Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Program LEONARDO DA VINCI
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 17:21:02
Odwiedziło nas: 10797995 gości (dzisiaj: 1602, wczoraj: 1838)
Fundusze międzynarodowe
Program LEONARDO DA VINCI
22 grudnia 2011

Komisja Europejska ogłosiła nowe zaproszenie do składania wniosków między innymi w konkursie "Transfer innowacji" na rok 2012

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Cele programu

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Kto może realizować projekty?

Projekty mogą realizować wszystkie podmioty: publiczne, niepubliczne, a także komercyjne.

Zachęcamy do udziału:

 • przedsiębiorstwa (zwłaszcza małe i średnie)
 • stowarzyszenia branżowe i związki pracodawców
 • izby rzemieślnicze, izby przemysłowo-handlowe
 • związki zawodowe
 • szkoły zawodowe i techniczne wszystkich szczebli
 • centra kształcenia praktycznego i ustawicznego
 • instytucje i firmy szkoleniowe
 • placówki doskonalenia nauczycieli
 • szkoły wyższe
 • instytuty badawcze i naukowe
 • podmioty świadczące usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego
 • władze oświatowe
 • jednostki administracji publicznej
 • organizacje pozarządowe
 • i wszelkie inne podmioty, które w swojej działalności znajdują wspólną przestrzeń z programem

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się indywidualni uczestnicy. Mogą oni skorzystać z dofinansowania jedynie za pośrednictwem instytucji realizującej projekt.

Kto może być uczestnikiem projektu?

W projektach staży może uczestniczyć każdy, kto znajduje się na rynku pracy, bądź jest w trakcie kształcenia zawodowego. Mogą to być zatem:
 • uczniowie szkół zawodowych,
 • czeladnicy,
 • absolwenci,
 • pracownicy różnych branż i zawodów,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy bądź możliwości przekwalifikowania się

W projektach wymiany doświadczeń mogą brać udział

 • nauczyciele zawodu
 • doradcy zawodowi
 • szkoleniowcy
 • osoby zarządzające zasobami ludzkimi
 • kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach

W projektach wielostronnych mogą brać udział osoby zatrudnione bądź w inny sposób formalnie związane z instytucją realizującą projekt.

Projekty wielostronne – Transfer Innowacji w programie LEONARDO DA VINCI

Celem projektów wielostronnych Leonardo da Vinci „Transfer innowacji” jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w krajach uczestniczących w programie przez przeniesienie już istniejących innowacji i dostosowanie ich do nowych warunków prawnych, systemowych, sektorowych, językowych, społeczno – kulturowych i geograficznych, przy współpracy z partnerami z innych krajów. Projekty transferu innowacji tworzą synergię wykorzystując innowacje, które w kształceniu i szkoleniu zawodowym już istnieją (nie należy wyważać otwartych drzwi).

Wnioski dotyczące projektów transferu innowacji muszą jasno przedstawić co jest podstawą transferu i pokazać korzyści z transferu. Innowacje dotyczące, na przykład szkoleń zawodowych, narzędzi, metodologii, klasyfikacji zawodów, standardów zawodowych , systemu transferu osiągnięć , doświadczeń czy wniosków dotyczących tworzenia polityk lub uregulowań prawnych – mogą być przeniesione do innych sektorów i krajów. Innowacje, które mają być transferowane mogą mieć np. 5 lat, pod warunkiem jednak, że nie powstała tymczasem lepsza, nowsza innowacja.

Te istniejące innowacje mogą być oparte o wcześniejsze projekty Leonardo da Vinci lub dowolne inne innowacyjne projekty – krajowe, europejskie czy międzynarodowe – i mogą one być transferowane do systemów czy instytucji szkolenia zawodowego na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym lub sektorowym. Wnioski powinny zatem wyraźnie uwzględniać prawa własności wcześniej opracowanej innowacji (IPR).

Beneficjentem może być między innymi centrum badawcze i instytucje zajmujące się kwestiami uczenia się przez całe życie, natomiast wniosek może składać organizacja – wnioskodawca w imieniu konsorcjum.

Termin składania wniosków upływa 2 lutego 2012 r. Minimalny czas trwania projektu wynosi 1 rok, a maksymalny 2 lata.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 150 000 Euro / rok, przy czym maksymalny poziom dofinansowania przez Unię Europejską wynosi 75 % uprawnionych kosztów.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu: http://leonardo.org.pl/index.php/ida/151/

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.