Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Inne wydarzenia arrow Wystawa Ras Rodzimych w ramach XXV Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych - Poznań, 11-14.09.2011
Dzisiaj jest: wtorek, 26 stycznia 2021 21:47:20
Odwiedziło nas: 11097804 gości (dzisiaj: 1247, wczoraj: 3569)
Aktualności: Inne wydarzenia
Wystawa Ras Rodzimych w ramach XXV Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych - Poznań, 11-14.09.2011
19 września 2011

Podczas XXV Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która odbyła się w Poznaniu w dniach 11-14 września 2011 roku Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy odpowiedzialny był za organizację Wystawy Ras Rodzimych. Tegoroczna Wystawa Ras Rodzimych była już X, która towarzyszyła KWZH.

W dniu 11 września 2011 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej Dacian Ciolos oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi Marek Sawicki wraz z Prezesem Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzejem Byrtem otworzyli największe w tej części Europy targi spożywczo-gastronomiczne Polagra-Food, Polagra-Tech, Gastro Trendy, Smaki Regionów i Pakfood oraz XXV Krajową Wystawę Zwierząt Hodowlanych. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele delegacji zagranicznych resortów rolnictwa m.in. ministrowie rolnictwa Litwy i Rumunii oraz wiceministrowie rolnictwa Federacji Rosyjskiej i Czech, a także delegacje ze Szwecji i Republiki Mołdawii.

Otwarcie XXV Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

Uroczyste otwarcie poprzedziło wręczenie przez Prezydenta RP orderów i odznaczeń osobom zasłużonym dla polskiego rolnictwa. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został m.in. Eugeniusz Malinowski prezes Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Kołbaczu sp. z o.o.

W pawilonie numer 12 można było podziwiać większość lokalnych ras zwierząt objętych programami ochrony zasobów genetycznych. Znajdowało się tam również stoisko informacyjne Instytutu Zootechniki PIB. Ekspozycję ras rodzimych przygotowaną przez Instytut w dniu 11 września odwiedziła delegacja ministrów ds. rolnictwa poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, a w dniu 14 września zaszczycił swoją obecnością Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki. Stoisko było odwiedzane zarówno przez przedstawicieli resortu rolnictwa, instytucji związanych z hodowlą i chowem zwierząt, przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, jak również przez rolników i producentów zainteresowanych utrzymywaniem rodzimych ras zwierząt oraz przez liczne wycieczki szkolne oraz innych zwiedzających.

W pawilonie numer 3 prezentowane były dodatkowo barwne odmiany nutrii objęte programami ochrony oraz konie zimnokrwiste w typie sztumskim.

Na stoisku informacyjnym Instytutu Zootechniki PIB prezentowano film dotyczący rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz informacje na temat osiągnięć pracowników naukowych Instytutu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ulotki informacyjne opracowane przez poszczególnych koordynatorów opisujące zwierzęta ras rodzimych, publikacje, takie jak: „Roczniki Naukowe Zootechniki”, „Annals of Animal Science”, „Wiadomości Zootechniczne”, „Pasze przemysłowe” oraz broszury upowszechnieniowe.

W pawilonie 12 zorganizowana została również ekspozycja ślimaków hodowlanych Helix Aspersa, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających, tym bardziej że można było nabyć wyroby ze ślimaków.

Ponadto przygotowano ekspozycje pokazową nutrii odmian barwnych, która również wzbudzała duże zainteresowanie.

Instytut Zootechniki PIB przygotował już po raz drugi niecodzienną atrakcję - mini boisko do piłki nożnej, na którym kury ras rodzimych rozgrywały codziennie mecz piłkarski. Ponadto przez trzy pierwsze dni Wystawy na ringu odbywały się pokazy użytkowości roboczej koni zimnokrwistych typu sztumskiego i sokólskiego. W dniu 11 września przygotowano specjalny pokaz dla delegacji ministrów ds. rolnictwa poszczególnych państw członkowskich UE. Chętni mogli przejechać się bryczką zaprzęgniętą w konie zimnokrwiste.

