Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow 7 Program Ramowy
Dzisiaj jest: środa, 05 sierpnia 2020 1:31:48
Odwiedziło nas: 10671189 gości (dzisiaj: 249, wczoraj: 1554)
Fundusze międzynarodowe
7 Program Ramowy

 "Programy ramowe" (PR) są głównym instrumentem finansowym Unii Europejskiej wspierającym prace badawczo-rozwojowe obejmujące prawie wszystkie dziedziny naukowe. Komisja Europejska przedstawia PR, które są zatwierdzane przez Radę oraz Parlament Europejski zgodnie z procedurą współdecyzji.

Od ich rozpoczęcia w 1984 r. każdy z programów ramowych obejmuje okres pięciu lat, przy czym ostatni rok bieżącego PR pokrywa się z pierwszym rokiem kolejnego PR.

7 PR będzie trwał siedem lat. Program ten rozpoczął się 1 stycznia 2007 r., a zakończy w 2013 r. Program opiera się na osiągnięciach poprzedniego programu w kształtowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej, i zmierza do rozwoju w Europie gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy.

Jak jest skonstruowany 7 PR?

Wspólnotowa część 7PR została podzielona na cztery programy odpowiadające czterem podstawowym komponentom badań europejskich:

Współpraca

Wspierane są prace badawcze o szerokim zakresie, prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej, od projektów i sieci współpracy do koordynacji krajowych programów badawczych. Współpraca międzynarodowa między UE i państwami trzecimi jest integralną częścią tego programu.

Program ten jest ukierunkowany na przemysł i został podzielony na cztery podprogramy:
  • Badania prowadzone w ramach współpracy stanowią podstawę finansowania badań przez UE;
  • Wspólne inicjatywy technologiczne tworzone głównie w oparciu o prace prowadzone przez Europejskie Platformy Technologiczne;
  • Koordynacja pozawspólnotowych programów badawczych
  • Współpraca międzynarodowa

Pomysły

Program ten podnosi dynamiczność, kreatywność i doskonałość badań europejskich w pionierskich dziedzinach wiedzy we wszystkich obszarach nauki i techniki, w tym inżynierii, nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych. W tym programie działania są nadzorowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych.

Ludzie

Ilościowe i jakościowe wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii w Europie poprzez spójny zestaw działań "Marie Curie".

Możliwości

Celem tego programu jest promowanie rozwoju infrastruktur badawczych, badań na rzecz MŚP oraz potencjału badawczego regionów europejskich (Regiony Wiedzy), a także stymulacja wykorzystania pełnego potencjału badawczego (regiony konwergencji) poszerzonej Unii oraz budowa efektywnego i demokratycznego społeczeństwa opartego na wiedzy.

Każdy z tych programów podlega programowi szczegółowemu. Przewidziany jest także program szczegółowy dla Wspólnego Centrum Badawczego (działania nienależące do obszaru badań jądrowych) oraz dla działalności badawczej i szkoleniowej Euratom.

Szczegóły na stronie http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Opracował: Dział Komercjalizacji Badań i Współpracy z Praktyką
Kontakt: Kierownik Działu Komercjalizacji Badań i Współpracy z Praktyką, tel. 012 25 88 392


 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.