Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Zestawienia roczne
Dzisiaj jest: sobota, 21 lipca 2018 17:18:07
Odwiedziło nas: 8986581 gości (dzisiaj: 579, wczoraj: 1593)
Zestawienia publikacji pracowników Instytutu Zootechniki

Znalezione publikacje

Badowski J. Gęś Biała KołudzkaŸ - 50 lat hodowli (1962-2012).Materiały Szkoleniowe. Fundacja Agro-Wsparcie, (publikacja na stronie internetowej fundacji Agro-Wsparcie),,2013

Badowski J. Technologia lęgu piskląt gęsich.Materiały Szkoleniowe. Szkolenie dla pracowników sezonowych Wylęgarni Gęsi. Kołuda Wielka, 30.01.2013 r.,ss. 1-21.,2013

Badowski J. 50 lat hodowli gęsi Białych KołudzkichŸ w Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym.Materiały Konferencji naukowo-technicznej pt. „Polska rasa gęś Biała KołudzkaŸ - hodowla i chów”, Kołuda Wielka, 01.03.2013 r.,ss. 5-7.,2013

Bagnicka E., Danków R., Pakulski T., Horbańczuk J. Regionalne i tradycyjne produkty z surowców pochodzenia zwierzęcego / Regionale und Traditionelle Produkte aus Tierscher Erzeugung.Referat na Konferencję Polsko-Niemiecką „Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość”, Balice 15-17.10.2013,,ss. 127-153.,2013

Bernacka H., Jarzynowska A., Chwalna A., Mistrza M. Porównanie jakości jogurtów z mleka owczego, koziego, krowiego i mieszanego.Materiały konferencyjne LXXVIII Zjazdu Naukowego PTZ. Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, Kraków, 9–11 września 2013,,ss. 229-230.,2013

Bielińska H. Gęsina - smak i zdrowie.Materiały Szkoleniowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gęsina wraca na polskie stoły”, Kołuda Wielka, 06.09.2013 r.,,ss. 11-12,.,2013

Bielińska H. Specyfika i strategia żywienia gęsi Białych Kołudzkich.Materiały Konferencji naukowo-technicznej pt. „Polska rasa gęś Biała KołudzkaŸ - hodowla i chów”, Kołuda Wielka, 01.03.2013 r.,ss. 8-11.,2013

Bielińska H. Hodowla przyzagrodowa gęsi – przykład drobnotowarowej działalności rolniczej.Materiały konferencyjne „Forum Gospodarcze”, Toruń, 04.03.2013,,ss. 5-6.,2013

Bielińska H. Gęś Biała Kołudzka. Przyzagrodowy – proekologiczny chów gęsi.Materiały szkoleniowe. Cykl szkoleń Fundacji „Agro – wsparcie” i Urzędu Marszał-kowskiego - Toruń.,,2013

Bielińska H. Gęś – Rodzima rasa, tradycja i zdrowa żywność.Materiały konferencyjne „Drób w sztuce i nauce”, Sopot, 01-02.06.2013 r.,s. 18.,2013

Borecka A. Costs and economic results of farms covered in the sheep genetic resources conservation programme.New trends of research in animal sciences, International Scientific Conference; June 20-21, Cracow,,ss. 111-112.,2013

Borecka A. Wyniki ekonomiczne gospodarstw uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych świń.New trends of research in animal sciences, International Scientific Conference; June 20-21, Cracow,,ss. 114-115.,2013

Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. The share package 7 of agri-environmental program for creating income dairy farms based on native breed.International Scientific Conference “New trends of research in animal sciences”; June 20-21, Cracow,,p.113.,2013

Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. Wyniki ekonomiczne gospodarstw utrzymujących rodzime rasy bydła.Mat. Konf. Nauk. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 11-15 III 2013, Wyd. IZ PIB, Kraków,,ss. 406-407.,2013

Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A., Skrzyński G. Udział w programie ochrony zasobów genetycznych bydła czynnikiem poprawy efektywności funkcjonowania gospodarstw produkujących mleko.Rocz. Nauk. SERiA,,XV, 4: 70-75.,2013

Borecka A., Szumiec A. Ekonomiczna efektywność ekologicznego chowu bydła mlecznego.Wiad. Zoot.,,LI, 3: 93-101.,2013

Borys B. Modyfikacje prozdrowotne jakości spożywczych produktów owczarskich - możliwości i ograniczenia.Materiały konferencyjne. Konferencja Naukowo-Techniczna „Jagnięcina w Naszym Dziedzictwie Kulinarnym i Kuchni Współczesnej” Ostromecko 6 lipca 2013 r.,ss. 33-50.,2013

Borys B., Borys A., Grześkiewicz S., Lisiak D. Wpływ wybranych czynników na jakość kiełbasy typu salami z mięsa jagnięcego. Część I. Lipidowe parametry zdrowotne.Materiały Zjazdowe LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootech-nicznego, Kraków 9-11 września 2013,,ss. 236-237.,2013

Borys B., Milerski M., Niżnikowski R. Promocja mięsa owczego. Jak się to robi w naszych górach … i w Czechach.Wiad. Zoot.,LI, 2: 87-96.,2013

Godyń D. Zastosowanie termografii w ocenie stanu zdrowotnego kończyn u zwierząt gospodarskich.Rocz. Nauk. Zoot.,,40, 1: 77-84.,2013

   Dalej >>

<< Powrót do zestawień z roku 2013

<< Powrót do zestawień rocznych

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.