Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Wiadomości Zootechniczne (kontynuacja czasopisma Biuletyn Informacyjny IZ)
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 9:05:43
Odwiedziło nas: 9170317 gości (dzisiaj: 499, wczoraj: 1646)
Wiadomości Zootechniczne 2/2011

Spis treści
Contents
 
Prace przeglądowe
TADEUSZ RYCHLIK, MARIUSZ KOŚCIELNY:
Badania nad dziedziczeniem antygenów erytrocytarnych u bydła
Research on inheritance of erythorocyte antigens in cattle
FRANCISZEK BRZÓSKA, BOGDAN ŚLIWIŃSKI:
Jakość pasz objętościowych w żywieniu przeżuwaczy i metody jej oceny. Cz. I. Charakterystyka pasz objętościowych i mierniki jej jakości
Quality of roughages in ruminant nutrition and methods for its evaluation. Part I. Characteristics of roughages and measures of their quality
FILIP SONDIJ:
Hodowla koni rasy małopolskiej – rys historyczny i sytuacja aktualna
Breeding of Małopolski horses – outlite of the history and present situation
ANNA SKROBISZEWSKA:
Transgeniczne króliki – uzyskiwanie oraz kierunki wykorzystania
Transgenic rabbits – production and methods of use
WOJCIECH POTĘPKA:
Problemy i możliwości w żywieniu królików na małych fermach
Problems and possibilities in feeding rabbits on small farms
DOROTA KOWALSKA, PAWEŁ BIELAŃSKI:
Jenot – co dalej w polskiej hodowli?
Finn raccoon – what’s next in Polish breeding?
I. HRYCYNIAK, I. JANINOWICZ, N. GRYNŻEWSKI, K. WĘGLARZY:
Uzyskiwanie dodatkowej produkcji ryb poprzez racjonalne wykorzystanie pasz naturalnych w stawach
Additional fish production through efficient use of natural feeds in ponds
GRAŻYNA WÓJCIK:
Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich po akcesji w Unii Europejskiej
Common Agricultural Policy and its impact on the development of agriculture and rural areas after Poland’s accession to the European Union
DOROTA BEDERSKA, MAŁGORZATA BEDERSKA:
Kot bengalski – udomowiony potomek dzikiego kota azjatyckiego leopardety
Bengal cat – domestic ancestor of wild asian leopard cat
 
Opracowania informacyjne
Ewa Sosin-Bzducha, Anna Majewska:
Śladem karpia i bydła polskiego czerwonego – Wystawa "Via Regia – 800 lat ruchu i spotkań"

Innowacyjność w produkcji zwierzęcej – oczekiwanie czy konieczność
Wspomnienie pośmiertne – inż. Józef Tołkanowicz (1918–2011)

 
Inne
Materiały dodatkowe:
Okładka
Redakcja
2 str. okładki
3 str. okładki
Fotografie
 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.