Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Dzisiaj jest: piątek, 19 stycznia 2018 17:53:30
Odwiedziło nas: 8580854 gości (dzisiaj: 6026, wczoraj: 1792)
Fundusze krajowe
Konkurs "Granty na granty"
15 lutego 2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło VII edycję konkursu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w europejskich programach badawczych.

Konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na realizację zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.

W ramach konkursu „Granty na granty” wsparciem finansowym objęte są zadania mające na celu przygotowanie wniosku projektowego w ramach:

 • 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej;
 • 7. Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom);
 • Funduszu Badawczego Węgla i Stali;

zwanych dalej „programami badawczymi Unii Europejskiej”.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie:

 1. wnioskodawca będzie pełnił rolę koordynatora konsorcjum;
 2. utworzone konsorcjum będzie składać się z co najmniej 3 partnerów (w tym przynajmniej 2 partnerów z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów);
 3. wezwanie konkursowe, w ramach którego będzie złożony wniosek projektowy, zakłada współfinansowanie z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi oraz stworzenie konsorcjum;
 4. w ramach projektu, którego dotyczy wniosek projektowy, prowadzone będą badania naukowe.

O finansowanie w ramach konkursu może ubiegać się wyłącznie jednostka naukowa.

Wnioskodawca może ubiegać się o pokrycie ze środków finansowych na naukę kosztów związanych z realizacją zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej, ponoszonych od dnia 01.01.2013 r. do dnia złożenia wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe. Środki finansowe na naukę mogą być przyznane na refundację poniesionych kosztów.

W przypadku postępowania, w którym wniosek projektowy do programu badawczego Unii Europejskiej oceniany jest w dwóch etapach, wnioskodawca w kosztorysie wniosku może uwzględnić koszty przygotowania wniosku projektowego do obu etapów.

Kosztami kwalifikującymi się do finansowania są:

 1. koszty uzupełniających badań naukowych w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego, do których zalicza się przede wszystkim weryfikację istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego, koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego;
 2. koszty przygotowania (napisania) wniosku;
 3. koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum, do których zalicza się m. in. koszty wynajmu sali, zakwaterowania, przejazdu, obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych;
 4. koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego, w zakresie w jakim jest on niezbędny do przygotowania wniosku projektowego;
 5. koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, a także programów komputerowych, niezbędnych do opracowania wniosku projektowego lub stworzenia aplikacji projektowej.

Wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie w ramach konkursu w wysokości do 50 000 zł. Finansowanie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nie może przekroczyć 25 000 zł. Na finansowanie wniosków złożonych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 1,5 mln zł.

Nabór ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia konkursu do 30 maja 2013 r.

Wnioski będą rozpatrywane w dwóch turach. Zgłoszenia, które wpłyną do 30 marca będą rozpatrywane w kwietniu. Wnioski, które zostaną złożone w kwietniu i maju zostaną ocenione w czerwcu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-vii-edycji-konkursu-granty-na-granty-wsp/

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.