Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Publikacje i wydawnictwa
Dzisiaj jest: sobota, 17 listopada 2018 12:37:33
Odwiedziło nas: 9133660 gości (dzisiaj: 576, wczoraj: 1329)
Publikacje i wydawnictwa

Krajowa strategia

Wydawnictwa własne Instytutu Zootechniki PIB

Instytut Zootechniki PIB wydaje 4 czasopisma:

 1. "Annals of Animal Science" (Redaktor Naczelny prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz)
 2. "Roczniki Naukowe Zootechniki" (Redaktor Naczelny prof. dr hab. Mariusz Pietras)
 3. "Roczniki Naukowe Zootechniki - Monografie i Rozprawy" (Redaktor Naczelna dr hab. Dorota Kowalska, prof. IZ PIB)
 4. "Wiadomości Zootechniczne" (Redaktor Naczelna mgr Danuta Dobrowolska)

Roczniki Naukowe Zootechniki (półrocznik) wychodzą w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim, a Annals of Animal Science (kwartalnik) są angielskojęzyczne. Wszystkie zawarte w nich prace są to oryginalne prace naukowe z zakresu nauk zootechnicznych o zasięgu międzynarodowym, recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych, specjalistów w danej dziedzinie, z ośrodków badawczych w kraju i za granicą. Skład Rady Redakcyjnej AAS jest międzynarodowy.

Tematyka obydwu czasopism jest podobna, z tym że prace zawarte w RNZ skupiają się raczej na problematyce krajowej a AAS dotyczą problemów i badań o znaczeniu międzynarodowym. Obydwa czasopisma starają się pośredniczyć w przekazywaniu najnowszych osiągnięć badań naukowych do praktyki rolniczej, a także dla studentów uczelni rolniczych.

Czasopisma RNZ i AAS są indeksowane przez krajową bazę danych Polish Scientific Journals Contents Agric.& Biol. Sci., osiągalną w sieci Internet (http://psjc.icm.edu.pl ) oraz wykazywane w 12 źródłach zagranicznych.

"Wiadomości Zootechniczne" są kwartalnikiem o charakterze informacyjno-przeglądowym, zamieszczającym także artykuły przyczynkowe naukowe. Zamieszczamy w nim prace z zakresu: genetyki, chowu, hodowli, żywienia i rozrodu zwierząt gospodarskich, a także paszoznawstwa oraz technologii i ekonomiki produkcji zwierzęcej. Szczególnie propagujemy nowości. Wiele miejsca poświęcamy problemom ekologii i ochrony środowiska. Publikujemy informacje z zakresu doradztwa rolniczego i jego roli w warunkach gospodarki rynkowej. Na bieżąco informujemy czytelników zarówno o dokonaniach naszych naukowców, interesujących zjazdach, sympozjach i seminariach, jak też o osiągnięciach zagranicznych ośrodków naukowych i naszej z nimi współpracy. Wszystkie publikowane w nich artykuły są recenzowane. Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku angielskim. Czasopismo to pełni pożyteczną rolę w propagowaniu dorobku naukowego, służy informacjami zarówno młodej kadrze zootechników, studentom, jak też praktykom - hodowcom, producentom pasz, doradcom. Czasopismo nasze jest wykazywane w bazie danych Thomson Scientific Master Journal List.

Spisy treści, streszczenia i cała zawartość czasopism publikowana jest również na stronie internetowej Instytutu Zootechniki (http://www.izoo.krakow.pl). Na prośbę osób zainteresowanych dysponujemy wersją elektroniczną publikowanych prac. 

Czasopismo "Annals of Animal Science" jest indeksowane na liście Journal Citation Report, jego Impact Factor (IF) wynosi obecnie 1,018, a wartość punktowa według Listy czasopism punktowanych MNiSW - 15 pkt

Ostre sito selekcji artykułów sprawia, że poziom publikacji, a co za tym idzie ich ranga są wysokie i mają ogromne znaczenie dla nauki polskiej, o czym świadczy wysoka punktacja w ocenie parametrycznej KBN:

 • "Roczniki Naukowe Zootechniki" - 7 pkt
 • "Wiadomości Zootechniczne" - 7 pkt

Periodyki rozprowadzane są na zasadzie prenumeraty i wymiany międzybibliotecznej, krajowej i międzynarodowej (do 40 krajów świata). Dowodem zainteresowania naszymi czasopismami są przysyłane listownie lub pocztą elektroniczną prośby o odbitki interesujących prac zamieszczonych na łamach naszych wydawnictw.

Czasopisma IZ PIB figurują w księgozbiorach wszystkich bibliotek uniwersyteckich oraz bibliotek uczelni rolniczych w kraju.

Równie ważną formą upowszechniania wyników badań naukowych i pomocy praktyce rolniczej są wydawane przez IZ PIB wychodzące periodycznie wyniki oceny wartości hodowlanej zwierząt, a także broszury upowszechnieniowe, książki i materiały informacyjne.

Działalność wydawnicza Instytutu Zootechniki

Realizowana jest przez Zespół Wydawnictw i Poligrafii, kierowany przez mgr Bogusławę Krawiec. W skład Zespołu wchodzą:

Redakcja graficzna i językowa:

 • mgr Bogusława Krawiec  (Sekretarz Redakcji "Wiad. Zoot.")

Redakcja językowa:

 • mgr Magdalena Bielska (Sekretarz Redakcji "Rocz. Nauk. Zoot.")
 • mgr Katarzyna Skupniewicz (Sekretarz Redakcji "Ann. Anim. Sci.")
 • mgr Jerzy Pilawski (tłumacz j. ang.)

Opracowanie graficzne i poligrafia komputerowa:

 • Maria Makarewicz

Drukarnia:

 • Zbigniew Bugaj
 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.