Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Zestawienia roczne
Dzisiaj jest: czwartek, 13 grudnia 2018 3:25:28
Odwiedziło nas: 9166009 gości (dzisiaj: 178, wczoraj: 1401)
Zestawienia publikacji pracowników Instytutu Zootechniki

Znalezione publikacje

BADOWSKI Jakub Przegląd problematyki związanej z technologią lęgu jaj gęsich.Biul. Inf. IZ,3: 29-38,1998

BARABASZ Bogusław, GACEK Leszek Problemy z dobrostanem na fermach lisich.Hod. Zwierz. Futerkowych,2: ss. 6,1998

BIEDA Wacław, HERBUT Piotr, KOŹBIAŁ Mirosław, HERBUT Eugeniusz Gruntowy wymiennik ciepła do ogrzewania budynków inwentarskich.Przegl. Techn. Roln. i Leśn.,3: 22-25,1998

BIELAŃSKI Paweł, KOWALSKA Dorota, ZAJĄC Jan Wybrane czynniki wpływające na tempo wzrostu młodych królików.Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i komfortu utrzymania. Balice, 24-25.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków,s. 114,1998

BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan Wpływ wybranych parametrów na jakość mięsa pochodzącego od różnych ras królików.Mat. symp.: Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku. AR Lublin, 10-11.09.1998,335-336,1998

BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, KOWALSKA Dorota Wskaźniki użytkowości tucznej królików utrzymywanych w różnych warunkach środowiskowych.Mat. symp.: Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku. AR Lublin, 10-11.09.1998,333-334,1998

BIELIŃSKA Halina, HERBUT Eugeniusz, MIĄSKOWSKA Katarzyna Stan higieniczny środowiska i produkcyjność gęsi w różnych systemach utrzymania ptaków w czasie rozrodu.Mat. konf. nauk.: Higiena produkcji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Balice, 1-2.06.1998. Wyd. IZ, Kraków,s. 12,1998

BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej Określenie wpływu wybranych czynników technologicznych na wyniki tuczu jagniąt od wysokoplennych maciorek mieszańców merynosa polskiego z rasami plennymi.Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków,57-58,1998

CHOŁOCIŃSKA Anna Nowe energooszczędne programy świetlne w utrzymaniu kur nieśnych.Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i komfortu utrzymania. Balice, 24-25.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków,s. 113,1998

CHOŁOCIŃSKA Anna Zużycie wody do celów higienicznych w utrzymaniu kur i kurcząt w zależności od systemu pojenia.Mat. konf. nauk.: Higiena produkcji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Balice, 1-2.06.1998. Wyd. IZ, Kraków,s. 15,1998

CHOŁOCIŃSKA Anna Co nowego w programach świetlnych dla kur nieśnych.Pol. Drob.,7: 7-8,1998

CHOŁOCIŃSKA Anna Temperatura w odchowie kurcząt brojlerów.Pol. Drob.,8: 6-7,1998

CHOŁOCIŃSKA Anna, HERBUT Eugeniusz Wodooszczędne systemy utrzymanania kur i kurcząt.Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków,s. 45,1998

CHOŁOCIŃSKA Anna, HERBUT Eugeniusz Wpływ różnych systemów pojenia na warunki mikroklimatyczne kurnika.Mat. konf. nauk.: Higiena produkcji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Balice, 1-2.06.1998. Wyd. IZ, Kraków,s. 14,1998

CHOŁOCIŃSKA Anna, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa Reakcja kur nieśnych na jednorazową przerwę w dostępie do wody.Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków,s. 35,1998

CHOŁOCIŃSKA Anna, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa Kurniki wielopoziomowe dla każdego stada kur i kurcząt.Pol. Drob.,1: 15-17,1998

CHOŁOCIŃSKA Anna, WĘŻYK Stanisław, WAWRZYŃSKI Marek Wpływ różnych systemów pojenia kur nieśnych na ich produkcyjność i wskaźniki zużycia wody.Rocz. Nauk. Zoot.,25, 2: 241-252,1998

CHOROSZY Bogumiła Higiena pozyskiwania mleka.Mat. na warsztaty szkol.: Genetyczne i produkcyjne aspekty hodowli bydła mlecznego. Balice, 29-30.09.1998. Wyd. własne IZ, Kraków,85-94,1998

CHOROSZY Zenon Zootechniczne aspekty standaryzacji bydła - rynek targowiskowy.Mat. semin.: Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej. ODR Poświątne, 30.03.1998,ss. 17,1998

CHOROSZY Zenon Międzynarodowe i krajowe standardy jakości mleka.Mat. na warsztaty szkol.: Genetyczne i produkcyjne aspekty hodowli bydła mlecznego. Balice, 29-30.09.1998. Wyd. własne IZ, Kraków,95-108,1998

   Dalej >>

<< Powrót do zestawień z roku 1998

<< Powrót do zestawień rocznych

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.