Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Zestawienia roczne
Dzisiaj jest: piątek, 25 maja 2018 15:00:00
Odwiedziło nas: 8884386 gości (dzisiaj: 1723, wczoraj: 1997)
Zestawienia publikacji pracowników Instytutu Zootechniki

Znalezione publikacje

JANUSZEWSKI R., WÓJCIK P.
10 lat oceniania. Hoduj z głową, 2, 61-62, 2006

BADOWSKI J.
50 lat hodowli gęsi w Instytucie Zootechniki. Wiad. Zoot., 4, 72-76, 2006

TRZCIŃSKA M., BRYŁA M., SMORĄG Z.
A new and simple method to evaluate early membrane changes in fresh and stored boar semen. Mat. Konf. Procidings. 22th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association , Zug, Szwajcaria, 8– 9 wrzesień 2006., 198, 2006

WRZESKA M., ŻYGA A., REJDUCH B., SŁOTA E.
A note on biallelic expression of the IGF2 gene in the liver and brain of adult pigs. J. Anim. Feed Sci., 15 , 57-60, 2006

BUGNO M., SŁOTA E., PIEŃKOWSKA-SCHELLING A., SCHELLING C.
A partial panel of horse chromosomes painting probes.  Mat. Konf. 17th European Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Lizbona-Portugalia, 18-21czerwca 2006, Abstr., 40, 2006

BUGNO M., PIEŃKOWSKA-SCHELLING A., SCHELLING C., WŁODARCZYK N., SŁOTA E.
A probe generated by cheomosome microdissection, useful for detection of equine X chromosome aneuploidy. Ann. Anim. Sci. 6, 2, 205-210, 2006

NATONEK-WIŚNIEWSKA M., SŁOTA E.
Adjusting the method of meat-and-bone meal identification in feed mixtures to species identification of blood plasma and food products. Ann. Anim. Sci. 6, 2, 233-237, 2006

BORYS B., BORYS A., LIPECKA C., GRUSZECKI T.
Aktualne zagadnienia z zakresu strategii żywienia kóz. XI Seminarium FAO-CIHEAM. Katania-Włochy. Wiad. Zoot., 4, 63-72, 2006

BIELECKA G.
Aminokwasy w paszach przemysłowych i czynniki antyodżywcze ograniczające strawność i przyswajalność aminokwasów. Mat. Konf. XXII Konf. Nauk.-Techn. „Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania i potrzeby”. Jachranka, 21-22 września 2006r., 32-37, 2006

OPIELA J.
Analiza ekspresji genów na poziomie białek przy użyciu techniki western-blot. Wiad. Zoot., 1, 11-13, 2006

SZUMIEC A.
Analiza jednostkowego zysku i dochodowości wyrobów wieprzowych w zakładach mięsnych w Polsce południowo-wschodniej.  Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich. Pr. pod red. Z. Wyszkowskiej. Wyd. Uczeln. Uniw. Techn.-Przyr. Bydgoszcz , 185-189, 2006

KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A., SŁOTA E., PAKUSIEWICZ M.
Analiza porównawcza wzorów prążków G w kariotypie daniela ( Dama dama ) i kozy ( Capra hircus ).  Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2, 235-240, 2006

SZYNDLER-NĘDZA M., RÓŻYCKI M.
Analysis of changes in percentage of carcass cuts and tissues in boars evaluated at 95 - 125 kg body weight. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń” . Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 201, 2006

SZYNDLER-NĘDZA M., RÓŻYCKI M.
Analysis of changes in percentage of primal cuts and tissues in boars tested at different body weights. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 3, 277-284, 2006

BRYŁA M., TRZCIŃSKA M., GAJDA B.
Analysis of DNA fragmentation of in vitro cultured and in vivo derived porcie blastocyst using TUNEL.  Mat. Konf. Procidings. 22th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, Zug, Szwajcaria, 8-9 września 2006., 120, 2006

ZĄBEK T., ŻYGA A., RADKO A., SŁOTA E.
Analysis of genetic variation in Małopolski horses using molecular and pedigree data. Ann. Anim. Sci. 6, 1, 13-27, 2006

ROMEK M., GAJDA B., KRZYSZTOFOWICZ E., SMORĄG Z.
Analysis of lipids in pig embryos produced in vivo and in vitro. Acta Biolog. Cracov., 48, Suppl.1, 25, 2006

ŻYGA A., RADKO A., SŁOTA E., WŁOSIŃSKI W.
Analysis of microsatellite sequences conservatism between family Bovidae and Cervidae.  Biotechnology, Agriculture and the Food Industry (Nova Sci. Publishers). , 21-25, 2006

MAZANOWSKI A., BERNACKI Z., ADAMSKI M., KISIEL T.
Analysis of time trends for reproductive and meat traits in randomly mated conservation floks of northern variety geese. Ann. Anim. Sci. 6, 1, 75-85, 2006

SMORĄG Z., JURA J.
Animal transgenesis for breeding purposes.  Ann. Anim. Sci., Suppl.1, 39-44, 2006

KRZYŚCIN P.
Antigenic markers of sheep plasma globulins in predicting resistance to mammary gland infections. Ann. Anim. Sci. 6, 2, 239-248, 2006

DANIELAK-CZECH B., SŁOTA E., BUGNO M., PIEŃKOWSKA-SCHELLING A., SCHELLING C.
Aplication of chromosome microdissection and chromosome painting technique for reciprocal translocations diagnosis in pigs. Ann. Anim. Sci. 6, 2, 219-224, 2006

OPIELA J., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., RYŃSKA B.
Apoptosis as a quality marker in bovine immature and mature oocytes with differentiated activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase.  Mat. Konf. Procidings. 22th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, Zug, Szwajcaria, 8-9 września 2006., 176, 2006

ECKERT R.
Aspekty hodowlane produkcji loszek remontowych w fermach towarowych. Trzoda Chl., 10, 18-21, 2006

ŁYSAK A., LIGASZEWSKI M., WĘGLARZY K.
Aspekty technologiczne i ekonomiczne fermowego wychowu ślimaków jadalnych - nowego działu produkcji zwierzęcej. Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami. Wyd. wł. KWS im. Frycza-Modrzewskiego, Kraków, 125-134, 2006

WRZESKA M., REJDUCH B.
Associations between five microsatellite loci located in IGF2 region and meatness in pigs.  Mat. Konf. III International Conf. “Application of scientific achivements in the field of genetics, reproduction, nutrition, carcass and meat quality in modern pigs production”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 101, 2006

RÓŻYCKI M.
Badania z zakresu genetycznego doskonalenia świń w zakresie cech tucznych i rzeźnych rozwiązujące aktualne problemy hodowli. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”. Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 19-25, 2006

WITKIEWICZ K., KONTECKA H., KSIĄŻKIEWICZ J.
Basic elements of eviscerated carcass and chemical composition of pectoral muscle in selected and unselected ducks. Arch. Tierzucht.Special Issue, 49, 5, 502-507, 2006

BILIK K.
Białka mleka krowiego.  Hodowca Bydła, 10, 16-22, 2006

PAYNE R.L., LEMME A., SEKO H., HASHIMOTO Y., FUJISAKI H., KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S., SZCZUREK W., ROSTAGNO H.
Bioavailability of methionine hydroxy analog-free acid relative to DL-methionine in broilers. Anim. Sci. 1, 427-439, 2006

SMORĄG Z.
Biotechnologia rozrodu zwierząt – wybrane aspekty organizacyjne, prawne i etyczne.  Mat. Konf. Konf.Nauk. Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt - stan i możliwości wykorzystania". IZ Balice, 8 maja 2006., 37-40, 2006

SMORĄG Z.
Biotechnologia zwierząt – szansa dla hodowli i medycyny.  Wykład. Jubileusz Akademii Rolniczej, Kraków., , 2006

SMORĄG Z., SŁOMSKI R., JURA J., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., SKRZYSZOWSKA M., GAJDA B., BOCHENEK M.
Biotechnologia zwierząt- wybrane badania i osiągnięcia polskich zespołów. Życie Wetrynaryjne 81, 2, 125-127, 2006

SMORĄG Z., BOCHENEK M., GOGOL P., JURA J., SKRZYSZOWSKA M., TRZCIŃSKA M.
Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt – teraźniejszość i przyszłość.  Rocz. Nauk. PTZ, 2. Suppl. 1, 17-46, 2006

SMORĄG Z., BOCHENEK M., GOGOL P., JURA J., SKRZYSZOWSKA M., TRZCIŃSKA M.
Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt – teraźniejszość i przyszłość. Cz.I  Biuletyn DIL-Wet.16, 3, 153-157, 2006

SMORĄG Z., BOCHENEK M., GOGOL P., JURA J., SKRZYSZOWSKA M., TRZCIŃSKA M.
Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt - terażniejszość i przyszłość.Cz. II Biuletyn DIL-Wet. 14, 4, 232-241, 2006

SMORĄG Z.
Biotechnologiczne, prawno-organizacyjne i etyczne aspekty ksenotransplantacji. Biotechnologia 1, 72, 103-109, 2006

MAJEWSKA A.
Bydło czerwone jak to z nim było ? Bydło, 1, 53-55, 2006

MAJEWSKA A.
Bydło polskie czerwone -jak je chronić ? Bydło, 4, 26-29, 2006

CHOROSZY B., CHOROSZY Z.
Bydło simentalskie uniwersalne dla każdego hodowcy. Bydło, 5, 32-34, 2006

MAJEWSKA A.
Bydło, Polskie rasy zachowawcze.  Mat. Konf. VIII Forum Rolnicze, Polagra, Poznań, 12-15 października 2006, 8-22, 2006

MAJEWSKA A.
Bydło. Polskie Rasy Zachowawcze - Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 8-22, 2006

SZYNDLER-NĘDZA M., MUCHA A.
Changes in boar backfat and loin muscle thickness as related to body weight and carcass meat percentage Ann. Anim. Sci. 6, 2, 271 - 276, 2006

SZCZUREK W., SZYMCZYK B., HANCZAKOWSKI P.
Changes in chemical composition of raw chicken breast muscle related to feed enzyme supplement and the use of digestible amino acid values in diet formulation.  Anim. Sci.,1, Suppl., 8, 2006

BAROWICZ T., PIETRAS M., PIESZKA M.
Changes in the level of some blood lipid indicators of fattening pigs receiving conjugated linoleic acid isomers (cis9-trans 11 i trans 10-cis 12) on their diets. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2/2, 303-307, 2006

GĄSIOR R., ŚLUSARCZYK K.
Charakterystyka metody oznaczania aminokwasów siarkowych w paszach i żółtkach jaj. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2, 241-253, 2006

BORYS A., BORYS B., GRZEŚKIEWICZ S., PAKULSKA E.
Charakterystyka składu chemicznego nasion rzepaku i uzyskanego z nich makuchu przy tłoczeniu oleju metodą „na zimno” i „na gorąco”. Tłuszcze Jadalne. 41, 1/2, 138-145, 2006

BORYS B., BERNACKA H., SZEWCZYK A., NIEDBALSKA M.
Charakterystyka wybranych parametrów otłuszczenia tusz i mięśni jagniąt oraz ich współzależności z zawartością cholesterolu w mięsie.  Rocz. Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 44, 2, 43-57, 2006

MIGDAŁ W., ORZECHOWSKA B., RÓŻYCKI M., TYRA M., WOJTYSIAK D., DUDA J.
Chemical composition and texture parameters of loin from Polish Landrace, Polish Large White and Pietrain fatteners. Ann. Anim. Sci. Suppl. 2/2, 375-378, 2006

SKUCIŃSKI J., NOWAK W., WIECZOREK J., SOLECKI R.
Chirurgiczne aspekty pobierania i przeszczepiania nerek u świń dla celów ksenotranspolantacji.  Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz.III. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 351-361, 2006

JANIK A., PIESZKA M.
Choroby genetyczne bydła-zespół Chediak-Higashi (CHS).  Hodowca Bydła, 4, 23-25, 2006

GACEK L.
Choroby królików. Króliki, 4, 20 – 22, 2006

GACEK L.
Choroby królików.  Podstawy chowu i hodowli. Podręcznik dla studentów i lekarzy medycyny weterynaryjnej. WRiL, Warszawa, 50-89, 2006

BIELAŃSKI P.
Chów królików w Polsce. Polska Wieś, 9, 8, 2006

PARAPONIAK P.
Chów owiec w gospodarstwie ekologicznym. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. CDR Brwinów, O/Radom, 1-60, 2006

KLUKOWSKA-RÖTZLER J., BUGNO M., SANDER P., SŁOTA E., DOLF G., CHOWDHARY B. P., LEEB T., GERBER V.
Chromosomal assignment of the two candidate genes (EGFR, CLCAS1) for equine recurrent airway obstruction (RAO) by Fish and RH mapping.  Hereditas 143, 138-141, 2006

ECKERT R.
Ciekawe rozwiązania zastosowane w chlewni o małej skali produkcji. Trzoda Chl., 3, 10-13, 2006

WÓJCIK P.
Cielęce M-1. Hodowca bydła, 12, 28-29, 2006

WALCZAK J.
Cieplej w kojcu. Tygodnik Rolniczy, 50, 33-36, 2006

MROCZKO L.
Co hodowca o inbredzie wiedzieć powinien ? InfoPolsus, 2 , 11-13, 2006

HERBUT E., SOSNÓWKA-CZAJKA E., WALCZAK J.
Colour vision in pigs and poultry.  Ann. Anim. Sci., 6, 2, 187-194, 2006

WOJTYSIAK D., POŁTOWICZ K.
Comparative studies on the histochemical properties of the m. pectoralis superficialis of White Kołuda geese as related to sex and breeding strain. Anim. Sci. 1, Suppl. , 14-15, 2006

WOŁOSZYN J., KSIĄŻKIEWICZ J., SKRABKA-BŁOTNICKA T., HARAF G., BIERNAT J., KISIEL T.
Comparison of amino acid and fatty acid composition of duck breast muscles from five flocks. Arch. Tierzucht.Special Issue, 49, 2, 194-204, 2006

WOŁOSZYN J., KSIĄŻKIEWICZ J., SKRABKA-BŁOTNICKA T., OKRUSZEK A., HARAF G., ORKUSZ A.
Comparison of chemical composition of leg muscles from conservative and breeding strains of ducks. Arch. Tierzucht. Special Issue, 49, 5, 65-69, 2006

TYRA M., ŻAK G., ORZECHOWSKA B.
Comparison of different pig meatiness estimation methods: on live animals with a Piglog device, postmortem in testing stations, and using ultrasound based on live and postmortem measurements Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 3, 293-300, 2006

CHOROSZY B., CHOROSZY Z.
Comparison of slaughter value and meat quality of Polish Holstein Friesian bulls and Simmental crossbreds. Anim. Sci. 1, Suppl.1, 18-19, 2006

KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A., SŁOTA E., PAKUSIEWICZ M.
Comparison of the G-banded kariotype of the fallow deer ( Dama dama ) and sheep ( Ovis aries ). Ann. Anim. Sci.,6,2, 225-231, 2006

TOPOLSKI P., NOWOSAD B., SKALSKA M.
Comparison of the parasite infestation of rams and ewes of different breeds. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med. 8, 2 , 271-275, 2006

WNUK M., LEWIŃSKA A., SŁOTA E., BARTOSZ G.
Comparison of total antioxidant capacity of cell culture media.  Acta Bioch. Pol., Suppl., 220, 2006

POŁTOWICZ K.
Concentration of major minerals in breast and leg muscles of 35-, 38- and 42-day-old broiler chickens. Anim. Sci. 1, Suppl. , 20-21, 2006

BORYS M., PAKULSKI T., BORYS B., PAKULSKA E., WĘGRZYN E.
Content and retention of some macro- and microelements of sheep milk in cheese made from it.  Mat. Konf. Międzynar. Konf. Nauk. „Strategie produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony środowiska”. Lublin, 1-2 czerwca 2006, 77, 2006

PAKULSKI T., BORYS B., PAKULSKA E.
Content of some bioactive components of the fat fraction of sheep milk and cheese made from it.  Mat. Konf. Międzynar. Konf. Nauk. „Strategie produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony środowiska”, Lublin 1-2 czerwca 2006 , 94, 2006

MUCHA A., SZYNDLER-NĘDZA M.
Correlations between backfat thickness and loin eye area measurements and fatness and muscling of cuts in Line 990 x Pietrain pigs. Ann. Anim. Sci. 6, 2, 265-270, 2006

ZĄBEK T., RYCHLIK T., SŁOTA E.
Current status on genetic variation of Polish Hucul horses in the 12 microsatellite loci.  Biotechnology, Agriculture and the Food Industry (Nova Sci. Publishers). , 17-20, 2006

MICHALAK E., LIPIŃSKI D., KALAK R., SZALATA M., RYŃSKA B., SKRZYSZOWSKA M., SMORĄG Z., SŁOMSKI R.
Cytogenetic analysis of three-generation family of transgenic rabbits WAP:6xHishGH.  Ann. Anim. Sci., Suppl.1, 53-56, 2006

DANIELAK-CZECH B., SŁOTA E.
Cytogenetic localization of FMR1 gene in farm animals.  Mat. Konf. 17th European Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Lizbona-Portugalia, 18-21 czerwca 2006, Abstr., 28, 2006

MYSZKA A., WNUK M., PIESTRZYŃSKA-KAJTOCH A., BUGNO M., KOTYLAK Z., SŁOTA E.
Cytogenetic study of pro-oxidative and antioxidative effects of 2,2’-azobis[2 amidino-propane]dihydrochloride (AAPH), hydrogen peroxide (H2O2), tryptophan and Phenol Red in human lymphocytes in vitro. Acta Bioch. Pol., Suppl., 194, 2006

SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK B., BOCHENEK M., SMORĄG Z.
Czas przeżywania nasienia knurów oraz poziom uszkodzeń chromatyny plemnikowej w wybranych rozcieńczalnikach.  Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006., 120-121, 2006

WÓJCIK P.
Czerwone a jednak polskie. Hodowca bydła, 2, 28-29, 2006

FLOROWSKI T., PISULA A., BUCZYŃSKI J., ORZECHOWSKA B.
Częstotliwość występowania wad jakości mięsa świń różnych ras hodowanych w Polsce. Rocz. Nauk. P T Z, 2, 91-97, 2006

KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S.
Czy frakcje cholesterolu w produktach drobiarskich mają znaczenie dla konsumenta ? Pol. Drob., 1, 8-11, 2006

ECKERT R.
Czy można mówić o możliwości stabilizacji produkcji trzody chlewnej w Polsce? Trzoda Chl., 4, 22-24, 2006

ORZECHOWSKA B., TYRA M., MUCHA A.
Czy udział płci w miocie z którego pochodzi loszka ma wpływ na jej późniejszą użytkowość rozpłodową? Trzoda Chl., 3, 39-40, 2006

BILIK K., STRZETELSKI J.
Czynniki wplywające na wydajność rozrodczą krów w fermach mlecznych. Przeg. Hod., 12, 3-7, 2006

MAJEWSKA A.
Dairy cattle insemination in the years 2001 – 2004. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med.; 8, 2, , 69 – 72, 2006

PIÓRKOWSKA M., KOWALSKA D., ZOŃ A., BIELAŃSKI P.
Determination of reproductive and rearing performance of raccoon dog pups with different hair coat types. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2, , 252-257, 2006

ŚWITOŃSKI M., SŁOTA E., JASZCZAK K.
Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych. Podręcznik akad. Wyd. A R, Poznań , 1-159, 2006

JANIK A., PIESZKA M.
Diagnozowanie podatności świń na stres testem PCR-RFLP. Hod. Trz. Chl., 1, 34-35, 2006

ŁYSAK A., JUCHNO D., MACH-PALUSZKIEWICZ Z., LIGASZEWSKI M., WĘGLARZY K.
Differences in hermaphrodific gonad histological picture of wild and farm - reaved roman snail (Helix Pomatia) populations.  Mat. Konf. ESNA XXXVI Ann. Meet. IASI - Rumunia, 10-14 września 2006., 31-32, 2006

BORYS B., BORYS A., PRZEGALIŃSKA-GORĄCZKOWSKA M.
Differences in the content of some bioactive components of fat depending on its location, crossbreding scheme and sex of lambs.  Mat. Konf. Międzynar. Konf. Nauk. „Strategie produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony środowiska”. Lublin, 1-2 czerwca 2006, 76, 2006

BRATUŚ A., SŁOTA E.
DMRT1/Dmrt1, the sex determining or sex differentiating gene in Vertebrata.  Fol. Biol. Kraków, 54, 3-4., 81-86, 2006

HERBUT E.
Dobrostan a produkcja zwierzęca w związku z realizacją dyrektyw UE. Wieś Jutra, 11, 6, 2006

