Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Zakłady Doświadczalne arrow IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice
Dzisiaj jest: piątek, 24 września 2021 20:28:31
Odwiedziło nas: 11736167 gości (dzisiaj: 1737, wczoraj: 1621)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice

Działalność Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach obejmuje:

 • prowadzenie prac agrotechnicznych na posiadanym areale
 • prowadzenie prac hodowlanych oraz sprzedaż materiału hodowlanego (bydła, świń, owiec oraz koni)
 • realizacja tematów statutowych Instytutu Zootechniki, projektów badawczych,prac zleconych przez inne jednostki badawcze i uczelnie
 • prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu hodowli, żywienia i rozrodu zwierząt
 • produkcja mieszanek paszowych na własne potrzeby i na sprzedaż

Realizowane w roku 2008 tematy naukowo-badawcze:

 • Ocena zmienności genu kwaśnego mięsa u świń linii 990
 • Zbadanie wpływu wieku i rasy świń na poziom ekspresji genów miostatyny i hormonu wzrostu
 • Analiza polimorfizmu genów H-FAPB oraz LEPR i jego powiązanie z zawartością tłuszczu śródmięśniowego (IMF), jakością mięsa i innymi cechami produkcyjnymi świń ras pbz, duroc i pietrain
 • Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu poprzecznego przekroju tuszy do określenia mięsności świń
 • Określenie zależności pomiędzy intensywnością wzrostu młodych owiec a ich późniejszą użytkowością
 • Opracowanie metody szacowania zbiorczej wartości hodowlanej świń uwzględniającej jakość mięsa
 • Wpływ dowolnego skarmiania paszy objętościowej i dodatku maślanu sodu na pobranie składników pokarmowych, rozwój żwacza i wyniki odchowu cieląt
 • Wpływ produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego i poziom produkcji na wyniki opasania buhajków i jakość mięsa
 • Efektywność makuchu rzepakowego i gliceryny w żywieniu krów wysokomlecznych
 • Polimorfizm markerów genetycznych strukturalnej niestabilności genomu a użytkowość rozpłodowa świń
 • Monitoring populacji zwierząt gospodarskich pod kątem wad genetycznych, mutacji DNA oraz genetycznych uwarunkowań odporności i podatności na choroby
 • Weryfikacja rodowodów zwierząt hodowlanych z gatunków: koniowate, bydło, owce, kozy i świnie przy uwzględnieniu markerów klasy I i II
 • Doskonalenie metod i prowadzenie oceny wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich w zakresie powierzonym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa

Stan posiadania i użytkowania gruntów:
Zakład Doświadczalny w Pawłowicach posiada powierzchnię ogółem 2017 ha w tym użytki rolne zajmują 1894 ha. Struktura użytkowania gruntów jest następująca:

 • zboża 760 ha
 • rzepak 416 ha
 • buraki cukrowe 167 ha
 • kukurydza 204 ha
 • pozostałe pastewne 201 ha
 • łąki 138 ha
 • pastwiska 4 ha
 • sad 4 ha

Zakład oferuje wysokiej jakości materiał hodowlany:

 • jałówki
 • knury ras czystych i mieszańce dwurasowe
 • loszki rasy wbp
 • tryki hodowlane

Proponujemy:

 • półtusze wieprzowe
 • mieszanki pełnoporcjowe dla trzody chlewnej, drobiu, królików, koni
 • mieszanki paszowe uzupełniające dla świń
 • wykonanie na zlecenie doświadczeń z zakresu genetyki, żywienia i rozrodu
 • wykonanie analiz chemicznych, pasz i kiszonek w naszym laboratorium
 • wynajem naszych pomieszczeń konferencyjno - bankietowych dla firm i instytucji do organizacji różnego rodzaju spotkań i szkoleń
 • organizację imprez okolicznościowych
 • noclegi
 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.