Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Zestawienia roczne
Dzisiaj jest: środa, 23 maja 2018 15:01:51
Odwiedziło nas: 8880225 gości (dzisiaj: 934, wczoraj: 1060)
Zestawienia publikacji pracowników Instytutu Zootechniki

Znalezione publikacje

SŁAWOŃ Jerzy
50 lat Ośrodka Hodowli Zwierząt Futerkowych w Skolimowie. Mat. konf. nauk.: Wymagania Unii Europejskiej w zakresie hodowli zwierząt futerkowych. Konstancin-Jeziorna, 21-22.10.1999. Wyd. IZ Kraków, ss. 5, 1999

JANIK Krystyna, PATKOWSKA-SOKOŁA Bożena, KIEĆ Wojciech
A histological study of greying of Wrzosówka lambs. Czech J. Anim. Sci. (Żivo?isna Vyroba), 44, 6: 249-254, 1999

BAROWICZ Tadeusz
A może robić sery. Dz. Polski, 55(142): 46, 1999

GRONEK Piotr, NAPIERAŁA Dobrawa, PLAWSKI Artur, ROSIŃSKI Andrzej, SŁOMSKI Ryszard, BANASIEWICZ Tadeusz
A note on ryanodine receptor gene (ryr 1) occurrence in the anserine genome. J. Anim. Feed Sci., 8: 203-207, 1999

BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria, CZEKALSKI Przemysław, MAZANOWSKI Adam
A study on in vitro embryonic development in the duck. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 73-84, 1999

SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, REJDUCH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna
Aberracje chromosomowe u zwierząt gospodarskich objętych kontrolą kariotypu w Instytucie Zootechniki. Biotechnologia, 4(47): 1-8, 1999

ROBORZYŃSKI Maciej
Adaptacja alpejskich owiec rasy Bergschaf do ekosystemu Beskidu Sądeckiego. Mat. konf. nauk.: Owca a środowisko. IZ ZZD Grodziec Śląski, 10.06.1999, 77-90, 1999

TRELA Jan, SUPERA Kazimierz, MALINOWSKI Eugeniusz, OLIWIECKI Jacek
Aklimatyzacja i niektóre wskaźniki produkcyjności bydła rasy Limousine importowanego z Francji do Polski. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 44: 413-420, 1999

ANDERS Elżbieta
Aktualne prace normalizacyjne dotyczące produktów drobiarskich. Pol. Drob., 2: 13-14, 1999

DROŻDŻ Andrzej
Aktualne problemy owczarstwa górskiego. Wieś i Doradztwo, 2(18): 16-19, 1999

WĘŻYK Stanisław
Aktualne problemy produkcji jaj i mięsa drobiowego w Polsce i na świecie. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla i produkcja drobiu. ODR Karniowice, 8.05.1999, 1-6, 1999

WĘŻYK Stanisław
Aktualne problemy w dostosowaniu norm jakościowych produków drobiowych w procesie integracji z Unią Europejską. W: Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych. M. Mazurkiewicz (red.). Wyd. AR Wrocław, 15-35, 1999

KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy
Aktualne tendencje w utrzymaniu cieląt i jałowizny przeznaczonej na remont stada, uwzględniające zagospodarowanie gnojowicy. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 74-84, 1999

SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej
Aktualne tendencje w utrzymaniu krów mlecznych. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 51-73, 1999

SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol
Aktuální situace a perspektivy chovu koz v Polsku. Mat. międz. konf.: Význam chovu ovcí a koz v p?edstupním období do EU., 77-80, 1999

SOKOŁOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz
Aktywność nadnerczy kurcząt brojlerów odchowywanych w warunkach obniżonej temperatury otoczenia. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: s. 166, 1999

RACHWAŁ Alina
Aminokwasy w żywieniu drobiu. Hod. Drobiu, 11: 1-5, 1999

ANDERS Elżbieta, KIJOWSKI Jacek
Analiza polskich i europejskich przepisów dotyczących schładzania tuszek drobiowych. Gosp. Mięsna, 12: 54-63, 1999

MAZANOWSKI Adam, KOKOSZYŃSKI Dariusz, SZUKALSKI Grzegorz
Analiza trendów czasowych cech mięsnych w stadach rezerwy genetycznej gęsi zagranicznych. Zesz. Nauk ATR Bydgoszcz, B, 33(45): 3-17, 1999

MAZANOWSKI Adam, KOKOSZYŃSKI Dariusz, SZUKALSKI Grzegorz
Analiza trendów czasowych cech reprodukcyjnych w stadach rezerwy genetycznej gęsi zagranicznych. Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., B, 33(45): 19-28, 1999

MAJEWSKA Anna, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, KORZONEK Halina
Analiza wyników oceny i selekcji buhajów w wychowalniach w roku 1998. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 36: 113-136, 1999

WRONA Jan, WĘGLARZY Karol, ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia
Analiza zmieniającej się czystości wód a wydajność stawów rybnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 65, 1999

SOCHA Stanisław, JANECKI M., SŁAWOŃ Jerzy
Analyza cien koziek polarnych lisok na aukciach v Helsinkach v rokoch 1995-1998 Medzinarodna vedecka konferencia: Możnosti a perspektivy zvysovania produkcie v chove hydiny a malych hospodarskych zvierat. Nitra (Słowacja), 14.09.1999, 199-203, 1999

SMORĄG Zdzisław, JURA Jacek
Animal biotechnology - methods, practical application and potential dangers. Proc. Int. Symp. on Food Biotechnology. Zakopane, 09-12.05.1999, s. 8, 1999

SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan
Antigenic marker of beta-macroglobulins in sheep - epitope Ns 1. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 41-47, 1999

GORNOWICZ Ewa, KUJAWIAK Ryszard
Antybiotykowe stymulatory wzrostu w produkcji drobiu. Pol. Drob., 6: s. 17, 1999

SKIBA Elżbieta, KACZOR Urszula, KRZYŚCIN Piotr, WĘGRZYN Jan
Antygenowe markery białek w surowicy krwi i siarze owiec. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 409-410, 1999

WĘŻYK Stanisław
Arbor Acres nad Bałtykiem. Pol. Drob., 6: 19-20, 1999

SŁAWOŃ Jerzy
Aukcja wrześniowa kończy sezon 1998/99 Hod. Zwierz. Futerk., 3(5): 16-17, 1999

SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, KWACZYŃSKA Anna
Badania cytogenetyczne świń różnych ras i linii syntetycznych. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 69-80, 1999

WIERZCHOŚ Agnieszka, KUBIEŃ Elżbieta
Badania cytogenetyczne u wybranych rodzin owcy odmiany olkuskiej. Prz. Hod., 6: 16-19, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Badania czynników minimalizacji nakładów w produkcji mleka. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 66, 1999

NOGAJ Anna, NOGAJ Jan
Badania grup krwi i polimorfizmu białek u koni prowadzone w ZZD Chorzelów. Biul. Inf. IZ, 37, 3: 11-21, 1999

NOGAJ Anna, DUNIEC Maria Jolanta, SŁOTA Ewa, NOGAJ Jan
Badania nad dziedziczeniem antygenu PL/B-28 u koni. Mat. międz. symp.: Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie. Kraków, 17-19.09.1999, 165-169, 1999

JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian, RYŚ Anna, ZĄBEK Tomasz, PARYS-PROSZEK Agnieszka
Badania nad identyfikacją genotypów locus RYR1 metodą PCR/RFLP u świń oraz nad określeniem jego wpływu na wybrane cechy tuczne i rzeźne. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 20, 1999

OSTROWSKI Romuald
Badania nad możliwością wykorzystania do konserwacji pasz kwasu mlekowego oraz bakterii kwasu mlekowego z osadów pofermentacyjnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 27, 1999

NOGAJ Anna, NOGAJ Jan, DUNIEC Maria Jolanta
Badania nad polimorfizmem w układzie grupowym krwi P u koni. Mat. międz. symp.: Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie. Kraków, 17-19.09.1999, 170-173, 1999

WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃSKI Marek, KOZŁOWSKI Jacek
Badania nad przydatnością włóknistej frakcji śruty rzepakowej w opasaniu młodego bydła. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 62, 1999

BEDNARCZYK Marek, SIWEK Maria, MAZANOWSKI Adam
Badania nad rozwojem embrionalnym kaczek in vitro. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 43, 1999

PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej, BORYS Bronisław
Badania nad wpływem sposobu utrzymania i genotypu owiec dojonych na jakość mleka. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 219-227, 1999

SIWEK Maria, BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, PIEPENBORN Przemysław
Badania nad wykorzystaniem plemników jako wektorów do transformacji komórek kurzych in vitro. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 41, 1999

KAMIŃSKA Barbara Z., BRZÓSKA Franciszek, SKRABA Bogumiła
Badania nad zastosowaniem frakcjonowanej śruty z rzepaku "00" w żywieniu drobiu. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 35, 1999

BORYS Bronisław, PRZEGALIŃSKA Małgorzata, OSIKOWSKI Maciej, JANICKI Bogdan
Badania wartości rzeźnej jagniąt mieszańców owiec merynosowych z rasami plennymi i rasą mięsną. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 53-62, 1999