BAROWICZ T.
Dodatki paszowe w żywieniu świń.  Magazyn Farmerski, 8 , 52-55, 2006

ANDERS E.
Dokumentacja w obrocie jaj konsumpcyjnych. Obowiązki dostawców i odbiorców jaj.  Polskie Drobiarstwo, 3, 46-47, 2006

CALIK J., KRAWCZYK J., KAPKOWSKA E., KSIĄŻKIEWICZ J., PAŁYSZKA M., PUCHAJDA-SKOWROŃSKA H., RABSZTYN A.
Drób.  Polskie Rasy Zachowawcze - Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 64-94, 2006

ROSATI A., GROENEVELD E., DUCHEV Z.I., IMIAŁEK M., SOŁTYS L., WIECZOREK M., DISTL O., GANDINI G., JASZCZYŃSKA M., SCHERF B.
EFABIS - The European Farm Animal Biodiversity Information System. Mat. Konf. 8 th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Belo Horizonte, MG, Brazylia, 13-18 sierpnia 2006 , 6-9, 2006

WALCZYŃSKI S.
Efekt przeniesienia i zanieczyszczenia krzyżowe – możliwości badawcze.  Pasze Przemysłowe, 9, 18-21, 2006

MROCZKO L., WĘGLARZY K., KAMYCZEK M., ORZECHOWSKA B.
Efekty uzyskiwane w poprawie cech użytkowych świń w wyniku stosowania różnych sposobów doboru do kojarzeń.  Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 21-29, 2006

MROCZKO Leszek, WĘGLARZY Karol, KAMYCZEK Marian, ORZECHOWSKA Barbara
Efekty uzyskiwane w poprawie cech użytkowych świń w wyniku stosowania różnych sposobów doboru do kojarzeń.  Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 21-29, 2006

BORECKA A.
Efektywność ekonomiczna i rynkowa gospodarstw trzodowych funkcjonujących w grupie producenckiej. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 540, 77-81, 2006

KRAWCZYK J., SOKOŁOWICZ Z.
Efektywność ekonomiczna przepierzania kur nieśnych. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 7, 10-18, 2006

SOWULA-SKRZYŃSKA E., OKULARCZYK S.
Efektywność ekonomiczna zintegrowanej i ekologicznej produkcji żywca wołowego.  Zesz. Nauk. AR Wrocław, 540, 467-472, 2006

WALCZYŃSKI S.
Efektywność granulowania mieszanek paszowych z udziałem całych ziaren pszenicy. Pasze Przemysłowe, 10, 29-31, 2006

SOWULA-SKRZYŃSKA E., KAPŁON B.
Efektywność produkcyjno-ekonomiczna wyników badań żywieniowych w produkcji kurcząt rzeźnych, tuczników i jagniąt.  Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2, 263-277, 2006

PIESZKA M., JANIK A., MIGDAŁ W., KĘDZIOR W.
Effect of adding β- carotene and vitamins C and E to CLA-enriched diets on dietetic and eating quality of pork.  Pol. J. Natur. Sc., 217-226, 2006

TYRA M., ORECHOWSKA B.
Effect of age and growth rate on intramuscular fat content of the logissimus dorsi muscle in Polish Landrace and Pulawska pigs. Anim. Sci.1, Suppl.,  36–38, 2006

SOSNÓWKA-CZAJKA E., HERBUT E., SKOMORUCHA I.
Effect of ambient colour stimuli on broiler chicken meat quality. Anim. Sci., 1, Suppl. , 38-39, 2006

CHOROSZY Z., BILIK K., CHOROSZY B., ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M.
Effect of breed of fattened bulls on the composition and functional properties of beef. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 2 , 61-69, 2006

BRZÓSKA F.
Effect of calcium salt of fatty acid from linseed oil on cows yield, n-3 fatty acid content of milk and blood plasma parametres. J. Anim. Feed Sci. 15, 3,  347-360, 2006

BILIK K., CHOROSZY Z.
Effect of compensatory or accelerated growth of pubertal Simmental heifers on some performance traits and subsequent milk yield.  Pol. J. Natur. Sc. 1, Suppl.3, , 2006

PIETRAS M., BAROWICZ T.
Effect of conjugated linoleic acid (CLA) and ambient temperature on fatness in broiler chickens.  Anim. Sci.1, Suppl., 42-43, 2006

PARAPONIAK P.
Effect of crossbreeding on pasture rearing of lambs and chemical and sensory properties of slaughter material. Ann. Anim. Sci., 6, 1 , 139-148, 2006

POŁTOWICZ K.
Effect of crossing Rhode Island Red hens with Hubbard cocks on performance and meat quality of the crossbreds kept in two management systems. Anim. Sci. 1 Suppl. , 44-45, 2006

ŚWIĄTKIEWICZ M., HANCZAKOWSKA E., SZEWCZYK A.
Effect of crude fiber concentrate supplementation on rearing performance of piglets. Ann. Anim. Sci. Suppl. 2/2, 427-431, 2006

KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., ALM H.
Effect of culture methods on cumulus and oocyte morphology and meiotic competence of bovine oocytes from early antral follicles.  Arch. Tierzucht. 48, 6, 562-571, 2006

ORZECHOWSKA B., WOJTYSIAK D., MIGDAŁ W., TYRA M.
Effect of daily gains on the histochemical profile of m. longissimus lumborum in Polish Landrace.  Mat. Konf. 57 th Ann. Meet. of European Association for Annimal Production. Antalya, Turcja, 17-20 września 2006, Abstr. , 239, 2006

POŁTOWICZ K., CYWA-BENKO K., CALIK J.
Effect of dietary crude protein level on performance and meat quality Pol. J. Natur. Sc. 1. Suppl. 3, , 2006

PASCHMA J.
Effect of dietary fibre and feeding system on the activity, behaviour and productivity of group housed pregnant sows.  Ann. Anim. Sci., Suppl. 2/2, 401-404, 2006

KOWALSKA D., PIETRAS M.
Effect of dietary sunflower oil on the fatty acid profile of rabbit meat lipids. Anim. Sci.,1, Suppl., 46-47, 2006

KOWALSKA D., PIETRAS M.
Effect of dietary sunflower oil on the fatty acid profile of rabbit meat lipids. Anim. Sci. 1. Suppl., 46-47, 2006

SOSNÓWKA-CZAJKA E., SKOMORUCHA I., HERBUT E.
Effect of dietary vitamin supplements on the meat quality of broiler chickens exposed to elevated air temperature. Anim. Sci., 1, Suppl. , 48-49, 2006

PASCHMA J.
Effect of different levels of dietary herb mixture supplement on the course of parturition and reproductive performance in sows. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2/2, 397-400, 2006

SZYMCZYK B., HANCZAKOWSKI P.
Effect of different naked oat cultivars in the diet on serum lipid profile in rats. Pol. J. Natur. Sc., 1. Suppl. 3, , 2006

PIÓRKOWSKA M., KOWALSKA D.
Effect of essential unsaturated fatty acids in linseed oil and fish oil on fatty acid profile of rabbit meat lipids. Anim. Sci.1, Suppl., 52-53, 2006

KOWALSKA D.
Effect of essential unsaturated fatty acids in linseed oil on the cholesterol content and fatty acid profile of rabbit meat lipids. Pol. J. Natur. Sc.,1, Suppl. 3, , 2006

BORYS A., BORYS B., GRZEŚKIEWICZ S.
Effect of feeding rapeseed and linseed to nursing ewes on diurnal changes in the lipid profile of milk.  Mat. Konf. 57 th Ann. Meet. of European Association for Animal Production. Antalya, Turcja, 17-20 września 2006, Abstr. , 302, 2006

BORYS A., BORYS B., GRZEŚKIEWICZ S.
Effect of feeding rapeseed and linseed to nursing ewes on diurnal changes in the lipid profile of milk.  Mat. Konf. 57th Ann. Meet. of the European Association for Animal Production. Antalia, Turcja, 17-20 września 2006, Abstr. 12, 302, 2006

KRAWCZYK J.
Effect of free range on the productivity and behaviour of laying hens. Sci. Pedagog. Publ. Cz.Budziejowice, 260-262, 2006

PIETRAS M., KOWALSKA D., OCŁOŃ E.
Effect of fresh meadow grass addend to diet on the profile of higher fatty acids in rabbit meat. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2, 247-251, 2006

POŁTOWICZ K., WĘŻYK S.
Effect of garlic oil added to feed and water of laying hens on table egg quality. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf., Verona-Włochy, 10-14 września 2006 World Poultry Sci. J. Book of Abstr., 10164, 150, 2006

POŁTOWICZ K., CALIK J.
Effect of genotype, body weight and age on breast muscle quality in broiler chickens. Anim. Sci. 1, Suppl. ,  58-59, 2006

HANCZAKOWSKA E., URBAŃCZYK J., KÜHN I., ŚWIĄTKIEWICZ M.
Effect of glucanase and xylanase supplementation of feed for weaned piglets. Ann. Anim. Sci. 6, 1, 101-108, 2006

KOWALSKA D., PIÓRKOWSKA M.
Effect of increased mineral, vitamin and rapeseed oil supplements on the composition of higher fatty acids in the lipid fraction of rabbit milk and reproductive performance of does. Pol. J. Natur. Sc., 1, Suppl. 3, , 2006

SIKORA J., KAWĘCKA A., PARAPONIAK P.
Effect of lactation number on quality parameters of goat’s milk. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2, , 79-82, 2006

PIETRAS M., BAROWICZ T., OCŁOŃ E.
Effect of Lactobacillus rhamnosus on growth performance, weight of organs and lipid indices of broiler chickens. Pol. J. Natur. Sc.1, Suppl.3, , 2006

OKRUSZEK A., KSIĄŻKIEWICZ J., WOŁOSZYN J., KISIEL T., ORKUSZ A., BIERNAT J.
Effect of laying period and duck origin on egg characteristics. Arch. Tierzucht. Dummerstorf, 49, 4, 400-410, 2006

GOGOL P., SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK B.
Effect of long-term storage on induced photon emission of boar spermatozoa.  Czech. J. Anim, Sci., 2, 61-65, 2006

ŚWIĄTKIEWICZ S., KORELESKI J.
Effect of maize distillers dried grains with solubles and dietary enzyme supplementation on the perfprmance of laying hens. J. Anim. Feed Sci. 15, 253-260, 2006

KRAWCZYK J., CALIK J., WĘŻYK S.
Effect of management system on productivity of hens of different origin. Mat. Konf. XVII International Poultry Symposium Polski Oddział WPSA, Rogów 4-6 września 2006 , 189-192, 2006

SOSNÓWKA-CZAJKA E., HERBUT E., MUCHACKA R.
Effect of occupancy time on welfare and productivity of broiler chickens. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf., Verona-Włochy, 10-14 września 2006, World Poultry Sci. J. 62. Suppl. , 579-580, 2006

BRZÓSKA F.
Effect of protected rapeseed meal on efficiency of milk production and composition. Ann. Anim. Sci. 6, 1, 87-99, 2006

BORYS B., BORYS A., GRZEŚKIEWICZ S.
Effect of rapeseed and linseed in sheep nutrition on diurnal changes in the chemical composition of milk.  Mat. Konf. 57 th Ann. Meet. of European Association for Animal Production. Antalya, Turcja, 17-20 września 2006. Abstr., 299, 2006

SOSNÓWKA-CZAJKA E., SKOMORUCHA I., MUCHACKA R.
Effect of rearing temperature and reduced dietary energy on the profile of higher fatty acids in the meat of broiler chickens.  Anim. Sci., 1, Suppl. , 64-65, 2006

ZAJĄC-MAZUR M.
Effect of Red-and-White cattle type on their milk yield. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2 , 3, 258-264, 2006

SOSNÓWKA-CZAJKA E., SKOMORUCHA I., HERBUT E.
Effect of reduced dietary energy level and vitamin C and E supplement on performance, and some physiological parameters in broiler chickens exposed to elevated air temperature.  Pol. J. Natur. Sc. 1. Suppl. 3, , 2006

SKOMORUCHA I., HERBUT E., SOSNÓWKA-CZAJKA E.
Effect of restricted access to water on meat quality of broiler chickens. Anim. Sci., 1, Suppl. , 68-69, 2006

JANIK A., PIESZKA M., MIGDAŁ W.
Effect of RYR1 genotype on carcass and meat quality in Polish Landrace pigs.  Anim. Sci.,1, Suppl., 70-71, 2006

HANCZAKOWSKA E., ŚWIĄTKIEWICZ M.
Effect of sage (Savia officinalis) extract on meat quality in pigs of different genotype. Pol. J. Natur. Sc., 1, Suppl.3, , 2006

BILIK K., CHOROSZY Z., ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M.
Effect of silage type on the composition and health properties of beef. Anim. Sci. 1. Suppl., 72-73, 2006

BORYS A., BORYS B., STRZELECKI J., BORZUTA K.
Effect of some factors on the yield and culinary quality of roasted and grilled lamb meat. Arch.Tierzucht, Special Issue, 49, 174-180, 2006

BORYS A., BORYS B., GRZEŚKOWIAK E., STRZELECKI J., BORZUTA K.
Effect of some live factors on the yield and culinary quality of roasted and grilled lambs meat.  Mat. Konf. Międzynar. Konf. Nauk. "Strategie produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony środowiska". Lublin, 1-2 czerwca 2006, 75, 2006

BAROWICZ T., PIETRAS M., PIESZKA M.
Effect of source of CLA isomers in pigs diets on sensory properties of pork.  Pol. J. Natur. Sc., 1. Suppl.3 , , 2006

KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S.
Effect of stabilized fish oil supplementation and storage on changes of fatty acid profile, TBA-RS content and sensoric properties of breast meat of broiler chickens.  Pol. J. Natur. Sc. Suppl.3, , 2006

SIKORA J., PARAPONIAK P., KAWĘCKA A.
Effect of stage of lactation on amount of goat cheese produced. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2, , 83-86, 2006

SIKORA J., PARAPONIAK P., KAWĘCKA A.
Effect of stage of lactation on the amount of goat cheese produced. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med.; 8, 2, , 83-86, 2006

WOJTYSIAK D., POŁTOWICZ K.
Effect of storage on desmin degradation and physico-chemical properties of poultry breast meat. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf. Verona-Włochy, 10-14 września 2006, World Poultry Sci. J. 6, 2 Suppl. Book of Abstr. , 251, 2006

WOJTYSIAK D., KARASIŃSKI J., POŁTOWICZ K., MIGDAŁ W.
Effect of storage on desmin degradation in m. longissimus lumborum of fatteners in relation to meat quality. Anim. Sci. 1, Suppl. , 74-75, 2006

KOWALSKA D., BIELAŃSKI P.
Effect of supplemental dietary fat on milk composition. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2 , 242-246, 2006

OSIĘGŁOWSKI S., STRZETELSKI J.
Effect of the period of feeding higher energy diets to prepartum cows on early lactation milk yield. Pol. J. Natur. Sc. 1, Suppl. 3, , 2006

BILIK K., CHOROSZY Z., CHOROSZY B., ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M.
Effect of type of feed and breed of cattle on productive Indicators and chemical composition of beef. Ann. Anim. Sci. 6, 2, 301-312, 2006

GAJDA B., BRYŁA M., SMORĄG Z.
Effect of vitamin-E on development and quality of porcine embryos cultured in vitro.  Mat. Konf. Procidings. 22th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, Zug, Szwajcaria, 8-9 września 2006., 136, 2006

SZEWCZYK A.
Effect of weaning date on resistance level of weaners.  Ann. Anim. Sci. Suppl. 2/2, 421-426, 2006

WOJNOWSKA M., GORNOWICZ E.
Effects of feed enzymes in broiler chicken diet on the physicochemical traits of breast muscles.  Anim. Sci. 1, Suppl. , 56-57, 2006

LIGASZEWSKI M., FIEMA J., WĘGLARZY K., PILARCZYK A., ŁYSAK A., BEREZA M.
Effects of organik fertilization of ponds as well as chemical composition of zooplankton on some chemical components of carp ( Cyprinus carpio L.) meat. Anim. Sci. 1. Suppl., 62-63, 2006

GORNOWICZ E., CZAJA L., WOJNOWSKA M., KIEŁCZEWSKI K.
Effects of various lighting programmes used in broiler chicken growing on the quality of carcase and meat. Anim. Sci.,1. Suppl., 80, 2006

STRZETELSKI J., BILIK K., CHOROSZY Z.
Efficiency of feeding beef breeds cows and calves kep on natural and traditional pastures.  Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med.; 8, 2, , 81-85, 2006

BILIK K.
Ekologiczne żywienie bydła.  Broszura upowszech., Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-15, 2006

ŚWIĄTKIEWICZ S., KORELESKI J.
Ekologiczne żywienie drobiu.  Broszura upowszech. 8/2006. Wyd. wł. IZ - PIB, Kraków, 1-27, 2006

KACZOR A.
Ekologiczny chów bydła.  Mat. Info. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-25, 2006

SOSNÓWKA-CZAJKA E.
Ekologiczny chów drobiu.  Broszura upowszech., 4/2006, Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-13, 2006

SOSNÓWKA-CZAJKA E., ŚWIĄTKIEWICZ S., KORELESKI J.
Ekologiczny chów i żywienie drobiu.  Mat. Info. Wyd. wł. IZ - PIB Kraków, 1-27, 2006

PARAPONIAK P.
Ekologiczny chów owiec.  Broszura upowszech. 2/2006, Wyd. wł. IZ - PIB, Kraków, 1-17, 2006

WALCZAK J., SZEWCZYK A.
Ekologiczny chów świń.  Broszura upowszech.,Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-12, 2006

LIPIŃSKI D., ZEYLAND J., WOLKO Ł, JUZWA W., JURA J., SŁOMSKI R.
Ekspresyjne konstrukcje genowe.  Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz.I. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 33-54, 2006

WALCZAK J.
Environmental effects of pig production. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2, 259-271, 2006

DROŻDŻ A.
Europejski system ochrony tradycyjnych produktów żywnościowych. Wieś i Doradztwo, 3, 13-15, 2006

BANAŚ K., BANASIK T., SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK B., GOGOL P., WIERZUCHOWSKA D.
Evaluation of boar spermatozoa motility by pulsed field gradient NMR.  Pol. J. Chem., 80, 1075-1082, 2006

BAROWICZ T., PIETRAS M., PIESZKA M., MIGDAŁ W.
Evaluation of carcass and meat quality in Polish Landrace fatteners slaughtered at 128 kg live body weight.  Anim. Sci., Pap. Rep. 24, Suppl. 2 , 29-36, 2006

JUNKUSZEW A.,KNAPIK J., GRUSZECKI T., KRUPIŃSKI J.
Evaluation of factors affecting the repeatability of ultrasound measurements of the musculus longissimus in lambs. Arch. Anim. Breed. 49, 305-309, 2006

KAWĘCKA A., PARAPONIAK P.
Evaluation of meat and milk from sheep of different breeds and their crosses, kept under ecological conditions.  Ann. Anim. Sci., 6, 2, 283-292, 2006

ŚWIĄTKIEWICZ S., KORELESKI J.
Evaluation of nutritional value of rye distilers dried grains with solubles for laying hens. Pol. J. Natur. Sci. Suppl. 3, , 2006

PARAPONIAK P., KAWĘCKA A.
Evaluation of processing suitability and eating value of meat from lambs kept in an ecological management system. Anim. Sci. 1, 86-87, 2006

ZĄBEK T.
Evaluation of seven STR system in four horse breeds for parentage testing. Ann. Anim. Sci. 6, 2, 211-218, 2006

WALCZAK J.
Evaluation of the efficiency of infrared radiators based on behavioral preferences of piglets.  Ann. Anim. Sci. Suppl. 2/2, 445-450, 2006

GĄSIOR R., PIESZKA M.
Evaluation of vitamins A and E level in meat by HPLC. Anim. Sci.,1, Suppl., 88-89, 2006

OPIELA J., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L.
Expression of apoptotic proteins in bovine immature oocytes with differentiated activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase.  Mat. Konf. Procidings. 22th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, Zug, Szwajcaria, 8-9 września 2006., 174, 2006

GROENEVELD E., DUCHEV Z.I.,IMIAŁEK M., SOŁTYS L., WIECZOREK M., DISTL O., GANDINI G., JASZCZYŃSKA M., SCHERF B.,ROSATI A.
FABISnet - Creating National Biodiversity Websites. Mat. Konf. 8 th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Belo Horizonte, MG, Brasil, 13-18 sierpnia 2006, 2-3, 2006

WNUK M., SŁOTA E., KOTYLAK Z., BUGNO M.
Factors responsible for modulation of ribosomal RNA transcription.  Fol. Biol., Kraków, 54, 1-2., 1-8, 2006

