Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/IZPackage/LicznikOdslon.php on line 612

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/IZPackage/LicznikOdslon.php on line 617

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/html/IZPackage/LicznikOdslon.php on line 619
Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Zestawienia roczne
Dzisiaj jest: środa, 28 stycznia 2015 13:03:53
Odwiedziło nas: 5861558 gości (dzisiaj: 1413, wczoraj: 2527)
Zestawienia publikacji pracownikw Instytutu Zootechniki

Znalezione publikacje

GAWCKI Witold
30 lat dziaalnoci Stacji Testowej Kur we Wroniawach. Oglnopol. Inf. Drob., 2(101): 100-107, 2000

BIELASKI Pawe, ZAJC Jan
50 lat bada Instytutu Zootechniki dotyczcych hodowli zwierzt futerkowych. Mat. semin.: Kierunki aktualnie prowadzonych bada oraz nowoczesne metody intensyfikacji produkcji zwierzt futerkowych. Chorzelw, 28-29.09.2000. Wyd. IZ ZZD Chorzelw, 3-8, 2000

WGLARZY Karol
50 lat Instytutu Zootechniki. Mat. konf. nauk.-techn.: Moliwoci wykorzystania przez praktyk rolnicz osigni z zakresu produkcji zwierzt na przykadzie wynikw bada prowadzonych przez IZ ZZD Grodziec lski. Grodziec lski, 12.04.2000. Krakw, 3-4, 2000

BAROWICZ Tadeusz
A moe jagnicina? Dz. Polski, 56(84): 13, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna, WʯYK Stanisaw, SZWACZKOWSKI Tomasz
A strategy to conserve the biological diversity of laying hens in Poland. Proc. XXI World's Poultry Congr., Montreal (Kanada), 20-24.08.2000,, 149-150, 2000

KINAL Stefania, KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, PRE Jerzy
Absorpcja cynku przy jego zrnicowanym poziomie w dawkach pokarmowych owiec matek. Mat. XXIX Sesji ywienia Zwierzt KNZ PAN: ywienie zwierzt jako czynnik modyfikujcy przemiany w acuchu troficznym: pasza - zwierz - czowiek. SGGW-Rogw, 27-28.09.2000, ss. 2, 2000

TRELA Jan, CHOROSZY Bogumia, CZAJA Hanna
Adaptacja byda rasy Limousine importowanego z Francji do polskich warunkw rodowiskowych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 41-46, 2000

WʯYK Stanisaw, HERBUT Eugeniusz
Aktualne tendencje w nowych technologiach drobiu ze szczeglnym uwzgldnieniem ekologii i komfortu utrzymania. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw, 89-106, 2000

SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej, MANDECKI Andrzej
Aktualne utrzymanie krw mlecznych. Mat. konf.nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i ywienia byda mlecznego. Meno, 30.03.2000, 21-43, 2000

TRZISZKA T., WʯYK Stanisaw
Aktualne wymagania jakoci surowcw pochodzenia drobiowego. Zesz. Nauk. AR Wrocaw, 376: 9-17, 2000

KORELESKI Jerzy
Aktywna witamina D w ywieniu kur. Pol. Drob., 9: 4-6, 2000

DROD Andrzej
Alternatywne kierunki uytkowania owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, s. 13, 2000

ANDERS Elbieta
Alternatywne metody utrzymania kur nienych w wietle nowej dyrektywy Unii Europejskiej. Pol. Drob., 2: 24-26, 2000

GSIOR Robert, BRZSKA Franciszek
Aminy biogenne w kiszonkach. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 57-60, 2000

ZO Andrzej, BIELASKI Pawe, ZAJC Jan, SAWO Jerzy
An attempt at evaluating the welfare of blue arctic foxes on selected Polish farms. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 173-182, 2000

BRZOSTEK Tomasz, ZACZEK Marcin, RADWAN Jadwiga, PAJDAK Wadysaw, SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, STANUCH J., BOCHESKI Jacek, SZCZEKLIK Andrzej
An effect of trombolytic drugs on platelet dependent-thrombin generation. Proc. XXII Congr. Europ. Society of Cardiology, 26-30.08.2000. Europ. Heart J., 462, 2000

ROSISKI Andrzej
Analiza bezporednich i skorelowanych efektw w dwch rodach gsi. Rozprawa habilitacyjna. Rocz. Nauk. AR Pozna?, Rozprawy Nauk., zesz. 309, ss. 107, 2000

BUGNO Monika
Analiza kariotypu koni uytkowanych w Polsce. Mat. II Symp. Doktorantw: Postpy genetyki i metod hodowli zwierzt. Pozna, 26-27.09.2000,, s. 65, 2000

MAZANOWSKI Adam, KOKOSZYSKI Dariusz, SZUKALSKI Grzegorz
Analiza trendw czasowych cech misnych w stadach rezerwy genetycznej gsi zagranicznych. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 32: 63-76, 2000

KRUPISKI Jdrzej
Analiza uwarunkowa ekonomicznych i produkcyjnych owczarstwa w Polsce w latach 1990-2000. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, s. 83, 2000

MAJEWSKA Anna, WJCIK Piotr, CZAJA Hanna, KORZONEK Halina
Analiza wynikw oceny i selekcji buhajw w wychowalniach w roku 1999. Wyniki oceny wartoci hodowlanej buhajw. Wyd. wasne IZ, Krakw, 37: 43-49, 2000

REJDUCH Barbara, SOTA Ewa, SYSA Pawe, KWACZYSKA Anna
Analysis of synaptonemal complexes in bulls and rams, carriers of XY/XX chimerism. Vet. Med., Czechy, 45(10-11): 10-12, 2000

REJDUCH Barbara, SOTA Ewa, SYSA Pawe, KWACZYSKA Anna
Analysis of synaptonemal complexes in the bulls and rams, carriers of XY/XX chimerism. Proc. 14th Colloq. Cytogenet. Domest. Anim. Brno (Czechy), 27-30.06.2000,, Abstr. s. 29, 2000

SMORG Zdzisaw, JURA Jacek
Animal Biotechnology - methods, practical application and potential risks. Proc. Int. Symp.: Progress in Biotechnology 17 - Food Biotechnology. Zakopane, 9-12.05.2000, 413-420, 2000

HANCZAKOWSKI Piotr
Anna Antoniewicz (1944-1997). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, s. 389, 2000

REJDUCH Barbara, SOTA Ewa
Badania chromosomw uzyskanych z mskich komrek pciowych u zwierzt gospodarskich. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 5-12, 2000

GACEK Leszek
Badania dobrostanu lisw polarnych Biul. Inf. IZ, 38, 1: 21-28, 2000

BIELASKI Pawe, ZAJC Jan, KOWALSKA Dorota
Badania jakoci misa krlikw z uwzgldnieniem czynnikw genetycznych i rodowiskowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 46, 2000

BORYS Bronisaw, JANICKI Bogdan
Badania moliwoci oddziaywania standardu wagowego na wyrwnanie wartoci rzenej i jakoci misa jagnit. Cz. I. Roczn. Inst. Przem. Misn., 37, 13-22, 2000

BORYS Bronisaw, JANICKI Bogdan
Badania moliwoci oddziaywania standardu wagowego na wyrwnanie wartoci rzenej i jakoci misa jagnit. Cz. II. Roczn. Inst. Przem. Misn., 37, 23-32, 2000

FIJA Jerzy, GACEK Leszek
Badania nad czynnikami warunkujcymi wyniki odchowu krlikw. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 43, 2000

WʯYK Stanisaw, CYWA-BENKO Katarzyna, SIWEK Maria, BEDNARCZYK Marek, CALIK Jolanta
Badania nad genetycznym zrnicowaniem zachowawczych ras kur. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 115-127, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Badania nad modyfikowaniem skadu chemicznego i walorw dietetycznych misa wieprzowego w zalenoci od rodzaju tuszczu paszowego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 113-116, 2000

WAWRZYCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKA Boena, MANDECKI Andrzej
Badania nad przydatnoci systemw TMR i PMR w ywieniu krw wysokomlecznych w szczytowym okresie laktacji. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51, 201-210, 2000

WAWRZYCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYSKI Marek, KOZOWSKI Jacek
Badania nad przydatnoci wknistej frakcji ruty rzepakowej w opasaniu modego byda. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 207-217, 2000

ZYZAK Wacaw
Badania nad przyswajalnoci przez przeuwacze magnezu z krajowych surowcw mineralnych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 77-80, 2000

WGLARZY Karol
Badania nad skaeniem metalami cikimi mleka krw wypasanych na pastwiskach pooonych wzdu drg o nasilonym ruchu pojazdw spalinowych. Zesz. Nauk. Politechniki dzkiej, Filia Bielsko-Biaa, 7, 57: 65-69, 2000

JURA Jacek
Badania nad transgenez u byda uzyskan w wyniku zastosowania konstruktu genowego Wap-bGH. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, 53-54, 2000

PAKULSKA Elbieta, BIELISKA Halina, BADOWSKI Jakub, KORELESKI Jerzy, BEDNARCZYK Marek
Badania nad wpywem rnych rde wapnia na wyniki reprodukcyjne gsi oraz jako skorup jaj wylgowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 36, 2000

BEDNARCZYK Marek
Badania nad zapodnieniem i hodowl zarodkw kurzych in vitro. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, s. 153, 2000

KORMAN Kazimierz
Badania nad zgodnoci oceny osobniczej i na potomstwie wskanika wykorzystania paszy u owiec. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 12, 2000

BARABASZ Bogusaw, BAGDONAS Jozas, PIRKOWSKA Magorzata, KORCZYSKA Monika
Badania parametrw okrywy wosowej norek po implantacji melatoniny. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 53: 195-204, 2000

KOWALISZYN Bogna, BORYS Bronisaw, ROLEWSKA Aleksandra
Badania poziomu wybranych wskanikw biochemicznych w krwi jagnit przed rozpoczciem tuczu (wiek 8 tygodni) i jego wspzalenoci z wartoci rzen i jakoci misa. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, 49-50, 2000

KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk
Badania przydatnoci i opacalnoci stosowania pasz energetycznych uzupeniajcych pasze objtociowe w tuczu jagnit. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 22, 2000

RYCHLIK Tadeusz
Badania wiarygodnoci rodowodw owiec w latach 1996-2000. Biul. Inf. IZ, 38, 4: 35-42, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Bariery koncentracji i poprawy jakoci produkcji wi. Trzoda Chl., 5: s. 13, 2000

PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej
Barwne owce - relikt przeszoci czy te moliwo uatrakcyjnienia produkcji owczarskiej? Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, 77-78, 2000

KOSMALA Irena, TELK Lucyna
Baza analiz chemicznych jako istotny element tabel wartoci pokarmowej pasz i wartociowego bilansowania dawek pokarmowych dla zwierzt gospodarskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 405-409, 2000

KACZOR Andrzej
Behaviour and weight gains of calves in two different housing systems. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 309-321, 2000

KLOCEK Czesaw, SZEWCZYK Agata, NOWICKI Jacek
Behaviour of periparturient sows allowed freedom of movement in pens. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 161-171, 2000

WALCZAK Jacek, PIETRAS Mariusz, MATUSZEWSKA Ewa, KRAWCZYK Wojciech
Behawioralna reakcja rosncych wi na warunki techniczne ich rodowiska bytowego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 275-282, 2000

BRZSKA Franciszek
Bez silosu. Farmer, 13: s. 6, 2000

ZAJC Jan
Bez targowania. Farmer, 8: s. 8, 2000

PETKOWSKI Jan, KACZANOWSKA Mariola
Biblioteka. Informacja, wdraanie, wydawnictwa. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 205-209, 2000

MROCZKO Leszek, ZARUDZKI Ryszard
Bilansowanie i optymalizacja mieszanek pasz treciwych i dawek pokarmowych ze szczeglnym uwzgldnieniem przeuwaczy (cz. I). Inf. Pasz., 12: 46-52, 2000

ZAJC Jan
Biological transformation of fur animal excrements using the compost earthworm Eisenia fetida (Sav.). Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 193-205, 2000

BRZSKA Franciszek, PYSKA Helena, PIETRAS Mariusz, WIEWIRA Witold
Biologiczna aktywno rnych dawek jodu w ywieniu krw mlecznych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 65-68, 2000

GORNOWICZ Ewa
Biologiczna warto pokarmowa mieszanek paszowych z udziaem preparatw enzymatycznych w odchowie kurczt brojlerw. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 2: 14-19, 2000

SMORG Zdzisaw
Biotechnologia w produkcji zwierzcej. Biotechnologia, 1(48): 56-58, 2000

GACEK Leszek
Biotechnologia w rolnictwie. Biul. Inf.-Handl. WODR Boguchwaa, 7-8: s. 18, 2000

WʯYK Stanisaw
Blaski i cienie drobiarstwa. Top Agrar, 4: 32-34, 2000

ZAJC Jan, NIEDWIADEK Stanisaw, BIELASKI Pawe, ZO Andrzej
Blood and poultry waste as a valuable feed material for blue foxes. Scientifur, Abstr., 24, 1: s. 38, 2000

GROCHOWALSKI Krzysztof
Borys Hrycyk (1918-1967). Sylwetki dyrektorw Instytutu Zootechniki. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, s. 32, 2000

CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumia
Bydo simentalskie wartociow ras przydatn do produkcji mleka i misa w nowoczesnym gospodarstwie. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla byda simentalskiego i koni huculskich - szans dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Uni Europejsk. Rymanw, 26.09.2000. Krakw, 17-26, 2000

CHOROSZY Bogumia
Bydo. W: May poradnik zarzdzania gospodarstwem rolniczym. Rozdz. 3: Produkcja zwierzca. Inst. Ekon. Roln. i Gosp. ywn., Warszawa, 7, 156-164, 2000

BORYS Bronisaw, BORYS Andrzej
Cechy funkcjonalne misa jagnit mieszacw drugiego stopnia merynosa polskiego z rasami plennymi i ras misn. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 254-258, 2000

BORYS Bronisaw, BORYS Andrzej
Cechy funkcjonalne misa jagnicego w zalenoci od metody tuczu i standardu wagowego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 259-263, 2000

GRZEKOWIAK Eugenia, BORZUTA Karol, STRZELECKI Jerzy, BORYS Bronisaw, BORYS Andrzej, LISIAK Dariusz
Cechy jakociowe misa jagnit typu mlecznego i z wysokich standardw wagowych w zalenoci od ich genotypu. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, 47-48, 2000

BIELASKI Pawe, ZAJC Jan, KOWALSKA Dorota
Cechy jakociowe misa krlikw rnych ras. Rocz. Nauk. Zoot. Supl., 6: 125-129, 2000

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Cechy uytkowoci rozpodowej loch rasy wbp i pbz w hodowlach prywatnych i uspoecznionych. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw, 325-328, 2000

BARABASZ Bogusaw, PIRKOWSKA Magorzata
Changes in hair cover of polecats during domestication. Scientifur, Abstr., 24, 1: s. 66, 2000

PRUSZYSKA Ewa, KSIKIEWICZ Juliusz, NOGOWSKI Leszek
Changes of the lipid parameters of blood and the fractions of the lipoprotein in association with the age and origin of the breed ducks Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 93-102, 2000

NATONEK Magorzata
Charakterystyka 3 ras wi na podstawie polimorfizmu allotypowego lipoprotein Lpb i sekwencji mikrosatelitarnych DNA. Mat. II Symp. Doktorantw: Postpy genetyki i metod hodowli zwierzt. Pozna, 26-27.09.2000,, s. 39, 2000

PIESZKA Marek, GSIOR Robert
Charakterystyka chemiczna witamin rozpuszczalnych w tuszczach (Cz. 1). Biul. Inf. IZ, 38, 4: 43-52, 2000

STRZELECKI Jerzy, BORZUTA Karol, GRZEKOWIAK Eugenia, BORYS Bronisaw, BORYS Andrzej, LISIAK Dariusz
Charakterystyka wskanikw uzysku misa kulinarnego z jagnit typu mlecznego i w wysokich standardach wagowych w zalenoci od ich genotypu. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, 41-42, 2000

ZO Andrzej, BIELASKI Pawe, SAWO Jerzy, ZAJC Jan
Charakterystyka wynikw produkcyjnych lisw polarnych niebieskich na tle ich warunkw utrzymania i dobrostanu. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 53: 7-13, 2000

WITOSKI Marek, SOTA Ewa, PIETRZAK Anna, KLUKOWSKA Jolanta
Chimerism 78,XX/77,XX, Rb in a bitch, revealed by chromosome and microsatellite studies. Proc. 14th Colloq. Cytogenet. Domest. Anim. Brno (Czechy), 27-30.06.2000,, Abstr. s. 36, 2000

REJDUCH Barbara, SOTA Ewa, GUSTAVSSON Ingemar
Chimerism in the germ cell line of mature bulls born in heterosexual twinning. Theriogenology, 54: 621-627., 2000

BEDNARCZYK Marek
Chimery ptakw - nowe moliwoci badawcze. Prz. Hod., 6: 37-39, 2000

JANIK Andrzej, KURY Jolanta
Choroba Campusa u wi. Trzoda Chl., 12: s. 85, 2000

MALINOWSKI Eugeniusz, SUPERA Kazimierz
Chw byda rasy Hereford i Limousine na przykadzie ZZD Kobacz. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu byda mlecznego i misnego. Kobacz, 10-11.05.2000. Krakw - Kobacz, 131-138, 2000

WʯYK Stanisaw
Chw gsi. Biul. Pol. Zw. Hod. Gobi Rasowych i Drobiu Ozdob., 19: 33-39, 2000

WʯYK Stanisaw
Chw kaczek I. Biul. Pol. Zw. Hod. Gobi Rasowych i Drobiu Ozdob., 13: 34-39, 2000

WʯYK Stanisaw
Chw kaczek II. Biul. Pol. Zw. Hod. Gobi Rasowych i Drobiu Ozdob., 15: 34-38, 2000

WʯYK Stanisaw
Chw kaczek III. Biul. Pol. Zw. Hod. Gobi Rasowych i Drobiu Ozdob., 18: 26-30, 2000

WʯYK Stanisaw
Chw perlic I. Biul. Pol. Zw. Hod. Gobi Rasowych i Drobiu Ozdob., 14: 38-39, 2000

WʯYK Stanisaw
Chw perlic II. Biul. Pol. Zw. Hod. Gobi Rasowych i Drobiu Ozdob., 15: s. 39, 2000

WʯYK Stanisaw
Chw perlic III. Biul. Pol. Zw. Hod. Gobi Rasowych i Drobiu Ozdob., 18: 31-39, 2000

KRAWCZYK Jzefa, CYWA-BENKO Katarzyna
Co nowego w zachowawczych populacjach kur nienych? Pol. Drob., 11: 5-7, 2000

WʯYK Stanisaw
Co w zamian za szlaban na antybiotyki? Hod. Drobiu, 8: 16-18, 2000

YA Krzysztof, WIKIERA Anna, KORELESKI Jerzy, WITKIEWICZ Sylwester, PIIRONEN J., LEDOUX D.
Comparison of the efficacies of a novel Aspergillus niger mycelium with separate and combined effectiveness of phytase, acid phosphatase and pectinase in dephosphorylation of wheat based feeds fed to growing broilers. Poult. Sci., 79: 1434-1443, 2000

BOCHENEK Micha
Cytometryczne metody oceny nasienia. Mat. konf. nauk. z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki: Uwarunkowania rodowiskowe rozrodu u samcw zwierzt gospodarskich. Balice, 16-17.11.2000. Wyd wasne IZ, Krakw, 207-219, 2000

ECKERT Robert
Czas trudnych decyzji dla producentw trzody chlewnej. Trzoda Chl., 8-9: 18-21, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Czasem lepiej nie je. Dz. Polski, 56(245): 14, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Czekajc na ustaw. Dz. Polski, 56(78): 13, 2000

SZATKOWSKA Iwona, BORYS Bronisaw, UDAA Jan, KULIG Hanna
Czstotliwo wystpowania chimeryzmu komrkowego 54, XX/54, XY u wiec rasy merynofin Mf-40 i mieszacw merynoromanowa. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, s. 115, 2000

WʯYK Stanisaw
Czy bomba 2000 roku grozi wiatowej produkcji drobiarskiej? Pol. Drob., 1: s. 47, 2000

GACEK Leszek
Czy warto hodowa krliki. Biul. Inf.-Handl. WODR Boguchwaa, 5(146): 18-19, 2000

RACHWA Alina
Czynniki decydujce o iloci i jakoci jaj konsumpcyjnych w kontekcie ekonomicznym i popenionych bdw - cz I. Oglnopol. Inf. Drob., 9: 20-25, 2000

RACHWA Alina
Czynniki decydujce o iloci i jakoci jaj konsumpcyjnych w kontekcie ekonomicznym i popenionych bdw - cz II. Oglnopol. Inf. Drob., 11: 34-40, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Czynniki ekonomiczne i rynkowe dostosowania polskiej produkcji trzody chlewnej do wymogw UE. Mat. konf. nauk.-techn.: Rozwj produkcji trzody chlewnej dostosowany do wymogw UE. Wrocaw, 17.03.2000, 3-12, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Wadysaw
Czynniki rodowiskowe ksztatujce jako misa woowego. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla byda simentalskiego i koni huculskich - szans dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Uni Europejsk. Rymanw, 26.09.2000. Krakw, 27-40, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Czynniki warunkujce strawno skadnikw pokarmowych. Trzoda Chl., 38 (3): 59-62, 2000

KARETA Wiesaw
Czynniki warunkujce wydajno rozpodow trykw i kozw. Mat. konf. nauk. z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki: Uwarunkowania rodowiskowe rozrodu u samcw zwierzt gospodarskich. Balice, 16-17.11.2000. Wyd wasne IZ, Krakw, 91-98, 2000

BEDNARCZYK Marek
Czynniki wpywajce na przeywalno i stopie chimeryzacji embrionw kurzych po iniekcji komrek blastodermalnych i pierwotnych komrek pciowych. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, 57-58, 2000

KOWALSKA Dorota
Czynniki ywieniowe wpywajce na uytkowo mleczn krlic krytych w okresie laktacji. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 53: 143-148, 2000

RӯYCKI Marian, WALCZAK Jacek
Dane techniczno-produkcyjne i kryteria oceny typw chlewni dla macior. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw, 257-282, 2000

OSTROWSKI Romuald
Deszczowanie uytkw zielonych. Technika Rolnicza, 2: 22-23, 2000

SZWACZKOWSKI Tomasz, SZYDOWSKI Maciej, DOBEK Anita, MOLISKI Krzysztof, CYWA-BENKO Katarzyna
Detekcja efektw plejotropowych genw gwnych w populacjach zachowawczych kur. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 169-175, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Determinanty opacalnoci produkcji zwierzcej w warunkach polskich. Mat. konf. nauk.: Zarzdzanie przedsibiorstwem w warunkach konkurencji. Uniw. Warmisko-Mazurski, Olsztyn, 15-16.06.2000, 109-119, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Determinanty proekologicznej i ekonomicznej produkcji zwierzcej w Polsce. Mat. midz. konf. nauk.: Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarw wiejskich w aspekcie integracji z UE. AR Krakw, 7-8.12.2000, 38-41, 2000

BARABASZ Bogusaw, GACEK Leszek, ZAWILAK Rafa
Determination of nutria welfare in different management systems. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 183-192, 2000

SKRZYSZOWSKA Maria, SHIOYA Yasuo, NAGAI Takashi, GESHI Masaya, TAKENOUCHI Naoki
Development of cloned bovine embryos from nuclei of cumulus and muscle origin cells. Theriogenology, 53, 1: s. 224, 2000

JANIK Andrzej
Diagnostyka molekularna niedoboru syntetazy argininobursztynianowej u byda. Biul. Inf. I, 38, 4: 21-28, 2000

BARAN Micha, UDAA Jan, LASOTA Bogdan, BORYCZKO Zdzisaw
Die Konzeptionsrate und das Ablammergebnis bei Ziegen nach der Anwendung von verschiedenen. Brunstsynchronisationsmethoden Wahrend und ausserhalb der Reproduktionssaison. SCHAF- UND- ZIEGENKRANKHEITEN - Fachgruppe: Krankheiten der kleinen Wiederkauer - der Deutschen Veterinarmedizinschen Gesellschaft. Akademie fur Tierarztliche Fortbildung, Giessen (Niemcy), 12.05.2000,, 1-7, 2000

WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz
Differences in the circadian rhythm of pig biophysical parameters measured telemetrically in different management systems. Proc. of the X Int. Congr. on Anim. Hygiene, Maastricht (Holandia), 2-6.07.2000, 2: 955-961, 2000

SZWACZKOWSKI Tomasz, WʯYK Stanisaw, PIOTROWSKI Przemysaw, CYWA-BENKO Katarzyna
Direct and maternal genetic and environmental effects for fertility and hatchability in laying hens. Archiv fr Geflgelkunde, 64(3): 115-120, 2000

KANIA Gabriela, KANKA Jiri, KTSKA Lucyna, RYSKA Boenna
Distribution of the cortical granules and cytoplasmic organelles in bovine IVM oocytes with experimentally induced hardening of the zona pellucida. Proc. 4th Ann. Conf. Europ. Soc. for Domest. Anim. Reprod. Praga (Czechy), 23-25.11.2000,, s. 40, 2000

SIWEK Maria, BEDNARCZYK Marek, MAZANOWSKI Adam
DNA polymorphism in various goose lines by RAPD-PCR. Proc. XXI World's Poultry Congr., Montreal (Kanada), 20-24.08.2000,, P8: s. 15, 2000

KLCZEK Czesawa, SKRZYALA Irena, WGLARZY Karol
Dobr mieszanek traw z koniczyn bia na pastwiskach dla kz. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 19, 2000

RACHWA Alina
Dobre upierzenie kur przedmiotem szczeglnej troski - cz I. Pol. Drob., 1: s. 15, 2000