JANICKI Bogdan, BORYS Bronisław, PRZEGALIŃSKA Małgorzata
Badania wpływu metody tuczu i standardu wagowego jagniąt na wartość rzeźną i rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w tuszy. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 103-112, 1999

RIEDEL Julia, STĘPIŃSKA Małgorzata, ŚWIERCZEWSKA Ewa, BEDNARCZYK Marek, LISOWSKI Mirosław, NIEMIEC Jan
Barwa żółtka oraz wyniki zapłodnienia i wylęgu u kur żywionych paszą z dodatkiem różnych barwników. Prace i Mat. Zoot., 55: 113-120, 1999

WALCZAK Jacek
Behawior, dobrostan, ekologia - aktualne kierunki badań w technologii utrzymania świń. Mat. konf. nauk.: Nowoczesne metody hodowli i produkcji świń. Balice, 26-27.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 47-55, 1999

URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata
Betaina i organiczne połączenia chromu jako dodatek do paszy dla tuczników. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Anim. Sci., 36: 133-141, 1999

KAMYCZEK Marian
Bez kontroli kosztów nie da się efektywnie produkować. Top Agrar, 3: 10-12, 1999

BRZÓSKA Franciszek
Białko chronione. Farmer, 17: s. 8, 1999

RACHWAŁ Alina
Białko idealne. Hod. Drobiu, 6-7: 42-44, 1999

MROCZKO Leszek, ZARUDZKI Ryszard
Bilansowanie i optymalizacja mieszanek pasz treściwych i dawek pokarmowych ze szczególnym uwzględnieniem przeżuwaczy. Mat. konf. nauk.: Nowoczesne systemy szacowania wartości pokarmowej pasz i bilansowania dawek pokarmowych dla przeżuwaczy, Gdańsk-Lipce, 23-24.09.1999, 141-156, 1999

MROCZKO Leszek, ZARUDZKI Ryszard, TRACZYKOWSKI Adam
Bilansowanie i optymalizacja receptur paszowych dla różnych grup zwierząt. Inf. Pasz., 9: 72-77, 1999

DOBROWOLSKI Jan W., SŁAWIŃSKI Janusz, LASZCZKA Andrzej, RÓŻANOWSKI Bartosz
Bioelektronika a nieswoiste skutki biologiczne laserów małych mocy. Inżynieria środowiska, 4, 1: 103-113, 1999

PYSKA Helena, BRZÓSKA Franciszek
Biologiczna aktywność różnych form jodu, trwałość w dodatkach paszowych i wpływ na zawartość w surowicach pochodzenia zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem mleka krów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 58, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Biologiczne podstawy użytkowości rzeźnej świń. Trzoda Chl., 37(2): 77-78, 1999

BEDNARCZYK Marek
Biotechnologia w drobiarstwie - możliwoźci badawcze i aplikacyjne. Mat. konf.: Strategia rozwoju przemysłu drobiarskiego w Polsce do 2003 r. IHAR, Radzików, 26-27.10.1999, ss. 12, 1999

WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, BEDNARCZYK Marek, SIWEK Maria, KRAWCZYK Józefa
Biotechnologia w hodowli drobiu. Post. Nauk Rol., 1/277: 81-94, 1999

SMORĄG Zdzisław
Biotechnologia zwierząt - badania oraz implikacje praktyczne. Mat. I Kraj. Kongr. Biotechnol. Wrocław, 20-25.09.1999, 219-222, 1999

KLĘCZEK Czesława
Botaniczna różnorodność a wartość użytków zielonych. Prace Komisji Nauk. PAN, Oddz. Katowice, 23: 64-73, 1999

KANIA Gabriela
Budowa, właściwości i rola osłonki przejrzystej komórki jajowej ssaka. Med. Wet., 55(5): 295-299, 1999

BUGNO Monika, SŁOTA Ewa, TISCHNER Marek, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna
Case of 64,XX/64,XY leucocytic chimerism in a fertile mare of the Wielkopolska breed. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 9-16, 1999

SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, BOCHENEK Michał
Cattle twins after transfer of demi-embryos derived from the zona-perforated blastocysts. J. Anim. Feed Sci., 8: 223-231, 1999

KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, STĘPIŃSKA Małgorzata, KISIEL Tomasz, RIEDEL Julia
Cechy fizyczne jaj i lipidy żółtek w stadach zachowawczych kaczek typu Pekin i Cayuga. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 99-110, 1999

MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon
Cechy mięsne kaczek mieszańców (Piżmowy x Pekin) żywionych mieszankami niskobiałkowymi. Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., B, 33(45): 29-40, 1999

BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, KĘDZIOR Władysław
Cechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Anim. Sci., 36: 171-179, 1999

JANIK Andrzej, BAROWICZ Tadeusz, RYŚ Anna
Cechy tuczne, rzeźne i jakości mięsa u świń pbz o różnych genotypach RYR1. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 95, 1999

ŁYSAK Adrzej
Cel i charakter badań podjętych przez Instytut Zootechniki w dorzeczu dolnej Płoni. W: Ekologia rzeki Płoni ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ścieków z Zakładu Doświadczalnego IZ w Kołbaczu. Wyd. IZ, Kraków, IZ ZZD Kołbacz, 3-10, 1999

RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Maria Jolanta, DUNIEC Marian, KOŚCIELNY Mariusz
Characteristics of the genetic structure of Polish Red cattle based on blood group studies. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 11-22, 1999

PIÓRKOWSKA Małgorzata
Charakterystyka parametrów futrzarskich skór lisów niebieskich według rozmiaru aukcyjnego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 42: 63-68, 1999

RYCHLIK Tadeusz, KACZOR Urszula, MURAWSKI Maciej
Charakterystyka populacji kóz z rejonu południowej Polski pod względem polimorfizmu grup krwi przy zastosowaniu owczych reagentów testowych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 498-500, 1999

MROCZKO Leszek
Charakterystyka poszczególnych ras świń hodowanych w Polsce pod względem stopnia spokrewnienia i inbredu. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 13, 1999

BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz
Cholesterol content and fatty acids composition in longissimus dorsi muscle of fatteners fed Ca-fatty acids of linseed oil. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, 110-111, 1999

ZAJĄC Jan
Chorobliwe nawyki królików. Biul. Inf. IZ, 2: 73-78, 1999

ZAJĄC Jan
Chorobliwe nawyki królików. Podkarpacki Mag. Rol., Biul. ODR Iwonicz, 11: 7-9, 1999

WĘŻYK Stanisław
Chów gęsi. W: Chów drobiu., OWH Oficyna Wydawnicza "HOŻA", Warszawa, 132-164, 1999

WĘŻYK Stanisław
Chów indyków. W: Chów drobiu. OWH Oficyna Wydawnicza "HOŻA", Warszawa, 64-87, 1999

MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon
Chów kaczek. Mat. szkol., WODR Minikowo, 1: 3-30, 1999

WĘŻYK Stanisław
Chów kaczek. W: Chów drobiu. OWH Oficyna Wydawnicza "HOŻA", Warszawa, 104-131, 1999

WAWRZYŃCZAK Stefan
Chów młodego bydła. W: Nowoczesny chów bydła. Oprac. zbior. Wyd. MAGROL, Sp. z o.o., Aleksandrowo 19, Borówno k. Bydgoszczy, 43-60, 1999

WĘŻYK Stanisław
Chów perlic. W: Chów drobiu. OWH Oficyna Wydawnicza "HOŻA", Warszawa, 88-104, 1999

WĘŻYK Stanisław
Co przeczytać?! Pol. Drob., 5: 31, 1999

WĘŻYK Stanisław
Co w zamian za szlaban na antybiotyki? Hod. Drobiu, 8: 16-18, 1999

ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł
Comparison of different behavioural tests in blue foxes as a selection indicator for trustful foxes. 11th Symposium on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals, Celle (Niemcy), 19-20,05.1999, 225-230, 1999

UDAŁA Jan, CZARNECKI Roman, KAWĘCKA Maria, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian
Comparison of the semen quality in pure and hybrid boars based on ORT test. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999. Book of Abstracts, 5: s. 300, 1999

TIXIER-BOICHARD Michele, WEIGEND Stefan, CYWA-BENKO Katarzyna
Contribution of data history, management and phenotype to the description of the diversity between chicken population sampled within the AVIADIV project. Proc. of the Poultry Genetics Symposium, Mariensee (Niemcy), 6-8.10.1999, 15-22, 1999

MROCZKOWSKI Sławomir, BORYS Bronisław, PIWCZYŃSKI Dariusz
Correlation between results of lambs weaning and milk productivity in the hybrid ewes F1 East Friesian and Polish Merino. Proc. Int. Semin. FAO-CIHEAM: Production systems and product quality. Molina de Segura, Murcia (Hiszpania), 23-25.09.1999, s. 2, 1999

MROCZKOWSKI Sławomir, BORYS Bronisław, PIWCZYŃSKI Dariusz
Correlation between the udder health state, its dimensions and milk productivity in the milking hybrid ewes F1 East Friesian x Polish Merino. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999. Book of Abstracts,, 5: s. 236, 1999

SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan
Crossing-over genów łańcuchów ciężkich immunoglobulin klasy IgG i IgA u świń. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 40: 176-177, 1999

GOGOL Piotr
Cryopreservation of plasma-deprived rabbit semen. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 85-92, 1999

ŁYSAK Andrzej
Curious regularity in carp (Cyprinus carpio, L) of intramuscular bones structure and deposition. XXIX Annual Meeting ESNA, Wye (Wielka Brytania), 7-12 September 1999, s. 34, 1999

WĘŻYK Stanisław
Current problems of waterfowl genetics and breeding. Proc. of the 1st World Waterfowl Conference, Tajwan, R.O.C., 50-62, 1999

GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał
Cytometryczna ocena chromatyny plemników transgenicznych królików. Mat. I Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu. Mierki k. Olsztyna, 4-5.06.1999, 77-78, 1999

KORELESKI Jerzy
Czy w pierwszym dniu życia piskląta brojlerowe należy przegłodzić czy zadać im paszę. Hod. Drobiu, 2: 16-18, 1999

KAMYCZEK Marian
Czynniki wpływające na efektywność produkcji świń, zwiększenie produkcyjności świń oraz poprawę jakości żywca wieprzowego. Mat. konf.: Uwarunkowania wpływające na efektywność produkcji trzody chlewnej. Leszno, 25-26.03.1999, 2-7, 1999

GAWĘCKA Krystyna
Czynniki wpływające na jakość skorup jajowych Pol. Drob., 10: 4-5, 1999

RACHWAŁ Alina
Czynniki wpływające na jakość treści jaj. Pol. Drob., 7: 11-12, 1999

RACHWAŁ Alina
Dążymy do uzyskania większej masy jaja już od początku nieśności kur. Pol. Drob., 8: 9-10, 1999

KĄTSKA Lucyna, KANIA Gabriela, SMORĄG Zdzisław, WAYDA Elżbieta, PŁUCIENNICZAK Grażyna
Developmental capacity of bovine IVM/IVF oocytes with experimentally induced hardening of the zona pellucida. Proc. 32nd Conf. Pysiol. Path. Reprod., Hannower (Niemcy). Reprod. Dom. Anim., 34(1), 255-259, 1999

SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, SŁOTA Ewa, RYŃSKA Bożenna
Developmental potential and karyotypic characterization of bovine embryos derived from IVM oocytes fertilized with Hoechst standard spermatozoa. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 67-72, 1999

JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, SKRZYSZOWSKA Maria, KĄTSKA Lucyna, GAJDA Barbara, KELDER Bruce, KOPCHICK John J., PRIETO Pedro, KIRCHNER Steve
Developmental rate of rabbit, porcine, goat and bovine zygotes after microinjection of different DNA concentrations. Proc. 32nd Conf. Pysiol. Path. Reprod., Hannower (Niemcy). Reprod. Dom. Anim., 34(1), s. 34, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Dietetyczna wieprzowina - bez tłuszczu i cholesterolu? Prz. Hod., 67(4): 17-19, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Dietetyczna wieprzowina. Trzoda Chl., 37(3): 34-37, 1999

KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, STĘPIŃSKA Małgorzata, NIEMIEC Jan
Differences in the morphological traits and yolk lipids composition of eggs from selected conservative groups of duck. Proc. 8th Europ. Symp. on the Quality of Eggs and Egg Products. Bologna, 19-23.09.1999, 71-75, 1999

BRZÓSKA Franciszek
Dioksyny wciąż straszą. Farmer, 18: s. 37, 1999

SZWACZKOWSKI Tomasz, BEDNARCZYK Marek, KIEŁCZEWSKI Krzysztof
Direct, material and cytoplasmic variance estimates of egg production traits in laying hens. J. Anim. Feed Sci., 8: 591-600, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Dlaczego selen? Dz. Polski, 55(253): 23, 1999

ZARUDZKI Ryszard, TRACZYKOWSKI Adam, MROCZKO Leszek
DLG - Tabele wartości pokarmowej pasz i norm żywienia przeżuwaczy. Wyd. PPH VIT-TRA, Kusowo, ss. 241, 1999

BARABASZ Bogusław, GACEK Leszek
Dobrostan lisów niebieskich w pracach fińskich naukowców. Biul. Inf. IZ, 37, 1: 57-63, 1999

BIELAŃSKI Paweł
Dobrostan w świetle badań naukowych wg opracowań E.F.B.A. i Rekomendacja Rady Europy dotycząca Hodowli Zwierząt Futerkowych. Mat. konf. nauk.: Wymagania Unii Europejskiej w zakresie hodowli zwierząt futerkowych. Konstancin-Jeziorna, 21-22.10.1999. Wyd. IZ Kraków, ss. 7, 1999

ZAJĄC Jan
Domowa apteka. Farmer, 15: 8, 1999

TRELA Jan, KASIŃSKA Krystyna, RYGAŁŁO Katarzyna, SAUKOP Tomasz, GRZEGORZEWSKI Stanisław
Doskonalenie bydła czarno-białągo w rejonie żuławskim przy użyciu buhajów odmiany niemieckiej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 47: 215-224, 1999

WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, KOWOL Piotr
Doskonalenie bydła rasy polskiej czerwonej na podstawie oceny typu i budowy. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 44: 257-265, 1999

ORZECHOWSKA Barbara
Doskonalenie cech użytkowości rozpłodowej loch. Trzoda Chl., 1: 26-28, 1999

RÓŻYCKI Marian
Doskonalenie mięsności ras świń hodowanych w Polsce. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 3: 55-65, 1999

WĘŻYK Stanisław
Dziś i jutro polskiego i środkowoeuropejskiego rynku drobiarskiego. Mat. konf. nauk.-techn.: Problematyka przetwórstwa i strategia rynku żywnościowego w procesie transformacji do Unii Europejskiej. Wrocław, 4-5.11.1999, 1-7, 1999

KAMIŃSKA Barbara Z., KORELESKI Jerzy, SKRABA Bogumiła
Efekt obłuszczenia ziarna owsa oraz uzupełnienia paszy preparatem enzymatycznym na wyniki odchowu brojlerów. Żywność, Technologia, Jakość, Supl., 1(18): 231-239, 1999

LASZCZKA Andrzej, BOCHENEK Michał, GODLEWSKI Marek, GUMIŃSKA Maria, KĘDRYNA Teresa, KWIECIŃSKA Teresa, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota
Efekt oddziaływania czynników środowiskowych i technologicznych na status energetyczno-funkcjonalny plemników zwierząt użytkowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 45, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Efektywna produkcja mleka i trzody w oparciu o pasze własne. Mat. konf., Piotrowice, 7.03.1999, ss. 4, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Efektywna produkcja zwierzęca w oparciu o pasze produkowane w gospodarstwie. Mat. konf., Piotrowice, 6.03.1999, ss. 2, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Efektywność ekonomiczna żywienia zwierząt gospodarskich paszami z użytków zielonych. Mat. konf. nauk., IMUZ, Falenty. 13-14.12.1999, ss. 7, 1999

KORNIEWICZ Adolf, ZIÓŁKOWSKI Tadeusz, KORNIEWICZ Daniel, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, PALECZEK Barbara
Efektywność preparatu Energex w mieszankach dla tuczników z udziałem śruty rzepakowej lub makuchu rzepakowego. Biul. Nauk. Przem. Pasz., 38, 1/4: 23-36, 1999

KLĘCZEK Czesława, MICHNA Gustaw, WAWRZYŃCZAK Stefan, WĘGLARZY Karol
Efektywność produkcji i ocena jakości oraz wpływ skarmiania kiszonek z całych roślin zbożowych na wydajność i jakość mleka krów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 57, 1999

KLĘCZEK Czesława, WAWRZYŃCZAK Stefan, WĘGLARZY Karol, KRASZEWSKI Juliusz
Efektywność produkcji kiszonek z całych roślin zbożowych i ocena jakości oraz wpływ skarmiania na wydajność i jakość mleka krów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 422-423, 1999

KRASZEWSKI Juliusz, SZYNDLER Jerzy, KOZŁOWSKI Jacek
Efektywność samospławialnego ściołowo-obornikowego systemu utrzymania jałowic. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 68, 1999

KORNIEWICZ Daniel, KORNIEWICZ Adolf
Efektywność suszonej plazmy krwi w mieszankach dla wcześnie odsadzonych prosiąt. Trzoda Chl., 6: 31-37, 1999

KRASZEWSKI Juliusz, STRZETELSKI Juliusz, MIEJSKA Magdalena
Efektywność systemu INRA w żywieniu krów rasy Simental. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 31, 1999

KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan
Efektywność wykorzystania kiszonki z liści buraczanych w opasaniu młodego bydła. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 47, 1999

GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek
Efektywność żywieniowa kiszonek z traw z sorbentem soków z dodatkiem preparatów mikrobiologicznych i mikrobiologiczno-enzymatycznych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 28, 1999

BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, SALA Krystyna, WIEWIÓRA Witold
Effect of calcium salts of fatty acids from animal fat, rape oil, linseed oil and fish oil on the yield and composition of cows' milk. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 105-117, 1999

SOKOŁOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz
Effect of chronic high temperature stress on thyroid activity and metabolic rate of broiler pullets and cockerels. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 377-383, 1999

SZWACZKOWSKI Tomasz, WĘŻYK Stanisław, PIOTROWSKI Przemysław, CYWA-BENKO Katarzyna
Effect of data transformation on the genetic and environmental trend evaluations for reproductive traits in laying hens. Proc. of the Poultry Genetics Symposium, Mariensee (Niemcy), 6-8.10.1999, s. 147, 1999

HANCZAKOWSKI Piotr
Effect of dietary carbohydrates on cholesterol level in blood. Post. Nauk Rol., 6: 17-26, 1999

SKRABKA-BŁOTNICKA Teresa, ROSIŃSKI Andrzej, PRZYSIĘŻNA Ewa, WOŁOSZYN Janina, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela
Effect of dietary formulation supplemented with herbal mixture on goose abdominal fat quality. Archiv für Geflügelkunde, 63(3): 122-128, 1999

STRZETELSKI Juliusz, KOWALCZYK Jan, KRAWCZYK Katarzyna, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, STASINIEWICZ Teofila, LIPIARSKA Elżbieta
Effect of diets with hydrolysed feather keratin meal on milk yield and composition in dairy cow and calf performance. J. Anim. Feed Sci., 9: 497-512, 1999

KUCHTA Maria, KORELESKI Jerzy, MŁODKOWSKI Maciej
Effect of exogenic enzyme supplementation in diet for hens on xantophyll deposition in egg yolk. Proc. 12th Europ. Symp. Poult. Nutr. WPSA. Veldhoven (Holandia), 365-365, 1999

KOWALSKA Dorota, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, BIENIEK Józef
Effect of feeding on the milk production of female rabbits. 11th Symposium on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals, Celle (Niemcy), 19-20,05.1999, 182-190, 1999

ROSIŃSKI Andrzej, BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub, MIĄSKOWSKA Katarzyna
Effect of feeding system on body weight and carcass composition in the White Kołuda geese. Proc. 1st World Waterfowl Conference, Tajwan, R.O.C. 1999, 519-523, 1999

BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, BREJTA Władysław
Effect of fermentation inhibitor, effluent absorbents or wilting the clover-grass mixture on bulls' fattening efficiency, carcass quality and meat composition. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 227-238, 1999

ROSIŃSKI Andrzej, TATSUMA K., KORMAN Kazimierz, KAWADA Taro
Effect of genotype and sex on the amount of feather and down in the goose. Proc. 12th European Symposium on Waterfowl, Turcja, 18-20.10.1999, s. 22, 1999

BRZÓSKA Franciszek, PYSKA Helena, PIETRAS Mariusz, WIEWIÓRA Witold
Effect of iodine source on iodine content in milk and iodine status of dairy cows. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 93-103, 1999

BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, SALA Krystyna, ZYZAK Wacław
Effect of linseed oil fatty acid calcium salts and vitamin E on milk yield and composition. J. Anim. Feed Sci., 8: 367-378, 1999

KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, HADULA Eugeniusz
Effect of NSP and starch content in barley on efficiency of ß-glucanase supplementation in broiler diet. Proc. 12th Europ. Symp. Poult. Nutr. WPSA. Veldhoven (Holandia), 255-255, 1999

SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy
Effect of overheated meat meal dietary level and supplementation of enzymes on broiler chicks performance. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 119-132, 1999

BRZÓSKA Franciszek, GRZYBOWSKI Roman, STECKA Krystyna, PIESZKA Marek
Effect of probiotic microorganisms vs. antibiotics on chicken broiler body weight, carcass yield and carcass quality. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 303-315, 1999

BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, KOWALSKA Dorota
Effect of rabbit genotype on meat quality. 11th Symposium on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals, Celle (Niemcy), 19-20,05.1999, 176-181, 1999

RAMISZ Alojzy, MAŁECKI Jan, BALICKA-RAMISZ Aleksandra, SUPERA Kazimierz
Effect of selenium supplementation in sheep consuming diets marginally deficient in selenium. Proc. X Int. Congr. Anim. Hygiene. Maastricht (Holandia), 2-6.07.1999, ss. 2, 1999

PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz
Effect of thyrotropin releasing hormone (TRH) administered early in the life of the sow on reproductive performance. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 70, 1999

KONTECKA Helena, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, NOGOWSKI Leszek
Effects of different stressors on laying rate and selected blood indices in reproductive duck. J. Anim. Feed Sci., 8: 63-72, 1999

PASCHMA Jolanta, GAJDA Barbara
Effects of supplemental vitamin A and ß-carotene on reproductive performance in sows. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 137-148, 1999

KORNIEWICZ Daniel, KORNIEWICZ Adolf, DOBRZAŃSKI Zbigniew, KOŁACZ Roman, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, PALECZEK Barbara
Efficiency of mineral-fat supplement Humobentofet in boar and gilt nutrition. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 275-289, 1999

CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, KNAPIK Jan, BIELIŃSKA Halina, ROSIŃSKI Andrzej
Efficiency of various techniques for in vivo estimation of meatiness in geese. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 143-152, 1999

KLĘCZEK Czesława, WAWRZYŃCZAK Stefan, WĘGLARZY Karol, KRASZEWSKI Juliusz
Efficiency of whole crop silage production and evaluation of their quality and feeding effect on cows' milk yields and milk quality. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 239-248, 1999

ROSIŃSKI Andrzej, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, CYWA-BENKO Katarzyna, KŁOSOWSKA Danuta
Eggshell ultrastructure and its relation to hatchability in the goose. Proc. of the 1st World Waterfowl Conference, Tajwan, R.O.C., 476-482, 1999

RACHWAŁ Alina
Ekologiczne produkty drobiarskie a rentowność produkcji. Hod. Drobiu, 12: 25-27, 1999

HERBUT Eugeniusz
Ekologiczne spojrzenie na nowe technologie utrzymania zwierząt. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 163-171, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Ekonomiczna wartość postępu hodowlanego w produkcji wieprzowiny. Mat. konf. nauk.: Nowoczesne metody hodowli i produkcji świń. Balice, 26-27.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 83-87, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Ekonomiczne podstawy organizacji gospodarstw produkujących mleko. Mat. konf., Przysiek, 23.10.1999, ss. 2, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Ekonomiczne uwarunkowania procesu specjalizacji produkcji trzody chlewnej w Polsce. Trzoda Chl., 1: s. 5, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Ekonomiczne warunki rozwoju technologicznego gospodarstw produkujących trzodę chlewną w Polsce. Trzoda Chl., 3: s. 6, 1999

BIELAŃSKI Paweł
Ekonomika produkcji królików rzeźnych. Mat. szkol. Wyd. ODR Minikowo, ss, 9, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Ekonomika produkcyjności loch. Trzoda Chl., 8-9: s. 13, 1999

WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej
Ekrany termiczne dla trzody chlewnej. Mat. szkol. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 1-15, 1999

ZYZAK Wacław, ŻYWCZOK Henryk, MICHALEC-DOBIJA Jolanta, BARTECZKO-MIDOR Bogusława
Energochłonność różnych technologii zakiszania mieszanki koniczyny czerwonej z tymotką łąkową oraz wartość pokarmowa tych kiszonek. Prace Komisji Nauk. PAN, Oddz. Katowice, 23: 61-63, 1999

ŻYŁA Krzysztof, KORELESKI Jerzy, LEDOUX D.R.
Enzymes as a phosphorus management tool in poultry nutrition. Proc. Int. Symp. on Food Biotechnology, Elsevier Sci. B.V. Zakopane, 9-12.05.1999, 317-322, 1999

ORZECHOWSKA Barbara, RÓŻYCKI Marian
Estimating carcass meatiness from meat of different carcass cuts. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 59-66, 1999

BEDNARCZYK Marek, SIWEK Maria
Estimation of genetic relatedness among parental flocks of meat-type hens from the same breeding group. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 93-104, 1999

KARETA Wiesław, SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, JURA Jacek, CEGŁA Mirosław
Estrus synchronization and superovulation in goats. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 163-171, 1999

ANDERS Elżbieta
Europejskie metody oceny jakości handlowej pierza i puchu jako materiału wypełniającego. Pol. Drob., 12: 11-13, 1999

FILISTOWICZ A., ŻUK B., SŁAWOŃ Jerzy
Evaluation of factors determining prices of Polish arctic fox skins at the Helsinki International Auction. Anim. Sci. Papers Reports, 17, 4: 209-219, 1999

REJDUCH Barbara, JAŻDŻEWSKI Józef, SŁOTA Ewa, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara
Evaluation of reproductive performance on the basis of semen analysis in the bulls carrying 6o,XX/60,XY chimerism. Hun. J. Anim. Prod., 48(1): 110-111, 1999

WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta, DANIELAK-CZECH Barbara
Expression and crossing over of genes of immunoglobulin heavy chains in pigs with translocation rcp (7:13)(q13:q46). Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 23-32, 1999

SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, JURA Jacek, SKRZYSZOWSKA Maria, PASIEKA Jarosław
Factors affecting the production of zygotes in superovulated pigs: a seven-year retrospective study. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 155-161, 1999

BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz
Fattening performance and meat value of pigs fed calcium salts of linseed oil fatty acids in their diets. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 249-261, 1999

KAMIŃSKA Barbara Z.
Fatty acid profiles of egg yolks as influenced by diets containing high levels of maize, dehulled oat or barley and fish meal supplement. Mat. VIII Europ. Symp. WPSA, Bolonia (Włochy), 19-23.09.1999, 119-123, 1999

ZAJĄC Jan
Ferma na medal. 5-lecie fermy króliczej w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Balicach. Biul. Inf. IZ, 37, 1: 65-72, 1999

BIELAŃSKI Paweł
Formy produkcji żywca króliczego na świecie. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ, Balice, 12-14, 1999

URBAŃCZYK Jerzy
Gdy nie zdołano sprzedać ziemniaków - na paszę dla tuczników. Agrochemia, 2: 31-32, 1999

KACZOR Urszula, RYCHLIK Tadeusz, ORMIAN Marian, MURAWSKI Maciej
Genetic characteristic of two goat populations kept in Poland with regard to blood groups and protein polymorphism. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 83-91, 1999

RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Maria Jolanta
Genetic characteristics of Mouton Charollais sheep bred in Poland and their crossbreds with Polish Merino. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 49-59, 1999

ORZECHOWSKA Barbara, RÓŻYCKI Marian
Genetic correlations between weight of tissues from different carcass cuts of pigs. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999. Book of Abstracts, 5: s. 284, 1999

CZARNECKI Roman, OWSIANNY Jacek, RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara
Genetic evaluation of size of testes in boars. Pig News and Information, 20, 1: 33-36, 1999

RAPACZ Jan, JANIK Andrzej, SZAREK Jan
Genetic polymorphism of lipoproteins is associated with variations in fatty acids in hen egg yolks. Proc. Int. Conf.: From Jay Lush to genomics: Visions for animal breeding and genetics. Iowa State University. Department of Animal Science, Iowa (USA), 16-18.05.1999, s. 150, 1999

ECKERT Robert
Genetyczne doskonalenie populacji świń. Mat. konf.: Uwarunkowania wpływające na efektywność produkcji trzody chlewnej. Leszno, 25-26.03.1999, s. 3, 1999

MUCHA Aurelia, ŻAK Grzegorz
Genetyczne i środowiskowe aspekty intensyfikacji produkcji trzody chlewnej. Trzoda Chl., 1: 62-65, 1999

SZWACZKOWSKI Tomasz, WĘŻYK Stanisław, PIOTROWSKI Przemysław, CYWA-BENKO Katarzyna
Genetyczne i środowiskowe trendy kształtujące poziom zapłodnienia i wylęgowości kur nieśnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 16, 1999

CZARNECKI Roman, OWSIANNY Jacek, RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara
Genetyczne uwarunkowania wielkości jąder u młodych knurów. Zesz. Nauk. AR Kraków, 352: 41-46, 1999

WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna
Genetyka i biotechnologia drobiu na przełomie wieków. Prz. Hod., 3: 26-29, 1999

SZWACZKOWSKI Tomasz, WĘŻYK Stanisław
Globalizacja programów hodowlanych kur nieśnych. Prz. Hod., 4: 24-26, 1999

WALCZAK Jacek
Głęboka ściółka - skorzystać z 10 lat doświadczeń. Top Agrar, 7-8: 22-27, 1999

KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy
Głęboka ściółka trocinowa w utrzymaniu tuczników. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 71, 1999

RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Maria Jolanta
Grupy krwi oraz polimorficzne warianty transferyny i hemoglobiny u owiec rasy Mouton Charollais w Polsce. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 405-406, 1999

KNAPIK Jan
Grupy producentów jaj lub żywca drobiowego w procesie umacniania swojej pozycji na rynku. Mat. Walnego Zgrom. Izby Prod. Drobiu i Pasz. Dymaczewo Nowe, 9-10.04.1999, s. 15, 1999

KNAPIK Jan
Grupy producentów w produkcji drobiu, trzody chlewnej i bydła na przykładzie Niemiec i Austrii. Mat. Waln. Zgrom. Polsk. Zw. Prod. Pasz, Warszawa, 26.05.1999, s. 19, 1999

CZAJA Hanna, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan
Hamulce pracy hodowlanej. Now. Rol. 1999, 1, 14-15, 1999

ŁYSAK Andrzej
Helikultura - ślimak w wychowie fermowym. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 7-11, 1999

LIGASZEWSKI Maciej
Helix aspersa maxima in culture conditions - growth and some shell characters. Folia Malakologica, 7(4): s. 266, 1999

CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, UDAŁA Jan, KAWĘCKA Maria, KAMYCZEK Marian, PIETRUSZKA Arkadiusz, DELIKATOR Barbara
Heterosis effect demonstrated as an increase of the testes size and an improvement of the semen traits of cross-breed boars between Duroc and Pietrain breeds. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999., Book of Abstracts, 5: s. 279, 1999

TOMCZYK-WRONA Iwona, GORAUS Andrzej
Historia powstania Związku Hodowców Koni Huculskich. Mat. konf.: Przyszłość hodowli konia huculskiego. Tarnów, 12.04.1999, ss. 7, 1999

ZAJĄC Małgorzata
Hodowla dżdżownic a ochrona środowiska naturalnego. Biul. Inf. IZ, 37, 1: 5-9, 1999

BARABASZ Bogusław, GACEK Leszek
Hodowla zwierząt futerkowych i produkcja skór w Rosji. Hod. Zwierz. Futer., 3(2): 38-40, 1999

KANIA Gabriela, KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, WAYDA Elżbieta
How do the hardening of the bovine zona pellucida and the kind of sperm cells influence on the developmental capacity and sex of embryos. Proc. 15th Sci. Meeting of European Embryo Transfer Association (AETE), Lyon (Francja), p. 172, 1999

WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta
Identyfikacja i mapowanie genów łańcuchów ciężkich (IGHG) immunoglobulin świń oraz klasyfikacja IgG. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 19, 1999

BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria
Identyfikacja i wykorzystanie komórek blastodermalnych w doskonaleniu różnych gatunków drobiu. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 42, 1999

KAMYCZEK Marian
Ile śruty rzepakowej. Top Agrar, 10: 30-31, 1999

BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria
Improvement of hatchability of chicken chimeras. Int. Conf. of Bird Reprod. Tours (Francja), 22-24.09.1999, 22-24, 1999

SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław
In vitro development of nuclear transplant rabbit embryos, effect of embryo-donor nuclei and recipient-oocytes activation. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 181-189, 1999

SZELESZCZUK Olga, NIEDBAŁA Piotr, ZOŃ Andrzej
Influence of a number of active mammary glands in female fitches on growth of their kits and litter size at wełnąng. Scientifur, 23(1): 81-82, 1999

BORYS Bronisław, JANICKI Bogdan
Influence of lamb fattening method and weight standard on the carcass and meat quality. Mat. międz. semin. FAO-CIHEAM: Production systems and product quality. Molina de Segura, Murcia (Hiszpania), 23-25.09.1999, s. 3, 1999

HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata
Influence of various dietary proteins in low-fat diets on plasma cholesterol level in rats. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 317-328, 1999

ANDERS Elżbieta
Informacja normalizacyjna i technologiczna. Biul. Kraj. Rady Drob., IG, 3: 11-15, 1999

ANDERS Elżbieta
Informacja normalizacyjna i technologiczna. Biul. Kraj. Rady Drob., IG, 7: 2-6, 1999

OSIKOWSKI Maciej, KORMAN Kazimierz, BORYS Bronisław
Inne niż prof. Drożdża spojrzenie na problemy owczarstwa w Polsce. Prz. Hod., 9: 31-32, 1999

WĘŻYK Stanisław
Integracja sposobem zrównoważenia produkcji jaj. Ogólnopol. Inf. Drob., 9(45): 19-23, 1999

BOCHENEK Michał, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, SKRZYSZOWSKA Maria, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara
Integrity of bull sperm membranes double-stained with SYBR-14 and PI assessed by fluorescent microscopy and flow cytometry. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 115-125, 1999

WĘŻYK Stanisław
ISO 9001 + ISO 9002 = Dobropasz. Pol. Drob., 7: 46-47, 1999

ANDERS Elżbieta
Istotne ustalenia nowej dyrektywy europejskiej o ochronie kur nieśnych. Pol. Drob., 11: 22-23, 1999

KAMYCZEK Marian
Jak kontrolować koszty produkcji trzody chlewnej. Mat. szkol., ODR Leszno, ss. 20, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Jaki chleb? Dz. Polski, 55(22): s. 21, 1999

CHOŁOCIŃSKA Anna
Jakość higieniczna ściółki a systemy pojenia kurcząt brojlerów. Por. Hod. Drobiu, 7: 19-22, 1999