ŻAK G., TYRA M.
Fattening performance of the Large White and Polish Landrace breeds and the quality of tenderloin. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 3, 335-339, 2006

SZEWCZYK A., BOROWIEC F., HANCZAKOWSKA E.
Fatty acid and cholesterol content of meat of broilers fed linseed oil or different linseed varieties. Ann. Anim. Sci. 6, 1, 109-116, 2006

GUMUŁKA M., KAPKOWSKA E., BOROWIEC F., RABSZTYN A., POŁTOWICZ K.
Fatty acid profile and chemical composition of muscles and abdominal fat in geese from genetic reserve and commercial flock. Anim. Sci.1. Suppl. , 90-91, 2006

MIGDAŁ W., ZADIRA A., KOZIOŁ A., NOWAK J., ORZECHOWSKA B., TYRA M., WOJTYSIAK D., PUSTK H.
Fatty acid profile of loin fat from Polish Landrace fatteners with different growth rate. Anim. Sci. 1, 92–94, 2006

KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S.
Fatty acids and TBA-RS in frozen breast meat of chickens fed diets with rapeseed oil supplemented with fish oil and vitamin E.  Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf. Verona-Włochy, 10-14 września 2006. World Poultry Sci. J. 62. Suppl. Book of Abstr. Abstr. & Proceed., 242, 2006

RYCHLIK T., DUNIEC M.
Fenogrupy układu grupowego krwi C u bydła ras czerwono-białej, holsztyńsko-fryzyjskiej i Charolaise. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2, 183-192, 2006

GOGOL P.
Fizjologia rozrodu i zasady inseminacji królików.  Mat. Konf.Sympozjum z okazji otwarcia Ośrodka Hodowli i Rozrodu Królików w Brzesku, 5 września 2006., 34-38, 2006

SOSNÓWKA-CZAJKA E., SKOMORUCHA I., HERBUT E., MUCHACKA R.
Free range and born systems as related to productivity and welfare of broiler chickens different commercial lines .  Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf., Verona-Włochy, 10-14 września 2006, World Poult. Sci. J. 62, Suppl., 605-606, 2006

BUGNO M., PIEŃKOWSKA-SCHELLING A., SŁOTA E., SCHELLING C.
Generation and application of horse chromosome painting probes. Schweiz. Arch. Tierh. 148, 4, 201, 2006

SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M., SMORĄG Z., KARASIEWICZ J., WAŚ B., GUSZKIEWICZ A., KORWIN-KOSSAKOWSKI M., GÓRNIEWSKA M., SZABLISTY E., MODLIŃSKI J.A., BEDNARCZYK M., ŁAKOTA P., WAWRZYŃSKA M., SECHMAN A., WOJTYSIAK D., HRABIA A., MIKA M., LISOWSKI M., CZEKALSKI P., RZĄSA J., KAPKOWSKA E.
Generation of cloned and chimeric embryos/offspring using the new methods of animal biotechnology. Reprod. Biol. 6, 1, 119-135, 2006

SKRZYSZOWSKA M., SMORĄG Z., SŁOMSKI R., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., KALAK R., MICHALAK E., WIELGUS K., LEHMANN J., LIPIŃSKI D., SZALATA M., PŁAWSKI A., SAMIEC M., JURA J., GAJDA B., RYŃSKA B., PIEŃKOWSKI M.
Generation of transgenic rabbits by the novel technique of chimeric somatic cell cloning.  Biol. Reprod. 74, 1114-1120, 2006

PIESTRZYŃSKA-KAJTOCH A., REJDUCH B.
Genetic aspects of scrapie in sheep. Medycyna Wet., 62, 12 , 1337-1464, 2006

SZWACZKOWSKI T., WOLC A., LISOWSKI M.
Genetic evaluation in laying hens based on fixed and random regression models.  Mat. Konf. 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Belo Horizonte, MG, Brazylia, 13-18 sierpnia 2006 , 1-5, 2006

SŁOTA E.
Genetic modifications and products of animal origin. Ann. Anim. Sci., Suppl.1, 65-69, 2006

SIKORA J.
Genetic Resources of Heritage Sheep Breeds Across Europe: their value and conservation.  Appendix 1.10. ERFP, 2006, Jones S. & Bowles D.J., 139-145, 2006

KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., LECHNIAK-CIEŚLAK D., KORWIN-KOSSAKOWSKA A., ALM H., RYŃSKA B., WARZYCH E., SOSNOWSKI J., SENDER G.
Genetical and biotechnological methods of utilization of female reproductive potential in mammals.  Reprod. Biol. 6. Suppl. 1, 21-36, 2006

RADKO A., RYCHLIK T., SŁOTA E.
Genetyczna charakterystyka owcy rasy wrzosówka na podstawie 14 markerów mikrosatelitarnych DNA. Med.Wet. 62, 9, 1073-1075, 2006

JANIK A., PIESZKA M.
Genetycznie uwarunkowane choroby bydła. Magazyn Farmerski, 5, 33-35, 2006

ELMINOWSKA-WENDA G., CYWA-BENKO K., ROSIŃSKI A., POŁTOWICZ K.
Genotype influence on chosen parameters of the meat quality of hens from old, native Polish populations. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf. Verona-Włochy, 10-14 września 2006, World Poultry Sci. J.Suppl. Book of Abstr. , 248, 2006

BADOWSKI J.
Gęsi rodzicielskie w warunkach nadzwyczajnych a produkcja jaj wylęgowych. Polskie Drobiarstwo, 4, 42 - 45, 2006

BADOWSKI J.
Gęsie jaja wylęgowe. Polskie Drobiarstwo, 5, 2 - 8, 2006

KSIĄŻKIEWICZ J.
Gęś Pomorska dawniej i obecnie. Polskie Drobiarstwo, 6, 42-45, 2006

OCŁOŃ E., PIETRAS M.
Ghrelina - peptydowy hormon żołądkowy. Post. Nauk Rol., 2,  3-14, 2006

SZALATA M., LIPIŃSKI D., GRONEK P., SMORĄG Z., SŁOMSKI R.
Główne kierunki transgenezy zwierząt.  Biotechnologiczne i biomedyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz.I. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 13-32, 2006

KSIĄŻKIEWICZ J.
Gospodarski odchów kaczek. Hodowca Drobiu 5, 26-31, 2006

ŁYSAK A., WĘGLARZY K., LIGASZEWSKI M.
Heliculture (Farm - Reading of edible snails) - A New, Promising Branch of Animal Production.  Mat. Konf. ESNA XXXVI Ann. Meet. IASI - Rumunia, 10-14 września 2006. , 30-31, 2006

WÓJCIK P.
Higiena doju. Hodowca bydła, 10, 31-39, 2006

POŁTOWICZ K.
Higiena pojenia – warunek zdrowia i bezpieczeństwa ptaków. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 12, 32-45, 2006

ANDERS E.
Higiena w produkcji jaj konsumpcyjnych. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 8, 22-26, 2006

RUBAJ J.
Higiena w produkcji zwierzęcej.  Pasze Przemysłowe, 4, 16-17, 2006

TOMCZYK-WRONA Iwona
Historia powstania linii genealogicznych w hodowli koni huculskich. Wiad. Zoot., 2, 76-80, 2006

ŚLIWIŃSKI B.J., BRZÓSKA F.
Historia sorgo i jego wartość pokarmowa w uprawie na kiszonkę. Post. Nauk Rol., 1, 25-37, 2006

KSIĄŻKIEWICZ J.
Historia tuczu przymusowego drobiu wodnego na stłuszczone wątroby – aspekty badawcze i technologiczne. Wiad. Zoot., 3, 82-87, 2006

MAJEWSKA A.
Hodowla dwukierunkowa. Tygodnik Rolniczy, 6, 36-37, 2006

SMORĄG Z., SŁOMSKI R.
Hodowlane, organizacyjne oraz sanitarno-weterynaryjne uwarunkowania produkcji świń na potrzeby ksenotransplantacji. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz.III. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 257-261, 2006

NATONEK-WIŚNIEWSKA M., SŁOTA E., ŻYGA A.
Identification animal by-products in feedstuffs. Biotechnology, Agriculture and the Food Industry (Nova Sci. Publishers). , 85-90, 2006

SŁOTA E.
Identyfikacja białka zwierzęcego w paszach. Polska Wieś, 7, 9, 2006

JANIK A., PIESZKA M.
Identyfikacja genów oddziałujących na wielkość miotu u świń. Hod. Trz. Chl., 3, 38-40, 2006

ŻAK G., TYRA M.
Impact of fattening traits on the quality of pork belly and its tissue composition. Anim. Sci. 1, Suppl., 105-106, 2006

TRELA J., CHOROSZY B.
Improvment of dairy cattle breeding in Poland. Pol. Food, Summer, 47-49, 2006

KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., RYŃSKA B., BOCHENEK M., OPIELA J., JURKIEWICZ J.
In vitro production of bovine embryos using flow-cytometrically sexed sperm.  Arch. Tierzucht. 48, 2, 133-140, 2006

MATYKA S., RUBAJ J., KOROL W., BIELECKA G.
Industrial feed mixtures with an addition of methionine hydroksy analog. EJPAU, Agricultural Engineering, 9, 1. , www.ejpau.media.pl/volume9/issue1, 2006

BIS-WENCEL H., NOZDRYN-PŁOTNICKI Z., SABA L., ZOŃ A., KOPCZEWSKI A., SROKA A.
Influence preservatives an the histopathological picture of some internal organs of minks. Med. Wet. 62, 70-73, 2006

KOROL W., BIELECKA G., RUBAJ J.
Informacja o badaniu biegłości laboratoriów ZHW PT 2005.  Pasze Przemysłowe, 1, 2-3, 2006

MARKOWSKI J., KOROL W.
Informacja o wynikach badań GMO wykonanych w KLP Szczecin w ramach Krajowego Planu Kontroli Pasz 2005. Pasze Przemysłowe, 1, 25, 2006

PISKUREWICZ D., MARKOWSKI J., KOROL W.
Informacja o wynikach badań monitoringowych środków żywienia zwierząt w zakresie wykrywania i oznaczania zawartości GMO w roku 2005. Pasze Przemysłowe, 4, 24-25, 2006

KRAWCZYK J., SOKOŁOWICZ Z.
Innowacyjność drobiarstwa warunkiem jego konkurencyjności na europejskim rynku. Prace Nauk. AE Wrocław, 1116, 105-111, 2006

TOPOLSKI P., MAJEWSKA A.
Inseminacja bydła w roku 2005. Inseminacja bydła w roku 2005. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-37, 2006

KARETA W., CEGŁA M.
Inseminacja owiec i kóz w Polsce-rys historyczny oraz stan obecny. Sheep and goat insemination in Poland-outline of the history and current state. Rocz. Nauk. PTZ, 2. Suppl.1, 103-114, 2006

MUCHA A., TYRA M.
Inseminacja trzody chlewnej w 2005 roku. Trzoda Chl., 10, 36-40, 2006

MUCHA A., TYRA M.
Inseminacja trzody chlewnej.  Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 74-95, 2006

WALCZYŃSKI S., KOROL W.
Instrukcja oceny mieszarek paszowych.  Wyd. wł. IZ - PIB, KLP Lublin, 1-9, 2006

KUŚMIERZ D., NIEŚCIÓR H., KOROL W.
Instrukcja oznaczania jodu w premiksach paszowych i dodatkach mineralnych metodą potencjometryczną z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej. Wyd. wł. IZ - PIB, KLP Lublin, 1-5, 2006

RUBAJ J., GĘBALA G., RYNKIEWICZ M., KOROL W.
Instrukcja oznaczania kantaksantyny w premiksach i mieszankach paszowych metodą chromatografii cieczowej HPLC. Wyd. wł. IZ - PIB, KLP Lublin, 1-5, 2006

NIEŚCIÓR H., KUŚMIERZ D., KOROL W.
Instrukcja oznaczania kobaltu w premiksach i mieszankach paszowych metodą FAAS. Wyd. wł. IZ - PIB, KLP Lublin, 1-5, 2006

NIEŚCIÓR H., KARDASZ A.
Instrukcja oznaczania mocznika w materiałach i mieszankach paszowych metodą spektrofotometryczną.  Wyd. wł. IZ-PIB, KLP Lublin, 1-5, 2006

KUŚMIERZ D., NIEŚCIÓR H., KOROL W.
Instrukcja oznaczania selenu w premiksach paszowych metodą HGAAS. Wyd. wł. IZ - PIB, KLP Lublin, 1-6, 2006

BIELECKA G.,WÓJCIK G., RYNKIEWICZ M.
Instrukcja oznaczania tłuszczu surowego po hydrolizie w paszach. Wyd. wł. IZ-PIB, KLP Lublin, 1-6, 2006

RUBAJ J., KOROL W.
Instrukcja oznaczania witaminy B2 w premiksach i mieszankach paszowych metodą chromatografii cieczowej HPLC.  Wyd. wł. IZ - PIB, KLP Lublin, 1-5, 2006

KOROL W., NIEŚCIÓR H., PIZOŃ D.
Interpretacja wyników badania azotynów i fluoru w środkach żywienia zwierząt na potrzeby urzędowego nadzoru.  Pasze Przemysłowe 2/3, 2-4, 2006

KOROL W.
Interpretacja wyników badania pasz w świetle aktualnych wymagań.  Pasze Przemysłowe, 7/8, 12-21, 2006

KOROL W.
Interpretacja wyników badania pasz w świetle aktualnych zaleceń.  Mat. Konf.XXII Konf. Nauk.-Techn. „Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania i potrzeby”. Jachranka, 21-22 września 2006r., 20-25, 2006

POŁTOWICZ K.
Jak intensywna selekcja wpłynęła na drób mięsny? Ogólnopolski Informator Drobiarski, 4, 10-18, 2006

BILIK K.
Jak odchowywać jałówki hodowlane ras mlecznych.  Hodowca Bydła, 6-7, 22-26, 2006

KOROL W., KWIATEK K.
Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania, potrzeby.  Pasze Przemysłowe, 10, 5-12, 2006

POŁTOWICZ K.
Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne w produkcji drobiarskiej oraz systemy ich kontroli. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 7, 22-36, 2006

CHOROSZY B., CHOROSZY Z., TOPOLSKI P.
Jakość mleka krów rasy simentalskiej w zależności od systemu utrzymania.  Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ . Bydgoszcz, 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 8, 2006

CHOROSZY B., CHOROSZY Z., TOPOLSKI P.
Jakość rzeźna tusz i mięsa buhajków simentalskich pochodzących po buhajach testowych. Mat. Konf. Konf. Nauk. "Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania wartości rzeźnej i jakości mięsa u zwierząt do wymagań konsumentów". Lublin-Krasnobród, 7-8 września 2006, 27-28, 2006

BILIK K.
Jakość wołowiny. Hoduj z głową, 4, 58-61, 2006

KSIĄŻKIEWICZ J.
Kaczka krzyżówka – Anas platyrhynchos L. znaczy płaskonosa. Wiad. Zoot. 1, 25-30, 2006

KSIĄŻKIEWICZ J.
Kaczki ozdobne w chowie amatorskim. Wiad. Zoot. 1, 19-24, 2006

KAPŁON B.
Katalog innowacji zootechnicznych. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-54, 2006

JURA J.
Kierunki i wykorzystanie transgenezy zwierząt gospodarskich.  Mat. Konf. Konf. Nauk.."Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt - stan i możliwości wykorzystania". IZ Balice, 8 maja 2006 , 28-29, 2006

SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M.
Klonowanie somatyczne ssaków – mozliwości i ograniczenia.  Mat. Konf.Konf. Nauk. .."Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt - stan i możliwości wykorzystania". IZ Balice, 8 maja 2006. , 22-25, 2006

SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., BOCHENEK M., SMORĄG Z., SŁOMSKI R., MODLIŃSKI J.A., GAJDA B., JURA J., KALAK R., BRYŁA M., RYŃSKA B., WIECZOREK J.
Klonowanie somatyczne świń z potwierdzoną modyfikacją białek powierzchniowych.  Mat. Konf. III Sympozjum projektu badawczego zamawianego PBZ-KBN-084/PO6/2002 , 17-18, 2006

SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M., BOCHENEK M., SMORĄG Z.
Klonowanie świń z wykorzystaniem komórek somatycznych analizowanych w kierunku apoptozy.  Mat. Konf. III Sympozjum projektu badawczego zamawianego PBZ-KBN-084/PO6/2002 "Biotechnologiczne i fizjologiczne metody doskonalenia procesów rozrodu zwierząt w warunkach prawidłowego i zakłóconego środowiska." Olsztyn, 9-10 lutego 2006, Wyd. Uniw. Warm.-Mazur., 139-144, 2006

SKRZYSZOWSKA M.
Klonowanie zwierząt.  Mat. Konf. PAU Kawiarnia Naukowa, Kraków, 4 grudnia 2006. , 1-3, 2006

BADOWSKI J.
Klucz do oznaczania wieku zarodków gęsich.  Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, , 1-40, 2006

WALCZAK J.
Kojce porodowe dla loch.  Tygodnik Rolniczy, 15, 34-35, 2006

BILIK K.
Kondycja, zdrowie i komfort. Hoduj z głową, 2, 30-34, 2006

TOMCZYK-WRONA I.
Konie.  Polskie Rasy Zachowawcze - Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 53-63, 2006

NATONEK-WIŚNIEWSKA M., SŁOTA E., REJDUCH B.
Kontrola mieszanki paszowej na obecność komponentów pochodzenia zwierzęcego. Med.Wet. 62, 9, 1033-1034, 2006

KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L.
Kriokonserwacja i transplantacja wycinków kory jajnika ssaków. Ginekologia Polska 2, 156-162, 2006

GUGOŁEK A., KOWALSKA D.
Królewskie króliki rexy. Rolnicze ABC, 2. Poradnik ODR i Uniw. Warm.-Mazur. w Olsztynie, 15-17, 2006

BIELAŃSKI P., KOWALSKA D.
Królik – nieznany czy znany. Część I – Polska. Magazyn Weterynaryjny. On - line, , 2006

BIELAŃSKI P., KOWALSKA D.
Królik – nieznany czy znany. Część II – Świat. Magazyn Weterynaryjny. On - line, , 2006

KOWALSKA D.
Królik – użytkowanie mięsne czy futerkowe. Wiad. Zoot., 2, 55-62, 2006

GUGOŁEK A., KOWALSKA D.
Króliki angorskie. Rolnicze ABC, 12. Poradnik ODR i Uniw. Warm.-Mazur. w Olsztynie, 14, 2006

GUGOŁEK A., KOWALSKA D.
Króliki mało znanych ras. Rolnicze ABC, 12. Poradnik ODR i Uniw. Warm.-Mazur. w Olsztynie, 13, 2006

GACEK L.
Króliki w USA. Króliki, 4, 13 -15, 2006

BILIK K.
Krzyżowanie towarowe bydła.  Hodowca Bydła, 5, 48-52, 2006

SMORĄG Z., SŁOMSKI R.
Ksenotransplantacja – kwestie etyczne, społeczne, prawne i religijne.  Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz. III. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 383-388, 2006

KSIĄŻKIEWICZ J.
Kury czubate – najstarsza rodzima rasa ptaków użytkowych. Prace i Materiały Zoot. 63, 1-14, 2006

CALIK J.
Level of genetic and production parameters in two lines of Rhode Island Red laying hens. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med. 8, 2, , 237-241, 2006

BORYS B., SIKORA J., BORYS A., GRZEŚKIEWICZ S.
Lipid profile of intramuscular fat in fattened kids depending on breed and age.  Mat. Konf. 57th Ann. Meet. of the European Association for Animal Production. Antalia, Turcja, 17-20 września 2006, Abstr. 12, 302, 2006

SIKORA J., BORYS B.
Lipid profile of intramuscular fat in kids fattened to 60, 90 and 180 days of age. Arch. Tierzucht, Special Issue, 49, 193-200, 2006

MIŃKOWSKA-STĘPNIEWSKA K., KULISIEWICZ J., ORZECHOWSKA B., KAMYCZEK M., BATORSKA M.
Lipidy śródmięśniowe ras matczynych i ojcowskich świń. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz , 193-195, 2006

MUCHA A.
Live measurements of backfat thickness and m. longissimus dorsi as related to fatness and muscling of half-carcass cuts. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 3, 271-276, 2006

MATYKA S.
Lizyna dostępna (przyswajalna) a jakość pasz przemysłowych.  Mat. Konf. XXII Konf. Nauk.-Techn. „Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania i potrzeby”. Jachranka, 21-22 września 2006r., 9-12, 2006

MATYKA S.
Lizyna dostępna (przyswajalna) a jakość przemysłowych mieszanek paszowych.  Pasze Przemysłowe, 9, 8-10, 2006

