Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Wynalazczość i normalizacja, wdrożenia arrow Oferta wdrożeniowo - upowszechnieniowa
Dzisiaj jest: wtorek, 26 stycznia 2021 22:20:49
Odwiedziło nas: 11097861 gości (dzisiaj: 1304, wczoraj: 3569)
Oferta wdrożeniowo - upowszechnieniowa

Szanowni Państwo, zapraszamy do skorzystania z oferty wdrożeniowo - upowszechnieniowej Instytutu Zootechniki PIB

Lista dostępnych instrukcji wdrożeniowych, broszur wdrożeniowo - upowszechnieniowych i upowszechnieniowych obejmuje następujące pozycje:

L.p.TytułAutorRodzaj publikacji
1.Zasady produkcji kapłonów z wykorzystaniem rodzimych ras kurdr inż. Jolanta Calik, prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, lek. wet. Krzysztof ŁozaBroszura upowszechnieniowo-wdrożeniowa
2.Gęsi - mięso. Produkcja - spożycie - tradycjaprof. dr hab. Ewa Gornowicz, dr inż. Lidia LewkoBroszura upowszechnieniowo-wdrożeniowa
L.p.TytułAutorRodzaj publikacji
1.Polskie rodzime rasy owiec. Polska Owca Pogórza.dr hab. Aldona Kawęcka, dr inż. Jacek Sikora, prof. dr hab. Jędrzej KrupińskiBroszura upowszechnieniowo-wdrożeniowa
2.Hodowla kóz rasy karpackiej w Polsce. dr inż. Jacek Sikora, dr hab. Aldona KawęckaBroszura upowszechnieniowo-wdrożeniowa
3.Polskie rodzime rasy owiec. Owce rasy czarnogłówka.dr hab. Aldona Kawęcka, dr inż. Jacek Sikora, prof. dr hab. Jędrzej KrupińskiBroszura upowszechnieniowo-wdrożeniowa
4.Wpływ typu zachowania królików na wyniki użytkowości rozpłodowej. dr hab. Dorota Kowalska, prof. IZ PIB, dr inż. Katarzyna Piechocka-WarzechaBroszura upowszechnieniowo-wdrożeniowa
5.Kaczki - mięso. Produkcja - spożycie - tradycja.prof. dr hab. Ewa Gornowicz, dr inż. Lidia LewkoBroszura upowszechnieniowo-wdrożeniowa
6.Jakość jaj kaczek - parametry fizyczne.dr inż. Lidia LewkoBroszura upowszechnieniowo-wdrożeniowa
7.Witamina D w żywieniu tuczników. dr hab. Małgorzata Świątkiewicz, mgr Marta NabożnyBroszura upowszechnieniowo-wdrożeniowa
8.Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków świni. mgr inż. Katarzyna Poniedziałek-Kempny, mgr inż. Iwona Rajska, dr Izabela Mandryk, prof. dr hab. Barbara GajdaInstrukcja wdrożeniowa
L.p.TytułAutorRodzaj publikacjiData dostępności
1.Nowe metody diagnostyki andrologicznej oraz modyfikacje składu mediów na potrzeby konserwacji nasienia samców zwierząt gospodarskich.Dr inż. Michał BochenekInstrukcja wdrożeniowa30.06.2014
2.Ocena jakości surowców i produktów pochodzących od przeżuwaczy objętych programem ochrony.Dr inż. Jacek SikoraBroszura upowszechnieniowo-wdrożeniowa30.06.2014
3.Wykorzystanie kogutków pochodzących ze stad objętych programem ochrony do produkcji kapłonów.Dr inż. Jolanta CalikBroszura upowszechnieniowo-wdrożeniowa30.06.2014
4.Wpływ rasy/rodu, poziomu nieśności i systemu chowu na jakość jaj i mięsa w stadach zachowawczych kur nieśnych.Prof. dr hab. Józefa KrawczykBroszura upowszechnieniowa30.06.2014
5.Badania wpływu jakości skorupy i aktywności hydrolitycznej lizozymu jaj kaczek stad zachowawczych na kształtowanie się przeżywalności i zdrowotności zarodków oraz piskląt.Dr inż. Lidia LewkoBroszura upowszechnieniowa30.06.2014
