Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Dzisiaj jest: środa, 19 grudnia 2018 11:35:10
Odwiedziło nas: 9176759 gości (dzisiaj: 729, wczoraj: 1318)
Fundusze krajowe
Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
21 lutego 2013

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej umieściła na swych stronach informacje o nowej ofercie stypendialnej dla naukowców:

Program VENTURES

Wsparcie projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów. Jego celem jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

Wymagania wobec kandydatów są następujące:

  • Program adresowany jest do najmłodszych naukowców, m. in. absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).
  • W ramach programu Ventures projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, lub w instytucjach, które zatrudniają absolwentów na etatach naukowo-dydaktycznych.

W programie Ventures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych – finansowanie dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki.

Oferta stypendialna obejmuje:

  • imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów);
  • grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie

Czas trwania stypendium wynosi maksymalnie 3 lata. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2013 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: http://skrzydlatestudia.pl/index.php?page=fnp-program-ventures---wsparcie-projektow-majacych-zastosowanie-w-gospodarce-4, http://www.fnp.org.pl/oferta/ventures/.

Program POMOST  - GRANT POWROTOWY

granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo.

W/w program w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków strukturalnych w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" POIG 2007-2013.

Celem programu jest umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrót do zaawansowanej pracy naukowej oraz ułatwienie kobietom w ciąży prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Grant powrotowy jest adresowany do naukowców, którzy:

  • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora;
  • pracują w polskiej jednostce prowadzącej badania naukowe lub uzyskali z niej promesę zatrudnienia co najmniej na czas trwania projektu.

Wnioski mogą być składane przez kobiety, które posiadają dziecko w wieku do lat 4 (lub 7 lat w przypadku adopcji lub porodu mnogiego) oraz mężczyzn, którzy korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem takiego dziecka, trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym powrót do pracy naukowej z takich urlopów (przerw) mógł nastąpić przed terminem składania wniosków, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy.

Oferta stypendialna obejmuje:

  • grant badawczy (m.in. wynagrodzenie kierownika projektu, koszty prac badawczych, aparatura, materiały badawcze, koszty wymiany międzynarodowej);
  • stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów) wyłonionych w trybie konkursowym. Wysokość stypendiów dla nich wynosi odpowiednio: 1 000 zł lub 3 000 zł.

Łączna suma obu części: stypendialnej i projektowej wynosi: 140 000 zł rocznie.

Czas trwania projektu wynosi 1 rok i powinien zakończyć się nie później niż 30 czerwca 2013 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 29 marca 2013 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: http://skrzydlatestudia.pl/index.php?page=fnp-program-pomost---grant-powrotowy-2, http://www.fnp.org.pl/oferta/pomost-granty-powrotowe/.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.