ŚWIĄTKIEWICZ M., HANCZAKOWSKA E.
Meat quality and carcass indices of pigs fed maize grain silage. Pol. J. Natur. Sc., Suppl. 3 , , 2006

JURA J., JURKIEWICZ J.
Methods for the production of transgenic animals.  Ann. Anim. Sci., Suppl.1, 29-38, 2006

JURA J.
Metody produkowania transgenicznych zwierząt.  Mat. Konf. Konferencja Naukowa PAU Kawiarnia Naukowa, Kraków, 04 grudnia 2006. , , 2006

ZAJĄC-MAZUR M.
Miejsce bydła czerwono-białego w polskiej hodowli. Bydło 6, 22-24, 2006

ANDERS E.
Międzynarodowy standard handlowy dla mięsa kurzego.  Gospodarka Mięsna, 11, 24-27, 2006

ŻAK G.
Mięso wieprzowe jest zdrowe – potwierdzają to wyniki badań. Hod.Trz. Chl., 6, 65-67, 2006

WÓJCIK P.
Mikroklimat w oborze Cz.I. Czynniki fizyczne. Hoduj z głową, 3, 22-26, 2006

WÓJCIK P.
Mikroklimat w oborze Cz.II.Czynniki chemiczne i biologiczne. Hoduj z głową, 4, 46-48, 2006

ECKERT R.
Modernizacja fermy typu Bisprol – przykład właściwych rozwiązań, przyjaznych zwierzętom. Trzoda Chl., 8-9, 117-121, 2006

BRZÓSKA F.
Modyfikowanie składu mleka w kierunku prozdrowotnym dla człowieka.  Mat. Konf.. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „ Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006 , 1-2, 2006

KOROL W.
Monitorowanie składu mineralnego pasz w ramach urzędowego nadzoru.  Pasze Przemysłowe, 10, 14-17, 2006

TRELA J.
Montbeliarde w Polsce- charakterystyka i niektóre wskaźniki produkcyjne. Bydło, 10, 30, 2006

BILIK K., CHOROSZY Z., CHOROSZY B., ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M.
Możliwości modyfikowania składu i właściwości funkcjonalnych mięsa wołowego z uwzględnieniem badań Instytutu Zootechniki.  Zastosowania osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła. Mat. Szkol. XIV Szkoła Zimowa. Zakopane, 27 marca -1 kwietnia 2006. Wyd. A R Kraków., 251-263, 2006

BILIK K., CHOROSZY Z., CHOROSZY B., ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M.
Możliwości modyfikowania składu i właściwości funkcjonalnych mięsa wołowego z uwzględnieniem badań Instytutu Zootechniki.  Mat. Szkol. XIV Szkoła Zimowa, "Zastosowania osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła". Zakopane, 27 marca -1 kwietnia 2006. Wyd. AR Kraków, 251-263, 2006

ŻAK G., TYRA M.
Możliwości oszacowania procentowej zawartości mięsa w boczku i polędwicy świń na podstawie danych z dysekcji wykonanej metodą Walstry i Merkusa. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2 , 211- 219, 2006

SZCZUREK W.
Możliwości wykorzystania koncepcji strawnych aminokwasów w bilansowaniu pasz dla drobiu.  Hodowca Drobiu, 3, 109, 24-33, 2006

KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L.
Możliwości wykorzystania oocytów z małych pęcherzyków jajnikowych bydła do uzyskiwania zarodków - badania realizowane w Instytucie Zootechniki. Wiad. Zoot., 2, 35-42, 2006

STRZETELSKI J.
Możliwości wykorzystania w żywieniu bydła produktów ubocznych powstających przy głębokim tłoczeniu oleju z nasion roślin oleistych i produkcji bioetanolu. Wiad. Zoot., 3, 56-67, 2006

DROŻDŻ A.
Możliwości zwiększenia efektywności produkcji i rozwoju rynku dla produktów owczarskich.  Mat. Konf. Międzynar. Konf. Nauk. - Tech. "Dać szansę owcom - przywrócić góry człowiekowi". Bielsko-Biała, 8 czerwca 2006, 1-96, 2006

STRZETELSKI J., ZYMON M.
Możliwości zwiększenia kwasów eikozapentaenowego (EPA) i dokozaheksaenowego (DHA) w mleku krów. Zastosowania osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła. Mat. Szkol. XIV Szkoła Zimowa, Zakopane, 27 marca -1 kwietnia 2006.Wyd. AR Kraków., 193-208, 2006

ECKERT R.
Możliwość produkcji wyrównanych stawek tuczników – jeden z celów pracy hodowlanej. Trzoda Chl., 6, 26-30, 2006

ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK Magdalena, BILIK Krzysztof, WĘGLARZY Karol
Możliwość wykorzystania enzymów fibrolitycznych w żywieniu bydła mlecznego i opasowego. Post. Nauk Rol., 3, 81-92, 2006

ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M., BILIK K., WĘGLARZY K.
Możliwość wykorzystania enzymów fibrolitycznych w żywieniu bydła.  Post. Nauk Rol., 3, 81-92, 2006

MIŃKOWSKA-STĘPNIEWSKA K., KULISIEWICZ J., ORZECHOWSKA B., KAMYCZEK M., BATORSKA M.
Muscle lipids in Polish maternal and paternal breeds of pigs. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl.3, 175-186, 2006

MIŃKOWSKA-STĘPNIEWSKA K., KULISIEWICZ J., ORZECHOWSKA B., BUCZYŃSKI J.
Muscle lipids in Pulawska and Zlotnicka Spotted breeds of pigs and from retail. Ann. Anim. Sci. Suppl. 2/2, 379-383, 2006

BORYS B.
Nasiona rzepaku i lnu oraz makuch rzepakowy w zestawach paszowych dla owiec wysokoplennych. Przegl. Hod., 8, 20-24, 2006

CALIK J., KRAWCZYK J.
Native breeds – hens.  Mat. Konf.VIII Forum Rolnicze. Polagra, Poznań, 12-15 października 2006, 18-22, 2006

KORMAN K., OSIKOWSKI M.A.
Niektóre uwarunkowania określania wydajności mleka u owiec.  Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Bydgoszcz, 18-20 września 2006 Rocz. Nauk. PTZ, 4. , 12, 2006

KSIĄŻKIEWICZ J., KONTECKA H., NOWACZEWSKI S.
Nieśność i cechy jakości oraz wylęgowości jaj gęsi o różnym pochodzeniu filogenetycznym. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 71-80, 2006

GACEK L.
Nowa jednostka chorobowa u królików. Króliki, 2, 9 - 11, 2006

KORMAN K.
Nowa linia mateczna owiec – plenno-mleczna owca kołudzka. Wiad. Zoot., 2, 43-53, 2006

JANIK A., PIESZKA M.
Nowe informacje o defekcie genetycznym CVM u bydła HF.  Hodowca Bydła, 3, 26-28, 2006

SMORĄG Z., BOCHENEK M., GAJDA B., GOGOL P., JURA J., SKRZYSZOWSKA M., SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK B., TRZCIŃSKA M.
Nowe metody biotechnologiczne w rozrodzie świń.  Mat. Konf. "Praktyczne możliwości wykorzystania osiągnięć z biotechnologii w rozrodzie zwierząt gospodarskich". Szczecinek, 1-2 czerwca 2006, 61-81, 2006

SMORĄG Z.
Nowe metody biotechnologiczne w rozrodzie. Polska Wieś, 6, 4, 2006

ECKERT R.
Nowe możliwości oceny wartości użytkowej i hodowlanej świń pod względem cech rzeźnych. InfoPOLSUS, 2, 8-10, 2006

KOSENYUK Y.
Nuclear transfer in rabbit: the state of the art. Ann. Anim. Sci., Suppl.1, 109-122, 2006

GACEK L.
Obrót żywcem króliczym. Króliki, 2, 7 - 9, 2006

PAKULSKI T., PAKULSKA E.
Obserwacje nad składem serów produkowanych z mleka merynosów. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz. Bydgoszcz 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 20, 2006

KOROL W., BIELECKA G., RUBAJ J., MATYKA S.
Ocena bilansu elektrolitów w krajowych mieszankach paszowych dla drobiu.  Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 67, 2006

GORNOWICZ E.
Ocena biologicznej wartości w odchowie kurcząt brojlerów mieszanek paszowych z udziałem kukurydzy oraz wybranych preparatów enzymatycznych.  Mat.Inf., DSM Nutritional Products, Tarczyn, 1-26, 2006

ECKERT R.
Ocena działalności trzech ferm o średniej skali produkcji. Trzoda Chl., 2, 20-23, 2006

SMORĄG Z., BOCHENEK M., GAJDA B., GOGOL P., SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK B., TRZCIŃSKA M.
Ocena i konserwacja nasienia i zarodków świń.  Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006., 37-50, 2006

KOROL W.
Ocena jakości produktów sojowych na cele paszowe. Pasze Przemysłowe, 9 , 2-6, 2006

KOROL W.
Ocena jakości produktów sojowych na cele paszowe. Pasze Przemysłowe, 9, 2-6, 2006

BAROWICZ T., PIETRAS M., PIESZKA M., MIGDAŁ W.
Ocena jakości tusz i mięsa tuczników PBZ ubijanych przy wyższej masie ciała.  Mat.Konf. Konfer. Nauk. „Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania wartości rzeźnej i jakości mięsa u zwierząt do wymagań konsumentów”. Lublin-Krasnobród, 7-8 września 2006. , 25, 2006

ŻAK G., SZYNDLER-NĘDZA M.
Ocena knurów i loszek w fermach hodowlanych w roku 2005 – rasy mateczne. Trzoda Chl., 4, 36-38, 2006

WÓJCIK P.
Ocena pokroju jako narzędzie w selekcji bydła mlecznego. Cz. I Hodowca bydła, 3, 18-20, 2006

WÓJCIK P., TRELA J.
Ocena pokroju pierwiastek i krów ras mlecznych w Polsce.Cz.II Hodowca Bydła, 5, 28-33, 2006

GORNOWICZ E.
Ocena poprawności działania linii pojenia kropelkowego drobiu po wprowadzeniu do wody preparatów leczniczych Mepatar 20% i Mepatar 40%.  Mat. Info., POLFA Tarchomin, 1-6, 2006

PAKULSKA E., PAKULSKI T.
Ocena przydatności mleka merynosów do produkcji sera ze wszystkich białek mleka oraz typu Mozzarela.  Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz. Bydgoszcz 18-20 września 2006.Rocz. Nauk. PTZ, 4, 19, 2006

ECKERT R., ŻAK G.
Ocena przyżyciowa loszek.  Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, Rok XXIV, 38-49, 2006

ECKERT R., SZYNDLER-NĘDZA M.
Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 22-37, 2006

WOŁOSZYN J., KSIĄŻKIEWICZ J., SKRABKA-BŁOTNICKA T., HARAF G., BIERNAT J., KISIEL T.
Ocena składu chemicznego mięśni piersiowych pięciu stad kaczek. Materiały konferencyjne. Streszczenie P-I-103. XXXVII Sesja Nauk. Komitetu Nauk o Żywności PAN, , 148, 2006

KOROL W.
Ocena składu mineralnego pasz.  Mat. Konf. XXII Konf. Nauk.-Techn. „Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania i potrzeby”. Jachranka, 21-22 września 2006r., 45-53, 2006

TRELA J., JANUSZEWSKI R., WÓJCIK P.
Ocena typu i budowy pierwiastek ras mlecznych- geneza powstania systemu oceny. Wiad. Zoot., 2, 11-26, 2006

TRELA Jan, JANUSZEWSKI Roman, WÓJCIK Piotr
Ocena typu i budowy pierwiastek ras mlecznych - geneza powstania systemu oceny. Wiad. Zoot., 2, 11-26, 2006

ORZECHOWSKA B., MUCHA A.
Ocena użytkowości rozpłodowej loch.  Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 3-21, 2006

ŻARNECKI A., JAGUSIAK W., WÓJCIK P., TRELA J.
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej pod względem cech pokroju (ocena 2006/2).  Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Wyd.wł. IZ-PIB, Kraków, T. 27, 2, 17-182, 2006

CHOROSZY Z., JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., WÓJCIK P.
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych (ocena 2006/2).  Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2006/2. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, T. XLIII , 7-23, 2006

JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., WÓJCIK P., TRELA J.
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju (ocena 2006/1).  Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd.wł. IZ-PIB, Kraków, T. 27, 1, supl., 15-23, 2006

JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., WÓJCIK P., TRELA J.
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju (ocena 2006/2).  Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd.wł. IZ-PIB, Kraków, T. XLIII, 11-51, 2006

ŻARNECKI A., JAGUSIAK W., WÓJCIK P., TRELA J.
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju (ocena 2006/1).  Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd.wł. IZ-PIB, Kraków, T. 27, 1, 90-179, 2006

ŻARNECKI A., JAGUSIAK W., CHOROSZY B., TOPOLSKI P.
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech mlecznych (ocena 2006/1).  Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, T. 27, 1, 6-87, 2006

CHOROSZY B., JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., CHOROSZY Z.
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych (ocena 2006/2).  Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2006/2. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, T. XLIII, 41-47, 2006

JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., WÓJCIK P., TRELA J.
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju (ocena 2006/1). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 33-44, 2006

JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., WÓJCIK P., TRELA J.
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju (ocena 2006/1).  Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd.wł. IZ-PIB, Kraków, T. 27, 1, supl. , 35-43, 2006

JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., WÓJCIK P., TRELA J.
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju (ocena 2006/2).  Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd.wł. IZ-PIB, Kraków, T. XLIII, 35-51, 2006

SZEWCZYK A., KANIA S., KAWĘCKA A., KRUPIŃSKI J., KNAPIK J.
Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2005 – stada mateczne. Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-380, 2006

SZEWCZYK A., KANIA S., KAWĘCKA A.
Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2005 – stada ojcowskie. Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-153, 2006

ORZECHOWSKA B., TYRA M., MUCHA A.
Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków , 3-262, 2006

ORZECHOWSKA B., TYRA M., MUCHA A.
Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 3-240, 2006

ŻAK G., RÓŻYCKI M.
Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, Rok VI, z. 1, 166, 2006

ŻAK G., RÓŻYCKI M.
Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, Rok VI, z. 2, 155, 2006

TYRA M., RÓŻYCKI M.
Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh.  Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, Rok VI, z. 2, 156-170, 2006

TYRA M., RÓŻYCKI M.
Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, Rok VI, z. 1, 153-168, 2006

DANIELAK-CZECH B., SŁOTA E., BABICZ M., KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A., REJDUCH B.
Ocena wielkości regionów jąderkotwórczych (NOR) u świń rasy puławskiej. Rocz. Nauk. Zoot., 33, 1, 13-19, 2006

FLOROWSKI T., PISULA A., ORZECHOWSKA B., ADAMCZAK L.
Ocena wybranych cech użytkowości tucznej i rzeźnej świń rodzimej rasy puławskiej oraz przydatności przetwórczej pozyskanego od nich mięsa. Rocz. Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego; 44, 113-122, 2006

RUBAJ J.
Ocena zawartości witamin A i E w paszach przemysłowych.  Mat. Konf. XXII Konf. Nauk.-Techn. „Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania i potrzeby”. Jachranka, 21-22 września 2006r., 38-44, 2006

RUBAJ J.
Ocena zawartości witamin A i E w paszach przemysłowych.  Mat. Konf. XXII Konf. Nauk.-Tech. „Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania i potrzeby”. Jachranka, 21-22 września 2006r., 38-44, 2006

KOROL W., NIEŚCIÓR H., ZYGMUNT B., BIELECKA G.
Ocena zawartości żelaza, manganu, cynku i miedzi w mieszankach paszowych dla drobiu.  Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1 , 95-104, 2006

REJDUCH B., KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A., SŁOTA E., SYSA P., WRZESKA W.
Ocena zmian chromosomalnych w gonadach oraz potencjalny ich wpływ na płodność knurów. Med.Wet. 62, 8, 931-932, 2006

RYCHLIK T., DUNIEC M., KOŚCIELNY M.
Ocena zmian w strukturze genetycznej owiec rasy wrzosówka w oparciu o badania grup krwi oraz polimorficznych wariantów białek. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 31-40, 2006

KORMAN K.
Ocena zróżnicowania i możliwości wykorzystania informacji z dojów kontrolnych w prognozowaniu mleczności owiec w zależności od wieku, rasy i jej poziomu.  Mat. Konf. Międzynar. Konf. Nauk. „Strategie produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony środowiska”. Lublin, 1-2 czerwca 2006, 87, 2006

JANIK A., PIESZKA M.
Ochrona biologicznej różnorodności i zasobów genetycznych trzody chlewnej. Hod. Trz. Chl., 5, 28-30, 2006

TOMCZYK-WRONA I.
Ochrona lokalnych koni. Biuletyn Hucuły, 1, 19-22, 2006

MAJEWSKA A.
Ochrona zasobów genetycznych bydła w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wiad. Zoot. 4, 3-8, 2006

TOMCZYK-WRONA Iwona
Ochrona zasobów genetycznych koni.  Wiad. Zoot., 4, , 2006

SIKORA Jacek
Ochrona zasobów genetycznych owiec. Wiad. Zoot., 4, 15-20, 2006

JASZCZYŃSKA M.
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce i na świecie, charakterystyka chronionych ras, informacja o zasadach i wymaganiach programów ochrony oraz ubiegania się o płatności rolnośrodowiskowe. Mat. Konf. VIII Forum Rolnicze. Poznań, 12-15 października 2006, prez. multimedialna, , 2006

TOMCZYK-WRONA I.
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Wiad. Zoot., 3, 68-71, 2006

TOMCZYK-WRONA Iwona
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt. Wiad. Zoot., 3, , 2006

WÓJCIK P.
Oddech obory. Hoduj z głową, 6, 55-58, 2006

BRZÓSKA F., WĘGLARZY K.
Odnawialne źródła energii pochodzenia rolniczego. Wiad. Zoot., 3, 3-14, 2006

BILIK K.
Odporność z ........"wiadra". Hoduj z głową, 4, 58-61, 2006

KRAWCZYK J.
Określenie opłacalności produkcji jaj na podstawie zależności między masą ciała kury a masą jaja. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2, 255-262, 2006

ECKERT R.
Określenie w masowym pogłowiu świń reakcji na selekcję prowadzoną na podstawie przyżyciowej oceny mięsności knurów. Rocz. Nauk. Zoot. Monogr. i Rozpr., 34, 1 - 63, 2006

KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., ALM H., RYŃSKA B., OPIELA J.
Określenie warunków długotrwałej hodowli in vitro oocytów z wczesnoantralnych pęcherzyków jajnikowych bydła.  Mat. Konf. III Sympozjum projektu badawczego zamawianego PBZ-KBN-084/PO6/2002 "Biotechnologiczne i fizjologiczne metody doskonalenia procesów rozrodu zwierząt w warunkach prawidłowego i zakłóconego środowiska." Olsztyn, 9-10 lutego 2006, Wyd. Uniw. Warm.-Mazur., 151-155, 2006

WÓJCIK P.
Określenie zwiazku masy ciała rodzacych się cieląt z łatwościa porodu i indeksami miednicy krów. Folia Universitatis Stetinensis. Zootechnika, 250,48, 139-144, 2006

MATYKA S., ŻELAZOWSKA R.
Olej rzepakowy – niedoceniany dietetyczny materiał paszowy.  Pasze Przemysłowe, 1, 8-9, 2006

ANDERS E.
Omówienie definicji istotnych dla prawidłowego stosowania przepisów dotyczących higieny mięsa drobiowego. Polskie Drobiarstwo, 9, 47-50, 2006

BILIK K.
Opas cieląt na "białe mięso". Hoduj z głową, 6, 2-40, 2006

ECKERT R.
Opłacalność produkcji świń. Część 1. Trzoda Chl., 11, 22-24, 2006

ECKERT R.
Opłacalność produkcji świń. Część 2. Trzoda Chl., 12, 16-19, 2006

SZAREK J., ADAMCZYK K., STRZETELSKI J., MAKULSKA J., WĘGLARZY K., ZAJĄC T.
Optymalizacja ekologicznej produkcji mleka i wołowiny z uwzględnieniem stosowania substancji biologicznie czynnych. Wieś Jutra, 11, 39-41, 2006

BILIK K., STRZETELSKI J.
Organizacja wypasu bydła na pastwiskach. Hodowca Bydła, 3, 56-60, 2006

SMORĄG Z., SŁOMSKI R.
Organizational, legal and ethical aspects of xenotransplantation. Ann. Anim. Sci., Suppl.1, 101-108, 2006

