Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Zestawienia roczne
Dzisiaj jest: środa, 23 maja 2018 14:58:47
Odwiedziło nas: 8880217 gości (dzisiaj: 926, wczoraj: 1060)
Zestawienia publikacji pracowników Instytutu Zootechniki

Znalezione publikacje

GAWĘCKI Witold
30 lat działalności Stacji Testowej Kur we Wroniawach. Ogólnopol. Inf. Drob., 2(101): 100-107, 2000

BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan
50 lat badań Instytutu Zootechniki dotyczących hodowli zwierząt futerkowych. Mat. semin.: Kierunki aktualnie prowadzonych badań oraz nowoczesne metody intensyfikacji produkcji zwierząt futerkowych. Chorzelów, 28-29.09.2000. Wyd. IZ ZZD Chorzelów, 3-8, 2000

WĘGLARZY Karol
50 lat Instytutu Zootechniki. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości wykorzystania przez praktykę rolniczą osiągnięć z zakresu produkcji zwierząt na przykładzie wyników badań prowadzonych przez IZ ZZD Grodziec Śląski. Grodziec Śląski, 12.04.2000. Kraków, 3-4, 2000

BAROWICZ Tadeusz
A może jagnięcina? Dz. Polski, 56(84): 13, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, SZWACZKOWSKI Tomasz
A strategy to conserve the biological diversity of laying hens in Poland. Proc. XXI World's Poultry Congr., Montreal (Kanada), 20-24.08.2000,, 149-150, 2000

KINAL Stefania, KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, PREŚ Jerzy
Absorpcja cynku przy jego zróżnicowanym poziomie w dawkach pokarmowych owiec matek. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, ss. 2, 2000

TRELA Jan, CHOROSZY Bogumiła, CZAJA Hanna
Adaptacja bydła rasy Limousine importowanego z Francji do polskich warunków środowiskowych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 41-46, 2000

WĘŻYK Stanisław, HERBUT Eugeniusz
Aktualne tendencje w nowych technologiach drobiu ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i komfortu utrzymania. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 89-106, 2000

SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej, MANDECKI Andrzej
Aktualne utrzymanie krów mlecznych. Mat. konf.nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego. Mełno, 30.03.2000, 21-43, 2000

TRZISZKA T., WĘŻYK Stanisław
Aktualne wymagania jakości surowców pochodzenia drobiowego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 376: 9-17, 2000

KORELESKI Jerzy
Aktywna witamina D w żywieniu kur. Pol. Drob., 9: 4-6, 2000

DROŻDŻ Andrzej
Alternatywne kierunki użytkowania owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, s. 13, 2000

ANDERS Elżbieta
Alternatywne metody utrzymania kur nieśnych w świetle nowej dyrektywy Unii Europejskiej. Pol. Drob., 2: 24-26, 2000

GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek
Aminy biogenne w kiszonkach. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 57-60, 2000

ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, SŁAWOŃ Jerzy
An attempt at evaluating the welfare of blue arctic foxes on selected Polish farms. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 173-182, 2000

BRZOSTEK Tomasz, ZACZEK Marcin, RADWAN Jadwiga, PAJDAK Władysław, SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, STANUCH J., BOCHEŃSKI Jacek, SZCZEKLIK Andrzej
An effect of trombolytic drugs on platelet dependent-thrombin generation. Proc. XXII Congr. Europ. Society of Cardiology, 26-30.08.2000. Europ. Heart J., 462, 2000

ROSIŃSKI Andrzej
Analiza bezpośrednich i skorelowanych efektów w dwóch rodach gęsi. Rozprawa habilitacyjna. Rocz. Nauk. AR Pozna?, Rozprawy Nauk., zesz. 309, ss. 107, 2000

BUGNO Monika
Analiza kariotypu koni użytkowanych w Polsce. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000,, s. 65, 2000

MAZANOWSKI Adam, KOKOSZYŃSKI Dariusz, SZUKALSKI Grzegorz
Analiza trendów czasowych cech mięsnych w stadach rezerwy genetycznej gęsi zagranicznych. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 32: 63-76, 2000

KRUPIŃSKI Jędrzej
Analiza uwarunkowań ekonomicznych i produkcyjnych owczarstwa w Polsce w latach 1990-2000. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, s. 83, 2000

MAJEWSKA Anna, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, KORZONEK Halina
Analiza wyników oceny i selekcji buhajów w wychowalniach w roku 1999. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 37: 43-49, 2000

REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, SYSA Paweł, KWACZYŃSKA Anna
Analysis of synaptonemal complexes in bulls and rams, carriers of XY/XX chimerism. Vet. Med., Czechy, 45(10-11): 10-12, 2000

REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, SYSA Paweł, KWACZYŃSKA Anna
Analysis of synaptonemal complexes in the bulls and rams, carriers of XY/XX chimerism. Proc. 14th Colloq. Cytogenet. Domest. Anim. Brno (Czechy), 27-30.06.2000,, Abstr. s. 29, 2000

SMORĄG Zdzisław, JURA Jacek
Animal Biotechnology - methods, practical application and potential risks. Proc. Int. Symp.: Progress in Biotechnology 17 - Food Biotechnology. Zakopane, 9-12.05.2000, 413-420, 2000

HANCZAKOWSKI Piotr
Anna Antoniewicz (1944-1997). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, s. 389, 2000

REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa
Badania chromosomów uzyskanych z męskich komórek płciowych u zwierząt gospodarskich. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 5-12, 2000

GACEK Leszek
Badania dobrostanu lisów polarnych Biul. Inf. IZ, 38, 1: 21-28, 2000

BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, KOWALSKA Dorota
Badania jakości mięsa królików z uwzględnieniem czynników genetycznych i środowiskowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 46, 2000

BORYS Bronisław, JANICKI Bogdan
Badania możliwości oddziaływania standardu wagowego na wyrównanie wartości rzeźnej i jakości mięsa jagniąt. Cz. I. Roczn. Inst. Przem. Mięsn., 37, 13-22, 2000

BORYS Bronisław, JANICKI Bogdan
Badania możliwości oddziaływania standardu wagowego na wyrównanie wartości rzeźnej i jakości mięsa jagniąt. Cz. II. Roczn. Inst. Przem. Mięsn., 37, 23-32, 2000

FIJAŁ Jerzy, GACEK Leszek
Badania nad czynnikami warunkującymi wyniki odchowu królików. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 43, 2000

WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, SIWEK Maria, BEDNARCZYK Marek, CALIK Jolanta
Badania nad genetycznym zróżnicowaniem zachowawczych ras kur. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 115-127, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Badania nad modyfikowaniem składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego w zależności od rodzaju tłuszczu paszowego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 113-116, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKA Bożena, MANDECKI Andrzej
Badania nad przydatnością systemów TMR i PMR w żywieniu krów wysokomlecznych w szczytowym okresie laktacji. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51, 201-210, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃSKI Marek, KOZŁOWSKI Jacek
Badania nad przydatnością włóknistej frakcji śruty rzepakowej w opasaniu młodego bydła. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 207-217, 2000

ZYZAK Wacław
Badania nad przyswajalnością przez przeżuwacze magnezu z krajowych surowców mineralnych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 77-80, 2000

WĘGLARZY Karol
Badania nad skażeniem metalami ciężkimi mleka krów wypasanych na pastwiskach położonych wzdłuż dróg o nasilonym ruchu pojazdów spalinowych. Zesz. Nauk. Politechniki Łódzkiej, Filia Bielsko-Biała, 7, 57: 65-69, 2000

JURA Jacek
Badania nad transgenezą u bydła uzyskaną w wyniku zastosowania konstruktu genowego Wap-bGH. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 53-54, 2000

PAKULSKA Elżbieta, BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub, KORELESKI Jerzy, BEDNARCZYK Marek
Badania nad wpływem różnych źródeł wapnia na wyniki reprodukcyjne gęsi oraz jakość skorup jaj wylęgowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 36, 2000

BEDNARCZYK Marek
Badania nad zapłodnieniem i hodowlą zarodków kurzych in vitro. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, s. 153, 2000

KORMAN Kazimierz
Badania nad zgodnością oceny osobniczej i na potomstwie wskaźnika wykorzystania paszy u owiec. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 12, 2000

BARABASZ Bogusław, BAGDONAS Jozas, PIÓRKOWSKA Małgorzata, KORCZYŃSKA Monika
Badania parametrów okrywy włosowej norek po implantacji melatoniny. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 53: 195-204, 2000

KOWALISZYN Bogna, BORYS Bronisław, ROŚLEWSKA Aleksandra
Badania poziomu wybranych wskaźników biochemicznych w krwi jagniąt przed rozpoczęciem tuczu (wiek 8 tygodni) i jego współzależności z wartością rzeźną i jakością mięsa. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 49-50, 2000

KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk
Badania przydatności i opłacalności stosowania pasz energetycznych uzupełniających pasze objętościowe w tuczu jagniąt. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 22, 2000

RYCHLIK Tadeusz
Badania wiarygodności rodowodów owiec w latach 1996-2000. Biul. Inf. IZ, 38, 4: 35-42, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Bariery koncentracji i poprawy jakości produkcji świń. Trzoda Chl., 5: s. 13, 2000

PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej
Barwne owce - relikt przeszłości czy też możliwość uatrakcyjnienia produkcji owczarskiej? Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 77-78, 2000

KOSMALA Irena, TELK Lucyna
Baza analiz chemicznych jako istotny element tabel wartości pokarmowej pasz i wartościowego bilansowania dawek pokarmowych dla zwierząt gospodarskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 405-409, 2000

KACZOR Andrzej
Behaviour and weight gains of calves in two different housing systems. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 309-321, 2000

KLOCEK Czesław, SZEWCZYK Agata, NOWICKI Jacek
Behaviour of periparturient sows allowed freedom of movement in pens. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 161-171, 2000

WALCZAK Jacek, PIETRAS Mariusz, MATUSZEWSKA Ewa, KRAWCZYK Wojciech
Behawioralna reakcja rosnących świń na warunki techniczne ich środowiska bytowego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 275-282, 2000

BRZÓSKA Franciszek
Bez silosu. Farmer, 13: s. 6, 2000

ZAJĄC Jan
Bez targowania. Farmer, 8: s. 8, 2000

PETKOWSKI Jan, KACZANOWSKA Mariola
Biblioteka. Informacja, wdrażanie, wydawnictwa. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 205-209, 2000

MROCZKO Leszek, ZARUDZKI Ryszard
Bilansowanie i optymalizacja mieszanek pasz treściwych i dawek pokarmowych ze szczególnym uwzględnieniem przeżuwaczy (cz. I). Inf. Pasz., 12: 46-52, 2000

ZAJĄC Jan
Biological transformation of fur animal excrements using the compost earthworm Eisenia fetida (Sav.). Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 193-205, 2000

BRZÓSKA Franciszek, PYSKA Helena, PIETRAS Mariusz, WIEWIÓRA Witold
Biologiczna aktywność różnych dawek jodu w żywieniu krów mlecznych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 65-68, 2000

GORNOWICZ Ewa
Biologiczna wartość pokarmowa mieszanek paszowych z udziałem preparatów enzymatycznych w odchowie kurcząt brojlerów. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 2: 14-19, 2000

SMORĄG Zdzisław
Biotechnologia w produkcji zwierzęcej. Biotechnologia, 1(48): 56-58, 2000

GACEK Leszek
Biotechnologia w rolnictwie. Biul. Inf.-Handl. WODR Boguchwała, 7-8: s. 18, 2000

WĘŻYK Stanisław
Blaski i cienie drobiarstwa. Top Agrar, 4: 32-34, 2000

ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł, ZOŃ Andrzej
Blood and poultry waste as a valuable feed material for blue foxes. Scientifur, Abstr., 24, 1: s. 38, 2000

GROCHOWALSKI Krzysztof
Borys Hrycyk (1918-1967). Sylwetki dyrektorów Instytutu Zootechniki. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, s. 32, 2000

CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła
Bydło simentalskie wartościową rasą przydatną do produkcji mleka i mięsa w nowoczesnym gospodarstwie. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla bydła simentalskiego i koni huculskich - szansą dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Unią Europejską. Rymanów, 26.09.2000. Kraków, 17-26, 2000

CHOROSZY Bogumiła
Bydło. W: Mały poradnik zarządzania gospodarstwem rolniczym. Rozdz. 3: Produkcja zwierzęca. Inst. Ekon. Roln. i Gosp. Żywn., Warszawa, 7, 156-164, 2000

BORYS Bronisław, BORYS Andrzej
Cechy funkcjonalne mięsa jagniąt mieszańców drugiego stopnia merynosa polskiego z rasami plennymi i rasą mięsną. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 254-258, 2000

BORYS Bronisław, BORYS Andrzej
Cechy funkcjonalne mięsa jagnięcego w zależności od metody tuczu i standardu wagowego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 259-263, 2000

GRZEŚKOWIAK Eugenia, BORZUTA Karol, STRZELECKI Jerzy, BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, LISIAK Dariusz
Cechy jakościowe mięsa jagniąt typu mlecznego i z wysokich standardów wagowych w zależności od ich genotypu. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 47-48, 2000

BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, KOWALSKA Dorota
Cechy jakościowe mięsa królików różnych ras. Rocz. Nauk. Zoot. Supl., 6: 125-129, 2000

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Cechy użytkowości rozpłodowej loch rasy wbp i pbz w hodowlach prywatnych i uspołecznionych. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 325-328, 2000

BARABASZ Bogusław, PIÓRKOWSKA Małgorzata
Changes in hair cover of polecats during domestication. Scientifur, Abstr., 24, 1: s. 66, 2000

PRUSZYŃSKA Ewa, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, NOGOWSKI Leszek
Changes of the lipid parameters of blood and the fractions of the lipoprotein in association with the age and origin of the breed ducks Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 93-102, 2000

NATONEK Małgorzata
Charakterystyka 3 ras świń na podstawie polimorfizmu allotypowego lipoprotein Lpb i sekwencji mikrosatelitarnych DNA. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000,, s. 39, 2000

PIESZKA Marek, GĄSIOR Robert
Charakterystyka chemiczna witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (Cz. 1). Biul. Inf. IZ, 38, 4: 43-52, 2000

STRZELECKI Jerzy, BORZUTA Karol, GRZEŚKOWIAK Eugenia, BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, LISIAK Dariusz
Charakterystyka wskaźników uzysku mięsa kulinarnego z jagniąt typu mlecznego i w wysokich standardach wagowych w zależności od ich genotypu. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 41-42, 2000

ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł, SŁAWOŃ Jerzy, ZAJĄC Jan
Charakterystyka wyników produkcyjnych lisów polarnych niebieskich na tle ich warunków utrzymania i dobrostanu. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 53: 7-13, 2000

ŚWITOŃSKI Marek, SŁOTA Ewa, PIETRZAK Anna, KLUKOWSKA Jolanta
Chimerism 78,XX/77,XX, Rb in a bitch, revealed by chromosome and microsatellite studies. Proc. 14th Colloq. Cytogenet. Domest. Anim. Brno (Czechy), 27-30.06.2000,, Abstr. s. 36, 2000

REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, GUSTAVSSON Ingemar
Chimerism in the germ cell line of mature bulls born in heterosexual twinning. Theriogenology, 54: 621-627., 2000

BEDNARCZYK Marek
Chimery ptaków - nowe możliwości badawcze. Prz. Hod., 6: 37-39, 2000

JANIK Andrzej, KURYŁ Jolanta
Choroba Campusa u świń. Trzoda Chl., 12: s. 85, 2000

MALINOWSKI Eugeniusz, SUPERA Kazimierz
Chów bydła rasy Hereford i Limousine na przykładzie ZZD Kołbacz. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu bydła mlecznego i mięsnego. Kołbacz, 10-11.05.2000. Kraków - Kołbacz, 131-138, 2000

WĘŻYK Stanisław
Chów gęsi. Biul. Pol. Zw. Hod. Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdob., 19: 33-39, 2000

WĘŻYK Stanisław
Chów kaczek I. Biul. Pol. Zw. Hod. Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdob., 13: 34-39, 2000

WĘŻYK Stanisław
Chów kaczek II. Biul. Pol. Zw. Hod. Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdob., 15: 34-38, 2000

WĘŻYK Stanisław
Chów kaczek III. Biul. Pol. Zw. Hod. Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdob., 18: 26-30, 2000

WĘŻYK Stanisław
Chów perlic I. Biul. Pol. Zw. Hod. Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdob., 14: 38-39, 2000

WĘŻYK Stanisław
Chów perlic II. Biul. Pol. Zw. Hod. Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdob., 15: s. 39, 2000

WĘŻYK Stanisław
Chów perlic III. Biul. Pol. Zw. Hod. Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdob., 18: 31-39, 2000

KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna
Co nowego w zachowawczych populacjach kur nieśnych? Pol. Drob., 11: 5-7, 2000

WĘŻYK Stanisław
Co w zamian za szlaban na antybiotyki? Hod. Drobiu, 8: 16-18, 2000

ŻYŁA Krzysztof, WIKIERA Anna, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, PIIRONEN J., LEDOUX D.
Comparison of the efficacies of a novel Aspergillus niger mycelium with separate and combined effectiveness of phytase, acid phosphatase and pectinase in dephosphorylation of wheat based feeds fed to growing broilers. Poult. Sci., 79: 1434-1443, 2000

BOCHENEK Michał
Cytometryczne metody oceny nasienia. Mat. konf. nauk. z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki: Uwarunkowania środowiskowe rozrodu u samców zwierząt gospodarskich. Balice, 16-17.11.2000. Wyd własne IZ, Kraków, 207-219, 2000

ECKERT Robert
Czas trudnych decyzji dla producentów trzody chlewnej. Trzoda Chl., 8-9: 18-21, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Czasem lepiej nie jeść. Dz. Polski, 56(245): 14, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Czekając na ustawę. Dz. Polski, 56(78): 13, 2000

SZATKOWSKA Iwona, BORYS Bronisław, UDAŁA Jan, KULIG Hanna
Częstotliwość występowania chimeryzmu komórkowego 54, XX/54, XY u wiec rasy merynofin Mf-40 i mieszańców merynoromanowa. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, s. 115, 2000

WĘŻYK Stanisław
Czy bomba 2000 roku grozi światowej produkcji drobiarskiej? Pol. Drob., 1: s. 47, 2000

GACEK Leszek
Czy warto hodować króliki. Biul. Inf.-Handl. WODR Boguchwała, 5(146): 18-19, 2000

RACHWAŁ Alina
Czynniki decydujące o ilości i jakości jaj konsumpcyjnych w kontekście ekonomicznym i popełnionych błędów - część I. Ogólnopol. Inf. Drob., 9: 20-25, 2000

RACHWAŁ Alina
Czynniki decydujące o ilości i jakości jaj konsumpcyjnych w kontekście ekonomicznym i popełnionych błędów - część II. Ogólnopol. Inf. Drob., 11: 34-40, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Czynniki ekonomiczne i rynkowe dostosowania polskiej produkcji trzody chlewnej do wymogów UE. Mat. konf. nauk.-techn.: Rozwój produkcji trzody chlewnej dostosowany do wymogów UE. Wrocław, 17.03.2000, 3-12, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław
Czynniki środowiskowe kształtujące jakość mięsa wołowego. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla bydła simentalskiego i koni huculskich - szansą dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Unią Europejską. Rymanów, 26.09.2000. Kraków, 27-40, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Czynniki warunkujące strawność składników pokarmowych. Trzoda Chl., 38 (3): 59-62, 2000

KARETA Wiesław
Czynniki warunkujące wydajność rozpłodową tryków i kozłów. Mat. konf. nauk. z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki: Uwarunkowania środowiskowe rozrodu u samców zwierząt gospodarskich. Balice, 16-17.11.2000. Wyd własne IZ, Kraków, 91-98, 2000

BEDNARCZYK Marek
Czynniki wpływające na przeżywalność i stopień chimeryzacji embrionów kurzych po iniekcji komórek blastodermalnych i pierwotnych komórek płciowych. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 57-58, 2000

KOWALSKA Dorota
Czynniki żywieniowe wpływające na użytkowość mleczną królic krytych w okresie laktacji. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 53: 143-148, 2000

RÓŻYCKI Marian, WALCZAK Jacek
Dane techniczno-produkcyjne i kryteria oceny typów chlewni dla macior. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 257-282, 2000

OSTROWSKI Romuald
Deszczowanie użytków zielonych. Technika Rolnicza, 2: 22-23, 2000

SZWACZKOWSKI Tomasz, SZYDŁOWSKI Maciej, DOBEK Anita, MOLIŃSKI Krzysztof, CYWA-BENKO Katarzyna
Detekcja efektów plejotropowych genów głównych w populacjach zachowawczych kur. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 169-175, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Determinanty opłacalności produkcji zwierzęcej w warunkach polskich. Mat. konf. nauk.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Uniw. Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 15-16.06.2000, 109-119, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Determinanty proekologicznej i ekonomicznej produkcji zwierzęcej w Polsce. Mat. międz. konf. nauk.: Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji z UE. AR Kraków, 7-8.12.2000, 38-41, 2000

BARABASZ Bogusław, GACEK Leszek, ZAWIŚLAK Rafał
Determination of nutria welfare in different management systems. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 183-192, 2000

SKRZYSZOWSKA Maria, SHIOYA Yasuo, NAGAI Takashi, GESHI Masaya, TAKENOUCHI Naoki
Development of cloned bovine embryos from nuclei of cumulus and muscle origin cells. Theriogenology, 53, 1: s. 224, 2000

JANIK Andrzej
Diagnostyka molekularna niedoboru syntetazy argininobursztynianowej u bydła. Biul. Inf. IŻ, 38, 4: 21-28, 2000

BARAN Michał, UDAŁA Jan, LASOTA Bogdan, BORYCZKO Zdzisław
Die Konzeptionsrate und das Ablammergebnis bei Ziegen nach der Anwendung von verschiedenen. Brunstsynchronisationsmethoden Wahrend und ausserhalb der Reproduktionssaison. SCHAF- UND- ZIEGENKRANKHEITEN - Fachgruppe: Krankheiten der kleinen Wiederkauer - der Deutschen Veterinarmedizinschen Gesellschaft. Akademie fur Tierarztliche Fortbildung, Giessen (Niemcy), 12.05.2000,, 1-7, 2000

WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz
Differences in the circadian rhythm of pig biophysical parameters measured telemetrically in different management systems. Proc. of the X Int. Congr. on Anim. Hygiene, Maastricht (Holandia), 2-6.07.2000, 2: 955-961, 2000

SZWACZKOWSKI Tomasz, WĘŻYK Stanisław, PIOTROWSKI Przemysław, CYWA-BENKO Katarzyna
Direct and maternal genetic and environmental effects for fertility and hatchability in laying hens. Archiv für Geflügelkunde, 64(3): 115-120, 2000

