Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Zestawienia roczne
Dzisiaj jest: czwartek, 02 grudnia 2021 16:43:40
Odwiedziło nas: 11953758 gości (dzisiaj: 2373, wczoraj: 1972)
Zestawienia publikacji pracowników Instytutu Zootechniki

Znalezione publikacje

ANDERS Elżbieta Terminologia i kryteria utrzymania kur w przepisach o jakości handlowej jaj konsumpcyjnych.Hodowca Drobiu nr 4,20-23,2005

BADOWSKI Jakub, BIELIŃSKA Halina, PAKULSKA Elżbieta Ubytki masy ciała piskląt gęsich podczas przechowywania w magazynie zakładu wylęgowego. Doniesienie naukowe.XVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie (PO WPSA). Kiekrz k.Poznania 6-8 września 2005,Materia?y konferencyjne. s. 93-94,2005

BADOWSKI Jakub, BIELIŃSKA Halina, PAKULSKA Elżbieta, WOLC Anna Zależności między niektórymi cechami jaj wylęgowych a masą ciała rosnących gęsi. Doniesienie naukowe.XVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie (PO WPSA). Kiekrz k.Poznania 6-8 września 2005,Materia?y konferencyjne. s. 13-14,2005

BIEDA Wacław, HERBUT Eugeniusz, RADOŃ Jan Head exchanger in energy-saving poultry-houses.mat. konf. III Int. Sci. Conf. on. The current problems of building-physics in the neural building. 17-18.11.2005 Kraków,3-5,2005

BIELIŃSKA Halina Gęś Biała Kołudzka(r) warunki utrzymania stada reprodukcyjnego.Polskie Drobiarstwo,nr 1, s. 26-29,2005

BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub Pozostałe obszary ochrony dobrostanu zwierząt. Dobrostan drobiu a warunki jego utrzymania. Monografia (red. E. Herbut).Instytut Zootechniki, FAPA, ABC, Kraków,s.113-17,2005

BORECKA Anna, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta Produkcja trzody chlewnej w Polsce i wybranych krajach UE; Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych; BTN Seria B;,44-50,2005

BORYS Bronisław Wartość tuczna jagniąt z krzyżowania tryków Ile de France z maciorkami mieszańcami mleczno-plennymi z wysokim udziałem rasy wschodniofryzyjskiej.Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego,1, 2: 353-357,2005

BORYS Bronisław Wartość tuczna jagniąt merynosa polskiego i z krzyżowania tryków ile de France z owcami populacji mleczno-plennych z wysokim udziałem rasy wschodniofryzyjskiej. Doniesienie naukoweLXX Zjazd PTZ we Wrocławiu, 20-22 IX 2005. Komunikaty Naukowe. PTZ Warszawa 2005,s. 106,2005

BORYS Bronisław Ocena uwarunkowań i perspektyw rozwoju produkcji mięsa jagnięcego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej.Konferencja 'Perspektywy polskiego sektora owczarskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej' Warszawa 17.11.2005,10-16,2005

BORYS Bronisław Wpływ żywienia na dobrostan owiec. Monografia: Dobrostan owiec a warunki ich utrzymania red. Walczak J.Projekt SPO S/25/2005, Instytut Zootechniki Kraków,52-62,2005

BORYS Bronisław Dobrostan owiec a wyniki produkcji i jej efektywność ekonomiczna. Monografia: Owce - dobrostan w warunkach utrzymania. red. Walczak J.Projekt SPO S/25/2005, Instytut Zootechniki Kraków,74-78,2005

BORYS Bronisław Pozaprodukcyjne aspekty dobrostanu owiec. W: Warunki utrzymania zwierząt - dobrostan zwierząt. red. Walczak J.Projekt SPO S/25/2005, Instytut Zootechniki Kraków,79-87,2005

BORYS Bronisław, JARZYNOWSKA Anna, JANICKI Bogdan, BORYS Andrzej Effects of different particle size of rapeseed and linseed in fattening lamb diets. I. Growth and slaughter performance. Doniesienie naukowe,Program - Abstracts. 11th Seminar FAO-CIHEAM 'Advanced Nutrition and Feeding Strategies to Improve Sheep and Goat Production', September 8-10, 2005 Catania Italy,34,2005

BORYS Bronisław, KIEĆ Wojciech Systemy utrzymania i pomieszczenia dla owiec przy mięsnym kierunku użytkowania w świetle wymogów Unii Europejskiej. Materiał szkoleniowy.Program SAPARD PL-6-02/02-(B) - Żywiec Jagnięcy, Twigger Conferences LTD,40-48,2005

BORYS Bronisław, KIEĆ Wojciech Warunki utrzymania i pomieszczenia dla owiec. Rozdział IX,.w: Poradnik producenta jagniąt rzeźnych. red. Niżnikowski R.Projekt SAPARD PL-6-02/02, Komponent B, Twigger Conferences Ltd Warszawa,80-87,2005

CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, BIELIŃSKA Halina, KRAWCZYK Józefa Modern methods of muscle evaluation in geese. Mat. Międz. Konf.Procedings of 3rd World Waterfowl Conference, Chiny- Guangzhou, November 3-6, 2005,288-291,2005

DOBRZAŃSKI Zbigniew, HERBUT Eugeniusz Problematyka drobiarska na XII Kongresie ISAW w Warszawie.Polskie Drobiarstwo 12,30-31,2005

ECKERT Robert Znaczenie higieny w kształtowaniu się dobrostanu trzody chlewnej. Mon."Warunki utrzymania trzody chlewnej - dobrostan zwierząt".Wyd. IZ nr ISBN 83-60127-36-0,69-77,2005

ECKERT Robert Poprawy efektywności wykorzystania loch należy szukać przedewszystkim w sektorze krycia.Trzoda Chlewna nr 1(2005),21-25,2005

   Dalej >>

<< Powrót do zestawień z roku 2005

<< Powrót do zestawień rocznych

 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.