6.Ocena sensoryczna, skład chemiczny i cechy fizyczne mięsa gęsi w chowie ekologicznym.Prof. dr hab. Józefa KrawczykBroszura upowszechnieniowa30.06.2014
7.Opracowanie procedury oznaczania związków zapachowych w produktach zwierzęcych metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas i olfaktometrem.Dr hab. Robert GąsiorInstrukcja wdrożeniowa30.06.2014
8.Wpływ systemu utrzymania kur nieśnych n a dobrostan i wyniki produkcyjne.Prof. dr hab.. Eugeniusz HerbutInstrukcja wdrożeniowa30.06.2014
9.Określenie poziomu dobrostanu świń ras rodzimych w różnych systemach utrzymania.Dr hab. Jacek WalczakBroszura upowszechnieniowo-wdrożeniowa30.06.2014
10.Określenie optymalnej ubojowej masy ciała jagniąt ras mięsnych utrzymywanych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.Dr inż. Paweł ParaponiakBroszura upowszechnieniowa30.06.2014
11.Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w chowie bydła mlecznego.Dr Wojciech KrawczykBroszura upowszechnieniowa30.06.2014
12.Optymalizacja technologii produkcji zwierzęcej. Dr inż. Andrzej KaczorInstrukcja wdrożeniowa30.06.2014
13.Doskonalenie metod produkcji zwierząt zmiennocieplnych o znaczeniu gospodarczym. Dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIBInstrukcja wdrożeniowa30.06.2014
14.Konstrukcja indeksu selekcyjnego bydła rasy simentalskiej.Dr inż. Bogumiła ChoroszyInstrukcja wdrożeniowa30.06.2014
L.p.TytułAutorRodzaj publikacjiData dostępności
1.Jelitowa strawność aminokwasów białka zbóż u kurcząt brojlerów w różnym wiekuDr hab. Witold SzczurekInstrukcja wdrożeniowa30.06.2014
2.Szacowanie zagrożeń występowania metabolicznych chorób krów na podstawie monitoringu składu mlekaProf. dr hab. Barbara NiwińskaInstrukcja wdrożeniowa30.06.2014
3.Ekonomiczna i organizacyjna efektywność produkcji zwierzęcejDr inż. Elżbieta Sowula-SkrzyńskaInstrukcja wdrożeniowa30.06.2014
4.Badanie efektywności metod oceny wartości hodowlanej na podstawie wyników produkcyjnych.dr hab. Grzegorz ŻakInstrukcja wdrożeniowa30.06.2014
5.Rozwój metod pozaustrojowej produkcji zarodków świniProf. dr hab. Barbara GajdaInstrukcja wdrożeniowa
6.Wpływ żywienia na jakość okrywy włosowej jenotówDr inż. Małgorzata PiórkowskaInstrukcja upowszechnieniowa31.03.2014
7.Wpływ systemu żywienia samic norek na wskaźniki odchowu potomstwaProf. dr hab. Paweł BielańskiInstrukcja upowszechnieniowa31.03.2014
8.Wpływ dodatku suszonego wywaru kukurydzianego w dawkach żywieniowych na wyniki produkcyjne królic i jakość mięsa królikówDr hab. Dorota KowalskaInstrukcja upowszechnieniowa31.03.2014
9.Wpływ stresu na jakość mięsa króliczegoDr hab. Dorota Kowalska prof. IZ PIBInstrukcja upowszechnieniowa31.03.2014
10.Ocena jakości technologicznej mleka i jego przetworów pochodzących pochodzących od kóz objętych programem ochronyDr inż. Jacek SikoraInstrukcja upowszechnieniowa31.03.2014
11.Ocena sensoryczna, skład chemiczny i cechy fizyczne mięsa gęsi w chowie ekologicznymDr hab. Ewa Gornowicz, prof. IZ PIBInstrukcja wdrożeniowa30.06.2014
12.Opracowanie i walidacja techniki analizy regionów mitochondrialnego DNA do identyfikacji gatunkowej materiału zwierzęcego, surowego, przetworzonego i zdegradowanegoDr Małgorzata Natonek-Wiśniewska