KANIA Gabriela, KANKA Jiri, KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna
Distribution of the cortical granules and cytoplasmic organelles in bovine IVM oocytes with experimentally induced hardening of the zona pellucida. Proc. 4th Ann. Conf. Europ. Soc. for Domest. Anim. Reprod. Praga (Czechy), 23-25.11.2000,, s. 40, 2000

SIWEK Maria, BEDNARCZYK Marek, MAZANOWSKI Adam
DNA polymorphism in various goose lines by RAPD-PCR. Proc. XXI World's Poultry Congr., Montreal (Kanada), 20-24.08.2000,, P8: s. 15, 2000

KLĘCZEK Czesława, SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol
Dobór mieszanek traw z koniczyną białą na pastwiskach dla kóz. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 19, 2000

RACHWAŁ Alina
Dobre upierzenie kur przedmiotem szczególnej troski - część I. Pol. Drob., 1: s. 15, 2000

RACHWAŁ Alina
Dobre upierzenie kur przedmiotem szczególnej troski - część II. Pol. Drob., 2: 16-17, 2000

HERBUT Eugeniusz
Dobrostan zwierząt i zasady jego kształtowania dla gęsi. Mat. semin.-szkol.: Wdrażanie nowych proekologicznych technologii produkcji tuszek gęsich. Kołuda Wielka, 23-24.11.2000. Kraków, 49-56, 2000

TRELA Jan
Doskonalenie bydła w zakresie cech mlecznych. Mat. semin.: Przygotowanie producentów mleka do standardów jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej. Maków Mazowiecki, czerwiec 2000,, 34-47, 2000

TRELA Jan
Doskonalenie bydła w zakresie cech mlecznych. Mat. semin., Ostrołęka, 10.03.2000,, 30-45, 2000

KOSMALA Irena, FURGAŁ-DZIERŻUK Iwona, ŚLUSARCZYK Krystyna
Doskonalenie laboratoryjnych metod oceny wartości pokarmowej pasz. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 18, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław
Doskonalenie metod przyżyciowej oceny wartości rzeźnej gęsi. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 16, 2000

RÓŻYCKI Marian
Dostosowanie organizacji hodowli i produkcji trzody chlewnej do wymagań Unii Europejskiej. Mat. semin.: Ekonomiczne i ekologiczne problemy produkcji trzody chlewnej. Rossocha, 7.07.2000. Wyd. IZ Rossocha, 21-29, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Dostosowanie polskiej produkcji zwierzęcej do wymogów UE. Mat. konf. nauk.-techn.: Produkcja trzody chlewnej zgodna z wymogami UE. ODR Włocławek, 8.11.2000, 4-11, 2000

MICHNA Gustaw
Doświadczenia z zakresu konserwacji pasz w rejonach podgórskich prowadzone w ZZD Grodziec Śląski. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości wykorzystania przez praktykę rolniczą osiągnięć z zakresu produkcji zwierząt na przykładzie wyników badań prowadzonych przez IZ ZZD Grodziec Śląski. Grodziec Śląski, 12.04.2000. Kraków, 29-36, 2000

WALCZAK Jacek
Dyrektywy UE dotyczące warunków utrzymania trzody chlewnej. Trzoda Chl., 8-9: 169-163, 2000

LEGUTKO Stanisław, PETKOWSKI Jan, PŁONKA Stanisław, RYMUT Danuta
Dział Informacji i Doradztwa Zootechnicznego. Informacja, wdrażanie, wydawnictwa. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 197-203, 2000

BRZÓSKA Franciszek
Działalność naukowa, dydaktyczna i wdrożeniowa prof. dr. hab. Adama Wiernego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. w?asne IZ, Kraków, 5-10, 2000

RYSIŃSKA Jolanta, STĘPKOWSKA Hanna, JANIK Andrzej, RYCHLIK Tadeusz
Dziedziczenie aktywności aldolazy i aminotransferaz alaninowej i asparaginianowej w surowicy krwi owiec rasy czarnogłówka. Kieleckie Stud. Biolog., 10: 121-126, 2000

DZIADEK Krystian
Dzień dzisiejszy hodowli drobiu w Polsce - aktualne problemy. Mat. II Forum Rolniczego: Hodowla i Produkcja Drobiu. Poznań 5-8.10.2000 Polagra Farm'2000,, 10-19, 2000

WĘŻYK Stanisław
Dziś i jutro polskiego drobiarstwa. Mat. semin.: Proekologiczne i energooszczędne technologie chowu brojlerów i kur. Rossocha, 16.06.2000, 3-14, 2000

ZAJĄC Jan
Dżdżownice kompostowe Eisenia fetida (Sav.) ważnym ogniwem w biologicznym łańcuchu utylizacji odchodów zwierząt futerkowych. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 91-98, 2000

OKULARCZYK Stanisława, KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara
Efekt ekonomiczny zastosowania substytutów pasz w odchowie jagniąt. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 427-436, 2000

LASZCZKA Andrzej
Efekt oddziaływania czynników środowiskowych i technologicznych na status energetyczno-funkcjonalny plemników zwierząt użytkowych. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 22-23, 2000

CZAJA Hanna, STRZĄDAŁA Barbara, ZAJĄC Małgorzata
Efekty doskonalenia użytkowości mlecznej krów rasy czarno-białej poprzez dolew krwi fińskiego i szwedzkiego bydła czerwono-białego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 1, 2000

KAMYCZEK Marian
Efekty stosowania AGRO-CID w odchowie prosiąt. Trzoda Chl., 8-9: 101-104, 2000

ECKERT Robert
Efektywne wykorzystanie loch wymaga prawidłowej i wszechstronnej obsługi. Trzoda Chl., 3: 64-66, 2000

URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata
Efektywność betainy i organicznych połączeń chromu w zależności od genotypu tuczników. Biul. Nauk. Przem. Pasz., 1/4, 65-77, 2000

HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata
Efektywność dodatku betainy i pikolinianu chromu w tuczu świń w zależności od koncentracji energii w paszy. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 44-48, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Efektywność ekonomiczna żywienia zwierząt gospodarskich paszami z użytków zielonych. Mat. konf. nauk.: Nowoczesne metody produkcji pasz na użytkach zielonych. IMUZ, 17.02.2000, 245-255, 2000

BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej, ORZECHOWSKA Wanda
Efektywność mięsno-mlecznego użytkowania mieszańców merynosa polskiego z rasami plennymi. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 13, 2000

SZCZUREK Witold, KOWALIK Tomasz
Efektywność paszowego preparatu smakowo-zapachowo-stymulującego CRINA HC w żywieniu kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 11: 46-47, 2000

KORNIEWICZ Adolf, FURTAN A.
Efektywność preparatu Bioferon-Vit w odchowie prosiąt i warchlaków. Trzoda Chl., 6: 70-72, 2000

KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej Adam
Efektywność produkcyjna i ekonomiczna pasz w hodowlano-towarowym stadzie owiec. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 413-425, 2000

KORMAN Kazimierz
Efektywność produkcyjna i ekonomiczna różnego poziomu żywienia tryczków i maciorek merynosowych w okresie od 5 do 10 miesiąca odchowu. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 106-110, 2000

ROBORZYŃSKI Maciej
Efektywność produkcyjna i ekonomiczna stad owiec ras Bergschaf, Weisse Alpenschaf i polska owca górska, utrzymywanych w tradycyjnym systemie chowu w Beskidzie Sądeckim. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 98-99, 2000

BRZÓSKA Franciszek
Efektywność publikowania wyników badań w Instytucie Zootechniki. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 81-86, 2000

STRZETELSKI Juliusz
Efektywność stosowania nowych norm w żywieniu bydła mlecznego. Mat. konf. nauk.-techn.: Ekonomika produkcji mleka oraz wykorzystanie nowoczesnych metod żywienia bydła mlecznego. Leszno, 2-3.03.2000, 3-15, 2000

JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, SKRZYSZOWSKA Maria, KOPCHICK John, KELDER Bruce, PRIETO Pedro, KARETA Wiesław, PASIEKA Jarosław
Efektywność transgenezy u królika, kozy i świni z zastosowaniem genu modyfikującego skład mleka. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 246-250, 2000

URBAŃCZYK Jerzy, DUMANOWSKI Tomysław
Efektywność w tuczu świń premiksu Kostovit z udziałem antybiotyku paszowego lub preparatu z ekstraktów roślinnych Aromex - Solid. Trzoda Chl., 8/9: 117-119, 2000

BRZÓSKA Franciszek, GRZYBOWSKI Roman, STECKA Krystyna, PIESZKA Marek
Efektywność żywieniowa wybranych mikroorganizmów probiotycznych u kurcząt brojlerów. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 69-72, 2000

SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, PISULEWSKI Paweł, SZCZUREK Witold
Effect of conjugated linoleic acid (CLA) on cholesterol and fatty acid contents of chicken egg yolks. Proc. of Int. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press, (Holandia) 2000, 6: s. 120, 2000

PASCHMA Jolanta
Effect of dietary ß-carotene supplement on ovarian hormones secretion in blood plasma of primiparous sows. Proc. of Int. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press, (Holandia) 2000, 6: s. 335, 2000

SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KOŁACZ Jan
Effect of enzymatic ileal digesta viscosity reduction on broiler performance. Proc. 3rd Europ. Symp. Feed Enzymes, Noordwijkerhout (Holandia), 8-10.05.2000, s. 82, 2000

GAJDA Barbara, KĄTSKA Lucyna, SMORĄG Zdzisław
Effect of equilibration time and developmental stage on viability after vitrification of in vitro and in vivo produced bovine embryos. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 73-78, 2000

MIGDAŁ Władysław, SIUTA Alicja, PYŚ Jan, MUCHA Aurelia
Effect of feeding cocoa husks on growth performance of pigs. Cuba. J. Agric. Sci., 34: 31-35, 2000

JANICKI Bogdan, ROSIŃSKI Andrzej, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, BIELIŃSKA Halina, GRONEK Piotr
Effect of feeding system (intensive versus semi-intensive) on yield and fatty acid composition of abdominal fat in White Italian Geese. J. Appl. Anim. Research, 17: 279-284, 2000

GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, WIERZUCHOWSKA Dorota, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, LASZCZKA Andrzej
Effect of fluorescent and chemiluminescent probes on ultraweak photon emission from domestic animals spermatozoa. Proc. 9th Int. Symp. Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS, Kraków, 6-7.06.2000,, 126-127, 2000

ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł, FIJAŁ Jerzy
Effect of genetic variation on growth rate and meat quality in rabbits. 7th World Rabbit Congr. 4-7.07.2000, Valencia (Hiszpania). J. World Rabbit Sci. Assoc. 2000,, 8. Supl. 1/B: 561-566, 2000

POŁTOWICZ Katarzyna
Effect of genotype and slaughter age on carcass quality and chemical composition of chicken broiler meat. Proc. XXI World's Poultry Congr., Montreal (Kanada), 20-24.08.2000, s. 7, 2000

WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, SZWACZKOWSKI Tomasz
Effect of genotype on egg and chicken carcass quality. Proc. XXI World's Poultry Congr., Montreal (Kanada), 20-24.08.2000,, 1-4, 2000

ROSIŃSKI Andrzej, KONTECKA Helena, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, KŁOSOWSKA Danuta
Effect of hen egg disinfection by fumigation or spraying on hatchability. Proc. of the X Int. Congr. Anim. Hygiene, Maastricht (Holandia), 2-6.07.2000, 1: 252-256, 2000

BRZÓSKA Franciszek, PYSKA HELENA, BRZÓSKA Barbara, WIEWIÓRA Witold
Effect of iodine intake in daily ration on iodine content in milk and iodine status of dairy cows. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 103-116, 2000

MAZANOWSKI Adam, KONTECKA Helena
Effect of origin on some physiological parameters of blood in 12-week-old hybrid geese. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 57-71, 2000

FIJAŁ Jerzy, KOWALSKA Dorota, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan
Effect of rabbit management conditions on performance. 7th World Rabbit Congr. 4-7.07.2000 Valencia (Hiszpania). J. World Rabbit Sci. Assoc., 8. Supl., 1/B: 585-589, 2000

WĘŻYK Stanisław, POŁTOWICZ Katarzyna, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa
Effect of replacing antibiotic growth stimulants with herbs on performance and meat quality of chicken broilers. roc. XXI World's Poultry Congr., Montreal (Kanada), 20-24.08.2000, s. 18, 2000

RAMISZ Alojzy, MAŁECKI Jan, BALICKA-RAMISZ Aleksandra, SUPERA Kazimierz
Effect of selenium supplementation in sheep consuming diets marginally deficient in selenium. Proc. of the X Int. Congr. Anim. Hygiene, Maastricht (Holandia), 2-6.07.2000, 1: 695-699, 2000

ROBORZYŃSKI Maciej, PIECZONKA Władysław, PARAPONIAK Paweł, KAWĘCKA Aldona
Effect of some factors on the milking ability of Bergschaf sheep. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 55-63, 2000

SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł, SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr
Effects of conjugated linoleic acid (CLA) on growth performance, feed conversion efficiency, and subsequent carcass quality in broiler chickens. Br. J. Nutr., 85: 1-10, 2000

ŻYŁA Krzysztof, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, WIKIERA Anna, KUJAWSKI Maciej, PIIRONEN J., LEDOUX D.
Effects of phosphorolytic and cell wall-degrading enzymes on the performance of growing broilers fed wheat-based diets containing different calcium levels. Poult. Sci., 79: 66-76, 2000

NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz
Efficiency of Yea-Sacc preparation in calves feeding relative to the source of starch. Proc. Int. Conf.: The prospect of Probiotics in Prevention and Therapy of Diseases of Young. Košice (Słowacja), 11-14.10.2000, s. 86, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan, WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej
Ekologia i dobrostan w technologiach produkcji trzody chlewnej. Prz. Hod., 6: 30-33, 2000

BIELIŃSKA Halina
Ekologiczne aspekty odchowu i tuczu owsianego gęsi. Mat. semin.: Wdrażanie nowych proekologicznych technologii produkcji tuszek gęsich. Kołuda Wielka, 23-24.11.2000. Kraków, 35-42, 2000

GÓRA-DROŻDŻ Ewa, DROŻDŻ Andrzej
Ekologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji zwierzęcej w warunkach gospodarki górskiej. Mat. X Ogólnopolsk. Forum: Ekologia Wsi. Solina - Jawor, 16-18.10.2000, 1: 45-57, 2000

HERBUT Eugeniusz
Ekologiczne uwarunkowania produkcji drobiu w Polsce w świetle wymogów UE. Wieś Jutra, 1: 18-19, 2000

WĘŻYK Stanisław, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, POŁTOWICZ Katarzyna
Ekologiczny aspekt stosowania dodatków ziołowych w żywieniu kurcząt brojlerów. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 339-342, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Ekonomiczna efektywność żywienia zwierząt paszami produkcji własnej. Mat. konf. nauk.-techn.: Opłacalna produkcja zwierzęca w oparciu o użytki zielone. Bielsko-Biała, 11.04.2000, 2-15, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Ekonomiczna i społeczna wartość postępu hodowlanego w produkcji zwierzęcej. Biul. Nauk. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 7: 92-112, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Ekonomiczna wartość środowiska naturalnego podstawowym kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarki w Polsce i świecie. W: Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. Wyd. PAN IRWiR, Warszawa, 14-21, 2000

OKULARCZYK Stanisława, SZUMIEC Anna
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty maksymalizacji a zyskowność produkcji zwierzęcej w Polsce. Mat. konf. nauk.-techn.: Jakość produkcji zwierzęcej zgodna z oczekiwaniami rynku UE. ODR Kalsk, 30.03.2000, 3-11, 2000

SKRZYŻALA Irena
Ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania chowu owiec i kóz w rejonie pogórza. Mat. konf. nauk.-techn.: Wykorzystanie obszarów podgórskich dla proekologicznej produkcji rolniczej. Grodziec Śląski, 10.05.2000, 34-55, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Ekonomiczne i rynkowe czynniki opłacalności produkcji mleka. Mat. konf. nauk.-techn.: Produkcja mleka wysokiej jakości dostosowana do wymogów UE. Leszno, 02.03.2000, 2-14, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Ekonomiczne i rynkowe prognozy produkcji owczarskiej i koziej w Polsce. Mat. konf. nauk.: Promocja produkcji owczarskiej i koziej w świetle badań naukowych. Polanica, 26-27.04.2000, 71-80, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Ekonomiczne i rynkowe uwarunkowania produkcji mleka. Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesna i opłacalna produkcja mleka. ODR Częstochowa, 15.11.2000, 2-9, 2000

SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta
Ekonomiczne i rynkowe uwarunkowania produkcji żywca króliczego w warunkach polskich. Mat. konf. nauk.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Uniw. Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 15-16.06.2000, s. 131, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Ekonomiczne i rynkowe warunki produkcji trzody w aspekcie jej dostosowania do wymogów UE. Mat. semin.: Ekonomiczne i ekologiczne problemy produkcji trzody chlewnej. Rossocha, 7.07.2000. Wyd. IZ Rossocha, 21-29, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Ekonomiczne i technologiczne uwarunkowania w zarządzaniu produkcją trzody chlewnej z uwzględnieniem dyrektyw UE. Mat. konf. nauk.-techn.: Dostosowanie poziomu produkcji trzody chlewnej do wymogów UE. Leszno, 13.07.2000, 4-16, 2000

OKULARCZYK Stanisława, SZUMIEC Anna
Ekonomiczne możliwości dostosowania poziomu produkcji mleka do wymogów UE. Prz. Hod., 6: 24-26, 2000

WĘŻYK Stanisław
Ekonomiczne reperkusje ograniczenia klatkowego chowu drobiu. Mat. II Forum Rolniczego: Hodowla i produkcja drobiu. Poznań, 5-8.10.2000, 1-9, 2000

KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław
Ekonomiczne uwarunkowania inseminacji owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, s. 102, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Ekonomiczne znaczenie wieku odsadzania prosiąt. Trzoda Chl., 2: s. 9, 2000

ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł, FIJAŁ Jerzy
Elaboration of an ecological method for utilization of fur animal excrements. 7th Congress of World Rabbit Science. 4-7.07.2000 Valencia (Hiszpania). J. World Rabbit Sci. Assoc., 8. Supl. 1/B: 483-488, 2000

BRZÓSKA Franciszek, MICHNA Gustaw, ZYZAK Wacław, BREJTA Władysław
Energochłonność produkcji kiszonek przy użyciu sieczkarni zbierających. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 239-249, 2000

HERBUT Eugeniusz, WAWRZYŃSKI Marek
Energooszczędne metody chowu kur nieśnych i brojlerów. Mat. semin.: Proekologiczne i energooszczędne technologie chowu brojlerów i kur. Rossocha, 16.06.2000, 15-29, 2000

SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan, KOŚCIELNY Mariusz
Epitopes of blood proteins in sheep and the nomenclature. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 27-35, 2000

GACEK Leszek
Etologia królika w warunkach fermy przemysłowej. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 81-90, 2000

WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz
Etologiczno-fizjologiczna reakcja tuczników na różne systemy utrzymania. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 54, 2000

WĘŻYK Stanisław
European Working Group No. 8 on Waterfowl met recently in Adana, Turkey, for a symposium hosted by the WPSA Turkish Branch. Poultry International, 39, 5: 24-27, 2000

ANDERS Elżbieta
Europejska jakość pierza i puchu jako materiału wypełniającego. Prz. Włókienniczy, 4: 11-13, 2000

ANDERS Elżbieta
Europejskie normy ochrony kur nieśnych w alternatywnych systemach chowu. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 1: 2-4, 2000

BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław, RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian
Examination of sperm chromatin structure and fertility of boar semen. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 79-86, 2000

OSTROWSKI Romuald
Festulolium - międzyrodzajowy mieszaniec traw pastewnych. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 55-62, 2000

KĄTSKA Lucyna, BOCHENEK Michał, RYŃSKA Bożenna, KANIA Gabriela, SMORĄG Zdzisław
Flow cytometric cell cycle analysis of non-cultured and cultured bovine somatic cells. Theriogenology, 53, 1: s. 224, 2000

KĄTSKA Lucyna, BOCHENEK Michał, RYŃSKA Bożenna, KANIA Gabriela, SMORĄG Zdzisław
Flow cytometric cell cycle analysis of serum-starved bovine cumulus and fibroblast cell lines. Proc. 14th Int. Congr. Anim. Reprod., Stockholm (Szwecja), 2-6.06.2000,abstr., 1, 1: 29, s. 35, 2000

LORCH Danuta
Franciszek Abgarowicz (1901-1979). Sylwetki dyrektorów Instytutu Zootechniki. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 30-31, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan, DYRCZ Stanisław
Franciszek Bielak (1943-1997). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, s. 394, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan
Franciszek Klocek (1914-1972). Sylwetki dyrektorów Instytutu Zootechniki. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 33-34, 2000

BORYS Andrzej, BORYS Bronisław
Functional properties of fat lamb according to the fattening method, weight standard and location. Proc. of Intern. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press 2000, 6: s. 303, 2000

KARETA Wiesław, ROBORZYŃSKI Maciej, CEGŁA Mirosław
Funkcje rozrodcze owiec rasy Bergschaf oraz Weisse Alpenschaf. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 79-88, 2000

BEDNARCZYK Marek, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZWACZKOWSKI Tomasz
Genetic parameters of the traditional selection traits and some clutch traits in a commercial line of laying hens. Archiv für Geflügelkunde, 64(3): 129-133, 2000

RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Maria Jolanta
Genetic variation estimated from blood groups and blood protein polymorphism in a population of rams of prolific breeds. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 43-54, 2000

ROSIŃSKI Andrzej, BADOWSKI Jakub, WĘŻYK Stanisław, BIELIŃSKA Halina
Genetyczne i fenotypowe zależności między cechami mięsnymi u gęsi białych kołudzkich z rodu W 33. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000,, s. 19, 2000

JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian
Genetyczne markery lipoprotein jako wskaźniki cech produkcyjnych u świń ras Hampshire i Pietrain. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 80-83, 2000

WĘŻYK Stanisław, SMORĄG Zdzisław, CZAJA Hanna, RÓŻYCKI Marian
Genetyka a jakość produktów zwierzęcych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 4: 63-92, 2000

STRZETELSKI Juliusz
Gospodarka rezerwami energetycznymi krowy w poszczególnych okresach laktacji i zasuszenia - w zależności od żywienia (referat). Mat. semin. Wpływ żywienia krów na występowanie chorób metabolicznych w oborach mlecznych wysokowydajnych. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o., DeLaval Sp. z o.o., Regionalne Centrum Doradztwa we Wrocławiu, Kraków-Wrocław-Poznań-Smolice, 27.10.2000, 5-11, 2000

HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy, JAROCKA Ada, SIEMIŃSKA Maria, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata
Groch lub łubin stosowany łącznie z poekstrakcyjną śrutą rzepakową jako zamiennik śruty sojowej w mieszankach dla loch, prosiąt, warchlaków i tuczników. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 33, 2000

