Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Doktorat Honoris Causa dla Prof. dr hab. Mariana Różyckiego
Dzisiaj jest: wtorek, 19 stycznia 2021 9:16:10
Odwiedziło nas: 11070500 gości (dzisiaj: 589, wczoraj: 2992)
Aktualności: Informacje
Doktorat Honoris Causa dla Prof. dr hab. Mariana Różyckiego
28 czerwca 2004
Prof. dr hab. Marian Różycki, Członek Korespondent PAN, Przewodniczący Rady Naukowej i Kierownik Działu Genetyki i Hodowli Zwierząt Instytutu Zootechniki, 18 czerwca 2004 roku otrzymał godność Doktora Honoris Causa Akademii Rolniczej w Szczecinie.

 

 

Profesor Marian Różycki urodził się 10 marca 1938 we Lwowie. Studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie ukończył w 1963 roku. Po odbyciu stażu w macierzystej uczelni podjął prace w Instytucie Zootechniki, gdzie pracuje do chwili obecnej. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1970, doktora habilitowanego w 1979, a tytuł profesora w 1989 roku

Zainteresowania naukowo-wdrożeniowe profesora Mariana Różyckiego koncentrują się na możliwości genetycznego doskonalenia trzody chlewnej. Jest on współautorem i autorem wykorzystywanych w doskonaleniu ras czystych metod oceny wartości hodowlanej świń w zakresie cech tucznych i rzeźnych. Prace badawcze profesora Mariana Różyckiego z tego zakresu są powszechnie cenione, dotyczą bowiem szacowania parametrów genetycznych ważnych cech użytkowych świń, określania stopnia dokładności ich oceny, szacowania wielkości możliwego postępu hodowlanego, jak również wyprowadzania indeksów selekcyjnych.

Profesor Marian Różycki jest współautorem programu krzyżowania towarowego świń realizowanego w Polsce od lat siedemdziesiątych. Jest on inicjatorem, współautorem i realizatorem założeń metodycznych wyprowadzenia jedynej w kraju syntetycznej linii świń 990. Wprowadził też na szeroka skalę metodę BLUP do oceny wartości hodowlanej świń w krajowych stadach zarodowych.

Profesor Marian Różycki uczestniczy również w badaniach z zakresu genetyki molekularnej dotyczących mapowania genomu świni, identyfikacji i wykorzystania w selekcji genów markerów związanych z użytkowością tuczną i rzeźną trzody chlewnej oraz uzyskania świń transgenicznych.

Jest autorem i współautorem 420 publikacji, 2 podręczników akademickich, 1 skryptu akademickiego 105 artykułów i komunikatów, 51 referatów, 98 opracowań popularno-naukowych i 33 innych opracowań.

Dokonania profesora Mariana Różyckiego są także znaczące w rozwoju kadry naukowej. Jest kierownikiem Studium Doktoranckiego Instytutu Zootechniki. I promotorem 15 zakończonych przewodów doktorskich.

Profesor Marian Różycki kieruje Radą Naukową Instytutu Zootechniki w Krakowie, jest także Przewodniczącym Rad Naukowych Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu i Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej, członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Przewodniczącym Rady Hodowlanej Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej ogólnopolskiego czasopisma specjalistycznego "Trzoda Chlewna".

Za swa działalność naukowo-badawczą był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i nagrodami resortowymi.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.