Podczas trwania wystawy odbywały się na ringu w pawilonie 12 prezentacje zwierząt ras rodzimych. Dodatkowo po raz pierwszy zorganizowano pokazy strzyżenia owiec oraz wyrabiania serów. Pokazy, podobnie jak w latach ubiegłych, były prowadzone przez poszczególnych koordynatorów, którzy w ramach kilkunastominutowych prezentacji przedstawiali charakterystykę każdej z wystawianych ras. Całość pokazu prowadziła Pani dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. nadzwyczajny – Koordynator Krajowy ds. Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich (pierwszy pokaz) oraz Pani dr hab. Józefa Krawczyk, prof. nadzwyczajny (drugi pokaz).

Podczas spotkania z hodowcami w dniu 13.09.2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczył Odznaki Honorowe Zasłużony dla rolnictwa, m.in. Panu dr inż. Andrzejowi Zoniowi pracownikowi Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Chorzelowie. Odznaki otrzymali także hodowcy ras rodzimych . Równocześnie prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzej Byrt oraz dyrektor projektu Jadwiga Chłapowska wręczyli także medale jubileuszowe z okazji 90-lecia istnienia Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jubileuszowe wyróżnienie otrzymał m.in. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Odebrał je osobiście prof. dr hab. Jędrzej Krupiński Dyrektor Instytutu.

W Polsce utrzymywanych jest obecnie 88 rodzimych ras, rodów, odmian, zwierząt gospodarskich. Dzięki wieloletnim staraniom ośrodków naukowych i akademickich, w tym również Instytutu Zootechniki PIB, które były inicjatorami ochrony i restytucji ginących populacji, możliwe było zachowanie dużej różnorodności genetycznej poszczególnych gatunków oraz przetrwanie wielu bardzo cennych starych ras, które obecnie można podziwiać w ramach krajowych i regionalnych wystaw.

W Wystawie uczestniczyło 62 wystawców, którzy zaprezentowali następujące rasy, odmiany i rody zwierząt, które w pierwszym dniu Wystaw zostały poddane ocenie:

 • bydło polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czarno-białe i polskie czerwono-białe
 • świnie puławskie, złotnickie białe i złotnickie pstre
 • owce ras: wrzosówka, świniarka, polska owca górska odmiany barwnej, cakiel podhalański, olkuska, pomorska, kamieniecka, wielkopolska, corriedale, polska owca nizinna odmiany uhruskiej, merynos odmiany barwnej oraz merynos polski w starym typie
 • kury żółtonóżki kuropatwiane Ż-33, zielononóżki kuropatwiane Z-11 i Zk, Leghorn H-33, Sussex S-66, Rhode Island Red R-11, Rhode Island White A-33, Polbar Pb, New Hampshire N-11, Barred Rock WJ-44
 • gęsi lubelskie (Lu), kieleckie (Ki), podkarpackie (Pd), pomorskie (Po) suwalskie, (Su) Landes (LsD-01), kartuskie (Ka), garbonose (Ga), rypińskie (Ry), słowackie (Sł), kubańskie (Ku), zatorskie (Zd-1)
 • kaczki rodów: kaczka pomniejszona K-2, pekin krajowy P-33, P-22 i P-11, pekin angielski LsA, pekin duński P-8, pekin francuski P-9 oraz kaczki KhO-1
 • króliki popielniańskie białe
 • szynszyle beżowe oraz nutrie następujących odmian barwnych: standardowa, czarna dominująca, bursztynowo-złocista i perłowa
 • odmiany grenlandzkiej

W sumie ocenie zwierząt podczas tegorocznej Wystawy Ras Rodzimych podlegało 158 zwierząt oraz 30 stadek drobiu.

Ponadto poza oceną były prezentowane klacze ze źrebiętami ras: konik polski, huculskiej, małopolskiej, śląskiej, wielkopolskiej oraz polski koń zimnokrwisty w typie sokólskim, a także ogiery i wałach polskiego konia zimnokrwistego w typie sztumskim oraz locha z prosiętami rasy złotnickiej pstrej i stawka warchlaków rasy puławskiej, kozy karpackie, a także lisy pospolite pastelowe i białoszyjne oraz tchórze. Zorganizowane były również ekspozycje pszczół środkowoeuropejskich linii Asta, woliery pokazowe z nutriami odmian barwnych i stadko gęsi Białej Kołudzkiej®.

