Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Nabór wniosków do Działania 1.3, Poddziałanie 1.3.1 POIG w 2012 r.
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 22:01:41
Odwiedziło nas: 9237982 gości (dzisiaj: 1483, wczoraj: 1365)
Fundusze krajowe
Nabór wniosków do Działania 1.3, Poddziałanie 1.3.1 POIG w 2012 r.
08 listopada 2012

POIG NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 ogłosiło nowy konkurs na dofinansowanie projektów .

Wniosek ten należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP dostępnego na stronie internetowej http://62.129.249.242/konkurs131/ w terminie do 30 listopada 2012 r.

W ramach tego Dzialania, wsparcie finansowe jest udzielane jest na realizację projektów z przeznaczeniem na badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Wsparcie na ten cel może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Konsorcjanta biznesowego do wdrożenia wyników projektu do działalności gospodarczej.

Następujące podmioty są uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Publiczne organizacje badawcze (tj. instytuty badawcze, uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk), będące liderem konsorcjów naukowych. Warunkiem udziału w konkursie jest uprzednie zawarcie przez organizację badawczą umowy konsorcjum z przedsiębiorcą, który będzie beneficjentem pomocy publicznej w ramach projektu.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania 1.3, Poddziałanie 1.3.1 pozostający do dyspozycji NCBR na dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na lata 2012-2013 wynosi: 60 000 000 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2012 r. dla Poddziałania 1.3.1 wynosi: 60 000 000 EUR (251 808 000,00 PLN) w tym:

Poziom i wysokość wsparcia:

Maksymalna kwota wsparcia na badania przemysłowe i prace rozwojowe dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty:

 • 10 mln EUR – jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, lub
 • 7,5 miliona EUR – w odniesieniu do pozostałych projektów.

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

 • W przypadku projektu realizowanego w ramach Konsorcjum naukowego, w którego skład wchodzi Konsorcjant biznesowy, będący mikro- lub małym przedsiębiorcą:
  • 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
 • W przypadku Projektu realizowanego w ramach Konsorcjum naukowego, w którego skład wchodzi Konsorcjant biznesowy, będący średnim przedsiębiorcą:
  • 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
 • W przypadku Projektu realizowanego w ramach Konsorcjum naukowego, w którego skład wchodzi Konsorcjant biznesowy, będący przedsiębiorcą innym niż mikro-, mały lub średni przedsiębiorca:
  • 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbr.gov.pl , zakładka Fundusze europejskie/POIG/Konkursy/Konkurs 1.3.1 2012.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.