Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Dzisiaj jest: środa, 16 stycznia 2019 16:18:01
Odwiedziło nas: 9228975 gości (dzisiaj: 1662, wczoraj: 1431)
Fundusze krajowe
BRIdge
30 marca 2012

Przedsięwzięcie pilotażowe "BRIdge: Badanie Rozwój Innowacje"

(dawniej: Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych – testowanie nowych mechanizmów wsparcia)

BRIdge ma na celu wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych.

W ramach tego przedsięwzięcia identyfikowane będą specyficzne potrzeby młodych przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, w zakresie komercjalizacji prac B+R. Szczególny nacisk położony zostanie na identyfikację tych potrzeb, które nie wpisują się w aktualnie istniejące programy i schematy wsparcia. BRIdge pozwoli również na przetestowanie w praktyce nowych, niestosowanych dotychczas instrumentów i sposobów wspierania komercjalizacji wyników prac B+R. Konkurs zakłada, że w efekcie funkcjonowania BRIdge, rozpoznane zostaną niedoskonałości rynku (tzw. market failures) oraz zmapowane zostaną luki lub niedoskonałości w ofercie instytucji publicznych w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników prac B+R. Pozyskanie tych informacji pozwoli z kolei na stworzenie podstawy, w postaci wiedzy opartej na faktach, do podjęcia decyzji o ewentualnym ustanowieniu nowego programu lub programów w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników B+R.

Konkurs adresowany jest do:

  • przedsiębiorców
  • uczelni,
  • instytutów badawczych
  • instytutów naukowych PAN
  • osób fizycznych – indywidualnych innowatorów

Rodzaj wsparcia oferowanego przez Centrum będzie zależał od konkretnych potrzeb adresata Przedsięwzięcia pilotażowego. Przyjmuje się, że wsparcie, co do zasady, będzie przekazywane w formie środków finansowych. Nie wyklucza to jednak zastosowania innego rodzaju wsparcia, gdyby w przypadku konkretnego uczestnika Przedsięwzięcia okazało się to adekwatne do jego indywidualnej sytuacji i służyłoby osiągnięciu założonych celów.

Zgłoszenia do udziału w BRIdge należy składać w formie wniosku o udział w przedsięwzięciu, którego wzór dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zgłoszenia przesyłane w innej formie nie będą rozpatrywane.

Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym. Oznacza to ze nie zostały określone daty naborów wniosków, a nadchodzące wnioski rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu zespołu oceniającego, po dacie złożenia wniosku.

Więcej informacji jak i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/bridge/

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.