Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe arrow Fundusze krajowe arrow Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy
Dzisiaj jest: czwartek, 22 marca 2018 9:12:29
Odwiedziło nas: 8740836 gości (dzisiaj: 550, wczoraj: 2011)
Fundusze krajowe
Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy
06 lutego 2013

Konkurs w ramach działania 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.

W ramach konkursu dofinansowane będą przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej, między innymi pomiędzy regionami UE, angażujące, co najmniej 1 partnera z Województwa Małopolskiego i co najmniej 2 partnerów zagranicznych, w szczególności z rożnych państw członkowskich UE a także najbliższych sąsiadów. Projekty mogą obejmować działania w różnych obszarach, m.in.: edukacja, gospodarka, turystyka, kultura, ochrona środowiska, ochrona zdrowia. Szczególnie pożądane będą projekty realizowane z instytucjami z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego i promujące idee:

 • partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • gospodarczych przedstawicielstw Małopolski zagranicą;
 • turystyki wiejskiej;
 • finansowania, mecenatu, sponsoringu i promocji przedsięwzięć kulturalnych;
 • produktów turystycznych;
 • odnawialnych źródeł energii;
 • zarządzania polityką regionalną;
 • zarządzania służbą zdrowia.

Konkurs ma charakter otwarty i polega na ocenie pełnej dokumentacji projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Projekty współpracy będą polegać w szczególności na:

 • organizacji wizyt studyjnych,
 • organizacji staży, szkoleń, konferencji, warsztatów w celu wymiany doświadczeń
  i podniesienia kompetencji uczestników,
 • wypracowaniu modeli/wytycznych/strategii w oparciu o poznane w ramach projektu rozwiązania zagraniczne, gotowych do wdrożenia na gruncie polskim przez zainteresowane podmioty/instytucje z terenu Małopolski,
 • wymianie grup młodzieży ze szkół małopolskich różnego szczebla oraz organizacji z sektora pozarządowego prowadzącego do wzmocnienia więzi europejskich oraz poznania tradycji, kultury i zwyczajów partnerów,
 • utworzeniu nowych sieci współpracy/przystępowaniu do już istniejących sieci (spotkanie organizacyjne, określenie zasad i celów funkcjonowania sieci, utworzenie platformy wymiany informacji, w szczególności utworzenie strony internetowej),
 • animowaniu pracy sieci np. poprzez organizację wystaw, spotkań, warsztatów, seminariów.

Preferowane będą projekty kompleksowe, tzn. składające się z wielu możliwych form wymiany doświadczeń i innowacyjne w skali kraju.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są m.in. jednostki naukowe.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie Działania  8.2 wynosi 6 633 657,44 PLN. Minimalna kwota wsparcia dla projektu wynosi 160 000 PLN, a maksymalna - 2 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Nabór wniosków trwa do 02.08.2013.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.fundusze.malopolska.pl.

 

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.