CALIK Jolanta, CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa
Jakość jaj i skorupy krajowych zestawów kur nieśnych. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: s. 226, 1999

CALIK Jolanta, CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa
Jakość jaj i skorupy krajowych zestawów kur nieśnych. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: s. 226, 1999

BIELAŃSKI Paweł
Jakość mięsa i opłacalność produkcji królików rzeźnych. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ, Balice, 73-80, 1999

ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław
Jakość mięsa świń różnych ras. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 3: 221-223, 1999

ORZECHOWSKA Barbara
Jakość mięsa tuczników ocenianych w SKURTCh. Mat. międz. konf. nauk.: Rola klasyfikacji Europ jako czynnika poprawy jakości surowca wieprzowego. Poznań, 7-8.12.1999, ss. 7, 1999

RACHWAŁ Alina
Jakość ściółki a zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach dla drobiu. Pol. Drob., 12: 5-6, 1999

BORYS Bronisław, JANICKI Bogdan
Jakość tusz i mięsa jagniąt sklasyfikowanych według standardów EUROP. Mat. konf. nauk.-techn: Lepsza żywność. Targi Żywienia WAMA AGRO FOOD'99, Olsztyn-Kortowo, 25-27.06.1999, ss. 4, 1999

ZAJĄC Jan
Jesienne dolegliwośi królików. Agrochemia, 11: 24-25, 1999

ZAJĄC Jan
Jesienno-zimowe niedomagania królików. Podkarpacki Mag. Rol., ODR Iwonicz. 1999, 12: 6-7, 1999

OSTROWSKI Romuald
Kiszenie zielonek z dodatkiem kwasu mlekowego. Por. Gosp., 5: s. 38, 1999

WAWRZYŃCZAK Stefan, KLĘCZEK Czesława, WĘGLARZY Karol, KRASZEWSKI Juliusz
Kiszonki z całych roślin zbożowych alternatywną paszą do kukurydzy w żywieniu krów mlecznych w warunkach zawodnego jej plonowania. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 47: 241-248, 1999

WĘŻYK Stanisław
Klikowa'99. Polskie Drob., 10: 47-48, 1999

SKRZYSZOWSKA Maria
Klonowanie zarodków przy wykorzystaniu jąder komórkowych morul króliczych. Mat. I Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu. Mierki k. Olsztyna, 4-5.06.1999, 21-22, 1999

MROCZKO Leszek, SOBEK Zdzisław
Komputerowy system obsługi fermy trzody chlewnej System Trzoda. Skrypt dla stud. Wydz. Hod. i Biol. Zwierz. AR Poznań. Wyd. AR Poznań, ss. 243, 1999

BIEDA Wacław, HERBUT Eugeniusz
Koncepcja rurowego gruntowo-powietrznego wymiennika ciepła działającego w systemie wentylacyjnym brojlerni. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 355: 153-163, 1999

ECKERT Robert
Konieczność poprawy plemności loch. Trzoda Chl., 3: 14-16, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Koniunktura i opłacalność produkcji wieprzowiny. Mat. konf., Szamotuły, 17.02.1999, ss. 3, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Koniunktura i rynek oraz rentowność tuczu trzody. Mat. konf., Września, 21.05.1999, ss. 2, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Koniunktura na rynku wieprzowiny oraz opłacalność chowu świń jako czynniki kształtujące rozwój specjalizacji produkcji. Mat. konf., Nowotomyśl, 18.02.1999, ss. 2, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Koniunktura na rynku wieprzowiny oraz opłacalność chowu świń. Mat. konf., Kłeck, 16.02.1999, ss. 2, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Konkurencyjność polskiej produkcji zwierzęcej w przeddzień wejścia do UE. Mat. konf., Przysiek, 22.10.1999, ss. 4, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Kontrola kosztów produkcji - możliwości i sposoby. Trzoda Chl., 12: s. 5, 1999

CZAJA Hanna
Krowie pogaduszki. O zimie, Wigilii i Sylwestrze. Chów Bydła, 1: 12-13, 1999

ANDERS Elżbieta
Kryteria europejskie do oceny cech użytkowych pierza i puchu związanych z jakością zdrowotną. Pol. Drob., 10: 6-7, 1999

ANDERS Elżbieta
Kryteria oceny jakości tuszek drobiowych w nowej polskiej normie. Gosp. Mięsna, 4: 52-54, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Kryteria optymalnego rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce z uwzględnieniem nowych technologii. Mat. międz. konf. nauk., IBMER, Warszawa - Oddz. Kielce, 10-11.03.1999, ss. 7, 1999

CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła, BREJTA Władysław:
Kształtowanie się cech jakościowych tuszy i mięsa w zależności od uzyskanych standardów wagowych u bydła rasy simentalskiej i mieszańców mięsnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 44: 293-300, 1999

SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, POŁTOWICZ Katarzyna, CZAJKA Dariusz
Kształtowanie się efektywności odchowu kurcząt brojlerów w zależności od źródła nabycia paszy. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 243-244, 1999

JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian
Kształtowanie się wybranych cech jakości mięsa u świń w zależności od genotypu RYR1 (HAL). Mat. międz. konf. nauk.: Rola klasyfikacji Europ jako czynnika poprawy jakości surowca wieprzowego. Poznań, 7-8.12.1999, 2-3, 1999

CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław
Kształtowanie się wyników produkcyjnych w zachowawczych rodach kur nieśnych w latach 1997-1999. Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. wasne IZ, Kraków,, 28: 203-210, 1999

WĘŻYK Stanisław
List do Redakcji. Prz. Hod., 9: s. 18., 1999

KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy
Living conditions and body weight gains of fattening pigs kept on different litters. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 365-376, 1999

OSTROWSKI Romuald
Łąka trwała, odnawiana czy przemienna? Por. Gosp., 7/8: s. 30, 1999

KINAL Stefania, KORNIEWICZ Adolf, PREŚ Jerzy, PALECZEK Barbara
Magnez w dawkach dla krów mlecznych. Mat. VII Międz. Symp. Pol. Tow. Magnezologicznego, Olsztyn, 21-23.06.1999 Biul. Magnezol., 4, 1: 84-88, 1999

RACHWAŁ Alina
Makro- i mikroelementy w żywieniu drobiu. Hod. Drobiu, 6-7: 32-35, 1999

JÓŹWIAK Wojciech, KUŚ Jan, PAWLAK Jan, ŚWIETLIK Jan, BIELAŃSKI Paweł, WALCZAK Jacek, CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła, GRABI?SKI Jerzy, KSIĘŻAK Jerzy, DWORNIKIEWICZ Jerzy, NIEWĘGŁOWSKA Grażyna, ŻURAWSKI Tadeusz, SZYMCZYK Ryszard
Mały Poradnik Zarządzania Gospodarstwem Rolniczym. Mat. szkol. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, listopad 1999, ss. 188, 1999

JANIK Andrzej
Markery genetyczne i wybrane wskaźniki biochemiczne u świń linii 990. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 53-68, 1999

CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa, ROSIŃSKI Andrzej, BIELIŃSKA Halina
Measuring meat and fat in live geese with use of ultrasonography. Proc. of the 1st World Waterfowl Conference, Tajwan, R.O.C., 590-596, 1999

CYWA-BENKO Katarzyna
Metody oceny jakości jaj i skorupy. Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 3-23, 1999

WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa
Metody poprawy opłacalności produkcji jaj. Pol. Drob., 6: 9-11, 1999

GRABOWSKA Mariola, LASZCZKA Andrzej, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara
Microelement content and ATPase activity in the semen of three species of farm animals. "Mengen- und Spurenelemente" Herausgeber Manfred Anke. Friedrich- Schiller-Universitet Jena, Harold Schubert Verlag, Leipzig (Niemcy), 673-679, 1999

ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł
Mieszanki mineralno-witaminowe dla królików. Wieś i Doradztwo, 1: 38-39, 1999

URBAŃCZYK Jerzy
Mieszanki pełnoporcjowe dla tuczników. Agrochemia, 2: 27-28, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Milk production costs on selected family farms. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 385-396, 1999

STRZETELSKI Juliusz, KOWALCZYK Jan, STASINIEWICZ Teofila, LIPIARSKA Elżbieta, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, BILIK Krzysztof
Milk yield and composition in dairy cows fed a diet with evening primrose (Oenothera paradoxa) full fat seeds or oil cake. J. Anim. Feed Sci., 8: 89-94, 1999

BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, GĄSIOR Robert
Modyfikowanie cech dietetycznych mięsa wieprzowego solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego. Rośliny Oleiste, 20(1) 201-206, 1999

BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, GĄSIOR Robert
Modyfikowanie cech dietetycznych mięsa wieprzowego solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego. Mat. XXI konf. nauk.: Rośliny oleiste, IHAR, Poznań, 20-21.04.1999, s. 56, 1999

