Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego PATENT PLUS "Wsparcie patentowania wynalazków"
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:39:58
Odwiedziło nas: 9239469 gości (dzisiaj: 1407, wczoraj: 1563)
Fundusze krajowe
Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego PATENT PLUS "Wsparcie patentowania wynalazków"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił Program „Patent PLUS - Wsparcie patentowania wynalazków” mający na celu unowocześnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych

Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
"PATENT PLUS -
Wsparcie patentowania wynalazków
"

określony jest na podstawie Rozporządzenia Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu "PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków" z dnia 12 sierpnia 2008 roku (Dz. U. Nr 156 poz. 971).

Głównym celem programu PATENT PLUS jest unowocześnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych. Program w obecnym kształcie zawiera zadania, które pokrywają swoim zasięgiem zgłoszenia krajowe, regionalne (w tym europejskie), a także procedurę międzynarodową. Ten szeroki zakres współfinansowania zgłoszeń patentowych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wprowadzenia jak najszerszej ochrony patentowej na rodzime wynalazki. Dodatkowym elementem programu jest podniesienie świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań oraz ułatwienie jednostkom naukowym pozyskiwania w tym celu partnerów biznesowych.

Beneficjenci Programu:

Zgodnie z rozporządzeniem beneficjentami programu "PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków", zwanego dalej "programem" mogą być:

 • uczelnie
 • akademickie inkubatory przedsiębiorczości;
 • centra transferu technologii;
 • jednostki naukowe;
 • parki technologiczne;
 • konsorcja badawczo-rozwojowe;
 • podmioty działające na rzecz nauki;
 • centra doskonałości;
 • fundacje wspierające transfer technologii i przedsiębiorczości, posiadające siedzibę w RP.

W ramach Programu będą finansowane następujące rodzaje zadań:

 1. Dofinansowane lub refundowane koszty niezbędne do przygotowania zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz w procedurze Międzynarodowej, procedurach regionalnych lub procedurze krajowej do urzędu patentowego państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, w tym również czynności rzecznika patentowego.
 2. Finansowane zadania związane z ułatwieniem pozyskiwania partnerów do komercjalizacji wynalazków oraz dofinansowanie szkolenia i upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej

Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu państwa może wynosić 90% planowanych kosztów realizacji projektu (z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej de minimis).

Składanie wniosków:

Wnioski mogą być składane dwa razy w roku: do 31 marca i 30 września. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie Ministra "PATENT PLUS" jest spełnienie ściśle określonych w Rozporządzeniu wymagań, którymi są:

 1. Złożenie w 2 egzemplarzach poprawnie wypełnionego wniosku udostępnionego na stronie MNiSW. Wnioski należy wypełnić zgodnie z Rozporządzeniem, a zwłaszcza z uwzględnieniem zadań w nim zawartych;
 2. Złożenie wraz z wnioskiem wymienionych w nim załączników. Dla uzyskania pozytywnej oceny z badania formalnego, konieczne jest także przedstawienie określonego kwotowo 10 % wkładu własnego Wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrożeń i Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.