Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Wystawa Ras Rodzimych, XX Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 17:19:49
Odwiedziło nas: 10797983 gości (dzisiaj: 1590, wczoraj: 1838)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Aktualności: Inne wydarzenia
Wystawa Ras Rodzimych, XX Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
10 października 2005
Podczas tegorocznej jubileuszowej XX Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która odbyła się w Poznaniu w ramach targów Polagra-Farm 2005 w dniach 6 - 9 października, szczególne miejsce zostało poświęcone lokalnym rasom zwierząt gospodarskich.

Polska ma długą tradycję w działaniach na rzecz ochrony ras lokalnych, dzięki czemu możliwe było zachowanie dużej różnorodności genetycznej poszczególnych gatunków oraz przetrwanie wielu bardzo cennych starych ras. Obserwowane w ostatnich latach zmniejszanie się liczebności niektórych ras powoduje zagrożenie dla ich przetrwania. Aby temu zapobiec najcenniejsze rasy objęte są programami ochrony zasobów genetycznych. Podejmowane są również działania w kierunku restytucji ras uznanych już za wymarłe

 

.

 

Instytut Zootechniki, podobnie jak w roku ubiegłym, odpowiedzialny był za organizację Wystawy Ras Rodzimych , na której można było podziwiać przedstawicieli większości naszych lokalnych ras objętych ochroną zasobów genetycznych. Rasy rodzime zlokalizowane były w pawilonie 12. Tam mieściło się również stoisko informacyjne Instytutu Zootechniki, często odwiedzane zarówno przez przedstawicieli resortu rolnictwa jak również przez rolników i producentów zainteresowanych utrzymywaniem ras lokalnych. Stoisko Instytutu oraz Wystawa zostały odwiedzone przez delegację rządową z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, J. Jerzym Pilarczykiem.

 

 

Na stoisku Instytutu Zootechniki podczas ciągłych sesji multimedialnych prezentowano na zainstalowanym tam ekranie prezentacje dotyczące osiągnięć naukowych Instytutu oraz lokalnych ras zwierząt gospodarskich. Na naszym stoisku wydawniczym dużym zainteresowaniem cieszyły się wydawnictwa Instytutu: "Roczniki Naukowe Zootechniki", "Annals of Animal Sciences", "Wiadomości Zootechniczne", "Pasze przemysłowe", broszury wdrożeniowe, informatory o Instytucie Zootechniki i inne materiały.

W ramach Wystawy Ras Rodzimych 36 wystawców zaprezentowało łącznie 97 zwierząt i 18 stad drobiu reprezentujących następujące rasy, odmiany i rody: bydło polskie czerwone i białogrzbiete; świnie puławskie, złotnickie białe i złotnickie pstre; owce wrzosówki, świniarki, olkuskie, wielkopolskie, pomorskie, uhruskie oraz polskie owce górskie odmiany barwnej; kury żółtonóżki kuropatwiane Z-33, zielononóżki kuropatwiane (Z11 i Zk), Polbar Pb, Leghorn G-99 i H-22, Sussex S-66 i Rhode Island Red R-11; gęsi lubelskie, kieleckie, podkarpackie, pomorskie, suwalskie, kartuskie, garbonose i rypińskie, minikaczki K-2 oraz pekin polski P-33; króliki popielniańskie; lisy pospolite pastelowe i białoszyjne oraz szynszyle beżowe. Zaprezentowane zostały również klacze konika polskiego i huculskie ze źrebiętami, ul z pszczołami rasy środkowoeuropejskiej linii Asta; gęsi białe kołudzkie, a także koza karpacka - rodzima rasa kóz uznawana obecnie za nieistniejącą, restytuowana przez Instytut Zootechniki

Prezentowane zwierzęta i stada drobiu (za wyjątkiem lisów, kozy karpackiej i gęsi kołudzkiej) podlegały ocenie zgodnie z Regulaminem oceny zwierząt ras rodzimych oraz nagradzania hodowców zatwierdzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ocenę przeprowadzili sędziowie powołani przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: prof. dr hab. Jędrzej Krupiński (IZ), prof. dr hab. Marian Różycki (IZ), prof. dr hab. Jan Trela (IZ), doc. dr Katarzyna Cywa-Benko (IZ), dr hab. Paweł Bielański (IZ), mgr Alicja Wożny (KCHZ).


