Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Zestawienia roczne
Dzisiaj jest: czwartek, 02 grudnia 2021 17:13:00
Odwiedziło nas: 11953836 gości (dzisiaj: 2451, wczoraj: 1972)
Zestawienia publikacji pracowników Instytutu Zootechniki

Znalezione publikacje

Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. Response of chickens infected with coccidiosis to herbal extracts mix singly or in combination with additives.Proc. XIIIth European Poultry Conference WPSA, Book of Abstracts, Tours (France), 23–27.08.2010,,p. 866,2010

Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. The influence of herbal extracts mix on the performance of broilers chickens infected with coccidiosis.Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010,,s. 81,2010

Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. Użycie ekstraktów z czosnku i szałwii jako zamienników kokcydiostatyku w odchowie kurcząt brojlerów.Mat. Symp. Sprawozdawczego Konsorcjum Biocentrum Animpol: Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, IZ PIB Balice, 23–24.03.2010,,ss. 3–4,2010

Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. Wpływ ekstraktu z czosnku (Allium sativum) na parametry odchowu kurcząt brojlerów zarażonych kokcydiozą.Mat. IV Ogólnopolskiej Konf. Doktorantów: Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie, Kraków, 20.03.2010,,s. 6,2010

Bielecka G. Ocena kompetencji laboratoriów w zakresie badania składników odżywczych w badaniach biegłości.Mat. XXVII konf. nauk.-techn.: Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym, IZ PIB KLP, Lublin, PIWet PIB, Puławy, Zwierzyniec, 22–23.04.2010,,ss. 44–46,2010

Bielecka G., Korol W., Nieściór H. Ocena spektrofotometrycznej metody oznaczania mocznika w paszach w porównaniu międzylaboratoryjnym.W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, red. Z. Hubicki, Wyd. UMCS, Lublin,,ss. 385–388,2010

Bielecka G., Korol W., Rubaj J. Efficiency of extruded soybean in broiler chicken feeding.Proc. 16th Int. Conf. KRMIVA, Book of Abstracts, Opatija, 7–9.06.2010,,p. 56,2010

Bielecka G., Korol W., Rubaj J. Wyniki badania zawartości kadmu i ołowiu w paszach krajowych metodą GFAAS.Mat. VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej: Analityka dla społeczeństwa XXI wieku, UJ, Kraków, 4–9.07.2010,,s. 504,2010

Bielecka G., Rubaj J., Korol W. Niepewność szacowania energii metabolicznej pasz na podstawie równań regresji.Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010,,ss. 208–209,2010

Bielecka G., Rubaj J., Korol W. Niepewność szacowania energii metabolicznej na podstawie równań regresji.Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.,,544: 147–154,2010

Bielińska H., Węglarzy K., Kłos K., Badowski J., Strugała E., Sandecki R. Wpływ żywienia gęsi białych kołudzkich mieszanką z udziałem ddgs z kukurydzy na wskaźniki wartości rzeźnej.Mat. konf. nauk.-techn.: Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania, Cieszyn, 26–27.04.2010,,ss. 305–306,2010

Bilik K. Rola żywienia w produkcji wołowiny wysokiej jakości.W: Nowoczesne metody chowu bydła mięsnego w gospodarstwach farmerskich. Wyd. KRIR, ARP, Warszawa,,ss. 24–42,2010

Bilik K. Rola żywienia w produkcji mleka.W: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego w gospodarstwach farmerskich. Wyd. KRIR, ARP, Warszawa,,ss. 74–95,2010

Bilik K. Kształtowanie czynników warunkujących produkcję mleka wysokiej jakości w gospodarstwie mleczarskim.Wykłady szkoleniowe dla hodowców bydła mlecznego: Radom 7.X., Sieradz 4.XI., Zduny 5.XI., Miechów 18.XI., Ćmielów 22.XI., Pierzchnica 23. XI. W: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego w gospodarstwach farmerskich. Wyd. KRIR, ARP, Warszawa,,ss. 5–130,2010

Bilik K. Kształtowanie czynników warunkujących produkcję wołowiny wysokiej jakości w gospodarstwie rolnym sposobem na zwiększenie wartości rynkowej i spożycia wołowiny.Wykłady szkoleniowe dla hodowców bydła mięsnego: Opole 20.X.,Stare Olesno 26.X., Sadów 16.XI. W: Nowoczesne metody chowu bydła mięsnego w gospodarstwach farmerskich. Wyd. KRIR, ARP, Warszawa,,ss. 5–140,2010

Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. Effect of adding fibrolytic enzymes to dairy cows rations on digestive activity in the rumen.Ann. Anim. Sci.,,10, 2: 127–137,2010

Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. Effect of organic and conventional feeding of Red-and-White cows on productivity and milk composition.Ann. Anim. Sci.,,10, 4: 441–458,2010

Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. Wpływ dodatku enzymów fibrolitycznych do dawek TMR w okresie okołoporodowym na wydajność mleczną krów i wybrane metabolity we krwi.Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.,,544: 97–104,2010

Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. Wpływ enzymów fibrolitycznych na aktywność trawienną żwacza krów.Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.,,544: 105–113,2010

Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. Wpływ enzymów fibrolitycznych na aktywność trawienną żwacza krów.Mat. XXXIX Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt, Rynia k. Warszawy, 26–28.05.2010,,ss. 156–157,2010

   Dalej >>

<< Powrót do zestawień z roku 2010

<< Powrót do zestawień rocznych

 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.