Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Zestawienia roczne
Dzisiaj jest: poniedziałek, 24 czerwca 2019 20:13:05
Odwiedziło nas: 9515844 gości (dzisiaj: 1777, wczoraj: 2027)
Zestawienia publikacji pracowników Instytutu Zootechniki

Znalezione publikacje

Kraszewski J., Wawrzyński M., Radecki P. Wpływ dodawania ziół do paszy dla krów na zdrowotność wymion i obraz cytologiczno-mikrobiologiczny mleka.Wiad. Zoot.,,XLVI, 3: 3-7,2008

Krawczyk W. Zagospodarowanie odchodów zwierzęcych w gospodarstwach ekologicznych.Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków,,b-14/08 (w druku),2008

Krawczyk W., Paraponiak P. Emission of harmful gaseous components and reduction in biogenic potential of composted chicken manure.Proc. 59th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Wilno, 24-27.08.2008,, 14, p. 34,2008

Krawczyk W., Paraponiak P. Intensity of microbiological changes in composted fur animal manure and their relationship to ambient thermal conditions.Proc. 59th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Wilno, 24-27.08.2008,,14, p. 33,2008

Ligaszewski M. Opracowanie metody oceny jakości produkcji ślimaków jadalnych z gatunku Helix aspersa z różnych warunków hodowlanych i środowiskowych na podstawie analizy cech jakościowych i ilościowych ich muszli.Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków,,b-9/08, 20 ss,2008

Ligaszewski M., Fiema J. The relationship between shares of some higher unsaturated fatty acids in fatty acids profil of common carp (Cyprinus carpio L) and in zooplankton, as well as the comparison of glucosamine content of carp digesta with glucosamine content in zooplankton.Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008,, p. 74-75,2008

Ligaszewski M., Kolbusz M. Ogólny zarys technologii hodowli ślimaków jadalnych.Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków,,20 ss,2008

Ligaszewski M., Krzysztoforski K. Wybrane elementy składu chemicznego i parametry wartości technologicznej mięsa ślimaków jadalnych Helix aspersa.Mat. XXIV Krajowego Seminarium Malakologicznego, Gdańsk–Gdynia, 2-4.04.2008.,,2008

Ligaszewski M., Łysak A. Wyniki obserwacji i badań populacji winniczka (Helix pomatia L) w warunkach naturalnych i doświadczalnych.Mat. symp. nauk.-techn.: Ochrona populacji ślimaka winniczka w Polsce w aspekcie jego gospodarczego wykorzystania (pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego), Stowarzyszenie Przetwórców i Eksporterów Ślimaków, Opalenica, 24-25.09.2008, ,ss. 25-32,2008

Ligaszewski M., Łysak A., Mach-Paluszkiewicz Z. Hodowla i chów fermowy ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) - chów czysty i polikultura ze ślimakiem szarym (Helix aspersa L.).Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków,,b-3/08, 30 ss,2008

Ligaszewski M., Łysak A., Mach-Paluszkiewicz Z. Zasady hodowli i chowu fermowego ślimaka winniczka.Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków,,i-12/08, 14 ss,2008

Ligaszewski M., Węglarzy K. Wpływ użyźniania stawów karpiowych obornikiem na wyniki produkcyjne, profil wyższych nienasycownych kwasów tłuszczowych oraz wskaźniki fizjologiczne krwi.Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków,,i-13/08, 12 ss,2008

Łysak A., Ligaszewski M., Mach-Paluszkiewicz Z. Wpływ pola magnetycznego o różnych parametrach natężenia i częstotliwości na hodowlane populacje ślimaków Helix aspersa maxima i Helix aspersa aspersa.Mat. XXIV Krajowego Seminarium Malakologicznego, Gdańsk–Gdynia, 2-4.04.2008.,,2008

Michna G., Węglarzy K. Postęp w rolnictwie Ziemi Cieszyńskiej.Wyd. IZ-PIB, ZD Grodziec Śl.,,150 ss,2008

Muchacka R., Herbut E. Zasiedlenie pomieszczeń pisklętami.Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków,,i-9/08, 8 ss,2008

Paraponiak P. Dobrostan i zdrowotność zwierząt utrzymywanych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.Ekorolnictwo,,4: 2-3,2008

Paraponiak P. Poprawa cech produkcyjnych polskiej owcy górskiej.Polska Wieś,,9 (30), s. 7,2008

Paraponiak P. Profilaktyka i leczenie zwierząt w rolnictwie ekologicznym.Ekorolnictwo,,2: 11-12,2008

Paraponiak P. Przydatność ras owiec górskich i ich mieszańców do produkcji ekologicznej.Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków,,b-12/08 (w druku),2008

Paraponiak P. Dobór ras owiec do chowu w gospodarstwach ekologicznych.Mat. konf.: Ekologiczny chów bydła mięsnego i owiec, Wrocław–Paczków, 17-18.04.2008, Wrocław, ,ss.3-8,2008

<< Powrót   Dalej >>

<< Powrót do zestawień z roku 2008

<< Powrót do zestawień rocznych

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.