RACHWA Alina
Dobre upierzenie kur przedmiotem szczeglnej troski - cz II. Pol. Drob., 2: 16-17, 2000

HERBUT Eugeniusz
Dobrostan zwierzt i zasady jego ksztatowania dla gsi. Mat. semin.-szkol.: Wdraanie nowych proekologicznych technologii produkcji tuszek gsich. Kouda Wielka, 23-24.11.2000. Krakw, 49-56, 2000

TRELA Jan
Doskonalenie byda w zakresie cech mlecznych. Mat. semin.: Przygotowanie producentw mleka do standardw jakociowych obowizujcych w Unii Europejskiej. Makw Mazowiecki, czerwiec 2000,, 34-47, 2000

TRELA Jan
Doskonalenie byda w zakresie cech mlecznych. Mat. semin., Ostroka, 10.03.2000,, 30-45, 2000

KOSMALA Irena, FURGA-DZIERUK Iwona, LUSARCZYK Krystyna
Doskonalenie laboratoryjnych metod oceny wartoci pokarmowej pasz. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 18, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Jzefa, WʯYK Stanisaw
Doskonalenie metod przyyciowej oceny wartoci rzenej gsi. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 16, 2000

RӯYCKI Marian
Dostosowanie organizacji hodowli i produkcji trzody chlewnej do wymaga Unii Europejskiej. Mat. semin.: Ekonomiczne i ekologiczne problemy produkcji trzody chlewnej. Rossocha, 7.07.2000. Wyd. IZ Rossocha, 21-29, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Dostosowanie polskiej produkcji zwierzcej do wymogw UE. Mat. konf. nauk.-techn.: Produkcja trzody chlewnej zgodna z wymogami UE. ODR Wocawek, 8.11.2000, 4-11, 2000

MICHNA Gustaw
Dowiadczenia z zakresu konserwacji pasz w rejonach podgrskich prowadzone w ZZD Grodziec lski. Mat. konf. nauk.-techn.: Moliwoci wykorzystania przez praktyk rolnicz osigni z zakresu produkcji zwierzt na przykadzie wynikw bada prowadzonych przez IZ ZZD Grodziec lski. Grodziec lski, 12.04.2000. Krakw, 29-36, 2000

WALCZAK Jacek
Dyrektywy UE dotyczce warunkw utrzymania trzody chlewnej. Trzoda Chl., 8-9: 169-163, 2000

LEGUTKO Stanisaw, PETKOWSKI Jan, PONKA Stanisaw, RYMUT Danuta
Dzia Informacji i Doradztwa Zootechnicznego. Informacja, wdraanie, wydawnictwa. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 197-203, 2000

BRZSKA Franciszek
Dziaalno naukowa, dydaktyczna i wdroeniowa prof. dr. hab. Adama Wiernego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. w?asne IZ, Krakw, 5-10, 2000

RYSISKA Jolanta, STPKOWSKA Hanna, JANIK Andrzej, RYCHLIK Tadeusz
Dziedziczenie aktywnoci aldolazy i aminotransferaz alaninowej i asparaginianowej w surowicy krwi owiec rasy czarnogwka. Kieleckie Stud. Biolog., 10: 121-126, 2000

DZIADEK Krystian
Dzie dzisiejszy hodowli drobiu w Polsce - aktualne problemy. Mat. II Forum Rolniczego: Hodowla i Produkcja Drobiu. Pozna 5-8.10.2000 Polagra Farm'2000,, 10-19, 2000

WʯYK Stanisaw
Dzi i jutro polskiego drobiarstwa. Mat. semin.: Proekologiczne i energooszczdne technologie chowu brojlerw i kur. Rossocha, 16.06.2000, 3-14, 2000

ZAJC Jan
Ddownice kompostowe Eisenia fetida (Sav.) wanym ogniwem w biologicznym acuchu utylizacji odchodw zwierzt futerkowych. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 91-98, 2000

OKULARCZYK Stanisawa, KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara
Efekt ekonomiczny zastosowania substytutw pasz w odchowie jagnit. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 427-436, 2000

LASZCZKA Andrzej
Efekt oddziaywania czynnikw rodowiskowych i technologicznych na status energetyczno-funkcjonalny plemnikw zwierzt uytkowych. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, 22-23, 2000

CZAJA Hanna, STRZDAA Barbara, ZAJC Magorzata
Efekty doskonalenia uytkowoci mlecznej krw rasy czarno-biaej poprzez dolew krwi fiskiego i szwedzkiego byda czerwono-biaego. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 1, 2000

KAMYCZEK Marian
Efekty stosowania AGRO-CID w odchowie prosit. Trzoda Chl., 8-9: 101-104, 2000

ECKERT Robert
Efektywne wykorzystanie loch wymaga prawidowej i wszechstronnej obsugi. Trzoda Chl., 3: 64-66, 2000

URBACZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, WITKIEWICZ Magorzata
Efektywno betainy i organicznych pocze chromu w zalenoci od genotypu tucznikw. Biul. Nauk. Przem. Pasz., 1/4, 65-77, 2000

HANCZAKOWSKA Ewa, URBACZYK Jerzy, WITKIEWICZ Magorzata
Efektywno dodatku betainy i pikolinianu chromu w tuczu wi w zalenoci od koncentracji energii w paszy. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 44-48, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Efektywno ekonomiczna ywienia zwierzt gospodarskich paszami z uytkw zielonych. Mat. konf. nauk.: Nowoczesne metody produkcji pasz na uytkach zielonych. IMUZ, 17.02.2000, 245-255, 2000

BORYS Bronisaw, OSIKOWSKI Maciej, ORZECHOWSKA Wanda
Efektywno misno-mlecznego uytkowania mieszacw merynosa polskiego z rasami plennymi. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 13, 2000

SZCZUREK Witold, KOWALIK Tomasz
Efektywno paszowego preparatu smakowo-zapachowo-stymulujcego CRINA HC w ywieniu kurczt brojlerw. Pol. Drob., 11: 46-47, 2000

KORNIEWICZ Adolf, FURTAN A.
Efektywno preparatu Bioferon-Vit w odchowie prosit i warchlakw. Trzoda Chl., 6: 70-72, 2000

KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej Adam
Efektywno produkcyjna i ekonomiczna pasz w hodowlano-towarowym stadzie owiec. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 413-425, 2000

KORMAN Kazimierz
Efektywno produkcyjna i ekonomiczna rnego poziomu ywienia tryczkw i maciorek merynosowych w okresie od 5 do 10 miesica odchowu. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, 106-110, 2000

ROBORZYSKI Maciej
Efektywno produkcyjna i ekonomiczna stad owiec ras Bergschaf, Weisse Alpenschaf i polska owca grska, utrzymywanych w tradycyjnym systemie chowu w Beskidzie Sdeckim. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, 98-99, 2000

BRZSKA Franciszek
Efektywno publikowania wynikw bada w Instytucie Zootechniki. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 81-86, 2000

STRZETELSKI Juliusz
Efektywno stosowania nowych norm w ywieniu byda mlecznego. Mat. konf. nauk.-techn.: Ekonomika produkcji mleka oraz wykorzystanie nowoczesnych metod ywienia byda mlecznego. Leszno, 2-3.03.2000, 3-15, 2000

JURA Jacek, SMORG Zdzisaw, GAJDA Barbara, SKRZYSZOWSKA Maria, KOPCHICK John, KELDER Bruce, PRIETO Pedro, KARETA Wiesaw, PASIEKA Jarosaw
Efektywno transgenezy u krlika, kozy i wini z zastosowaniem genu modyfikujcego skad mleka. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 246-250, 2000

URBACZYK Jerzy, DUMANOWSKI Tomysaw
Efektywno w tuczu wi premiksu Kostovit z udziaem antybiotyku paszowego lub preparatu z ekstraktw rolinnych Aromex - Solid. Trzoda Chl., 8/9: 117-119, 2000

BRZSKA Franciszek, GRZYBOWSKI Roman, STECKA Krystyna, PIESZKA Marek
Efektywno ywieniowa wybranych mikroorganizmw probiotycznych u kurczt brojlerw. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 69-72, 2000

SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, PISULEWSKI Pawe, SZCZUREK Witold
Effect of conjugated linoleic acid (CLA) on cholesterol and fatty acid contents of chicken egg yolks. Proc. of Int. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press, (Holandia) 2000, 6: s. 120, 2000

PASCHMA Jolanta
Effect of dietary -carotene supplement on ovarian hormones secretion in blood plasma of primiparous sows. Proc. of Int. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press, (Holandia) 2000, 6: s. 335, 2000

SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy, WITKIEWICZ Sylwester, KOACZ Jan
Effect of enzymatic ileal digesta viscosity reduction on broiler performance. Proc. 3rd Europ. Symp. Feed Enzymes, Noordwijkerhout (Holandia), 8-10.05.2000, s. 82, 2000

GAJDA Barbara, KTSKA Lucyna, SMORG Zdzisaw
Effect of equilibration time and developmental stage on viability after vitrification of in vitro and in vivo produced bovine embryos. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 73-78, 2000

MIGDA Wadysaw, SIUTA Alicja, PY Jan, MUCHA Aurelia
Effect of feeding cocoa husks on growth performance of pigs. Cuba. J. Agric. Sci., 34: 31-35, 2000

JANICKI Bogdan, ROSISKI Andrzej, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, BIELISKA Halina, GRONEK Piotr
Effect of feeding system (intensive versus semi-intensive) on yield and fatty acid composition of abdominal fat in White Italian Geese. J. Appl. Anim. Research, 17: 279-284, 2000

GODLEWSKI Marek, KWIECISKA Teresa, WIERZUCHOWSKA Dorota, SAWISKI Janusz, SZCZʦNIAK-FABIACZYK Barbara, LASZCZKA Andrzej
Effect of fluorescent and chemiluminescent probes on ultraweak photon emission from domestic animals spermatozoa. Proc. 9th Int. Symp. Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS, Krakw, 6-7.06.2000,, 126-127, 2000

ZAJC Jan, BIELASKI Pawe, FIJA Jerzy
Effect of genetic variation on growth rate and meat quality in rabbits. 7th World Rabbit Congr. 4-7.07.2000, Valencia (Hiszpania). J. World Rabbit Sci. Assoc. 2000,, 8. Supl. 1/B: 561-566, 2000

POTOWICZ Katarzyna
Effect of genotype and slaughter age on carcass quality and chemical composition of chicken broiler meat. Proc. XXI World's Poultry Congr., Montreal (Kanada), 20-24.08.2000, s. 7, 2000

WʯYK Stanisaw, CYWA-BENKO Katarzyna, SZWACZKOWSKI Tomasz
Effect of genotype on egg and chicken carcass quality. Proc. XXI World's Poultry Congr., Montreal (Kanada), 20-24.08.2000,, 1-4, 2000

ROSISKI Andrzej, KONTECKA Helena, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, KOSOWSKA Danuta
Effect of hen egg disinfection by fumigation or spraying on hatchability. Proc. of the X Int. Congr. Anim. Hygiene, Maastricht (Holandia), 2-6.07.2000, 1: 252-256, 2000

BRZSKA Franciszek, PYSKA HELENA, BRZSKA Barbara, WIEWIRA Witold
Effect of iodine intake in daily ration on iodine content in milk and iodine status of dairy cows. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 103-116, 2000

MAZANOWSKI Adam, KONTECKA Helena
Effect of origin on some physiological parameters of blood in 12-week-old hybrid geese. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 57-71, 2000

FIJA Jerzy, KOWALSKA Dorota, BIELASKI Pawe, ZAJC Jan
Effect of rabbit management conditions on performance. 7th World Rabbit Congr. 4-7.07.2000 Valencia (Hiszpania). J. World Rabbit Sci. Assoc., 8. Supl., 1/B: 585-589, 2000

WʯYK Stanisaw, POTOWICZ Katarzyna, SOSNWKA-CZAJKA Ewa
Effect of replacing antibiotic growth stimulants with herbs on performance and meat quality of chicken broilers. roc. XXI World's Poultry Congr., Montreal (Kanada), 20-24.08.2000, s. 18, 2000

RAMISZ Alojzy, MAECKI Jan, BALICKA-RAMISZ Aleksandra, SUPERA Kazimierz
Effect of selenium supplementation in sheep consuming diets marginally deficient in selenium. Proc. of the X Int. Congr. Anim. Hygiene, Maastricht (Holandia), 2-6.07.2000, 1: 695-699, 2000

ROBORZYSKI Maciej, PIECZONKA Wadysaw, PARAPONIAK Pawe, KAWCKA Aldona
Effect of some factors on the milking ability of Bergschaf sheep. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 55-63, 2000

SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Pawe, SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr
Effects of conjugated linoleic acid (CLA) on growth performance, feed conversion efficiency, and subsequent carcass quality in broiler chickens. Br. J. Nutr., 85: 1-10, 2000

YA Krzysztof, KORELESKI Jerzy, WITKIEWICZ Sylwester, WIKIERA Anna, KUJAWSKI Maciej, PIIRONEN J., LEDOUX D.
Effects of phosphorolytic and cell wall-degrading enzymes on the performance of growing broilers fed wheat-based diets containing different calcium levels. Poult. Sci., 79: 66-76, 2000

NIWISKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz
Efficiency of Yea-Sacc preparation in calves feeding relative to the source of starch. Proc. Int. Conf.: The prospect of Probiotics in Prevention and Therapy of Diseases of Young. Koice (Sowacja), 11-14.10.2000, s. 86, 2000

WAWRZYCZAK Stefan, WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej
Ekologia i dobrostan w technologiach produkcji trzody chlewnej. Prz. Hod., 6: 30-33, 2000

BIELISKA Halina
Ekologiczne aspekty odchowu i tuczu owsianego gsi. Mat. semin.: Wdraanie nowych proekologicznych technologii produkcji tuszek gsich. Kouda Wielka, 23-24.11.2000. Krakw, 35-42, 2000

GRA-DROD Ewa, DROD Andrzej
Ekologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji zwierzcej w warunkach gospodarki grskiej. Mat. X Oglnopolsk. Forum: Ekologia Wsi. Solina - Jawor, 16-18.10.2000, 1: 45-57, 2000

HERBUT Eugeniusz
Ekologiczne uwarunkowania produkcji drobiu w Polsce w wietle wymogw UE. Wie Jutra, 1: 18-19, 2000

WʯYK Stanisaw, SOSNWKA-CZAJKA Ewa, POTOWICZ Katarzyna
Ekologiczny aspekt stosowania dodatkw zioowych w ywieniu kurczt brojlerw. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw, 339-342, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Ekonomiczna efektywno ywienia zwierzt paszami produkcji wasnej. Mat. konf. nauk.-techn.: Opacalna produkcja zwierzca w oparciu o uytki zielone. Bielsko-Biaa, 11.04.2000, 2-15, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Ekonomiczna i spoeczna warto postpu hodowlanego w produkcji zwierzcej. Biul. Nauk. Uniw. Warmisko-Mazurskiego, Olsztyn, 7: 92-112, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Ekonomiczna warto rodowiska naturalnego podstawowym kryterium zrwnowaonego rozwoju gospodarki w Polsce i wiecie. W: Wie i rolnictwo na przeomie wiekw. Wyd. PAN IRWiR, Warszawa, 14-21, 2000

OKULARCZYK Stanisawa, SZUMIEC Anna
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty maksymalizacji a zyskowno produkcji zwierzcej w Polsce. Mat. konf. nauk.-techn.: Jako produkcji zwierzcej zgodna z oczekiwaniami rynku UE. ODR Kalsk, 30.03.2000, 3-11, 2000

SKRZYALA Irena
Ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania chowu owiec i kz w rejonie pogrza. Mat. konf. nauk.-techn.: Wykorzystanie obszarw podgrskich dla proekologicznej produkcji rolniczej. Grodziec lski, 10.05.2000, 34-55, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Ekonomiczne i rynkowe czynniki opacalnoci produkcji mleka. Mat. konf. nauk.-techn.: Produkcja mleka wysokiej jakoci dostosowana do wymogw UE. Leszno, 02.03.2000, 2-14, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Ekonomiczne i rynkowe prognozy produkcji owczarskiej i koziej w Polsce. Mat. konf. nauk.: Promocja produkcji owczarskiej i koziej w wietle bada naukowych. Polanica, 26-27.04.2000, 71-80, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Ekonomiczne i rynkowe uwarunkowania produkcji mleka. Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesna i opacalna produkcja mleka. ODR Czstochowa, 15.11.2000, 2-9, 2000

SOWULA-SKRZYSKA Elbieta
Ekonomiczne i rynkowe uwarunkowania produkcji ywca krliczego w warunkach polskich. Mat. konf. nauk.: Zarzdzanie przedsibiorstwem w warunkach konkurencji. Uniw. Warmisko-Mazurski, Olsztyn, 15-16.06.2000, s. 131, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Ekonomiczne i rynkowe warunki produkcji trzody w aspekcie jej dostosowania do wymogw UE. Mat. semin.: Ekonomiczne i ekologiczne problemy produkcji trzody chlewnej. Rossocha, 7.07.2000. Wyd. IZ Rossocha, 21-29, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Ekonomiczne i technologiczne uwarunkowania w zarzdzaniu produkcj trzody chlewnej z uwzgldnieniem dyrektyw UE. Mat. konf. nauk.-techn.: Dostosowanie poziomu produkcji trzody chlewnej do wymogw UE. Leszno, 13.07.2000, 4-16, 2000

OKULARCZYK Stanisawa, SZUMIEC Anna
Ekonomiczne moliwoci dostosowania poziomu produkcji mleka do wymogw UE. Prz. Hod., 6: 24-26, 2000

WʯYK Stanisaw
Ekonomiczne reperkusje ograniczenia klatkowego chowu drobiu. Mat. II Forum Rolniczego: Hodowla i produkcja drobiu. Pozna, 5-8.10.2000, 1-9, 2000

KARETA Wiesaw, CEGA Mirosaw
Ekonomiczne uwarunkowania inseminacji owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, s. 102, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Ekonomiczne znaczenie wieku odsadzania prosit. Trzoda Chl., 2: s. 9, 2000

ZAJC Jan, BIELASKI Pawe, FIJA Jerzy
Elaboration of an ecological method for utilization of fur animal excrements. 7th Congress of World Rabbit Science. 4-7.07.2000 Valencia (Hiszpania). J. World Rabbit Sci. Assoc., 8. Supl. 1/B: 483-488, 2000

BRZSKA Franciszek, MICHNA Gustaw, ZYZAK Wacaw, BREJTA Wadysaw
Energochonno produkcji kiszonek przy uyciu sieczkarni zbierajcych. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 239-249, 2000

HERBUT Eugeniusz, WAWRZYSKI Marek
Energooszczdne metody chowu kur nienych i brojlerw. Mat. semin.: Proekologiczne i energooszczdne technologie chowu brojlerw i kur. Rossocha, 16.06.2000, 15-29, 2000

SKIBA Elbieta, WGRZYN Jan, KOCIELNY Mariusz
Epitopes of blood proteins in sheep and the nomenclature. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 27-35, 2000

GACEK Leszek
Etologia krlika w warunkach fermy przemysowej. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 81-90, 2000

WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz
Etologiczno-fizjologiczna reakcja tucznikw na rne systemy utrzymania. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 54, 2000

WʯYK Stanisaw
European Working Group No. 8 on Waterfowl met recently in Adana, Turkey, for a symposium hosted by the WPSA Turkish Branch. Poultry International, 39, 5: 24-27, 2000

ANDERS Elbieta
Europejska jako pierza i puchu jako materiau wypeniajcego. Prz. Wkienniczy, 4: 11-13, 2000

ANDERS Elbieta
Europejskie normy ochrony kur nienych w alternatywnych systemach chowu. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 1: 2-4, 2000

BOCHENEK Micha, SMORG Zdzisaw, RӯYCKI Marian, DZIADEK Krystian
Examination of sperm chromatin structure and fertility of boar semen. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 79-86, 2000

OSTROWSKI Romuald
Festulolium - midzyrodzajowy mieszaniec traw pastewnych. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 55-62, 2000

KTSKA Lucyna, BOCHENEK Micha, RYSKA Boenna, KANIA Gabriela, SMORG Zdzisaw
Flow cytometric cell cycle analysis of non-cultured and cultured bovine somatic cells. Theriogenology, 53, 1: s. 224, 2000

KTSKA Lucyna, BOCHENEK Micha, RYSKA Boenna, KANIA Gabriela, SMORG Zdzisaw
Flow cytometric cell cycle analysis of serum-starved bovine cumulus and fibroblast cell lines. Proc. 14th Int. Congr. Anim. Reprod., Stockholm (Szwecja), 2-6.06.2000,abstr., 1, 1: 29, s. 35, 2000

LORCH Danuta
Franciszek Abgarowicz (1901-1979). Sylwetki dyrektorw Instytutu Zootechniki. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 30-31, 2000

WAWRZYCZAK Stefan, DYRCZ Stanisaw
Franciszek Bielak (1943-1997). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, s. 394, 2000

WAWRZYCZAK Stefan
Franciszek Klocek (1914-1972). Sylwetki dyrektorw Instytutu Zootechniki. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 33-34, 2000

BORYS Andrzej, BORYS Bronisaw
Functional properties of fat lamb according to the fattening method, weight standard and location. Proc. of Intern. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press 2000, 6: s. 303, 2000

KARETA Wiesaw, ROBORZYSKI Maciej, CEGA Mirosaw
Funkcje rozrodcze owiec rasy Bergschaf oraz Weisse Alpenschaf. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 79-88, 2000

BEDNARCZYK Marek, KIECZEWSKI Krzysztof, SZWACZKOWSKI Tomasz
Genetic parameters of the traditional selection traits and some clutch traits in a commercial line of laying hens. Archiv fr Geflgelkunde, 64(3): 129-133, 2000

RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Maria Jolanta
Genetic variation estimated from blood groups and blood protein polymorphism in a population of rams of prolific breeds. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 43-54, 2000

ROSISKI Andrzej, BADOWSKI Jakub, WʯYK Stanisaw, BIELISKA Halina
Genetyczne i fenotypowe zalenoci midzy cechami misnymi u gsi biaych koudzkich z rodu W 33. Mat. konf. nauk.-techn.: Moliwoci doskonalenia jakoci misa i pierza gsiego oraz sposobw ich zagospodarowania na tle uwarunkowa produkcyjnych i rynkowych. Inowrocaw, 12-13.10.2000,, s. 19, 2000

JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian
Genetyczne markery lipoprotein jako wskaniki cech produkcyjnych u wi ras Hampshire i Pietrain. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 80-83, 2000

WʯYK Stanisaw, SMORG Zdzisaw, CZAJA Hanna, RӯYCKI Marian
Genetyka a jako produktw zwierzcych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 4: 63-92, 2000

STRZETELSKI Juliusz
Gospodarka rezerwami energetycznymi krowy w poszczeglnych okresach laktacji i zasuszenia - w zalenoci od ywienia (referat). Mat. semin. Wpyw ywienia krw na wystpowanie chorb metabolicznych w oborach mlecznych wysokowydajnych. Hodowla Rolin Smolice Sp. z o.o., DeLaval Sp. z o.o., Regionalne Centrum Doradztwa we Wrocawiu, Krakw-Wrocaw-Pozna-Smolice, 27.10.2000, 5-11, 2000

HANCZAKOWSKA Ewa, URBACZYK Jerzy, JAROCKA Ada, SIEMISKA Maria, WITKIEWICZ Magorzata
Groch lub ubin stosowany cznie z poekstrakcyjn rut rzepakow jako zamiennik ruty sojowej w mieszankach dla loch, prosit, warchlakw i tucznikw. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 33, 2000

HERBUT Eugeniusz
Gruntowo - powietrzny wymiennik ciepa a letnie upay. Oglnopol. Inf. Drob., 8: 16-18, 2000

HERBUT Eugeniusz, BIEDA Wacaw, KOBIA Mirosaw, HERBUT Piotr
Gruntowo-powietrzny wymiennik ciepa do ogrzewania brojlerni. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw, 305-308, 2000

MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia
Heavy metals content in trout from high- mountain biotopes of some European national parks. Proc. XXX Ann. Meeting ESNA, WG2. Keszthely (Wgry), 26-30.08.2000, s. 33, 2000

KAMISKA Barbara Z.
Helena Bczkowska (1910-1995). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 389-393, 2000

RӯYCKI Marian
Henryk Duniec (1924-1995). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 401-404, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Henryk Styczyski (1928-1994). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 432-433, 2000

POTOWICZ Katarzyna, WʯYK Stanisaw, HERBUT Eugeniusz, SOSNWKA-CZAJKA Ewa
Herbal supplements in broilers diets as a replacement for coccidiostats. Proc. of the X Int. Congr. on Anim. Hygiene, Maastricht (Holandia), 2-6.07.2000, 2: 623-627, 2000

KAMISKA Barbara Z., BRZSKA Franciszek, SKRABA Bogumia
High-protein fraction of 00 type rapeseed meal in broiler nutrition. J. Anim. Feed Sci., 9 (1): 123-136, 2000

WJCIK Piotr
Higiena pozyskiwania mleka. Mat. semin.: Chw krw w aspekcie ekonomiki produkcji i jakoci mleka. Szczyrk, 10.10.2000. Wyd. IZ ZZD Lipowa, 44-65, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BRZSKA Franciszek, PIETRAS Mariusz
Hipocholesteremiczny wpyw tuszczu paszowego w postaci soli wapniowych kwasw tuszczowych oleju lnianego i tuszczu utylizacyjnego w diecie tucznikw. Med. Wet., 56, (11): 746-749, 2000

TOMCZYK-WRONA Iwona
Hodowla zachowawcza koni huculskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla byda simentalskiego i koni huculskich - szans dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Uni Europejsk. Rymanw, 26.09.2000. Krakw, 53-60, 2000

KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej
Hodowlane i technologiczne moliwoci obnienia kosztw produkcji owczarskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, 84-85, 2000