PAKULSKA E., PAKULSKI T.
Oscypki z nizin.  Farmer, 4, 56-57, 2006

KARETA W., KORMAN K., CEGŁA M.
Ovulation level and prolificacy in ewes depending on their age, birth type and percentage of prolific genotype. Reprod. Biol., 6, suppl. 2, , 75-80, 2006

BORYS B.
Owce na pastwiskach.  Farmer, 10, 48-49, 2006

KAWĘCKA A., SIKORA J.
Owce.  Polskie Rasy Zachowawcze - Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 33-52, 2006

PAKULSKI T., FÜRNSCHLIF D.
Owczarski rarytas.  Farmer, 18, 40-41, 2006

WĘGLARZY K., SKRZYŻALA I., MICHNA G.
Owczarstwo - tradycja, współczesność, perspektywy. Mat. Konf. Międzynar. Konf. Nauk.-Techn. "Dać szansę owcom - przywrócić góry człowiekowi". Bielsko-Biała, 8 czerwca 2006, 55-56, 2006

PIESZKA M., JANIK A., PAŚCIAK P., MIGDAŁ W.
Oxysterols in meat , meat products and health implications. Referat plenarny, opublikowany. Anim. Sci. 1. Suppl., 124-131, 2006

NIEŚCIÓR H., KOROL W., DOBROWOLSKI R.
Oznaczanie azotynów w materiałach i mieszankach paszowych metodą spektrofotometryczną.  Mat. Konf. XV Poznańskie Konwersatorium Analit. „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”. Poznań, 20-21 kwietnia 2006 , 110, 2006

PIZOŃ D., DOBROWOLSKI R., KOROL W.
Oznaczanie fluoru w paszach metodą potencjometryczną z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej.  Mat. Konf. XV Poznańskie Konwersatorium Analit. „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”. Poznań, 20-21 kwietnia 2006r. , 109, 2006

PIZOŃ D., DOBROWOLSKI R., KOROL W.
Oznaczanie fluoru w paszach metodą potencjometryczną z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej.  Mat. Konf. XV Poznańskie Konwersatorium Analit. „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”. Poznań, 20-21 kwietnia 2006r., 109, 2006

KRAWCZYK J., CALIK J.
Parameters of egg hatchability in lines of hens included in the biodiversity conservation programme. Sci. Pedagog. Publ. Cz.Budziejowice, 266-268, 2006

MIGDAŁ W., ORZECHOWSKA B., RÓŻYCKI M., TYRA M., WOJTYSIAK D., WALCZYCKA M.
Parametry tekstury schabu tuczników rasy polskiej białej zwisłouchej o różnym tempie wzrostu. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz , 191-193, 2006

WIERZCHOŚ A.
Parthenogenetic development of rabbit oocytes after electrical stimulation.  Czech. J. Anim. Sci., 9, 400-405, 2006

PARAPONIAK P., SIKORA J., KAWĘCKA A.
Pasture fattening results of mountain rams and ewes and their crossbreds. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med. 8, 3, 150-155, 2006

WALCZAK J.
Pasza dobrze podana. Tygodnik Rolniczy, 21, 32-34, 2006

GORNOWICZ E., WOJNOWSKA M., KIEŁCZEWSKI K.
Physical and chemical traits of broiler chickens meat as influenced by the lighting programme.  Mat. Konf. XVIII International Poultry Symposium Polski Oddział WPSA. , 249-253, 2006

BILIK K.
Pierwsze pasze dla cieląt. Hodowca Bydła, 9, 18-25, 2006

KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L.
Pig embryo production by in vitro maturation and fertilization of ovarian oocytes. J. Anim. Feed Sci. 15, 4, 525-542, 2006

ŻAK G., WITOŃ M., SALA K.
Pig meat quality as related to genotype at the RYR1 locus. Ann. Anim. Sci. Suppl. 2/2, 457-461, 2006

JURKIEWICZ J.
Plemniki jako wektory DNA w uzyskiwaniu zwierząt transgenicznych. Biotechnologia 72, 1, 5-6, 29-34, 2006

JURKIEWICZ J.
Plemniki jako wektory egzogennej informacji genetycznej w uzyskiwaniu transgenicznych świń Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz. II, Ośrodek Wyd. Nauk., Poznań , 211-222, 2006

KORMAN K.
Plenno-mleczne owce kołudzkie - możliwość poprawy produkcyjności i efektywności ekonomicznej chowu owiec. Przegl. Hod., 5, 17-21, 2006

SKUCIŃSKI J., NOWAK W., WIECZOREK J., SOLECKI R.
Pobieranie i przeszczepianie nerek u świń dla celów ksenotransplantacji. Wstępne doświadczenia dotyczące techniki operacyjnej, aspektów anestezjologicznych oraz odpowiedzi innunologicznej.  Mat. Konf. III Sympozjum projektu badawczego zamawianego; "Wykorzystanie transgenezy w genetycznej modyfikacji świń dla pozyskania organów do transplantacji u człowieka". IZ Balice, 21 marca 2006, 24-27, 2006

KSIĄŻKIEWICZ J.
Podskuby gęsi. Hodowca Drobiu, 6-7, 34-36, 2006

MODLIŃSKI J.A., KARASIEWICZ J., LENCKA-OSTROWSKA S., GRĘDA P., SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M., SMORĄG Z.
Podstawy klonowania ssaków.  Biotechnologiczne i biomedyczne podstawy ksenotransplantacji.Cz.II. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 133-174, 2006

ANDERS E.
Podstawy normalizacji.  Mat. szkol. Podypl. Studium "Zarządzanie jakością w produkcji żywności". Wyd. wł. AR Poznań. , 9, 2006

WITEK-ZAWADA B., RADKO A.
Polimorfizm 11 loci mikrosatelitarnych u bydła rasy polskiej czerwonej. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1,  5-12, 2006

KAWĘCKA A., RADKO A.
Polimorfizm B-laktoglobuliny u owiec.  Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2, 219-225, 2006

RYCHLIK T., KOŚCIELNY M.
Polimorfizm grup krwi, transferyny i hemoglobiny krajowych ras owiec oraz ocena przydatności tych markerów w kontroli rodowodów.  Rocz. Nauk. PTZ, 2, 2, 27-35, 2006

RYCHLIK T., KOŚCIELNY M.
Polimorfizm grup krwi, transferyny i hemoglobiny krajowych ras owiec oraz ocena przydatności tych markerów w kontroli rodowodów.  Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz. Bydgoszcz 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 31, 2006

CHOROSZY B., JANIK A., CHOROSZY Z., ZĄBEK T.
Polimorfizm wybranych sekwencji mikrosatelitarnych DNA u bydła simetalskiego objętego badaniami nad identyfikacją QTL cech mięsności.  Mat. Konf. Konf. Nauk." Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania wartości rzeźnej i jakości mięsa u zwierząt do wymagań konsumentów". Lublin-Krasnobród, 7-8 wrzesnia 2006, 27, 2006

REJDUCH B., RADKO A., RÓŻYCKI M.
Polymorphism in the IGF1 locus and it connection to meatness in the Polish Large white pigs.  Mat. Konf. 17th European Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Lizbona-Portugalia, 18-21 czerwca 2006, Abstr., 37, 2006

KACZOR U., KMIECIK M., MOLIK E., RYCHLIK T.
Polymorphism in the melatonin receptor gene MT1 (locus MTNR1A) in sheep.  Arch. Tierzucht. Special Issue,49, 257-262, 2006

RADKO A., SŁOTA E., KOŚCIELNY M.
Polymorphism of 10 microsatellites and their usefulness for paternity control in dogs.  Biotechnology, Agriculture and the Food Industry (Nova Sci. Publishers). , 141-144, 2006

CHOROSZY B., JANIK A., CHOROSZY Z., ZĄBEK T.
Polymorphism of selected microsatellite DNA sequences in Simmental cattle chosen for identification of QTLs for meat traits. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 2 , 71-77, 2006

ECKERT R.
Pomieszczenie dla loch luźnych i prośnych – najczęściej stosowane rozwiązania. Trzoda Chl., 1, 82-84, 2006

MAZANOWSKI A., ADAMSKI M., KISIEL T., URBANOWSKI M.
Porównanie cech mięsnych i reprodukcyjnych krajowych odmian gęsi południowych i północnych. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 105-123, 2006

MIELECH G., MUCHA A.
Porównanie dokładności szacowania umięśnienia świń ras Duroc, Hampshire i Pietrain na podstawie pomiarów tuszy. Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej rejonu podkarpackiego. Wyd. wł. Uniw. Rzesz., 143 - 155, 2006

SZYNDLER-NĘDZA M., MUCHA A.
Porównanie dokładności szacowania umięśnienia świń ras Duroc, Hampshire i Pietrain na podstawie pomiarów tuszy.  Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej rejonu podkarpackiego. Wyd. Uniw. Rzesz., 143-155, 2006

TYRA M., ŻAK G., ORZECHOWSKA B.
Porównanie różnych metod szacowania mięsności świń: przyżyciowej aparatem Piglog, poubojowej w stacjach kontroli i ultrasonograficznej na podstawie pomiarów przyżyciowych i poubojowych Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń” . Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 207-209, 2006

KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L.
Pozaustrojowa produkcja zarodków ssaków – stan obecny i perspektywy.  Mat. Konf. Konf. Nauk. .."Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt - stan i możliwości wykorzystania". IZ Balice, 8 maja 2006, 18-21, 2006

KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L.
Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków bydła i świń –stan obecny i perspektywy.  Mat. Konf. Konf. Nauk.„Praktyczne możliwości wykorzystania osiągnięć z biotechnologii w rozrodzie zwierząt gospodarskich". Szczecinek, 1-2 czerwca 2006 2006, 33-38, 2006

KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L.
Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków kóz.  Broszura upowszech. 6/2004, Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-10, 2006

TRELA J. Choroszy B.
Prace Instytutu Zootechniki w Krakowie związane z doskonaleniem chowu i hodowli bydła mlecznego w Polsce. Wiad. Zoot., 2, 3-10, 2006

TRELA J., CHOROSZY B.
Prace Instytutu Zootechniki w Krakowie związane z doskonaleniem chowu i hodowli bydła mlecznego w Polsce. Wiad. Zoot. 2, 3-10, 2006

ANDERS E.
Prawne wymogi znakowania jaj konsumpcyjnych. Hodowca Drobiu, 12, 34-37, 2006

SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M., SŁOMSKI R., LIPIŃSKI D.
Preimplantation development of porcine transgenic cloned embryos derived from nucleofected foetal fibroblast cells expressing enhanced green fluorescent protein. Mat. Konf. Procidings. 22th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, Zug, Szwajcaria, 8-9 września 2006., 196, 2006

BABICZ M., PIERZCHAŁA M., REJDUCH B., WALKIEWICZ A., SAŁYGA M.
Preliminary characteristic of performance parameters of sows Pulawska breed in the conservative breeding.  Mat. Konf. III International Conf. “Application of scientific achivements in the field of genetics, reproduction, nutrition, carcass and meat quality in modern pigs production”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 63-64, 2006

KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A., ŻYGA A., SŁOTA E.
Preliminary identification of the transcription products of Xist gene in Bovidae family.  Mat. Konf. 17th European Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Lizbona-Portugalia, 18-21 czerwca 2006, Abstr., 46-47, 2006

PIESTRZYŃSKA-KAJTOCH A., REJDUCH B.
Preliminary research on PrP gene in Suidae family.  Mat. Konf. III International Conf. “Application of scientific achivements in the field of genetics, reproduction, nutrition, carcass and meat quality in modern pigs production”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. A T-R, Bydgoszcz, 89, 2006

SMORĄG Z.
Prezentacja dorobku prof. Stefana Wierzbowskiego w latach 1996-2006.  Mat. Konf. Konf. Nauk."Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt - stan i możliwości wykorzystania". Instytut Zootechniki, Balice, 8 maja 2006. , 3-4, 2006

PIEŃKOWSKA-SCHELLING A., BUGNO M., OWCZAREK-LIPSKA M., SCHELLING C., SŁOTA E.
Probe generated by Y chromosome microdissection is useful for analysing the sex chromosomes of the domestic horse. J. Anim. Feed Sci. 15, 173-178, 2006

JANIK A., KOSKA M., PALUCH U., PIESZKA M., BAROWICZ T.
Probiotyki w żywieniu prosiąt. Wiad. Zoot., 2, 3-9, 2006

JANIK A., PIESZKA M.
Probiotyki w żywieniu trzody chlewnej. Magazyn Farmerski, 7, 41-43, 2006

WÓJCIK P.
Problemy zdrowotne nóg i racic. Hodowca bydła, 6-7, 82-85, 2006

TRZCIŃSKA M.
Proces apoptozy w plemnikach ssaków. Biotechnologia 1, 72, 82-89, 2006

FLOROWSKI T., PISULA A., SŁOWIŃSKI M., ORZECHOWSKA B.
Processing suitability of pork from different breeds reared in Poland. Acta Scient. Pol. Technologia Alimentaria, 5, 55-64, 2006

SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M.
Production of transgenic animals by somatic cell cloning – implications for biomedicine, pharmacy and agriculture.  Ann. Anim. Sci. 1, Suppl., 45-51, 2006

ORZECHOWSKA B., KOCZANOWSKI J., TYRA M., TUZ R.
Productivity and meat quality of pigs feed diets rich in unsaturated fatty acids. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 3, 203-212, 2006

CYWA-BENKO K., WĘŻYK S., POŁTOWICZ K.
Productivity of cockerels, crossbreds of hen native breeds kept on litter and free range.  Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf. Verona-Włochy, 10-14 września 2006. World Poultry Sci. J. 6, Suppl. Book of Abstr. , 263, 2006

ŻAK G.
Produkcja świń w Małopolsce. Trzoda Chl., 5, 76-79, 2006

ORZECHOWSKA B., KOCZANOWSKI J., TYRA M., TUZ R.
Produkcyjność i jakość mięsa świń żywionych paszami o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz , 196, 2006

BAROWICZ T.
Produkty utleniania cholesterolu w mięsie świń. Hod. Trz. Chl., 2, 29-31, 2006

FURGAŁ-DIERŻUK I.
Prozdrowotne właściwości włókna pokarmowego produktów zbożowych u świń.  Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. ”Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 42, 2006

ZAPLETAL P., SIKORA J., ADAMCZYK K., WĘGLARZ A., SKRZYŃSKI G., KUZA K.
Przeznaczenie garbarskie skór koźląt rasy saaneńskiej, alpejskiej oraz mieszańców rasy saaneńskiej z anglo-nubijską.  Mat. Konf. Konf. Nauk. "Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania wartości rzeźnej i jakości mięsa u zwierząt do wymagań konsumentów". Lublin, 7-8 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 127-131, 2006

KRAWCZYK J., CALIK J.
Przydatność kulinarna mięsa kur nieśnych utrzymywanych w klatce i na ściółce. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 4, 28-34, 2006

PAKULSKI T., PAKULSKA E., BORYS B.
Przydatność mleka owiec wschodniofryzyjskich, merynosa polskiego i ich mieszańców do produkcji serów podpuszczkowych.  Rocz. Nauk. PTZ, 2, 1, 141-147, 2006

ECKERT R.
Przykłady rozwiązań ułatwiających adaptację warchlaków w tuczarniach. Trzoda Chl., 7, 78-82, 2006

SZYNDLER-NĘDZA M., ŻAK G.
Przyżyciowa ocena knurów i loszek hodowlanych w roku 2005 – rasy ojcowskie. Trzoda Chl., 5, 42-45, 2006

JASZCZYŃSKA M.
Pszczoły Polskie Rasy Zachowawcze - Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 110-114, 2006

DROŻDŻ A.
Puszta węgierska i jej zwierzęta gospodarskie. Wieś i Doradztwo, 4, 62-65, 2006

WĘŻYK S., KRAWCZYK J., CALIK J., POŁTOWICZ K.
Quality traits of eggs from HyLine White and HyLine Brown hens kept in cages and on litter. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf. Verona-Włochy, 10-14 września 2006, World Poultry Sci. J. 62.Suppl., 245-248 , 2006

WĘŻYK S., KRAWCZYK J., CALIK J., POŁTOWICZ K.
Quality traits of eggs from HyLine White and HyLine Brown hens kept in cages and on litter.  Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf., Verona-Włochy, 10-14 września 2006 World Poultry Sci. J. Book of Abstr. , 142-143, 2006

KRUPIŃSKI J., SIKORA J.
Rasy owiec z regionu gór i pogórza objęte programem ochrony zasobów genetycznych. Mat. Konf. Międzynar. Konf. Nauk.- Tech."Dać szansę owcom - przywrócić góry człowiekowi". Bielsko-Biała, 8 czerwca 2006, 3-14, 2006

SIKORA J., KAWĘCKA A.
Rasy rodzime – koza karpacka. Mat. Konf.VIII Forum Rolnicze.Polagra, Poznań, 12-15 październik 2006., 11-14, 2006

KAWĘCKA A., SIKORA J.
Rasy rodzime – owce. Mat. Konf. VIII Forum Rolnicze, Polagra, Poznań, 12-15 października 2006, 7-11, 2006

TOMCZYK-WRONA I.
Rasy rodzime – konie. Mat. Konf.VIII Forum Rolnicze,Polagra, Poznań, 12-15 październik 2006., 1-4, 2006

JASZCZYŃSKA M.
Rasy rodzime. Farmer, 18, 10-12, 2006

KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L.
Recent achievements in utilization and conservation of female reproductive potential in mammals. Reprod. Biol. 6, 1, 3-16, 2006

KLUKOWSKA-RÖTZLER J., BUGNO M., SŁOTA E., DOLF G., CHOWDHARY B. P., SWINBURNE J.E., LEEB T., GERBER V.
Recurent airway obstruction (RAO) in horse: chromosomal an RH mapping of three candidate genes.  Mat. Konf. 17th European Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Lizbona-Portugalia, 18-21 czerwca 2006, Abstr., 29, 2006

BOCHENEK M., SMORĄG Z.
Regulacja płci bydła przy pomocy separacji plemników X i Y.  Mat. Konf. "Transfer osiągnięć nauki do praktyki" Warszawa-Brwinów, 14-15 września 2006, Wyd. C.B.R., Warszawa, www.cbr.edu.pl, 2006

JURA J., WĘGRZYN P., JURA J., KOJ A.
Regulatory mechanisms of gene expression: complexity with elements of deterministic chaos.  Acta Bioch. Pol. 55, 1, 1-9, 2006

WĘŻYK S., KRAWCZYK J., CALIK J., POŁTOWICZ K.
Relation between hen age, body weight, laying rate, egg weight and rearing system. Mat. Konf. . XII Europ. Poultry Conf. Verona-Włochy, 10-14 września 2006, World Poultry Sci. J. Suppl. Book of Abstr. Abstr. & Proceed. 10360 , 143, 2006

URBAŃSKI P., PIERZCHAŁA M., KAMYCZEK M., RÓŻYCKI M., KURYŁ J.
Relations between the polymorphism in the coding and 5 flanking regions of the porcine MYOD1 and MYOD5 gens and productive traits in pig. J.Anim. Feed Sci. 15 , 225 - 235, 2006

URBAŃSKI P., PIERZCHAŁA M., STARZYŃSKI R., KURYŁ J., KAMYCZEK M., RÓŻYCKI M.
Relations between the polymorphisms in the coding and 5’ – flanking regions of the porcine MYOD1 and MYF5 genes and productive traits in pigs.  Mat. Konf. Międzynar. Konf. "Pig Genome I". Lodi-Włochy, 20-21 lutego 2006, 56, 2006

TYRA M., ORZECHOWSKA B., RÓŻYCKI M.
Relationships between growth rate and intramuscular FAT content of the m. longissimus lumborum. Mat. Konf. 57 th Ann Meet. of European Association for Annimal Production. Antalya, Turcja, 17-20 września 2006, Abstr. , 240, 2006

SZUMIEC A.
Rentowność produkcji wyrobów z wołowiny w Polsce południowo-wschodniej.  Zesz. Nauk. A R Wrocław, 540 , 523-530, 2006

MARTYNIUK E., JASZCZYŃSKA M.
Report on the present activities and plans regarding Animal Genetic Resources in Poland in 2006. Mat. Konf. "12 Workshop for the European National Coordinators for the Management of Farm Animal Genetic Resources". Antalya, Turcja, 1-4, 2006

WALCZYŃSKI S.
Reprezentatywna próbka – ważny element bezpieczeństwa mieszanek paszowych.  Hodowca Drobiu, 9, 8-11, 2006

CALIK J., KSIĄŻKIEWICZ J.
Rodzime rasy i odmiany gęsi.  Mat. Konf. Streszczenie. Konf. Nauk.-Tech. "Rola i znaczenie lokalnych ras zwierząt gospodarskich oraz możliwości ich ochrony w ramach PROW na lata 2007-2013". Poznań, 14 października 2006, 1, 2006