HERBUT Eugeniusz
Gruntowo - powietrzny wymiennik ciepła a letnie upały. Ogólnopol. Inf. Drob., 8: 16-18, 2000

HERBUT Eugeniusz, BIEDA Wacław, KOŹBIAŁ Mirosław, HERBUT Piotr
Gruntowo-powietrzny wymiennik ciepła do ogrzewania brojlerni. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 305-308, 2000

MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia
Heavy metals content in trout from high- mountain biotopes of some European national parks. Proc. XXX Ann. Meeting ESNA, WG2. Keszthely (Węgry), 26-30.08.2000, s. 33, 2000

KAMIŃSKA Barbara Z.
Helena Bączkowska (1910-1995). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 389-393, 2000

RÓŻYCKI Marian
Henryk Duniec (1924-1995). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 401-404, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Henryk Styczyński (1928-1994). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 432-433, 2000

POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa
Herbal supplements in broilers diets as a replacement for coccidiostats. Proc. of the X Int. Congr. on Anim. Hygiene, Maastricht (Holandia), 2-6.07.2000, 2: 623-627, 2000

KAMIŃSKA Barbara Z., BRZÓSKA Franciszek, SKRABA Bogumiła
High-protein fraction of 00 type rapeseed meal in broiler nutrition. J. Anim. Feed Sci., 9 (1): 123-136, 2000

WÓJCIK Piotr
Higiena pozyskiwania mleka. Mat. semin.: Chów krów w aspekcie ekonomiki produkcji i jakości mleka. Szczyrk, 10.10.2000. Wyd. IZ ZZD Lipowa, 44-65, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Franciszek, PIETRAS Mariusz
Hipocholesteremiczny wpływ tłuszczu paszowego w postaci soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego i tłuszczu utylizacyjnego w diecie tuczników. Med. Wet., 56, (11): 746-749, 2000

TOMCZYK-WRONA Iwona
Hodowla zachowawcza koni huculskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla bydła simentalskiego i koni huculskich - szansą dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Unią Europejską. Rymanów, 26.09.2000. Kraków, 53-60, 2000

KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej
Hodowlane i technologiczne możliwości obniżenia kosztów produkcji owczarskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 84-85, 2000

GACEK Leszek
Humanizacja hodowli zwierząt futerkowych odpowiedzią na ataki ruchów ekologicznych. Mat. semin.: Kierunki aktualnie prowadzonych badań oraz nowoczesne metody intensyfikacji produkcji zwierząt futerkowych. Chorzelów, 28-29.09.2000. Wyd. IZ ZZD Chorzelów, 43-47, 2000

ROSIŃSKI Andrzej
I Światowa Konferencja Drobiu Wodnego. Wieści Akademickie, 29(IV): 10-11, 2000

SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, REJDUCH Barbara, BUGNO Monika
Identyfikacja markerów chromosomowych i możliwości ich wykorzystania w poszukiwaniu związków z cechami produkcyjnymi. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 256-261, 2000

NATONEK Małgorzata
Identyfikacja mutacji BLAD u bydła metodą PCR-RFLP. Biul. Inf. IZ, 38, 4: 29-33, 2000

WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta
Ig(l/k)A1 - antigenic marker of light-chain immunoglobulins in pigs. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 37-44., 2000

WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta, KACZOR Urszula
IgM synthesis and absorption and catabolism of these proteins in lambs. Proc. 9th Int. Symp.: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Kraków, 6-7.06.2000,, 477-479, 2000

WALCZAK Jacek
Ile tuczników w kojcu? Top Agrar, 1: 8-9, 2000

WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta
Immunoglobuliny świń - identyfikacja pierwszego epitopu łańcuchów lekkich. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48, s. 392, 2000

MROCZKOWSKI Sławomir, KORMAN Kazimierz, PIWCZYŃSKI Dariusz
Impact of certain factors on the milk productivity of Polish Merino ewes. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 224, Zoot., 32: 7-11, 2000

BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria
Improvement of hatchability in chicken chimeras. Brit. Poultry Sci., Supl., 41: 38-39, 2000

BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria
Improvement of hatchability of chicken eggs injected by blastoderm cells. Poultry Sci. J., 79: 1823-1828, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Influence of dietary full-fat flax and probiotics on carcass quality and fatty acid composition in longissimus dorsi muscle of finishing pigs. Proc. of Intern. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press, Wageningen 2000, s. 333, 2000

ANDERS Elżbieta
Informacja o działalności Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. Produktów Drobiarskich. Mat. semin. drobiarskiego. Poznań, 17.05.2000, ss. 5, 2000

JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, KARETA Wiesław, KOPCHICK John J., KELDER Bruce, PRIETO Pedro
Inheritance rate of WAP-Fuc gene in pigs and goats. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 105-113, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Intensywna i opłacalna produkcja świń w zgodzie z ochroną środowiska. Trzoda Chl., 11: s. 9, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan
Intensywne metody opasania bydła w świetle opłacalności jego produkcji. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu bydła mlecznego i mięsnego. Kołbacz, 10-11.05.2000. Kraków - Kołbacz, 70-95, 2000

SKRZYSZOWSKA Maria, BOCHENEK Michał, KĄTSKA Lucyna, SMORĄG Zdzisław
Intracytoplasmic injection of cytometrically sorted bull sperm. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 87-92, 2000

ŁYSAK Andrzej
Investigations on reconstruction of fish population in dam reservoir Tresna (South Poland) after its total drainage and refilling. Proc. XXX Ann. Meeting ESNA, WG2. Keszthely (Węgry), 26-30.08.2000, s. 3, 2000

BRZÓSKA Franciszek
Inwestycja w zdrowie. Farmer, 6: 6-7, 2000

BIELAK Franciszek
Irena Leonhard-Kluz (1920-1994). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 420-421, 2000

ZAJĄC Jan
IV turnus oceny wartości użytkowej królików metodą stacyjną w ZZD Chorzelów. Biul. Inf. IZ, 38, 4: 63-73, 2000

NIEDŹWIADEK Stanisław
Jadwiga Ocetkiewicz (1909-1979). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 425-426, 2000

WĘŻYK Stanisław
Jaja na EXPO' 2000. Pol. Drob., 12: 4-5, 2000

CHOŁOCIŃSKA Anna, WĘŻYK Stanisław
Jak zmniejszyć koszt produkcji jaj? Ogólnopol. Inf. Drob., 1: 20-22, 2000

GORNOWICZ Ewa
Jakość jaj a źródło wapnia w paszy. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 7: 3-6, 2000

KRYSTIANIAK S., KONTECKA Helena, WĘŻYK Stanisław
Jakość jaj bażantów łownych w zależności od barwy skorupy. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, s. 501, 2000

KĘDZIOR Władysław, ROBORZYŃSKI Maciej
Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską. Mat. XXXI Sesji Nauk. Kom. Technol. i Chemii Żywn. PAN: Żywność w dobie ekspansji naukowej: potencjał, oczekiwania, perspektywy. Poznań, 14-15.09.2000,, s. 22, 2000

BORYS Bronisław, PISULEWSKI Paweł
Jakość oraz możliwości kształowania właściwości prozdrowotnych spożywczych produktów owczarskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 27-30, 2000

PAKULSKA Elżbieta
Jakość pierza i puchu gęsi odchowywanych w różnych systemach utrzymania. Mat. konf. Nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000, s. 19, 2000

ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej
Jakość produkcji ślimaków jadalnych Helix aspersa maxima w różnych systemach wychowu fermowego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 187-191, 2000

CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła, CZAJA Hanna
Jakość tusz i mięsa buhajków rasy Simental, czerwono-białej i mieszańców mięsnych opasanych systemem żywienia półintensywnego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 29-33, 2000

KORNIEWICZ Adolf
Jan Glapś (1923-1995). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, s. 405, 2000

KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, HADULA Eugeniusz
Jęczmień o różnej zawartości ß-glukanu i skrobi w żywieniu brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 418-419, 2000

KĄTSKA Lucyna
Józef Biborski (1905-1998). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, s. 393, 2000

KRUPIŃSKI Jędrzej
Jubileusz Profesora Andrzeja Laszczki. Mat. konf. nauk. z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki: Uwarunkowania środowiskowe rozrodu u samców zwierz?t gospodarskich. Balice, 16-17.11.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 9-12, 2000

BIELIŃSKA Halina, ZAŁUSKA Janusz
Kazimierz Bieliński (1912-1993). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 396-397, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, KLĘCZEK Czesława, WĘGLARZY Karol
Kiszonka z całych roślin pszenżyta alternatywną paszą do kukurydzy w żywieniu młodego bydła w warunkach Pogórza. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 65, 2000

SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, JAŻDŻEWSKI Józef, SHIOYA Yasho, NAGAI Takashi, GESHI Masaya, TAKENOUCHI Naoki
Klonowanie zarodkowe i somatyczne zwierząt gospodarskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 251-255, 2000

WĘŻYK Stanisław
Komfortowy chów drobiu na XXI Światowym Kongresie Drobiarskim (ŚKD) w Montrealu. Pol. Drob., 10: 39-40, 2000

WĘGLARZY KAROL, WIERNY Adam, KLĘCZEK Czesława
Komunikacyjne i powodziowe skażenia gleby i upraw na terenach podgórskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Wykorzystanie obszarów podgórskich dla proekologicznej produkcji rolniczej. Grodziec Śląski, 10.05.2000, 5-16, 2000

RAPACZ Jan, JANIK Andrzej, KAPKOWSKA Ewa
Koncentracja kwasów tłuszczowych w żółtku jaj kur mieszańców o różnych allotypach lipoprotein surowicy krwi. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 153-158, 2000

MUCHA Aurelia
Konferencja naukowa "Nowoczesne metody hodowli i produkcji świń". Trzoda Chl., 1: 43-46, 2000

SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, BUGNO Monika
Kontrola cytogenetyczna zwierząt gospodarskich. Prz. Hod., 6: 12-14, 2000

KAMYCZEK Marian
Kontroluj koszty produkcji! Top Agrar, 3: 4-5, 2000

TYBURCY Agnieszka
Koszty i dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach specjalistycznych. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 403-411, 2000

KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, SOKOŁOWICZ Zofia
Koszty odchowu kurcząt brojlerów żywionych paszą bez antybiotyków a z dodatkiem ziół. Mat. międz. konf. naukowej: Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zatwarnica, 12-14.X.2000. Wyd. własne AR Kraków,, 443-452, 2000

KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław
Koszty rezygnacji z antybiotyków w żywieniu kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 7: 3-4, 2000

KAMYCZEK Marian
Koszty żywienia w tuczu świń. Wieś Jutra, 8(25): 22-23, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna
Krajowa strategia ochrony bioróżnorodności rodzimych ras kur nieśnych. Prz. Hod., 6: 44-46, 2000

ORZECHOWSKA Barbara
Krzyżowanie jako metoda poprawy użytkowości rozpłodowej loch. Trzoda Chl., 1: 30-33, 2000

TOMCZYK-WRONA Iwona
Kształtowanie się cech biometrycznych i etologicznych w populacji koni. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 3, 2000

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Kształtowanie się cech użytkowości rozpłodowej loch w stadach o różnej wielkości. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 385-386, 2000

KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna
Kształtowanie się minimalnych cen produktów drobiowych o podwyższonej jakości. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 24-28, 2000

BEDNARCZYK Marek
Kury - obiekt manipulacji genetycznych. Mat. XXXVI Zjazdu Pol. Tow. Biotechnolog., sesja 9, Biotechnologia, Poznań, 13.09.2000,, W09-01, s. 206, 2000

RACHWAŁ Alina
Kury Astra, produkcja jaj, klatki - ściółka. Ogólnopol. Inf. Drob., 7: 20-26, 2000

OSTROWSKI Romuald
Kwas mlekowy jako konserwant pasz - synteza badań własnych. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 39-49, 2000

KAMIŃSKA Barbara Z.
Laura Kaufman (1889-1972). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 411-413, 2000

GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota
Lipid peroxidation in domestic animals spermatozoa as investigated by means of ultraweak luminescence. Acta Biol. Cracoviensia, series zoologia, 42: 79-86, 2000

BRZÓSKA Franciszek
Lizawki (brykiety) solne. Informator Paszowy, 7/8: s. 23, 2000

BRZÓSKA Franciszek, ŁOJEWSKA Alicja, BRZÓSKA Barbara, ZYZAK Wacław
Lizawki mineralizowane w żywieniu krów - wpływ na zawartość pierwiastków mineralnych w krwi i mleku. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 63, 2000

BRZÓSKA Franciszek
Lizawki solne mineralizowane. Informator Paszowy, 9: s. 23, 2000

RADKO Anna
Markery DNA w kontroli pochodzenia psów. Prz. Hod. 2000, 10: 23-24, 2000

NOGAJ Anna, NOGAJ Jan
Markery genetyczne w populacji ogierów rasy małopolskiej. Folia Univ. Agric., Szczecin, 212, Zoot., (40): 225-230, 2000

WĘŻYK Stanisław
Markowa gęsina - bezpieczną żywnością. Mat. semin.-szkol.: Wdrażanie nowych proekologicznych technologii produkcji tuszek gęsich. Kołuda Wielka, 23-24.11.2000. Kraków, 65-76, 2000

SOKOŁOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz, RUDA Maria
Masa ciała i jakość tuszek kurcząt brojlerów odchowywanych w różnych warunkach termicznych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 379-384, 2000

KURYŁ Jolanta, CYMEROWSKA-PROKOPCZYK Iwona, JANIK Andrzej, PIERZCHAŁA Mariusz, KAMYCZEK Marian
May apalipoprotein A I gene (APOA1) and lipoprotein R gene (LPR) be two separate genes in the pig genome? Anim. Sci. Papers Reports, 18, 2: 91-97, 2000

TRELA Jan
Metody chowu i hodowli oraz systemy utrzymania bydła mlecznego. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu bydła mlecznego i mięsnego. Kołbacz, 10-11.05.2000. Kraków - Kołbacz, 96-117, 2000

KŁOSOWSKA Danuta, PUCHAJDA Helena, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, WALASIK K., ROSIŃSKI Andrzej, MROCZKOWSKI Sławomir
Microstructural parameters of the breast and thigh muscles, carcass and meat quality in the heavy type of turkey female. Proc. 46th Int. Congr. of Meat Science and Technol., Buenos Aires (Argentyna), 27.08-1.09.2000, 112-113, 2000

CZAJA Hanna
Mieczysław Czaja (1903-1958). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 399-401, 2000

PIESZKA Marek
Mikotoksyny fuzaryjne - groźne toksyny dla loch i rosnących świń. Trzoda Chl., 38 (5): 63-67, 2000

RADKO Anna
Mikrosatelitarne markery DNA w kontroli pochodzenia u bydła. Med. Wet., 56: 376-378, 2000

BRZÓSKA Franciszek, ŁOJEWSKA Alicja, BRZÓSKA Barbara, ZYZAK Wacław
Mineralizowane lizawki solne w żywieniu krów mlecznych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 73-76, 2000

DROŻDŻ Andrzej
Mleczność owiec górskich i ich mieszańców F1 z trykami wschodniofryzyjskimi. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 69-77, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Modyfikowanie składu chemicznego oraz walorów dietetycznych mięsa wieprzowego w zależności od rodzaju tłuszczu paszowego. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki żywnościowej i nauki o żywieniu człowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 255, 2000

PIETRAS Mariusz, MICHALEC-DOBIJA Jolanta
Modyfikowanie składu kwasów tłuszczowych mięsa jagnięcego na drodze pokarmowej. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 129-132, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław
Modyfikowanie walorów dietetycznych mięsa wołowego czynnikami żywieniowymi. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 5-19, 2000

BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, SALA Krystyna, ZYZAK Wacław
Modyfikowanie walorów dietetycznych tłuszczu mlecznego krów przy użyciu soli CaKT oleju lnianego i rybnego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 24-28, 2000

KĄTSKA Lucyna
Molekularne podstawy procesu kapacytacji plemników ssaków Med. Wet., 56(6): 372-375, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna
Montreal widziany z sali kongresowej. Pol. Drob., 10: s. 38, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Możliwości dostosowania polskiej produkcji wieprzowiny do wymogów UE. Mat. konf. nauk.-techn.: Ekonomiczne i rynkowe czynniki produkcji polskiej wieprzowiny. Krotoszyn, 24-25.11.2000, 1-20, 2000

GAWĘCKA Krystyna
Możliwości kontrolowania masy jaj. Pol. Drob., 9: 9-10, 2000

URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, JAROCKA Ada, SIEMIŃSKA Maria, DIERŻUK Iwona, SIERADZKA Anna
Możliwości poprawy jakości tusz wieprzowych poprzez zastosowanie betainy i organicznych połączeń chromu. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 31, 2000

KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław, CZECH Krzysztof
Możliwości wykorzystania wybranych metod kierowania rozrodem kóz. Prz. Hod., 7: 22-24, 2000

WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna
Możliwości zastosowania oceny pokroju w przewidywaniu przyszłej produkcji krów rasy czarno-białej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 145-151, 2000

GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał
Możliwości zwiększenia efektywności metod biotechnologicznych stosowanych w rozrodzie królików. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 193-197, 2000

KAMIŃSKA Barbara Z., MICHALCZYK Ryszard
Możliwość obniżenia poziomu białka w mieszankach grower i finiszer dla brojlerów - wyniki doświadczenia wdrożeniowego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 93-96, 2000

GAWĘCKA Krystyna
Możliwość optymalizacji warunków odchowu kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 9, 4: 10-11., 2000

URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa
Możliwość zwiększenia w tuczu świń efektywności mieszanek paszowych zawierających śrutę rzepakową oraz groch lub łubin poprzez zastosowanie premiksu zawierającego substancje czynne powierzchniowo. Trzoda Chl., 6: 77-80, 2000

WĘŻYK Stanisław
Na skrzydłach gęsi i kaczek. Ogólnopol. Inf. Drob., 1: 133-136, 2000

ZAJĄC Jan
Na zagrodzie. Farmer, 4: s. 13, 2000

OSTROWSKI Romuald, STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław
Najtańsza stołówka dla krów mlecznych. Agrochemia, 12: 13-15, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna
Native breeds of layers suitable for organic farming. World Poultry, 10, 16: 38-39, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna
Native Breeds of Laying Hens in Poland. Poultry Planner, April, vol. I, ISSUE 9: 1-3, 2000

PAŁYGA Jan, GÓRNICKA-MICHALSKA Elżbieta, KOWALSKI Andrzej, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz
Natural allelic variation of duck erythrocyte histone H1b. Int. J. Biochem. and Cell Biology, 32: 665-675, 2000

OSTROWSKI Romuald
Nawożenie a jakość paszy z pastwisk i łąk. Wieś Jutra, 4: 4-5, 2000

CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk
Near infrared reflectance spectroscopy determination of the basic nutrient in the rapeseed oil meal. Proc. Ninth Int. Conf. on Near Infrared Spectroscopy - NIR-99. Werona (Włochy), 13-18.06.2000. Wyd. NIR Publications, Chichester, West Sussex (Wielka Brytania), 693-696, 2000

WĘŻYK Stanisław
Nie taki pomiot straszny jak go czują. Hod. Drobiu, 1: 22-24, 2000

HERBUT Eugeniusz
Niebezpieczeństwo przegrzania drobiu w okresie letnim. Ogólnopol. Inf. Drob., 7: 56-58, 2000

RYCHLIK Tadeusz, HERBUT Eugeniusz
Niebezpieczeństwo upałów w okresie letnim. Pol. Drob., 5: 7-8, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Niebezpieczne toksyny. Dz. Polski, 56(117): 21, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Niektóre aspekty ekonomicznej prognozy produkcji żywca wieprzowego. Trzoda Chl., 10: s. 9, 2000

STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław
Niektóre zagadnienia związane z żywieniem wysoko wydajnych krów ras mlecznych. Mat. semin.: Metody intensyfikacji produkcji mleka i mięsa wołowego. Pawłowice, 10.03.2000, 53-104, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław
Nienasycone kwasy tłuszczowe w opasie młodego bydła rzeźnego. Prz. Hod., 68 (4): 18-20, 2000

RACHWAŁ Alina
Nieodpowiedni poziom wapnia w diecie kur przyczyną znacznych strat ekonomicznych. Pol. Drob., 4: 40-41, 2000

KRUPIŃSKI Jędrzej
Noe pierwszym zootechnikiem świata. Biul. Inf. IZ, 38, 2: 17-28, 2000

GACEK Leszek, BARABASZ Bogusław
Novyj tiest dlia gołubych piescov. Krolikavodstvo i Zvieravodstvo (Rosja), 4: s. 10, 2000

WALCZAK Jacek
Nowa proekologiczna produkcja trzody chlewnej - technologie i perspektywy rozwoju. Mat. szkol. ODR Kościerzyn, 11.10.2000,, 1-12, 2000

GAWĘCKA Krystyna
Nowe dodatki do paszy dla kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 9: 17-19, 2000

WĘŻYK Stanisław
Nowe koncepcje w odniesieniu do podłogowego i wolnowybiegowego chowu kur nieśnych. Pol. Drob., 6: 3-5, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna
Nowe książki. Prz. Hod., 2: s. 26, 2000

ANDERS Elżbieta
Nowe normy utrzymania kur nieśnych według wymagań Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Forum Drobiarskie. Poznań, 13.04.2000, 63-72, 2000

ANDERS Elżbieta
Nowe Polskie Normy w drobiarstwie. Pol. Drob., 12: 44-45, 2000

CHOROSZY Bogumiła
Nowe rasy i technologie w produkcji bydła z uwzględnieniem akcesji z UE oraz jej prawodawstwa. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości rozwoju polskich gospodarstw rolniczych. Krynica, 10-12.04.2000,, 97-112, 2000

WALCZAK Jacek
Nowe systemy utrzymania świń przyjazne dla zwierząt i środowiska. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 231-256, 2000

OSTROWSKI Romuald, WASILEWSKI Zbigniew
Nowe tendencje w gospodarce łąkowo-pastwiskowej. Mat. semin. IMUZ - Falenty, 45: 19-32, 2000

ŻAK Grzegorz
Nowe uwarunkowania w hodowli i produkcji świń w Holandii. Trzoda Chl., 12: 24-28, 2000

WALCZAK Jacek
Nowoczesna produkcja trzody chlewnej z uwzględnieniem dyrektyw UE. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości rozwoju polskich gospodarstw rolniczych. IERiGŻ Warszawa - Krynica, 10-12.04.2000, 79-96, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan
Nowoczesne zasady odchowu cieląt i jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu bydła mlecznego i mięsnego. Kołbacz, 10-11.05.2000. Kraków - Kołbacz, 13-34, 2000

