Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Konferencje i szkolenia arrow XXV Konferencja naukowo-techniczna pt. "Dodatki paszowe"
Dzisiaj jest: wtorek, 18 grudnia 2018 16:43:15
Odwiedziło nas: 9175612 gości (dzisiaj: 900, wczoraj: 1412)
Aktualności: Konferencje i szkolenia
XXV Konferencja naukowo-techniczna pt. "Dodatki paszowe"
23 grudnia 2008
W dniach 11-12 grudnia 2008 r. odbyła się w Puławach XXV Konferencja naukowo-techniczna  pt. „Dodatki paszowe”, zorganizowana przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy,  Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie i Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Celem konferencji było przedstawienie producentom pasz, inspektorom inspekcji weterynaryjnej i pracownikom ZHW aktualnych wymagań prawnych w zakresie rejestracji dodatków paszowych i ich użytkowania w żywieniu zwierząt w świetle wyników prac badawczych krajowych i zagranicznych.

Wykładowcami byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach, Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie.

Wykład nt. oceny metod badania dodatków paszowych zootechnicznych prowadzonej przez Wspólnotowe Laboratorium Referencyjne dla dodatków paszowych (CRL-FA) wygłosiła dr Renata Leuschner z Instytutu Materiałów Referencyjnych i Pomiarów IRMM w Geel, Belgia.

Aktualne wymagania prawne w zakresie dodatków paszowych przedstawił dr Andrzej Borowski, Naczelnik Wydziału Pasz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki egzekwowania przepisów prawnych poprzez działania kontrolne podejmowane przez IW w  ramach nadzoru paszowego zaprezentował dr Jacek Boruta  z GIW.

Podczas Konferencji wiele miejsca poświęcono metodom badania substancji czynnych dodatków paszowych i interpretacji wyników badania dodatków paszowych.

W konferencji uczestniczyli reprezentanci producentów pasz, pracownicy inspektoratów weterynarii i laboratoriów ZHW. Oferty firmowe prezentowali przedstawiciele Noack Polen, Adi-Feed i Inter Yeast. Firmy te, a także Tigret prezentowały także swoje wyroby i oferty na stoiskach.

W konferencji uczestniczyli ponadto inni goście zagraniczni – pracownicy Kontrolnego Instytutu Preparatów  Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych z Lwowa.

Głównym  celem konferencji było przedstawienie aktualnych przepisów i wymagań w zakresie rejestracji i stosowania dodatków paszowych w produkcji pasz i żywieniu zwierząt. Zwrócono także uwagę na ocenę jakości i bezpieczeństwa stosowania dodatków paszowych w aspekcie bezpieczeństwa produktów zwierzęcego pochodzenia – zaprezentowano  interesujące wyniki badań monitoringowych  i  wyniki urzędowej kontroli nad dodatków paszowych.  Uwaga była zwrócona także na wybrane zagadnienia technologiczne stosowania dodatków paszowych z uwzględnieniem ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych ich kontroli i możliwości przeciwdziałania. Wiele uwagi poświęcono homogeniczności dodatków paszowych w środowisku mieszanki paszowej; zaprezentowano metodykę badawczą i wyniki oceny pasz krajowych w tym zakresie. Przedstawiono elementy oceny zagrożeń w aspekcie stosowania dodatków paszowych.

Jednym z celów konferencji było przedstawienie metod badania dodatków paszowych, ich walidacji, niepewność badania. Przedstawiono wyniki porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości w zakresie dodatków paszowych oraz możliwości wykorzystania wyników tych badań do budowy systemu oceny i interpretacji wyników badań dodatków paszowych.

Wykładom towarzyszyło zainteresowanie tematyką konferencji o czym świadczyła ożywiona dyskusja i zadawane pytania. Pytania i podnoszone problemy w czasie konferencji zostaną opublikowane w Paszach Przemysłowych. Nie zawsze znajdowano jednoznaczne odpowiedzi; rozwiązanie niektórych problemów będzie wymagało dodatkowych analiz i uzgodnień.  Nie bez znaczenia była jednak możliwość spotkań w gronie zainteresowanych osób, podzielenia się doświadczeniami, kuluarowych rozważań problemów nurtujących producentów pasz, pracowników laboratoriów ZHW i inspektorów IW. Wyrażono pogląd o potrzebie kontynuowania takich spotkań.

*** GALERIA ZDJĘĆ ***

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.