GACEK Leszek
Humanizacja hodowli zwierzt futerkowych odpowiedzi na ataki ruchw ekologicznych. Mat. semin.: Kierunki aktualnie prowadzonych bada oraz nowoczesne metody intensyfikacji produkcji zwierzt futerkowych. Chorzelw, 28-29.09.2000. Wyd. IZ ZZD Chorzelw, 43-47, 2000

ROSISKI Andrzej
I wiatowa Konferencja Drobiu Wodnego. Wieci Akademickie, 29(IV): 10-11, 2000

SOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCISKA Anna, REJDUCH Barbara, BUGNO Monika
Identyfikacja markerw chromosomowych i moliwoci ich wykorzystania w poszukiwaniu zwizkw z cechami produkcyjnymi. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 256-261, 2000

NATONEK Magorzata
Identyfikacja mutacji BLAD u byda metod PCR-RFLP. Biul. Inf. IZ, 38, 4: 29-33, 2000

WGRZYN Jan, SKIBA Elbieta
Ig(l/k)A1 - antigenic marker of light-chain immunoglobulins in pigs. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 37-44., 2000

WGRZYN Jan, SKIBA Elbieta, KACZOR Urszula
IgM synthesis and absorption and catabolism of these proteins in lambs. Proc. 9th Int. Symp.: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Krakw, 6-7.06.2000,, 477-479, 2000

WALCZAK Jacek
Ile tucznikw w kojcu? Top Agrar, 1: 8-9, 2000

WGRZYN Jan, SKIBA Elbieta
Immunoglobuliny wi - identyfikacja pierwszego epitopu acuchw lekkich. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48, s. 392, 2000

MROCZKOWSKI Sawomir, KORMAN Kazimierz, PIWCZYSKI Dariusz
Impact of certain factors on the milk productivity of Polish Merino ewes. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 224, Zoot., 32: 7-11, 2000

BEDNARCZYK Marek, AKOTA Pawe, SIWEK Maria
Improvement of hatchability in chicken chimeras. Brit. Poultry Sci., Supl., 41: 38-39, 2000

BEDNARCZYK Marek, AKOTA Pawe, SIWEK Maria
Improvement of hatchability of chicken eggs injected by blastoderm cells. Poultry Sci. J., 79: 1823-1828, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Influence of dietary full-fat flax and probiotics on carcass quality and fatty acid composition in longissimus dorsi muscle of finishing pigs. Proc. of Intern. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press, Wageningen 2000, s. 333, 2000

ANDERS Elbieta
Informacja o dziaalnoci Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. Produktw Drobiarskich. Mat. semin. drobiarskiego. Pozna, 17.05.2000, ss. 5, 2000

JURA Jacek, SMORG Zdzisaw, GAJDA Barbara, KARETA Wiesaw, KOPCHICK John J., KELDER Bruce, PRIETO Pedro
Inheritance rate of WAP-Fuc gene in pigs and goats. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 105-113, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Intensywna i opacalna produkcja wi w zgodzie z ochron rodowiska. Trzoda Chl., 11: s. 9, 2000

WAWRZYCZAK Stefan
Intensywne metody opasania byda w wietle opacalnoci jego produkcji. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu byda mlecznego i misnego. Kobacz, 10-11.05.2000. Krakw - Kobacz, 70-95, 2000

SKRZYSZOWSKA Maria, BOCHENEK Micha, KTSKA Lucyna, SMORG Zdzisaw
Intracytoplasmic injection of cytometrically sorted bull sperm. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 87-92, 2000

YSAK Andrzej
Investigations on reconstruction of fish population in dam reservoir Tresna (South Poland) after its total drainage and refilling. Proc. XXX Ann. Meeting ESNA, WG2. Keszthely (Wgry), 26-30.08.2000, s. 3, 2000

BRZSKA Franciszek
Inwestycja w zdrowie. Farmer, 6: 6-7, 2000

BIELAK Franciszek
Irena Leonhard-Kluz (1920-1994). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 420-421, 2000

ZAJC Jan
IV turnus oceny wartoci uytkowej krlikw metod stacyjn w ZZD Chorzelw. Biul. Inf. IZ, 38, 4: 63-73, 2000

NIEDWIADEK Stanisaw
Jadwiga Ocetkiewicz (1909-1979). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 425-426, 2000

WʯYK Stanisaw
Jaja na EXPO' 2000. Pol. Drob., 12: 4-5, 2000

CHOOCISKA Anna, WʯYK Stanisaw
Jak zmniejszy koszt produkcji jaj? Oglnopol. Inf. Drob., 1: 20-22, 2000

GORNOWICZ Ewa
Jako jaj a rdo wapnia w paszy. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 7: 3-6, 2000

KRYSTIANIAK S., KONTECKA Helena, WʯYK Stanisaw
Jako jaj baantw ownych w zalenoci od barwy skorupy. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, s. 501, 2000

KDZIOR Wadysaw, ROBORZYSKI Maciej
Jako misa jagnit owiec alpejskich i ich krzywek z polsk owc grsk. Mat. XXXI Sesji Nauk. Kom. Technol. i Chemii ywn. PAN: ywno w dobie ekspansji naukowej: potencja, oczekiwania, perspektywy. Pozna, 14-15.09.2000,, s. 22, 2000

BORYS Bronisaw, PISULEWSKI Pawe
Jako oraz moliwoci ksztaowania waciwoci prozdrowotnych spoywczych produktw owczarskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, 27-30, 2000

PAKULSKA Elbieta
Jako pierza i puchu gsi odchowywanych w rnych systemach utrzymania. Mat. konf. Nauk.-techn.: Moliwoci doskonalenia jakoci misa i pierza gsiego oraz sposobw ich zagospodarowania na tle uwarunkowa produkcyjnych i rynkowych. Inowrocaw, 12-13.10.2000, s. 19, 2000

YSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej
Jako produkcji limakw jadalnych Helix aspersa maxima w rnych systemach wychowu fermowego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 187-191, 2000

CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumia, CZAJA Hanna
Jako tusz i misa buhajkw rasy Simental, czerwono-biaej i mieszacw misnych opasanych systemem ywienia pintensywnego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 29-33, 2000

KORNIEWICZ Adolf
Jan Glap (1923-1995). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, s. 405, 2000

KORELESKI Jerzy, WITKIEWICZ Sylwester, HADULA Eugeniusz
Jczmie o rnej zawartoci -glukanu i skrobi w ywieniu brojlerw. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 418-419, 2000

KTSKA Lucyna
Jzef Biborski (1905-1998). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, s. 393, 2000

KRUPISKI Jdrzej
Jubileusz Profesora Andrzeja Laszczki. Mat. konf. nauk. z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki: Uwarunkowania rodowiskowe rozrodu u samcw zwierz?t gospodarskich. Balice, 16-17.11.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 9-12, 2000

BIELISKA Halina, ZAUSKA Janusz
Kazimierz Bieliski (1912-1993). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 396-397, 2000

WAWRZYCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, KLCZEK Czesawa, WGLARZY Karol
Kiszonka z caych rolin pszenyta alternatywn pasz do kukurydzy w ywieniu modego byda w warunkach Pogrza. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 65, 2000

SKRZYSZOWSKA Maria, SMORG Zdzisaw, KTSKA Lucyna, JADEWSKI Jzef, SHIOYA Yasho, NAGAI Takashi, GESHI Masaya, TAKENOUCHI Naoki
Klonowanie zarodkowe i somatyczne zwierzt gospodarskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 251-255, 2000

WʯYK Stanisaw
Komfortowy chw drobiu na XXI wiatowym Kongresie Drobiarskim (KD) w Montrealu. Pol. Drob., 10: 39-40, 2000

WGLARZY KAROL, WIERNY Adam, KLCZEK Czesawa
Komunikacyjne i powodziowe skaenia gleby i upraw na terenach podgrskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Wykorzystanie obszarw podgrskich dla proekologicznej produkcji rolniczej. Grodziec lski, 10.05.2000, 5-16, 2000

RAPACZ Jan, JANIK Andrzej, KAPKOWSKA Ewa
Koncentracja kwasw tuszczowych w tku jaj kur mieszacw o rnych allotypach lipoprotein surowicy krwi. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 153-158, 2000

MUCHA Aurelia
Konferencja naukowa "Nowoczesne metody hodowli i produkcji wi". Trzoda Chl., 1: 43-46, 2000

SOTA Ewa, REJDUCH Barbara, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCISKA Anna, BUGNO Monika
Kontrola cytogenetyczna zwierzt gospodarskich. Prz. Hod., 6: 12-14, 2000

KAMYCZEK Marian
Kontroluj koszty produkcji! Top Agrar, 3: 4-5, 2000

TYBURCY Agnieszka
Koszty i dochodowo produkcji mleka w gospodarstwach specjalistycznych. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 403-411, 2000

KRAWCZYK Jzefa, WʯYK Stanisaw, SOKOOWICZ Zofia
Koszty odchowu kurczt brojlerw ywionych pasz bez antybiotykw a z dodatkiem zi. Mat. midz. konf. naukowej: Konkurencyjno rolnictwa z uwzgldnieniem uwarunkowa regionalnych w aspekcie integracji z Uni Europejsk. Zatwarnica, 12-14.X.2000. Wyd. wasne AR Krakw,, 443-452, 2000

KRAWCZYK Jzefa, WʯYK Stanisaw
Koszty rezygnacji z antybiotykw w ywieniu kurczt brojlerw. Pol. Drob., 7: 3-4, 2000

KAMYCZEK Marian
Koszty ywienia w tuczu wi. Wie Jutra, 8(25): 22-23, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna
Krajowa strategia ochrony biornorodnoci rodzimych ras kur nienych. Prz. Hod., 6: 44-46, 2000

ORZECHOWSKA Barbara
Krzyowanie jako metoda poprawy uytkowoci rozpodowej loch. Trzoda Chl., 1: 30-33, 2000

TOMCZYK-WRONA Iwona
Ksztatowanie si cech biometrycznych i etologicznych w populacji koni. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 3, 2000

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Ksztatowanie si cech uytkowoci rozpodowej loch w stadach o rnej wielkoci. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 385-386, 2000

KRAWCZYK Jzefa, WʯYK Stanisaw, CYWA-BENKO Katarzyna
Ksztatowanie si minimalnych cen produktw drobiowych o podwyszonej jakoci. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 24-28, 2000

BEDNARCZYK Marek
Kury - obiekt manipulacji genetycznych. Mat. XXXVI Zjazdu Pol. Tow. Biotechnolog., sesja 9, Biotechnologia, Pozna, 13.09.2000,, W09-01, s. 206, 2000

RACHWA Alina
Kury Astra, produkcja jaj, klatki - cika. Oglnopol. Inf. Drob., 7: 20-26, 2000

OSTROWSKI Romuald
Kwas mlekowy jako konserwant pasz - synteza bada wasnych. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 39-49, 2000

KAMISKA Barbara Z.
Laura Kaufman (1889-1972). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 411-413, 2000

GODLEWSKI Marek, KWIECISKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SAWISKI Janusz, SZCZʦNIAK-FABIACZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota
Lipid peroxidation in domestic animals spermatozoa as investigated by means of ultraweak luminescence. Acta Biol. Cracoviensia, series zoologia, 42: 79-86, 2000

BRZSKA Franciszek
Lizawki (brykiety) solne. Informator Paszowy, 7/8: s. 23, 2000

BRZSKA Franciszek, OJEWSKA Alicja, BRZSKA Barbara, ZYZAK Wacaw
Lizawki mineralizowane w ywieniu krw - wpyw na zawarto pierwiastkw mineralnych w krwi i mleku. Mat. XXIX Sesji ywienia Zwierzt KNZ PAN: ywienie zwierzt jako czynnik modyfikujcy przemiany w acuchu troficznym: pasza - zwierz - czowiek. SGGW-Rogw, 27-28.09.2000, s. 63, 2000

BRZSKA Franciszek
Lizawki solne mineralizowane. Informator Paszowy, 9: s. 23, 2000

RADKO Anna
Markery DNA w kontroli pochodzenia psw. Prz. Hod. 2000, 10: 23-24, 2000

NOGAJ Anna, NOGAJ Jan
Markery genetyczne w populacji ogierw rasy maopolskiej. Folia Univ. Agric., Szczecin, 212, Zoot., (40): 225-230, 2000

WʯYK Stanisaw
Markowa gsina - bezpieczn ywnoci. Mat. semin.-szkol.: Wdraanie nowych proekologicznych technologii produkcji tuszek gsich. Kouda Wielka, 23-24.11.2000. Krakw, 65-76, 2000

SOKOOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz, RUDA Maria
Masa ciaa i jako tuszek kurczt brojlerw odchowywanych w rnych warunkach termicznych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 379-384, 2000

KURY Jolanta, CYMEROWSKA-PROKOPCZYK Iwona, JANIK Andrzej, PIERZCHAA Mariusz, KAMYCZEK Marian
May apalipoprotein A I gene (APOA1) and lipoprotein R gene (LPR) be two separate genes in the pig genome? Anim. Sci. Papers Reports, 18, 2: 91-97, 2000

TRELA Jan
Metody chowu i hodowli oraz systemy utrzymania byda mlecznego. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu byda mlecznego i misnego. Kobacz, 10-11.05.2000. Krakw - Kobacz, 96-117, 2000

KOSOWSKA Danuta, PUCHAJDA Helena, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, WALASIK K., ROSISKI Andrzej, MROCZKOWSKI Sawomir
Microstructural parameters of the breast and thigh muscles, carcass and meat quality in the heavy type of turkey female. Proc. 46th Int. Congr. of Meat Science and Technol., Buenos Aires (Argentyna), 27.08-1.09.2000, 112-113, 2000

CZAJA Hanna
Mieczysaw Czaja (1903-1958). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 399-401, 2000

PIESZKA Marek
Mikotoksyny fuzaryjne - grone toksyny dla loch i rosncych wi. Trzoda Chl., 38 (5): 63-67, 2000

RADKO Anna
Mikrosatelitarne markery DNA w kontroli pochodzenia u byda. Med. Wet., 56: 376-378, 2000

BRZSKA Franciszek, OJEWSKA Alicja, BRZSKA Barbara, ZYZAK Wacaw
Mineralizowane lizawki solne w ywieniu krw mlecznych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 73-76, 2000

DROD Andrzej
Mleczno owiec grskich i ich mieszacw F1 z trykami wschodniofryzyjskimi. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 69-77, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Modyfikowanie skadu chemicznego oraz walorw dietetycznych misa wieprzowego w zalenoci od rodzaju tuszczu paszowego. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki ywnociowej i nauki o ywieniu czowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 255, 2000

PIETRAS Mariusz, MICHALEC-DOBIJA Jolanta
Modyfikowanie skadu kwasw tuszczowych misa jagnicego na drodze pokarmowej. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 129-132, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Wadysaw
Modyfikowanie walorw dietetycznych misa woowego czynnikami ywieniowymi. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 5-19, 2000

BRZSKA Franciszek, GSIOR Robert, SALA Krystyna, ZYZAK Wacaw
Modyfikowanie walorw dietetycznych tuszczu mlecznego krw przy uyciu soli CaKT oleju lnianego i rybnego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 24-28, 2000

KTSKA Lucyna
Molekularne podstawy procesu kapacytacji plemnikw ssakw Med. Wet., 56(6): 372-375, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna
Montreal widziany z sali kongresowej. Pol. Drob., 10: s. 38, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Moliwoci dostosowania polskiej produkcji wieprzowiny do wymogw UE. Mat. konf. nauk.-techn.: Ekonomiczne i rynkowe czynniki produkcji polskiej wieprzowiny. Krotoszyn, 24-25.11.2000, 1-20, 2000

GAWCKA Krystyna
Moliwoci kontrolowania masy jaj. Pol. Drob., 9: 9-10, 2000

URBACZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, WITKIEWICZ Magorzata, JAROCKA Ada, SIEMISKA Maria, DIERUK Iwona, SIERADZKA Anna
Moliwoci poprawy jakoci tusz wieprzowych poprzez zastosowanie betainy i organicznych pocze chromu. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 31, 2000

KARETA Wiesaw, CEGA Mirosaw, CZECH Krzysztof
Moliwoci wykorzystania wybranych metod kierowania rozrodem kz. Prz. Hod., 7: 22-24, 2000

WJCIK Piotr, CZAJA Hanna
Moliwoci zastosowania oceny pokroju w przewidywaniu przyszej produkcji krw rasy czarno-biaej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 145-151, 2000

GOGOL Piotr, BOCHENEK Micha
Moliwoci zwikszenia efektywnoci metod biotechnologicznych stosowanych w rozrodzie krlikw. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 193-197, 2000

KAMISKA Barbara Z., MICHALCZYK Ryszard
Moliwo obnienia poziomu biaka w mieszankach grower i finiszer dla brojlerw - wyniki dowiadczenia wdroeniowego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 93-96, 2000

GAWCKA Krystyna
Moliwo optymalizacji warunkw odchowu kurczt brojlerw. Pol. Drob., 9, 4: 10-11., 2000

URBACZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa
Moliwo zwikszenia w tuczu wi efektywnoci mieszanek paszowych zawierajcych rut rzepakow oraz groch lub ubin poprzez zastosowanie premiksu zawierajcego substancje czynne powierzchniowo. Trzoda Chl., 6: 77-80, 2000

WʯYK Stanisaw
Na skrzydach gsi i kaczek. Oglnopol. Inf. Drob., 1: 133-136, 2000

ZAJC Jan
Na zagrodzie. Farmer, 4: s. 13, 2000

OSTROWSKI Romuald, STRZETELSKI Juliusz, OSIGOWSKI Stanisaw
Najtasza stowka dla krw mlecznych. Agrochemia, 12: 13-15, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna
Native breeds of layers suitable for organic farming. World Poultry, 10, 16: 38-39, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna
Native Breeds of Laying Hens in Poland. Poultry Planner, April, vol. I, ISSUE 9: 1-3, 2000

PAYGA Jan, GRNICKA-MICHALSKA Elbieta, KOWALSKI Andrzej, KSIKIEWICZ Juliusz
Natural allelic variation of duck erythrocyte histone H1b. Int. J. Biochem. and Cell Biology, 32: 665-675, 2000

OSTROWSKI Romuald
Nawoenie a jako paszy z pastwisk i k. Wie Jutra, 4: 4-5, 2000

CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk
Near infrared reflectance spectroscopy determination of the basic nutrient in the rapeseed oil meal. Proc. Ninth Int. Conf. on Near Infrared Spectroscopy - NIR-99. Werona (Wochy), 13-18.06.2000. Wyd. NIR Publications, Chichester, West Sussex (Wielka Brytania), 693-696, 2000

WʯYK Stanisaw
Nie taki pomiot straszny jak go czuj. Hod. Drobiu, 1: 22-24, 2000

HERBUT Eugeniusz
Niebezpieczestwo przegrzania drobiu w okresie letnim. Oglnopol. Inf. Drob., 7: 56-58, 2000

RYCHLIK Tadeusz, HERBUT Eugeniusz
Niebezpieczestwo upaw w okresie letnim. Pol. Drob., 5: 7-8, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Niebezpieczne toksyny. Dz. Polski, 56(117): 21, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Niektre aspekty ekonomicznej prognozy produkcji ywca wieprzowego. Trzoda Chl., 10: s. 9, 2000

STRZETELSKI Juliusz, OSIGOWSKI Stanisaw
Niektre zagadnienia zwizane z ywieniem wysoko wydajnych krw ras mlecznych. Mat. semin.: Metody intensyfikacji produkcji mleka i misa woowego. Pawowice, 10.03.2000, 53-104, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Wadysaw
Nienasycone kwasy tuszczowe w opasie modego byda rzenego. Prz. Hod., 68 (4): 18-20, 2000

RACHWA Alina
Nieodpowiedni poziom wapnia w diecie kur przyczyn znacznych strat ekonomicznych. Pol. Drob., 4: 40-41, 2000

KRUPISKI Jdrzej
Noe pierwszym zootechnikiem wiata. Biul. Inf. IZ, 38, 2: 17-28, 2000

GACEK Leszek, BARABASZ Bogusaw
Novyj tiest dlia goubych piescov. Krolikavodstvo i Zvieravodstvo (Rosja), 4: s. 10, 2000

WALCZAK Jacek
Nowa proekologiczna produkcja trzody chlewnej - technologie i perspektywy rozwoju. Mat. szkol. ODR Kocierzyn, 11.10.2000,, 1-12, 2000

GAWCKA Krystyna
Nowe dodatki do paszy dla kurczt brojlerw. Pol. Drob., 9: 17-19, 2000

WʯYK Stanisaw
Nowe koncepcje w odniesieniu do podogowego i wolnowybiegowego chowu kur nienych. Pol. Drob., 6: 3-5, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna
Nowe ksiki. Prz. Hod., 2: s. 26, 2000

ANDERS Elbieta
Nowe normy utrzymania kur nienych wedug wymaga Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Forum Drobiarskie. Pozna, 13.04.2000, 63-72, 2000

ANDERS Elbieta
Nowe Polskie Normy w drobiarstwie. Pol. Drob., 12: 44-45, 2000

CHOROSZY Bogumia
Nowe rasy i technologie w produkcji byda z uwzgldnieniem akcesji z UE oraz jej prawodawstwa. Mat. konf. nauk.-techn.: Moliwoci rozwoju polskich gospodarstw rolniczych. Krynica, 10-12.04.2000,, 97-112, 2000

WALCZAK Jacek
Nowe systemy utrzymania wi przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw, 231-256, 2000

OSTROWSKI Romuald, WASILEWSKI Zbigniew
Nowe tendencje w gospodarce kowo-pastwiskowej. Mat. semin. IMUZ - Falenty, 45: 19-32, 2000

AK Grzegorz
Nowe uwarunkowania w hodowli i produkcji wi w Holandii. Trzoda Chl., 12: 24-28, 2000

WALCZAK Jacek
Nowoczesna produkcja trzody chlewnej z uwzgldnieniem dyrektyw UE. Mat. konf. nauk.-techn.: Moliwoci rozwoju polskich gospodarstw rolniczych. IERiG Warszawa - Krynica, 10-12.04.2000, 79-96, 2000

WAWRZYCZAK Stefan
Nowoczesne zasady odchowu cielt i jaowizny przeznaczonej na remont stada krw mlecznych. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu byda mlecznego i misnego. Kobacz, 10-11.05.2000. Krakw - Kobacz, 13-34, 2000

KTSKA Lucyna, ALM Hannelore, RYSKA Boenna
Nuclear configuration of bovine oocytes derived from fresh and in vitro cultured preantral and early antral ovarian follicles. Theriogenology, 54, 2: 247-260, 2000

DROD Andrzej
O potrzebie wprowadzenia zasad zrwnowaonej produkcji zwierzcej w grach. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, 21-22, 2000

BAROWICZ Tadeusz
O wodzie w ywieniu wi - raz jeszcze. Trzoda Chl., 38 (8-9): 131-135, 2000

ZAJC Jan
Obornik krliczy. Agrochemia, 12 (468): s. 21, 2000

KORMAN Kazimierz
Obserwacje nad przebiegiem sprzeday produkcji owczarskiej w ZZD Kouda Wielka. Zesz. Nauk. AR Wrocaw, 399: 27-36, 2000

BORYS Bronisaw, BORYS Andrzej
Obserwacje wartoci rzenej i waciwoci misa jagnit typu mlecznego i tuczonych do masy ciaa 35-40 kg. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, 45-46, 2000

GORNOWICZ Ewa, STANISAWSKI Piotr
Ocena biologicznej wartoci pokarmowej mieszanek paszowych z udziaem rnych stymulatorw wzrostu w odchowie kurczt brojlerw - Greenline TN, nowa koncepcja w Polsce. Pol. Drob., 5: 34-35, 2000

SMALEC Elbieta, MAZANOWSKI Adam
Ocena cech misnych 12-tygodniowych gsi o rnym pochodzeniu. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 229-234, 2000

BEDNARCZYK Marek, AKOTA Pawe, SIWEK Maria, CZEKALSKI Przemysaw
Ocena chimeryzmu kur w oparciu o rne kryteria. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 214-215, 2000

KINAL Stefania, PALECZEK Barbara, KORNIEWICZ Adolf, PRE Jerzy
Ocena dwch poziomw magnezu w dawkach pokarmowych owiec matek. Mat. midz. XXV semin.: Chemia dla rolnictwa. Velke Losiny (Czechy), 05-08.12.2000, 2: 62-66, 2000

BEDNARCZYK Marek, SOCHANIK Aleksander, AKOTA Pawe, SIWEK Maria
Ocena ekspresji genw Luc i GFP w komrkach blastodermalnych kury in vitro. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 216-217, 2000

LASZCZKA Andrzej
Ocena jakoci nasienia na podstawie pomiarw emisji fotonowej. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, 9-10, 2000

DROD Andrzej
Ocena mlecznoci mieszacw F1 polskiej owcy grskiej z trykami wschodniofryzyjskimi wedug standardw ICAR obowizujcych w Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 11, 2000

PIRKOWSKA Magorzata, ZO Andrzej
Ocena parametrw jakoci skr jenocich w zalenoci od ywienia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 53: 163-169, 2000

GAWCKI Witold, GORNOWICZ Ewa
Ocena podstawowego skadu chemicznego mini kurczt brojlerw pochodzcych z rnych hodowli zagranicznych. Gosp. Misna, 7: 42-44, 2000

BUGNO Monika, SOTA Ewa, KOCIELNY Mariusz
Ocena polimorfizmu regionw jderkotwrczych koni rasy huculskiej i penej krwi angielskiej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 50: 11-17, 2000

AK Grzegorz, SZYNDLER-NDZA Magdalena
Ocena przyyciowa knurw i loszek hodowlanych w kraju. Trzoda Chl., 8-9: 33-37, 2000

ECKERT Robert, AK Grzegorz
Ocena przyyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny wi. Wyd. wasne IZ, Krakw, 18: 57-74, 2000