KĄTSKA Lucyna, ALM Hannelore, RYŃSKA Bożenna
Nuclear configuration of bovine oocytes derived from fresh and in vitro cultured preantral and early antral ovarian follicles. Theriogenology, 54, 2: 247-260, 2000

DROŻDŻ Andrzej
O potrzebie wprowadzenia zasad zrównoważonej produkcji zwierzęcej w górach. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 21-22, 2000

BAROWICZ Tadeusz
O wodzie w żywieniu świń - raz jeszcze. Trzoda Chl., 38 (8-9): 131-135, 2000

ZAJĄC Jan
Obornik króliczy. Agrochemia, 12 (468): s. 21, 2000

KORMAN Kazimierz
Obserwacje nad przebiegiem sprzedaży produkcji owczarskiej w ZZD Kołuda Wielka. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 399: 27-36, 2000

BORYS Bronisław, BORYS Andrzej
Obserwacje wartości rzeźnej i właściwości mięsa jagniąt typu mlecznego i tuczonych do masy ciała 35-40 kg. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 45-46, 2000

GORNOWICZ Ewa, STANISŁAWSKI Piotr
Ocena biologicznej wartości pokarmowej mieszanek paszowych z udziałem różnych stymulatorów wzrostu w odchowie kurcząt brojlerów - Greenline TN, nowa koncepcja w Polsce. Pol. Drob., 5: 34-35, 2000

SMALEC Elżbieta, MAZANOWSKI Adam
Ocena cech mięsnych 12-tygodniowych gęsi o różnym pochodzeniu. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 229-234, 2000

BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria, CZEKALSKI Przemysław
Ocena chimeryzmu kur w oparciu o różne kryteria. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 214-215, 2000

KINAL Stefania, PALECZEK Barbara, KORNIEWICZ Adolf, PREŚ Jerzy
Ocena dwóch poziomów magnezu w dawkach pokarmowych owiec matek. Mat. międz. XXV semin.: Chemia dla rolnictwa. Velke Losiny (Czechy), 05-08.12.2000, 2: 62-66, 2000

BEDNARCZYK Marek, SOCHANIK Aleksander, ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria
Ocena ekspresji genów Luc i GFP w komórkach blastodermalnych kury in vitro. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 216-217, 2000

LASZCZKA Andrzej
Ocena jakości nasienia na podstawie pomiarów emisji fotonowej. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 9-10, 2000

DROŻDŻ Andrzej
Ocena mleczności mieszańców F1 polskiej owcy górskiej z trykami wschodniofryzyjskimi według standardów ICAR obowiązujących w Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 11, 2000

PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZOŃ Andrzej
Ocena parametrów jakości skór jenocich w zależności od żywienia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 53: 163-169, 2000

GAWĘCKI Witold, GORNOWICZ Ewa
Ocena podstawowego składu chemicznego mięśni kurcząt brojlerów pochodzących z różnych hodowli zagranicznych. Gosp. Mięsna, 7: 42-44, 2000

BUGNO Monika, SŁOTA Ewa, KOŚCIELNY Mariusz
Ocena polimorfizmu regionów jąderkotwórczych koni rasy huculskiej i pełnej krwi angielskiej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 50: 11-17, 2000

ŻAK Grzegorz, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena
Ocena przyżyciowa knurów i loszek hodowlanych w kraju. Trzoda Chl., 8-9: 33-37, 2000

ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz
Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 18: 57-74, 2000

ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena
Ocena przyżyciowa młodych knurów i loszek. Prz. Hod., 6: 28-29, 2000

ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena
Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 18: 39-56, 2000

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 18: 15-38, 2000

ZAJĄC Jan
Ocena użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej królików w stacji kontroli w ZD Chorzelów. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 45-54, 2000

RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław
Ocena użytkowości tucznej i rzeźnej w stacjach kontroli. Trzoda Chl., 7: 28-32, 2000

ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, TRELA Jan, CZAJA Hanna:
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej po względem cech mlecznych (kwiecień - wrzesień 1999 r.) Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 21: 5-60, 2000

ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, TRELA Jan, CZAJA Hanna
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej po względem cech mlecznych (październik 1998 - marzec 1999 r.) Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 20: 5-72, 2000

ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju (kwiecień 1999 - wrzesień 1999 r.) Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 20: 73-132, 2000

ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, TRELA Jan, CZAJA Hanna
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju (październik 1999 - marzec 2000 r.) Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 21: 61-123, 2000

JAGUSIAK Wojciech, ?ARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju (październik 1999 - marzec 2000). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 37: 35-42, 2000

JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju (październik 1999 - marzec 2000). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 37: 21-27, 2000

RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz
Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - model zwierzęcia. Prz. Hod., 6: 26-27, 2000

GAWĘCKI Witold
Ocena wartości kurcząt brojlerów po różnych stadach rodzicielskich utrzymywanych na terenie Polski - test nr 2/2000. Pol. Drob., 9, 12: 6-8, 2000

CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, BREJTA Władysław
Ocena wartości opasowej i rzeźnej razówek różnych genotypów wypasanych na użytkach zielonych w rejonie Bieszczadów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 16-21, 2000

GORNOWICZ Ewa
Ocena wartości pokarmowej mieszanki paszowej z udziałem koncentratu sylimaryny 80% w odchowie kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 413-414, 2000

GAWĘCKI Witold
Ocena wartości użytkowej kurcząt brojlerów pochodzących po różnych stadach rodzicielskich kur mięsnych utrzymywanych na terenie Polski - test nr 1/2000. Pol. Drob., 9, 6: 10-12, 2000

DANIELAK-CZECH Barbara
Ocena wpływu zmian kariotypu na płodność świń z uwzględnieniem strat ekonomicznych. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 168-169, 2000

WĘŻYK Stanisław
Ochrona środowiska - myślenie globalne - wdrożenia lokalne. Hod. Drobiu, 9: 24-25, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Ochrona środowiska a ceny zbóż jako bariera intensyfikacji produkcji zwierzęcej. Mat. międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska. IBMER, Warszawa, 30.06.2000, 20-31, 2000

GAWĘCKA Krystyna
Ochrona środowiska a intensywna produkcja drobiu. Pol. Drob., 9: 12-13, 2000

HERBUT Eugeniusz, KRAWCZYK Wojciech
Odchody brojlerów z klatkowego utrzymania kur to poważny problem. Pol. Drob., 3: 12-13, 2000

RACHWAŁ Alina
Odchody drobiowe a zdrowotność i produkcyjność ptaków oraz ochrona środowiska. Pol. Drob., 7: 5-6, 2000

KSIĄŻKIEWICZ Juliusz
Odchów kaczek. Wyd. WODR Łosiów, 3-28, 2000

GAWĘCKA Krystyna
Oddział Badawczy Drobiarstwa Zakrzewo k.Poznania. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 134-140, 2000

ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia
Oddziaływanie ścieków oczyszczonych z fermy trzody chlewnej należącej do ZD IZ Instytutu Zootechniki w Kołbaczu na ekosystem środkowej Płoni wraz z dorzeczem. Mat. konf. nauk.: Oceanografia od wiedzy do praktyki. Gdynia, 14-16.06.2000, s. 43, 2000

SMALEC Elżbieta, WÓJCIK Ewa, ANDRASZEK Katarzyna, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz
Odległości fenotypowe między grupami kaczek wyznaczone na podstawie zmienności obrazu frakcji białkowych surowicy krwi. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 159-167, 2000

KAMYCZEK Marian
Odsadzać w 4. tygodniu! Top Agrar, 11: 23-24, 2000

TYRA Mirosław, RÓŻYCKI Marian
Odziedziczalność cech rozpłodowych różnych ras świń. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: s. 387, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Ograniczanie otłuszczenia tusz świńskich oraz poprawa wartości dietetycznej mięsa wieprzowego poprzez regulację aktywności tarczycy na drodze pokarmowej. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 117-120, 2000

BRZÓSKA Franciszek
Ograniczenia stosowania antybiotyków paszowych w przemyśle paszowym i produkcji mieszanek paszowych. Pol. Drob., 6: 13-14, 2000

BRZÓSKA Franciszek
Ograniczenie stosowania antybiotyków paszowych w żywieniu zwierząt. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 51-59, 2000

KRZYŚCIN Piotr
Określenie absorpcji beta-globulin i immunoglobulin IgG oraz ekspresji warunkujących je genów u jagniąt przy wykorzystaniu markerów antygenowych. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000,, s. 29, 2000

ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz
Określenie efektywności produkcji w krzyżowaniu czterorasowym świń przy zastosowaniu ras: wbp, pbz, Duroc, Pietrain, Hampshire i linii 990. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 8, 2000

SMORĄG Zdzisław
Określenie i regulacja płci gamet i zarodków. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, s. 42, 2000

RACHWAŁ Alina, GORNOWICZ Ewa, KIEŁCZEWSKI Krzysztof
Określenie optymalnego poziomu wapnia w mieszankach pełnoporcjowych dostosowanego do zmieniających się potrzeb produkcyjnych towarowych kur nieśnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 37, 2000

MICHNA Gustaw, WĘGLARZY Karol
Określenie prawidłowej struktury produkcji pasz objętościowych dla bydła w aspekcie ekonomicznym. Zesz. Nauk. Polit. Opolskiej, 44, Budownictwo, 260: 291-297, 2000

PASCHMA Jolanta
Określenie różnic między działaniem ß-karotenu i witaminy A na potencjalną płodność i późniejszą użytkowość rozpłodową loszek pierwiastek. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 27, 2000

POŁTOWICZ Katarzyna
Określenie wpływu długości odchowu na wybrane cechy tuszki i mięsa kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 277-278, 2000

WALCZAK Jacek
Określenie wpływu poziomu dobrostanu rosnących świń na wartość poubojową tusz. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 238-242, 2000

KORNIEWICZ Adolf, DOBRZAŃSKI Zbigniew, KOŁACZ Roman, TRONINA Stefan, KORNIEWICZ Daniel, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk
Olej rybny i roślinny na nośniku humusowo mineralnym w żywieniu tuczników. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, ss. 2, 2000

STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław
Opas bydła kukurydzą. Top Agrar, 6: 10-12, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Opłacalność produkcji świń w 1999 roku - różne jej aspekty i wskaźniki. Trzoda Chl., 1: s. 9, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Opłacalność tuczu świń w gospodarstwach różnego typu i jej wpływ na podaż oraz jakość żywca. Trzoda Chl., 6: s. 16, 2000

KARETA Wiesław, CZECH Krzysztof, CEGŁA Mirosław
Opracowanie i wykorzystanie wybranych metod biotechnicznych w rozrodzie kóz. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 42, 2000

KĄTSKA Lucyna
Opracowanie metod kilkudniowej hodowli in vitro zygot bydlęcych przy zastosowaniu współhodowli z komórkami somatycznymi. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, s. 37, 2000

ECKERT Robert, RÓŻYCKI Marian, ORZECHOWSKA Barbara
Opracowanie metody oceny wartości hodowlanej knurów na podstawie wyników użytkowości rzeźnej ich potomstwa określanej w zakładach mięsnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 5, 2000

WAJDA Elżbieta
Opracowanie metody oznaczania płci zarodków bydła przy użyciu łańcuchowej reakcji polimerazowej (PCR). W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 56-57, 2000

GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław
Opracowanie metody witryfikacji morul i blastocyst świńskich uzyskanych in vivo i in vitro. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 40, 2000

GAJDA Barbara
Opracowanie metody witryfikacji morul i blastocyst świńskich uzyskanych in vivo i in vitro. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 55-56, 2000

GOGOL Piotr
Opracowanie metody zamrażania nasienia królika. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 41, 2000

ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej
Opracowanie modelu fermy ślimaka z zastosowaniem optymalnej dla warunków krajowych technologii produkcji. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 45, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan, WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej
Opracowanie modelu fermy trzody chlewnej z wykorzystaniem proekologicznych technologii produkcji. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 55, 2000

MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek
Opracowanie nowego sposobu ochrony prosiąt przed przygnieceniem przez maciorę w tradycyjnym kojcu porodowym Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 351-360, 2000

DYMARSKI Ireneusz, JAKUBOWSKA Anna, JAŻDŻEWSKI Józef, TRELA Jan
Opracowanie systemu doskonalenia zarodowych stad bydła mlecznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod rozrodu. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 2, 2000

SKRZYSZOWSKA Maria
Opracowanie zmodyfikowanej metody dzielenia blastocyst króliczych i bydlęcych. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 52-53, 2000

GORNOWICZ Ewa, RACHWAŁ Alina, ANDERS Elżbieta, KIEŁCZEWSKI Krzysztof
Optymalizacja programu żywieniowego kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 38, 2000

WALCZAK Jacek, KRAWCZYK Wojciech
Optymalizacja technologii odchowu warchlaków z wykorzystaniem posadzek samospławialnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 56, 2000

MANDECKA Bożena
Organizacja bazy paszowej dla krów wysokoprodukcyjnych w ZD IZ Mełno. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego. Mełno, 30.03.2000. Kraków - Mełno, 3-26, 2000

MALINOWSKI Eugeniusz
Organizacja produkcji pasz i zasady pozyskiwania mleka wysokiej jakości w ZZD Kołbacz. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu bydła mlecznego i mięsnego. Kołbacz, 10-11.05.2000. Kraków - Kołbacz, 35-55, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Organizacyjne i ekonomiczne przygotowanie producentów trzody chlewnej do integracji z UE. Trzoda Chl., 4: s. 12, 2000

DROŻDŻ Andrzej
Oscypek. Caseus, 1, supl.: Le Schede di Caseus 68, 2000

DROŻDŻ Andrzej
Oscypek. Caseus, 3: 8-12, 2000

ROBORZYŃSKI Maciej, KIEĆ Wojciech, KRUPIŃSKI Jędrzej, KNAPIK Jan
Owce rasy Bergschaf i Weisse Alpenschaf w programie poprawy wartości użytkowej polskiej owcy górskiej i owcy pogórza. Prz. Hod., 6: 34-36, 2000

TYRA Mirosław, RÓŻYCKI Marian
Parametry genetyczne cech rozpłodowych różnych ras świń. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 7, 2000

OSTROWSKI Romuald
Pastwiskowe żywienie bydła mlecznego. Por. Gosp., 5: s. 20, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Pasza - tucznik - człowiek. Trzoda Chl., 38 (5): 59-60, 2000

RZĄSA Janusz, SECHMAN Andrzej, BEDNARCZYK Marek, MIKA Maria, ROSIŃSKI Andrzej, PACZOWSKA-ELIASIEWICZ Helena
Pattern of plasma thyroid and gonadal hormones, concentration during embryogenesis in two strains of white Italian geese. Brit. Poultry Sci., Supl., 41: 35-36, 2000

STASINIEWICZ Teofila, STRZETELSKI Juliusz, KOWALCZYK Jan, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, PUSTKOWIAK Henryk
Performance and meat quality of fattening bulls fed complete feed with rapeseed oil cake or linseed. J. Anim. Feed Sci., 9 (1): 283-296, 2000

KIEĆ Wojciech
Perspektywy hodowli owiec w Bieszczadach. Mat. międzyn. symp. nauk.: Karpaty przyjazne aktywności w zakresie hodowli, ekologii i przedsiębiorczości. Lesko, 30.06-02.07.2000,, 121-127, 2000

WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa
Perspektywy krajowe i eksportowe dla mięsa drobiowego i jaj w latach 2000-2006. Biul. Inf. IZ, 38, 4: 75-89, 2000

ORZECHOWSKA Barbara
Phenotypic and genetic correlations between backfat thickness and loin eye area measurements and tissue composition of half-carcass and its cuts. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 45-55, 2000

ORZECHOWSKA Barbara
Phenotypic and genetic correlations between measurement of backfat thickness and tissue content of primal cuts. Proc. 51st Annual Meeting of EAAP, Haga, Holandia, 21-24.08.2000., Book of Abstracts, 6: s. 320, 2000

GAWĘCKA Krystyna
Pielęgnacja kogutów w stadach rodzicielskich kur mięsnych. Pol. Drob., 9: 34-35, 2000

ROSIŃSKI Andrzej
Pierwsza Światowa Konferencja Drobiu Wodnego. Taichung (Tajwan), 1-4.12.1999. Pol. Drob., 1: 24-25, 2000

ECKERT Robert
Planowanie produkcji w fermach utrzymujących 50-100 loch Trzoda Chl., 1: 14-17, 2000

DUNIEC Marian, RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Maria Jolanta, KOŚCIELNY Mariusz
PLB-8 - a newly detected antigen of the A blood group system in cattle. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 21-28, 2000

WĘŻYK Stanisław
Pluskwa milenijna a branża drobiarska. Prz. Hod., 4: 15-16, 2000

STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, KRAWCZYK Katarzyna, OSTROWSKI Romuald, CHOROSZY Zenon, LIPIARSKA Elżbieta, MACIASZEK Katarzyna, NIWIŃSKA Barbara
Pobranie składników pokarmowych przez krowy mamki i cielęta mieszańce wielorasowe oraz ocena wyników ich żywienia według systemu INRA w okresie letnim i zimowym. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 97-121, 2000

PASCHMA Jolanta
Podstawowe wskaźniki produkcyjne świń rosnących żywionych dawkami pokarmowymi z udziałem mieszanek ziołowych. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 329-330, 2000

KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKI Andrzej
Podstawy żywienia cieląt. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego. Mełno, 30.03.2000, 55-69, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan
Podstawy żywienia krów zasuszonych z wykorzystaniem mieszanek pełnodawkowych. Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesne systemy żywienia bydła mlecznego. Piotrków Trybunalski, 12.01.2000, 9-19, 2000

KAMIŃSKA Barbara Z., BRZÓSKA Franciszek, SKRABA Bogumiła
Poekstrakcyjna, frakcjonowana śruta rzepakowa o podwyższonej zawartości białka w żywieniu brojlerów. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 101-104, 2000

KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna
Polimorfizm chromosomów płciowych u wybranych gatunków z rodziny Bovidae. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000,, s. 67, 2000

SASIMOWSKI Ewald, NOGAJ Anna, KOLSTRUNG Ryszard, PIETRZAK Sławomir, NOGAJ Jan
Polimorfizm niektórych bia?ek osocza w populacji kuców felińskich. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 31-41, 2000

RADKO Anna
Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA u bydła rasy ncb i nczb. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000,, s. 36, 2000

ANDERS Elżbieta
Polska Norma na jaja spożywcze - obowiązek stosowania od 1 stycznia 2000 roku. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 1: 5-9, 2000

WĘŻYK Stanisław
Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PO WPSA). Pol. Drob., 4: s. 34, 2000

MATUSZEWSKA Ewa
Poprawa dobrostanu loch w czasie porodu i odchowu prosiąt. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 319-320, 2000

ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, KALETA Tadeusz
Poprawa komfortu utrzymania lisów niebieskich na krajowych fermach oraz wytworzenie populacji zwierząt ufnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 47, 2000

TRELA Jan
Poprawa produkcyjności mlecznej i mięsnej bydła metodami hodowlanymi z wykorzystaniem krzyżowania towarowego. Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji bydła mlecznego. Mełno, 26.05.2000,, 1-16, 2000

PIETRAS Mariusz
Poprawa walorów dietetycznych mięsa kurcząt brojlerów na drodze żywieniowej. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki żywnościowej i nauki o zywieniu człowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 261, 2000

STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, STASINIEWICZ Teofila, OSIĘGŁOWSKI Stanisław
Poprawa walorów zdrowotnych mięsa wołowego poprzez zastosowanie tłuszczów roślinnych w dawkach pokarmowych dla opasanych buhajków. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 97, 2000

TOMCZYK-WRONA Iwona, CZAJA Hanna, SZEWCZYK Andrzej
Porównanie efektywności różnych metod selekcji koni huculskich. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 4, 2000

KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan
Porównanie produkcyjności i zachowania się krów z cielętami rasy Herford oraz Limousine w systemie utrzymania pastwiskowego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 59, 2000

GACEK Leszek, LASEK Adam
Porównanie temperamentu młodych lisów polarnych niebieskich z temperamentem samic. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 138-141, 2000

BEDNARCZYK Marek, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZWACZKOWSKI Tomasz
Porównanie wartości hodowlanej kur nieśnych, szacowanej na podstawie indeksu rodzinnego i modelu zwierzęcia. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 2000

ECKERT Robert, ORZECHOWSKA Barbara, BLICHARSKI Tadeusz
Porównanie wartości rzeźnej tuczników pochodzących od knurów różnych ras na podstawie wyników oceny prowadzonej w zakładach mięsnych. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 59-67, 2000

MAZANOWSKI Adam, SZUKALSKI Grzegorz
Porównanie wyników reprodukcji gęsi mieszańców i gęsi białych kołudzkich w drugim okresie nieśności. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 141-156, 2000

KŁOS Kamila, BERNACKI Zenon, BIELIŃSKA Halina
Porównanie wzrostu gęsi Białych Kołudzkich z rodów hodowlanych W11 i W33 do 17 tygodnia życia. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000,, s. 18, 2000

BEDNARCZYK Marek
Poszukiwanie nowych cech selekcyjnych i modelu oceny wartości hodowlanej kur nieśnych w oparciu o metody genetyki populacji i genetyki molekularnej. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 17, 2000

BORYS Bronisław, MANDECKA Bożena, ORZECHOWSKA Wanda, SIEKIERZYCKI Zbigniew
Potencjał rozpłodowy maciorek mieszańców owiec merynosowych z różnym udziałem genotypu plennej owcy romanowskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 104-105, 2000

SKRZYSZOWSKA Maria
Potencjał rozwojowy zarodków bydlęcych uzyskanych metodą ICSI, wpływ dawców gamet oraz jakości plemników. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 60-61, 2000

RZEPECKI Rafał, SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania
Poziom cech indeksowych tryczków i maciorek testowanych w 1998 roku. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, s. 93, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław
Poziom cholesterolu w jajach rodzimych ras kur. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 268-270, 2000

RACHWAŁ Alina
Poziom wapnia w paszy a wydajność towarowych kur nieśnych w okresie od 21 do 72 tygodnia życia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: s. 424, 2000

ROŚLEWSKA Aleksandra, BORYS Bronisław, KOWALISZYN Bogna
Poziom wybranych składników biochemicznych w krwi tuczonych jagniąt w zależności od metody żywienia, standardu wagowego i płci oraz jego współzależność z wartością rzeźną i jakością mięsa. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 51-52, 2000

SIKORA Jacek, SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol
Praca hodowlana i przetwórstwo mleka koziego próbą poprawy ekonomiki hodowli kóz. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 50-53, 2000

MAZANOWSKI Adam, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz
Prace nad tworzeniem mieszańców towarowych gęsi. Prz. Hod., 6: 40-43, 2000

SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, PIETRASZEWSKA Jolanta, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna
Preliminary identification of the fragile X in two crossbred cows. Vet. Med., Czechy, 45(10-11): 7-9, 2000

SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, PIETRASZEWSKA Jolanta, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna
Preliminary identification of the fragile X in two crossbred cows. Proc. 14th Colloq. Cytogenet. Domest. Anim. Brno (Czechy), 27-30.06.2000,, Abstr. s. 32, 2000

GORNOWICZ Ewa
Preparaty zakwaszające w żywieniu kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 8: 4-5, 2000

ROSIŃSKI Andrzej, KORMAN Kazimierz
Problemy z produkcją gęsi. Pol. Drob., 3: 24-25, 2000

KORELESKI Jerzy, URBAŃCZYK Jerzy, STRZETELSKI Juliusz, HANCZAKOWSKI Piotr
Problemy żywienia zwierząt gospodarskich w świetle badań Instytutu Zootechniki. Prz. Hod., 12: 1-4, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Produkcja i rynek zbóż czynnikiem decydującym o sytuacji ekonomicznej producentów trzody chlewnej. Trzoda Chl., 12: s. 9, 2000

OKULARCZYK Stanisława, GŁOWACKA Anna, KAPŁON Bogumiła, SZUMIEC Anna
Produkcja wieprzowiny w warunkach polskich z uwzględnieniem dostosowań do Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk-techn.: Dostosowanie jakości produkcji zwierzęcej do wymogów UE. ODR Sitno, 14.04.2000, 2-23, 2000

ŁYSAK Andrzej, KORELESKI Jerzy, HANCZAKOWSKI Piotr
Produkcja zwierzęca jako czynnik kształtujący czystość środowiska i jakość surowców pochodzenia zwierzęcego. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 63-79, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Produkcja zwierzęca wysokiej jakości działalnością rentowną. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 42-45, 2000

HERBUT Eugeniusz, WĘŻYK Stanisław
Proekologiczna i energooszczędna technologia chowu kurcząt brojlerów. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 71-88, 2000

WALCZAK Jacek
Proekologiczne technologie utrzymania świń. Mat. semin: Ekonomiczne i ekologiczne problemy produkcji trzody chlewnej. Rossocha, 7.04.2000, 15-30, 2000

SMORĄG Zdzisław
Prof. Andrzej Laszczka - prezentacja dorobku. Mat. konf. nauk. z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki: Uwarunkowania środowiskowe rozrodu u samców zwierząt gospodarskich. Balice, 16-17.11.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 13-16, 2000

MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek
Promienniki gazowe, alternatywny sposób dogrzewania budynków. Trzoda Chl., 8-9: 166-168, 2000

MICHALAK Bazyli Wiesław
Proporcja całkowitej kazeiny do sumy białek serwatki i czas krzepnięcia mleka krów, córek buhajów heterozygotycznych pod względem genów ß-laktoglobuliny i ?-kazeiny. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 66, 2000

SZYMCZYK Beata, SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr
Prozdrowotne właściwości jaj kurzych wzbogaconych w sprzężony kwas linolowy (SKL). Pol. Drob., 5: 14-15, 2000

BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek
Próby ograniczenia zawartości cholesterolu w masie tuczników. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 283-286, 2000

BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz
Przeciwutleniające działanie witaminy E u tuczników żywionych mieszanką z udziałem nasion lnu. Rośliny Oleiste, 21, (2): 685-694, 2000

HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata, SZCZUREK Witold
Przegląd podstawowych składników pokarmowych pasz na poziom cholesterolu w tkankach zwierząt. Prz. Hod., 9: 21-23, 2000

ZAJĄC Jan
Przegląd wykonanych i obecnie prowadzonych badań w Zakładzie Zwierząt Futerkowych. Prz. Hod., 6: 46-49, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Przemiany energetyczne u świń. Trzoda Chl., 38 (7): 54-55, 2000

RACHWAŁ Alina
Przewidywane kierunki doskonalenia cech użytkowych towarowych kur nieśnych. Ogólnopol.Inf. Drob., 4: 20-25, 2000

SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol, KLĘCZEK Czesława
Przydatność kiszonek w dawkach pokarmowych dla kóz. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 25, 2000

ECKERT Robert
Przydatność knurów różnych ras do produkcji materiału rzeźnego - cz I. Trzoda Chl., 5: 29-33, 2000

ECKERT Robert
Przydatność knurów różnych ras do produkcji materiału rzeźnego - cz II. Trzoda Chl., 6: 28-32, 2000

ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian
Przydatność metody BLUP do szacowania wartości hodowlanej świń ocenianych w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej w porównaniu z metodą indeksową. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 6, 2000

PŁUCIENNICZAK Grażyna, PŁUCIENNICZAK Andrzej, BEDNARCZYK Marek
Przydatność polimorfizmu DNA genomowego i wewnątrz powtarzających się sekwencji Xho-Xho do rozróżnienia genetycznego kur o dużej i małej produkcji jaj. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 227-228, 2000

ECKERT Robert
Przydatność rasy Duroc do produkcji dobrej jakości żywca wieprzowego. Trzoda Chl., 12: 20-22, 2000

GREGA Tadeusz, SADY Marek, KRASZEWSKI Juliusz
Przydatność technologiczna mleka krów rasy Simental. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 331-339, 2000

MAZANOWSKI Adam
Przydomowy chów drobiu wodnego szansą na dodatkowy dochód. Pol. Drob., 7: 28-29, 2000

ZOŃ Andrzej
Przykładowe dawki pokarmowe dla młodych lisów polarnych w okresie od odsadzenia do skórowania. Hod. Zwierz. Futerk., 5(7): 10-12, 2000

SMORĄG Zdzisław, GOGOL Piotr, KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, JAŻDŻEWSKI Józef, DYMARSKI Ireneusz
Przyżyciowe uzyskiwanie bydlęcych oocytów pod kontrolą USG - możliwości i ograniczenia metody. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 36-40, 2000

WALCZAK Jacek
Rachunek w kojcu. Farmer, 3: 6-7, 2000

KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKI Andrzej
Racjonalne żywienie jałowizny. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego. Mełno, 30.03.2000, 70-75, 2000

STRZETELSKI Juliusz
Racjonalne żywienie wysoko wydajnych krów ras mlecznych. Mat. semin.: Chów krów w aspekcie ekonomiki produkcji i jakości mleka. Szczyrk, 10.10.2000. Wyd. IZ ZZD Lipowa, 15-43, 2000

HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, PIETRAS Mariusz
Reakcja produkcyjna i fizjologiczna kurcząt brojlerów na stres zimna. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 63, 2000

MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon
Rearing and fattening performance of variously fed crossbreds of Muscovy drakes and Pekin-type ducks. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 181-199, 2000

MAZANOWSKI Adam
Rearing performance of quadruple crossbreds produced using White Kołuda and regional varietes of geese. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 65-83, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna
Recenzja książki "Chów drobiu". Ogólnopol. Inf. Drob., 2: 124-125, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Refleksje na temat awarii elektrowni atomowych, skażenia radioizotopami pasz i zwierząt oraz możliwości ich detoksykacji. Trzoda Chl., 38 (2): 103-105, 2000

BRZÓSKA Franciszek, PYSKA Helena, BRZÓSKA Barbara, ZYZAK Wacław
Regulacja poziomu jodu w mleku poprzez żywienie jodowe krów. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki żywnościowej i nauki o żywieniu człowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 128, 2000

OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, KAWĘCKA Maria, KAMYCZEK Marian, RÓŻYCKI Marian
Relationship between fattening and meat value and sexual activity traits of boars. Proc. 51st Annual Meeting of EAAP, Haga, Holandia, 21-24.08.2000., Book of Abstracts, 6: s. 337, 2000

OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, KAWĘCKA Maria, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian
Relationship between sexual activity of young boars and their semen traits. Proc. 51st Annual Meeting of EAAP, Haga, Holandia, 21-24.08.2000., Book of Abstracts, 6: s. 338, 2000

CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAWĘCKA Maria, OWSIANNY Jacek, KAMYCZEK Marian, DELIKATOR Barbara
Relationship between testes size of young boars and their fattening and meat value. Proc. 51st Annual Meeting of EAAP, Haga, Holandia, 21-24.08.2000. Book of Abstracts,, 6: s. 338, 2000

ZOŃ Andrzej, NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan
Restricted feeding of blue foxes (Alopex lagopus) prior to reproduction. Scientifur, Abstr., 24, 1: s. 40, 2000

LASZCZKA Andrzej
Roczniki Naukowe Zootechniki - historia i stan obecny. Informacja, wdrażanie, wydawnictwa. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 210-212, 2000

KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław
Rola metod biotechnicznych w wykorzystywaniu potencjału rozrodczego owiec i kóz. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 152-155, 2000

TOMCZYK-WRONA Iwona
Rola programu zachowawczego w hodowli koni huculskich. Mat. konf. nauk.-techn., Tarnów, 2.12.2000,, ss. 3, 2000

KLĘCZEK Czesława
Rola użytków zielonych w produkcji pasz i ochronie środowiska w rejonie podgórskim. Mat. konf. nauk.-techn.: Wykorzystanie obszarów podgórskich dla proekologicznej produkcji rolniczej. Grodziec Śląski, 10.05.2000, 17-33, 2000

BREJTA Władysław
Rola Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego Rymanów w hodowli bydła rasy simentalskiej i koni huculskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla bydła simentalskiego i koni huculskich - szansą dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Unią Europejską. Rymanów, 26.09.2000. Kraków, 3-8, 2000

PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek
Rozkład żwaczowy in sacco suchej masy i białka poekstrakcyjnych śrut sojowej i rzepakowej chronionych solami wapniowymi wyższych kwasów tłuszczowych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 81-84, 2000

ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, KUSA Arkadiusz
Rozmiary ciała i inne utylitarne cechy 3-letniego karpia (Cyprinus carpio, L.) w różnych warunkach chowu stawowego. Mat. międz. konf.: Słodkowodna akwakultura w centralnej i wschodniej Europie. Kijów (Ukraina), 18-21.09.2000,, 17-20, 2000

MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, ŁYSAK Andrzej
Rozród ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) w warunkach wychowu fermowego.  Mat. XVI Kraj. Semin. Malakologiczne. Hel, 20-22.09.2000, 38-40, 2000

KLESZCZY?SKA-LENDA Anna
Rozwój Kadry Naukowej. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 215-249, 2000

PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek
Rumen degrability and intestinal digestibility of rapeseed meal protein and dry matter protected by calcium salts of fatty acids. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 279-292, 2000

KORNIEWICZ Adolf, DOBRZAŃSKI Zbigniew, KOŁACZ Roman, TRONONA Stanisław, KORNIEWICZ Daniel, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk
Rybny koncentrat tłuszczowo-mineralny (RKT-M) w żywieniu tuczników. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 143-160, 2000

ZAJĄC Jan
Rynek króliczy. Podkarpacki Mag. Roln., Biul. ODR Iwonicz, 1 (95): 11-12, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Rynkowe i produkcyjne uwarunkowania opłacalności hodowli i chowu bydła mlecznego. Mat. semin.: Chów krów w aspekcie ekonomiki produkcji i jakości mleka. Szczyrk, 10.10.2000. Wyd. IZ ZZD Lipowa, 2-14, 2000

BRZÓSKA Franciszek
Rys historyczny i wyniki działalności naukowo-wdrożeniowej Zakładu Paszoznawstwa i Surowców Pochodzenia Zwierzęcego IZ. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 27-41, 2000

ŁYSAK Andrzej
Samodzielna Pracownia Biologii Ryb i Środowiska Wodnego. Dawne zakłady i pracownie naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 193-195, 2000

MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia
Samodzielna Pracownia Hodowli Jedwabników. Dawne zakłady i pracownie naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 161-163, 2000

BOCHENEK Michał, SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław
Seksowanie nasienia buhajów. Prz. Hod., 6: 14-16, 2000

WÓJCIK Piotr
Selekcja bydła mlecznego - wymysł czy potrzeba. Cz. I. Chów Bydła, 10: 11-12, 2000

WÓJCIK Piotr
Selekcja bydła mlecznego - wymysł czy potrzeba. Cz. II. Chów Bydła, 11: 23-24, 2000

BORYS Bronisław, MROCZKOWSKI Sławomir, JARZYNOWSKA Anna
Skład i właściwości funkcjonalne mleka owiec w okresie żywienia letniego i zimowego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 399: 83-90, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Składniki mineralne w zywieniu świń. Trzoda Chl., 38 (6): 63-66, 2000

BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, MACIASZEK Katarzyna
Skuteczność bakteryjnego preparatu Probios w żywieniu intensywnie opasanych buhajków. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 157-167, 2000

KORELESKI Jerzy
Skuteczność enzymów paszowych w żywieniu drobiu. Hod. Drob., 4: 4-8, 2000

KORELESKI Jerzy
Skuteczność preparatu enzymatycznego Natugrain w żywieniu brojlerów. Mat. semin.: Dodatki paszowe w nowoczesnym żywieniu zwierząt. BASF, Zegrze, 23-24.11.2000, 32-36, 2000

STRZETELSKI Juliusz
Skuteczność probiotyków bakteryjnych i grzybowych oraz ich ekonomiczny aspekt. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 54: 55-69, 2000

SEREMAK Beata, UDAŁA Jan, BŁASZCZYK Barbara, GĄCZARZEWICZ Dariusz, LASOTA Bogdan, SUPERA Kazimierz, SEDLAK Libor
Skuteczność wybranych metod synchronizacji rui u owiec poza sezonem rozrodczym. Mat. międzyn. konf.: Zastosowanie biotechnologii w chowie i hodowli zwierząt oraz produkcji pasz i żywności. Szczecin-Międzyzdroje, 17-18.09.2000, 158-163, 2000

BREJTA Władysław, BAROWICZ Tadeusz
Specjalności Rymanowa. Farmer, 23: s. 23, 2000

GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław
Sperm chromatin integrity of bucks transgenic for the WAP bGH gene. Anim. Reprod. Sci., 64: 113-120, 2000

GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał
Sperm chromatin stability and semen fertility of transgenic and non-transgenic rabbits. Theriogenology, abstr., 53, 1: s. 514, 2000

BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław, PILCH Jan
Sperm chromatin structure of bulls qualified for artificial insemination analyzed by flow cytometry. Theriogenology, 53: s. 196, 2000

RACHWAŁ Alina
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ekologicznej produkcji spożywczych jaj i mięsa drobiowego. Pol. Drob., 5: 36-38, 2000

SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł, SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr
Sprzężony kwas linolowy (SKL) - czynnik modyfikujący poziom cholesterolu i skład kwasów tłuszczowych w żółtku jaja kurzego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 216-220, 2000

SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł, SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr, KUCHTA Maria
Sprzężony kwas linolowy (SKL) jako czynnik modyfikujący skład frakcji lipidowych w żółtku jaja kurzego. Mat. XXXI Sesji Nauk. KTiChŻ PAN: Żywność w dobie ekspansji naukowej: potencjał - oczekiwania - perspektywy. AR, Poznań, 14-15.09.2000, s. 338, 2000

DROŻDŻ Andrzej
Stacja Owczarstwa Górskiego Bielanka. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 367-370, 2000

TRELA Jan
Stan chowu i hodowli bydła mięsnego i perspektywy jego rozwoju. Mat. konf. nauk.: Perspektywy produkcji mięsa wołowego w aspekcie przystąpienia Polski do UE. Leszno, 28-29.09.2000,, 2-20, 2000

ZOŃ Andrzej
Standardowe dawki pokarmowe dla lisów polarnych. Hod. Zwierz. Futerk., 6(8): 10-11, 2000

CZAJA Hanna
Standardy Unii Europejskiej dla gospodarstwa utrzymującego bydło. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla bydła simentalskiego i koni huculskich - szansą dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Unią Europejską. Rymanów, 26.09.2000. Kraków, 9-16, 2000

ANDERS Elżbieta
Standaryzacja i przepisy handlowe w produkcji jajczarskiej. Rozdz. 12. W: Jajczarstwo, Nauka, Technologia, Praktyka. Wyd. AR Wrocław, 437-460, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan
Stanisław Kamiński (1920-1991). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 409-410, 2000

BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan
Stanisław Niedźwiadek (1941-1997). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 423-425, 2000

RACHWAŁ Alina
Stres ptaków przyczyną znacznych strat ekonomicznych w produkcji drobiarskiej. Pol. Drob., 8: 30-32, 2000

SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, PIETRAS Mariusz
Stres termiczny a wyniki produkcyjne i wskaźniki fizjologiczne u kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 61, 2000

SMORĄG Zdzisław
Struktura chromatyny plemników królika oraz jej wpływ na zdolność zapładniającą nasienia. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 30-31, 2000

DANIELAK-CZECH Barbara, SŁOTA Ewa
Strukturalna niestabilność chromosomów zwierząt gospodarskich. Biul. Inf. IŻ, 38, 4: 5-10, 2000

TOMCZYK-WRONA Iwona
Studies on behaviour of half-bred stallions trained in training stations, during routine care. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 293-308, 2000

PIETRAS Mariusz
Stymulowanie rozwoju gruczołu mlekowego u niedojrzałych płciowo loszek na drodze paszowo-żywieniowej. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 121-124, 2000

ŻYŁA Krzysztof, KORELESKI Jerzy, LEDOUX D., PIIRONEN J.
Substitution of enzymes for inorganic phosphorus in broiler chickens fed wheat-based diets. Proc. 3rd Europ. Symp. Feed Enzymes, Noordwijkerhout (Holandia), 8-10.05.2000, 86-87, 2000

GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław
Survival of pig morula and blastocyst after exposure to vitrification media or vitrification. Cryo-Letters, 21: 231-236, 2000

KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, MANDECKI Andrzej
Systemy utrzymania cieląt i jałowizny. Mat. konf.nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego. Mełno, 30.03.2000, 44-54, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Szanse i możliwości korzystnego dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów UE - część I. Trzoda Chl., 7: s. 12, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Szanse i możliwości korzystnego dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów UE - część II. Trzoda Chl., 8-9: s. 11, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Szanse i nadzieje oraz uwarunkowania integracji z UE polskich producentów wieprzowiny. Trzoda Chl., 3: s. 14, 2000

KNAPIK Jan, ROBORZYŃSKI Maciej, KIEĆ Wojciech, KRUPIŃSKI Jędrzej
Szanse na stworzenie rynku jagnięciny. Mat. IV Wiosennej Szkoły Owczarskiej: Promocja produkcji owczarskiej i koziej w świetle badań naukowych. Polanica, 26-29.04.2000, 179-188, 2000

ZAJĄC Jan
Szczepienia ochronne królików. Podkarpacki Mag. Roln., Biul. ODR Iwonicz, 4 (98): 18-19, 2000

KOSTRO Krzysztof, GLIŃSKI Zdzisław, WÓJCICKA-LORENOWICZ Katarzyna, GACEK Leszek, KRAKOWSKI Michał
Szczepionka Alopevac w profilaktyce I terapii trychofitozy królików. Med. Wet., 56(12): 816-820, 2000

BRZÓSKA Franciszek, KORELESKI Jerzy, HERBUT Eugeniusz
środowisko a jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 4: 17-62, 2000

RÓŻYCKI Marian
Tadeusz Kostyra (1925-1987). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 417-418, 2000

ROBORZYŃSKI Maciej
Technologia produkcji oscypka w świetle wymogów Unii Europejskiej na przykładzie serowni Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Owczarstwa w Piorunce. Mat. konf. nauk.-techn.: Debata nad oscypkiem. Ludźmierz, 31.08.2000, ss. 7, 2000

ROBORZYŃSKI Maciej, PIECZONKA Władysław, KIEĆ Wojciech, PARAPONIAK Paweł, KAWĘCKA Aldona
Technologia wytwarzania oscypka jako przykład wzbogacenia oferty rynkowej produktów owczarskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 46-49, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan
Technologiczne aspekty intensywnego opasania młodego bydła rzeźnego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51, 67-84, 2000

KORMAN Kazimierz
Technologiczne możliwości poprawy opłacalności chowu owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Owczarstwo w regionie Kujawsko-Pomorskim. Możliwości poprawy efektywności i jakości produkcji. Kołuda Wielka, 7.12.2000. Bydgoszcz - Kołuda Wielka, 23-54, 2000

ZYZAK Wacław
Technologie zbioru i zakiszania koniczyny czerwonej z zasiewów czystych i mieszanych. Instr. wdroż., Wyd. własne IZ, Kraków, 1: 1-14, 2000

KORELESKI Jerzy
Tematyka drobiarska w badaniach Zakładu Żywienia Zwierząt Instytutu Zootechniki. Ogólnop. Inform. Drob. 2000,, 5 (104): 102-107, 2000

POLAŃSKI Stanisław, KRASZEWSKI Juliusz
Tendencje w skupie żywca wołowego w "Beef-San" Zakładach Mięsnych w Sanoku w latach 1992-1998. Ann. Warsaw Agric. Uniw. - Anim. Sci., 35: 121-125, 2000

SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata
Termicznie uszkodzone pasze białkowe i dodatki enzymatyczne w mieszankach dla kurcząt. Pol. Drob., 7: 7-9, 2000

BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, MROCZKOWSKI Sławomir
The characteristics of functional properties of milk-type lambs' meat obtained in the conditions of summer and winter feeding. Proc. of Int. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press, 6: s. 304, 2000

SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł, HANCZAKOWSKI Piotr, SZCZUREK Witold
The effect of conjugated linoleic acid (CLA) on rat growth performance, serum lipoproteins and subsequent lipid composition of selected rat tissues. J. Sci. Food Agric., 80: 1-6, 2000

BAROWICZ Tadeusz
The effect of dietary Ca-fatty acid salts of linseed oil on cholesterol content in longissimus dorsi muscle of finishing pigs. Quality of Meat and Fat as Affected by Genetics and Nutrition. Ed. Wageningen Press, s. 225-228, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław
The effect of dietary Ca-fatty acid salts of linseed oil on fattening and slaugter traits and on dietary value of beef. Proc. of Intern. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press, Wageningen 2000, s. 273, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław
The effect of full-fat flax or rape seeds on fattening and slaughter traits and meat quality of young slaughter cattle. Biotechnology in Animal Husbandry, 16 (1-2): 55-62, 2000

STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara
The effect of new yeast preparation on calf rearing. Proc. Int. Conf.: The prospect of Probiotics in Prevention and Therapy of Diseases of Young. Košice (Słowacja), 11-14.10.2000, 97, 2000

SMORĄG Zdzisław, BOCHENEK Michał, WOJDAN Jarosław, SŁONIEWSKI Krzysztof, REKLEWSKI Zygmunt
The effect of sperm chromatin structure on quality of embryos derived from superovulated heifers. Theriogenology, 53, 1: s. 206, 2000

ERNEST Teresa, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, TELK Lucyna
The effect of sulphur content in rapeseed meal diets on the performance and balance indices in chicken broilers. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 129-147, 2000

