Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Konferencje i szkolenia arrow Konferencja "Pasze GMO a Produkcyjność i Zdrowotność Zwierząt"
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 7:54:25
Odwiedziło nas: 11958244 gości (dzisiaj: 554, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Aktualności: Konferencje i szkolenia
Konferencja "Pasze GMO a Produkcyjność i Zdrowotność Zwierząt"
28 czerwca 2012

Dnia 26 czerwca 2012 w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach odbyła się konferencja pod tytułem:

„Pasze GMO a Produkcyjność i Zdrowotność Zwierząt”,

prezentująca wyniki wieloletnich badań Instytutu Zootechniki PIB oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych, uniwersytetów, instytutów naukowych, związków hodowców, Centrów Doradztwa Rolniczego, firm branżowych, prasy oraz działacze polityczni.

 Na początku, Dyrektor Instytutu, Prof. Dr hab. Jędrzej Krupiński powitał wszystkich gości dziękując im za liczne przybycie oraz przedstawił krótko osiągnięcia instytutu i wprowadził zgromadzonych w tematykę konferencji. Oświadczył, że stosowanie materiałów paszowych wyprodukowanych z roślin GMO wzbudza wiele kontrowersji i obaw dotyczących bezpieczeństwa żywności i jej ewentualnego negatywnego wpływu między innymi na układ immunologiczny i rozrodczy zwierząt i ludzi. Prof. dr hab. Marian Różycki, Prezes Zarządu Fundacji IZ PIB Patronus Animalium prowadził dalszą część konferencji oddając głos prelegentom. Prof. dr hab. Franciszek Brzóska zabrał głos jako pierwszy, wygłaszając prezentację pod tytułem: „Zapotrzebowanie na białko w produkcji zwierzęcej w Polsce. Możliwości substytucji białka sojowego.”, w której mówił między innymi o podstawowych materiałach wysokobiałkowych w Polsce i Unii Europejskiej, produkcji pasz przemysłowych, mięsa i tłuszczu, śrucie sojowej w produkcji pasz i innych paszach wysokobiałkowych. Następnie głos zabrali inni pracownicy Instytutu przedstawiając wyniki wieloletnich badań przeprowadzonych wraz z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym. Prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz mówił o : „Śrucie sojowej i ziarnie kukurydzy GMO w żywieniu drobiu”, a Dr hab. Małgorzata Świątkiewicz o „Śrucie sojowej i ziarnie kukurydzy w żywieniu świń”. Następnie Dr. inż. Iwona Furgał – Dzierżuk przedstawiła prezentację na temat „Śruty sojowej i ziarnie kukurydzy GMO w żywieniu bydła”, a Dr hab. Beata Szymczyk, prof. IZ mówiła o: „Paszach GMO, a wskaźnikach rozrodczych i zdrowotności zwierząt na podstawie badań wielopokoleniowych”. Wyniki wszystkich przedstawionych badań wskazują na bardzo dobre wskaźniki produkcyjne oraz dobry status zdrowotny i metaboliczny badanych zwierząt, brak zmian histopatologicznych w ich narządach i tym samym brak wpływu materiałów transgenicznych na zwierzęta doświadczalne.

W drugiej części konferencji głos zabrał Dr Zbigniew Sieradzki z PIWet w Puławach, który mówił o „GMO z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pasz”. Przedstawił on działanie różnych organów politycznych jak European Food Safety Authority oraz zakres działalności poszczególnych ministerstw w obszarze GMO. Podkreślił, że założenia Unii Europejskiej są takie, iż GMO powinno być oznakowane, aby konsumenci mogli mieć wybór i stwierdził, że pasze GMO w Polsce są generalnie dobrze oznakowane, jest tylko kilka przypadków niezgodności. Następnie Prof. Jadwiga Seremak-Bulge z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie przedstawiła prezentację dotyczącą „Gospodarczych skutków zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt”. Korzyści wynikające z produkcji GMO to: obniżenie kosztów produkcji oraz dodatkowe dochody wynikające między innymi ze zmniejszenia nakładów pracy. Natomiast konsekwencje zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt są następujące: destabilizacja rynku i wzrost cen pasz GMO, pogorszenie opłacalności produkcji drobiu i jaj, pogorszenie salda handlu zagranicznego produkcji rolno – spożywczej, wzrost cen zbytu i cen detalicznych drobiu i jaj, zwiększenie importu produktów zwierzęcych wyprodukowanych na bazie pasz GMO. Profesor Seremak zakończyła prezentację konkluzją, że jeśli Polska chce być krajem wolnym od GMO należy do tego wykorzystać istniejące możliwości wynikające z prawodawstwa unijnego, zamiast utrzymywać nieskuteczne i szkodliwe zakazy. Ostatnim prelegentem był Dr Sławomir Sowa z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, który omówił: „Prawne uwarunkowania zakazu stosowania pasz GMO w uprawie i żywieniu zwierząt”. Kolejnym etapem konferencji była dyskusja z udziałem Dyrekcji IZ PIB, gości i prelegentów. Jako pierwszy głos zabrał Antoni Rączka, Vice - Prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, który oświadczył, że wprowadzenie zakazu stosowania pasz GMO może znacznie załamać produkcję drobiarską i doprowadzić do tego, że Polska stanie się importerem mięsa drobiowego. Rozwiązaniem jest rozszerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat GMO. Adam Tański, Prezydent Izby Gospodarczej Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz zgodził się z tą opinią, mówiąc, że zakaz wiąże się z ryzykiem podniesienia cen żywności, a naszym obowiązkiem jest docierać do opinii publicznej. Powołał się on na stanowisko Papieskiej Akademii Nauk, które jednoznacznie wskazuje, że GMO jest szansą dla ludzkości. Następnie Piotr Skubała, Prof. z Uniwersytetu Śląskiego wyraził sceptyczną opinię wobec GMO i swoje obawy dotyczące konsekwencji uwolnienia GMO do środowiska oraz możliwością istnienia długoterminowych skutków GMO w odniesieniu do ludzi i zwierząt, wskazując na niejednoznaczność prowadzonych badań. Profesor Brzóska odpowiedział, że w badaniach nie stwierdzono pasażu transgenicznego DNA na bakterie przewodu pokarmowego dodając, że wyniki badań powinny być publikowane w formie popularnej (w telewizji, prasie). Następnie głos zabrał dr Jan Biegniewski, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, dziękując Instytutowi za podjęcie badań i wyrażając prośbę rolników o posiadanie identycznych ustaw i równych warunków jak zagraniczni rolnicy. Następnie Dr Ryszard Kulik, z Uniwersytetu Śląskiego wyraził swój sceptycyzm wobec GMO, mówiąc, że nauka może popełniać błędy i przytaczając przykład stosowania mączki zwierzęcej w paszy zwierząt, która okazała się szkodliwa. Pani dr hab. Agnieszka Korwin Kossakowska z Instytutu Genetyki i Hodowli Ziwerząt PAN w Jastrzębcu również wyraziła swoją rezerwę mówiąc, że wyniki badań odnoszą się do określonych gatunków i stosowania pewnych modyfikacji, dlatego nie są jednoznaczne. Przełomem byłoby przeprowadzenie takich badań, których wyniki byłyby niepodważalne. Dyrektor Krupiński podziękował wszystkim za bardzo bogatą dyskusję, w której nie zabrakło nutki sceptycyzmu i wyraził opinię, że produkty GMO powinny być oznakowane. Zwieńczeniem konferencji było przedstawienie wniosków z całego spotkania przez Prof. Franciszka Brzóskę.

JW Player goes here

*** GALERIA ZDJĘĆ ***

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.