Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Program KOLUMB
Dzisiaj jest: sobota, 23 marca 2019 18:19:17
Odwiedziło nas: 9333036 gości (dzisiaj: 1443, wczoraj: 1621)
Fundusze krajowe
Program KOLUMB
18 stycznia 2012

Stypendia na zagraniczne staże podoktorskie

Stypendia zagraniczne umożliwiają wybitnym młodym uczonym odbycie stażu podoktorskiego (trwającego od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata.

Laureaci otrzymują stypendium na pobyt w jednym lub - w uzasadnionych przypadkach - w więcej niż w jednym ośrodku naukowym. Stypendyści, którzy chcą przedłużyć swój pobyt za granicą, mają możliwość jednorazowego ubiegania się o dodatkowe środki na ten cel. Laureaci mogą przedłużyć stypendium o maksymalnie 3 miesiące, ich pobyt stypendialny nie może jednak przekroczyć 15 miesięcy. Program KOLUMB obejmuje wszystkie dziedziny nauki.

O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy:

  • posiadają stopień naukowy doktora,
  • składają wniosek o stypendium nie później niż cztery lata od daty uzyskania stopnia doktora, przy czym okres ten ulega przedłużeniu o 2 lata w następujących przypadkach:
    • kandydatów, którzy przez co najmniej 3 miesiące korzystali z udokumentowanych urlopów ojcowskich lub wychowawczych;
    • kandydatek, które urodziły lub przysposobiły dziecko - na podstawie aktu urodzenia lub postanowienia orzekającego przysposobienie.
  • posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Polsce zezwolenie na osiedlenie się bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

Kandydaci oceniani są na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego oraz przedstawionego planu pracy, jaki zamierzają realizować w zagranicznym ośrodku. Istotnym kryterium przyznania stypendium jest ranga naukowa wybranego ośrodka.

Średnia wysokość stypendiów odpowiada wysokości stypendiów typu postdoc, przyznawanych osobom o podobnych kwalifikacjach w wybranym przez kandydata ośrodku i wynosi średnio 3 500 euro miesięcznie (lub równowartość tej kwoty w innej walucie), w zależności od miejsca odbywania stażu. Ponadto, fundacja pokrywa koszty podróży stypendysty i jego współmałżonka, jeśli zamierza on przebywać ze stypendystą co najmniej przez połowę okresu trwania stypendium, a także koszty ubezpieczenia stypendysty w czasie pobytu za granicą.

Termin składania wniosków w 2012 r.: od 13 lutego do 16 marca 2012, godz. 23.30 (do tej godziny należy zakończyć wypełnianie wniosku internetowego, tzn. wniosek musi być kompletny i zamknięty).

Uwaga: jest to ostatni konkurs w programie KOLUMB.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu: http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_kolumb

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.