Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Konferencje i szkolenia arrow XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Jakość i bezpieczeństwo pasz ..."
Dzisiaj jest: piątek, 24 września 2021 21:02:52
Odwiedziło nas: 11736225 gości (dzisiaj: 1795, wczoraj: 1621)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Aktualności: Konferencje i szkolenia
XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Jakość i bezpieczeństwo pasz ..."
14 września 2009

W dniach 7-8 września 2009 r. w Zakopanem odbyła się XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Jakość i bezpieczeństwo pasz - aktualne wymagania", zorganizowana przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie i Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Celem konferencji było przedstawienie producentom pasz, inspektorom inspekcji weterynaryjnej i pracownikom ZHW aktualnych wymagań w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa pasz i ich użytkowania w żywieniu zwierząt  w świetle wyników prac badawczych krajowych i zagranicznych. Wykładowcami byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach, Instytutu Zootechniki-PIB w Krakowie.  W Konferencji uczestniczyli także pracownicy naukowi z zagranicy: z Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie, z Instytutu Zootechnicznego UAAN w Charkowie (Ukraina) oraz dr Piotr Robouch z Wspólnotowego Laboratorium Referencyjnego ds. Dodatków Paszowych (CRL-FA), usytuowanego przy Instytucie Materiałów Referencyjnych i Pomiarów IRMM w Geel, Belgia, który przedstawił interesujący wykład nt. „Dodatki paszowe – badania laboratoryjne i proces rejestracji”.

W związku z opublikowaniem w dniu 1 września 2009 r.  w Dzienniku Urzędowym UE (OJ L 229/1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 i uchylające dyrektywy 79/373/EWG, 80/511/EWG, 82/471/EWG,/ 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję 2004/21/WE, zagadnienia regulowane  tym rozporządzeniem znalazły żywy oddźwięk wśród uczestników i były przedmiotem dyskusji w czasie obrad jak też w kuluarowych rozmowach. Przykładem może być planowany katalog materiałów paszowych i potrzeba umieszczenia na tej liście charakterystycznych materiałów paszowych stosowanych w naszym kraju oraz nowe granice tolerancji składników pokarmowych i dodatków paszowych, których zachowanie może być trudne przy obecnych charakterystykach walidacyjnych metod badania substancji czynnych niektórych dodatków paszowych (załącznik IV).

Główne cele i tezy konferencji to przedstawienie aktualnych zagadnień badawczych i praktycznych w zakresie jakości i bezpieczeństwa pasz, zarówno odniesieniu do ich produkcji jak też użytkowania w żywieniu zwierząt.  Oprócz wyżej sygnalizowanych, rozważane zagadnienia dotyczyły m.in. wyników urzędowej kontroli pasz a także oceny procesu wytwarzania produktów paszowych przez badanie jednorodności  (homogeniczności) rozmieszczenia składników. Przedstawiono także wybrane elementy oceny zagrożeń i analizy ryzyka w produkcji i obrocie paszowym.  Wiele miejsca poświęcono metodom badania pasz i walidacji metod oraz interpretacji wyników badania pasz, zwłaszcza w odniesieniu do zagrożeń mikrobiologicznych. Wiele miejsca poświęcono jakości materiałów paszowych – kluczowemu elementowi wpływającemu na jakość mieszanek paszowych.

W konferencji uczestniczyli reprezentanci producentów pasz, pracownicy inspektoratów weterynarii i laboratoriów ZHW. Oferty firmowe prezentowali przedstawiciele Foss Polska, Itochu Corporation S.A., Rettenmaier Polska Sp. z o.o. Przedstawiciele  Itochu  Corporation S.A. przekazali uczestnikom przetłumaczony na język polski Informator Ajinomoto Eurolysine S.A.S. Nr 32 (wydanie specjalne – listopad 2008), Podręcznik Żywieniowca Ajinomoto Eurolysione S.A.S. pt. „Pomiar oraz szacowanie ilości aminokwasów w surowcach paszowych”.   Pozostałe firmy prezentowały także swoje wyroby na stoiskach.

Wykładom towarzyszyło zainteresowanie tematyką konferencji o czym świadczyła ożywiona dyskusja i zadawane pytania. Pytania i niektóre problemy podnoszone w czasie konferencji zostaną przedstawione w najbliższym wydaniu Pasz Przemysłowych. Nie zawsze znajdowano jednoznaczne odpowiedzi; rozwiązanie niektórych problemów będzie wymagało dodatkowych analiz i uzgodnień.  Nie bez znaczenia była jednak możliwość spotkań w gronie zainteresowanych osób, podzielenia się doświadczeniami, kuluarowych rozważań problemów nurtujących producentów pasz, pracowników laboratoriów ZHW i inspektorów IW. Podkreślano potrzebę poszukiwania rozwiązań, które znajdują potwierdzenie i uzasadnienie  w uznanych badaniach naukowych. Wyrażono pogląd o potrzebie kontynuowania takich spotkań. Prezentowane na konferencji referaty i doniesienia zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych a wybrane zagadnienia zostaną opublikowane w formie monografii.

Waldemar Korol

*** GALERIA ZDJĘĆ ***

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.