CALIK J., KSIĄŻKIEWICZ J.
Rodzime rasy i odmiany kaczek.  Mat. Konf. Streszczenie. Konf. Nauk.-Tech. "Rola i znaczenie lokalnych ras zwierząt gospodarskich oraz możliwości ich ochrony w ramach PROW na lata 2007-2013". Poznań, 14 października 2006, 2, 2006

KOROL W., BIELECKA G., RUBAJ J., MATYKA S.
Rola badań biegłości laboratoriów w ocenie wartości pokarmowej pasz.  Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 97, 2006

OPIELA J., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L.
Rola białek rodziny BCL-2 w kontroli apoptozy w pęcherzykach jajnikowych. Biotechnologia 72, 1, 90-96, 2006

OPIELA J., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L.
Rola czynnika MPF i wybranych kinaz w procesie dojrzewania oocytów.  Post. Nauk Rol., PAN, 2, 15-22, 2006

HERBUT E., WALCZAK J.
Rola dobrostanu w produkcji zwierzęcej.  Mat. Konf. Referat plenarny. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Bydgoszcz, 18-20 września 2006, Przegl. Hod., 9/2006, 2-8, 2006

CALIK J., KRAWCZYK J.
Rola i znaczenie lokalnych ras kur nieśnych oraz podstawowe wymogi programu ich ochrony. Wiad. Zoot., 4, 28-33, 2006

KSIĄŻKIEWICZ J.
Rola i znaczenie rodzimych odmian kaczek objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Wiad. Zoot., 4, 39-43, 2006

SZYNDLER-NĘDZA M.
Rola i znaczenie rodzimych ras świń oraz możliwości ich ochrony w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wiad. Zoot., 4,  9-14, 2006

TOMCZYK-WRONA Iwona, DESKUR Stanisław
Rola ogiera polskiego pochodzenia w czechosłowackiej hodowli koni huculskich.  Wiad. Zoot., 3, , 2006

JANIK A., PIESZKA M.
Roślinne stymulatory wzrostu w żywieniu świń.  Hod. Trz. Chl., 6, 14-18, 2006

BILIK K., CHOROSZY Z.
Rozród w stadach bydła mięsnego. Hodowca Bydła, 6/7, 72-76, 2006

SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M.
Rozwój badań nad klonowaniem somatycznym kóz. Biotechnologia 72, 1, 133-150, 2006

ŻAK G.
Rozwój metod oceny wartości użytkowej i hodowlanej świń w Polsce. Trzoda Chl., 4, 46-48, 2006

KRAWCZYK J., SOKOŁOWICZ Z.
Rozwój proekologicznej produkcji drobiarskiej jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich. Prace Nauk. AE Wrocław, 1116, 710-715, 2006

LIGASZEWSKI M.
Ryby.  Polskie Rasy Zachowawcze - Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. wł. IZ - PIB Kraków, 103-109, 2006

PAKULSKI T., PAKULSKA E.
Sery owcze z przyfermowej przetwórni IZ ZZD Kołuda Wielka. Wiad. Zoot., 2, 69-71, 2006

SECHMAN A., ŁAKOTA P., WOJTYSIAK A., HRABIA A., MIKA M., LISOWSKI M., CZEKALSKI P., KAPKOWSKA E., RZĄSA J., BEDNARCZYK M.
Sex steroids level in blood plasma and ovarian follicles of the chimeric chicken.  J. Vet. Med. A 53, 501-508, 2006

BORYS B., BORYS A.
Skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych makuchu rzepakowego przy tłoczeniu oleju metodą „na zimno” i „na gorąco”. Przegl. Hod., 7, 19-22, 2006

BORYS B., GRZEŚKIEWICZ S., GRZEŚKOWIAK E.
Skład kwasów tłuszczowych mięsa jagnięcego surowego i pieczonego.  Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Bydgoszcz 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 2, 2006

BILIK K.
Skład tkankowy organizmu i tuszy opasanego bydła.  Hodowca Bydła, 4, 40-45, 2006

LIGASZEWSKI M., ŁYSAK A., MACH-PALUSZKIEWICZ Z.
Skuteczność metody znakowania winniczków w terenowych badaniach ich populacji naturalnej.  Mat. Konf. XXII Krajowe Sem. Malakologiczne. Huta Szklana - Kielce-Święty Krzyż, 26-28 kwietnia 2006, 31, 2006

BRZÓSKA F., KOROL W., KORELESKI J.
Skutki prawne, organizacyjne, produkcyjne i ekonomiczne zakazu stosowania materiałów paszowych GMO w Polsce.  Pasze Przemysłowe, 5/6 , 2-5, 2006

KRAWCZYK J., CALIK J., POŁTOWICZ K.
Some technological parametres of meat of laying hens housed on litter or in cages. Anim. Sci. Suppl.1, 142-143, 2006

BOCHENEK M., HERJAN T., OKÓLSKI A, SMORĄG Z.
Sperm chromatin abnormalities after semen sexing procedure – preliminary results. Havemeyer Foundation Series, 18, International equine gamete group. Wyd. Published by R&W Communications, 13-15, 2006

ŚWIĄTKIEWICZ S., KORELESKI J.
Spożycie jaj a zdrowie konsumenta, cholesterol – wyniki badań klinicznych.  Hodowca Drobiu, 2, 34-37, 2006

BORYS B., ZAWADZKA D.
Stan i perspektywy rozwoju produkcji mięsa jagnięcego w Polsce po akcesie do Unii Europejskiej. Przegl. Hod., 1, 18-22, 2006

JASZCZYŃSKA M.
Stan i perspektywy rozwoju rodzimych ras zwierząt w Polsce z uwzględnieniem Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego 2007-2013. Mat. Szkol. Szkolenie dla doradców ODR. Kalsk, 21 listopada 2006, prez. multimedialna, , 2006

WOLC A., LISOWSKI M., SZWACZKOWSKI T.
Statistical modeling of egg production curves. Biometrical letters, 43, 9-18, 2006

SZCZUREK W.
Strawne aminokwasy w żywieniu indyków rzeźnych. Indyk Polski, 2, 6-13, 2006

SZCZUREK W.
Strawność aminokwasów pasz drobiowych. Hodowca Drobiu, 2, 6-13, 2006

FRINDT A., ZOŃ A., BIELAŃSKI P.
Stres jako forma zachowania się zwierzęcia. Wiad. Zoot., 1, 15-18, 2006

FRINDT A., ZOŃ A., BIELAŃSKI P.
Stres jako forma zachowania się zwierzęcia. Wiad. Zoot., 2, 15-18, 2006

BOCHENEK M., SMORĄG Z.
Struktura chromatyny plemnikowej - nowe kryterium oceny jakości nasienia.  Mat. Konf. "Transfer osiągnięć nauki do praktyki". Warszawa-Brwinów, 14-15 września 2006, Wyd. C.B.R., Warszawa, www.cbr.edu.pl, 2006

KOROL W., BIELECKA G., RUBAJ J., MATYKA S.
Studies of electrolyte balance in Polish feed mixture for poultry.  Pol. J. Natur. Sc.,1, Suppl. 3, , , 2006

WIERZUCHOWSKA D., BANAŚ K., BANASIK T., SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK B., GOGOL P., JASIŃSKI A.
Study of multicomponent diffusion in boar spermatozoa susspension by Pulsed Field Gradient MR.  www.ifj.edu.pl/reports/2006.html. XXXIX Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków, 30 listopada - 1 grudnia 2006, 91-92, 2006

GAJDA B., SMORĄG Z.,WIECZOREK J.
Successful cryopreservation of porcine embryos using a minimum volume of vitrification solution. Acta Biolog.Cracov. 48, suppl. 1, 44, 2006

CHOROSZY B., CHOROSZY Z.
Sukces w oborze? - wykorzystać wyniki oceny. Bydło, 1, 50-52, 2006

ALM H., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., RYŃSKA B., TUCHSCHERER A.
Survival and meiotic competence of bovine oocytes originating from early antral ovarian follicles. Theriogenology 65, 7, 1422-1434, 2006

URBAŃCZYK J., HANCZAKOWSKA E.
Suszony wywar z kukurydzy w żywieniu świń. Wiad. Zoot., 3, 44-54, 2006

DROŻDŻ A.
Syntetyczna linia mięsna owiec dla regionu karpackiego.  VIII Zimowa Szkoła Owczarska, Zakopane, 12-14 lutego 2006, Wypas wspólnotowy a zdrowie zwierząt. Monografia. Wyd. AR, Inst. Bot. PAN, Kraków, 145-152, 2006

SOWULA-SKRZYŃSKA E.
Sytuacja ekonomiczna producentów mleka po dwóch latach członkostwa w UE.  Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich. Pr. pod red. Z. Wyszkowskiej. Wyd. Uczeln. Uniw. Techn.-Przyr. Bydgoszcz , 175-179, 2006

ECKERT R.
Szanse dla gospodarstw o małej skali produkcji. Trzoda Chl., 5, 28-30, 2006

GACEK L.
Szczyt sezonu rozrodczego. Króliki, 2, 16 - 17, 2006

WALCZAK J., KRAWCZYK W., PAJĄK T.
Środowiskowe i nawozowe aspekty ekologicznego chowu zwierząt.  Broszura upowszech. 7/2006, Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-13, 2006

SZYNDLER-NĘDZA M., LUCIŃSKI P., BAJDA Z.
Świnie ras rodzimych.  Stan hodowli i wyniki oceny. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-14, 2006

WĘGLARZY K., KRUPIŃSKI J.
Tеxнoлoгия пpоизводcтва мoлoкa в кopoвникax oткpвытoгo типa в Польше нa пpимepe фepмы мoлoчныx кopoв Oпытнoй cтaнции Инcтитyтa Зooтexники Гpoдзeц Шлëнcки.  Mat. Konf. Wykł. Międzynar. Konf. Hod. Zwierząt.Charków-Ukraina, 3-6 października 2006, Wyd. wł. IZ-PIB Kraków, 1-23, 2006

BADOWSKI J.
Technologia utrzymania stada rodzicielskiego gęsi Białych Kołudzkich®.  Mat. Szkol. ZWD Dąbrowa Tarn., 13 grudnia 2006, 1-9, 2006

WAWRZYŃCZAK S., WĘGLARZY K., KACZOR A., KRASZEWSKI J.
Technologia utrzymania, żywienia i kompletowania grup krów dojnych utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych z boksami ścielonymi słomą. Broszura upowszech. 3/2006, Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 24-34, 2006

FLOROWSKI T., PISULA A., ADAMCZAK L., BUCZYŃSKI J., ORZECHOWSKA B.
Technological parameters of meat in pigs of two Polish local breeds – Zlotnicka Spotted and Pulawska. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, 3, 217-224, 2006

KAWĘCKA A., SIKORA J., PARAPONIAK P.
Technological suitability of milk from different breeds of sheep kept in ecological conditions.  Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2, 64-68, 2006

SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M., MODLIŃSKI J.A., SMORĄG Z.
Technologiczne i molekularne aspekty klonowania somatycznego świń oraz jego znaczenie dla transgenezy.  Biotechnologiczne i biomedyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz.II. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań , 175-210, 2006

WĘGLARZY K., ŁYSAK A.
Tendencje intensyfikacji stawowej hodowli ryb karpiowatych, w świetle wymogów rynkowych, oraz zrównoważonego środowiska. Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami. Wyd. wł. KWS im. Frycza-Modrzewskiego, Kraków, 1-8, 2006

BILIK K., STRZETELSKI J., ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M., WĘGLARZY K.
Tendencje w odchowie cieliczek hodowlanych ras mlecznych w okresie pojenia mlekiem. Post. Nauk Rol., 4,  71-85, 2006

MAZUR D., HERBUT E., WALCZAK J.
Termowizja jako metoda diagnostyczna.  Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2, 171-181, 2006

POŁTOWICZ K., FUDAŁA Ł., WOJTYSIAK D., MIGDAŁ W., CALIK J., SOSNÓWKA-CZAJKA E.
Texture parameters and chemical composition of fast- and slow-growing chickens. Anim. Sci. 1, Suppl. , 146-147, 2006

MIGDAŁ W., ORZECHOWSKA B., RÓŻYCKI M., TYRA M., WOJTYSIAK D., WALCZYCKA M.
Texture parameters of loin from Polish Landrace fatteners with different rates of growth. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 3, 187-192, 2006

BAROWICZ T., PIETRAS M., PIESZKA M., JANIK A., MIGDAŁ W.
The blood serum cortisol level and carcasses quality in Polish Landrace fatteners. Ann. Anim. Sci. 1, Suppl., 150-151, 2006

GORNOWICZ E., ZIOMKO I., KARAMON J., BASZCZYŃSKI J.
The comparative meat quality evaluation in broiler chickens subjected to various methods of coccidiosis prophylaxis. Anim. Sci.,1, Suppl., 152-153, 2006

OKRUSZEK A., WOŁOSZYN J., KSIĄŻKIEWICZ J., HARAF G.
The comparison of ducks’ meat quality of different flocks. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf. Verona-Włochy, 10-14 września 2006, World Poultry Sci. J.Suppl. Book of Abstr. Abstr.& Proceed. 143, 444, 2006

BORYS M., PAKULSKI T., BORYS B., PAKULSKA E., WĘGRZYN E.
The content and retention of some major and trace minerals in sheep’s milk and cheese. Arch. Tierzucht, Special Issue, 49, 263-267, 2006

KOCZANOWSKI J., KOPYRA M., ORZECHOWSKA B., TYRA M., NOWICKI J., ŻAK G.
The effect of feeding level after mating on the embryo survival in purebred and crossbred gilts. Ann. Anim. Suppl. 2/2, 357-361, 2006

BAROWICZ T., PIETRAS M., PIESZKA M., MIGDAŁ W.
The effect of adding isomers of conjugated linoleic acid (cis9-trans 11 and trans 10-cis 12) to diets on lipid profile and oxidative stability of pork.  Ann. Anim. Sci., Suppl. 2/1, 231-237, 2006

HANCZAKOWSKI P., SZYMCZYK B.
The effect of animal fat in pig feed on fattening results and carcass quality.  Mat. Konf. III International Conf. “Application of scientific achivements in the field of genetics, reproduction, nutrition, carcass and meat quality in modern pigs production”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 140, 2006

ŚWIĄTKIEWICZ M., HANCZAKOWSKA E.
The effect of crude fiber concentrate supplementation on some characteristics of piglet intestine. Pol. J. Natur. Sc. Suppl.3, , 2006

FURGAŁ-DIERŻUK I.
The effect of dietary fiber from cereal by-product on pigs wholesomeness. Pol. J. Natur. Sc. Suppl.3, , 2006

FURGAŁ-DIERŻUK I.
The effect of dietary fiber from cereal by-product on the serum lipids profile and short chain fatty acid concentration of caecum of rat. Pol. J. Natur. Sc. Suppl. 3, 57-60, 2006

WOJTASIK D., WĘGLARZ A., SKRZYŃSKI G., ZYMON M.
The effect of dietary linseed supplementation meat quality and muscle fiber characteristics of m. longissimus thoracis of calves. Anim. Sci. 1, 158-159, 2006

HANCZAKOWSKI P., SZYMCZYK B., HANCZAKOWSKA E.
The effect of dietary plant oils or animal fats on fatty acids profile and cholesterol level in pig blood. Pol. J. Natur. Sc., Suppl.3, , 2006

SOSIN E., BOROWIEC F., STRZETELSKI J., SMULIKOWSKA S.
The effect of feeding regular or low ά-linolenic acid linseed on the fatty acid composition of egg yolks. J. Anim. Feed Sci. 4, 641-650, 2006

ZYMON M., STRZETELSKI J.
The effect of feeding system on calf rearing performance and meat quality. J. Anim. Feed Sci., Suppl. 1, 47-50, 2006

ZYMON M., STRZETELSKI J.
The effect of feeding two rapeseed cultivars differing in fatty acid on health promoting value of veal. Anim. Sci., 1, Suppl., 160-161, 2006

HANCZAKOWSKA E., ŚWIĄTKIEWICZ M.
The effect of lemon balm (Melissa officinalis L.) or hop (Humulus lupulus L.) extracts on pig meat quality. Anim. Sci.,1, Suppl., 168-169, 2006

SZEWCZYK A., HANCZAKOWSKA E., ŚWIĄTKIEWICZ M.
The effect of nettle ( Utrica dioica ) extract on fattening performance and fatty acid profile in the meat and serum lipids of pigs. J. Anim. Feed Sci. 15. Suppl. 1, 81-84, 2006

HANCZAKOWSKI P., SZYMCZYK B.
The effect of olive oil or linseed oil supplemented with pure saturated fatty scids on serum choresterol level in rats. J. Anim. Feed Sci. 15, 2, 287-294, 2006

HANCZAKOWSKI P., SZYMCZYK B.
The effect of plant or animal fat in pig feed mixture on fattening results and carcass quality. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2/1, 179-183, 2006

HANCZAKOWSKI P., SZYMCZYK B., SZCZUREK W.
The effect of plant or animal fat in pig feed on fatty acid profile in pork.  Anim. Sci.,1, Suppl., 172-173, 2006

PIESZKA M., PAŚCIAK P., JANIK A., BAROWICZ T., WOJTYSIAK D., MIGDAŁ W.
The effect of sex and dietary antioxidants B-carotene, vitamins C and E in CLA-enriched diet on the lipid profile and oxidative stability of pork meat. J. Anim. Feed Sci. 15, 1, 37-45, 2006

KOCZANOWSKI J., KOPYRA M., ORZECHOWSKA B., NOWICKI J., TYRA M.
The effect of soybean oil enrichment in diet on the fattening and slaughter traits and fatty acid composition in meat of Polish Large White, Puławska breed and 990 Line pigs. Ann. Anim. Sci. Suppl. 2/1, 191-195, 2006

KONTECKA H., NOWACZEWSKI S., KSIĄŻKIEWICZ J., ROSIŃSKI A.
The effect of supplementing feed with witamin C on the haematological indices of ducks and their offspring. J. Anim. Feed Sci. 15, 4, 455-462, 2006

ŚWIĄTKIEWICZ M., HANCZAKOWSKA E.
The effect of various doses of phytase on P and Ca digestibility of pregnant and lactating sow.  Mat. Konf. III International Conf. “Application of scientific achivements in the field of genetics, reproduction, nutrition, carcass and meat quality in modern pigs production”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 155, 2006

ŚWIĄTKIEWICZ M., HANCZAKOWSKA E.
The effect of various doses of phytase on P and Ca digestibility of pregnant and lactating sows.  Ann. Anim. Sci., Suppl. 2/1, 221-224, 2006

STRZETELSKI J., KOWALCZYK J., HEIMBECK W.
The effect of various rumen protected methionine sources on milk yield, milk composition and nitrogen efficiency of cows in mid-lactation. Mat. Konf. , Abstr. ADSA Joint Ann. Meet., Minneapolis, Minnesota USA, 9-13 lipiec 2006, Sec.: Ruminant Nutrition. , 76, 2006

KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S.
The effect of vitamin E, plant extracts, xantophylls and synthetic antioxidants on chosen chemical parameters of breast meat of chickens. Anim. Sci.,1, Suppl., 186-187, 2006

WOJNOWSKA M., GORNOWICZ E., BASZCZYŃSKI J.
The effects of selected enzymatic preparations on the slaughter value and physical and chemical traits of muscles.  Mat. Konf. XVIII International Poultry Symposium Polski Oddział WPSA, 136-139, 2006

HANCZAKOWSKA E., ŚWIĄTKIEWICZ M.
The efficency of xylanase in weaned piglets feeding.  Mat. Konf. III International Conf. "Application of scientific achievements in the field of genetics, reproduction, nutrition, carcass and meat quality in modern pigs production". Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 139, 2006

HANCZAKOWSKA E., ŚWIĄTKIEWICZ M., KÜHN I.
The efficiency of xylanase in the feeding of weaned piglets. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2/1, 173-177, 2006

KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S.
The influence of dietary fish oil and vitamin E on the fatty acids profile and oxidative stability of frozen stored chicken breast meat. J. Anim. Feed Sci. 15, 1, 631-640, 2006

PAKULSKI T., BORYS B., PAKULSKA E.
The level of some bioactive componets in the fat fraction of sheep`s milk and cheese. Arch. Tierzucht., Special Issue, 49, 317-324, 2006

SŁOTA E., BUGNO M., WNUK M., BRATUŚ A., PIEŃKOWSKA-SCHELLING A., SCHELLING C., KOTYLAK Z.
The likely hypothetic mechanisms determining the nucleolar organizing regions (NORs) polymorphism of domestic horse chromosomes.  Mat. Konf. 17th European Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Lizbona-Portugalia, 18-21 czerwca 2006, Abstr., 22, 2006