MICHALEC-DOBIJA Jolanta, PIETRAS Mariusz
Modyfikowanie składu kwasów tłuszczowych mięsa jagnięcego na drodze pokarmowej. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 61, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Możliwości i sposoby poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej. Cz. II. Trzoda Chl., 5: s. 10, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Możliwości i sposoby poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej. Cz. III. Trzoda Chl., 6: s. 9, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Możliwości i sposoby poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej.Cz. I. Trzoda Chl., 4: s. 8, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Możliwości obniżania kosztów produkcji mleka, żywca wołowego i wieprzowego w Polsce. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 67, 1999

ECKERT Robert
Możliwości poprawy efektywności produkcji żywca wieprzowego. Mat. szkol., ODR Brzesko, 17.03.1999, ss. 14, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Możliwości poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej w obecnych warunkach rynkowych i ekonomicznych Polski. Mat. konf. nauk.-techn.: Krajowe Forum Trzodowe. Poznań, 7-8.05.1999, s. 9, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Możliwości poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej w obecnych warunkach rynkowych. Mat. konf.: Ferma świń. Poznań, 6.05.1999, s. 22, 1999

ECKERT Robert
Możliwości produkcji żywca wieprzowego w oparciu o krajowy materiał hodowlany. Trzoda Chl., 12: s. 44, 1999

WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna
Możliwości wykorzystania metod molekularnej genetyki w hodowli drobiu. Biul. Inf. IZ, 37, 4: 5-14, 1999

GOGOL Piotr
Możliwości zastosowania nasienia mrożonego w inseminacji królików. Prze. Hod., 10: 25-26, 1999

KAMIŃSKA Barbara Z.
Możliwość wykorzystania owsa w żywieniu brojlerów przy zastosowaniu preparatów multi-enzymatycznych. Biul. Inf. IZ, 37, 4: 51-61, 1999

KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław
Mrożenie nasienia kozłów. Mat. instr., Wyd. własne IZ, ss. 24, 1999

GÓRA-DROŻDŻ Ewa, DROŻDŻ Andrzej
Naturalny recykling w przyrodzie. Ekoinżynieria, 2(38): 33-37, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Nauka i praktyka. Trzoda Chl., 7: s. 7, 1999

CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk
Near infrared reflectance spectroscopy determination of the basic nutrient components in the rapeseed oil meal. Proc. 9th Int. Conf. on Near Infrared Spectroscopy ANIR-99, Verona (Włochy), 13-18.06.1999 Book of Abstr., 4: 44, 1999

ZAJĄC Jan
Niektóre dodatki paszowe dla królików. Biul. Inf. IZ, 37, 4: 63-70, 1999

PIECZONKA Władysław, ROBORZYŃSKI Maciej
Niektóre rynkowe uwarunkowania wzrostu produkcji mleka owczego w Polsce. Mat. III Wiosennej Szkoły Owcz.: Poziom mleczności krajowego pogłowia owiec w związku z doskonaleniem warunków odchowu jagniąt i produkcję mleka konsumpcyjnego. Krynica, 12-14.04.1999, 1-14, 1999

ECKERT Robert
Niektóre z zasad prawidłowego tuczu. Trzoda Chl., 2: 48-51, 1999

WĘŻYK Stanisław, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa
Niska cena + dobra jakość = optymalna pasza. Hod. Drobiu, 3: 37-39, 1999

WĘŻYK Stanisław, CALIK Jolanta
Normy w klatce. Pol. Drob., 2: 20-21, 1999

ANDERS Elżbieta
Nowa dyrektywa Unii Europejskiej o ochronie kur nieśnych w klatkach. Biul. Kraj. Rady Drob., IG, 12: 4-7, 1999

ZAJĄC Jan
Nowe pokolenie. Farmer, 24: 8, 1999

MATUSZEWSKA Ewa
Nowe proekologiczne technologie utrzymania loch z prosiętami. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 85-103, 1999

STRZETELSKI Juliusz, STASINIEWICZ Teofila
Nowe spojrzenie na wartość dietetyczną mleka i mięsa przeżuwaczy. Biul. Inf. IZ, 37, 3: 65-78, 1999

STRZETELSKI Juliusz, STASINIEWICZ Teofila
Nowe spojrzenie na wartość zdrowotną produktów zwierzęcych. Mat. VII Szkoły Zimowej: Użytkowanie bydła w zmieniających się warunkach produkcji. Zakopane, 21-28.03.1999, 201-203, 1999

CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, KNAPIK Jan, WĘŻYK Stanisław, ROSIŃSKI Andrzej, BIELIŃSKA Halina
Nowoczesne metody oceny otłuszczenia gęsi. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 18, 1999

WAWRZYŃCZAK Stefan, WAWRZYŃSKI Marek
Nowoczesne spojrzenie na żywienie krów mlecznych mieszankami pełnodawkowymi. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 3-9, 1999

KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, WAWRZYŃSKI Marek
Nowoczesne systemy utrzymania cieląt i jałowizny. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 44-54, 1999

KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy
Nowoczesne systemy utrzymania krów mlecznych. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 112-120, 1999

BIELAŃSKI Paweł
Nowoczesne zasady żywienia królików. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ Balice, 29-35, 1999

WAWRZYŃCZAK Stefan
Nowoczesne zasady żywienia krów mlecznych z uwzględnieniem automatyzacji systemów żywienia TMR i PMR (w okresie laktacji). Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 3-19, 1999

WAWRZYŃCZAK Stefan
Nowoczesne zasady żywienia krów zasuszonych z uwzględnieniem automatyzacji systemów żywienia TMR i PMR. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 20-30, 1999

KAMYCZEK Marian
Nowoczesne zasady żywienia świń mięsnych. Mat. konf.: Uwarunkowania wpływające na efektywność produkcji trzody chlewnej. Leszno, 25-26.03.1999, 8-17, 1999

BRZÓSKA Franciszek, GRZYBOWSKI Roman, STECKA Krystyna, PIESZKA Marek
Nutritive efficiency of selected probiotic microorganisms in chicken broilers. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 291-301, 1999

STRZETELSKI Juliusz, KOWALCZYK Jan, NIWIŃSKA Barbara, BILIK Krzysztof, MACIASZEK Katarzyna
Nutritive value of feather keratin meals for ruminants. J. Anim. Feed Sci., 8: 387-393, 1999

ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz
Obciążenie wadami PSE i DFD mięsa tuczników mieszańców z różnym udziałem rasy Pietrain. Trzoda Chl., 4: 18-20, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Obecne możliwości poprawy zyskowności produkcji trzody chlewnej. Mat. konf. Końskowola, 24.03.1999, ss. 2, 1999

PAKULSKI Tadeusz, BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej
Observations on the appearance of mastitis in milked Merino ewes and in their crossbreds with prolific breeds. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999. Book of Abstracts,, 5: s. 232, 1999

BORYS Bronisław, MROCZKOWSKI Sławomir, JARZYNOWSKA Anna, PIWCZYŃSKI Dariusz
Obserwacje użytkowości wełnąstej przy pierwszej strzyży tryczków z białą wełną mieszańców merynosa polskiego o różnym udziale rasy romanowskiej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 361-363, 1999

PIWCZYŃSKI Dariusz, BORYS Bronisław, MROCZKOWSKI Sławomir, MANDECKA Bożena
Obserwacje użytkowości wełnistej przy pierwszej strzyży tryczków mieszańców merynosa polskiego z dużym udziałem ras plennych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 402-404, 1999

WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, GAWĘCKI Witold
Ocena aktualnego stanu i perspektyw zarodowej hodowli kur nieśnych w Polsce. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 23, 1999

MAZANOWSKI Adam
Ocena cech mięsnych odchowywanych intensywnie mieszańców gęsi z rodów doświadczalnych w porównaniu z gęsią białą kołudzką. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 41-54, 1999

MAZANOWSKI Adam, SZUKALSKI Grzegorz
Ocena cech reprodukcyjnych gęsi ze stad rezerwowych i zachowawczych (1999 r.). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 73-84, 1999

MAZANOWSKI Adam, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz
Ocena cech reprodukcyjnych i mięsnych oraz parametrów genetycznych kaczek rodowych w pierwszym okresie nieśności (1999 r.). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 63-72, 1999

REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, DUNIEC Marian, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, KRASZEWSKA Danuta
Ocena częstości i efektów występowania chimeryzmu komórkowego we krwi bliźniąt różnopłciowych u bydła. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 21, 1999

GAWĘCKI Witold, GORNOWICZ Ewa
Ocena podstawowego składu chemicznego mięśni kurcząt brojlerów pochodzących z różnych hodowli zagranicznych Gosp. Mięsna, 5: 22-24, 1999

WÓJCIK Piotr
Ocena pokroju bydła mlecznego. Cz. III. Chów Bydła, 1: 12-13, 1999

ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz
Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 17: 53-66, 1999

ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz
Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 17: 36-52, 1999

ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz
Ocena przyżyciowa świń w Polsce. Trzoda Chl., 5: 45-48, 1999

ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia
Ocena toksyczności oczyszczonych ścieków organicznych zrzucanych do rzeki Płoni w latach 1991-1994. W: Ekologia rzeki Płoni ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ścieków z Zakładu Doświadczalnego IZ w Kołbaczu. Wyd. IZ, Kraków, IZ ZZD Kołbacz, 11-19, 1999

