Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Dzisiaj jest: środa, 27 października 2021 18:41:29
Odwiedziło nas: 11856655 gości (dzisiaj: 1555, wczoraj: 2150)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Normalizacja

Komitet Techniczny Nr 87 ds. Chowu i Hodowli Zwierząt został powołany przez Polski Komitet Normalizacyjny, którego misją jest sprawne organizowanie działalności normalizacyjnej w Polsce zgodnie z rozwiązaniami europejskimi i międzynarodowymi. W skład KT Nr 87 ds. Chowu i Hodowli Zwierząt wchodzą członkowie Komitetu Technicznego realizujący zadania poprzez swoich reprezentantów.

Członkami Komitetu Technicznego Nr 87 ds. Chowu i Hodowli Zwierząt są następujące podmioty:

  • Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy,
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,
  • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS,
  • Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego.

W marcu 2018 roku przeprowadzono wybory na przewodniczącego KT Nr 87 ds. Chowu i Hodowli Zwierząt. Przewodniczącym Komitetu Technicznego Nr 87 ds. Chowu i Hodowli Zwierząt został wybrany dr hab. Jacek Walczak, Z-ca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Zootechniki PIB.

Sekretariat Komitetu Technicznego Nr 87 ds. Chowu i Hodowli Zwierząt jest prowadzony przez Instytut Zootechniki PIB. Sekretarzem Komitetu Technicznego Nr 87 jest mgr Krzysztof Paleczny.

Komitet Techniczny Nr 87 ds. Chowu i Hodowli Zwierząt, poprzez działania swoich członków, zajmuje się zagadnieniami z zakresu terminologii, wymagań jakościowych, metod badań oraz przechowywania i transportu, stosowanych dla zwierząt hodowlanych i rzeźnych oraz jaj wylęgowych.

Wraz z intensywnym rozwojem rolnictwa oczekuje się wzrostu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także wpływu chowu i hodowli zwierząt na to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo żywnościowe musi być priorytetowym działaniem w każdym kraju poprzez zapewnienie odpowiedniej jakościowo żywności. Działalność badawcza w zakresie nauk zootechnicznych ukierunkowana jest na bieżące i przyszłe potrzeby produkcji żywności dobrej jakości w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska przyrodniczego. Żywność dobrej jakości wspomaga zapobieganie wielu chorobom cywilizacyjnym i sprzyja utrzymywaniu prawidłowych funkcji organizmu. Problemy związane z produkcją zwierzęcą znajdują odzwierciedlenie w dokumentach normalizacyjnych.

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, który jest największym w resorcie rolnictwa instytutem o zasięgu ogólnokrajowym, zajmującym się sferą badań naukowych i prac rozwojowych, obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich oraz całokształtem problematyki produkcji zwierzęcej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleca realizację prac i wytycza niektóre kierunki działania Instytutu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi także upoważniło Instytut Zootech­niki PIB, na mocy rozporządzenia, do realizacji i koordynacji działań na rzecz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, w celu ochrony i zachowania rodzimych ras zwierząt oraz przechowywania materiału genetycznego.

Pozostałe podmioty, które są członkami KT Nr 87 ds. Chowu i Hodowli Zwierząt mają punkty styczne z Instytutem Zootechniki PIB, przede wszystkim z kierunkami badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach związanych z chowem i hodowlą zwierząt, mających na uwadze priorytet działalności na rzecz praktyki rolniczej. Normalizacja, pomimo dobrowolnego stosowania, jest niezbędnym czynnikiem dla zachowania pożądanych wskaźników, którymi powinny się charakteryzować produkty pochodzenia zwierzęcego, dopuszczone do sprzedaży.

Kluczowe korzyści, które zostały już osiągnięte i wynikają z pracy Komitetu Technicznego Nr 87 ds. Chowu i Hodowli Zwierząt to poprawa jakości produktów na rynku i jednolitość terminologii stosowanej.

Główne cele Komitetu Technicznego Nr 87 ds. Chowu i Hodowli Zwierząt:

  • opiniowanie norm i innych dokumentów normalizacyjnych wprowadzających ujednolicone wymagania dotyczące zwierząt hodowlanych i rzeźnych oraz jaj wylęgowych,
  • harmonizacja i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań,
  • zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów a zatem zdrowia konsumenta, z uwzględnieniem ochrony środowiska,
  • dokonywanie systematycznych przeglądów Polskich Norm w celu zapewnienia aktualności zbioru PN.
 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.