenicznych świń z wbudowanym genem mogącym obniżać barierę immunologiczną świnia–człowiek, które mogą być dawcami organów do przedklinicznych prób i testów transplantologicznych, opanowanie i rozwiązanie wielu problemów związanych z pozyskiwaniem i transplantacją zwierzęcych organów, udoskonalenie płynów perfuzyjnych oraz procedur pobierania i przechowywania organów pozyskiwanych od zwierząt stanowią mocną przesłankę twierdzenia, iż istnieje realna szansa opracowania przez polskie zespoły badawcze technologii pozyskiwania oraz przeszczepiania człowiekowi tak zmodyfikowanych organów zwierząt, by mogły one być jak wyżej zaznaczono użyte w transplantologii.

Uczestnicy Sympozjum zgodzili się, że cel ten można osiągnąć, jeśli projekt będzie kontynuowany po odpowiednim zmodyfikowaniu go w oparciu o dotychczasowe dokonania i postanowili podjąć starania o odpowiednie finansowanie. Ponadto zebrani uznali, że należy przygotować podręcznik, w którym opisane zostaną zastosowane w tym projekcie procedury i metody badawcze. O znaczeniu dotychczasowych dokonań realizatorów tego projektu świadczą też publikacje, patenty, przygotowanie kilku rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, uzyskanie czystych wirusologicznie zwierząt i linii komórkowych transgenicznych dla potrzeb klonowania.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.