Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Konkurs "Granty na granty"
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:34:12
Odwiedziło nas: 9239389 gości (dzisiaj: 1327, wczoraj: 1563)
Fundusze krajowe
Konkurs "Granty na granty"
15 lutego 2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło VII edycję konkursu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w europejskich programach badawczych.

Konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na realizację zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.

W ramach konkursu „Granty na granty” wsparciem finansowym objęte są zadania mające na celu przygotowanie wniosku projektowego w ramach:

 • 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej;
 • 7. Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom);
 • Funduszu Badawczego Węgla i Stali;

zwanych dalej „programami badawczymi Unii Europejskiej”.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie:

 1. wnioskodawca będzie pełnił rolę koordynatora konsorcjum;
 2. utworzone konsorcjum będzie składać się z co najmniej 3 partnerów (w tym przynajmniej 2 partnerów z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów);
 3. wezwanie konkursowe, w ramach którego będzie złożony wniosek projektowy, zakłada współfinansowanie z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi oraz stworzenie konsorcjum;
 4. w ramach projektu, którego dotyczy wniosek projektowy, prowadzone będą badania naukowe.

O finansowanie w ramach konkursu może ubiegać się wyłącznie jednostka naukowa.

Wnioskodawca może ubiegać się o pokrycie ze środków finansowych na naukę kosztów związanych z realizacją zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej, ponoszonych od dnia 01.01.2013 r. do dnia złożenia wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe. Środki finansowe na naukę mogą być przyznane na refundację poniesionych kosztów.

W przypadku postępowania, w którym wniosek projektowy do programu badawczego Unii Europejskiej oceniany jest w dwóch etapach, wnioskodawca w kosztorysie wniosku może uwzględnić koszty przygotowania wniosku projektowego do obu etapów.

Kosztami kwalifikującymi się do finansowania są:

 1. koszty uzupełniających badań naukowych w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego, do których zalicza się przede wszystkim weryfikację istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego, koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego;
 2. koszty przygotowania (napisania) wniosku;
 3. koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum, do których zalicza się m. in. koszty wynajmu sali, zakwaterowania, przejazdu, obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych;
 4. koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego, w zakresie w jakim jest on niezbędny do przygotowania wniosku projektowego;
 5. koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, a także programów komputerowych, niezbędnych do opracowania wniosku projektowego lub stworzenia aplikacji projektowej.

Wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie w ramach konkursu w wysokości do 50 000 zł. Finansowanie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nie może przekroczyć 25 000 zł. Na finansowanie wniosków złożonych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 1,5 mln zł.

Nabór ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia konkursu do 30 maja 2013 r.

Wnioski będą rozpatrywane w dwóch turach. Zgłoszenia, które wpłyną do 30 marca będą rozpatrywane w kwietniu. Wnioski, które zostaną złożone w kwietniu i maju zostaną ocenione w czerwcu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-vii-edycji-konkursu-granty-na-granty-wsp/

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.