                          

W zależności od uzyskanych wyników oceny przyznawane były złote i srebrne medale, a najlepsze zwierzęta uzyskały   tytuły czempiona i wiceczempiona. Łącznie przyznano 64 złote i 27 srebrnych medali.

Honorowe tytuły zdobyli:

 • - w grupie krów ras rodzimych:
  • czempionat - Czesław Banach z Góry Św. Jana za krowę polską czerwoną nr Pl00500431253,
  • wiceczempionat - AR w Lublinie, Katedra Hodowli Bydła za krowę białogrzbietą nr Pl00501169177;
 • - w grupie loszek rasy puławskiej:
  • czempionat - Wojciech Król z Tchórzewa za loszkę nr 18854-0111/05,
  • wiceczempionat - Andrzej Cieślak z Woli Chomejowej za loszkę nr 18847-0166/05;
 • - w grupie loszek złotnickich:
  • czempionat - Maciej Zdziarski z Łabiszyna za loszkę nr 01001-0470/04,
  • wiceczempionat - Barbara i Leonard Sell z Prosny za loszkę nr 03002-0242/05;
 • - w grupie tryków ras rodzimych:
  • czempionat - Antoni Puza z Aulakowszczyzny za tryka rasy wrzosówka nr 757-002-1010,
  • wiceczempionat - Józef Kula z Maruszyny za tryka barwnej owcy górskiej nr 498-504-4212;
 • - w grupie maciorek ras rodzimych:
  • czempionat - Tomasz Korczyński z Imbramowic za maciorkę olkuską nr 358-001-4012,
  • wiceczempionat - "Restal-Agri" Sp. z o.o., GR w Kuliczch za maciorkę pomorską nr 195-030-4644;
 • - w grupie drobiu ras rodzimych:
  • czempionat - Grupa IZ - Hodowla Drobiu ZADROB Zakrzewo Sp. z o.o . za stado gęsi suwalskich,
  • wiceczempionat - AR w Lublinie, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej za stado ku Polbar Pb.

Wręczone zostały również nagrody specjalne:

 1. Puchar Dyrektora Instytutu Zootechniki za szczególne zasługi w ochronie ras rodzimych otrzymała Akademia Rolnicza w Lublinie , prowadząca hodowle zachowawcze bydła białogrzbietego, kur zielononóżek kuropatwianych Zk i Polbar Pb, owiec uhruskich oraz współdziałająca w realizacji programu ochrony świń puławskich,
 2. Puchar Dyrektora Instytutu Zootechniki za wybitne osiągnięcia w zachowaniu ras rodzimych otrzymał Tomasz Korczyński z Imbramowic, wieloletni hodowca owcy olkuskiej.
 3. Puchar za najsympatyczniejsze zwierzę rasy rodzimej ufundowany przez Instytut Zootechniki i redakcję FARMERA otrzymał Władysław Tyliński z Łodzi za szynszylę beżową. Zwycięzca został wyłoniony w ramach konkursu wśród publiczności zorganizowanego przez redakcję Farmera i Instytut Zootechniki.
 4. Puchar im. Władysława Rżewskiego za najlepszą stawkę szynszyli ufundowany przez Krajowy Związek Hodowców Szynszyli z siedzibą w Myślenicach otrzymało Przedsiębiorstwo Usług Transportowych i Realizacji Inwestycji "RABA" w Myślenicach

 

  

 

Ogiery i klacze lokalnych ras: konik polski, hucuł, małopolska i śląska prezentowane były w pawilonie 7 i oceniane według Regulaminu oceny koni i nagradzania hodowców. Łącznie 20 wystawców zaprezentowało 26 ogierów i 27 klaczy tych ras, które uzyskały: 8 czempionatów, 8 wiceczempionatów, 27 złotych i 17 srebrnych medali.

