Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Wiadomości Zootechniczne (kontynuacja czasopisma Biuletyn Informacyjny IZ)
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 8:50:31
Odwiedziło nas: 9170281 gości (dzisiaj: 463, wczoraj: 1646)
Wiadomości Zootechniczne 3/2011

Spis treści
Contents
 
Artykuł wstępny
Bronisław Borys:
Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym. Konferencja naukowo-techniczna w Kołudzie Wielkiej
 
Prace przeglądowe
DARIUSZ PIWCZYŃSKI, SŁAWOMIR MROCZKOWSKI:
Tendencje rozwojowe w zakresie cech użytkowych wybranych ras owiec w Polsce w latach 1995–2009
Developmental trends in production traits in selected sheep breeds in Poland in 1995–2009
TOMASZ M. GRUSZECKI, CZESŁAWA LIPECKA, MIROSŁAW PIĘTA, ANNA SZYMANOWSKA, WIKTOR BOJAR, ANDRZEJ JUNKUSZEW, MONIKA GREGUŁA-KANIA, KRZYSZTOF PATKOWSKI, MAREK SZYMANOWSKI:
Małe przeżuwacze w województwie lubelskim – stan obecny, zamierzenia na przyszłość – proponowane rozwiązania
Small ruminants in the Lubelskie province – present state, future plans – proposed solutions
KAROL WĘGLARZY, IRENA SKRZYŻALA, ANETA PELLAR:
Program „OWCA PLUS” w kultywowaniu tradycji owczarskich na Ziemi Cieszyńskiej
”OWCA PLUS” programme for cultivating sheep farming tradition in the Cieszyn Land
PIOTR NOWAKOWSKI, KRYSTYN CHUDOBA:
Ekonomia chowu owiec w Polsce na początku XXI wieku
Economics of sheep farming in Poland at the beginning of the 21st century
MARIA JASTRZĘBSKA, KRYSTYN CHODOBA, PIOTR NOWAKOWSKI:
O dalsze losy polskiej owcy pogórza na Dolnym Śląsku
For the future fate of Polish Pogórze sheep in Lower Silesia
JAN KNAPIK, MAREK GRYCZ:
Wykorzystanie innowacyjnych technologii w ocenie stacyjnej i doświadczeniach żywieniowych owiec
Use of innovative technologies in station tests and feeding experiments with sheep
HENRYKA BERNACKA, EWA SIMINSKA, PIOTR NIEDŹWIECKI:
Alternatywne metody wykorzystania owiec
The alternative methods of using sheep
 
Opracowania informacyjne
Maciej Murawski, Urszula Kaczor:
Chów owiec i kóz w wybranych gospodarstwach Beskidu Niskiego
Sheep and goat farming in selected farms of the Low Beskid mountains
Bronisław Borys, Władysław Bogacz:
Wykorzystanie owiec w gospodarstwie wyspecjalizowanym w produkcji warzywniczej
Using sheep in an intensive farm specializing in vegetable production
Roman Niżnikowski, Bronisław Borys, Józef Niemczyk, Władysław Bogacz, Antoni Puza:
Rola i znaczenie Funduszu Promocji Mięsa Owczego
Role and significance of the Mutton Meat Promotion Fund
Dariusz Lisiak, Andrzej Borys, Beata Lisiak:
Rynek mięsa owczego i koziego w Polsce i na świecie
The sheep and goat meat market in Poland and the world
Piotr Wójcik, Jacek Walczak, Jerzy Fijał:
Tworzenie gospodarstwa ekologicznego na bazie istniejącej infrastruktury technicznej i hodowlanej na przykładzie ZD IZ PIB Chorzelów
Creating an organic farm on the basis of existing technical and breeding infrastructure using the example of the Experimental Station of the National Research Institute of Animal Production in Chorzelów
Anna Jarzynowska:
Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – Polskim Producentem Żywności
Kazimierz Żukowski:
Kulawizna u krów
Jan Trela:
V Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego (Szczyrzyc, 4–5 czerwca 2011 r.)
 
Inne
Materiały dodatkowe:
Okładka
Redakcja
2 str. okładki
3 str. okładki
Fotografie
 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.