Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Zestawienia roczne
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 3:15:12
Odwiedziło nas: 9236640 gości (dzisiaj: 141, wczoraj: 1365)
Zestawienia publikacji pracowników Instytutu Zootechniki

Znalezione publikacje

ADAMIK Paweł, TRELA Jan, CZAJA Hanna, KOCZENASZ Mieczysława Effect of genotype on young beef cattle quality.Rocz. Nauk. Zoot.,24, 4: 35-48,1997

BARABASZ Bogusław, PIÓRKOWSKA Małgorzata Zmiany w okrywie włosowej tchórzy w trakcie ich hodowli.Rocz. Nauk. Zoot.,24, 4: 309-320,1997

BIELAK Franciszek Metody poprawy jakości higienicznej mleka surowego.Mat. semin.: Zasady produkcji i pozyskiwania mleka wysokiej jakością Balice, luty-kwiecień 1997. Wyd. IZ, Kraków,58-87,1997

BIELAK Franciszek Jakość mleka w świetle aktualnych wymogów norm krajowych i zagranicznych.Mat. semin.: Zasady produkcji i pozyskiwania mleka wysokiej jakością Balice, luty-kwiecień 1997. Wyd. IZ, Kraków,88-116,1997

BIELAK Franciszek, WAWRZYŃCZAK Stefan, DYMARSKI Ireneusz Zasady oceny jakościowej mleka produktów mleczarskich.Zad. bad.-rozw. nr 5 wykonane w ramach proj. celowego nr 5 6607 94 C/2239: Opracowanie przyfermowej technologii produkcji mleka wysokiej jakością IZ, Kraków-Pawłowice,1-58,1997

BIELIŃSKA Halina, HERBUT Eugeniusz, ROSIŃSKI Andrzej Wstępne obserwacje nad wpływem dostępu do kąpieli na wyniki rozrodu gęsi.Mat. X Jubil. Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Poznań, 9-12.06.1997. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ,32: 323-324,1997

BIS-WENCEL Hanna, SŁAWOŃ Jerzy, SABA Leon, TOMCZUK Krzysztof, BOMBIK Teresa Pollution of soil habitat of fur animal farms by growing forms of nematodes.Scientifur,21, 4: s. 274,1997

BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej Badania nad mlecznym użytkowaniem syntetycznej linii plennej merynofina oraz mieszańców merynosa polskiego z trykami ras plennych.Mat. konf. nauk.-techn.: Wpływ wybranych metod hodowli i technologii na efektywność produkcji owiec i gęsi. IZ ZZD Kołuda Wielka, 23-24.10.1996. Wyd własne IZ, Kraków,117-123,1997

CHOŁOCIŃSKA Anna Komfort kur i kurcząt w różnych systemach utrzymania.Por. Hod. Drobiu,16: 6-10,1997

CHOŁOCIŃSKA Anna Pracochłonność a typ poideł w odchowie kurcząt brojlerów.Pol. Drob.,8: 13-14,1997

CHOŁOCIŃSKA Anna Zużycie wody a typ poidła w odchowie kurcząt brojlerów.Porad. Hod. Drobiu,19: 15-17,1997

CHOŁOCIŃSKA Anna, HERBUT Eugeniusz, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna Effect of a broiler watering system on the hygienic quality of litter.Proc. 9th Int. Congr. in Anim. Hygiene. Helsinki, 17-18 August 1997,1: 301-304,1997

CHOŁOCIŃSKA Anna, KRAWCZYK Józefa Various drinker types in broiler chicken rearing.Proc. 48th Annual Meeting of the Annual EAAP. Vienna (Austria), 25-28 August 1997, Book of Abstracts,3: s. 221,1997

CHOŁOCIŃSKA Anna, KRAWCZYK Józefa, HERBUT Eugeniusz Wpływ systemu pojenia na zużycie wody i produkcyjność kurcząt brojlerów.Mat. X Jubil. Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Poznań, 9-12.06.1997. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ,32: 335-336,1997

CHOŁOCIŃSKA Anna, WĘŻYK Stanisław, WAWRZYŃSKI Marek Wodooszczędne systemy w utrzymaniu kurcząt brojlerów.Rocz. Nauk. Zoot.,24, 2: 171-179,1997

CHOROSZY Bogumiła Produkcja mleka i mięsa wysokiej jakości. Poradnik: Chów bydła - cechy użytkowe, żywienie i ekonomika produkcji. PHARE, FAPA.Wyd. FAPA, IZ, Kraków,105-120,1997

CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa Wykorzystanie rodzimych ras kur nieśnych w proekologicznej produkcji jaj i mięsa drobiowego.Mat. semin.: Adaptacja polskiego drobiarstwa do wymogów UE. Kraków, 18-19.11.1997. Wyd. IZ, Kraków,66-73,1997

DROŻDŻ Andrzej Funkcjonowanie ekosystemów przykładem doskonałego recyklingu.Mat. konf. nauk.-techn.: Ekologia a budownictwo. Bielsko-Biała, 16-18.10.1997,129-137,1997

DROŻDŻ Andrzej, GÓRA Ewa Zwierzęta udomowione i synatropijne w środowisku zurbanizowanym.Ekoinżynieria,9: 29-32,1997

DYRCZ Stanisław Ograniczenie tucznikom dostępu do koryta metodą na racjonalne wykorzystanie kojca.Trzoda Chl.,1: 53-54,1997

   Dalej >>

<< Powrót do zestawień z roku 1997

<< Powrót do zestawień rocznych

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.