L.p.TytułAutorRodzaj publikacjiTermin dostępności
1.Wpływ terminu krycia na użytkowość rozpłodową i produkcyjną owiecDr inż. Jan KnapikBroszura upowszechnieniowa2012-06-30
2.Nasiona roślin strączkowych i makuch rzepakowy jako zamienniki poekstrakcyjnej śruty sojowej GMO w mieszankach dla loch, prosiąt, warchlaków i tucznikówProf. dr hab. Ewa HanczakowskaInstrukcja wdrożeniowa2012-06-30
3.Wpływ suszonego wywaru gorzelnianego na wyniki tuczu świń i jakość mięsa, wskaźniki reprodukcyjne loch oraz odchów prosiąt.Dr inż. Małgorzata ŚwiątkiewiczBroszury upowszechnieniowo - wdrożeniowe2012-06-30
4.Wpływ stosunku białkowo energetycznego oraz bilansu kationowo ? anionowego skarmianej paszy na efektywność odchowu cieliczekDr hab. Barbara Niwińska, prof. IZ PIBBroszura upowszechnieniowa2012-06-30
5.Wpływ rodzaju paszy objętościowej na zawartość składników funkcjonalnych i wartość technologiczną mleka krów żywionych systemem TMRProf. dr hab. Krzysztof BilikBroszura upowszechnieniowa2012-06-30
6.Optymalizacja odchowu cieląt w gospodarstwie ekologicznymProf. dr hab. Krzysztof BilikBroszura upowszechnieniowa2012-06-30
7.Wpływ recyrkulacji powietrza i zamgławiania w oborach kurtynowych na ograniczenie skutków stresu termicznego u krówDr inż. Andrzej KaczorInstrukcja wdrożeniowa2012-06-30
8.Wpływ poziomu wapnia, fosforu i witaminy D oraz jakość dodatków paszowych w mieszance na jakość muszli hodowlanych ślimaków jadalnych (Helix aspersa)Dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIBInstrukcja wdrożeniowa2012-06-30
9.Określenie zależności pomiędzy przebiegiem doju i płodnością a wybranymi cechami produkcyjnymi i pokroju u krów rasy simentalskiej i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiejDr inż. Z. ChoroszyInstrukcja wdrożeniowa2011-06-30
10.Instrukcja dotyczące prowadzenia stad kozich (Badania nad restytucją kozy karpackiej)Dr inż. J. SikoraInstrukcja wdrożeniowa2011-06-30
11.Charakterystyka użytkowości polskich owiec Gorskich odmiany barwnejDr inż. A. KawęckaInstrukcja wdrożeniowa2011-06-30
12.Charakterystyka kóz rasy karpackiej na tle innych ras hodowanych w PolsceDr inż. J. SikoraInstrukcja wdrożeniowa2011-06-30
13.Określenie u mięsnych ras bydła zależnościDr inż. Z. ChoroszyInstrukcja wdrożeniowa2011-06-30
14.Walidacja metody oznaczania jodu w mleku z wykorzystaniem techniki spalania na mokroMgr M. SzczypułaInstrukcja wdrożeniowa2011-06-30
15.Poprawa wskaźników odchowu prosiąt ssących przez wzbogacenie żywienia loch w okresie ciąży i laktacjiDr hab. M. PieszkaInstrukcja wdrożeniowa2011-06-30
16.Wpływ żywienia granulatem z dodatkiem makuchu rzepakowego na sezonowe wahania składu profilu wyższych kwasów tłuszczowych w mięsie karpiaDr hab. M. LigaszewskiInstrukcja wdrożeniowa2011-06-30
17.Wpływ dodatku wytłoków rzepakowych w dawkach żywieniowych dla królików na jakość mięsaDr hab. D. KowalskaInstrukcja wdrożeniowa2011-06-30
18.Wpływ obsady i dodatkowego wyposażenia klatek na stopień uszkodzeń okrywy wlosowej u norekDr inż. M. PiorkowskaInstrukcja wdrożeniowa2011-06-30
19.Wpływ udziału mleka krowiego na jakość półtwardych serów owczychMgr inż. A. JarzynowskaInstrukcja wdrożeniowa2011-06-30
20.Poprawa środowiska hodowlanego świń w warunkach stosowania w paszy mieszanek ziołowychDr hab. J. PaschmaInstrukcja wdrożeniowa2011-06-30
21.Wpływ bodźców sensorycznych na redukcją poziomu stresu poodsadzeniowego prosiąt i warchlakówDr inż. A. Szewczyk2 x instrukcja wdrożeniowa2011-06-01

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej oferty prosimy o kontakt: dr inż. Piotr Moskała, tel. 666 081 118,
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , Biuro Dyrektora ds. Nauki

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.