KAMIŃSKA Barbara Z.
The effect of supplemental microbial phytase on reducing dietary phosphate intake and phosphorus excretion and on improving eggshell quality in hens. Proc. Int. Symp. on Phytase in Animal Nutrition, Ed. E.R. Grela. Radom, 8-9.06.2000, 75-80, 2000

PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz, GĄSIOR Robert
The effect of vegetable fat supplements on carcass quality and fatty acid profile of meat in broiler chickens. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 209-219, 2000

GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek
The effects of biological preparations and ground barley addition on silage quality, digestibility, rumen degradation and on dairy cattle performance. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 143-154, 2000

SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy, HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata
The effects of enzyme supplements on protein utilization and energy metabolizability in broiler chickens fed a diet containing heat treated rapeseed meal as the main source of protein. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 233-246, 2000

MAZANOWSKI Adam, CHEŁMOŃSKA Bronisława
The effects of reciprocal crossing of White Kołuda and greylag crossbred geese with Slovakian geese. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 85-103, 2000

GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek
The effects of wilting and additives on silage quality, protein degradation in the silo and the rumen, and dairy cattle productivity. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 129-141, 2000

WĘŻYK Stanisław
The First World Waterfowl Conference. World's Poultry Sci. J., 56, 1: 67-68, 2000

BOCHENEK Michał, RYSZKA Florian, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, SMORĄG Zdzisław
The influence of antioxidant supplements in extender on chromatin structure and survival time of boar spermatozoa. Proc. 14th Int. Congr. Anim. Reprod., Stockholm (Szwecja), 2-6.06.2000 abstr., 2, 17: 17, s. 145, 2000

PAKULSKI Tadeusz, BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej
The occurrence of mastitis and bacterial infection of milk in milked Merino, Merinofinn Mf-40 and F1 crosses of Merino with prolific breeds. Anim. Sci. Papers Reports, 18, 1: 77-85, 2000

PIECZONKA Władysław, ROBORZYŃSKI Maciej
The quality parameters of ewe milk products influencing the demand of different market segments. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 241-251, 2000

JANICKI Bogdan, BORYS Bronisław, PRZEGALIŃSKA Małgorzata, OSIKOWSKI Maciej, SIMIŃSKA Ewa
The slaughter value and meat quality of lambs obtained by two-way crossing of Polish Merino ewes with prolific and meat-race rams. Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., Kom. Nauk Roln. i Biol., B, 47: 81-89, 2000

SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan, ŻABA Dorota, KACZOR Urszula, KRZYŚCIN Piotr
The use of antigenic markers for analysing the occurrence of proteins in sheep blood and colostrum. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 19-26, 2000

CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk
The use of InfraAlyzer 260 Whole Grain in the oil industry. Proc. Ninth Int. Conf. on Near Infrared Spectroscopy - NIR-99. Werona (Włochy), 13-18.06.2000. Wyd. NIR Publications, Chichester, West Sussex (Wielka Brytania), 705-708, 2000

GÓRSKI Zbigniew, LASZCZKA Andrzej, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, SŁAWIŃSKI Janusz
The use of luminescence probes and charge coupled device (CCD) camera (Molecular Light Imager) for recording photon emission from bull spermatozoa. Proc. 9th Int. Symp. Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS, Kraków, 6-7.06.2000,, 131-133, 2000

WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz
The use of telemetric measurement of biophysical parameters for evaluating the response of growing pigs to different management systems. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 231-239, 2000

LIGASZEWSKI Maciej
Trout feed and growth in high-mountain biotopes of the Tatra National Park. Proc. XXX Ann. Meeting ESNA, WG2. Keszthely (Węgry), 26-30.08.2000, s. 30, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Tu zjesz zdrowo. Dz. Polski, 56(197): 12, 2000

ECKERT Robert
Tucz loszek i wieprzków. Trzoda Chl., 1: 48-50, 2000

URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa
Tuczniki mięsne żywią obficiej. Top Agrar, 7-8: 22-24, 2000

ZAJĄC Jan
U progu sezonu rozpłodowego. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 13-20, 2000

DUMANOVSKI Tomysław, URBAŃCZYK Jerzy
Ucinkovitost tova svinja premiksom Kostovit Forte u kombinaciji s nutritivnim antibiotikom i fitobiotikom. Meżdunarodno Savjetovanje International Conference KRMIVA'2000, Opatija (Chorwacja), 9-11.06.2000 Krmiva 2000, 42, 4: 155-161, 2000

GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota
Ultrasłaba luminescencja - biofizyczna metoda badania wpływu czynników środowiskowych na nasienie zwierząt gospodarskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 399-404, 2000

PUCHAJDA Helena, PUDYSZAK Krzysztof, MRÓZ Emilia, CYWA-BENKO Katarzyna
Ultrastruktura skorup i budowa makroskopowa jaj gęsi białych kołudzkich i biłgorajskich. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 65-78, 2000

LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, WIERZUCHOWSKA Dorota, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara
Ultraweak luminescence as a new tool for spermatozoa investigation (on example of domestic animal spermatozoa). Int. J. of Andrology, 23, Suppl. 1(P067): 34, 2000

GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, WIERZUCHOWSKA Dorota, SŁAWIŃSKI Janusz, LASZCZKA Andrzej, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara
Ultraweak Luminescence from Domestic Animals Spermatozoa. Proc. 2nd Alexander Gurwitsch Conf., and Add. Contributions. Biophotonics and Coherent Systems (edited by L. Beloussov, F. Popp, V. Voeikov, R. Van Wijk), Moscow University Press, Chapter 22: 281-288, 2000

NIŻNIKOWSKI Roman, BORYS Bronisław, GRUSZECKI Tomasz
Utilisation of Texel in Polish sheep production. Proc. of Int. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga, 21-24.08.2000, Book of Abstracts, Wageningen Press (Holandia) 2000, 6: s. 282, 2000

KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, ADAMCZYK Janusz
Utrzymanie tuczników na głębokiej ściółce trocinowej. Trzoda Chl., 7: 103-106, 2000

ZAJĄC Jan, GACEK Leszek, ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł
Utylizacja odchodów pochodzących od lisów, jenotów, norek i królików przy udziale dżdżownicy kompostowej Eisenia Fetido (SAV.). Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 309-313, 2000

ZAJĄC Jan
Utylizacja odchodów zwierząt futerkowych. Część I. Niektóre patogeny chorobotwórcze w nawozach organicznych. Mat. semin.: Kierunki aktualnie prowadzonych badań oraz nowoczesne metody intensyfikacji produkcji zwierząt futerkowych. Chorzelów, 28-29.09.2000. Wyd. IZ ZZD Chorzelów, 52-57, 2000

GAWĘCKA Krystyna
Uwagi dotyczące lęgów piskląt mięsnych. Polskie Drob., 9: 15-16, 2000

KORMAN Kazimierz, BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub
Uwarunkowania ekonomiczne produkcji gęsi w Polsce. Mat. konf. Nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000, s. 13, 2000

OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara
Uwarunkowania genetyczne wielkości jąder młodych knurów linii 990. Folia Univ. Agric., Szczecin, 39: 113-118, 2000

GRUSZECKI Tomasz, NIŻNIKOWSKI Roman, BORYS Bronisław
Uwarunkowania i szanse produkcji owczarskiej w Polsce. Prz. Hod., 5: 20-22, 2000

SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta
Uwarunkowania wpływające na jakość i opłacalność produkcji jagnięciny. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 54-58, 2000

KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, KANIA Gabriela, SMORĄG Zdzisław
Uzyskiwanie zarodków bydlęcych metodami in vitro. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 31-35, 2000

SMORĄG Zdzisław
Uzyskiwanie zwierząt transgenicznych. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, s. 41, 2000

KĄTSKA Lucyna
Uzyskiwanie, hodowla, analiza cyklu komórkowego i kriokonserwacja komórek somatycznych w aspekcie przydatności do klonowania bydła. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, s. 62, 2000

KĄTSKA Lucyna
Uzyskiwanie, ocena i hodowla in vitro pęcherzyków przedanatralnych z jajników bydlęcych. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, s. 50, 2000

ORZECHOWSKA Barbara, KAMYCZEK Marian
Użytkowość loch pierwiastek w zależności od wieku oproszenia. Mat. konf. nauk.: Użytkowość loch i odchów prosiąt. Olsztyn, 5.05.2000. Biul. Nauk. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 7: 335-336, 2000

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Użytkowość rozpłodowa loch. Prz. Hod., 6: 27-28, 2000

ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz, MUCHA Aurelia
Użytkowość rzeźna tuczników mieszańców uzyskiwanych w krzyżowaniu czterorasowym z udziałem ras wbp, pbz, Hampshire, Duroc, Pietrain i linii 990. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 39-43, 2000

GAWĘCKI Witold
Użytkowość zestawów rodzicielskich kur mięsnych z różnych hodowli zagranicznych oraz pochodzących po nich kurcząt brojlerów - test XVI. Pol. Drob., 9, 3: 14-17, 2000

GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław
Vitrification of cultured and non-cultured expanded and hatched porcine blastocysts. Proc. 14th Int. Congr. Anim. Reprod., Stockholm (Szwecja), 2-6.06.2000 abstr., 2, 17: 18, s. 146, 2000

CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła
W hodowli bydła stawiamy na jakość. Prz. Hod., 6: 16-20, 2000

DROŻDŻ Andrzej
W kierunku ekstensyfikacji produkcji owczarskiej. Sądecki Inf. Roln., 6: 11-12, 2000

KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz
Wartość biologiczna wylęgowych jaj kaczek z grup zachowawczych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 502-503, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Wartość ekonomiczna środowiska naturalnego podstawą zrównoważonego rozwoju gospodarki w Polsce i świecie. Mat. międz. konf. nauk.: Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji z UE. AR Kraków, 7-8.12.2000, 54-57, 2000

ORZECHOWSKA Barbara
Wartość hodowlana i użytkowa świń w Polsce. Mat. semin.: Ekonomiczne i ekologiczne problemy produkcji trzody chlewnej. Rossocha, 7.07.2000. Wyd. IZ, Rossocha, 11-19, 2000

KAMIŃSKA Barbara Z., SKRABA Bogumiła, KORELESKI Jerzy
Wartość normalnego i obłuszczonego ziarna owsa w mieszankach grower dla brojlerów. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 97-100, 2000

GAWĘCKI Witold, GORNOWICZ Ewa
Wartość odżywcza i technologiczna mięsa kurcząt brojlerów różnego pochodzenia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 271-272, 2000

TRELA Jan, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, RYGAŁŁO Katarzyna
Wartość opasowa i rzeźna buhajków mieszańców towarowych utrzymywanych w warunkach ekologicznych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 134-138, 2000

TRELA Jan, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon
Wartość opasowa i rzeźna jałówek mieszańców wielorasowych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 303-310, 2000

GORNOWICZ Ewa, KUJAWIAK Ryszard
Wartość pokarmowa mieszanek paszowych z udziałem premiksów Sano w żywieniu kur nieśnych. Pol. Drob., 1: 22-23, 2000

OSTROWSKI Romuald
Wartość pokarmowa siana w zależności od częstotliwości koszenia. Prz. Hod., 3: 29-31, 2000

SAWICKA Elżbieta, TRELA Jan, SZEWCZYK Andrzej
Wartość produkcyjna bydła czarno-białego importowanego z Holandii i Niemiec. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 179-187, 2000

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Wartość rozpłodowa loch stanowiących komponent ojcowski w krzyżowaniu świń. Trzoda Chl., 7: 20-22, 2000

SIMIŃSKA Ewa, BORYS Bronisław, JANICKI Bogdan
Wartość rzeźna i jakość mięsa jagniąt klasyfikowanych według wymagań eksportowych. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 399: 287-294, 2000

ŻAK Grzegorz, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena
Wartość rzeźna i tuczna knurów i loszek hodowlanych produkowanych w fermach sektora prywatnego. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków 2000, 347-350, 2000

JANICKI Bogdan, BORYS Bronisław, SIMIŃSKA Ewa
Wartość rzeźna jagniąt sklasyfikowanych według systemu "EUROP". Zesz. Nauk. AR Wroc?aw, 399: 149-156, 2000

KIEĆ Wojciech, ROBORZYŃSKI Maciej, SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol, KNAPIK Jan, SIKORA Jacek, WYROSTKIEWICZ Bożena
Wartość rzeźna jagniąt trójrasowych utrzymywanych w chowie pastwiskowym. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 10, 2000

CIURUŚ Julian, DROŻDŻ Andrzej
Wartość rzeżna mlecznych jagniąt owcy górskiej i jej mieszańców. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 142-146, 2000

KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy
Warunki stosowania głębokiej ściółki trocinowej w utrzymaniu tuczników przy uwzględnieniu nakładów pracy na ścielenie i usuwanie obornika. Mat. IV międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE. IBMER, Warszawa, 3-4.10.2000, 227-234, 2000

WALCZAK Jacek, KRAWCZYK Wojciech
Warunki środowiskowe a wyniki produkcyjne świń w konstekście dyrektyw UE. Mat. szkol. ODR Bratoszewice, 25.10.2000, 1-14, 2000

SMORĄG Zdzisław
Warunki uzyskiwania bydlęcych oocytów jajnikowych pod kontrolą USG oraz ich wykorzystanie do pozaustrojowej produkcji zarodków. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, s. 49, 2000

NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, ZOŃ Andrzej
Welfare - an important factor in animal farming.  Scientifur, Abstr., 24, 1: s. 42, 2000

SŁAWIŃSKI Janusz, LASZCZKA Andrzej
What's the use of photon generation in generative cells? Proc. 9th Int. Symp. Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS, Kraków, 6-7.06.2000, 427-429, 2000

WĘŻYK Stanisław
Wiarygodność bezpiecznej żywności. Prz. Hod., 10: s. 25, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Witamina E - wpływ na jakość mięsa wieprzowego. Trzoda Chl., 38 (2): 31-35, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Witamina E w żywieniu zwierząt. Prz. Hod., 68 (7): 9-11, 2000

GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna
Witryfikacja jako metoda kriokonserwacji zarodków króliczych, świńskich i bydlęcych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 241-245, 2000

KRUPIŃSKI Jędrzej
Wkład Instytutu Zootechniki w rozwój nauk zootechnicznych oraz krajowej produkcji zwierzęcej. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 7-22, 2000

SKRZYŻALA Irena
Wkład Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim w rozwój kultury agrarnej regionu. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości wykorzystania przez praktykę rolniczą osiągnięć z zakresu produkcji zwierząt na przykładzie wyników badań prowadzonych przez IZ ZZD Grodziec Śląski. Grodziec Śląski, 12.04.2000. Kraków, 5-18, 2000

RZEPECKI Rafał
Władysław Nawara (1920-1986). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 421-423, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Wolne rodniki tlenowe, przeciwutleniacz oraz jakość mięsa wieprzowego. Trzoda Chl., 38 (12): 53-55., 2000

BAROWICZ Tadeusz
Wołowina z marmurkiem. Dz. Polski, 56(48): 11, 2000

SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, PIETRAS Mariusz
Wpływ 2- godzinnego obniżania temperatury na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 516-517, 2000

BRZÓSKA Franciszek, PIESZKA Marek, ZYZAK Wacław
Wpływ absorbentu soków i dodatków kiszonkowych na pobranie kiszonki z trawy, wydajność krów i składniki mleka. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 179-192, 2000

GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek, ZYZAK Wacław
Wpływ bakterii kwasu mlekowego (LAB) na skład chemiczny kiszonek z traw, pobranie paszy i wydajność krów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 38-41, 2000

WĘŻYK Stanisław, POŁTOWICZ Katarzyna, CYWA-BENKO Katarzyna
Wpływ chowu na wybiegu kogutków rodzimych ras na skład chemiczny i barwę ich mięsa. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 343-346, 2000

MASTYJ Adam, DROŻDŻ Andrzej
Wpływ częstotliwości pulsacji na ilość mleka pozyskiwanego od owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 73-74, 2000

PŁONKA Stanisław, WĘGLARZY Karol
Wpływ czynników genetycznych, żywieniowych i środowiskowych na wykorzystanie paszy u świń. Mat. szkol. (broszura). Projekt Leonardo da Vinci, UK/99/1/077135/PL/111.aaa(FPL)., s. 34, 2000

ROSIŃSKI Andrzej, BIELIŃSKA Halina
Wpływ czynników środowiskowych na użytkowość rozpłodową gęsi. Mat. semin.-szkol.: Wdrażanie nowych proekologicznych technologii produkcji tuszek gęsich. Kołuda Wielka, 23-24.11.2000. Kraków, 19-24, 2000

PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan
Wpływ dodatkowego wyposażenia klatek na jakość pozyskanych skór jenotów. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 195-202, 2000

PIETRAS Mariusz
Wpływ dodatku bakterii kwasu mlekowego na wskaźniki lipidowe krwi i mięsa kurcząt brojlerów. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 91, 2000

SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, PISULEWSKI Paweł, SZCZUREK Witold
Wpływ dodatku do dawki żółtek jaj kurzych, wzbogaconych w sprzężony kwas linolowy (SKL) na poziom frakcji lipidowych w surowicy krwi szczurów. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 93, 2000

BIELIŃSKA Halina, KORELESKI Jerzy, PAKULSKA Elżbieta, BADOWSKI Jakub, ROSIŃSKI Andrzej, MIĄSKOWSKA Katarzyna
Wpływ dodatku do paszy witamin A, E i selenu na wyniki reprodukcji gęsi białych kołudzkich. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 411-412, 2000

OSTROWSKI Romuald
Wpływ dodatku kwasu mlekowego lub świeżej masy bakterii fermentacji mlekowej na jakość i wartość pokarmową kiszonki z traw łąkowych. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 279-287, 2000

MACIEJEWICZ-RYŚ Julita, ŚLUSARCZYK Krystyna, ERNEST Teresa
Wpływ dodatku metioniny na wartość odżywczą białka krajowych odmian bobiku. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 319-329, 2000

ROSIŃSKI Andrzej, WĘŻYK Stanisław, BIELIŃSKA Halina, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela
Wpływ dodatku mieszanki ziołowej do paszy dla gęsi na przyrosty masy ciała oraz jakość tuszki i mięśni piersiowych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 176-181, 2000

WĘŻYK Stanisław, POŁTOWICZ Katarzyna, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa
Wpływ dodatku mieszanki ziołowej na skład chemiczny mięsa kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 425-426, 2000

KAMIŃSKA Barbara Z., SKRABA Bogumiła, KORELESKI Jerzy
Wpływ dodatku mikrobiologicznej fitazy na zmniejszenie zużycia fosforanu paszowego i wydalania fosforu w odchodach oraz na poprawę jakości skorup jaj u kur. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 105-109, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Wpływ dodatku pełnotłustych nasion lnu oraz witaminy E w dawkach pokarmowych dla tuczników na wyniki produkcyjne i jakość mięsa wieprzowego. Mat. XXII konf. nauk.: Rośliny Oleiste, IHAR, Poznań, 28-29.03.2000, 71-72, 2000

HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy
Wpływ dodatku premiksu z udziałem ziemi okrzemkowej i kaolinintu do mieszanek zawierających śrutę rzepakową oraz groch lub łubin na wskaźniki tuczu świń. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: s. 401, 2000

SZYMCZYK Beata, SZCZUREK Witold, PISULEWSKI Paweł, HANCZAKOWSKI Piotr
Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (SKL) na profil lipidowy tkanki mięśniowej i tłuszczu u kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 225-228, 2000

KONTECKA Helena, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, NOWACZEWSKI Sebastian, KISIEL Tomasz
Wpływ dodatku witaminy C do paszy na wyniki wylęgowości i wybrane wskaźniki hematologiczne jednodniowych kacząt. rz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 499-500, 2000

SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, RYCHLIK Iwona
Wpływ dodatku witaminy C na odchów kurcząt w obniżonej temperaturze otoczenia. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 335-338, 2000

PASCHMA Jolanta
Wpływ dodatku ß-karotenu do dawki pokarmowej na płodność potencjalną i rzeczywistą loszek. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. Hab., 13: ss. 59, 2000

HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, CHOŁOCIŃSKA Anna
Wpływ energooszczędnych programów świetlnych na produkcyjność i wylęgowość kur nieśnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 60, 2000

MATUSZEWSKA Ewa
Wpływ gazowych promienników podczerwieni na mikroklimat w porodówce. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 57, 2000

SIKORA Monika, KAMYCZEK Marian
Wpływ genotypu locus RYR1 na cechy użytkowości rozpłodowej loch linii 990 i 890. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000,, s. 20, 2000

WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, GAWĘCKI Witold, KRAWCZYK Józefa
Wpływ genotypu na jakość jaj i mięsa drobiowego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 235-240, 2000

CZEKALSKI Piotr, LISOWSKI Marek, BEDNARCZYK Marek
Wpływ genotypu na zawartość związków tłuszczowych i jakość jaj spożywczych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5 216-220, 2000

KRAWCZYK Józefa, HERBUT Eugeniusz, WAWRZYŃSKI Marek
Wpływ gruntowego wymiennika ciepła do ogrzewania brojlerni na strukturę kosztów produkcji kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 1: 3-4, 2000

HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, WAWRZYŃSKI Marek
Wpływ gruntowego wymiennika ciepła na mikroklimat brojlerni oraz produkcyjność kurcząt. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 151-155, 2000

HERBUT Eugeniusz, BIEDA Wacław, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Piotr
Wpływ gruntowego wymiennika ciepła na mikroklimat brojlerni oraz produkcyjność kurcząt. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 309-312, 2000

URBAŃCZYK Jerzy HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata
Wpływ hydrolizatu rybnego w paszy dla tuczników na przebieg tuczu i ocenę organoleptyczną mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 227-232, 2000

RUTKOWSKI Andrzej, LISOWSKI Mirosław, CZEKALSKI Przemysław, WIĄZ M., GULEWICZ P., BEDNARCZYK Marek
Wpływ iniekcji roztworu o różnej zawartości oligosacharydów do komory powietrznej jaja na wylęgowość i parametry odchowu kurcząt rzeźnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 513-514, 2000

KNAPIK Jan, KIEĆ Wojciech, ROBORZYŃSKI Maciej
Wpływ intensywności żywienia na niektóre wskaźniki jakości tusz jagnięcych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 18-23, 2000

KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZY?CZAK Stefan
Wpływ intensywności żywienia, różnych mas ubojowych i udziału krwi HF na jakość pozyskiwanego mięsa wołowego. Ann. Warsaw Agric. Uniw. - Anim. Sci., 35: 173-179, 2000

HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa
Wpływ jonizacji powietrza na produkcyjność i jakość tuszek kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 147-150, 2000

MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon, SZUKALSKI Grzegorz
Wpływ kiszonki z ziemniaków parowanych w dawce pokarmowej na wyniki odchowu i tuczu gęsi Reńskich. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 31: 57-66, 2000

URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata
Wpływ knurów rasy Pietrain na cechy tuczne i rzeźne oraz wskaźniki biochemiczne krwi świń. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 131-135, 2000

KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KUCHTA Maria
Wpływ koncentratów roślinno-rybnych na jakość tuszek brojlerów i jaj spożywczych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 340-344, 2000

BRZÓSKA Franciszek, GRZYBOWSKI Roman, STECKA Krystyna, PIESZKA Marek
Wpływ krajowych bakterii probiotycznych na wyniki chowu kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 51, 2000

SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa
Wpływ krótkotrwałych zmian temperatury na produkcyjność i wskaźniki fizjologiczne kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 90-91, 2000

OWSIANNY Jacek, DZIADEK Krystian, CZARNECKI Roman, KAWĘCKA Maria, JACYNO Eugenia
Wpływ libido i cech nasienia knurów linii 990 i rasy Duroc na płodność krytych nimi loch. Biul. Nauk. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 7: 209-216, 2000

ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena
Wpływ masy bitej ciepłej na zawartość mięsa w tuszy mieszańców pochodzących od knurów różnych ras. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: s. 400, 2000

MIĄSKOWSKA Katarzyna, BADOWSKI Jakub, BIELIŃSKA Halina
Wpływ masy ciała gęsi białych kołudzkich w 38. tygodniu życia na wyniki reprodukcji w pierwszym okresie nieśności. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, s. 509, 2000

BORYS Bronisław, WĘGRZYN Ewa, PAKULSKA Elżbieta, BORYS Maria
Wpływ metody żywienia i rodu gęsi Białych Kołudzkich na zawartość metali ciężkich i arsenu w mięśniach, tłuszczu sadełkowym i wątrobie. Roczn. Inst. Przem. Mięsn., 38, 125-137, 2000

BRZÓSKA Franciszek, GRZYBOWSKI Roman, STECKA Krystyna, PIESZKA Marek
Wpływ mikroorganizmów probiotycznych na wyniki chowu kurcząt brojlerów oraz jakość tuszek. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 92, 2000

BRZÓSKA Franciszek, ŁOJEWSKA Alicja, BRZÓSKA Barbara, ZYZAK Wacław
Wpływ mineralizowanych lizawek solnych na wydajność, skład mineralny mleka i krwi krów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 52, 2000

KOWALSKA Dorota
Wpływ mleczności samic na przebieg odchowu młodych królików. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 198-202, 2000

WALCZAK Jacek
Wpływ modyfikacji warunków utrzymania w kojcu porodowym loch i prosiąt na ich produkcyjność i dobrostan. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 58, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Wpływ nasion lnu oraz probiotyku na właściwości dietetyczne mięsa wieprzowego. Trzoda Chl., 38 (11): 55-58, 2000

KLĘCZEK Czesława, SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol
Wpływ nawożenia i zagospodarowania pastwisk na efektywność odchowu i tuczu jagniąt. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 64, 2000

SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester
Wpływ obniżenia lepkości treści jelita cienkiego na wskaźniki produkcyjne u kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 247-264, 2000

WĘŻYK Stanisław
Wpływ ograniczenia chowu klatkowego kur nieśnych w UE na produkcję jaj spożywczych w Polsce. Wieś Jutra, 1: 13-15, 2000

PIETRAS Mariusz
Wpływ oleju rzepakowego i lnianego na wydajność i cechy dietetyczne mięsa drobiowego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 125-128, 2000

PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna
Wpływ osłaniania solami wapniowymi kwasów tłuszczowych białka pasz wysokobiałkowych na jego strawność w żwaczu i w jelicie cienkim. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 420-424, 2000

ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria, BEDNARCZYK Marek
Wpływ pochodzenia dawcy komórek blastodermalnych na wyniki wylęgu chimer. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 222-223, 2000

POŁTOWICZ Katarzyna
Wpływ początkowego poziomu pH mięśni piersiowych na wybrane wskaźniki jakości mięsa kurcząt brojlerów należących do trzech genotypów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 161-165, 2000

PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek
Wpływ podawania krowom białka chronionego solami CaKT na wydajność i skład mleka. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 26, 2000

PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek
Wpływ podawania krowom chronionych śrut sojowej i rzepakowej na wydajność i składniki mleka. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 85-88, 2000

KAMYCZEK Marian
Wpływ potencjału genetycznego i żywienia na wartość tuczną i rzeźną świń. Mat. konf.-nauk. techn.: Zdrowie i racjonalne żywienie prostą metodą poprawy opłacalności chowu świń. Czchów, 14.12.2000,, 1-11, 2000

SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, FURGAŁ-DIERŻUK Iwona
Wpływ poziomu magnezu w dawce na zawartość cholesterolu we krwi i wątrobach szczurów. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 94, 2000

KORMAN Kazimierz
Wpływ poziomu żywienia na jakość wyrębów w tuszach tryczków. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 264-268, 2000

WĘŻYK Stanisław, ROSIŃSKI Andrzej, BIELIŃSKA Halina, PAKULSKA Elżbieta
Wpływ pracy hodowlanej i środowiska na jakość gęsich produktów. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000, 7-8, 2000

HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy, JAROCKA Ada, SIEMIŃSKA Maria
Wpływ premiksu z ziemią okrzemkową i kaolinitem na wyniki tuczu świń żywionych mieszankami zawierającymi poestrakcyjną śrutą rzpakową oraz groch lub łubin. Biul. Nauk. Przem. Pasz., 1/4: 65-77, 2000

GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek, ZYZAK Wacław
Wpływ preparatów biologicznych na skład chemiczny kiszonek i wydajność krów. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 49-52, 2000

MAZANOWSKI Adam, KONTECKA Helena, DOBRZAŃSKI Zbigniew
Wpływ preparatu mineralno-tłuszczowego Humobentofet na wyniki produkcyjne i wskaźniki hematologiczne krwi u 9-tygodniowych kaczek. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 265-277, 2000

PIETRAS Mariusz, SKRABA Bogumiła
Wpływ preparatu probiotycznego na wskaźniki odporności i wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 357-361, 2000

PIETRAS Mariusz
Wpływ preparatu probiotycznego na wyniki odchowu i jakość mięsa kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 53, 2000

MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek
Wpływ produktów bezpośredniego spalania gazu na zdrowotność i produkcyjność zwierząt w ogrzewanych porodówkach. Mat. IV międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE. IBMER, Warszawa, 3-4.10.2000, 241-246, 2000

MATUSZEWSKA Ewa
Wpływ programu świetlnego na długość okresu międzyciążowego u loch. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 170-171, 2000

SOKOŁOWICZ Zofia, POŁTOWICZ Katarzyna, HERBUT Eugeniusz
Wpływ przedubojowego stresu na pH i barwę mięsa kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 371-374, 2000

BIELAŃSKI Paweł
Wpływ rasy, systemu utrzymania i żywienia na jakość mięsa królików. Wyd. ODR Minikowo, s. 11, 2000

WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej, SZEWCZYK Agata
Wpływ regulowanego środowiska termicznego na koszty odchowu i wartość poubojową warchlaków. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 243-248, 2000

HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa
Wpływ rodzaju ściółki na komfort utrzymania kurcząt brojlerów. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 313-316, 2000

SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz
Wpływ rodzaju ściółki na wyniki produkcyjne i jakość tuszek kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 375-378, 2000

HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, CHOŁOCIŃSKA Anna
Wpływ rodzaju światła i jego natężenia na produkcyjność kur nieśnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, s. 497, 2000

HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata
Wpływ rodzaju tłuszczu w mieszankach zawierających poekstrakcyjną śrutę rzepakową oraz groch lub łubin na wskaźniki tuczne i rzeźne u tuczników. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 80, 2000

URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa
Wpływ rodzaju tłuszczu w mieszankach zawierających śrutę rzepakową oraz groch lub łubin na wskaźniki odchowu warchlaków. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: s. 402, 2000

KUCHTA Maria, KORELESKI Jerzy, MŁODKOWSKI Maciej
Wpływ rozkładu polisacharydów nieskrobiowych w mieszankach paszowych z udziałem naturalnego koncentratu barwnikowo-tłuszczowego na odłożenie ksantofili w żółtku jaja oraz wskaźniki produkcyjne kur. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 39, 2000

KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, ADAMCZYK Janusz
Wpływ rozwiązań technicznych kojców porodowych na wyniki produkcyjne i nakłady pracy na obsługę loch karmiących z prosiętami. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 62, 2000

KAMIŃSKA Barbara Z., SKRABA Bogumiła, KORELESKI Jerzy
Wpływ różnego poziomu owsa w paszy oraz dodatku enzymów paszowych na efekty żywienia brojlerów i kur. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 34, 2000

PASCHMA Jolanta
Wpływ różnego udziału mieszanki ziołowej w dawkach na cechy tuczne i rzeźne świń rosnących. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 191-194, 2000

BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, MILEWSKI Janusz
Wpływ różnych preparatów bakteryjnych na wydajność i skład mleka krów. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 169-177, 2000

KRAWCZYK Józefa, HERBUT Eugeniusz, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna
Wpływ różnych rozwiązań techniczno-technologicznych na efektywność odchowu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 395-402, 2000

STASINIEWICZ Teofila, KRAWCZYK Katarzyna, STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, MACIASZEK Katarzyna
Wpływ skarmiania makuchu rzepakowego i nasion lnu na efekty produkcyjne opasanych buhajków i jakość mięsa. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 23-24, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃSKI Marek, KOZŁOWSKI Jacek
Wpływ skarmiania mieszanki ziołowej na wyniki wychowu cieląt. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 133-142, 2000

KRASZEWSKI Juliusz, KOZŁOWSKI Jacek
Wpływ skarmiania śruty żytniej w dawkach pokarmowych krów na wartość odżywczą mleka i masła. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 68-72, 2000

KAMIŃSKA Barbara Z.
Wpływ skarmiania ziarna jęczmienia i owsa na profil wyższych kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj kurzych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 89-92, 2000

RAPACZ Jan, JANIK Andrzej, GUMUŁKA Małgorzata
Wpływ składu mieszanek na profil kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj konsumpcyjnych u mieszańców kur nieśnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 171-175, 2000

BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, SALA Krystyna, ZYZAK Wacław
Wpływ soli wapniowych kwasów tłuszczowych na wydajność i składniki mleka krów. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 61-64, 2000

BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, SALA Krystyna, WIEWIÓRA Witold
Wpływ soli wapniowych kwasów tłuszczowych podawanych krowom na skład kwasowy tłuszczu mlecznego i zawartość cholesterolu w mleku. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki żywnościowej i nauki o żywieniu człowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 127, 2000

BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, BREJTA Władysław
Wpływ sposobu zakiszania runi łąkowo-pastwiskowej na efektywność opasania młodego bydła rzeźnego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 53-56, 2000

BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, PIESZKA Marek, ZYZAK Wacław
Wpływ sposobu zakiszania runi łąkowo-pastwiskowej na skład chemiczny i pobranie kiszonek oraz produkcyjność krów. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 45-48, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Wpływ stosowania mieszanek z pełnotłustymi nasionami lnu wraz ze zróżnicowanymi dawkami witaminy E na jakość tkanek tuczników. Trzoda Chl., 38 (4): 66-69, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna, GAWĘCKI Witold, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław
Wpływ systemów utrzymania na produkcyjność i zdrowotność kur nieśnych. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 299-304, 2000

SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, WĘŻYK Stanisław, CHOŁOCIŃSKA Anna
Wpływ systemu żywienia na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów i kur nieśnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 29, 2000

BRZÓSKA Franciszek, PIESZKA Marek, SALA Krystyna
Wpływ śruty jęczmiennej, kwasu mrówkowego i bakterii kwasu mlekowego na skład chemiczny i rozkład białka kiszonek z lucerny. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 305-317, 2000

BADOWSKI Jakub, PAKULSKA Elżbieta, BIELIŃSKA Halina, ROSIŃSKI Andrzej
Wpływ temperatury lęgu na rozwój zarodków gęsich i jakość piskląt. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 431-435, 2000

PIÓRKOWSKA Małgorzata
Wpływ terminu urodzenia na wybrane parametry fizyczne skór lisów polarnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 299-302, 2000

PYŚ Jan, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester
Wpływ terminu zbioru pierwszego pokosu runi łąkowej na pobranie i strawność składników pokarmowych siana oraz retencję azotu u kóz. Acta Agr. et Silv.: Ser. Zoot., 38: 17-26, 2000

SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, PISULEWSKA Elżbieta
Wpływ terminu zbioru pierwszego pokosu runi łąkowej na pobranie i strawność składników pokarmowych siana oraz retencję azotu u kóz. Acta Agr. Ser. Zoot., 28: 93-100, 2000

BRZÓSKA Franciszek
Wpływ tłuszczu na jakość i wartość odżywczą produktów żywnościowych zwierzęcego pochodzenia. Pasze Przem., 7/8: 2-6, 2000

KORELESKI Jerzy, KUCHTA Maria, SIERADZKA Anna
Wpływ tłuszczu rybnego na wartość dietetyczną jaj kurzych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 336-339, 2000

KANIA Gabriela
Wpływ twardnienia osłonki przejrzystej oocytów bydlęcych na skład glikoprotein, ultrastrukturę i zdolność oocytu do zapłodnienia oraz rozwoju zarodkowego. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000,, s. 75, 2000

SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy, SZYMCZYK Beata
Wpływ udziału przegrzanej śruty rzepakowej lub mączki mięsnej i obecności preparatów enzymatycznych w mieszankach paszowych na wyniki odchowu oraz wykorzystanie składników pokarmowych i energii u kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 28, 2000

KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, HADULA Eugeniusz
Wpływ udziału ziarna jęczmienia o zróżnicowanej zawartości skrobi i cukrów nieskrobiowych w paszy oraz dodatku enzymów na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 161-178, 2000

SIKORA Jacek
Wpływ użytkowości rozpłodowej ras matecznych na produkcyjność jagniąt rzeźnych. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 13-19, 2000

BIELAŃSKI Paweł
Wpływ warunków środowiskowych na wzrost królików niektórych ras i ich użytkowość rzeźną. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 375-393, 2000

PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej
Wpływ warunków utrzymania dojonych owiec na higieniczną ocenę jakości mleka. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 274-278, 2000

SOKOŁOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz
Wpływ wieku kur na wyniki produkcyjne ich potomstwa. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, s. 515, 2000

KORELESKI Jerzy
Wpływ witamin i karotenoidów na jakość produktów drobiarskich. Mat. semin.: Dodatki paszowe w nowoczesnym żywieniu zwierząt. BASF, Zegrze, 23-24.11.2000, 70-75, 2000

BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej
Wpływ wybranych czynników technologicznych na wyniki tuczu jagniąt od wysokoplennych maciorek, mieszańców merynosa polskiego z rasami plennymi. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 44, 2000

BADOWSKI Jakub
Wpływ wybranych elementów technologii lęgu na liczbę i jakość uzyskanych gęsiąt oraz utylizacja odpadów powylęgowych. Mat. semin.-szkol.: Wdrażanie nowych proekologicznych technologii produkcji tuszek gęsich. Kołuda Wielka, 23-24.11.2000. Kraków, 25-34, 2000

CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, CHOROSZY Bogumiła, CZAJA Hanna
Wpływ wybranych genotypów oraz systemów opasania na zwiększenie produkcji żywca wołowego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 215-254, 2000

STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, MACIASZEK Katarzyna
Wpływ zastosowania w warunkach polskich systemu żywienia INRA na efekty produkcyjne bydła ras mięsnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 20-21, 2000

ERNEST Teresa, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, TELK Lucyna
Wpływ zawartości siarki w mieszankach paszowych z udziałem poekstrakcyjnej śruty rzepakowej na wskaźniki produkcyjne i bilansowe u kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 32, 2000

KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, HADULA Eugeniusz
Wpływ zawartości skrobi i cukrów nieskrobiowych na wartość paszowąa ziarna jęczmienia w żywieniu kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 35, 2000

KAMIŃSKA Barbara Z.
Wpływ zawartości wyższych kwasów tłuszczowych w ziarnie zbóż na profil wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj kurzych. Mat. międzyn. konf.: Zastosowanie biotechnologii w chowie i hodowli zwierząt oraz produkcji pasz i żywności. Szczecin-Międzyzdroje, 17-18.09.2000, 59-63, 2000

KAMIŃSKA Barbara Z.
Wpływ ziarna jęczmienia i owsa na podwyższenie wartości dietetycznej jaj kurzych oraz mięsa brojlerów. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 103, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Wpływ zmian cen w kraju na opłacalność intensyfikacji produkcji mleka. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, s. 11, 2000

OKULARCZYK Stanisława, SZUMIEC Anna
Wpływ zmian cen zbóż i ich dostępność w kraju na opłacalność i intensywność produkcji mleka. Mat. konf. nauk.-techn.: Szkoła Zimowa. Zakopane, 5.04.2000, s. 21, 2000

SUPERA Kazimierz, MALINOWSKI Eugeniusz, KACPRZAK Henryk
Wpływ zmiany terminu wykotu i metody odchowu jagniąt na wyniki produkcyjne owiec. Mat. konf. nauk.: Badania zakonczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 48, 2000

PAKULSKA Elżbieta, BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub, KORELESKI Jerzy, BEDNARCZYK Marek
Wpływ zróżnicowanych źródeł wapnia na jakość i wyniki lęgu u gęsi. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 422-423, 2000

STASINIEWICZ Teofila, KRAWCZYK Katarzyna, STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof
Wpływ zwiększonego udziału tłuszczu roślinnego w zbilansowanych dawkach pokarmowych dla opasanych buhajków na wyniki produkcyjne i wartość dietetyczną mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 118-122, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Wpływ źródła NNKT w dawce pokarmowej dla tuczników na skład kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mięśniu najdłuższym. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 33-38, 2000

SKRZYŻALA Irena, KLĘCZEK Czesława, WĘGLARZY Karol
Wpływ żywienia i utrzymania na jakość tusz jagnięcych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 284-288, 2000

SŁAWOŃ Jerzy, BIS-WENCEL Hanna, ZOŃ Andrzej, KOPCZEWSKI Antoni, SABA Leon, WNUK Stanisław
Wpływ żywienia karmą wysokoenergetyczną na wzrost, jakość okrywy włosowej oraz zmiany anatomo- i histopatologiczne u lisów polarnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 53: 133-141, 2000

KAMIŃSKA Barbara Z., SKRABA Bogumiła, KORELESKI Jerzy
Wpływ żywienia kur mieszankami z udziałem różnych zbóż na wzbogacenie żółtka jaj w wielonasycone kwasy tłuszczowe. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 331-335, 2000

ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, PIÓRKOWSKA Małgorzata
Wpływ żywienia na jakość okrywy włosowej lisów polarnych niebieskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 314-317, 2000

BRZÓSKA Franciszek
Wpływ żywienia na zawartość białka, jodu i selenu w mleku. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 21-33, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Wpływ żywienia na zawartość cholesterolu w mięsie tuczników. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 35-43, 2000

KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester
Wpływ żywienia piskląt w pierwszym dniu życia oraz poziomu składników pokarmowych w mieszance paszowej typu finiszer na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 231-246, 2000

GACEK Leszek
Wprowadzenie królików ras mięsnych o sprawdzonej użytkowości mięsnej do hodowli indywidualnej. Mat. konf. nauk.-techn.: Proekologiczne kierunki zmian w hodowli bydła, drobiu i królików na terenie podkarpacia z uwzględnieniem ras najbardziej do tego predysponowanych. Chorzelów, 28-29.05.2000. Wyd. ZZD Chorzelów, 10-18, 2000

NOGAJ Anna
Wskaźniki genetyczne i immunogenetyczne. W: Szczegółowy program hodowli i wykorzystania krajowej populacji kuców felińskich. Praca zbiorowa pod red. prof. Ewalda Sasimowskiego. Rozdz. 5. Wyd. AR Lublin, 69-79, 2000

WÓJCIK Piotr
Współczesna sylwetka krowy rasy simentalskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla bydła simentalskiego i koni huculskich - szansą dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z unią europejską.Rymanów, 26.09.2000. Kraków 2000, 41-52, 2000

WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna
Współczesne problemy genetyki i hodowli drobiu wodnego. Post. Nauk Roln., 1: 15-28, 2000

KORELESKI Jerzy
Współczesne spojrzenie na dodatki paszowe dla drobiu. Mat. semin.: Proekologiczne i energooszczędne technologie chowu brojlerów i kur. IZ ZZD Rossocha, 16.06.2000, 31-48, 2000

KISIEL Tomasz, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz
Współzależności między wybranymi cechami morfologicznymi jaj i cechami biochemicznymi żółtka jaj kaczek z różnych stad zachowawczych. Folia Univ. Agric. Stetinensis, Zoot., 207, 38: 3-40, 2000

PIWCZYŃSKI Dariusz, BORYS Bronisław, MROCZKOWSKI Sławomir, JARZYNOWSKA Anna
Wstępna charakterystyka cech rzeźnych i jakości mięsa jagniąt mlecznych w zależności od ich tempa wzrostu. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 53-54, 2000

BORYS Bronisław
Wybrane aspekty oddziaływania systemów produkcji na jakość produktów owczych i kozich. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 71-80, 2000

STRZETELSKI Juliusz
Wybrane aspekty żywienia buhajów. Mat. konf. nauk. z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki: Uwarunkowania środowiskowe rozrodu u samców zwierząt gospodarskich. Balice, 16-17.11.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 99-114, 2000

ZAJĄC Jan
Wybrane zagadnienia z chowu królików. Mat. semin. w WODR Łosiów, 24.10.2000. Wyd. WODR Łosiów, 1-15, 2000

KLĘCZEK Czesława, BIELAK Franciszek, WAWRZYŃCZAK Stefan, WĘGLARZY Karol
Wydajność i skład chemiczny mleka krów wypasanych na dwóch różnych pastwiskach. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 14-17, 2000

WÓJCIK Piotr, TRELA Jan, MAJEWSKA Anna
Wydajność mleczna a cechy nieprodukcyjne w rasie czarno-białej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 229-234, 2000

ZAJĄC Jan
Wygląd świadczy o zdrowiu. Podkarpacki Mag. Roln., Biul. ODR Iwonicz, 5 (99): 11-12, 2000

BEDNARCZYK Marek
Wykorzystanie genetyki molekularnej w hodowli i produkcji drobiu. Prz. Hod., 6: 9-11, 2000

SMORĄG Zdzisław
Wykorzystanie metod biotechnologii rozrodu w genetycznych modyfikacjach zwierząt. Mat. konf.- nauk. techn.: Inżynieria produkcji 2000, Gołysz, listopad 2000, Wyd. Polit. Łódzka, Filia w Bielsku-Białej, Zesz. Nauk., Informatyka, Organiz. i Zarządz., 57: 39-45, 2000

BEDNARCZYK Marek
Wykorzystanie metod genetyki molekularnej w produkcji drobiarskiej. Ogólnopol. Inf. Drob., 2: 48-51, 2000