ECKERT Robert, SZYNDLER-NDZA Magdalena
Ocena przyyciowa modych knurw i loszek. Prz. Hod., 6: 28-29, 2000

ECKERT Robert, SZYNDLER-NDZA Magdalena
Ocena przyyciowa modych knurw. Stan hodowli i wyniki oceny wi. Wyd. wasne IZ, Krakw, 18: 39-56, 2000

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Ocena uytkowoci rozpodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny wi. Wyd. wasne IZ, Krakw, 18: 15-38, 2000

ZAJC Jan
Ocena uytkowoci rozpodowej, tucznej i rzenej krlikw w stacji kontroli w ZD Chorzelw. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 45-54, 2000

RӯYCKI Marian, TYRA Mirosaw
Ocena uytkowoci tucznej i rzenej w stacjach kontroli. Trzoda Chl., 7: 28-32, 2000

ARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, TRELA Jan, CZAJA Hanna:
Ocena wartoci hodowlanej buhajw rasy czarno-biaej i czerwono-biaej po wzgldem cech mlecznych (kwiecie - wrzesie 1999 r.) Ocena wartoci hodowlanej buhajw pod wzgldem cech wydajnoci mlecznej i pokroju. Wyd. wasne IZ, Krakw, 21: 5-60, 2000

ARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, TRELA Jan, CZAJA Hanna
Ocena wartoci hodowlanej buhajw rasy czarno-biaej i czerwono-biaej po wzgldem cech mlecznych (padziernik 1998 - marzec 1999 r.) Ocena wartoci hodowlanej buhajw pod wzgldem cech wydajnoci mlecznej i pokroju. Wyd. wasne IZ, Krakw, 20: 5-72, 2000

ARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, WJCIK Piotr, CZAJA Hanna
Ocena wartoci hodowlanej buhajw rasy czarno-biaej i czerwono-biaej pod wzgldem cech pokroju (kwiecie 1999 - wrzesie 1999 r.) Ocena wartoci hodowlanej buhajw pod wzgldem cech wydajnoci mlecznej i pokroju. Wyd. wasne IZ, Krakw, 20: 73-132, 2000

ARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, TRELA Jan, CZAJA Hanna
Ocena wartoci hodowlanej buhajw rasy czarno-biaej i czerwono-biaej pod wzgldem cech pokroju (padziernik 1999 - marzec 2000 r.) Ocena wartoci hodowlanej buhajw pod wzgldem cech wydajnoci mlecznej i pokroju. Wyd. wasne IZ, Krakw, 21: 61-123, 2000

JAGUSIAK Wojciech, ?ARNECKI Andrzej, WJCIK Piotr, CZAJA Hanna
Ocena wartoci hodowlanej buhajw rasy polskiej czerwonej pod wzgldem cech pokroju (padziernik 1999 - marzec 2000). Wyniki oceny wartoci hodowlanej buhajw. Wyd. wasne IZ, Krakw, 37: 35-42, 2000

JAGUSIAK Wojciech, ARNECKI Andrzej, WJCIK Piotr, CZAJA Hanna
Ocena wartoci hodowlanej buhajw rasy simentalskiej pod wzgldem cech pokroju (padziernik 1999 - marzec 2000). Wyniki oceny wartoci hodowlanej buhajw. Wyd. wasne IZ, Krakw, 37: 21-27, 2000

RӯYCKI Marian, AK Grzegorz
Ocena wartoci hodowlanej wi metod BLUP - model zwierzcia. Prz. Hod., 6: 26-27, 2000

GAWCKI Witold
Ocena wartoci kurczt brojlerw po rnych stadach rodzicielskich utrzymywanych na terenie Polski - test nr 2/2000. Pol. Drob., 9, 12: 6-8, 2000

CHOROSZY Bogumia, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, BREJTA Wadysaw
Ocena wartoci opasowej i rzenej razwek rnych genotypw wypasanych na uytkach zielonych w rejonie Bieszczadw. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 16-21, 2000

GORNOWICZ Ewa
Ocena wartoci pokarmowej mieszanki paszowej z udziaem koncentratu sylimaryny 80% w odchowie kurczt brojlerw. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 413-414, 2000

GAWCKI Witold
Ocena wartoci uytkowej kurczt brojlerw pochodzcych po rnych stadach rodzicielskich kur misnych utrzymywanych na terenie Polski - test nr 1/2000. Pol. Drob., 9, 6: 10-12, 2000

DANIELAK-CZECH Barbara
Ocena wpywu zmian kariotypu na podno wi z uwzgldnieniem strat ekonomicznych. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, 168-169, 2000

WʯYK Stanisaw
Ochrona rodowiska - mylenie globalne - wdroenia lokalne. Hod. Drobiu, 9: 24-25, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Ochrona rodowiska a ceny zb jako bariera intensyfikacji produkcji zwierzcej. Mat. midz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzcej z uwzgldnieniem ochrony rodowiska. IBMER, Warszawa, 30.06.2000, 20-31, 2000

GAWCKA Krystyna
Ochrona rodowiska a intensywna produkcja drobiu. Pol. Drob., 9: 12-13, 2000

HERBUT Eugeniusz, KRAWCZYK Wojciech
Odchody brojlerw z klatkowego utrzymania kur to powany problem. Pol. Drob., 3: 12-13, 2000

RACHWA Alina
Odchody drobiowe a zdrowotno i produkcyjno ptakw oraz ochrona rodowiska. Pol. Drob., 7: 5-6, 2000

KSIKIEWICZ Juliusz
Odchw kaczek. Wyd. WODR osiw, 3-28, 2000

GAWCKA Krystyna
Oddzia Badawczy Drobiarstwa Zakrzewo k.Poznania. Obecne zakady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 134-140, 2000

YSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia
Oddziaywanie ciekw oczyszczonych z fermy trzody chlewnej nalecej do ZD IZ Instytutu Zootechniki w Kobaczu na ekosystem rodkowej Poni wraz z dorzeczem. Mat. konf. nauk.: Oceanografia od wiedzy do praktyki. Gdynia, 14-16.06.2000, s. 43, 2000

SMALEC Elbieta, WJCIK Ewa, ANDRASZEK Katarzyna, KSIKIEWICZ Juliusz
Odlegoci fenotypowe midzy grupami kaczek wyznaczone na podstawie zmiennoci obrazu frakcji biakowych surowicy krwi. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 159-167, 2000

KAMYCZEK Marian
Odsadza w 4. tygodniu! Top Agrar, 11: 23-24, 2000

TYRA Mirosaw, RӯYCKI Marian
Odziedziczalno cech rozpodowych rnych ras wi. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: s. 387, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Ograniczanie otuszczenia tusz wiskich oraz poprawa wartoci dietetycznej misa wieprzowego poprzez regulacj aktywnoci tarczycy na drodze pokarmowej. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 117-120, 2000

BRZSKA Franciszek
Ograniczenia stosowania antybiotykw paszowych w przemyle paszowym i produkcji mieszanek paszowych. Pol. Drob., 6: 13-14, 2000

BRZSKA Franciszek
Ograniczenie stosowania antybiotykw paszowych w ywieniu zwierzt. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 51-59, 2000

KRZYCIN Piotr
Okrelenie absorpcji beta-globulin i immunoglobulin IgG oraz ekspresji warunkujcych je genw u jagnit przy wykorzystaniu markerw antygenowych. Mat. II Symp. Doktorantw: Postpy genetyki i metod hodowli zwierzt. Pozna, 26-27.09.2000,, s. 29, 2000

ECKERT Robert, AK Grzegorz
Okrelenie efektywnoci produkcji w krzyowaniu czterorasowym wi przy zastosowaniu ras: wbp, pbz, Duroc, Pietrain, Hampshire i linii 990. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 8, 2000

SMORG Zdzisaw
Okrelenie i regulacja pci gamet i zarodkw. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, s. 42, 2000

RACHWA Alina, GORNOWICZ Ewa, KIECZEWSKI Krzysztof
Okrelenie optymalnego poziomu wapnia w mieszankach penoporcjowych dostosowanego do zmieniajcych si potrzeb produkcyjnych towarowych kur nienych. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 37, 2000

MICHNA Gustaw, WGLARZY Karol
Okrelenie prawidowej struktury produkcji pasz objtociowych dla byda w aspekcie ekonomicznym. Zesz. Nauk. Polit. Opolskiej, 44, Budownictwo, 260: 291-297, 2000

PASCHMA Jolanta
Okrelenie rnic midzy dziaaniem -karotenu i witaminy A na potencjaln podno i pniejsz uytkowo rozpodow loszek pierwiastek. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 27, 2000

POTOWICZ Katarzyna
Okrelenie wpywu dugoci odchowu na wybrane cechy tuszki i misa kurczt brojlerw. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 277-278, 2000

WALCZAK Jacek
Okrelenie wpywu poziomu dobrostanu rosncych wi na warto poubojow tusz. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 238-242, 2000

KORNIEWICZ Adolf, DOBRZASKI Zbigniew, KOACZ Roman, TRONINA Stefan, KORNIEWICZ Daniel, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk
Olej rybny i rolinny na noniku humusowo mineralnym w ywieniu tucznikw. Mat. XXIX Sesji ywienia Zwierzt KNZ PAN: ywienie zwierzt jako czynnik modyfikujcy przemiany w acuchu troficznym: pasza - zwierz - czowiek. SGGW-Rogw, 27-28.09.2000, ss. 2, 2000

STRZETELSKI Juliusz, OSIGOWSKI Stanisaw
Opas byda kukurydz. Top Agrar, 6: 10-12, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Opacalno produkcji wi w 1999 roku - rne jej aspekty i wskaniki. Trzoda Chl., 1: s. 9, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Opacalno tuczu wi w gospodarstwach rnego typu i jej wpyw na poda oraz jako ywca. Trzoda Chl., 6: s. 16, 2000

KARETA Wiesaw, CZECH Krzysztof, CEGA Mirosaw
Opracowanie i wykorzystanie wybranych metod biotechnicznych w rozrodzie kz. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 42, 2000

KTSKA Lucyna
Opracowanie metod kilkudniowej hodowli in vitro zygot bydlcych przy zastosowaniu wsphodowli z komrkami somatycznymi. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, s. 37, 2000

ECKERT Robert, RӯYCKI Marian, ORZECHOWSKA Barbara
Opracowanie metody oceny wartoci hodowlanej knurw na podstawie wynikw uytkowoci rzenej ich potomstwa okrelanej w zakadach misnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 5, 2000

WAJDA Elbieta
Opracowanie metody oznaczania pci zarodkw byda przy uyciu acuchowej reakcji polimerazowej (PCR). W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, 56-57, 2000

GAJDA Barbara, SMORG Zdzisaw
Opracowanie metody witryfikacji morul i blastocyst wiskich uzyskanych in vivo i in vitro. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 40, 2000

GAJDA Barbara
Opracowanie metody witryfikacji morul i blastocyst wiskich uzyskanych in vivo i in vitro. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, 55-56, 2000

GOGOL Piotr
Opracowanie metody zamraania nasienia krlika. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 41, 2000

YSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej
Opracowanie modelu fermy limaka z zastosowaniem optymalnej dla warunkw krajowych technologii produkcji. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 45, 2000

WAWRZYCZAK Stefan, WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej
Opracowanie modelu fermy trzody chlewnej z wykorzystaniem proekologicznych technologii produkcji. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 55, 2000

MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek
Opracowanie nowego sposobu ochrony prosit przed przygnieceniem przez macior w tradycyjnym kojcu porodowym Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 351-360, 2000

DYMARSKI Ireneusz, JAKUBOWSKA Anna, JADEWSKI Jzef, TRELA Jan
Opracowanie systemu doskonalenia zarodowych stad byda mlecznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod rozrodu. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 2, 2000

SKRZYSZOWSKA Maria
Opracowanie zmodyfikowanej metody dzielenia blastocyst krliczych i bydlcych. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, 52-53, 2000

GORNOWICZ Ewa, RACHWA Alina, ANDERS Elbieta, KIECZEWSKI Krzysztof
Optymalizacja programu ywieniowego kurczt brojlerw. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 38, 2000

WALCZAK Jacek, KRAWCZYK Wojciech
Optymalizacja technologii odchowu warchlakw z wykorzystaniem posadzek samospawialnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 56, 2000

MANDECKA Boena
Organizacja bazy paszowej dla krw wysokoprodukcyjnych w ZD IZ Meno. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i ywienia byda mlecznego. Meno, 30.03.2000. Krakw - Meno, 3-26, 2000

MALINOWSKI Eugeniusz
Organizacja produkcji pasz i zasady pozyskiwania mleka wysokiej jakoci w ZZD Kobacz. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu byda mlecznego i misnego. Kobacz, 10-11.05.2000. Krakw - Kobacz, 35-55, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Organizacyjne i ekonomiczne przygotowanie producentw trzody chlewnej do integracji z UE. Trzoda Chl., 4: s. 12, 2000

DROD Andrzej
Oscypek. Caseus, 1, supl.: Le Schede di Caseus 68, 2000

DROD Andrzej
Oscypek. Caseus, 3: 8-12, 2000

ROBORZYSKI Maciej, KIE Wojciech, KRUPISKI Jdrzej, KNAPIK Jan
Owce rasy Bergschaf i Weisse Alpenschaf w programie poprawy wartoci uytkowej polskiej owcy grskiej i owcy pogrza. Prz. Hod., 6: 34-36, 2000

TYRA Mirosaw, RӯYCKI Marian
Parametry genetyczne cech rozpodowych rnych ras wi. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 7, 2000

OSTROWSKI Romuald
Pastwiskowe ywienie byda mlecznego. Por. Gosp., 5: s. 20, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Pasza - tucznik - czowiek. Trzoda Chl., 38 (5): 59-60, 2000

RZSA Janusz, SECHMAN Andrzej, BEDNARCZYK Marek, MIKA Maria, ROSISKI Andrzej, PACZOWSKA-ELIASIEWICZ Helena
Pattern of plasma thyroid and gonadal hormones, concentration during embryogenesis in two strains of white Italian geese. Brit. Poultry Sci., Supl., 41: 35-36, 2000

STASINIEWICZ Teofila, STRZETELSKI Juliusz, KOWALCZYK Jan, OSIGOWSKI Stanisaw, PUSTKOWIAK Henryk
Performance and meat quality of fattening bulls fed complete feed with rapeseed oil cake or linseed. J. Anim. Feed Sci., 9 (1): 283-296, 2000

KIE Wojciech
Perspektywy hodowli owiec w Bieszczadach. Mat. midzyn. symp. nauk.: Karpaty przyjazne aktywnoci w zakresie hodowli, ekologii i przedsibiorczoci. Lesko, 30.06-02.07.2000,, 121-127, 2000

WʯYK Stanisaw, CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Jzefa
Perspektywy krajowe i eksportowe dla misa drobiowego i jaj w latach 2000-2006. Biul. Inf. IZ, 38, 4: 75-89, 2000

ORZECHOWSKA Barbara
Phenotypic and genetic correlations between backfat thickness and loin eye area measurements and tissue composition of half-carcass and its cuts. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 45-55, 2000

ORZECHOWSKA Barbara
Phenotypic and genetic correlations between measurement of backfat thickness and tissue content of primal cuts. Proc. 51st Annual Meeting of EAAP, Haga, Holandia, 21-24.08.2000., Book of Abstracts, 6: s. 320, 2000

GAWCKA Krystyna
Pielgnacja kogutw w stadach rodzicielskich kur misnych. Pol. Drob., 9: 34-35, 2000

ROSISKI Andrzej
Pierwsza wiatowa Konferencja Drobiu Wodnego. Taichung (Tajwan), 1-4.12.1999. Pol. Drob., 1: 24-25, 2000

ECKERT Robert
Planowanie produkcji w fermach utrzymujcych 50-100 loch Trzoda Chl., 1: 14-17, 2000

DUNIEC Marian, RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Maria Jolanta, KOCIELNY Mariusz
PLB-8 - a newly detected antigen of the A blood group system in cattle. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 21-28, 2000

WʯYK Stanisaw
Pluskwa milenijna a brana drobiarska. Prz. Hod., 4: 15-16, 2000

STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, KRAWCZYK Katarzyna, OSTROWSKI Romuald, CHOROSZY Zenon, LIPIARSKA Elbieta, MACIASZEK Katarzyna, NIWISKA Barbara
Pobranie skadnikw pokarmowych przez krowy mamki i cielta mieszace wielorasowe oraz ocena wynikw ich ywienia wedug systemu INRA w okresie letnim i zimowym. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 97-121, 2000

PASCHMA Jolanta
Podstawowe wskaniki produkcyjne wi rosncych ywionych dawkami pokarmowymi z udziaem mieszanek zioowych. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw, 329-330, 2000

KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKI Andrzej
Podstawy ywienia cielt. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i ywienia byda mlecznego. Meno, 30.03.2000, 55-69, 2000

WAWRZYCZAK Stefan
Podstawy ywienia krw zasuszonych z wykorzystaniem mieszanek penodawkowych. Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesne systemy ywienia byda mlecznego. Piotrkw Trybunalski, 12.01.2000, 9-19, 2000

KAMISKA Barbara Z., BRZSKA Franciszek, SKRABA Bogumia
Poekstrakcyjna, frakcjonowana ruta rzepakowa o podwyszonej zawartoci biaka w ywieniu brojlerw. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 101-104, 2000

KOZUBSKA-SOBOCISKA Anna
Polimorfizm chromosomw pciowych u wybranych gatunkw z rodziny Bovidae. Mat. II Symp. Doktorantw: Postpy genetyki i metod hodowli zwierzt. Pozna, 26-27.09.2000,, s. 67, 2000

SASIMOWSKI Ewald, NOGAJ Anna, KOLSTRUNG Ryszard, PIETRZAK Sawomir, NOGAJ Jan
Polimorfizm niektrych bia?ek osocza w populacji kucw feliskich. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 31-41, 2000

RADKO Anna
Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA u byda rasy ncb i nczb. Mat. II Symp. Doktorantw: Postpy genetyki i metod hodowli zwierzt. Pozna, 26-27.09.2000,, s. 36, 2000

ANDERS Elbieta
Polska Norma na jaja spoywcze - obowizek stosowania od 1 stycznia 2000 roku. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 1: 5-9, 2000

WʯYK Stanisaw
Polski Oddzia wiatowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PO WPSA). Pol. Drob., 4: s. 34, 2000

MATUSZEWSKA Ewa
Poprawa dobrostanu loch w czasie porodu i odchowu prosit. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw, 319-320, 2000

ZO Andrzej, SAWO Jerzy, BIELASKI Pawe, ZAJC Jan, KALETA Tadeusz
Poprawa komfortu utrzymania lisw niebieskich na krajowych fermach oraz wytworzenie populacji zwierzt ufnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 47, 2000

TRELA Jan
Poprawa produkcyjnoci mlecznej i misnej byda metodami hodowlanymi z wykorzystaniem krzyowania towarowego. Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji byda mlecznego. Meno, 26.05.2000,, 1-16, 2000

PIETRAS Mariusz
Poprawa walorw dietetycznych misa kurczt brojlerw na drodze ywieniowej. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki ywnociowej i nauki o zywieniu czowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 261, 2000

STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, STASINIEWICZ Teofila, OSIGOWSKI Stanisaw
Poprawa walorw zdrowotnych misa woowego poprzez zastosowanie tuszczw rolinnych w dawkach pokarmowych dla opasanych buhajkw. Mat. XXIX Sesji ywienia Zwierzt KNZ PAN: ywienie zwierzt jako czynnik modyfikujcy przemiany w acuchu troficznym: pasza - zwierz - czowiek. SGGW-Rogw, 27-28.09.2000, s. 97, 2000

TOMCZYK-WRONA Iwona, CZAJA Hanna, SZEWCZYK Andrzej
Porwnanie efektywnoci rnych metod selekcji koni huculskich. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 4, 2000

KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYCZAK Stefan
Porwnanie produkcyjnoci i zachowania si krw z cieltami rasy Herford oraz Limousine w systemie utrzymania pastwiskowego. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 59, 2000

GACEK Leszek, LASEK Adam
Porwnanie temperamentu modych lisw polarnych niebieskich z temperamentem samic. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 138-141, 2000

BEDNARCZYK Marek, KIECZEWSKI Krzysztof, SZWACZKOWSKI Tomasz
Porwnanie wartoci hodowlanej kur nienych, szacowanej na podstawie indeksu rodzinnego i modelu zwierzcia. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 2000

ECKERT Robert, ORZECHOWSKA Barbara, BLICHARSKI Tadeusz
Porwnanie wartoci rzenej tucznikw pochodzcych od knurw rnych ras na podstawie wynikw oceny prowadzonej w zakadach misnych. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 59-67, 2000

MAZANOWSKI Adam, SZUKALSKI Grzegorz
Porwnanie wynikw reprodukcji gsi mieszacw i gsi biaych koudzkich w drugim okresie nienoci. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 141-156, 2000

KOS Kamila, BERNACKI Zenon, BIELISKA Halina
Porwnanie wzrostu gsi Biaych Koudzkich z rodw hodowlanych W11 i W33 do 17 tygodnia ycia. Mat. konf. nauk.-techn.: Moliwoci doskonalenia jakoci misa i pierza gsiego oraz sposobw ich zagospodarowania na tle uwarunkowa produkcyjnych i rynkowych. Inowrocaw, 12-13.10.2000,, s. 18, 2000

BEDNARCZYK Marek
Poszukiwanie nowych cech selekcyjnych i modelu oceny wartoci hodowlanej kur nienych w oparciu o metody genetyki populacji i genetyki molekularnej. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 17, 2000

BORYS Bronisaw, MANDECKA Boena, ORZECHOWSKA Wanda, SIEKIERZYCKI Zbigniew
Potencja rozpodowy maciorek mieszacw owiec merynosowych z rnym udziaem genotypu plennej owcy romanowskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, 104-105, 2000

SKRZYSZOWSKA Maria
Potencja rozwojowy zarodkw bydlcych uzyskanych metod ICSI, wpyw dawcw gamet oraz jakoci plemnikw. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, 60-61, 2000

RZEPECKI Rafa, SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania
Poziom cech indeksowych tryczkw i maciorek testowanych w 1998 roku. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, s. 93, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Jzefa, WʯYK Stanisaw
Poziom cholesterolu w jajach rodzimych ras kur. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 268-270, 2000

RACHWA Alina
Poziom wapnia w paszy a wydajno towarowych kur nienych w okresie od 21 do 72 tygodnia ycia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: s. 424, 2000

ROLEWSKA Aleksandra, BORYS Bronisaw, KOWALISZYN Bogna
Poziom wybranych skadnikw biochemicznych w krwi tuczonych jagnit w zalenoci od metody ywienia, standardu wagowego i pci oraz jego wspzaleno z wartoci rzen i jakoci misa. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, 51-52, 2000

SIKORA Jacek, SKRZYALA Irena, WGLARZY Karol
Praca hodowlana i przetwrstwo mleka koziego prb poprawy ekonomiki hodowli kz. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 50-53, 2000

MAZANOWSKI Adam, KSIKIEWICZ Juliusz
Prace nad tworzeniem mieszacw towarowych gsi. Prz. Hod., 6: 40-43, 2000

SOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, PIETRASZEWSKA Jolanta, KOZUBSKA-SOBOCISKA Anna
Preliminary identification of the fragile X in two crossbred cows. Vet. Med., Czechy, 45(10-11): 7-9, 2000

SOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, PIETRASZEWSKA Jolanta, KOZUBSKA-SOBOCISKA Anna
Preliminary identification of the fragile X in two crossbred cows. Proc. 14th Colloq. Cytogenet. Domest. Anim. Brno (Czechy), 27-30.06.2000,, Abstr. s. 32, 2000

GORNOWICZ Ewa
Preparaty zakwaszajce w ywieniu kurczt brojlerw. Pol. Drob., 8: 4-5, 2000

ROSISKI Andrzej, KORMAN Kazimierz
Problemy z produkcj gsi. Pol. Drob., 3: 24-25, 2000

KORELESKI Jerzy, URBACZYK Jerzy, STRZETELSKI Juliusz, HANCZAKOWSKI Piotr
Problemy ywienia zwierzt gospodarskich w wietle bada Instytutu Zootechniki. Prz. Hod., 12: 1-4, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Produkcja i rynek zb czynnikiem decydujcym o sytuacji ekonomicznej producentw trzody chlewnej. Trzoda Chl., 12: s. 9, 2000

OKULARCZYK Stanisawa, GOWACKA Anna, KAPON Bogumia, SZUMIEC Anna
Produkcja wieprzowiny w warunkach polskich z uwzgldnieniem dostosowa do Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk-techn.: Dostosowanie jakoci produkcji zwierzcej do wymogw UE. ODR Sitno, 14.04.2000, 2-23, 2000

YSAK Andrzej, KORELESKI Jerzy, HANCZAKOWSKI Piotr
Produkcja zwierzca jako czynnik ksztatujcy czysto rodowiska i jako surowcw pochodzenia zwierzcego. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 63-79, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Produkcja zwierzca wysokiej jakoci dziaalnoci rentown. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 42-45, 2000

HERBUT Eugeniusz, WʯYK Stanisaw
Proekologiczna i energooszczdna technologia chowu kurczt brojlerw. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw, 71-88, 2000

WALCZAK Jacek
Proekologiczne technologie utrzymania wi. Mat. semin: Ekonomiczne i ekologiczne problemy produkcji trzody chlewnej. Rossocha, 7.04.2000, 15-30, 2000

SMORG Zdzisaw
Prof. Andrzej Laszczka - prezentacja dorobku. Mat. konf. nauk. z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki: Uwarunkowania rodowiskowe rozrodu u samcw zwierzt gospodarskich. Balice, 16-17.11.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 13-16, 2000

MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek
Promienniki gazowe, alternatywny sposb dogrzewania budynkw. Trzoda Chl., 8-9: 166-168, 2000