W ramach VII Forum Rolniczego odbyło się zorganizowane przez Instytut Zootechniki seminarium na temat: "Bioróżnorodność w programach rolnośrodowiskowych", w czasie którego pracownicy Instytutu wygłosili następujące referaty:

 • "Pakiet G01 - ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich" mgr Maria Jaszczyńska,
 • "Ochrona zasobów genetycznych bydła" dr Anna Majewska,
 • "Ochrona zasobów genetycznych koni" dr Iwona Tomczyk-Wrona,
 • "Ochrona zasobów genetycznych owiec" dr Jacek Sikora.

W części dyskusyjnej uczestnicy seminarium zadawali pytania i zgłaszali uwagi dotyczące realizacji programów rolnośrodowiskowych.

Stoisko Instytutu oraz Wystawa Ras Rodzimych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających, wielu rolników dowiadywało się o możliwości zakupu zwierząt oraz interesowało się szczegółowymi warunkami prowadzenia ich hodowli. Ekspozycja cieszyła się również dużym zainteresowaniem mediów.

 

Wykaz czempionatów, wiceczempionatów, złotych i srebrnych medali uzyskanych przez Zakłady Instytutu Zootechniki podczas XX Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

Czempionaty:

W kategorii ogólnej:

 • za klacz huculską Westalka z Zakładu Doświadczalnego Odrzechowa k. Rymanowa
 • za knurka linii 990 z ZZD Instytutu Zootechniki w Pawłowicach
 • za loszkę p.b.z. ze Stacji Badawczej Trzody Chlewnej Żerniki Wielkie
 • za tryka rasy owca romanowska z ZZD Instytutu Zootechniki w Pawłowicach
 • za gęsi białe kołudzkie z Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka.

W kategorii ras rodzimych:

 • za gęsi suwalskie z Grupy Instytutu Zootechniki - Hodowli Drobiu ZADROB Zakrzewo Sp. z o.o.

Złote i srebrne medale:

W kategorii ogólnej:
 
Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt Instytutu Zootechniki

 • za króliki białe nowozelandzkie - 2 złote medale

Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
Zakład Doświadczalny Odrzechowa k. Rymanowa
:

 • za klacz huculską - 1 złoty medal,
 • za ogiera huculskiego - 1 złoty medal,
 • za krowę rasy Simental - 2 złote medale

Grupa Instytutu Zootechniki - Hodowla Drobiu ZADROB Zakrzewo Sp. z o.o.

 • za kury Astra S i Astra W1 - 2 złote medale
 • za kaczki towarowe Dworka - 1 złoty medal,
 • za rezerwę genetyczną gęsi kubańskiej - 1 złoty medal,
 • za kury Astra eksperymentalna - 1 srebrny medal.

W kategorii ras rodzimych:
 
Grupa Instytutu Zootechniki - Hodowla Drobiu ZADROB Zakrzewo Sp. z o.o.

 • za gęsi podkarpackie i garbonose - 2 złote medale,
 • za minikaczki K2 i kaczki pekin polski P33 - 2 złote medale,
 • za gęsi lubelskie, kieleckie, rypińskie, kartuskie - 4 srebrne medale.

Zakład Doświadczalny w Balicach:

 • za tryka rasy wrzosówka - 1 złoty medal,
 • za maciorkę rasy wrzosówka - 2 złote medale,
 • za maciorkę rasy wrzosówka - 1 srebrny medal

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Sp. z o.o. w Chorzelowie:

 • za kury Sussex S66, zielononóżki kuropatwiane Z11, żółtonóżki kuropatwiane Ż33, Rhode Island Red R11, Leghorn G99 - 5 złotych medali,
 • za kury Leghorn H22 - 1 srebrny medal.

Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka otrzymał również:

 • Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarskiej Izby Gospodarczej w Warszawie za wybitne osiągnięcia w hodowli i promocji gęsi polskiej białej oraz za upowszechnianie wiedzy w tym zakresie,
 • Medal Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt za wielokrotne czempionaty w kategorii gęsi i udział w wystawach.

 

 

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.