Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego PATENT PLUS "Wsparcie patentowania wynalazków"
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 15:20:22
Odwiedziło nas: 9170912 gości (dzisiaj: 1094, wczoraj: 1646)
Fundusze krajowe
Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego PATENT PLUS "Wsparcie patentowania wynalazków"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił Program „Patent PLUS - Wsparcie patentowania wynalazków” mający na celu unowocześnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych

Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
"PATENT PLUS -
Wsparcie patentowania wynalazków
"

określony jest na podstawie Rozporządzenia Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu "PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków" z dnia 12 sierpnia 2008 roku (Dz. U. Nr 156 poz. 971).

Głównym celem programu PATENT PLUS jest unowocześnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych. Program w obecnym kształcie zawiera zadania, które pokrywają swoim zasięgiem zgłoszenia krajowe, regionalne (w tym europejskie), a także procedurę międzynarodową. Ten szeroki zakres współfinansowania zgłoszeń patentowych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wprowadzenia jak najszerszej ochrony patentowej na rodzime wynalazki. Dodatkowym elementem programu jest podniesienie świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań oraz ułatwienie jednostkom naukowym pozyskiwania w tym celu partnerów biznesowych.

Beneficjenci Programu:

Zgodnie z rozporządzeniem beneficjentami programu "PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków", zwanego dalej "programem" mogą być:

 • uczelnie
 • akademickie inkubatory przedsiębiorczości;
 • centra transferu technologii;
 • jednostki naukowe;
 • parki technologiczne;
 • konsorcja badawczo-rozwojowe;
 • podmioty działające na rzecz nauki;
 • centra doskonałości;
 • fundacje wspierające transfer technologii i przedsiębiorczości, posiadające siedzibę w RP.

W ramach Programu będą finansowane następujące rodzaje zadań:

 1. Dofinansowane lub refundowane koszty niezbędne do przygotowania zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz w procedurze Międzynarodowej, procedurach regionalnych lub procedurze krajowej do urzędu patentowego państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, w tym również czynności rzecznika patentowego.
 2. Finansowane zadania związane z ułatwieniem pozyskiwania partnerów do komercjalizacji wynalazków oraz dofinansowanie szkolenia i upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej

Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu państwa może wynosić 90% planowanych kosztów realizacji projektu (z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej de minimis).

Składanie wniosków:

Wnioski mogą być składane dwa razy w roku: do 31 marca i 30 września. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie Ministra "PATENT PLUS" jest spełnienie ściśle określonych w Rozporządzeniu wymagań, którymi są:

 1. Złożenie w 2 egzemplarzach poprawnie wypełnionego wniosku udostępnionego na stronie MNiSW. Wnioski należy wypełnić zgodnie z Rozporządzeniem, a zwłaszcza z uwzględnieniem zadań w nim zawartych;
 2. Złożenie wraz z wnioskiem wymienionych w nim załączników. Dla uzyskania pozytywnej oceny z badania formalnego, konieczne jest także przedstawienie określonego kwotowo 10 % wkładu własnego Wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrożeń i Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.