Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe arrow Fundusze krajowe arrow Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Dzisiaj jest: środa, 21 marca 2018 6:01:16
Odwiedziło nas: 8738540 gości (dzisiaj: 265, wczoraj: 1836)
Fundusze krajowe
Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
21 lutego 2013

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej umieściła na swych stronach informacje o nowej ofercie stypendialnej dla naukowców:

Program VENTURES

Wsparcie projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów. Jego celem jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

Wymagania wobec kandydatów są następujące:

  • Program adresowany jest do najmłodszych naukowców, m. in. absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).
  • W ramach programu Ventures projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, lub w instytucjach, które zatrudniają absolwentów na etatach naukowo-dydaktycznych.

W programie Ventures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych – finansowanie dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki.

Oferta stypendialna obejmuje:

  • imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów);
  • grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie

Czas trwania stypendium wynosi maksymalnie 3 lata. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2013 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: http://skrzydlatestudia.pl/index.php?page=fnp-program-ventures---wsparcie-projektow-majacych-zastosowanie-w-gospodarce-4, http://www.fnp.org.pl/oferta/ventures/.

Program POMOST  - GRANT POWROTOWY

granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo.

W/w program w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków strukturalnych w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" POIG 2007-2013.

Celem programu jest umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrót do zaawansowanej pracy naukowej oraz ułatwienie kobietom w ciąży prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Grant powrotowy jest adresowany do naukowców, którzy:

  • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora;
  • pracują w polskiej jednostce prowadzącej badania naukowe lub uzyskali z niej promesę zatrudnienia co najmniej na czas trwania projektu.

Wnioski mogą być składane przez kobiety, które posiadają dziecko w wieku do lat 4 (lub 7 lat w przypadku adopcji lub porodu mnogiego) oraz mężczyzn, którzy korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem takiego dziecka, trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym powrót do pracy naukowej z takich urlopów (przerw) mógł nastąpić przed terminem składania wniosków, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy.

Oferta stypendialna obejmuje:

  • grant badawczy (m.in. wynagrodzenie kierownika projektu, koszty prac badawczych, aparatura, materiały badawcze, koszty wymiany międzynarodowej);
  • stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów) wyłonionych w trybie konkursowym. Wysokość stypendiów dla nich wynosi odpowiednio: 1 000 zł lub 3 000 zł.

Łączna suma obu części: stypendialnej i projektowej wynosi: 140 000 zł rocznie.

Czas trwania projektu wynosi 1 rok i powinien zakończyć się nie później niż 30 czerwca 2013 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 29 marca 2013 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: http://skrzydlatestudia.pl/index.php?page=fnp-program-pomost---grant-powrotowy-2, http://www.fnp.org.pl/oferta/pomost-granty-powrotowe/.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.