MICHALAK Bazyli Wiesaw
Proporcja cakowitej kazeiny do sumy biaek serwatki i czas krzepnicia mleka krw, crek buhajw heterozygotycznych pod wzgldem genw -laktoglobuliny i ?-kazeiny. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 66, 2000

SZYMCZYK Beata, SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr
Prozdrowotne waciwoci jaj kurzych wzbogaconych w sprzony kwas linolowy (SKL). Pol. Drob., 5: 14-15, 2000

BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek
Prby ograniczenia zawartoci cholesterolu w masie tucznikw. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw, 283-286, 2000

BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz
Przeciwutleniajce dziaanie witaminy E u tucznikw ywionych mieszank z udziaem nasion lnu. Roliny Oleiste, 21, (2): 685-694, 2000

HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata, SZCZUREK Witold
Przegld podstawowych skadnikw pokarmowych pasz na poziom cholesterolu w tkankach zwierzt. Prz. Hod., 9: 21-23, 2000

ZAJC Jan
Przegld wykonanych i obecnie prowadzonych bada w Zakadzie Zwierzt Futerkowych. Prz. Hod., 6: 46-49, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Przemiany energetyczne u wi. Trzoda Chl., 38 (7): 54-55, 2000

RACHWA Alina
Przewidywane kierunki doskonalenia cech uytkowych towarowych kur nienych. Oglnopol.Inf. Drob., 4: 20-25, 2000

SKRZYALA Irena, WGLARZY Karol, KLCZEK Czesawa
Przydatno kiszonek w dawkach pokarmowych dla kz. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 25, 2000

ECKERT Robert
Przydatno knurw rnych ras do produkcji materiau rzenego - cz I. Trzoda Chl., 5: 29-33, 2000

ECKERT Robert
Przydatno knurw rnych ras do produkcji materiau rzenego - cz II. Trzoda Chl., 6: 28-32, 2000

AK Grzegorz, RӯYCKI Marian
Przydatno metody BLUP do szacowania wartoci hodowlanej wi ocenianych w stacjach kontroli uytkowoci rzenej trzody chlewnej w porwnaniu z metod indeksow. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 6, 2000

PUCIENNICZAK Grayna, PUCIENNICZAK Andrzej, BEDNARCZYK Marek
Przydatno polimorfizmu DNA genomowego i wewntrz powtarzajcych si sekwencji Xho-Xho do rozrnienia genetycznego kur o duej i maej produkcji jaj. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 227-228, 2000

ECKERT Robert
Przydatno rasy Duroc do produkcji dobrej jakoci ywca wieprzowego. Trzoda Chl., 12: 20-22, 2000

GREGA Tadeusz, SADY Marek, KRASZEWSKI Juliusz
Przydatno technologiczna mleka krw rasy Simental. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 331-339, 2000

MAZANOWSKI Adam
Przydomowy chw drobiu wodnego szans na dodatkowy dochd. Pol. Drob., 7: 28-29, 2000

ZO Andrzej
Przykadowe dawki pokarmowe dla modych lisw polarnych w okresie od odsadzenia do skrowania. Hod. Zwierz. Futerk., 5(7): 10-12, 2000

SMORG Zdzisaw, GOGOL Piotr, KTSKA Lucyna, RYSKA Boenna, JADEWSKI Jzef, DYMARSKI Ireneusz
Przyyciowe uzyskiwanie bydlcych oocytw pod kontrol USG - moliwoci i ograniczenia metody. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 36-40, 2000

WALCZAK Jacek
Rachunek w kojcu. Farmer, 3: 6-7, 2000

KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKI Andrzej
Racjonalne ywienie jaowizny. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i ywienia byda mlecznego. Meno, 30.03.2000, 70-75, 2000

STRZETELSKI Juliusz
Racjonalne ywienie wysoko wydajnych krw ras mlecznych. Mat. semin.: Chw krw w aspekcie ekonomiki produkcji i jakoci mleka. Szczyrk, 10.10.2000. Wyd. IZ ZZD Lipowa, 15-43, 2000

HERBUT Eugeniusz, SOSNWKA-CZAJKA Ewa, PIETRAS Mariusz
Reakcja produkcyjna i fizjologiczna kurczt brojlerw na stres zimna. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 63, 2000

MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon
Rearing and fattening performance of variously fed crossbreds of Muscovy drakes and Pekin-type ducks. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 181-199, 2000

MAZANOWSKI Adam
Rearing performance of quadruple crossbreds produced using White Kouda and regional varietes of geese. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 65-83, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna
Recenzja ksiki "Chw drobiu". Oglnopol. Inf. Drob., 2: 124-125, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Refleksje na temat awarii elektrowni atomowych, skaenia radioizotopami pasz i zwierzt oraz moliwoci ich detoksykacji. Trzoda Chl., 38 (2): 103-105, 2000

BRZSKA Franciszek, PYSKA Helena, BRZSKA Barbara, ZYZAK Wacaw
Regulacja poziomu jodu w mleku poprzez ywienie jodowe krw. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki ywnociowej i nauki o ywieniu czowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 128, 2000

OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, KAWCKA Maria, KAMYCZEK Marian, RӯYCKI Marian
Relationship between fattening and meat value and sexual activity traits of boars. Proc. 51st Annual Meeting of EAAP, Haga, Holandia, 21-24.08.2000., Book of Abstracts, 6: s. 337, 2000

OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, KAWCKA Maria, RӯYCKI Marian, KAMYCZEK Marian
Relationship between sexual activity of young boars and their semen traits. Proc. 51st Annual Meeting of EAAP, Haga, Holandia, 21-24.08.2000., Book of Abstracts, 6: s. 338, 2000

CZARNECKI Roman, RӯYCKI Marian, KAWCKA Maria, OWSIANNY Jacek, KAMYCZEK Marian, DELIKATOR Barbara
Relationship between testes size of young boars and their fattening and meat value. Proc. 51st Annual Meeting of EAAP, Haga, Holandia, 21-24.08.2000. Book of Abstracts,, 6: s. 338, 2000

ZO Andrzej, NIEDWIADEK Stanisaw, BIELASKI Pawe, ZAJC Jan
Restricted feeding of blue foxes (Alopex lagopus) prior to reproduction. Scientifur, Abstr., 24, 1: s. 40, 2000

LASZCZKA Andrzej
Roczniki Naukowe Zootechniki - historia i stan obecny. Informacja, wdraanie, wydawnictwa. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 210-212, 2000

KARETA Wiesaw, CEGA Mirosaw
Rola metod biotechnicznych w wykorzystywaniu potencjau rozrodczego owiec i kz. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 152-155, 2000

TOMCZYK-WRONA Iwona
Rola programu zachowawczego w hodowli koni huculskich. Mat. konf. nauk.-techn., Tarnw, 2.12.2000,, ss. 3, 2000

KLCZEK Czesawa
Rola uytkw zielonych w produkcji pasz i ochronie rodowiska w rejonie podgrskim. Mat. konf. nauk.-techn.: Wykorzystanie obszarw podgrskich dla proekologicznej produkcji rolniczej. Grodziec lski, 10.05.2000, 17-33, 2000

BREJTA Wadysaw
Rola Zootechnicznego Zakadu Dowiadczalnego Rymanw w hodowli byda rasy simentalskiej i koni huculskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla byda simentalskiego i koni huculskich - szans dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Uni Europejsk. Rymanw, 26.09.2000. Krakw, 3-8, 2000

PIESZKA Marek, BRZSKA Franciszek
Rozkad waczowy in sacco suchej masy i biaka poekstrakcyjnych rut sojowej i rzepakowej chronionych solami wapniowymi wyszych kwasw tuszczowych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 81-84, 2000

YSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, KUSA Arkadiusz
Rozmiary ciaa i inne utylitarne cechy 3-letniego karpia (Cyprinus carpio, L.) w rnych warunkach chowu stawowego. Mat. midz. konf.: Sodkowodna akwakultura w centralnej i wschodniej Europie. Kijw (Ukraina), 18-21.09.2000,, 17-20, 2000

MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, YSAK Andrzej
Rozrd limaka winniczka (Helix pomatia L.) w warunkach wychowu fermowego.  Mat. XVI Kraj. Semin. Malakologiczne. Hel, 20-22.09.2000, 38-40, 2000

KLESZCZY?SKA-LENDA Anna
Rozwj Kadry Naukowej. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 215-249, 2000

PIESZKA Marek, BRZSKA Franciszek
Rumen degrability and intestinal digestibility of rapeseed meal protein and dry matter protected by calcium salts of fatty acids. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 279-292, 2000

KORNIEWICZ Adolf, DOBRZASKI Zbigniew, KOACZ Roman, TRONONA Stanisaw, KORNIEWICZ Daniel, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk
Rybny koncentrat tuszczowo-mineralny (RKT-M) w ywieniu tucznikw. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 143-160, 2000

ZAJC Jan
Rynek krliczy. Podkarpacki Mag. Roln., Biul. ODR Iwonicz, 1 (95): 11-12, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Rynkowe i produkcyjne uwarunkowania opacalnoci hodowli i chowu byda mlecznego. Mat. semin.: Chw krw w aspekcie ekonomiki produkcji i jakoci mleka. Szczyrk, 10.10.2000. Wyd. IZ ZZD Lipowa, 2-14, 2000

BRZSKA Franciszek
Rys historyczny i wyniki dziaalnoci naukowo-wdroeniowej Zakadu Paszoznawstwa i Surowcw Pochodzenia Zwierzcego IZ. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 27-41, 2000

YSAK Andrzej
Samodzielna Pracownia Biologii Ryb i rodowiska Wodnego. Dawne zakady i pracownie naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 193-195, 2000

MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia
Samodzielna Pracownia Hodowli Jedwabnikw. Dawne zakady i pracownie naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 161-163, 2000

BOCHENEK Micha, SKRZYSZOWSKA Maria, SMORG Zdzisaw
Seksowanie nasienia buhajw. Prz. Hod., 6: 14-16, 2000

WJCIK Piotr
Selekcja byda mlecznego - wymys czy potrzeba. Cz. I. Chw Byda, 10: 11-12, 2000

WJCIK Piotr
Selekcja byda mlecznego - wymys czy potrzeba. Cz. II. Chw Byda, 11: 23-24, 2000

BORYS Bronisaw, MROCZKOWSKI Sawomir, JARZYNOWSKA Anna
Skad i waciwoci funkcjonalne mleka owiec w okresie ywienia letniego i zimowego. Zesz. Nauk. AR Wrocaw, 399: 83-90, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Skadniki mineralne w zywieniu wi. Trzoda Chl., 38 (6): 63-66, 2000

BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, OSIGOWSKI Stanisaw, MACIASZEK Katarzyna
Skuteczno bakteryjnego preparatu Probios w ywieniu intensywnie opasanych buhajkw. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 157-167, 2000

KORELESKI Jerzy
Skuteczno enzymw paszowych w ywieniu drobiu. Hod. Drob., 4: 4-8, 2000

KORELESKI Jerzy
Skuteczno preparatu enzymatycznego Natugrain w ywieniu brojlerw. Mat. semin.: Dodatki paszowe w nowoczesnym ywieniu zwierzt. BASF, Zegrze, 23-24.11.2000, 32-36, 2000

STRZETELSKI Juliusz
Skuteczno probiotykw bakteryjnych i grzybowych oraz ich ekonomiczny aspekt. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 54: 55-69, 2000

SEREMAK Beata, UDAA Jan, BASZCZYK Barbara, GCZARZEWICZ Dariusz, LASOTA Bogdan, SUPERA Kazimierz, SEDLAK Libor
Skuteczno wybranych metod synchronizacji rui u owiec poza sezonem rozrodczym. Mat. midzyn. konf.: Zastosowanie biotechnologii w chowie i hodowli zwierzt oraz produkcji pasz i ywnoci. Szczecin-Midzyzdroje, 17-18.09.2000, 158-163, 2000

BREJTA Wadysaw, BAROWICZ Tadeusz
Specjalnoci Rymanowa. Farmer, 23: s. 23, 2000

GOGOL Piotr, BOCHENEK Micha, SMORG Zdzisaw
Sperm chromatin integrity of bucks transgenic for the WAP bGH gene. Anim. Reprod. Sci., 64: 113-120, 2000

GOGOL Piotr, BOCHENEK Micha
Sperm chromatin stability and semen fertility of transgenic and non-transgenic rabbits. Theriogenology, abstr., 53, 1: s. 514, 2000

BOCHENEK Micha, SMORG Zdzisaw, PILCH Jan
Sperm chromatin structure of bulls qualified for artificial insemination analyzed by flow cytometry. Theriogenology, 53: s. 196, 2000

RACHWA Alina
Spoeczno-ekonomiczne uwarunkowania ekologicznej produkcji spoywczych jaj i misa drobiowego. Pol. Drob., 5: 36-38, 2000

SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Pawe, SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr
Sprzony kwas linolowy (SKL) - czynnik modyfikujcy poziom cholesterolu i skad kwasw tuszczowych w tku jaja kurzego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 216-220, 2000

SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Pawe, SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr, KUCHTA Maria
Sprzony kwas linolowy (SKL) jako czynnik modyfikujcy skad frakcji lipidowych w tku jaja kurzego. Mat. XXXI Sesji Nauk. KTiCh PAN: ywno w dobie ekspansji naukowej: potencja - oczekiwania - perspektywy. AR, Pozna, 14-15.09.2000, s. 338, 2000

DROD Andrzej
Stacja Owczarstwa Grskiego Bielanka. Zakady Dowiadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 367-370, 2000

TRELA Jan
Stan chowu i hodowli byda misnego i perspektywy jego rozwoju. Mat. konf. nauk.: Perspektywy produkcji misa woowego w aspekcie przystpienia Polski do UE. Leszno, 28-29.09.2000,, 2-20, 2000

ZO Andrzej
Standardowe dawki pokarmowe dla lisw polarnych. Hod. Zwierz. Futerk., 6(8): 10-11, 2000

CZAJA Hanna
Standardy Unii Europejskiej dla gospodarstwa utrzymujcego bydo. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla byda simentalskiego i koni huculskich - szans dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Uni Europejsk. Rymanw, 26.09.2000. Krakw, 9-16, 2000

ANDERS Elbieta
Standaryzacja i przepisy handlowe w produkcji jajczarskiej. Rozdz. 12. W: Jajczarstwo, Nauka, Technologia, Praktyka. Wyd. AR Wrocaw, 437-460, 2000

WAWRZYCZAK Stefan
Stanisaw Kamiski (1920-1991). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 409-410, 2000

BIELASKI Pawe, ZAJC Jan
Stanisaw Niedwiadek (1941-1997). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 423-425, 2000

RACHWA Alina
Stres ptakw przyczyn znacznych strat ekonomicznych w produkcji drobiarskiej. Pol. Drob., 8: 30-32, 2000

SOSNWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, PIETRAS Mariusz
Stres termiczny a wyniki produkcyjne i wskaniki fizjologiczne u kurczt brojlerw. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 61, 2000

SMORG Zdzisaw
Struktura chromatyny plemnikw krlika oraz jej wpyw na zdolno zapadniajc nasienia. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, 30-31, 2000

DANIELAK-CZECH Barbara, SOTA Ewa
Strukturalna niestabilno chromosomw zwierzt gospodarskich. Biul. Inf. I, 38, 4: 5-10, 2000

TOMCZYK-WRONA Iwona
Studies on behaviour of half-bred stallions trained in training stations, during routine care. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 293-308, 2000

PIETRAS Mariusz
Stymulowanie rozwoju gruczou mlekowego u niedojrzaych pciowo loszek na drodze paszowo-ywieniowej. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 121-124, 2000

YA Krzysztof, KORELESKI Jerzy, LEDOUX D., PIIRONEN J.
Substitution of enzymes for inorganic phosphorus in broiler chickens fed wheat-based diets. Proc. 3rd Europ. Symp. Feed Enzymes, Noordwijkerhout (Holandia), 8-10.05.2000, 86-87, 2000

GAJDA Barbara, SMORG Zdzisaw
Survival of pig morula and blastocyst after exposure to vitrification media or vitrification. Cryo-Letters, 21: 231-236, 2000

KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, MANDECKI Andrzej
Systemy utrzymania cielt i jaowizny. Mat. konf.nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i ywienia byda mlecznego. Meno, 30.03.2000, 44-54, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Szanse i moliwoci korzystnego dostosowania polskiego rolnictwa do wymogw UE - cz I. Trzoda Chl., 7: s. 12, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Szanse i moliwoci korzystnego dostosowania polskiego rolnictwa do wymogw UE - cz II. Trzoda Chl., 8-9: s. 11, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Szanse i nadzieje oraz uwarunkowania integracji z UE polskich producentw wieprzowiny. Trzoda Chl., 3: s. 14, 2000

KNAPIK Jan, ROBORZYSKI Maciej, KIE Wojciech, KRUPISKI Jdrzej
Szanse na stworzenie rynku jagniciny. Mat. IV Wiosennej Szkoy Owczarskiej: Promocja produkcji owczarskiej i koziej w wietle bada naukowych. Polanica, 26-29.04.2000, 179-188, 2000

ZAJC Jan
Szczepienia ochronne krlikw. Podkarpacki Mag. Roln., Biul. ODR Iwonicz, 4 (98): 18-19, 2000

KOSTRO Krzysztof, GLISKI Zdzisaw, WJCICKA-LORENOWICZ Katarzyna, GACEK Leszek, KRAKOWSKI Micha
Szczepionka Alopevac w profilaktyce I terapii trychofitozy krlikw. Med. Wet., 56(12): 816-820, 2000

BRZSKA Franciszek, KORELESKI Jerzy, HERBUT Eugeniusz
rodowisko a jako produktw pochodzenia zwierzcego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 4: 17-62, 2000

RӯYCKI Marian
Tadeusz Kostyra (1925-1987). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 417-418, 2000

ROBORZYSKI Maciej
Technologia produkcji oscypka w wietle wymogw Unii Europejskiej na przykadzie serowni Orodka Badawczo - Wdroeniowego Owczarstwa w Piorunce. Mat. konf. nauk.-techn.: Debata nad oscypkiem. Ludmierz, 31.08.2000, ss. 7, 2000

ROBORZYSKI Maciej, PIECZONKA Wadysaw, KIE Wojciech, PARAPONIAK Pawe, KAWCKA Aldona
Technologia wytwarzania oscypka jako przykad wzbogacenia oferty rynkowej produktw owczarskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 46-49, 2000

WAWRZYCZAK Stefan
Technologiczne aspekty intensywnego opasania modego byda rzenego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51, 67-84, 2000

KORMAN Kazimierz
Technologiczne moliwoci poprawy opacalnoci chowu owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Owczarstwo w regionie Kujawsko-Pomorskim. Moliwoci poprawy efektywnoci i jakoci produkcji. Kouda Wielka, 7.12.2000. Bydgoszcz - Kouda Wielka, 23-54, 2000

ZYZAK Wacaw
Technologie zbioru i zakiszania koniczyny czerwonej z zasieww czystych i mieszanych. Instr. wdro., Wyd. wasne IZ, Krakw, 1: 1-14, 2000

KORELESKI Jerzy
Tematyka drobiarska w badaniach Zakadu ywienia Zwierzt Instytutu Zootechniki. Oglnop. Inform. Drob. 2000,, 5 (104): 102-107, 2000

POLASKI Stanisaw, KRASZEWSKI Juliusz
Tendencje w skupie ywca woowego w "Beef-San" Zakadach Misnych w Sanoku w latach 1992-1998. Ann. Warsaw Agric. Uniw. - Anim. Sci., 35: 121-125, 2000

SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata
Termicznie uszkodzone pasze biakowe i dodatki enzymatyczne w mieszankach dla kurczt. Pol. Drob., 7: 7-9, 2000

BORYS Bronisaw, BORYS Andrzej, MROCZKOWSKI Sawomir
The characteristics of functional properties of milk-type lambs' meat obtained in the conditions of summer and winter feeding. Proc. of Int. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press, 6: s. 304, 2000

SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Pawe, HANCZAKOWSKI Piotr, SZCZUREK Witold
The effect of conjugated linoleic acid (CLA) on rat growth performance, serum lipoproteins and subsequent lipid composition of selected rat tissues. J. Sci. Food Agric., 80: 1-6, 2000

BAROWICZ Tadeusz
The effect of dietary Ca-fatty acid salts of linseed oil on cholesterol content in longissimus dorsi muscle of finishing pigs. Quality of Meat and Fat as Affected by Genetics and Nutrition. Ed. Wageningen Press, s. 225-228, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Wadysaw
The effect of dietary Ca-fatty acid salts of linseed oil on fattening and slaugter traits and on dietary value of beef. Proc. of Intern. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press, Wageningen 2000, s. 273, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Wadysaw
The effect of full-fat flax or rape seeds on fattening and slaughter traits and meat quality of young slaughter cattle. Biotechnology in Animal Husbandry, 16 (1-2): 55-62, 2000

STRZETELSKI Juliusz, NIWISKA Barbara
The effect of new yeast preparation on calf rearing. Proc. Int. Conf.: The prospect of Probiotics in Prevention and Therapy of Diseases of Young. Koice (Sowacja), 11-14.10.2000, 97, 2000

SMORG Zdzisaw, BOCHENEK Micha, WOJDAN Jarosaw, SONIEWSKI Krzysztof, REKLEWSKI Zygmunt
The effect of sperm chromatin structure on quality of embryos derived from superovulated heifers. Theriogenology, 53, 1: s. 206, 2000

ERNEST Teresa, KORELESKI Jerzy, WITKIEWICZ Sylwester, TELK Lucyna
The effect of sulphur content in rapeseed meal diets on the performance and balance indices in chicken broilers. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 129-147, 2000

KAMISKA Barbara Z.
The effect of supplemental microbial phytase on reducing dietary phosphate intake and phosphorus excretion and on improving eggshell quality in hens. Proc. Int. Symp. on Phytase in Animal Nutrition, Ed. E.R. Grela. Radom, 8-9.06.2000, 75-80, 2000

PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz, GSIOR Robert
The effect of vegetable fat supplements on carcass quality and fatty acid profile of meat in broiler chickens. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 209-219, 2000

GSIOR Robert, BRZSKA Franciszek
The effects of biological preparations and ground barley addition on silage quality, digestibility, rumen degradation and on dairy cattle performance. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 143-154, 2000

SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy, HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata
The effects of enzyme supplements on protein utilization and energy metabolizability in broiler chickens fed a diet containing heat treated rapeseed meal as the main source of protein. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 233-246, 2000

MAZANOWSKI Adam, CHEMOSKA Bronisawa
The effects of reciprocal crossing of White Kouda and greylag crossbred geese with Slovakian geese. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 85-103, 2000

GSIOR Robert, BRZSKA Franciszek
The effects of wilting and additives on silage quality, protein degradation in the silo and the rumen, and dairy cattle productivity. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 129-141, 2000

WʯYK Stanisaw
The First World Waterfowl Conference. World's Poultry Sci. J., 56, 1: 67-68, 2000

BOCHENEK Micha, RYSZKA Florian, SZCZʦNIAK-FABIACZYK Barbara, SMORG Zdzisaw
The influence of antioxidant supplements in extender on chromatin structure and survival time of boar spermatozoa. Proc. 14th Int. Congr. Anim. Reprod., Stockholm (Szwecja), 2-6.06.2000 abstr., 2, 17: 17, s. 145, 2000

PAKULSKI Tadeusz, BORYS Bronisaw, OSIKOWSKI Maciej
The occurrence of mastitis and bacterial infection of milk in milked Merino, Merinofinn Mf-40 and F1 crosses of Merino with prolific breeds. Anim. Sci. Papers Reports, 18, 1: 77-85, 2000

PIECZONKA Wadysaw, ROBORZYSKI Maciej
The quality parameters of ewe milk products influencing the demand of different market segments. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 241-251, 2000

JANICKI Bogdan, BORYS Bronisaw, PRZEGALISKA Magorzata, OSIKOWSKI Maciej, SIMISKA Ewa
The slaughter value and meat quality of lambs obtained by two-way crossing of Polish Merino ewes with prolific and meat-race rams. Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., Kom. Nauk Roln. i Biol., B, 47: 81-89, 2000

SKIBA Elbieta, WGRZYN Jan, ABA Dorota, KACZOR Urszula, KRZYCIN Piotr
The use of antigenic markers for analysing the occurrence of proteins in sheep blood and colostrum. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 19-26, 2000

CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk
The use of InfraAlyzer 260 Whole Grain in the oil industry. Proc. Ninth Int. Conf. on Near Infrared Spectroscopy - NIR-99. Werona (Wochy), 13-18.06.2000. Wyd. NIR Publications, Chichester, West Sussex (Wielka Brytania), 705-708, 2000

GRSKI Zbigniew, LASZCZKA Andrzej, SZCZʦNIAK-FABIACZYK Barbara, SAWISKI Janusz
The use of luminescence probes and charge coupled device (CCD) camera (Molecular Light Imager) for recording photon emission from bull spermatozoa. Proc. 9th Int. Symp. Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS, Krakw, 6-7.06.2000,, 131-133, 2000

WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz
The use of telemetric measurement of biophysical parameters for evaluating the response of growing pigs to different management systems. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 231-239, 2000

LIGASZEWSKI Maciej
Trout feed and growth in high-mountain biotopes of the Tatra National Park. Proc. XXX Ann. Meeting ESNA, WG2. Keszthely (Wgry), 26-30.08.2000, s. 30, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Tu zjesz zdrowo. Dz. Polski, 56(197): 12, 2000

ECKERT Robert
Tucz loszek i wieprzkw. Trzoda Chl., 1: 48-50, 2000

URBACZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa
Tuczniki misne ywi obficiej. Top Agrar, 7-8: 22-24, 2000

ZAJC Jan
U progu sezonu rozpodowego. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 13-20, 2000