MAJEWSKA A.
The Polish Red cow genetuc resources conservation programme. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med. 8, 2 , 73-78, 2006

KOROL W., BIELECKA G., RUBAJ J., MATYKA S.
The results of lab proficiency testing in the evaluation of nutritional value of feeds. Pol. J. Natur. Sc., 1.Suppl. 3, , 2006

PARAPONIAK P., KAWĘCKA A., SIKORA J.
The use of pre- and post-slaughter methods of musculus longissimus dorsi measurements for evaluation of lamb carcass meatiness.  Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 3, 146-149, 2006

WOLC A., SZWACZKOWSKI T., LISOWSKI M.
The use of random regression models for estimation of genetic parametres in laying hens. Mat. Konf. XVII International Poultry Symposium Polski Oddział WPSA, Rogów, 4-6 września 2006, 79-82, 2006

WÓJCIK P.
The use of zoometry in dairy cattle breeding in Poland. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 1, 28, 165-173, 2006

SOSNÓWKA-CZAJKA E., SKOMORUCHA I., HERBUT E.
Thermal stress and physiological reaction of broiler chickens after injection of linseed oil in the yolk sac. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf., Verona-Włochy, 10-14 września 2006, World Poultry Sci. J., 62. Suppl , 495-496, 2006

BAROWICZ T.
Tłuszcze roślinne w żywieniu świń.  Magazyn Farmerski, 10, 33-37, 2006

BAROWICZ T., PIESZKA M.
Toksyny grzybowe w paszach dla świń - jak chronić i zwalczać. Hod. Trz. Chl., 5, 8-11, 2006

LIPIŃSKI D., JASIŃSKI A., PŁAWSKI A., SZALATA M., KURPISZ M., SMORĄG Z., SŁOMSKI R.
Transgeneza dla potrzeb ksenotransplantacji.  Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji.Cz.I. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 55-56, 2006

SMORĄG Z., SŁOMSKI R.
Transgeniczne zwierzęta – rys historyczny oraz aspekty technologiczne i etyczne. Aura, 4, 14-15, 2006

CALIK J., BASZCZYŃSKI J.
Trends in productive and genetic parameters in two lines of laying hens. Sci. Pedagog. Publ. Cz. Budziejowice, 169-171, 2006

SZYNDLER-NĘDZA M.
Trzoda chlewna.  Polskie Rasy Zachowawcze – Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. wł. IZ -PIB, Kraków, 23-32, 2006

HERBUT E.
Udział inżynierii rolniczej w zadaniach programu wieloletniego Instytutu Zootechniki.  Mat. Konf. XIII Konf. Nauk. AR Kraków „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w rolnictwie”. Zakopane 20-24 luty 2006 – referat plenarny., 1-13, 2006

ŻAK G., TYRA M.
Umięśnienie i otłuszczenie szynki wieprzowej w zależności od cech użytkowości tucznej świń ras matecznych(wbp i pbz).  Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2 , 203 – 210, 2006

GOGOL P.
Unasienianie królików – warunki stosowania metody. Króliki, 1, 23-26, 2006

BORYS B.
Unowocześnienie technologii produkcji owczarskiej jako czynnik wzrostu pogłowia oraz rozwoju rynku produktów owczych.  Technologia produkcji owczarskiej. Wyd.PTZ, 9-30, 2006

BRZÓSKA F.
Uprawa rzepaku i gorzelnictwo zbóż - źródło biopaliw i pasz dla zwierząt. Wiad. Zoot., 3, 15-21, 2006

SKOMORUCHA I., HERBUT E.
Use o fan earth-tube heat Exchange to optimize broiler house climate during the summer period.  Ann. Anim. Sci., 6, 1, 169-177, 2006

CHOROSZY B., CHOROSZY Z.
Use of organic pastures for production of beef cattle from Simmental and beef crossbreds calves. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 1, 153-156, 2006

TYRA M., ORZECHOWSKA B., RÓŻYCKI M.
Use of ultrasound measurements of the m. longissimus lumborum muscle to estimate meat. Mat.Konf. 57 th Ann Meet. of European Association for Annimal Production. Antalya, Turcja, 17-20 września 2006, Abstr. , 239, 2006

REJDUCH B., KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A., SŁOTA E., SIKORA J., WRZESKA M.
Using a bovine painting probe to identify the Y chromosome in goat spermatozoa.  Mat. Konf. 17th European Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Lizbona-Portugalia, 18-21 czerwca 2006, Abstr., 37, 2006

KAWĘCKA A., PARAPONIAK P., SIKORA J.
Using alternative methods of statistical analysis for evaluation of milk production traits in sheep. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2, , 58-63, 2006

BILIK K.
Utrzymanie krów mamek ras mięsnych. Hodowca Bydła, 2, 62-68, 2006

KRAWCZYK J., SOKOŁOWICZ Z.
Uwarunkowania konkurencyjności produkcji jaj spożywczych na przykładzie wybranej fermy. Prace Nauk. AE Wrocław, 1116, 491-496, 2006

KOROL W.
Uwarunkowania prawne i wymagania jakościowe dla otrąb zbożowych na cele paszowe.  Przegląd Zbożowo-Młynarski, 9, 55-57, 2006

BORYS B., BORYS A., BŁAŻEJCZYK J.
Uzysk ubocznych produktów poubojowych z jagniąt tuczonych do wieku 3 miesięcy.  Rocz. Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 44, 1, 49-62, 2006

JURA J., SŁOMSKI R., SMORĄG Z., GAJDA B., WIECZOREK J., LIPIŃSKI D., KALAK R., JUZWA W., ZEYLAND J.
Uzyskiwanie świń wykorzystywanych w ksenotransplantacji. Biotechnologia 72, 1, 151-158, 2006

JURA J., SŁOMSKI R., SMORĄG Z., GAJDA B., LIPIŃSKI D., JUZWA W., SKRZYSZOWSKA M., WIECZOREK J.
Uzyskiwanie transgenicznych świń metodami standardowego i wspomaganego wprowadzania informacji genetycznej do genomu zygot i zarodków.  Mat. Konf. III Sympozjum Projektu Badawczego Zamawianego "Wykorzystanie transgenezy w genetycznej modyfikacji świń dla pozyskania organów do transplantacji u człowieka". IZ Balice, 21 marca 2006., 11-12, 2006

JURA J., SMORĄG Z., GAJDA B., WIECZOREK J., LIPIŃSKI D., SŁOMSKI R.
Uzyskiwanie transgenicznych świń metodą mikroiniekcji egzogennego DNA. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz.II. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz.II. Ośrodek Wyd.Nauk. Poznań, 121-133, 2006

ŻAK G., TYRA M.
Użytkowość tuczna świń ras wbp i pbz a jakość polędwicy. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń” . Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 213, 2006

BUGNO M., OWCZAREK-LIPSKA M., PIEŃKOWSKA-SCHELLING A., SŁOTA E.
Variation in the size of the Y chromosome in four breeds of domestic horse. Ann. Anim. Sci. 6, 1,  5-12, 2006

KRAWCZYK W., ZAJĄC J.
Vermicompost as a possible means of fur animal waste management. Mat. Konf. Konf. Międzynar. "Ecology, hygiene of animal, veterinary sanitation, veterinary-sanitary and radiological examination". Lwów, czerwiec 2006, Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8,4, 225-230, 2006

WÓJCIK P.
W drodze do championatu. Hodowca bydła, 5, 12-16, 2006

KSIĄŻKIEWICZ J.
Wartość biologiczna jaj gęsich. Hodowca Drobiu, 3, 40-42, 2006

KOWALSKA D.
Wartość dietetyczna mięsa króliczego. Wiad. Zoot. 3, 72-77, 2006

WĘGLARZY K., TRELA J., CHOROSZY Z.
Wartość opasowa i rzeźna mieszańców z krzyżowania towarowego utrzymywanych w warunkach ekologicznych.  Zastosowania osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła. Mat. Szkol. XIV Szkoła Zimowa, Zakopane, 27 marca -1 kwietnia 2006. Wyd. AR Kraków., 61-66, 2006

WĘGLARZY K., TRELA J., CHOROSZY Z.
Wartość opasowa i rzeźna mieszańców z krzyżowania towarowego utrzymywanych w warunkach ekologicznych. Mat. Szkol. XIV Zimowa Szkoła, "Zastosowania osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła". Zakopane, 27 marca-1 kwietnia 2006. Wyd. AR, Kraków , 61-66, 2006

KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S.
Wartość pokarmowa i wykorzystanie produktów ubocznych z biopaliw w żywieniu drobiu. Wiad. Zoot., 3, 29-37, 2006

ŚWIĄTKIEWICZ S., KORELESKI J.
Wartość pokarmowa suszonego wywaru z żyta w żywieniu kur nieśnych. Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. , 80, 2006

ORZECHOWSKA B., MUCHA A.
Wartość rozpłodowa ras matecznych na przestrzeni 1986-2006. Trzoda Chl., 10, 28-30, 2006

CHOROSZY B., CHOROSZY Z., TOPOLSKI P.
Wartość rzeźna tusz i jakość mięsa buhajków simentalskich pochodzących po buhajach testowych. Rocz. Nauk. PTZ. 2, 4, 69-75, 2006

BORYS B.
Wartość tuczna jagniąt z krzyżowania tryków ile de france z maciorkami mieszańcami mleczno-plennymi z wysokim udziałem rasy wschodniofryzyjskiej. Rocz. Nauk. PTZ, 1, 2, 353-357, 2006

BIELIŃSKA H.
Warunki utrzymania i żywienia stada reprodukcyjnego Gęsi Białych Kołudzkich®. Mat. Szkol., DROP S.A. "Reprodukcja w stadach rodzicielskich gęsi Białych Kołudzkich®". Ostrów Wlkp., 2 grudnia 2006, 1-3, 2006

ANDERS E.
Warunki zatwierdzania i obowiązki zakładu pakowania jaj. Polskie Drobiarstwo, 6 , 3-5, 2006

GÓRKA R., BIELIŃSKA H., HERBUT E., ŚWIERCZEWSKA E.
Weight and lenght of digestive of the White Kołuda gees depending on the managment condition.  Mat. Konf. XVIII International Poultry Symposium Polski Oddział WPSA, Rogów, 4-6 września 2006. , 228-232, 2006

DROŻDŻ A.
Węgierskie rasy zachowawcze zwierząt gospodarskich w Hortobagy. Wiad. Zoot., 4, 61-65, 2006

PIESZKA M., JANIK A.
Witamina E jako czynnik stabilizujący jakość mięsa wieprzowego. Trzoda Chl., 1, 34-37, 2006

BAROWICZ T.
Witamina E. Hoduj z głową, 6, 25-28, 2006

BAROWICZ T.
Włókna mięśniowe a jakość mięsa wieprzowego. Hod. Trz. Chl., 1, 22-23, 2006

PIETRAS M., BAROWICZ T., OCŁOŃ E.
Wpływ bakterii Lactobacillus rhamnosus na wyniki odchowu, masę wybranych narządów oraz wskaźniki lipidowe krwi u kurcząt brojlerów.  Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 72, 2006

NIWIŃSKA B.
Wpływ bilansu kationowo-anionowego i zawartości wapnia w paszy na efektywność odchowu oraz przemiany składników mineralnych u cieląt w pierwszych trzech miesiącach życia. Rozprawa habilitacyjna. Rocz. Nauk. Zoot. 33, Monogr. i Rozpr., 85, 2006

STRZETELSKI J.
Wpływ czynników żywieniowych na rozwój przewodu pokarmowego u cieląt. Mat. Konf. Konf. Żywieniowa "Prawidłowy rozwój żwacza kluczem do sukcesu wysokowydajnej krowy. Nutrimix-Polska , 6, 2006

PISULEWSKA E., SZYMCZYK B., POLASZCZYK S.
Wpływ desykantów na wielkość plonu i wartość odżywczą białka nasion lędźwianu siewnego odmiany Derek.  Mat.Konf. Konf. Nauk. „Strategie wykorzystania roślin strączkowych”. Zakopane, 26 września 2006 , 18, 2006

ŚWIĄTKIEWICZ M., HANCZAKOWSKA E.
Wpływ dodatku do paszy koncentratu włókna surowego na wybrane cechy jelita prosiąt.  Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. "Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt". Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 29, 2006

HANCZAKOWSKA E., ŚWIĄTKIEWICZ M.
Wpływ dodatku ekstraktu z szałwi (Salvia officinalis) na jakość mięsa u świń o różnym genotypie.  Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. ”Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”, Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006 , 21, 2006

KORMAN K., OSIKOWSKI M.A.
Wpływ dojenia owiec merynosowych na wyniki rozrodu ze stanówek czerwcowo-lipcowych.  Biologiczne aspekty gospodarki owczarskiej. Wyd. AR, Inst. Bot. PAN, Kraków, 45-50, 2006

PARAPONIAK P.
Wpływ ekologicznego sposobu użytkowania pastwisk górskich na skład botaniczny i chemiczny runi oraz jakość mięsa jagnięcego i mleka owczego. CDR Brwinów, O/Radom, www.odr.net.pl/rolnictwo_ekologiczne, artykuły. , , 2006

JAŚKIEWICZ T., MATYKA S., SAGAN A.
Wpływ ekstruzji na zawartość wybranych składników pokarmowych materiałów lniankowych.  Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 93, 2006

ŚWIĄTKIEWICZ S., KORELESKI J., KOPROWSKI J.
Wpływ fitazy i 25-hydroksycholekalcyferolu na wyniki odchowu i jakość kośćca kurcząt brojlerów. Med. Wet. 62, 1, 81-84, 2006

CZAJA L., GORNOWICZ E.
Wpływ genomu oraz wieku kur na jakość jaj spożywczych. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 59-70, 2006

BORYS B., BORZUTA K., BORYS A.
Wpływ genotypu i płci na uzysk ubocznych surowców poubojowych z jagniąt tuczonych do wysokich standardów wagowych.  Rocz. Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 42/43, , 49-59, 2006

JANIK A., PIESZKA M.
Wpływ genów głównych RYR1T(Haln) i RN- na jakość mięsa wieprzowego.  Magazyn Farmerski, 9, 42-46, 2006

PIESZKA M., JANIK A., MIGDAŁ W., BAROWICZ T., KĘDZIOR W., KACZOR U., PIETRAS M.
Wpływ genu RYR1 (Hal) oraz płci na jakość tuszy i mięsa u świń pbz otrzymujących w diecie olej palmowy.  Mat. Konf. III Międzynar. Konf. ”Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”. Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006.Wyd. AT-R Bydgoszcz., 197-198, 2006

BILIK K., CHOROSZY Z.
Wpływ kompensacyjnego lub przyśpieszonego wzrostu jałówek rasy Simental w okresie dojrzewania płciowego na wybrane cechy użytkowe i późniejszą mleczność. Mat. Konf., Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „ Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006 , 16, 2006

PIÓRKOWSKA M., BIELAŃSKI P., ZOŃ A.
Wpływ krzyżowania norek różnych typów na jakość okrywy włosowej w pokoleniu F1. Rocz. Nauk. PTZ, 2, 3, 17-24, 2006

PIÓRKOWSKA M., BIELAŃSKI P., ZOŃ A.
Wpływ krzyżowania norek różnych typów na jakość okrywy włosowej w pokoleniu F1.  Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Bydgoszcz, 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 2, 11, 2006

BIELECKA G., KOROL W., PUZIO I.
Wpływ nasion łubinu żółtego i rzepaku „00” na odchów oraz wybrane wskaźniki krwi kurcząt brojlerów.  Med. Wet., 4, 420-422, 2006

KOWALSKA D.
Wpływ niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w oleju lnianym na zawartość cholesterolu i profil kwasów tłuszczowych w lipidach mięsa króliczego.  Mat. konf. XXXV Sesja Nauk. ” Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”, Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 75, 2006

KOWALSKA D.
Wpływ niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w oleju rybnym na efekty produkcyjne królic. Rocz. Nauk. PTZ, 2, 3, 53-59, 2006

KOWALSKA D.
Wpływ niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w oleju rybnym na efekty produkcyjne królic. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Bydgoszcz, 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 2, 2, 2006

OSIĘGŁOWSKI S., STRZETELSKI J.
Wpływ okresu żywienia krów przed wycieleniem dawkami o zwiększonej zawartości energii na wydajność i skład mleka krów.  Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 29, 2006

SOSNÓWKA-CZAJKA E., HERBUT E., SKOMORUCHA I.
Wpływ paszy z udziałem siemienia lnianego na kształtowanie się produkcyjności i wybranych wskaźników fizjologicznych kurcząt brojlerów poddanych działaniu podwyższonej temperatury powietrza. Mat. Konf.. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „ Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”.Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006 r. , 77, 2006

BAROWICZ T., PIETRAS M., PIESZKA M., MIGDAŁ W.
Wpływ podawania z paszą izomerów kwasu linolowego (cis9-trans11 oraz trans 10-cis 12)na profile lipidowe oraz stabilność oksydacyjną mięsa wieprzowego.  Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń” , Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. A T-R, Bydgoszcz. , 161, 2006

POŁTOWICZ K.
Wpływ poziomu białka ogólnego w mieszance paszowej na wyniki produkcyjne i jakość mięsa kogutków wolno rosnących. Mat. Konf. Streszczenie XXXV Sesja Nauk. "Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt". Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006 , 73, 2006

PASCHMA J.
Wpływ poziomu włókna w dawkach loch ciężarnych na ich zachowanie i dobrostan.  Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Bydgoszcz, 18-20 września 2006. Rocz. Nauk. PTZ, 5. , 13, 2006

PAKULSKI T.
Wpływ poziomu żywienia białkowo-energetycznego dojonych maciorek merynosa polskiego na wydajność i skład produkowanego mleka.  Rocz. Nauk. PTZ, 2, 1, 73-81, 2006

BILIK K., CHOROSZY Z., CHOROSZY B., ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M.
Wpływ rasy opasanych buhajków na skład i właściwości funkcjonalne wołowiny. Mat. Konf. Konf. Nauk. „Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania wartości rzeźnej i jakości mięsa u zwierząt do wymagań konsumentów”, Lublin-Krasnobród, 7-8 września, 2006 , 25, 2006

HAŃCKOWIAK A., WĘGLARZY K., WINNICKI S., GŁOWICKA R.
Wpływ rodzaju gum strzykowych na zmiany morfologiczne końca strzyka. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 81-93, 2006

SZYMCZYK B., HANCZAKOWSKI P.
Wpływ różnych odmian owsa nagoziarnistego w diecie na profil lipidów w surowicy krwi szczurów.  Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk.” Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”, Olsztyn – Mierki, 27-28 czerwca 2006., 123, 2006

HANCZAKOWSKI P., SZYMCZYK B., HANCZAKOWSKA E.
Wpływ różnych źródeł tłuszczu w paszy na poziom kwasów tłuszczowych i cholesterolu we krwi tuczników.  Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. ”Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”, Olsztyn-Mierki , 27-28 czerwca 2006., 22, 2006

WĘGLARZY K., KRASZEWSKI J., WAWRZYŃCZAK S., GREGA T.
Wpływ skarmiania kiszonego gniecionego ziarna jęczmienia na wydajność krów, wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka do przetwórstwa. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 81-93, 2006

WĘGLARZY K., KRASZEWSKI J., WAWRZYŃCZAK S., GREGA T.
Wpływ skarmiania kiszonego gniecionego ziarna jęczmienia na wydajność krów, wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka do przetwórstwa. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 3, 81-93, 2006

PIESZKA M., JANIK A.
Wpływ stabilności oksydacyjnej lipidów na wartość dietetyczną wieprzowiny.(nie wykazana w roku 2005) Wiad. Zoot. 2005, 3, 37-40, 2006

BORYS B., SZYMCZAK W.
Wpływ stosowania nasion rzepaku i lnu oraz makuchu rzepakowego w żywieniu owiec plennych na masę ich potomstwa po urodzeniu.  Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz. Bydgoszcz, 18-20 września 2006. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 5, 2006

BILIK K.
Wpływ systemów żywienia jałówek na ich wzrost i późniejszą wydajność mleczną.  Mat. Konf. Konf. Nauk.-Techn. „Prawidłowy rozwój żwacza kluczem do sukcesu wysoko wydajnej krowy”, Warszawa, 23 lutego 2006, 1-17, 2006

POŁTOWICZ K.
Wpływ systemu chowu na jakość mięsa drobiowego. Polskie Drobiarstwo, 4, 34-40, 2006

MAJEWSKA A.
Wpływ systemu utrzymania krów rasy czarno-białej na indeks inseminacyjny i przyczyny brakowania.  Mat. Konf. II Poznańskie Warsztaty Zootechniczne , 1, 2006

