Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Zakłady Doświadczalne arrow IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice
Dzisiaj jest: sobota, 23 marca 2019 22:33:19
Odwiedziło nas: 9333590 gości (dzisiaj: 1997, wczoraj: 1621)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice

Działalność Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach obejmuje:

 • prowadzenie prac agrotechnicznych na posiadanym areale
 • prowadzenie prac hodowlanych oraz sprzedaż materiału hodowlanego (bydła, świń, owiec oraz koni)
 • realizacja tematów statutowych Instytutu Zootechniki, projektów badawczych,prac zleconych przez inne jednostki badawcze i uczelnie
 • prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu hodowli, żywienia i rozrodu zwierząt
 • produkcja mieszanek paszowych na własne potrzeby i na sprzedaż

Realizowane w roku 2008 tematy naukowo-badawcze:

 • Ocena zmienności genu kwaśnego mięsa u świń linii 990
 • Zbadanie wpływu wieku i rasy świń na poziom ekspresji genów miostatyny i hormonu wzrostu
 • Analiza polimorfizmu genów H-FAPB oraz LEPR i jego powiązanie z zawartością tłuszczu śródmięśniowego (IMF), jakością mięsa i innymi cechami produkcyjnymi świń ras pbz, duroc i pietrain
 • Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu poprzecznego przekroju tuszy do określenia mięsności świń
 • Określenie zależności pomiędzy intensywnością wzrostu młodych owiec a ich późniejszą użytkowością
 • Opracowanie metody szacowania zbiorczej wartości hodowlanej świń uwzględniającej jakość mięsa
 • Wpływ dowolnego skarmiania paszy objętościowej i dodatku maślanu sodu na pobranie składników pokarmowych, rozwój żwacza i wyniki odchowu cieląt
 • Wpływ produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego i poziom produkcji na wyniki opasania buhajków i jakość mięsa
 • Efektywność makuchu rzepakowego i gliceryny w żywieniu krów wysokomlecznych
 • Polimorfizm markerów genetycznych strukturalnej niestabilności genomu a użytkowość rozpłodowa świń
 • Monitoring populacji zwierząt gospodarskich pod kątem wad genetycznych, mutacji DNA oraz genetycznych uwarunkowań odporności i podatności na choroby
 • Weryfikacja rodowodów zwierząt hodowlanych z gatunków: koniowate, bydło, owce, kozy i świnie przy uwzględnieniu markerów klasy I i II
 • Doskonalenie metod i prowadzenie oceny wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich w zakresie powierzonym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa

Stan posiadania i użytkowania gruntów:
Zakład Doświadczalny w Pawłowicach posiada powierzchnię ogółem 2017 ha w tym użytki rolne zajmują 1894 ha. Struktura użytkowania gruntów jest następująca:

 • zboża 760 ha
 • rzepak 416 ha
 • buraki cukrowe 167 ha
 • kukurydza 204 ha
 • pozostałe pastewne 201 ha
 • łąki 138 ha
 • pastwiska 4 ha
 • sad 4 ha

Zakład oferuje wysokiej jakości materiał hodowlany:

 • jałówki
 • knury ras czystych i mieszańce dwurasowe
 • loszki rasy wbp
 • tryki hodowlane

Proponujemy:

 • półtusze wieprzowe
 • mieszanki pełnoporcjowe dla trzody chlewnej, drobiu, królików, koni
 • mieszanki paszowe uzupełniające dla świń
 • wykonanie na zlecenie doświadczeń z zakresu genetyki, żywienia i rozrodu
 • wykonanie analiz chemicznych, pasz i kiszonek w naszym laboratorium
 • wynajem naszych pomieszczeń konferencyjno ? bankietowych dla firm i instytucji do organizacji różnego rodzaju spotkań i szkoleń
 • organizację imprez okolicznościowych
 • noclegi
 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.