DUMANOVSKI Tomysaw, URBACZYK Jerzy
Ucinkovitost tova svinja premiksom Kostovit Forte u kombinaciji s nutritivnim antibiotikom i fitobiotikom. Medunarodno Savjetovanje International Conference KRMIVA'2000, Opatija (Chorwacja), 9-11.06.2000 Krmiva 2000, 42, 4: 155-161, 2000

GODLEWSKI Marek, KWIECISKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SAWISKI Janusz, SZCZʦNIAK-FABIACZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota
Ultrasaba luminescencja - biofizyczna metoda badania wpywu czynnikw rodowiskowych na nasienie zwierzt gospodarskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 399-404, 2000

PUCHAJDA Helena, PUDYSZAK Krzysztof, MRZ Emilia, CYWA-BENKO Katarzyna
Ultrastruktura skorup i budowa makroskopowa jaj gsi biaych koudzkich i bigorajskich. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 65-78, 2000

LASZCZKA Andrzej, SAWISKI Janusz, GODLEWSKI Marek, KWIECISKA Teresa, WIERZUCHOWSKA Dorota, SZCZʦNIAK-FABIACZYK Barbara
Ultraweak luminescence as a new tool for spermatozoa investigation (on example of domestic animal spermatozoa). Int. J. of Andrology, 23, Suppl. 1(P067): 34, 2000

GODLEWSKI Marek, KWIECISKA Teresa, WIERZUCHOWSKA Dorota, SAWISKI Janusz, LASZCZKA Andrzej, SZCZʦNIAK-FABIACZYK Barbara
Ultraweak Luminescence from Domestic Animals Spermatozoa. Proc. 2nd Alexander Gurwitsch Conf., and Add. Contributions. Biophotonics and Coherent Systems (edited by L. Beloussov, F. Popp, V. Voeikov, R. Van Wijk), Moscow University Press, Chapter 22: 281-288, 2000

NINIKOWSKI Roman, BORYS Bronisaw, GRUSZECKI Tomasz
Utilisation of Texel in Polish sheep production. Proc. of Int. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga, 21-24.08.2000, Book of Abstracts, Wageningen Press (Holandia) 2000, 6: s. 282, 2000

KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, ADAMCZYK Janusz
Utrzymanie tucznikw na gbokiej cice trocinowej. Trzoda Chl., 7: 103-106, 2000

ZAJC Jan, GACEK Leszek, ZO Andrzej, BIELASKI Pawe
Utylizacja odchodw pochodzcych od lisw, jenotw, norek i krlikw przy udziale ddownicy kompostowej Eisenia Fetido (SAV.). Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 309-313, 2000

ZAJC Jan
Utylizacja odchodw zwierzt futerkowych. Cz I. Niektre patogeny chorobotwrcze w nawozach organicznych. Mat. semin.: Kierunki aktualnie prowadzonych bada oraz nowoczesne metody intensyfikacji produkcji zwierzt futerkowych. Chorzelw, 28-29.09.2000. Wyd. IZ ZZD Chorzelw, 52-57, 2000

GAWCKA Krystyna
Uwagi dotyczce lgw pisklt misnych. Polskie Drob., 9: 15-16, 2000

KORMAN Kazimierz, BIELISKA Halina, BADOWSKI Jakub
Uwarunkowania ekonomiczne produkcji gsi w Polsce. Mat. konf. Nauk.-techn.: Moliwoci doskonalenia jakoci misa i pierza gsiego oraz sposobw ich zagospodarowania na tle uwarunkowa produkcyjnych i rynkowych. Inowrocaw, 12-13.10.2000, s. 13, 2000

OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, RӯYCKI Marian, KAWCKA Maria, DELIKATOR Barbara
Uwarunkowania genetyczne wielkoci jder modych knurw linii 990. Folia Univ. Agric., Szczecin, 39: 113-118, 2000

GRUSZECKI Tomasz, NINIKOWSKI Roman, BORYS Bronisaw
Uwarunkowania i szanse produkcji owczarskiej w Polsce. Prz. Hod., 5: 20-22, 2000

SOWULA-SKRZYSKA Elbieta
Uwarunkowania wpywajce na jako i opacalno produkcji jagniciny. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 54-58, 2000

KTSKA Lucyna, RYSKA Boenna, KANIA Gabriela, SMORG Zdzisaw
Uzyskiwanie zarodkw bydlcych metodami in vitro. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 31-35, 2000

SMORG Zdzisaw
Uzyskiwanie zwierzt transgenicznych. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, s. 41, 2000

KTSKA Lucyna
Uzyskiwanie, hodowla, analiza cyklu komrkowego i kriokonserwacja komrek somatycznych w aspekcie przydatnoci do klonowania byda. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, s. 62, 2000

KTSKA Lucyna
Uzyskiwanie, ocena i hodowla in vitro pcherzykw przedanatralnych z jajnikw bydlcych. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, s. 50, 2000

ORZECHOWSKA Barbara, KAMYCZEK Marian
Uytkowo loch pierwiastek w zalenoci od wieku oproszenia. Mat. konf. nauk.: Uytkowo loch i odchw prosit. Olsztyn, 5.05.2000. Biul. Nauk. Uniw. Warmisko-Mazurskiego, 7: 335-336, 2000

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Uytkowo rozpodowa loch. Prz. Hod., 6: 27-28, 2000

ECKERT Robert, AK Grzegorz, MUCHA Aurelia
Uytkowo rzena tucznikw mieszacw uzyskiwanych w krzyowaniu czterorasowym z udziaem ras wbp, pbz, Hampshire, Duroc, Pietrain i linii 990. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 39-43, 2000

GAWCKI Witold
Uytkowo zestaww rodzicielskich kur misnych z rnych hodowli zagranicznych oraz pochodzcych po nich kurczt brojlerw - test XVI. Pol. Drob., 9, 3: 14-17, 2000

GAJDA Barbara, SMORG Zdzisaw
Vitrification of cultured and non-cultured expanded and hatched porcine blastocysts. Proc. 14th Int. Congr. Anim. Reprod., Stockholm (Szwecja), 2-6.06.2000 abstr., 2, 17: 18, s. 146, 2000

CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumia
W hodowli byda stawiamy na jako. Prz. Hod., 6: 16-20, 2000

DROD Andrzej
W kierunku ekstensyfikacji produkcji owczarskiej. Sdecki Inf. Roln., 6: 11-12, 2000

KSIKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz
Warto biologiczna wylgowych jaj kaczek z grup zachowawczych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 502-503, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Warto ekonomiczna rodowiska naturalnego podstaw zrwnowaonego rozwoju gospodarki w Polsce i wiecie. Mat. midz. konf. nauk.: Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarw wiejskich w aspekcie integracji z UE. AR Krakw, 7-8.12.2000, 54-57, 2000

ORZECHOWSKA Barbara
Warto hodowlana i uytkowa wi w Polsce. Mat. semin.: Ekonomiczne i ekologiczne problemy produkcji trzody chlewnej. Rossocha, 7.07.2000. Wyd. IZ, Rossocha, 11-19, 2000

KAMISKA Barbara Z., SKRABA Bogumia, KORELESKI Jerzy
Warto normalnego i obuszczonego ziarna owsa w mieszankach grower dla brojlerw. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 97-100, 2000

GAWCKI Witold, GORNOWICZ Ewa
Warto odywcza i technologiczna misa kurczt brojlerw rnego pochodzenia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 271-272, 2000

TRELA Jan, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, RYGAO Katarzyna
Warto opasowa i rzena buhajkw mieszacw towarowych utrzymywanych w warunkach ekologicznych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 134-138, 2000

TRELA Jan, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon
Warto opasowa i rzena jawek mieszacw wielorasowych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 303-310, 2000

GORNOWICZ Ewa, KUJAWIAK Ryszard
Warto pokarmowa mieszanek paszowych z udziaem premiksw Sano w ywieniu kur nienych. Pol. Drob., 1: 22-23, 2000

OSTROWSKI Romuald
Warto pokarmowa siana w zalenoci od czstotliwoci koszenia. Prz. Hod., 3: 29-31, 2000

SAWICKA Elbieta, TRELA Jan, SZEWCZYK Andrzej
Warto produkcyjna byda czarno-biaego importowanego z Holandii i Niemiec. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 179-187, 2000

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Warto rozpodowa loch stanowicych komponent ojcowski w krzyowaniu wi. Trzoda Chl., 7: 20-22, 2000

SIMISKA Ewa, BORYS Bronisaw, JANICKI Bogdan
Warto rzena i jako misa jagnit klasyfikowanych wedug wymaga eksportowych. Zesz. Nauk. AR Wrocaw, 399: 287-294, 2000

AK Grzegorz, SZYNDLER-NDZA Magdalena
Warto rzena i tuczna knurw i loszek hodowlanych produkowanych w fermach sektora prywatnego. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw 2000, 347-350, 2000

JANICKI Bogdan, BORYS Bronisaw, SIMISKA Ewa
Warto rzena jagnit sklasyfikowanych wedug systemu "EUROP". Zesz. Nauk. AR Wroc?aw, 399: 149-156, 2000

KIE Wojciech, ROBORZYSKI Maciej, SKRZYALA Irena, WGLARZY Karol, KNAPIK Jan, SIKORA Jacek, WYROSTKIEWICZ Boena
Warto rzena jagnit trjrasowych utrzymywanych w chowie pastwiskowym. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 10, 2000

CIURU Julian, DROD Andrzej
Warto rzena mlecznych jagnit owcy grskiej i jej mieszacw. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 142-146, 2000

KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy
Warunki stosowania gbokiej ciki trocinowej w utrzymaniu tucznikw przy uwzgldnieniu nakadw pracy na cielenie i usuwanie obornika. Mat. IV midz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzcej z uwzgldnieniem ochrony rodowiska i przepisw UE. IBMER, Warszawa, 3-4.10.2000, 227-234, 2000

WALCZAK Jacek, KRAWCZYK Wojciech
Warunki rodowiskowe a wyniki produkcyjne wi w konstekcie dyrektyw UE. Mat. szkol. ODR Bratoszewice, 25.10.2000, 1-14, 2000

SMORG Zdzisaw
Warunki uzyskiwania bydlcych oocytw jajnikowych pod kontrol USG oraz ich wykorzystanie do pozaustrojowej produkcji zarodkw. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, s. 49, 2000

NIEDWIADEK Stanisaw, BIELASKI Pawe, ZAJC Jan, ZO Andrzej
Welfare - an important factor in animal farming.  Scientifur, Abstr., 24, 1: s. 42, 2000

SAWISKI Janusz, LASZCZKA Andrzej
What's the use of photon generation in generative cells? Proc. 9th Int. Symp. Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS, Krakw, 6-7.06.2000, 427-429, 2000

WʯYK Stanisaw
Wiarygodno bezpiecznej ywnoci. Prz. Hod., 10: s. 25, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Witamina E - wpyw na jako misa wieprzowego. Trzoda Chl., 38 (2): 31-35, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Witamina E w ywieniu zwierzt. Prz. Hod., 68 (7): 9-11, 2000

GAJDA Barbara, SMORG Zdzisaw, KTSKA Lucyna
Witryfikacja jako metoda kriokonserwacji zarodkw krliczych, wiskich i bydlcych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 241-245, 2000

KRUPISKI Jdrzej
Wkad Instytutu Zootechniki w rozwj nauk zootechnicznych oraz krajowej produkcji zwierzcej. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 7-22, 2000

SKRZYALA Irena
Wkad Zootechnicznego Zakadu Dowiadczalnego w Grodcu lskim w rozwj kultury agrarnej regionu. Mat. konf. nauk.-techn.: Moliwoci wykorzystania przez praktyk rolnicz osigni z zakresu produkcji zwierzt na przykadzie wynikw bada prowadzonych przez IZ ZZD Grodziec lski. Grodziec lski, 12.04.2000. Krakw, 5-18, 2000

RZEPECKI Rafa
Wadysaw Nawara (1920-1986). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 421-423, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Wolne rodniki tlenowe, przeciwutleniacz oraz jako misa wieprzowego. Trzoda Chl., 38 (12): 53-55., 2000

BAROWICZ Tadeusz
Woowina z marmurkiem. Dz. Polski, 56(48): 11, 2000

SOSNWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, PIETRAS Mariusz
Wpyw 2- godzinnego obniania temperatury na wyniki odchowu kurczt brojlerw. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 516-517, 2000

BRZSKA Franciszek, PIESZKA Marek, ZYZAK Wacaw
Wpyw absorbentu sokw i dodatkw kiszonkowych na pobranie kiszonki z trawy, wydajno krw i skadniki mleka. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 179-192, 2000

GSIOR Robert, BRZSKA Franciszek, ZYZAK Wacaw
Wpyw bakterii kwasu mlekowego (LAB) na skad chemiczny kiszonek z traw, pobranie paszy i wydajno krw. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 38-41, 2000

WʯYK Stanisaw, POTOWICZ Katarzyna, CYWA-BENKO Katarzyna
Wpyw chowu na wybiegu kogutkw rodzimych ras na skad chemiczny i barw ich misa. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw, 343-346, 2000

MASTYJ Adam, DROD Andrzej
Wpyw czstotliwoci pulsacji na ilo mleka pozyskiwanego od owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, 73-74, 2000

PONKA Stanisaw, WGLARZY Karol
Wpyw czynnikw genetycznych, ywieniowych i rodowiskowych na wykorzystanie paszy u wi. Mat. szkol. (broszura). Projekt Leonardo da Vinci, UK/99/1/077135/PL/111.aaa(FPL)., s. 34, 2000

ROSISKI Andrzej, BIELISKA Halina
Wpyw czynnikw rodowiskowych na uytkowo rozpodow gsi. Mat. semin.-szkol.: Wdraanie nowych proekologicznych technologii produkcji tuszek gsich. Kouda Wielka, 23-24.11.2000. Krakw, 19-24, 2000

PIRKOWSKA Magorzata, ZO Andrzej, BIELASKI Pawe, ZAJC Jan
Wpyw dodatkowego wyposaenia klatek na jako pozyskanych skr jenotw. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 195-202, 2000

PIETRAS Mariusz
Wpyw dodatku bakterii kwasu mlekowego na wskaniki lipidowe krwi i misa kurczt brojlerw. Mat. XXIX Sesji ywienia Zwierzt KNZ PAN: ywienie zwierzt jako czynnik modyfikujcy przemiany w acuchu troficznym pasza - zwierz - czowiek. SGGW-Rogw, 27-28.09.2000, s. 91, 2000

SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, PISULEWSKI Pawe, SZCZUREK Witold
Wpyw dodatku do dawki tek jaj kurzych, wzbogaconych w sprzony kwas linolowy (SKL) na poziom frakcji lipidowych w surowicy krwi szczurw. Mat. XXIX Sesji ywienia Zwierzt KNZ PAN: ywienie zwierzt jako czynnik modyfikujcy przemiany w acuchu troficznym: pasza - zwierz - czowiek. SGGW-Rogw, 27-28.09.2000, s. 93, 2000

BIELISKA Halina, KORELESKI Jerzy, PAKULSKA Elbieta, BADOWSKI Jakub, ROSISKI Andrzej, MISKOWSKA Katarzyna
Wpyw dodatku do paszy witamin A, E i selenu na wyniki reprodukcji gsi biaych koudzkich. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 411-412, 2000

OSTROWSKI Romuald
Wpyw dodatku kwasu mlekowego lub wieej masy bakterii fermentacji mlekowej na jako i warto pokarmow kiszonki z traw kowych. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 279-287, 2000

MACIEJEWICZ-RY Julita, LUSARCZYK Krystyna, ERNEST Teresa
Wpyw dodatku metioniny na warto odywcz biaka krajowych odmian bobiku. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 319-329, 2000

ROSISKI Andrzej, WʯYK Stanisaw, BIELISKA Halina, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela
Wpyw dodatku mieszanki zioowej do paszy dla gsi na przyrosty masy ciaa oraz jako tuszki i mini piersiowych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 176-181, 2000

WʯYK Stanisaw, POTOWICZ Katarzyna, SOSNWKA-CZAJKA Ewa
Wpyw dodatku mieszanki zioowej na skad chemiczny misa kurczt brojlerw. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 425-426, 2000

KAMISKA Barbara Z., SKRABA Bogumia, KORELESKI Jerzy
Wpyw dodatku mikrobiologicznej fitazy na zmniejszenie zuycia fosforanu paszowego i wydalania fosforu w odchodach oraz na popraw jakoci skorup jaj u kur. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 105-109, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Wpyw dodatku penotustych nasion lnu oraz witaminy E w dawkach pokarmowych dla tucznikw na wyniki produkcyjne i jako misa wieprzowego. Mat. XXII konf. nauk.: Roliny Oleiste, IHAR, Pozna, 28-29.03.2000, 71-72, 2000

HANCZAKOWSKA Ewa, URBACZYK Jerzy
Wpyw dodatku premiksu z udziaem ziemi okrzemkowej i kaolinintu do mieszanek zawierajcych rut rzepakow oraz groch lub ubin na wskaniki tuczu wi. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: s. 401, 2000

SZYMCZYK Beata, SZCZUREK Witold, PISULEWSKI Pawe, HANCZAKOWSKI Piotr
Wpyw dodatku sprzonego kwasu linolowego (SKL) na profil lipidowy tkanki miniowej i tuszczu u kurczt brojlerw. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 225-228, 2000

KONTECKA Helena, KSIKIEWICZ Juliusz, NOWACZEWSKI Sebastian, KISIEL Tomasz
Wpyw dodatku witaminy C do paszy na wyniki wylgowoci i wybrane wskaniki hematologiczne jednodniowych kaczt. rz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 499-500, 2000

SOSNWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, RYCHLIK Iwona
Wpyw dodatku witaminy C na odchw kurczt w obnionej temperaturze otoczenia. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw, 335-338, 2000

PASCHMA Jolanta
Wpyw dodatku -karotenu do dawki pokarmowej na podno potencjaln i rzeczywist loszek. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. Hab., 13: ss. 59, 2000

HERBUT Eugeniusz, SOSNWKA-CZAJKA Ewa, CHOOCISKA Anna
Wpyw energooszczdnych programw wietlnych na produkcyjno i wylgowo kur nienych. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 60, 2000

MATUSZEWSKA Ewa
Wpyw gazowych promiennikw podczerwieni na mikroklimat w porodwce. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 57, 2000

SIKORA Monika, KAMYCZEK Marian
Wpyw genotypu locus RYR1 na cechy uytkowoci rozpodowej loch linii 990 i 890. Mat. II Symp. Doktorantw: Postpy genetyki i metod hodowli zwierzt. Pozna, 26-27.09.2000,, s. 20, 2000

WʯYK Stanisaw, CYWA-BENKO Katarzyna, GAWCKI Witold, KRAWCZYK Jzefa
Wpyw genotypu na jako jaj i misa drobiowego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 235-240, 2000

CZEKALSKI Piotr, LISOWSKI Marek, BEDNARCZYK Marek
Wpyw genotypu na zawarto zwizkw tuszczowych i jako jaj spoywczych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5 216-220, 2000

KRAWCZYK Jzefa, HERBUT Eugeniusz, WAWRZYSKI Marek
Wpyw gruntowego wymiennika ciepa do ogrzewania brojlerni na struktur kosztw produkcji kurczt brojlerw. Pol. Drob., 1: 3-4, 2000

HERBUT Eugeniusz, SOSNWKA-CZAJKA Ewa, WAWRZYSKI Marek
Wpyw gruntowego wymiennika ciepa na mikroklimat brojlerni oraz produkcyjno kurczt. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 151-155, 2000

HERBUT Eugeniusz, BIEDA Wacaw, SOSNWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Piotr
Wpyw gruntowego wymiennika ciepa na mikroklimat brojlerni oraz produkcyjno kurczt. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw, 309-312, 2000

URBACZYK Jerzy HANCZAKOWSKA Ewa, WITKIEWICZ Magorzata
Wpyw hydrolizatu rybnego w paszy dla tucznikw na przebieg tuczu i ocen organoleptyczn misa. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 227-232, 2000

RUTKOWSKI Andrzej, LISOWSKI Mirosaw, CZEKALSKI Przemysaw, WIZ M., GULEWICZ P., BEDNARCZYK Marek
Wpyw iniekcji roztworu o rnej zawartoci oligosacharydw do komory powietrznej jaja na wylgowo i parametry odchowu kurczt rzenych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 513-514, 2000

KNAPIK Jan, KIE Wojciech, ROBORZYSKI Maciej
Wpyw intensywnoci ywienia na niektre wskaniki jakoci tusz jagnicych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 18-23, 2000

KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZY?CZAK Stefan
Wpyw intensywnoci ywienia, rnych mas ubojowych i udziau krwi HF na jako pozyskiwanego misa woowego. Ann. Warsaw Agric. Uniw. - Anim. Sci., 35: 173-179, 2000

HERBUT Eugeniusz, SOSNWKA-CZAJKA Ewa
Wpyw jonizacji powietrza na produkcyjno i jako tuszek kurczt brojlerw. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 147-150, 2000

MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon, SZUKALSKI Grzegorz
Wpyw kiszonki z ziemniakw parowanych w dawce pokarmowej na wyniki odchowu i tuczu gsi Reskich. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 31: 57-66, 2000

URBACZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, WITKIEWICZ Magorzata
Wpyw knurw rasy Pietrain na cechy tuczne i rzene oraz wskaniki biochemiczne krwi wi. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 131-135, 2000

KORELESKI Jerzy, WITKIEWICZ Sylwester, KUCHTA Maria
Wpyw koncentratw rolinno-rybnych na jako tuszek brojlerw i jaj spoywczych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 340-344, 2000

BRZSKA Franciszek, GRZYBOWSKI Roman, STECKA Krystyna, PIESZKA Marek
Wpyw krajowych bakterii probiotycznych na wyniki chowu kurczt brojlerw. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 51, 2000

SOSNWKA-CZAJKA Ewa
Wpyw krtkotrwaych zmian temperatury na produkcyjno i wskaniki fizjologiczne kurczt brojlerw. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 90-91, 2000

OWSIANNY Jacek, DZIADEK Krystian, CZARNECKI Roman, KAWCKA Maria, JACYNO Eugenia
Wpyw libido i cech nasienia knurw linii 990 i rasy Duroc na podno krytych nimi loch. Biul. Nauk. Uniw. Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie, 7: 209-216, 2000

ECKERT Robert, SZYNDLER-NDZA Magdalena
Wpyw masy bitej ciepej na zawarto misa w tuszy mieszacw pochodzcych od knurw rnych ras. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: s. 400, 2000

MISKOWSKA Katarzyna, BADOWSKI Jakub, BIELISKA Halina
Wpyw masy ciaa gsi biaych koudzkich w 38. tygodniu ycia na wyniki reprodukcji w pierwszym okresie nienoci. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, s. 509, 2000

BORYS Bronisaw, WGRZYN Ewa, PAKULSKA Elbieta, BORYS Maria
Wpyw metody ywienia i rodu gsi Biaych Koudzkich na zawarto metali cikich i arsenu w miniach, tuszczu sadekowym i wtrobie. Roczn. Inst. Przem. Misn., 38, 125-137, 2000

BRZSKA Franciszek, GRZYBOWSKI Roman, STECKA Krystyna, PIESZKA Marek
Wpyw mikroorganizmw probiotycznych na wyniki chowu kurczt brojlerw oraz jako tuszek. Mat. XXIX Sesji ywienia Zwierzt KNZ PAN: ywienie zwierzt jako czynnik modyfikujcy przemiany w acuchu troficznym pasza - zwierz - czowiek. SGGW-Rogw, 27-28.09.2000, s. 92, 2000

BRZSKA Franciszek, OJEWSKA Alicja, BRZSKA Barbara, ZYZAK Wacaw
Wpyw mineralizowanych lizawek solnych na wydajno, skad mineralny mleka i krwi krw. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 52, 2000

KOWALSKA Dorota
Wpyw mlecznoci samic na przebieg odchowu modych krlikw. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 198-202, 2000

WALCZAK Jacek
Wpyw modyfikacji warunkw utrzymania w kojcu porodowym loch i prosit na ich produkcyjno i dobrostan. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 58, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Wpyw nasion lnu oraz probiotyku na waciwoci dietetyczne misa wieprzowego. Trzoda Chl., 38 (11): 55-58, 2000

KLCZEK Czesawa, SKRZYALA Irena, WGLARZY Karol
Wpyw nawoenia i zagospodarowania pastwisk na efektywno odchowu i tuczu jagnit. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 64, 2000

SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy, WITKIEWICZ Sylwester
Wpyw obnienia lepkoci treci jelita cienkiego na wskaniki produkcyjne u kurczt brojlerw. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 247-264, 2000

WʯYK Stanisaw
Wpyw ograniczenia chowu klatkowego kur nienych w UE na produkcj jaj spoywczych w Polsce. Wie Jutra, 1: 13-15, 2000

PIETRAS Mariusz
Wpyw oleju rzepakowego i lnianego na wydajno i cechy dietetyczne misa drobiowego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 125-128, 2000

PIESZKA Marek, BRZSKA Franciszek, SALA Krystyna
Wpyw osaniania solami wapniowymi kwasw tuszczowych biaka pasz wysokobiakowych na jego strawno w waczu i w jelicie cienkim. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 420-424, 2000

AKOTA Pawe, SIWEK Maria, BEDNARCZYK Marek
Wpyw pochodzenia dawcy komrek blastodermalnych na wyniki wylgu chimer. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 222-223, 2000

POTOWICZ Katarzyna
Wpyw pocztkowego poziomu pH mini piersiowych na wybrane wskaniki jakoci misa kurczt brojlerw nalecych do trzech genotypw. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 161-165, 2000

PIESZKA Marek, BRZSKA Franciszek
Wpyw podawania krowom biaka chronionego solami CaKT na wydajno i skad mleka. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 26, 2000

