Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Zestawienia roczne
Dzisiaj jest: czwartek, 02 grudnia 2021 17:20:01
Odwiedziło nas: 11953863 gości (dzisiaj: 2478, wczoraj: 1972)
Zestawienia publikacji pracowników Instytutu Zootechniki

Znalezione publikacje

ADAMCZYK Janusz Krzyżowanie towarowe świń jako metoda poprawy efektywności produkcji wieprzowiny.Mat. semin.: Krzyżowanie towarowe świń jako metoda poprawy efektywności produkcji wieprzowiny. Organizacja systemu krzyżowania w województwie krośnieńskim. ODR Iwonicz, 28-29.01.1998,ss. 37,1998

BADOWSKI Jakub, ROSIŃSKI Andrzej, SEIDEL-RATAJCZAK Maria Porównanie gęsi białej włoskiej z rodów W-11 i W-33 pod względem masy i niektórych wymiarów ciała.Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ,36: 109-114,1998

BARABASZ Bogusław, GACEK Leszek Razviedienie miełkich životnych.Krolikavodstvo i Zvieravodstvo (Rosja),4: 10-12,1998

BAROWICZ Tadeusz, JANIK Andrzej Cholesterol w mięsie zwierząt rzeźnych.Prz. Hod.,4: 6-8,1998

BEDNARCZYK Marek Jakie pisklęta wybrać?Top Agrar Polska,1: 64-65,1998

BEDNARCZYK Marek, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, LISOWSKI Mirosław Searching for new traits of selection of laying hens.Book of Abstr. of the Int. Conf. Current Problems of Breeding, Health and Production on Poultry. Česke Budejowice, 9-11.02.1998,s. 81,1998

BERNACKI Zenon, MAZANOWSKI Adam, KUŹNIACKA Jolanta Porównanie wartości cech użytkowych kur Leghorn (LH97) i Plymouth Rock (P11) oraz ich mieszańców.Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn.,seria B, 44: 17-28,1998

BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, KOWALSKA Dorota Wpływ genotypu na tempo wzrostu młodych królików.Mat. symp.: Aktualne badania w hodowli zwierząt futerkowych. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 21-22.09.1998,27-31,1998

BOCHNO Roman, MAZANOWSKI Adam, RYMKIEWICZ Jolanta Równania regresji do szacowania zawartości mięsa i tłuszczu w tuszkach kaczek z udziałem masy płata skóry z tłuszczem podskórnym i masy pozostałej części tuszki jako podstawowych zmiennych niezależnych.Acta Acad. Techn. Olst. Agric.,48: 123-135,1998

BORYS Bronisław, ORZECHOWSKA Wanda, OSIKOWSKI Maciej, MROCZKOWSKI Sławomir, PIWCZYŃSKI Dariusz Porównanie ilości i jakości wełny z pierwszej strzyży z plennej linii merynofina w IZ ZZD Kołuda Wielka i ZD Mełno.Mat. symp.: Aktualne problemy oraz znaczenie użytkowania wełnistego owiec w warunkach gospodarki rynkowej. SGGW Warszawa, Zakł. Hod. Owiec i Kóz, Kat. Szczeg. Hod. Zwierz., Wydz. Zoot., 10-11.12.1998. Zesz. Nauk. SGGW Warszawa,2: 40-46,1998

BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej Krzyżowanie towarowe owiec merynosowych z trykami ras mlecznych i mięsnych.Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków,39-40,1998

BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej, MANDECKA Bożena Doskonalenie owiec merynosowych o średnim poziomie użytkowości rozpłodowej przy wykorzystaniu ras plennych.Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków,43-44,1998

BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej, MANDECKA Bożena Wpływ metody doskonalenia plennej linii merynofina na jej produkcyjność.Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków,21-22,1998

BOUIX Jacques, KRUPIŃSKI Jędrzej, RZEPECKI Rafał, NOWOSAD Bogusław, SKRZYŻALA Irena, ROBORZYŃSKI Maciej, FUDALEWICZ-NIEMCZYK Władysława, SKALSKA Marta, MALCZEWSKI Andrzej, GRUNER Lucas Genetic resistance to gastrointestinal nematode parasites in Polish long-wool sheep.International Journal for Parasitology,28: 1797-1804,1998

CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon Hodowla bydła rasy simentalskiej w Polsce i w Europie - historia i perspektywy.Biul. Inf. IZ,3: 5-11,1998

CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, KOCOŃ Zofia Wyniki stacjonarnej oceny buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych.Seria V R. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków,35: 29-41,1998

CHOROSZY Bogumiła, ŻARNECKI Andrzej, CZAJA Hanna, TRELA Jan, CHOROSZY Zenon Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej metodą BLUP w sezonie kwiecień - wrzesień 1997. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów.Wyd. własne IZ, Kraków,35: 13-28,1998

CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła Wykorzystanie bydła rasy simentalskiej na terenie Pogórza Karpackiego.Probl. Zagosp. Ziem Górskich, PAN-KZZG, Kraków,49: 9-21,1998

CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła Wartość opasowa i rzeźna różnych typów mieszańców bydła mięsnego.Mat. VI międz. konf.: Aktualne problemy hodowli bydła mięsnego. Zesz. Nauk. AR Wrocław,336: 173-179,1998

CIURUŚ Julian, DROŻDŻ Andrzej, KIEĆ Wojciech Prace nad wytworzeniem syntetycznej linii mięsnej owiec dla regionu karpackiego.Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków,s. 17,1998

   Dalej >>

<< Powrót do zestawień z roku 1998

<< Powrót do zestawień rocznych

 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.