Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Dzisiaj jest: środa, 16 stycznia 2019 15:59:12
Odwiedziło nas: 9228909 gości (dzisiaj: 1596, wczoraj: 1431)
Fundusze krajowe
Program TEAM
18 stycznia 2012

Wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce.

Program jest przeznaczony dla liderów zespołów naukowych realizujących badania we współpracy z partnerem zagranicznym, którzy zamierzają zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów (po ukończeniu 3 roku studiów), doktorantów lub młodych doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego).

Projekty mogą być realizowane w trzech obszarach tematycznych określonych w dokumentacji konkursowej, między innymi biotechnologii.

Warunkiem realizacji projektu jest rekrutacja studentów, doktorantów i młodych doktorów do pracy w zespole wyłącznie w drodze otwartego naboru prowadzonego w kraju i za granicą (procedury naboru podlegają szczególnej ocenie i kontroli). Liczba młodych uczonych w zespole nie może być mniejsza niż 6 osób.

Projekty mogą trwać od 2 do 4 lat (jednak nie dłużej niż do końca czerwca 2015 r.).

Do finansowania kwalifikują się:

  • imienne stypendia naukowe dla członków zespołu (w wysokości odpowiednio: dla studenta - 1 000 zł, dla doktoranta - 3 000 zł, dla młodego doktora - 5 000 zł miesięcznie),
  • grant badawczy w wysokości zależnej od liczby doktorantów i młodych doktorów przyjętych do zespołu oraz od rzeczywistych kosztów prowadzonego projektu, jednak nie większy niż 35 000 zł rocznie dla jednego doktoranta oraz 80 000 zł dla jednego uczestnika stażu podoktorskiego (z grantu opłacane może być m.in. wynagrodzenie dla kierownika zespołu i innych stałych pracowników).

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są w formie elektronicznego formularza wniosku . Po wypełnieniu formularza online należy go wydrukować i złożyć pod nim wszystkie wymagane podpisy (podpis lidera zespołu oraz osoby reprezentującej jednostkę). Następnie wypełniony i podpisany formularz wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać lub dostarczyć do biura Fundacji na adres: ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa.

Wnioski w IX edycji programu będą przyjmowane od 14 stycznia do 15 marca 2012 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fnp.org.pl/index.php?navi=017,001,002,006

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.