Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 17:05:58
Odwiedziło nas: 10797927 gości (dzisiaj: 1534, wczoraj: 1838)
Fundusze międzynarodowe
Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
03 stycznia 2012

Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler

Cel:

Stypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych umożliwiające przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym.

Czas trwania stypendium:

W zależności od zaplanowanych badań: od 1 do 3 miesięcy; okres odbywania stypendium odpowiednio od 01.05.2012 do 31.01.2013 lub od 01.11.2012 do 31.05.2013

Wysokość stypendium:

1.840 euro miesięcznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci), 1.990 euro miesięcznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni). DAAD nie pokrywa kosztów podroży.

Warunki uzyskania stypendium:

  • O stypendium mogą ubiegać się wybitni naukowcy wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie badawczym.
  • Istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest obok dotychczasowych osiągnięć naukowych (lista publikacji) przekonywujący i jasno sprecyzowany program badawczy, uzgodniony w porozumieniu z przyjmującym instytutem. Do wniosku powinno być dołączone zaproszenie od niemieckiego partnera naukowego / ośrodka przyjmującego zawierające opinię o planowanych przez kandydata badaniach.
  • Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
  • Stypendium na pobyt badawczy może być przyznane tylko raz na trzy lata.

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:

(Prosimy złożyć dokumenty w dwóch oddzielnych kompletach w następującej kolejności)

  1. Formularz DAAD ("Forschungs- und Arbeitsaufenthalte ausländischer Hochschullehrer und Wissenschaftler" - dostępny w internecie pod adresem: http://www.daad.de/deutschland/download/03118.de.html ).
  2. Szczegółowy życiorys (CV).
  3. Projekt badawczy: Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie indywidualnego programu badawczego.
  4. Zaproszenie od niemieckiego nauczyciela akademickiego.
  5. Lista publikacji.
  6. Czas i miejsce pobytu: dokładnie sprecyzowane.

Uwaga:

Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:

10 stycznia 2012 / 1 czerwca 2012 (decyduje data wpłynięcia wniosku).

Wnioski należy kierować pod adres:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.

Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Listy informujące o wyniku tej kwalifikacji dotrą do kandydatów bezpośrednio z Bonn

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.daad.pl/pl/09203/index.html

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.