PIESZKA Marek, BRZSKA Franciszek
Wpyw podawania krowom chronionych rut sojowej i rzepakowej na wydajno i skadniki mleka. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 85-88, 2000

KAMYCZEK Marian
Wpyw potencjau genetycznego i ywienia na warto tuczn i rzen wi. Mat. konf.-nauk. techn.: Zdrowie i racjonalne ywienie prost metod poprawy opacalnoci chowu wi. Czchw, 14.12.2000,, 1-11, 2000

SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, FURGA-DIERUK Iwona
Wpyw poziomu magnezu w dawce na zawarto cholesterolu we krwi i wtrobach szczurw. Mat. XXIX Sesji ywienia Zwierzt KNZ PAN: ywienie zwierzt jako czynnik modyfikujcy przemiany w acuchu troficznym: pasza - zwierz - czowiek. SGGW-Rogw, 27-28.09.2000, s. 94, 2000

KORMAN Kazimierz
Wpyw poziomu ywienia na jako wyrbw w tuszach tryczkw. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 264-268, 2000

WʯYK Stanisaw, ROSISKI Andrzej, BIELISKA Halina, PAKULSKA Elbieta
Wpyw pracy hodowlanej i rodowiska na jako gsich produktw. Mat. konf. nauk.-techn.: Moliwoci doskonalenia jakoci misa i pierza gsiego oraz sposobw ich zagospodarowania na tle uwarunkowa produkcyjnych i rynkowych. Inowrocaw, 12-13.10.2000, 7-8, 2000

HANCZAKOWSKA Ewa, URBACZYK Jerzy, JAROCKA Ada, SIEMISKA Maria
Wpyw premiksu z ziemi okrzemkow i kaolinitem na wyniki tuczu wi ywionych mieszankami zawierajcymi poestrakcyjn rut rzpakow oraz groch lub ubin. Biul. Nauk. Przem. Pasz., 1/4: 65-77, 2000

GSIOR Robert, BRZSKA Franciszek, ZYZAK Wacaw
Wpyw preparatw biologicznych na skad chemiczny kiszonek i wydajno krw. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 49-52, 2000

MAZANOWSKI Adam, KONTECKA Helena, DOBRZASKI Zbigniew
Wpyw preparatu mineralno-tuszczowego Humobentofet na wyniki produkcyjne i wskaniki hematologiczne krwi u 9-tygodniowych kaczek. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 265-277, 2000

PIETRAS Mariusz, SKRABA Bogumia
Wpyw preparatu probiotycznego na wskaniki odpornoci i wyniki odchowu kurczt brojlerw. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 357-361, 2000

PIETRAS Mariusz
Wpyw preparatu probiotycznego na wyniki odchowu i jako misa kurczt brojlerw. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 53, 2000

MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek
Wpyw produktw bezporedniego spalania gazu na zdrowotno i produkcyjno zwierzt w ogrzewanych porodwkach. Mat. IV midz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzcej z uwzgldnieniem ochrony rodowiska i przepisw UE. IBMER, Warszawa, 3-4.10.2000, 241-246, 2000

MATUSZEWSKA Ewa
Wpyw programu wietlnego na dugo okresu midzyciowego u loch. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, 170-171, 2000

SOKOOWICZ Zofia, POTOWICZ Katarzyna, HERBUT Eugeniusz
Wpyw przedubojowego stresu na pH i barw misa kurczt brojlerw. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 371-374, 2000

BIELASKI Pawe
Wpyw rasy, systemu utrzymania i ywienia na jako misa krlikw. Wyd. ODR Minikowo, s. 11, 2000

WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej, SZEWCZYK Agata
Wpyw regulowanego rodowiska termicznego na koszty odchowu i warto poubojow warchlakw. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 243-248, 2000

HERBUT Eugeniusz, SOSNWKA-CZAJKA Ewa
Wpyw rodzaju ciki na komfort utrzymania kurczt brojlerw. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw, 313-316, 2000

SOSNWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz
Wpyw rodzaju ciki na wyniki produkcyjne i jako tuszek kurczt brojlerw. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 375-378, 2000

HERBUT Eugeniusz, SOSNWKA-CZAJKA Ewa, CHOOCISKA Anna
Wpyw rodzaju wiata i jego natenia na produkcyjno kur nienych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, s. 497, 2000

HANCZAKOWSKA Ewa, URBACZYK Jerzy, WITKIEWICZ Magorzata
Wpyw rodzaju tuszczu w mieszankach zawierajcych poekstrakcyjn rut rzepakow oraz groch lub ubin na wskaniki tuczne i rzene u tucznikw. Mat. XXIX Sesji ywienia Zwierzt KNZ PAN: ywienie zwierzt jako czynnik modyfikujcy przemiany w acuchu troficznym pasza - zwierz - czowiek. SGGW-Rogw, 27-28.09.2000, s. 80, 2000

URBACZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa
Wpyw rodzaju tuszczu w mieszankach zawierajcych rut rzepakow oraz groch lub ubin na wskaniki odchowu warchlakw. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: s. 402, 2000

KUCHTA Maria, KORELESKI Jerzy, MODKOWSKI Maciej
Wpyw rozkadu polisacharydw nieskrobiowych w mieszankach paszowych z udziaem naturalnego koncentratu barwnikowo-tuszczowego na odoenie ksantofili w tku jaja oraz wskaniki produkcyjne kur. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 39, 2000

KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, ADAMCZYK Janusz
Wpyw rozwiza technicznych kojcw porodowych na wyniki produkcyjne i nakady pracy na obsug loch karmicych z prositami. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 62, 2000

KAMISKA Barbara Z., SKRABA Bogumia, KORELESKI Jerzy
Wpyw rnego poziomu owsa w paszy oraz dodatku enzymw paszowych na efekty ywienia brojlerw i kur. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 34, 2000

PASCHMA Jolanta
Wpyw rnego udziau mieszanki zioowej w dawkach na cechy tuczne i rzene wi rosncych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 191-194, 2000

BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, OSIGOWSKI Stanisaw, MILEWSKI Janusz
Wpyw rnych preparatw bakteryjnych na wydajno i skad mleka krw. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 169-177, 2000

KRAWCZYK Jzefa, HERBUT Eugeniusz, WʯYK Stanisaw, CYWA-BENKO Katarzyna
Wpyw rnych rozwiza techniczno-technologicznych na efektywno odchowu kurczt brojlerw. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 395-402, 2000

STASINIEWICZ Teofila, KRAWCZYK Katarzyna, STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, MACIASZEK Katarzyna
Wpyw skarmiania makuchu rzepakowego i nasion lnu na efekty produkcyjne opasanych buhajkw i jako misa. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 23-24, 2000

WAWRZYCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYSKI Marek, KOZOWSKI Jacek
Wpyw skarmiania mieszanki zioowej na wyniki wychowu cielt. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 133-142, 2000

KRASZEWSKI Juliusz, KOZOWSKI Jacek
Wpyw skarmiania ruty ytniej w dawkach pokarmowych krw na warto odywcz mleka i masa. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 68-72, 2000

KAMISKA Barbara Z.
Wpyw skarmiania ziarna jczmienia i owsa na profil wyszych kwasw tuszczowych w tkach jaj kurzych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 89-92, 2000

RAPACZ Jan, JANIK Andrzej, GUMUKA Magorzata
Wpyw skadu mieszanek na profil kwasw tuszczowych w tkach jaj konsumpcyjnych u mieszacw kur nienych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 171-175, 2000

BRZSKA Franciszek, GSIOR Robert, SALA Krystyna, ZYZAK Wacaw
Wpyw soli wapniowych kwasw tuszczowych na wydajno i skadniki mleka krw. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 61-64, 2000

BRZSKA Franciszek, GSIOR Robert, SALA Krystyna, WIEWIRA Witold
Wpyw soli wapniowych kwasw tuszczowych podawanych krowom na skad kwasowy tuszczu mlecznego i zawarto cholesterolu w mleku. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki ywnociowej i nauki o ywieniu czowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 127, 2000

BRZSKA Franciszek, GSIOR Robert, BREJTA Wadysaw
Wpyw sposobu zakiszania runi kowo-pastwiskowej na efektywno opasania modego byda rzenego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 53-56, 2000

BRZSKA Franciszek, GSIOR Robert, PIESZKA Marek, ZYZAK Wacaw
Wpyw sposobu zakiszania runi kowo-pastwiskowej na skad chemiczny i pobranie kiszonek oraz produkcyjno krw. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 45-48, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Wpyw stosowania mieszanek z penotustymi nasionami lnu wraz ze zrnicowanymi dawkami witaminy E na jako tkanek tucznikw. Trzoda Chl., 38 (4): 66-69, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna, GAWCKI Witold, KRAWCZYK Jzefa, WʯYK Stanisaw
Wpyw systemw utrzymania na produkcyjno i zdrowotno kur nienych. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw, 299-304, 2000

SOSNWKA-CZAJKA Ewa, WʯYK Stanisaw, CHOOCISKA Anna
Wpyw systemu ywienia na wyniki produkcyjne kurczt brojlerw i kur nienych. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 29, 2000

BRZSKA Franciszek, PIESZKA Marek, SALA Krystyna
Wpyw ruty jczmiennej, kwasu mrwkowego i bakterii kwasu mlekowego na skad chemiczny i rozkad biaka kiszonek z lucerny. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 305-317, 2000

BADOWSKI Jakub, PAKULSKA Elbieta, BIELISKA Halina, ROSISKI Andrzej
Wpyw temperatury lgu na rozwj zarodkw gsich i jako pisklt. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 431-435, 2000

PIRKOWSKA Magorzata
Wpyw terminu urodzenia na wybrane parametry fizyczne skr lisw polarnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 299-302, 2000

PY Jan, WITKIEWICZ Magorzata, WITKIEWICZ Sylwester
Wpyw terminu zbioru pierwszego pokosu runi kowej na pobranie i strawno skadnikw pokarmowych siana oraz retencj azotu u kz. Acta Agr. et Silv.: Ser. Zoot., 38: 17-26, 2000

SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, PISULEWSKA Elbieta
Wpyw terminu zbioru pierwszego pokosu runi kowej na pobranie i strawno skadnikw pokarmowych siana oraz retencj azotu u kz. Acta Agr. Ser. Zoot., 28: 93-100, 2000

BRZSKA Franciszek
Wpyw tuszczu na jako i warto odywcz produktw ywnociowych zwierzcego pochodzenia. Pasze Przem., 7/8: 2-6, 2000

KORELESKI Jerzy, KUCHTA Maria, SIERADZKA Anna
Wpyw tuszczu rybnego na warto dietetyczn jaj kurzych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 336-339, 2000

KANIA Gabriela
Wpyw twardnienia osonki przejrzystej oocytw bydlcych na skad glikoprotein, ultrastruktur i zdolno oocytu do zapodnienia oraz rozwoju zarodkowego. Mat. II Symp. Doktorantw: Postpy genetyki i metod hodowli zwierzt. Pozna, 26-27.09.2000,, s. 75, 2000

SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy, SZYMCZYK Beata
Wpyw udziau przegrzanej ruty rzepakowej lub mczki misnej i obecnoci preparatw enzymatycznych w mieszankach paszowych na wyniki odchowu oraz wykorzystanie skadnikw pokarmowych i energii u kurczt brojlerw. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 28, 2000

KORELESKI Jerzy, WITKIEWICZ Sylwester, HADULA Eugeniusz
Wpyw udziau ziarna jczmienia o zrnicowanej zawartoci skrobi i cukrw nieskrobiowych w paszy oraz dodatku enzymw na wyniki produkcyjne kurczt brojlerw. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 161-178, 2000

SIKORA Jacek
Wpyw uytkowoci rozpodowej ras matecznych na produkcyjno jagnit rzenych. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 13-19, 2000

BIELASKI Pawe
Wpyw warunkw rodowiskowych na wzrost krlikw niektrych ras i ich uytkowo rzen. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 375-393, 2000

PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej
Wpyw warunkw utrzymania dojonych owiec na higieniczn ocen jakoci mleka. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 274-278, 2000

SOKOOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz
Wpyw wieku kur na wyniki produkcyjne ich potomstwa. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, s. 515, 2000

KORELESKI Jerzy
Wpyw witamin i karotenoidw na jako produktw drobiarskich. Mat. semin.: Dodatki paszowe w nowoczesnym ywieniu zwierzt. BASF, Zegrze, 23-24.11.2000, 70-75, 2000

BORYS Bronisaw, OSIKOWSKI Maciej
Wpyw wybranych czynnikw technologicznych na wyniki tuczu jagnit od wysokoplennych maciorek, mieszacw merynosa polskiego z rasami plennymi. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 44, 2000

BADOWSKI Jakub
Wpyw wybranych elementw technologii lgu na liczb i jako uzyskanych gsit oraz utylizacja odpadw powylgowych. Mat. semin.-szkol.: Wdraanie nowych proekologicznych technologii produkcji tuszek gsich. Kouda Wielka, 23-24.11.2000. Krakw, 25-34, 2000

CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, CHOROSZY Bogumia, CZAJA Hanna
Wpyw wybranych genotypw oraz systemw opasania na zwikszenie produkcji ywca woowego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 215-254, 2000

STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, MACIASZEK Katarzyna
Wpyw zastosowania w warunkach polskich systemu ywienia INRA na efekty produkcyjne byda ras misnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 20-21, 2000

ERNEST Teresa, KORELESKI Jerzy, WITKIEWICZ Sylwester, TELK Lucyna
Wpyw zawartoci siarki w mieszankach paszowych z udziaem poekstrakcyjnej ruty rzepakowej na wskaniki produkcyjne i bilansowe u kurczt brojlerw. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 32, 2000

KORELESKI Jerzy, WITKIEWICZ Sylwester, HADULA Eugeniusz
Wpyw zawartoci skrobi i cukrw nieskrobiowych na warto paszowa ziarna jczmienia w ywieniu kurczt brojlerw. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 35, 2000

KAMISKA Barbara Z.
Wpyw zawartoci wyszych kwasw tuszczowych w ziarnie zb na profil wielonienasyconych kwasw tuszczowych w tkach jaj kurzych. Mat. midzyn. konf.: Zastosowanie biotechnologii w chowie i hodowli zwierzt oraz produkcji pasz i ywnoci. Szczecin-Midzyzdroje, 17-18.09.2000, 59-63, 2000

KAMISKA Barbara Z.
Wpyw ziarna jczmienia i owsa na podwyszenie wartoci dietetycznej jaj kurzych oraz misa brojlerw. Mat. XXIX Sesji ywienia Zwierzt KNZ PAN: ywienie zwierzt jako czynnik modyfikujcy przemiany w acuchu troficznym: pasza - zwierz - czowiek. SGGW-Rogw, 27-28.09.2000, s. 103, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Wpyw zmian cen w kraju na opacalno intensyfikacji produkcji mleka. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, s. 11, 2000

OKULARCZYK Stanisawa, SZUMIEC Anna
Wpyw zmian cen zb i ich dostpno w kraju na opacalno i intensywno produkcji mleka. Mat. konf. nauk.-techn.: Szkoa Zimowa. Zakopane, 5.04.2000, s. 21, 2000

SUPERA Kazimierz, MALINOWSKI Eugeniusz, KACPRZAK Henryk
Wpyw zmiany terminu wykotu i metody odchowu jagnit na wyniki produkcyjne owiec. Mat. konf. nauk.: Badania zakonczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 48, 2000

PAKULSKA Elbieta, BIELISKA Halina, BADOWSKI Jakub, KORELESKI Jerzy, BEDNARCZYK Marek
Wpyw zrnicowanych rde wapnia na jako i wyniki lgu u gsi. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 422-423, 2000

STASINIEWICZ Teofila, KRAWCZYK Katarzyna, STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof
Wpyw zwikszonego udziau tuszczu rolinnego w zbilansowanych dawkach pokarmowych dla opasanych buhajkw na wyniki produkcyjne i warto dietetyczn misa. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 118-122, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Wpyw rda NNKT w dawce pokarmowej dla tucznikw na skad kwasw tuszczowych i zawarto cholesterolu w miniu najduszym. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 33-38, 2000

SKRZYALA Irena, KLCZEK Czesawa, WGLARZY Karol
Wpyw ywienia i utrzymania na jako tusz jagnicych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 284-288, 2000

SAWO Jerzy, BIS-WENCEL Hanna, ZO Andrzej, KOPCZEWSKI Antoni, SABA Leon, WNUK Stanisaw
Wpyw ywienia karm wysokoenergetyczn na wzrost, jako okrywy wosowej oraz zmiany anatomo- i histopatologiczne u lisw polarnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 53: 133-141, 2000

KAMISKA Barbara Z., SKRABA Bogumia, KORELESKI Jerzy
Wpyw ywienia kur mieszankami z udziaem rnych zb na wzbogacenie tka jaj w wielonasycone kwasy tuszczowe. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 331-335, 2000

ZO Andrzej, SAWO Jerzy, BIELASKI Pawe, ZAJC Jan, PIRKOWSKA Magorzata
Wpyw ywienia na jako okrywy wosowej lisw polarnych niebieskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 314-317, 2000

BRZSKA Franciszek
Wpyw ywienia na zawarto biaka, jodu i selenu w mleku. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 21-33, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Wpyw ywienia na zawarto cholesterolu w misie tucznikw. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 35-43, 2000

KORELESKI Jerzy, WITKIEWICZ Sylwester
Wpyw ywienia pisklt w pierwszym dniu ycia oraz poziomu skadnikw pokarmowych w mieszance paszowej typu finiszer na wyniki odchowu kurczt brojlerw. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 231-246, 2000

GACEK Leszek
Wprowadzenie krlikw ras misnych o sprawdzonej uytkowoci misnej do hodowli indywidualnej. Mat. konf. nauk.-techn.: Proekologiczne kierunki zmian w hodowli byda, drobiu i krlikw na terenie podkarpacia z uwzgldnieniem ras najbardziej do tego predysponowanych. Chorzelw, 28-29.05.2000. Wyd. ZZD Chorzelw, 10-18, 2000

NOGAJ Anna
Wskaniki genetyczne i immunogenetyczne. W: Szczegowy program hodowli i wykorzystania krajowej populacji kucw feliskich. Praca zbiorowa pod red. prof. Ewalda Sasimowskiego. Rozdz. 5. Wyd. AR Lublin, 69-79, 2000

WJCIK Piotr
Wspczesna sylwetka krowy rasy simentalskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla byda simentalskiego i koni huculskich - szans dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z uni europejsk.Rymanw, 26.09.2000. Krakw 2000, 41-52, 2000

WʯYK Stanisaw, CYWA-BENKO Katarzyna
Wspczesne problemy genetyki i hodowli drobiu wodnego. Post. Nauk Roln., 1: 15-28, 2000

KORELESKI Jerzy
Wspczesne spojrzenie na dodatki paszowe dla drobiu. Mat. semin.: Proekologiczne i energooszczdne technologie chowu brojlerw i kur. IZ ZZD Rossocha, 16.06.2000, 31-48, 2000

KISIEL Tomasz, KSIKIEWICZ Juliusz
Wspzalenoci midzy wybranymi cechami morfologicznymi jaj i cechami biochemicznymi tka jaj kaczek z rnych stad zachowawczych. Folia Univ. Agric. Stetinensis, Zoot., 207, 38: 3-40, 2000

PIWCZYSKI Dariusz, BORYS Bronisaw, MROCZKOWSKI Sawomir, JARZYNOWSKA Anna
Wstpna charakterystyka cech rzenych i jakoci misa jagnit mlecznych w zalenoci od ich tempa wzrostu. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, 53-54, 2000

BORYS Bronisaw
Wybrane aspekty oddziaywania systemw produkcji na jako produktw owczych i kozich. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 71-80, 2000

STRZETELSKI Juliusz
Wybrane aspekty ywienia buhajw. Mat. konf. nauk. z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki: Uwarunkowania rodowiskowe rozrodu u samcw zwierzt gospodarskich. Balice, 16-17.11.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 99-114, 2000

ZAJC Jan
Wybrane zagadnienia z chowu krlikw. Mat. semin. w WODR osiw, 24.10.2000. Wyd. WODR osiw, 1-15, 2000

KLCZEK Czesawa, BIELAK Franciszek, WAWRZYCZAK Stefan, WGLARZY Karol
Wydajno i skad chemiczny mleka krw wypasanych na dwch rnych pastwiskach. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 14-17, 2000

WJCIK Piotr, TRELA Jan, MAJEWSKA Anna
Wydajno mleczna a cechy nieprodukcyjne w rasie czarno-biaej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 229-234, 2000

ZAJC Jan
Wygld wiadczy o zdrowiu. Podkarpacki Mag. Roln., Biul. ODR Iwonicz, 5 (99): 11-12, 2000

BEDNARCZYK Marek
Wykorzystanie genetyki molekularnej w hodowli i produkcji drobiu. Prz. Hod., 6: 9-11, 2000

SMORG Zdzisaw
Wykorzystanie metod biotechnologii rozrodu w genetycznych modyfikacjach zwierzt. Mat. konf.- nauk. techn.: Inynieria produkcji 2000, Goysz, listopad 2000, Wyd. Polit. dzka, Filia w Bielsku-Biaej, Zesz. Nauk., Informatyka, Organiz. i Zarzdz., 57: 39-45, 2000

BEDNARCZYK Marek
Wykorzystanie metod genetyki molekularnej w produkcji drobiarskiej. Oglnopol. Inf. Drob., 2: 48-51, 2000

GSIOR Robert, PIESZKA Marek
Wykorzystanie metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do oznaczania witamin rozpuszczalnych w tuszczach (Cz. 2). Biul. Inf. IZ, 38, 4: 53-62, 2000

BAROWICZ Tadeusz, KDZIOR Wadysaw
Wykorzystanie penotustych nasion lnu oraz zrnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji skadu chemicznego i walorw dietetycznych misa wieprzowego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 161-174, 2000

WʯYK Stanisaw, CYWA-BENKO Katarzyna, CALIK Jolanta, KRAWCZYK Jzefa
Wykorzystanie polimerazowej reakcji acuchowej (PCR) i komputerowej analizy cyfrowej obrazu do charakterystyki genetycznej rodzimych ras kur nienych. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 14-15, 2000

KAMYCZEK Marian
Wykorzystanie preparatw biaka plazmy krwi oraz mczki z erytrocytw w ywieniu wczenie odsadzonych prosiat. Pasze Przem., 9: 19-21, 2000

PASIERBSKI Zdzisaw
Wykorzystanie ras misnych i ich mieszacw ras mlecznych do produkcji woowiny. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu byda mlecznego i misnego. Kobacz, 10-11.05.2000. Krakw - Kobacz, 56-69, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Jzefa, WʯYK Stanisaw, KNAPIK Jan
Wykorzystanie rwna regresji wielokrotnej w szacowaniu udziau misa w tuszkach gsi zatorskiej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 142-146, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Wadysaw
Wykorzystanie soli wapniowych kwasw tuszczowych oleju lnianego do modyfikacji skadu chemicznego i walorw dietetycznych misa woowego. Mat. XXIX Sesji ywienia Zwierzt KNZ PAN: ywienie zwierzt jako czynnik modyfikujcy przemiany w acuchu troficznym: pasza - zwierz - czowiek. SGGW-Rogw, 27-28.09.2000, s. 96, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Wadysaw
Wykorzystanie soli wapniowych kwasw tuszczowych oleju lnianego do modyfikowania skadu tuszczu misa woowego. Roliny Oleiste, 21, (2): 695-700, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Wadysaw
Wykorzystanie soli wapniowych kwasw tuszczowych oleju lnianego w opasie byda rzenego do poprawy walorw dietetycznych misa woowego. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 49, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Wadysaw
Wykorzystanie soli wapniowych kwasw tuszczowych oleju lnianego w opasie modego byda rzenego. Mat. XXII konf. nauk.: Roliny Oleiste, IHAR, Pozna, 28-29.03.2000, 70-71, 2000

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Wadysaw
Wykorzystanie w opasie byda rzenego NNKT i ich soli do poprawy walorw dietetycznych misa woowego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 109-113, 2000

RӯYCKI Marian, ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosaw
Wykorzystanie wskanika pH do selekcji wi misnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 38, 5: 119-122, 2000

ANDERS Elbieta
Wymagania jakociowe misa drobiowego i jaj spoywczych w Polsce. Wie Jutra, 1(18): 26-28, 2000

ZAJC Jan, GACEK Leszek
Wyniki bada wasnych dotyczcych utylizacji odchodw zwierzt futerkowych przy udziale ddownicy kompostowej Eisenia fetida (Sav.), prowadzonych w okresie zimy w budynkach fermy krliczej. Mat. konf. nauk.-techn.: Proekologiczne kierunki zmian w hodowli byda, drobiu i krlikw na terenie podkarpacia z uwzgldnieniem ras najbardziej do tego predysponowanych. Chorzelw, 28-29.05.2000. Wyd. ZZD Chorzelw, 28-33, 2000

JADEWSKI Jzef, KUJAWIAK Ryszard
Wyniki dowiadczenia w IZ ZZD Pawowice z zastosowaniem preparatu do zakiszania - SANO Labacsil. Kwart. Inf. SANO: Nowoczesne ywienie zwierzt, 2: 12-13, 2000

RӯYCKI Marian, AK Grzegorz
Wyniki oceny przyyciowej knurw przeprowadzonej metod BLUP. Trzoda Chl., 1: 37-391, 2000

RӯYCKI Marian, AK Grzegorz
Wyniki oceny przyyciowej knurw przeprowadzonej metod BLUP. Trzoda Chl., 2: 18-21, 2000

RӯYCKI Marian, AK Grzegorz
Wyniki oceny przyyciowej knurw przeprowadzonej metod BLUP. Trzoda Chl., 3: 22-24, 2000

RӯYCKI Marian, AK Grzegorz
Wyniki oceny przyyciowej knurw przeprowadzonej metod BLUP. Trzoda Chl., 4: 21-23, 2000