GĄSIOR Robert, PIESZKA Marek
Wykorzystanie metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do oznaczania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (Cz. 2). Biul. Inf. IZ, 38, 4: 53-62, 2000

BAROWICZ Tadeusz, KĘDZIOR Władysław
Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 161-174, 2000

WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, CALIK Jolanta, KRAWCZYK Józefa
Wykorzystanie polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR) i komputerowej analizy cyfrowej obrazu do charakterystyki genetycznej rodzimych ras kur nieśnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 14-15, 2000

KAMYCZEK Marian
Wykorzystanie preparatów białka plazmy krwi oraz mączki z erytrocytów w żywieniu wcześnie odsadzonych prosiat. Pasze Przem., 9: 19-21, 2000

PASIERBSKI Zdzisław
Wykorzystanie ras mięsnych i ich mieszańców ras mlecznych do produkcji wołowiny. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu bydła mlecznego i mięsnego. Kołbacz, 10-11.05.2000. Kraków - Kołbacz, 56-69, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, KNAPIK Jan
Wykorzystanie równań regresji wielokrotnej w szacowaniu udziału mięsa w tuszkach gęsi zatorskiej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 142-146, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław
Wykorzystanie soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wołowego. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 96, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław
Wykorzystanie soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego do modyfikowania składu tłuszczu mięsa wołowego. Rośliny Oleiste, 21, (2): 695-700, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław
Wykorzystanie soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego w opasie bydła rzeźnego do poprawy walorów dietetycznych mięsa wołowego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 49, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław
Wykorzystanie soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego w opasie młodego bydła rzeźnego. Mat. XXII konf. nauk.: Rośliny Oleiste, IHAR, Poznań, 28-29.03.2000, 70-71, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław
Wykorzystanie w opasie bydła rzeźnego NNKT i ich soli do poprawy walorów dietetycznych mięsa wołowego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 109-113, 2000

RÓŻYCKI Marian, ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław
Wykorzystanie wskaźnika pH do selekcji świń mięsnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 38, 5: 119-122, 2000

ANDERS Elżbieta
Wymagania jakościowe mięsa drobiowego i jaj spożywczych w Polsce. Wieś Jutra, 1(18): 26-28, 2000

ZAJĄC Jan, GACEK Leszek
Wyniki badań własnych dotyczących utylizacji odchodów zwierząt futerkowych przy udziale dżdżownicy kompostowej Eisenia fetida (Sav.), prowadzonych w okresie zimy w budynkach fermy króliczej. Mat. konf. nauk.-techn.: Proekologiczne kierunki zmian w hodowli bydła, drobiu i królików na terenie podkarpacia z uwzględnieniem ras najbardziej do tego predysponowanych. Chorzelów, 28-29.05.2000. Wyd. ZZD Chorzelów, 28-33, 2000

JAŻDŻEWSKI Józef, KUJAWIAK Ryszard
Wyniki doświadczenia w IZ ZZD Pawłowice z zastosowaniem preparatu do zakiszania - SANO Labacsil. Kwart. Inf. SANO: Nowoczesne żywienie zwierząt, 2: 12-13, 2000

RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 1: 37-391, 2000

RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 2: 18-21, 2000

RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 3: 22-24, 2000

RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 4: 21-23, 2000

RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 5: 36-39, 2000

RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 6: 33-35, 2000

RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 7: 24-28, 2000

RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 8-9: 27-31, 2000

RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 10: 31-33, 2000

RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 11: 27-30, 2000

RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 12: 29-32, 2000

RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław
Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 18: 75-94, 2000

CZAJA Hanna, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan
Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej (kwiecień - wrzesień 1999). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 37: 29-34, 2000

CHOROSZY Bogumiła, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan
Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej (kwiecień - wrzesień 1999). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 37: 3-8, 2000

RZEPECKI Rafał, SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania, KAWĘCKA Aldona
Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 1998. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. własne IZ, Kraków, 17: ss. 276, 2000

GAWĘCKI Witold
Wyniki oceny wartości użytkowej brojlerów wylężonych z jaj pobranych w różnych fermach rodzicielskich na terenie kraju (test nr 2/2000). Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 10: 17-20, 2000

ZAJĄC Jan
Wyniki oceny wartości użytkowej królików metodą stacyjną. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 61-70, 2000

GAWĘCKI Witold
Wyniki oceny wartości użytkowej kurcząt brojlerów wylężonych z jaj pobranych w różnych fermach rodzicielskich na terenie kraju (test nr 1/2000). Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 5: 3-7, 2000

GAWĘCKI Witold
Wyniki oceny wartości użytkowej zestawów rodzicielskich uczestniczących w XXVII teście na ściółce a przeznaczonych do produkcji kur nieśnych i ogólnoużytkowych. Pol. Drob., 9, 1: 9-12, 2000

ROBORZYŃSKI Maciej, KIEĆ Wojciech, KĘDZIOR Władysław, KNAPIK Jan, KRUPIŃSKI Jędrzej
Wyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 98-103, 2000

MAZANOWSKI Adam, SZUKALSKI Grzegorz
Wyniki odchowu poczwórnych mieszańców gęsi wytworzonych z udziałem gęsi białych kołudzkich. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 79-97, 2000

KOWALSKI Zygmunt Maciej, BRZÓSKA Franciszek
Wyniki ring-testu analiz chemicznych pasz. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 55, 2000

CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, KOCOŃ Zofia
Wyniki stacjonarnej oceny buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria VII R). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 37: 9-19, 2000

GAWĘCKI Witold
Wyniki XVI testu kur mi?snych przeprowadzonego w STK Wroniawy w latach 1998-1999. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 2: 2-13, 2000

ŻzAK Grzegorz
Wysoka jakość - atutem w produkcji mięsa wieprzowego. Trzoda Chl., 10: 46-48, 2000

PASIERBSKI Zdzisław
Wysoka wydajność mleka celowo przygotowana przez hodowcę. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu bydła mlecznego i mięsnego. Kołbacz, 10-11.05.2000. Kraków - Kołbacz, 3-12, 2000

ZAJĄC Jan
Wyważona decyzja. Wieś i Doradztwo, 4: 37-38, 2000

BORYS Bronisław
Wyzwania rynkowe a jakość i prozdrowotne właściwości mięsa i mleka owczego. Mat. konf. nauk.-techn.: Owczarstwo w regionie Kujawsko-Pomorskim. Możliwości poprawy efektywności i jakości produkcji. Kołuda Wielka, 7.12.2000. Bydgoszcz - Kołuda Wielka, 53-74, 2000

BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek
Wzbogacanie mięsa wieprzowego w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe przez zmianę składu tłuszczu w dawkach pokarmowych dla tuczników. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 287-290, 2000

BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, GĄSIOR Robert
Wzbogacanie mięsa wieprzowego w NNKT poprzez zmianę składu kwasów tłuszczowych w diecie tuczników. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 99, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Wzbogacanie mięsa wołowego w NNKT poprzez zmianę składu kwasów tłuszczowych w diecie opasanych buhajków. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki żywnościowej i nauki o żywieniu człowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 260, 2000

PISULEWSKI Paweł, SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, SZCZUREK Witold
Wzbogacanie żywności pochodzenia zwierzęcego w sprzężony kwas linolowy (SKL) na przykładzie produktów drobiarskich (mięsa i jaj). Mat. IV Kraj. Warsztatów żywieniowych: Ocena Żywności i Żywienia. AR, Poznań, 6-8.09.2000, 8-9, 2000

LIGASZEWSKI Maciej,ŁYSAK Andrzej
Wzrost ślimaków z gatunku Helix aspersa w doświadczeniach kuwetowych. Mat. XVI Kraj. Semin. Malakologicznego. Hel, 20-22.09.2000,, 35-37, 2000

JAŻDŻEWSKI Józef, KUJAWIAK Ryszard
Wzrost wydajności o 287 kg mleka - wyniki doświadczenia w IZ ZZD Pawłowice z zastosowaniem preparatu do zakiszania - SANO Labacsil. Chów Bydła, 5: 16-17, 2000

WĘŻYK Stanisław
XII European Symposium on Waterfowl. World's Poultry Sci. J., 55, 4: 415-416, 2000

WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna
XXI Światowy Kongres Drobiarski. Ogólnopol. Inf. Drob., 11: 108-111, 2000

BEDNARCZYK Marek
Z pracowni naukowych. Samodzielna Pracownia Hodowli i Biotechnologii Kur Oddziału Badawczego Drobiarstwa. Ogólnopol. Inf. Drob., 1: 100-103, 2000

GACEK Leszek, BARABASZ Bogusław
Zachowanie kopulacyjne lisów polarnych niebieskich o różnym temperamencie. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 179-193, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Zagadnienie wartości ekonomicznej środowiska naturalnego w świetle światowych metod wyceny oraz polityczne i społeczne uwarunkowania jego ochrony. Wieś i Rolnictwo, wyd. PAN IRWiR, 4: 34-42, 2000

OKULARCZYK Stanisława
Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 128-131, 2000

LASZCZKA Andrzej
Zakład Fizjologii Rozrodu Zwierząt. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 83-95, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Zakład Fizjologii Zwierząt. Dawne zakłady i pracownie naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 145-151, 2000

CZAJA Hanna
Zakład Hodowli Bydła i Koni. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 35-38, 2000

MAZANOWSKI Adam
Zakład Hodowli Drobiu Wodnego. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 69-74, 2000

WĘŻYK Stanisław
Zakład Hodowli i Produkcji Drobiu. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 62-67, 2000

BRZESKI Erazm, DESKUR Stanisław, TOMCZYK-WRONA Iwona
Zakład Hodowli Koni. Dawne zakłady i pracownie naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 157-160, 2000

RZEPECKI Rafał
Zakład Hodowli Owiec i Kóz. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 50-55, 2000

RÓŻYCKI Marian
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 41-48, 2000

NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł
Zakład Hodowli Zwierząt Futerkowych. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 57-61, 2000

SŁOTA Ewa
Zakład Immuno- i Cytogenetyki Zwierząt. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 77-80, 2000

BRZÓSKA Franciszek
Zakład Paszoznawstwa i Surowców Pochodzenia Zwierzęcego. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 108-119, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan
Zakład Przemysłowych Metod Produkcji Zwierzęcej. Dawne zakłady i pracownie naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 185-191, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan
Zakład Technologii i Ekologii Produkcji Zwierzęcej. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 122-125, 2000

KORELESKI Jerzy
Zakład Żywienia Zwierząt. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 97-105, 2000

ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena
Zależności między przyżyciowymi i poubojowymi pomiarami grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 9, 2000

KAWĘCKA Maria, CZARNECKI Roman, OWSIANNY Jacek, RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian, KAMYCZEK Marian
Zależności między tempem wzrostu i grubością słoniny młodych knurów a ich aktywnością płciową i cechami nasienia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 69-76, 2000

SZYNDLER-NĘDZA Magdalena
Zależności pomiędzy przyżyciowymi pomiarami grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu a masą tłuszczu i mięsa w tuszy świń. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000,, s. 89, 2000

RYGAŁŁO Katarzyna, MAJEWSKA Anna, SZEWCZYK Andrzej
Zależność między cechami wzrostu jałówek czarno-białych a ich późniejszą wydajnością mleczną z uwzględnieniem dolewu krwi rasy HF. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 157-163, 2000

ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian
Zależność między indeksem stacyjnym a oceną wartości hodowlanej przeprowadzoną metodą BLUP. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: s. 389, 2000

GACEK Leszek
Zależność między temperamentem młodych lisów polarnych a wynikami oceny pokroju i masami ciała. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 134-137, 2000

OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara, FIJAŁKOWSKA Barbara
Zależność między wartością rozpłodową knurów a płodnością ich sióstr. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 85-92, 2000

ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław
Zależność pomiędzy oceną przyżyciową a użytkowością rozpłodową loch. Mat. konf. nauk.: Uzytkowość loch i odchów prosiąt. Olsztyn, 5.05.2000. Biul. Nauk. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 7: s. 327, 2000

KLĘCZEK Czesława
Zależność produkcji roślinnej i zwierzęcej w rejonie Pogórza na tle badań przeprowadzonych w ZZD Grodziec Śląski. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości wykorzystania przez praktykę rolniczą osiągnięć z zakresu produkcji zwierząt na przykładzie wyników badań prowadzonych przez IZ ZZD Grodziec Śląski. Grodziec Śląski, 12.04.2000. Kraków, 19-28, 2000

URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, JAROCKA Ada, SIEMIŃSKA Maria
Zapotrzebowanie na energię i aminokwasy tuczników pochodzących od knurów rasy Pietrain i linii 990. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 30, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz
Zasady pozyskiwania dobrej jakości mięsa młodego bydła czarno-białego z wysokim udziałem krwi rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 47-51, 2000

MANDECKA Bożena
Zasady pozyskiwania mleka wysokiej jakości w ZD IZ Mełno. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego. Mełno, 30.03.2000. Kraków - Mełno, 27-35, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan
Zasady racjonalnego chowu jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy racjonalnego żywienia cieląt i jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Radomsko, 7.01.2000, 22-30, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan
Zasady racjonalnego odchowu cieląt w okresie od urodzenia do 6 miesięcy życia. Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesne zasady chowu cieląt i jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Piotrków Trybunalski, 6.01.2000, 1-21, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan
Zasady racjonalnego żywienia cieląt. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy racjonalnego żywienia cieląt i jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Radomsko, 7.01.2000, 1-21, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan
Zasady racjonalnego żywienia jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesne zasady chowu cieląt i jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Piotrków Trybunalski, 6.01.2000, 22-30, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej
Zasady racjonalnego żywienia krów mlecznych (w okresie laktacji). Mat. konf.nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego. Mełno, 30.03.2000, 3-9, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa
Zasady stacyjnej oceny użytkowości kur nieśnych i mięsnych. Mat. semin.: Proekologiczne i energooszczędne technologie chowu brojlerów i kur. Rossocha, 16.06.2000,, 49-68, 2000

KACZOR Andrzej, ADAMCZYK Janusz, SZYNDLER Jerzy
Zasady stosowania głębokiej ściółki trocinowej w utrzymaniu tuczników. Instr. wdroż., Wyd. własne IZ, Kraków, 2: 1-8, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej
Zasady żywienia krów zasuszonych. Mat. konf.nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego. Mełno, 30.03.2000, 10-20, 2000

SMORĄG Zdzisław
Zastosowanie cytometrii przepływowej do uzyskiwania frakcji "męskiej" i "żeńskiej" oraz oceny jakości nasienia buhaja. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 51-52, 2000

BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław, PILCH Jan
Zastosowanie cytometrii przepływowej w ocenie jakości nasienia buhajów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 11-15, 2000

PASCHMA Jolanta
Zastosowanie dodatku ziół w dawkach dla świń rosnących. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48, s. 408, 2000

PASCHMA Jolanta
Zastosowanie homogenizowanych odpadów poubojowych w dawkach pokarmowych dla tuczników. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 56-60, 2000

WĘGLARZY Karol, WIERNY Adam
Zawartość mikotoksyn w ziarnie kukurydzy uprawianej na glebach popowodziowych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 133-137, 2000

KORNIEWICZ Adolf, KOSMALA Irena, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, PALECZEK Barbara
Zawartość podstawowych składników pokarmowych w ziarnie różnych mieszańców kukurydzy. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 289-303, 2000

BORYS Bronisław, BORYS Andrzej
Zawartość składników funkcjonalnych w tłuszczach zapasowych i śródmięśniowym tuczonych jagniąt w zależności od genotypu i płci. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 43-44, 2000

RACHWAŁ Alina
Zewnętrzne cechy jakościowe jaj decydujące o przydatności ich do obrotu towarowego i przetwórstwa. Część I. Kierunki badań zmierzające do utrzymania lub poprawienia zewnętrznych standardów jakości jaj. ol. Drob., 10: 41-43, 2000

RACHWAŁ Alina
Zewnętrzne cechy jakościowe jaj decydujące o przydatności ich do obrotu towarowego i przetwórstwa. Część II. Sposoby poprawy przydatności handlowej jaj. Pol. Drob., 11: 13-15, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Zioła w korycie. Dz. Polski, 56(247): 12, 2000

GORNOWICZ Ewa
Zioła w żywieniu kurcząt brojlerów. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 2: 6-10, 2000

WĘŻYK Stanisław
Złote gody badań naukowych Instytutu Zootechniki na rzecz krajowego drobiarstwa. Pol. Drob., 5: 28-30, 2000

MUCHA Aurelia
Zmiany grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu u rosnących świń. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000,, s. 86, 2000

KRASZEWSKI Juliusz, KOZŁOWSKI Jacek
Zmiany jakościowe mleka i masła w zależności od zróżnicowanego udziału śruty pszenżytniej w mieszance treściwej dla krów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 50, 2000

PAKULSKI Tadeusz, DULEWICZ Renata
Zmiany składu mleka owczego a efektywność jego przerobu w przyfermowej przetwórni. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 399: 243-248, 2000

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Zmiany w cechach użytkowości rozpłodowej loch w latach 1990-1999. Trzoda Chl., 8-9: 48-51, 2000

TRELA Jan, MAJEWSKA Anna, RYGAŁŁO Katarzyna, SZEWCZYK Andrzej, ZAJĄC Małgorzata
Zmiany w wydajnościach pierwiastek po wybranych buhajach w stadzie bydła mlecznego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 195-199, 2000

ZĄBEK Tomasz
Zmienność genetyczna 12 markerów mikrosatelitarnych DNA u koni rasy huculskiej, hodowanych w Polsce. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000,, s. 33, 2000

GORNOWICZ Ewa, STANISŁAWSKI Piotr
Zmienność składu chemicznego mięśni piersiowych i udowych w zależności od pochodzenia i żywienia kurcząt brojlerów. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 11: 7-13, 2000

DROŻDŻ Andrzej
Znaczenie marki handlowej w marketingu produktów owczarskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 10-14, 2000

KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław, CZECH Krzysztof:
Znaczenie metod biotechnicznych w poprawie potencjału rozrodczego owiec i kóz. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 5-11., 2000

KWACZYŃSKA Anna
Znaczenie polimorfizmu GPI i PGD w genetyce i hodowli świń. Biul. Inf. IŻ, 38, 4: 11-19, 2000

ROBORZYŃSKI Maciej, PIECZONKA Władysław, KIEĆ Wojciech, PARAPONIAK Paweł, KAWĘCKA Aldona
Znaczenie regionalnych wyrobów mleczarskich w owczarstwie górskim. Mat. IV Wiosennej Szkoły Owczarskiej: Promocja produkcji owczarskiej i koziej w świetle badań naukowych. Polanica, 26-29.04.2000, 279-284, 2000

WĘŻYK Stanisław
Znaczone jaja. Pol. Drob., 10: 4-6, 2000

WOJTASZEK Janusz
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Balice. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 251-256, 2000

FIJAŁ Jerzy
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Chorzelów. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 259-270, 2000

KORNIEWICZ Adolf
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Czechnica. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 271-279, 2000

MICHNA Gustaw, KLĘCZEK Czesława, WEGLARZY Karol
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Grodziec Śląski. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 281-291, 2000

GACEK Leszek
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Chorzelowie. Biul. Inf.-Handl. WODR Boguchwała, 9: s. 21, 2000

MAZURKIEWICZ Władysław, MALINOWSKI Eugeniusz
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Kołbacz. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 289-303, 2000

OSIKOWSKI Maciej
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 301-310, 2000

ŻYWCZOK Henryk
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Lipowa. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 313-315, 2000

MANDECKI Andrzej
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Mełno. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 317-322, 2000

OSTROWSKI Romuald
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Pawłowice. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 325-335, 2000

CIURUŚ Julian
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Raba Wyżna. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 337-341, 2000

WAWRZYŃSKI Marek
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Rossocha, Sp. z.o.o.. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 343-347, 2000

KOŁAT Stanisław
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Rymanów. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 249-253, 2000

NADOLSKI Grzegorz
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Siejnik. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 355-358, 2000

WRONA Jan
Zootechniczny Zakład Doświadczalny Zator. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 359-365, 2000

WALCZAK Jacek, PIETRAS Mariusz, MATUSZEWSKA Ewa, KRAWCZYK Wojciech
Zróżnicowanie dobrostanu loch w zależności od konstrukcji kojca porodowego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 283-294, 2000

FIJAŁ Jerzy, GACEK Leszek
Zróżnicowanie masy ciała królików nowozelandzkich białych w okresie tuczu w zależności od systemu żywienia w okresie okołoodsadzeniowym. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 130-133, 2000

CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAWĘCKA Maria, OWSIANNY Jacek, DELIKATOR Barbara, KAMYCZEK Marian, DZIADEK Krystian
Związek między aktywnością płciową młodych knurów a cechami ich nasienia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 77-84, 2000

KUCHTA Maria, KORELESKI Jerzy, MŁODKOWSKI Maciej
Zwiększenie poziomu ksantofili w żółtku jaja pod wpływem naturalnego koncentratu barwnikowo-tłuszczowego i enzymu. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 345-347, 2000

BRZÓSKA Franciszek
Zwiększenie zawartości białka, jodu i selenu w mleku. Prz. Hod., 6: 20-24, 2000

KAMIŃSKA Barbara Z.
Zwiększenie zawartości NNKT w żółtkach jaj kurzych. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki żywnościowej i nauki o żywieniu człowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 263, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Zygmunt Ewy (1913-1994). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 404-405, 2000

KORELESKI Jerzy
Żywienie a jakość jaj i mięsa drobiowego. Pol. Drob., 5: 3-6, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan
Żywienie krów mlecznych w okresie laktacji. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy racjonalnego żywienia krów wysokomlecznych. Radomsko, 13.01.2000, 1-9, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan
Żywienie krów mlecznych z wykorzystaniem mieszanek pełnodawkowych (w okresie laktacji). Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesne systemy żywienia bydła mlecznego. Piotrków Trybunalski, 12.01.2000, 1-8, 2000

WAWRZYŃCZAK Stefan
Żywienie krów w okresie zasuszenia. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy racjonalnego żywienia krów wysokomlecznych. Radomsko, 13.01.2000, 10-20, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Żywienie tuczników - cholesterol w mięsie - produkty utleniania cholesterolu. Trzoda Chl., 38 (10): 40-44, 2000

URBAŃCZYK Jerzy
Żywienie tuczników zgodnie z ich możliwościami produkcyjnymi. Hod. Bydła i Trzody Chl., 12: 22-26, 2000

KORELESKI Jerzy
Żywieniowa efektywność paszowego dodatku fitolitycznego Natuphos u kur niosek. Mat. semin.: Dodatki paszowe w nowoczesnym żywieniu zwierząt. BASF, Zegrze, 23-24.11.2000, 18-23, 2000

Powrót do zestawień z roku 2000

<< Powrót do zestawień rocznych

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.