Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Dzisiaj jest: czwartek, 02 grudnia 2021 17:14:59
Odwiedziło nas: 11953846 gości (dzisiaj: 2461, wczoraj: 1972)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

System Zarządzania

System Zarządzania obejmuje analizy:

 • pasz i jaj liofilizowanych na zawartość aminokwasów;
 • jaj, mięsa, jego przetworów, konserw mięsno-warzywnych i warzywno-mięsnych, pasz, serów, mleka, płynnych przetworów mlecznych i soków owocowo-warzywnych na zawartość witamin A i E;
 • pasz, mięsa i jego przetworów na zawartość wapnia, magnezu, sodu, potasu;
 • pasz na zawartość miedzi, manganu, żelaza, cynku;
 • pasz, produktów żywnościowych i krwi na zawartość jodu;
 • pasz, mięsa, kości, kału i kałomoczy na zawartość fosforu;
 • mięsa i pasz na zawartość azotu i białka ogólnego;
 • pasz w zakresie następujących parametrów: wilgotności/suchej masy, tłuszczu surowego i włókna surowego.

W miarę rozwoju Centralnego Laboratorium i zdobywania nowych umiejętności zakres działalności laboratoryjnej będzie ulegać poszerzeniu.

Centralne Laboratorium Instytutu Zootechniki realizuje Politykę Jakości, której podstawowym celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług i właściwego poziomu obsługi Klienta. Laboratorium stosuje zasady Dobrej Praktyki Profesjonalnej w celu zapewnienia wiarygodności wyników badań i spełnienia oczekiwań Klienta.

Laboratorium utrzymuje System Jakości spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025, opisany Księdze Jakości.

Laboratorium podejmuje działania zmierzające do zapewnienia i podnoszenia jakości usług. Badania są przeprowadzane zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami Klientów.

Laboratorium działa bezstronnie i niezależnie tzn. nie podlega żadnym handlowym, finansowym lub innym naciskom mogącym wpłynąć na wydawany przez nie osąd merytoryczny.

Pracownicy laboratoriów związani z działalnością dotyczącą badań są zapoznani z dokumentacją dotyczącą jakości i są świadomi tego, że jakość powstaje wtedy, gdy wszyscy uczestnicy procesu, na każdym etapie działalności spełniają swoje obowiązki, znają i rozumieją dokumentację jakościową, oraz stale realizują Politykę Jakości i postępują według procedur ustalonych przez kierownictwo laboratoriów. Dokumentacja jest podana właściwemu personelowi i jest dostępna.

Polityka Jakości jest realizowana poprzez:

 • prowadzenie swej działalności zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości oraz zachowanie poufności i niezależności
 • prowadzenie zapisów i dokumentacji Systemu Jakości oraz właściwe ich nadzorowanie
 • ustalenie zasad formułowania warunków zlecenia/umowy i ocenienie jej pod kątem możliwości realizacji, uwzględniając finansowe, techniczne, prawne i intelektualne możliwości laboratoriów
 • zamawianie i wybór dostawców wyposażenia i usług, kontrolę dostaw oraz sprawdzanie wyposażenia przed jego użyciem
 • zapewnienie warunków do szerokiej współpracy z Klientem
 • nadzorowanie odstępstw od ustalonych procedur i własnej polityki
 • podjęcie odpowiednich działań zmierzających do usunięcia niezgodności, z uwzględnieniem zarówno obserwacji dokonanych w samych laboratoriach, jak i uwag zgłoszonych przez Klienta
 • podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych zmniejszających ryzyko wystąpienia problemów jakościowych w przyszłości
 • przeprowadzanie audytów potwierdzających zgodność Systemu Jakości z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • coroczne przeglądy zarządzania Jakością, z udziałem Dyrekcji Instytutu Zootechniki i kierownictwa laboratoriów
 • posiadanie stale szkolonego personelu, mającego kwalifikacje, kompetencje i środki niezbędne do pełnienia swoich obowiązków związanych z badaniami oraz wykonywaniem wszelkich działań wpływających na ich jakość
 • zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych, posiadanie pomieszczeń właściwie wyposażonych i określenie zasad ograniczonego do nich dostępu
 • stosowanie udokumentowanych i sprawdzonych metod badań, które spełniają wymagania Klienta i są w zakresie możliwości laboratoriów
 • posiadanie i nadzór wyposażenia badawczego, odpowiedniego do wykonanych badań
 • zachowanie powiązań własnych wzorców jednostek miar z odpowiednimi wzorcami odniesienia jednostek miar
 • odpowiednie postępowanie z obiektami/próbkami do badań, w tym ich przechowywanie we właściwych warunkach
 • stosowanie technik statystycznych i optymalizację jakości analiz, z uwzględnieniem możliwości laboratoriów i potrzeb Klienta, na rzecz którego wykonywana jest dana usługa
 • przedstawienie w sposób obiektywny wyniku badania w postaci raportu o ustalonym formacie i treści
 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.