Prezentowanym zwierzętom przyznawano nagrody zgodnie z Regulaminem oceny zwierząt ras rodzimych oraz nagradzania hodowców na XXV Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, zatwierdzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oceny dokonali sędziowie powołani przez Ministerstwo, w składzie: prof. dr hab. Jędrzej Krupiński (IZ PIB) – sędzia ds. oceny owiec ras rodzimych, prof. dr hab. Marian Różycki (IZ PIB) – sędzia ds. oceny trzody chlewnej ras rodzimych, prof.. dr hab. Jan Trela (IZ PIB) – sędzia ds. oceny bydła ras rodzimych, dr hab. Józefa Krawczyk (IZ PIB) – sędzia ds. oceny kur nieśnych ras rodzimych, dr Halina Bielińska (ZD IZ PIB Kołuda Wielka) – sędzia ds. oceny gęsi i kaczek ras rodzimych, doc. dr hab. Paweł Bielański (IZ PIB) – sędzia ds. oceny królików ras rodzimych, mgr inż. Alicja Woźny (KCHZ ) – sędzia ds. oceny szynszyli ras rodzimych, mgr inż. Tadeusz Kwiatkowski (KCHZ) - sędzia ds. oceny nutrii ras rodzimych.

Zgodnie z regulaminem, w zależności od uzyskanej podczas oceny liczby punktów, przyznawane były złote i srebrne medale. Najlepsze zwierzęta w danej grupie oceny uzyskały tytuł czempiona. W sumie podczas tegorocznej Wystawy Ras Rodzimych przyznano 21 tytułów czempiona Wystawy oraz 153 złote medale. Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB prof. dr hab. Jędrzej Krupiński w drugim dniu trwania Wystawy wręczył 16 nagród specjalnych (statuetki) dla hodowców ras zachowawczych, którzy najwięcej razy uczestniczyli w wystawach. Na statuetkach wygrawerowano napis pamiątkowy: „Dyrekcja Instytutu Zootechniki PIB składa serdeczne podziękowania za wielokrotne uczestnictwo w Wystawach oraz olbrzymi wkład w ochronę rodzimych ras zwierząt gospodarskich i popularyzację ich hodowli w celu zachowania cennej bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń”.

Podczas trwania Wystawy Instytut zorganizował w dniach 12 i 13 września 2011 r. seminaria pod wspólnym tytułem „Fenomen produktów lokalnych na bazie ras rodzimych”, w których łącznie wzięło udział 75 osób.

Program seminarium obejmował następujące wystąpienia:

Poniedziałek, 12.09.2011

 • prof. dr hab. Jędrzej Krupiński: Rasy rodzime owiec w hodowli zachowawczej
 • dr Jacek Szklarek: Teraźniejszość i przyszłość ras rodzimych w gastronomii europejskiej i polskiej
 • Laboratorium smaku z potrawami na bazie polskich ras zachowawczych w roli głównej – prowadzenie Marek Gąsiorowski (Slow Food Polska) oraz Krzysztof Rabek (szef kuchni w "Hugo Restaurant" w Poznaniu)

Wtorek, 13.09.2011

 • dr inż. Halina Bielińska: Rodzime rasy drobiu wodnego w hodowli zachowawczej
 • dr hab. Paweł Bielańsk prof. IZ: Królik popielniański biały jako przedstawiciel rodzimych ras zwierząt futerkowych
 • dr Jacek Szklarek: Slowfoodowa akcja "Gęsina na św. Marcina 2011"
 • Laboratorium smaku z potrawami na bazie polskich ras zachowawczych w roli głównej - prowadzenie Marek Gąsiorowski (Slow Food Polska) oraz Krzysztof Rabek (szef kuchni w "Hugo Restaurant" w Poznaniu)

Pliki do pobrania:

 

 *** GALERIA ZDJĘĆ *** 

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.