RӯYCKI Marian, AK Grzegorz
Wyniki oceny przyyciowej knurw przeprowadzonej metod BLUP. Trzoda Chl., 5: 36-39, 2000

RӯYCKI Marian, AK Grzegorz
Wyniki oceny przyyciowej knurw przeprowadzonej metod BLUP. Trzoda Chl., 6: 33-35, 2000

RӯYCKI Marian, AK Grzegorz
Wyniki oceny przyyciowej knurw przeprowadzonej metod BLUP. Trzoda Chl., 7: 24-28, 2000

RӯYCKI Marian, AK Grzegorz
Wyniki oceny przyyciowej knurw przeprowadzonej metod BLUP. Trzoda Chl., 8-9: 27-31, 2000

RӯYCKI Marian, AK Grzegorz
Wyniki oceny przyyciowej knurw przeprowadzonej metod BLUP. Trzoda Chl., 10: 31-33, 2000

RӯYCKI Marian, AK Grzegorz
Wyniki oceny przyyciowej knurw przeprowadzonej metod BLUP. Trzoda Chl., 11: 27-30, 2000

RӯYCKI Marian, AK Grzegorz
Wyniki oceny przyyciowej knurw przeprowadzonej metod BLUP. Trzoda Chl., 12: 29-32, 2000

RӯYCKI Marian, TYRA Mirosaw
Wyniki oceny uytkowoci tucznej i rzenej wi w stacjach kontroli. Stan hodowli i wyniki oceny wi. Wyd. wasne IZ, Krakw, 18: 75-94, 2000

CZAJA Hanna, JAGUSIAK Wojciech, ARNECKI Andrzej, CHOROSZY Bogumia, TRELA Jan
Wyniki oceny wartoci hodowlanej buhajw rasy polskiej czerwonej (kwiecie - wrzesie 1999). Wyniki oceny wartoci hodowlanej buhajw. Wyd. wasne IZ, Krakw, 37: 29-34, 2000

CHOROSZY Bogumia, JAGUSIAK Wojciech, ARNECKI Andrzej, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan
Wyniki oceny wartoci hodowlanej buhajw rasy simentalskiej (kwiecie - wrzesie 1999). Wyniki oceny wartoci hodowlanej buhajw. Wyd. wasne IZ, Krakw, 37: 3-8, 2000

RZEPECKI Rafa, SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania, KAWCKA Aldona
Wyniki oceny wartoci hodowlanej tryczkw i maciorek w roku 1998. Wyniki oceny wartoci hodowlanej owiec. Wyd. wasne IZ, Krakw, 17: ss. 276, 2000

GAWCKI Witold
Wyniki oceny wartoci uytkowej brojlerw wylonych z jaj pobranych w rnych fermach rodzicielskich na terenie kraju (test nr 2/2000). Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 10: 17-20, 2000

ZAJC Jan
Wyniki oceny wartoci uytkowej krlikw metod stacyjn. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 61-70, 2000

GAWCKI Witold
Wyniki oceny wartoci uytkowej kurczt brojlerw wylonych z jaj pobranych w rnych fermach rodzicielskich na terenie kraju (test nr 1/2000). Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 5: 3-7, 2000

GAWCKI Witold
Wyniki oceny wartoci uytkowej zestaww rodzicielskich uczestniczcych w XXVII tecie na cice a przeznaczonych do produkcji kur nienych i oglnouytkowych. Pol. Drob., 9, 1: 9-12, 2000

ROBORZYSKI Maciej, KIE Wojciech, KDZIOR Wadysaw, KNAPIK Jan, KRUPISKI Jdrzej
Wyniki odchowu pastwiskowego, warto rzena oraz jako misa jagnit mieszacw polskiej owcy grskiej z trykami ras alpejskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 98-103, 2000

MAZANOWSKI Adam, SZUKALSKI Grzegorz
Wyniki odchowu poczwrnych mieszacw gsi wytworzonych z udziaem gsi biaych koudzkich. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 79-97, 2000

KOWALSKI Zygmunt Maciej, BRZSKA Franciszek
Wyniki ring-testu analiz chemicznych pasz. Mat. XXIX Sesji ywienia Zwierzt KNZ PAN: ywienie zwierzt jako czynnik modyfikujcy przemiany w acuchu troficznym: pasza - zwierz - czowiek. SGGW-Rogw, 27-28.09.2000, s. 55, 2000

CHOROSZY Bogumia, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, KOCO Zofia
Wyniki stacjonarnej oceny buhajw rasy simentalskiej w zakresie cech misnych (seria VII R). Wyniki oceny wartoci hodowlanej buhajw. Wyd. wasne IZ, Krakw, 37: 9-19, 2000

GAWCKI Witold
Wyniki XVI testu kur mi?snych przeprowadzonego w STK Wroniawy w latach 1998-1999. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 2: 2-13, 2000

zAK Grzegorz
Wysoka jako - atutem w produkcji misa wieprzowego. Trzoda Chl., 10: 46-48, 2000

PASIERBSKI Zdzisaw
Wysoka wydajno mleka celowo przygotowana przez hodowc. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu byda mlecznego i misnego. Kobacz, 10-11.05.2000. Krakw - Kobacz, 3-12, 2000

ZAJC Jan
Wywaona decyzja. Wie i Doradztwo, 4: 37-38, 2000

BORYS Bronisaw
Wyzwania rynkowe a jako i prozdrowotne waciwoci misa i mleka owczego. Mat. konf. nauk.-techn.: Owczarstwo w regionie Kujawsko-Pomorskim. Moliwoci poprawy efektywnoci i jakoci produkcji. Kouda Wielka, 7.12.2000. Bydgoszcz - Kouda Wielka, 53-74, 2000

BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek
Wzbogacanie misa wieprzowego w niezbdne nienasycone kwasy tuszczowe przez zmian skadu tuszczu w dawkach pokarmowych dla tucznikw. Mat. midz. konf. nauk.: Utrzymanie wi i drobiu przyjazne dla zwierzt i rodowiska. Balice, 3-4.07.2000. Krakw, 287-290, 2000

BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, GSIOR Robert
Wzbogacanie misa wieprzowego w NNKT poprzez zmian skadu kwasw tuszczowych w diecie tucznikw. Mat. XXIX Sesji ywienia Zwierzt KNZ PAN: ywienie zwierzt jako czynnik modyfikujcy przemiany w acuchu troficznym: pasza - zwierz - czowiek. SGGW-Rogw, 27-28.09.2000, s. 99, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Wzbogacanie misa woowego w NNKT poprzez zmian skadu kwasw tuszczowych w diecie opasanych buhajkw. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki ywnociowej i nauki o ywieniu czowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 260, 2000

PISULEWSKI Pawe, SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, SZCZUREK Witold
Wzbogacanie ywnoci pochodzenia zwierzcego w sprzony kwas linolowy (SKL) na przykadzie produktw drobiarskich (misa i jaj). Mat. IV Kraj. Warsztatw ywieniowych: Ocena ywnoci i ywienia. AR, Pozna, 6-8.09.2000, 8-9, 2000

LIGASZEWSKI Maciej,YSAK Andrzej
Wzrost limakw z gatunku Helix aspersa w dowiadczeniach kuwetowych. Mat. XVI Kraj. Semin. Malakologicznego. Hel, 20-22.09.2000,, 35-37, 2000

JADEWSKI Jzef, KUJAWIAK Ryszard
Wzrost wydajnoci o 287 kg mleka - wyniki dowiadczenia w IZ ZZD Pawowice z zastosowaniem preparatu do zakiszania - SANO Labacsil. Chw Byda, 5: 16-17, 2000

WʯYK Stanisaw
XII European Symposium on Waterfowl. World's Poultry Sci. J., 55, 4: 415-416, 2000

WʯYK Stanisaw, CYWA-BENKO Katarzyna
XXI wiatowy Kongres Drobiarski. Oglnopol. Inf. Drob., 11: 108-111, 2000

BEDNARCZYK Marek
Z pracowni naukowych. Samodzielna Pracownia Hodowli i Biotechnologii Kur Oddziau Badawczego Drobiarstwa. Oglnopol. Inf. Drob., 1: 100-103, 2000

GACEK Leszek, BARABASZ Bogusaw
Zachowanie kopulacyjne lisw polarnych niebieskich o rnym temperamencie. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 179-193, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Zagadnienie wartoci ekonomicznej rodowiska naturalnego w wietle wiatowych metod wyceny oraz polityczne i spoeczne uwarunkowania jego ochrony. Wie i Rolnictwo, wyd. PAN IRWiR, 4: 34-42, 2000

OKULARCZYK Stanisawa
Zakad Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzcej. Obecne zakady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 128-131, 2000

LASZCZKA Andrzej
Zakad Fizjologii Rozrodu Zwierzt. Obecne zakady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 83-95, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Zakad Fizjologii Zwierzt. Dawne zakady i pracownie naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 145-151, 2000

CZAJA Hanna
Zakad Hodowli Byda i Koni. Obecne zakady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 35-38, 2000

MAZANOWSKI Adam
Zakad Hodowli Drobiu Wodnego. Obecne zakady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 69-74, 2000

WʯYK Stanisaw
Zakad Hodowli i Produkcji Drobiu. Obecne zakady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 62-67, 2000

BRZESKI Erazm, DESKUR Stanisaw, TOMCZYK-WRONA Iwona
Zakad Hodowli Koni. Dawne zakady i pracownie naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 157-160, 2000

RZEPECKI Rafa
Zakad Hodowli Owiec i Kz. Obecne zakady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 50-55, 2000

RӯYCKI Marian
Zakad Hodowli Trzody Chlewnej. Obecne zakady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 41-48, 2000

NIEDWIADEK Stanisaw, BIELASKI Pawe
Zakad Hodowli Zwierzt Futerkowych. Obecne zakady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 57-61, 2000

SOTA Ewa
Zakad Immuno- i Cytogenetyki Zwierzt. Obecne zakady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 77-80, 2000

BRZSKA Franciszek
Zakad Paszoznawstwa i Surowcw Pochodzenia Zwierzcego. Obecne zakady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 108-119, 2000

WAWRZYCZAK Stefan
Zakad Przemysowych Metod Produkcji Zwierzcej. Dawne zakady i pracownie naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 185-191, 2000

WAWRZYCZAK Stefan
Zakad Technologii i Ekologii Produkcji Zwierzcej. Obecne zakady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 122-125, 2000

KORELESKI Jerzy
Zakad ywienia Zwierzt. Obecne zakady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 97-105, 2000

ECKERT Robert, SZYNDLER-NDZA Magdalena
Zalenoci midzy przyyciowymi i poubojowymi pomiarami gruboci soniny i minia najduszego grzbietu. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 9, 2000

KAWCKA Maria, CZARNECKI Roman, OWSIANNY Jacek, RӯYCKI Marian, DZIADEK Krystian, KAMYCZEK Marian
Zalenoci midzy tempem wzrostu i gruboci soniny modych knurw a ich aktywnoci pciow i cechami nasienia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 69-76, 2000

SZYNDLER-NDZA Magdalena
Zalenoci pomidzy przyyciowymi pomiarami gruboci soniny i minia najduszego grzbietu a mas tuszczu i misa w tuszy wi. Mat. II Symp. Doktorantw: Postpy genetyki i metod hodowli zwierzt. Pozna, 26-27.09.2000,, s. 89, 2000

RYGAO Katarzyna, MAJEWSKA Anna, SZEWCZYK Andrzej
Zaleno midzy cechami wzrostu jawek czarno-biaych a ich pniejsz wydajnoci mleczn z uwzgldnieniem dolewu krwi rasy HF. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 157-163, 2000

AK Grzegorz, RӯYCKI Marian
Zaleno midzy indeksem stacyjnym a ocen wartoci hodowlanej przeprowadzon metod BLUP. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: s. 389, 2000

GACEK Leszek
Zaleno midzy temperamentem modych lisw polarnych a wynikami oceny pokroju i masami ciaa. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 134-137, 2000

OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, RӯYCKI Marian, KAWCKA Maria, DELIKATOR Barbara, FIJAKOWSKA Barbara
Zaleno midzy wartoci rozpodow knurw a podnoci ich sistr. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 85-92, 2000

ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosaw
Zaleno pomidzy ocen przyyciow a uytkowoci rozpodow loch. Mat. konf. nauk.: Uzytkowo loch i odchw prosit. Olsztyn, 5.05.2000. Biul. Nauk. Uniw. Warmisko-Mazurskiego, 7: s. 327, 2000

KLCZEK Czesawa
Zaleno produkcji rolinnej i zwierzcej w rejonie Pogrza na tle bada przeprowadzonych w ZZD Grodziec lski. Mat. konf. nauk.-techn.: Moliwoci wykorzystania przez praktyk rolnicz osigni z zakresu produkcji zwierzt na przykadzie wynikw bada prowadzonych przez IZ ZZD Grodziec lski. Grodziec lski, 12.04.2000. Krakw, 19-28, 2000

URBACZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, WITKIEWICZ Magorzata, JAROCKA Ada, SIEMISKA Maria
Zapotrzebowanie na energi i aminokwasy tucznikw pochodzcych od knurw rasy Pietrain i linii 990. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 30, 2000

WAWRZYCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz
Zasady pozyskiwania dobrej jakoci misa modego byda czarno-biaego z wysokim udziaem krwi rasy holsztysko-fryzyjskiej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 47-51, 2000

MANDECKA Boena
Zasady pozyskiwania mleka wysokiej jakoci w ZD IZ Meno. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i ywienia byda mlecznego. Meno, 30.03.2000. Krakw - Meno, 27-35, 2000

WAWRZYCZAK Stefan
Zasady racjonalnego chowu jaowizny przeznaczonej na remont stada krw mlecznych. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy racjonalnego ywienia cielt i jaowizny przeznaczonej na remont stada krw mlecznych. Radomsko, 7.01.2000, 22-30, 2000

WAWRZYCZAK Stefan
Zasady racjonalnego odchowu cielt w okresie od urodzenia do 6 miesicy ycia. Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesne zasady chowu cielt i jaowizny przeznaczonej na remont stada krw mlecznych. Piotrkw Trybunalski, 6.01.2000, 1-21, 2000

WAWRZYCZAK Stefan
Zasady racjonalnego ywienia cielt. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy racjonalnego ywienia cielt i jaowizny przeznaczonej na remont stada krw mlecznych. Radomsko, 7.01.2000, 1-21, 2000

WAWRZYCZAK Stefan
Zasady racjonalnego ywienia jaowizny przeznaczonej na remont stada krw mlecznych. Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesne zasady chowu cielt i jaowizny przeznaczonej na remont stada krw mlecznych. Piotrkw Trybunalski, 6.01.2000, 22-30, 2000

WAWRZYCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej
Zasady racjonalnego ywienia krw mlecznych (w okresie laktacji). Mat. konf.nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i ywienia byda mlecznego. Meno, 30.03.2000, 3-9, 2000

CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Jzefa
Zasady stacyjnej oceny uytkowoci kur nienych i misnych. Mat. semin.: Proekologiczne i energooszczdne technologie chowu brojlerw i kur. Rossocha, 16.06.2000,, 49-68, 2000

KACZOR Andrzej, ADAMCZYK Janusz, SZYNDLER Jerzy
Zasady stosowania gbokiej ciki trocinowej w utrzymaniu tucznikw. Instr. wdro., Wyd. wasne IZ, Krakw, 2: 1-8, 2000

WAWRZYCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej
Zasady ywienia krw zasuszonych. Mat. konf.nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i ywienia byda mlecznego. Meno, 30.03.2000, 10-20, 2000

SMORG Zdzisaw
Zastosowanie cytometrii przepywowej do uzyskiwania frakcji "mskiej" i "eskiej" oraz oceny jakoci nasienia buhaja. W: Problemy Rozrodu Zwierzt w Projektach Badawczych Komitetu Bada Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierzt Uytkowych PAN. Olsztyn, 51-52, 2000

BOCHENEK Micha, SMORG Zdzisaw, PILCH Jan
Zastosowanie cytometrii przepywowej w ocenie jakoci nasienia buhajw. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 11-15, 2000

PASCHMA Jolanta
Zastosowanie dodatku zi w dawkach dla wi rosncych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48, s. 408, 2000

PASCHMA Jolanta
Zastosowanie homogenizowanych odpadw poubojowych w dawkach pokarmowych dla tucznikw. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 56-60, 2000

WGLARZY Karol, WIERNY Adam
Zawarto mikotoksyn w ziarnie kukurydzy uprawianej na glebach popowodziowych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowcw pochodzenia zwierzcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, 133-137, 2000

KORNIEWICZ Adolf, KOSMALA Irena, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, PALECZEK Barbara
Zawarto podstawowych skadnikw pokarmowych w ziarnie rnych mieszacw kukurydzy. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 289-303, 2000

BORYS Bronisaw, BORYS Andrzej
Zawarto skadnikw funkcjonalnych w tuszczach zapasowych i rdminiowym tuczonych jagnit w zalenoci od genotypu i pci. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w wietle przesa tradycji i wspczesnych oczekiwa konsumentw. Inowrocaw, 19-20.10.2000. Krakw - Kouda Wielka, 43-44, 2000

RACHWA Alina
Zewntrzne cechy jakociowe jaj decydujce o przydatnoci ich do obrotu towarowego i przetwrstwa. Cz I. Kierunki bada zmierzajce do utrzymania lub poprawienia zewntrznych standardw jakoci jaj. ol. Drob., 10: 41-43, 2000

RACHWA Alina
Zewntrzne cechy jakociowe jaj decydujce o przydatnoci ich do obrotu towarowego i przetwrstwa. Cz II. Sposoby poprawy przydatnoci handlowej jaj. Pol. Drob., 11: 13-15, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Zioa w korycie. Dz. Polski, 56(247): 12, 2000

GORNOWICZ Ewa
Zioa w ywieniu kurczt brojlerw. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 2: 6-10, 2000

WʯYK Stanisaw
Zote gody bada naukowych Instytutu Zootechniki na rzecz krajowego drobiarstwa. Pol. Drob., 5: 28-30, 2000

MUCHA Aurelia
Zmiany gruboci soniny i minia najduszego grzbietu u rosncych wi. Mat. II Symp. Doktorantw: Postpy genetyki i metod hodowli zwierzt. Pozna, 26-27.09.2000,, s. 86, 2000

KRASZEWSKI Juliusz, KOZOWSKI Jacek
Zmiany jakociowe mleka i masa w zalenoci od zrnicowanego udziau ruty pszenytniej w mieszance treciwej dla krw. Mat. konf. nauk.: Badania zakoczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. wasne IZ, Krakw, s. 50, 2000

PAKULSKI Tadeusz, DULEWICZ Renata
Zmiany skadu mleka owczego a efektywno jego przerobu w przyfermowej przetwrni. Zesz. Nauk. AR Wrocaw, 399: 243-248, 2000

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Zmiany w cechach uytkowoci rozpodowej loch w latach 1990-1999. Trzoda Chl., 8-9: 48-51, 2000

TRELA Jan, MAJEWSKA Anna, RYGAO Katarzyna, SZEWCZYK Andrzej, ZAJC Magorzata
Zmiany w wydajnociach pierwiastek po wybranych buhajach w stadzie byda mlecznego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 195-199, 2000

ZBEK Tomasz
Zmienno genetyczna 12 markerw mikrosatelitarnych DNA u koni rasy huculskiej, hodowanych w Polsce. Mat. II Symp. Doktorantw: Postpy genetyki i metod hodowli zwierzt. Pozna, 26-27.09.2000,, s. 33, 2000

GORNOWICZ Ewa, STANISAWSKI Piotr
Zmienno skadu chemicznego mini piersiowych i udowych w zalenoci od pochodzenia i ywienia kurczt brojlerw. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 11: 7-13, 2000

DROD Andrzej
Znaczenie marki handlowej w marketingu produktw owczarskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 10-14, 2000

KARETA Wiesaw, CEGA Mirosaw, CZECH Krzysztof:
Znaczenie metod biotechnicznych w poprawie potencjau rozrodczego owiec i kz. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 5-11., 2000

KWACZYSKA Anna
Znaczenie polimorfizmu GPI i PGD w genetyce i hodowli wi. Biul. Inf. I, 38, 4: 11-19, 2000

ROBORZYSKI Maciej, PIECZONKA Wadysaw, KIE Wojciech, PARAPONIAK Pawe, KAWCKA Aldona
Znaczenie regionalnych wyrobw mleczarskich w owczarstwie grskim. Mat. IV Wiosennej Szkoy Owczarskiej: Promocja produkcji owczarskiej i koziej w wietle bada naukowych. Polanica, 26-29.04.2000, 279-284, 2000

WʯYK Stanisaw
Znaczone jaja. Pol. Drob., 10: 4-6, 2000

WOJTASZEK Janusz
Zootechniczny Zakad Dowiadczalny Balice. Zakady Dowiadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 251-256, 2000

FIJA Jerzy
Zootechniczny Zakad Dowiadczalny Chorzelw. Zakady Dowiadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 259-270, 2000

KORNIEWICZ Adolf
Zootechniczny Zakad Dowiadczalny Czechnica. Zakady Dowiadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 271-279, 2000

MICHNA Gustaw, KLCZEK Czesawa, WEGLARZY Karol
Zootechniczny Zakad Dowiadczalny Grodziec lski. Zakady Dowiadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 281-291, 2000

GACEK Leszek
Zootechniczny Zakad Dowiadczalny Instytutu Zootechniki w Chorzelowie. Biul. Inf.-Handl. WODR Boguchwaa, 9: s. 21, 2000

MAZURKIEWICZ Wadysaw, MALINOWSKI Eugeniusz
Zootechniczny Zakad Dowiadczalny Kobacz. Zakady Dowiadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 289-303, 2000

OSIKOWSKI Maciej
Zootechniczny Zakad Dowiadczalny Kouda Wielka. Zakady Dowiadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 301-310, 2000

YWCZOK Henryk
Zootechniczny Zakad Dowiadczalny Lipowa. Zakady Dowiadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 313-315, 2000

MANDECKI Andrzej
Zootechniczny Zakad Dowiadczalny Meno. Zakady Dowiadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 317-322, 2000

OSTROWSKI Romuald
Zootechniczny Zakad Dowiadczalny Pawowice. Zakady Dowiadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 325-335, 2000

CIURU Julian
Zootechniczny Zakad Dowiadczalny Raba Wyna. Zakady Dowiadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 337-341, 2000

WAWRZYSKI Marek
Zootechniczny Zakad Dowiadczalny Rossocha, Sp. z.o.o.. Zakady Dowiadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 343-347, 2000

KOAT Stanisaw
Zootechniczny Zakad Dowiadczalny Rymanw. Zakady Dowiadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 249-253, 2000

NADOLSKI Grzegorz
Zootechniczny Zakad Dowiadczalny Siejnik. Zakady Dowiadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 355-358, 2000

WRONA Jan
Zootechniczny Zakad Dowiadczalny Zator. Zakady Dowiadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 359-365, 2000

WALCZAK Jacek, PIETRAS Mariusz, MATUSZEWSKA Ewa, KRAWCZYK Wojciech
Zrnicowanie dobrostanu loch w zalenoci od konstrukcji kojca porodowego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 283-294, 2000

FIJA Jerzy, GACEK Leszek
Zrnicowanie masy ciaa krlikw nowozelandzkich biaych w okresie tuczu w zalenoci od systemu ywienia w okresie okooodsadzeniowym. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 130-133, 2000

CZARNECKI Roman, RӯYCKI Marian, KAWCKA Maria, OWSIANNY Jacek, DELIKATOR Barbara, KAMYCZEK Marian, DZIADEK Krystian
Zwizek midzy aktywnoci pciow modych knurw a cechami ich nasienia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 77-84, 2000

KUCHTA Maria, KORELESKI Jerzy, MODKOWSKI Maciej
Zwikszenie poziomu ksantofili w tku jaja pod wpywem naturalnego koncentratu barwnikowo-tuszczowego i enzymu. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 345-347, 2000

BRZSKA Franciszek
Zwikszenie zawartoci biaka, jodu i selenu w mleku. Prz. Hod., 6: 20-24, 2000

KAMISKA Barbara Z.
Zwikszenie zawartoci NNKT w tkach jaj kurzych. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki ywnociowej i nauki o ywieniu czowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 263, 2000

BAROWICZ Tadeusz
Zygmunt Ewy (1913-1994). Sylwetki profesorw i docentw nieyjcych. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Krakw, 404-405, 2000

KORELESKI Jerzy
ywienie a jako jaj i misa drobiowego. Pol. Drob., 5: 3-6, 2000

WAWRZYCZAK Stefan
ywienie krw mlecznych w okresie laktacji. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy racjonalnego ywienia krw wysokomlecznych. Radomsko, 13.01.2000, 1-9, 2000

WAWRZYCZAK Stefan
ywienie krw mlecznych z wykorzystaniem mieszanek penodawkowych (w okresie laktacji). Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesne systemy ywienia byda mlecznego. Piotrkw Trybunalski, 12.01.2000, 1-8, 2000

WAWRZYCZAK Stefan
ywienie krw w okresie zasuszenia. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy racjonalnego ywienia krw wysokomlecznych. Radomsko, 13.01.2000, 10-20, 2000

BAROWICZ Tadeusz
ywienie tucznikw - cholesterol w misie - produkty utleniania cholesterolu. Trzoda Chl., 38 (10): 40-44, 2000

URBACZYK Jerzy
ywienie tucznikw zgodnie z ich moliwociami produkcyjnymi. Hod. Byda i Trzody Chl., 12: 22-26, 2000

KORELESKI Jerzy
ywieniowa efektywno paszowego dodatku fitolitycznego Natuphos u kur niosek. Mat. semin.: Dodatki paszowe w nowoczesnym ywieniu zwierzt. BASF, Zegrze, 23-24.11.2000, 18-23, 2000

Powrt do zestawie z roku 2000
<< Powrt do zestawie rocznych
 
© 2008-2015 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.