MAJEWSKA Anna
Wpływ systemu utrzymania krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej na rodzaj porodu i wydajność mleczną. Folia Universitatis Stetinensis Zootechnika, 250, 127 –138, 2006

WÓJCIK P., ZAJĄC-MAZUR M.
Wpływ systemu utrzymania na wybrane parametry płodności i zdrowotności krów rasy HF odmiany czarno-białej. Rocz. Nauk. PTZ, 2, 4, 38, 2006

WÓJCIK P., ZAJĄC-MAZUR M.
Wpływ systemu utrzymania na wybrane parametry płodności i zdrowotności krów rasy PHF odmiany czarno-białej.  Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ. Bydgoszcz,18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 38, 2006

WALCZYŃSKI S.
Wpływ technologii przetwarzania na jakość i bezpieczeństwo pasz.  Mat.Konf. XXII Konf. Nauk.-Tech. „Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania i potrzeby”. Jachranka, 21-22 września 2006r., 75-78, 2006

KRAWCZYK J., CALIK J., WĘŻYK S.
Wpływ utrzymania kur na zielonych wybiegach na wybrane cechy jakości jaj spożywczych. Mat. Konf. XXXV Sesja Naukowa "Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt". Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 65, 2006

BOROWIEC F., BAROWICZ T., KOCZANOWSKI J., PIESZKA M., MIGDAŁ W.
Wpływ uzupełnienia dawki izomerami CLA (cis9-trans11 oraz trans10-cis12) u tuczników do masy ciała 102 lub 122 kg na profil kwasów tłuszczowych słoniny i wątroby.  Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu i żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006. Wyd. A T-R, Bydgoszcz., 130, 2006

ECKERT R., RÓŻYCKI M.
Wpływ wartości rodziców na kształtowanie się różnic w cechach użytkowych potomstwa różnej płci. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”. Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 71, 2006

ZOŃ A., FRINDT A., BIELAŃSKI P., KOSTRO K.
Wpływ warunków utrzymania i temperamentu samic lisów polarnych na wskaźniki użytkowości rozpłodowej i typ zachowań behawioralnych młodych lisów. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 153-159, 2006

KORMAN K.
Wpływ wybranych czynników na efektywność doju mechanicznego owiec.  Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz., Bydgoszcz, 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4 , 13, 2006

BORYS B., SIMINSKA E., JASIECKA E.
Wpływ wybranych czynników zootechnicznych na uzysk ubocznych produktów poubojowych u jagniąt tuczonych do średnich standardów wagowych (22-30 kg).  Mat. Konf. Konf. Nauk. „Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania wartości rzeźnej i jakości mięsa u zwierząt do wymagań konsumentów”. Lublin - Krasnobród, 7-8 września 2006, 26, 2006

KOCZANOWSKI J., KOPYRA M., ORZECHOWSKA B., NOWICKI J., TYRA M.
Wpływ wzbogacenia diety olejem sojowym na cechy tuczne, rzeźne i skład kwasów tłuszczowych mięsa świń wbp, puławskiej i 990. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”. Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 141-142, 2006

WALCZYŃSKI S.
Wpływ zastosowania całych ziaren pszenicy na efektywność granulowania mieszanek paszowych. Inżynieria Rolnicza, 7, 423-430, 2006

KOWALSKA D., PIÓRKOWSKA M.
Wpływ zwiększonego dodatku mineralno-witaminowego i oleju rzepakowego na skład wyższych kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej mleka króliczego oraz wyniki użytkowości rozpłodowej samic. Mat. Konf. XXXV Sesja Nauk. ” Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 76, 2006

BAROWICZ T., PIETRAS M., PIESZKA M.
Wpływ źródła izomerów CLA w dawce pokarmowej dla tuczników na skład chemiczny i właściwości sensoryczne mięsa wieprzowego.  Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”, Olsztyn – Mierki, 27-28 czerwca 2006, 39, 2006

BORYS B., JARZYNOWSKA A.
Wpływ żywienia nasionami rzepaku i lnu na wyniki tuczu intensywnego jagniąt.  Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz., Bydgoszcz 18-20 września 2006. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 3, 2006

POŁTOWICZ K.
Wpływ żywienia niosek na ich produkcyjność i jakość jaj spożywczych. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 2, 10-16, 2006

ŁYSAK A., WĘGLARZY K., LIGASZEWSKI M., MACH-PALUSZKIEWICZ Z., BARABASZ W.
Wpływ żywienia ślimaków z rodzaju Helix czystą celulozą na wyniki odchowu i skład treści mikrobiocenotycznej przewodu pokarmowego. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 125-132, 2006

SZALATA M., LIPIŃSKI D., MICHALAK E., SKRZYSZOWSKA M., JURA J., GRONEK P., SMORĄG Z., SŁOMSKI R.
Wprowadzanie konstrukcji genowych do komórek zwierząt. Biotechnologiczne i biomedyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz.I. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 67-82, 2006

BORYS B., NIEDBALSKA M., BERNACKA H., SZEWCZYK A.
Współzależności miedzy zawartością cholesterolu w mięsie a wskaźnikami otłuszczenia tuszy i mięsa jagniąt.  Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz. Bydgoszcz, 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 4, 2006

BORYS B., PAKULSKA E., BORYS A., GRZEŚKIEWICZ S.
Wstępna ocena przydatności nasion rzepaku i lnu oraz makuchu rzepakowego w żywieniu przeżuwaczy na przykładzie zestawów paszowych dla owiec w piątym miesiącu ciąży.  Tłuszcze Jadalne, 41,3/4, 298-309, 2006

FRINDT A., ZOŃ A., BIELAŃSKI P.
Wstępne informacje o zachowaniu się lisów polarnych (Alopex Lagopus L.) w warunkach fermowych. Wiad. Zoot., 2, 63-67, 2006

FRINDT A., ZOŃ A., BIELAŃSKI P.
Wstępne informacje o zachowaniu się lisów polarnych (Alopex Lagopus L.) w warunkach fermowych. Wiad. Zoot., 2, 63-67, 2006

BORYS B., BORYS A.
Wstępne obserwacje nad uzyskiem ubocznych produktów poubojowych z jagniąt tuczonych do wieku 100 dni.  Mat. Konf. Streszczenia. XXV Dni Przemysłu Mięsnego. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce”. Warszawa, 12 maja 2006,  2, 2006

BORYS B.
Wybrane elementy nowoczesnych technologii produkcji jako stymulatory wzrostu pogłowia oraz rozwoju rynku produktów owczych.  Mat. szkol. Ref. szkol. Szkolenie w Owczarskich Spółkach ANR. Gładyszów, 16-17 lutego 2006, 11-25, 2006

CHOROSZY B., WÓJCIK P., CHOROSZY Z.
Wybrane parametry płodności i zdrowotności krów rasy simentalskiej w zależności od systemu utrzymania. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ. Bydgoszcz, 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4,  7, 2006

BEDNARCZYK M., ŁAKOTA P., LISOWSKI M., WAWRZYŃSKA M., MACIUSZONEK A., WIŚNIEWSKA E., KĄCIKOWSKA E., DOBRZYŃSKA D.
Wykorzystanie modelu chimery w badaniach nad oddziaływaniem egzo- i endogennych komórek zarodkowych na rozwój i funkcje płciowe kury.  Biotechnologiczne i fizjologiczne metody doskonalenia procesów rozrodu zwierząt w warunkach prawidłowego i zakłóconego środowiska. Wyd. wł. AR Olsztyn, 145-150, 2006

SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M.
Wykorzystanie nowych kierunków badań w klonowaniu somatycznym świń. Biotechnologia 72, 1, 68-81, 2006

KOROL W.
Wykorzystanie odchylenia standardowego odtwarzalności do oceny niepewności rozszerzonej metod badania pasz na potrzeby urzędowego nadzoru.  Pasze Przemysłowe, 11/12, 2-5, 2006

TYRA M., ORZECHOWSKA B., ŻAK G.
Wykorzystanie przyżyciowych poubojowych pomiarów USG mięśnia najdłuższego grzbietu do szacowania mięsności świń. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń” .Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 206-207, 2006

KRAWCZYK J.
Wykorzystanie suszonych wytłoków z jabłek w żywieniu kur mięsnych. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 8, 34-38, 2006

SŁOTA E., REJDUCH B., BUGNO M., KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A.
Wykorzystanie technik cytogenetycznych i molekularnych w ocenie przydatności rozpłodowej zwierząt gospodarskich.  Mat. Konf. Konf. Nauk.„Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt – stan i możliwości wykorzystania”Instytut Zootechniki, Balice 8 maja 2006., 30-32, 2006

REJDUCH B., KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A.
Wykorzystanie techniki FISH w badaniach przebiegu mejozy u buchajów. Med.Wet. 62, 1,  96-98, 2006

MICHALAK E., KALAK R., WIELGUS K., LIPIŃSKI D., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., SŁOMSKI R.
Wykrywanie i mapowanie transgenów.  Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji.Cz.I. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 83-94, 2006

KOROL W.
Wymagania jakościowe dla ubocznych produktów młynarskich na cele paszowe – otręby zbożowe. Pasze Przemysłowe, 5/6, 16-19, 2006

MACIASZEK K., STRZETELSKI J.
Wymagania konsumentów odnośnie jakości produktów zwierzęcych. Wiad. Zoot., 3, 78-81, 2006

KOROL W.
Wymagania w zakresie zapewnienia jakości handlowej w produkcji i obrocie pasz. Pasze Przemysłowe, 2/3, 29-36, 2006

TYRA M., RÓŻYCKI M.
Wyniki cech tucznych i rzeźnych zwierząt kontrolowanych w stacjach SKURTCH w roku 2005. Trzoda Chl., 10, 30-34, 2006

GORNOWICZ E., LEWKO L., KIEŁCZEWSKI K.
Wyniki oceny porównawczej jaj siedmiu rodów kur nieśnych. Mat. Inf. dla ferm drob. i MRiRW. Wyd. wł. ZD IZ, Zakrzewo, 1-11, 2006

ŻAK G.
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 1, 14-15, 2006

ŻAK G.
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 2, 27-28, 2006

ŻAK G.
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 3, 22-23, 2006

ŻAK G.
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 4, 28-30, 2006

ŻAK G.
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 5, 36-37, 2006

ŻAK G.
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 6, 31-32, 2006

ŻAK G.
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 7, 24-25, 2006

ŻAK G.
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 8-9, 32-33, 2006

ŻAK G.
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 10, 22-23, 2006

ŻAK G.
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 11, 34-35, 2006

ŻAK G.
Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 12, 34-35, 2006

WÓJCIK P., CHOROSZY B.
Wyniki oceny typu i budowy dla bydła mlecznego w zależności od systemu utrzymania w gospodarstwach wielkostadnych. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Bydgoszcz, 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 39, 2006

RÓŻYCKI M., TYRA M.
Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 50-73, 2006

CHOROSZY Z., JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., WÓJCIK P.
Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej (ocena 2006/1).  Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd.wł. IZ-PIB, Kraków, T. 27, z. 1, supl., 5-13, 2006

CHOROSZY B., JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., CHOROSZY Z.
Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej (ocena 2006/1).  Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, T. 27, 1, Supl, 26-33, 2006

SZEWCZYK A., KANIA S., KAWĘCKA A., RADECKA J.
Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2004. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-248, 2006

SZEWCZYK A., KANIA S., KAWĘCKA A., RADECKA J.
Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2005. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-231, 2006

TOMCZYK-WRONA I.
Wyniki oceny wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Wyd. wł. I Z-PIB, Kraków , 1-24, 2006

TOMCZYK-WRONA I.
Wyniki oceny wartości użytkowej koni rasy huculskiej.  Biuletyn Hucuły, 23-32, 2006

KAWĘCKA A., SIKORA J., SZEWCZYK A.
Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Rocz. 2004 Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 3-98, 2006

CALIK J., KRAWCZYK J.
Wyniki oceny wartości użytkowej ras/rodów kur nieśnych utrzymywanych na fermach w Chorzelowie i Dusznikach (IZ) - rocznik 2004/2005.  Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Wyd. wł. I Z-PIB, Kraków, 3-29, 2006

CALIK J., KSIĄŻKIEWICZ J.
Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w SZGDW – Dworzyska IZ.  Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt (rocznik 2005). Wyd. wł. I Z-PIB, Kraków, 40-80, 2006

CALIK J., KSIĄŻKIEWICZ J.
Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w SZGDW – Dworzyska IZ.  Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt (rocznik 2005). Wyd. wł. I Z-PIB, Kraków, 95-119, 2006

CHOROSZY B., CHOROSZY Z., KOCOŃ Z.
Wyniki stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria XIII R).  Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2006/2. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków,T. XLIII, 55-68, 2006

CHOROSZY B., CHOROSZY Z.
Wysokie standardy rzeźne - jak je uzyskać od krajowej populacji bydła? Bydło, 7, 32-34, 2006

GACEK L.
Wystawy i spotkania – Brzesko, Polagra 2006 Króliki, 4, 4 - 13, 2006

KRAWCZYK J., CALIK J., WĘŻYK S.
Yolk cholesterol level of the native breeds of hens kept in the free range system at the end of their productive life. Sci. Pedagog. Publ. Cz.Budziejowice., 263-265, 2006

BIEDA W., HERBUT E., RADOŃ J.
Zagadnienia optymalizacji warunków termicznych energooszczędności brojlerni.  Acta Scient. Polon. Architectura. 5,1, 91-99, 2006

BORYS B.
Zagadnienia z zakresu strategii żywienia owiec na XI Seminarium FAO–CIHEAM w Katani (Włochy). Cz. I. Drugorzędne składniki pokarmowe. Przegl. Hod., 3, 24-26, 2006

BORYS B.
Zagadnienia z zakresu strategii żywienia owiec na XI Seminarium FAO–CIHEAM w Katani (Włochy). Cz. II Żywienie a jakość produktów. Przegl. Hod., 4, 12-15, 2006

KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S.
Zakaz stosowania antybiotyków paszowych – co dalej?  Pasze Przemysłowe, 2/3, 22-29, 2006

ŻYCHLIŃSKA-BUCZEK J., SOWULA-SKRZYŃSKA E., SKRZYŃSKI G.
Zakaźne choroby odzwierzęce a rozród bydła. Cz I. Bydło, 8, 43-47, 2006

ŻYCHLIŃSKA-BUCZEK J., SOWULA-SKRZYŃSKA E., SKRZYŃSKI G.
Zakaźne choroby odzwierzęce a rozród bydła. Cz. II. Bydło, 9 , 38-44, 2006

ANDERS E.
Zaktualizowane normy handlowe na jaja konsumpcyjne będą obowiązywać od 1 lipca 2007.  Ogólnopolski Informator Drobiarski, 11, 10-14, 2006

MARKOWSKI J.
Zanieczyszczenia botaniczne w paszach. Mat. Konf. XXII Konf. Nauk.-Techn. „Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania i potrzeby”. Jachranka, 21-22 września 2006r., 61-62, 2006

KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., GAJDA B., BOCHENEK M., GOGOL P., SMORĄG Z.
Zapłodnienie in vitro, kriokonserwacja gamet i zarodków oraz regulacja płci świń.  Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań., 223-256, 2006

KORMAN K.
Zasady oszczędnego żywienia owiec w okresie wychowu.  Broszura upowszech., (wyniki za 2004r.). Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 27-30, 2006

BILIK K.
Zasady żywienia młodego bydła opasowego. Hodowca Bydła, 3, 61-65, 2006

BAROWICZ T., JANIK A.
Zastępują antybiotyki. Hod. Trz. Chl., 4, 11-13, 2006

BOCHENEK M.
Zastosowanie cytometrii przepływowej w rozrodzie zwierząt.  Mat. Konf.Konf. Nauk. "Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt - stan i możliwości wykorzystania". IZ Balice, 8 maja 2006, 14-17, 2006

WALCZAK J.
Zastosowanie proekologicznych technologii produkcji trzody chlewnej w aspekcie redukcji chemicznych zagrożeń w rolnictwie. Chemiczne zagrożenia w rolnictwie – stan i perspektywy. Pr. zb. Monogr. i Rozpr. Wyd. IMW, Lublin, 259-274, 2006

SZMIGIELSKI M., RUBAJ J., MATYKA S.
Zastosowanie wskaźnika purpury bromokrezolowej (BPI) do oceny zawartości α-tokoferolu w oleju rzepakowym uzyskanym z ogrzewanej mikrofalowo śruty rzepakowej.  Acta Agrophysica 8, 1, 251-262, 2006

HANCZAKOWSKA E.
Zastosowanie wytłoków z nasion rzepaku w żywieniu świń. Wiad. Zoot., 3, 38-43, 2006

DYMNICKA M., ŁOZICKI A., KLUPCZYŃSKI J., MICIŃSKI J.,STRZETELSKI J.
Zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych (SFA) i jednonienasyconych (MUFA) w musculus thoracis w zależności od rasy buhajków i rodzaju kiszonki.  Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt” Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 21, 2006

PAKULSKI T., BORYS B., PAKULSKA E.
Zawartość kwasów tłuszczowych w mleku owczym i produkowanych z niego serach.  Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Bydgoszcz 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 21, 2006

BORYS B., WÓJTOWSKI J.
Zawartość witaminy E i A w siarze i mleku owiec przy stosowaniu w dawkach nasion rzepaku i lnu oraz makuchu rzepakowego.  Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz., Bydgoszcz 18-20 września 2006. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 6, 2006

BILIK K.
Zdrowe mleko. Hoduj z głową, 5, 64-69, 2006

JANIK A., PIESZKA M., KOSKA M., PALUCH U.
Zioła jako zamienniki antybiotyków paszowych w żywieniu świń.  Magazyn Farmerski, 6, 31-33, 2006

HANCZAKOWSKA E.
Zioła w lecznictwie i żywieniu - od człowieka do świni.  Mat. Konf. III Międzynar. Konf. ”Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”. Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. A T-R, Bydgoszcz, 52-56, 2006

KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S.
Zmiana składu kwasów tłuszczowych i zawartości TBA-RS podczas przechowywania w zamrożeniu mięśni piersiowych kurcząt otrzymujących w paszy olej rzepakowy i stabilizowany tłuszcz rybny.  Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 63, 2006

OKRUSZEK A., KSIĄŻKIEWICZ J., HARAF G., WOŁOSZYN J., SZUKALSKI G.
Zmiany parametrów fizykochemicznych mięśni nóg gęsi ze stad zachowawczych. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 44/2, 67-74, 2006

OKRUSZEK A., KSIĄŻKIEWICZ J., HARAF G., WOŁOSZYN J., SZUKALSKI G.
Zmiany wartości pH, parametrów barwy i przewodnictwa elektrycznego mięśni nóg gęsi ze stad zachowawczych. Mat. Konf. Streszczenia. XXV Dni Przemysłu Mięsnego. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce”. Warszawa, 12 maja 2006, 33, 2006

DROŻDŻ A.
Znaczenie doskonalenia owiec w podniesieniu dochodowości owczarstwa górskiego. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 53, 81-90, 2006

KOPCZEWSKI A., SROKA A., ROTKIEWICZ T., ZOŃ A.
Znaczenie melatoniny w ochronie zdrowia i poprawie efektów ekonomicznych w chowie mięsożernych zwierząt futerkowych. Mat. Konf. Seminarium szkoleniowe PZHiPZF „Warunki utrzymania (welfare), wykorzystanie surowców paszowych oraz profilaktyka weterynaryjna u mięsożernych zwierząt futerkowych.”, 2-5, 2006

JANIK A., PIESZKA M.
Znaczenie preparatów zakwaszających w żywieniu świń.  Magazyn Farmerski, 8, 56-58, 2006

SAMIEC M., SKRZYSZOWSKA M.
Znaczenie świń dla klonowania somatycznego i transgenezy. Biotechnologia 72, 1, 53-67, 2006

BIELAŃSKI P.
Zwierzęta futerkowe.  Polskie Rasy Zachowawcze – Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. wł. I Z -PIB, Kraków, 95-102, 2006

GACEK L.
Żywienie królików – woda i pasze. Cz.V. Króliki, 3, 9-13, 2006

GACEK L.
Żywienie królików – zapotrzebowanie na składniki mineralne. Cz. III Króliki, 1, 10 - 15, 2006

GACEK L.
Żywienie królików – zapotrzebowanie na witaminy. Cz. IV Króliki, 2, 11 - 16, 2006

GACEK L.
Żywienie królików. Cz. VI Króliki, nr.4, 15-18, 2006

PASCHMA J.
Żywienie świń w warunkach produkcji ekologicznej.  Broszura upowszech., 9/2006, Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-13, 2006

Powrót do zestawień z roku 2006

<< Powrót do zestawień rocznych

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.