CHOŁOCIŃSKA Anna
Ocena trzech typów poideł w utrzymaniu kur nieśnych. Por. Hod. Drobiu, 9(45): 19-22, 1999

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 17: 16-35, 1999

JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej pod względem cech pokroju (październik 1998 - marzec 1999). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 36: 3-68, 1999

JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju (październik 1998 - marzec 1999). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 36: 77-84, 1999

JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju (październik 1998 - marzec 1999). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 36: 69-76, 1999

PIOTROWSKI Przemysław, WĘŻYK Stanisław, SZWACZKOWSKI Tomasz
Ocena wartości hodowlanej kur nieśnych z zastosowaniem Modelu Zwierzęcia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 40: 170-171, 1999

GAWĘCKI Witold
Ocena wartości użytkowej kurcząt brojlerów pochodzących po różnych stadach rodzicielskich kur mięsnych utrzymywanych na terenie Polski - test nr 1/98. Polskie Drob., 1: 8-10, 1999

GAWĘCKI Witold
Ocena wartości użytkowej kurcząt brojlerów pochodzących po różnych stadach rodzicielskich kur mięsnych utrzymywanych na terenie Polski - test nr 2/98. Polskie Drob., 2: 17-19, 1999

GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, KONIECZNA Lidia
Ocena wartości użytkowej kurcząt brojlerów pochodzących z różnych stad rodzicielskich utrzymywanych na terenie Polski (test nr 1/98). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 94-106, 1999

GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, KONIECZNA Lidia
Ocena wartości użytkowej kurcząt brojlerów pochodzących z różnych stad rodzicielskich utrzymywanych na terenie Polski (test nr 2/98). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 107-116, 1999

GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, KONIECZNA Lidia
Ocena wartości użytkowej niosek jaj spożywczych o brązowej i białej skorupie w warunkach chowu klatkowego (XI test kur nieśnych w klatkach). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 129-137, 1999

GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, GAWĘCKA Krystyna
Ocena wartości użytkowej niosek jaj spożywczych o brązowej i białej skorupie w warunkach chowu ściółkowego (XXVI test kur nieśnych na ściółce). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 117-128, 1999

BERNACKI Zenon, MAZANOWSKI Adam, KUŹNIACKA Joanna
Ocena wartości użytkowej różnych grup genetycznych kur w drugim okresie nieśności. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 219(30): 85-95, 1999

GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, GAWĘCKA Krystyna, KONIECZNA Lidia
Ocena wartości użytkowej zestawów rodzicielskich kur mięsnych z różnych hodowli zagranicznych oraz pochodzących po nich kurcząt brojlerów (XV test kur mięsnych). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 85-93, 1999

GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, GAWĘCKA Krystyna, SZLINKA Urszula
Ocena wartości użytkowej zestawów rodzicielskich kur mięsnych z różnych hodowli zagranicznych oraz pochodzących po nich kurcząt brojlerów (XVI test kur mięsnych). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 49-62, 1999

GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, GAWĘCKA Krystyna, SZLINKA Urszula
Ocena wartości użytkowej zestawów rodzicielskich przeznaczonych do produkcji kur nieśnych i ogólnoużytkowych dla różnych systemów chowu (XXVII test kur nieśnych na ściółce). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 24-48, 1999

HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa
Ocena wpływu systemu utrzymania kurcząt brojlerów na ich produkcyjność. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 72, 1999

HERBUT Eugeniusz, PAWEŁEK Jan, DŁUGOSZ Marian, BIELAŃSKI Paweł, CHOŁOCIŃSKA Anna, KACZOR Andrzej, KNAPIK Jan, MATUSZEWSKA Ewa, SZYNDLER Jerzy, WALCZAK Jacek, WRONA Iwona
Ocena zapotrzebowania na wodę w produkcji zwierzęcej. Mat. szkol. (broszura), IZ, Kraków, ss. 17, 1999

KUBICKI Marian, NIEWIADOMSKA Urszula, GORNOWICZ Ewa
Ochrona środowiska w przemyśle drobiarskim. Mat. szkol. Wyd. I, FAPA, ss. 96, 1999

ZAJĄC Jan
Ochrona zdrowia królików. Mat. semin.: Chów i hodowla królików w sektorze drobnotowarowym. ZZD IZ Chorzelów, marzec 1999. Wyd. IZ, Balice, 36-57, 1999

RACHWAŁ Alina
Odchody drobiowe a zdrowotność i produkcyjność ptaków oraz ochrona środowiska. Hod. Drobiu, 12: 6-8, 1999

BILIK Krzysztof
Odchów cieląt. W: Nowoczesny chów bydła. Oprac. zbior. Wyd. MAGROL, Sp. z o.o., Aleksandrowo 19, Borówno k. Bydgoszczy, 27-41, 1999

ECKERT Robert
Odchów prosiąt i warchlaków wymaga szczególnej troski. Trzoda Chl., 1: 51-53, 1999

WAYDA Elżbieta
Określanie płci zarodków bydlęcych metodą łańcuchowej reakcji polimerazowej - PCR. Biul. Inf. IZ, 3: 5-10, 1999

WAYDA Elżbieta
Określanie płci zarodków bydlęcych metodą łańcuchowej reakcji polimerazowej. Instr. wdroż., Wyd. własne IZ, Kraków, 3: ss. 10, 1999

CIURUŚ Julian, DROŻDŻ Andrzej, KOWALSKI Zygmunt Maciej
Określenie efektów tuczu jagniąt mieszańców o różnych genotypach na pastwisku o wysokiej zawartości koniczyny w runi, przy zastosowaniu zróżnicowanych zestawów paszowych w dokarmianiu. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 60, 1999

WIEWIÓRA Witold, BRZÓSKA Franciszek, BRZÓSKA Barbara, MICHALEC-DOBIJA Jolanta
Określenie możliwości podwyższenia zawartości selenu w mleku poprzez zwiększenie podaży tego pierwiastka w diecie krów. Prace Komisji Nauk. PAN, Oddz. Katowice, 23: 59-60, 1999

KINAL Stefania, KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, PREŚ Jerzy
Określenie optymalnego poziomu wapnia i fosforu dla tuczonych jagniąt. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 194-197, 1999

WĘGLARZY Karol, MICHNA Gustaw
Określenie prawidłowej struktury produkcji pasz objętościowych dla bydła w aspekcie ekonomicznym w warunkach podgórskich. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 30, 1999

RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian, ŻAK Grzegorz
Określenie wartości młodych knurów z uwzględnieniem różnych poziomów żywienia. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 352, 67: 265-270, 1999

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Określenie wpływu występowania lub braku rui u loszek testowanych w SKURTCH na ich wartość hodowlaną w zakresie cech tucznych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 14, 1999

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Określenie wpływu występowania rui u loszek na ich cechy tuczne. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 21-28, 1999

CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła, KOCOŃ Zofia, ŻYWCZOK Henryk, WIEWIÓRA Witold
Określenie zmian jakościowych tuszy i mięsa w zależności od standardów wagowych u bydła rasy simentalskiej, czerwono białej, polskiej czerwonej i mieszańców mięsnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 12, 1999

OSTROWSKI Romuald
Opady atmosferyczne i temperatura powietrza jako naturalne czynniki produkcji różnej w rejonie Pawłowic. Biul. Inf. IZ, 37, 2: 37-45, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Opłacalność produkcji świń w obecnych warunkach. Mat. konf. Central Soja, Przysiek, 22.03.1999, ss. 9, 1999

WAYDA Elżbieta, PŁUCIENNICZAK Grażyna, KĄTSKA Lucyna
Opracowanie polskiej metody oznaczania płci zarodków bydła przy użyciu łańcuchowej reakcji polimerazowej (PCR). Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 44, 1999

WAWRZYŃCZAK Stefan, WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej
Opracowanie proekologicznego modelu fermy trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 73, 1999

ZYZAK Wacław, MICHALEC-DOBIJA Jolanta, BARTECZKO-MIDOR Bogusława, KATANA-PIETRASZKO Aleksandra
Opracowanie technologii zbioru i zakiszania koniczyny czerwonej z zasiewów czystych i mieszanych w aspekcie strat, wartości pokarmowej i nakładów energetyczno-paliwowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 26, 1999

WAWRZYŃSKI Marek
Organizacja bazy paszowej dla bydła mlecznego. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 85-103, 1999

RÓŻYCKI Marian
Organizacja hodowli i produkcji trzody chlewnej w Polsce. Mat. semin.: Genetyczne i środowiskowe aspekty produkcji trzody chlewnej. Łosiów, 23.11.1999, ss. 8, 1999

WĘŻYK Stanisław
Organizacja i zarządzanie produkcją drobiarską w XXI wieku. Ogólnopol. Inf. Drob., 6(32): 1-3, 1999

ECKERT Robert, RÓŻYCKI Marian
Organizacja regionalnych systemów oceny wartości użytkowej knurów na podstawie wyników wartości rzeźnej ich potomstwa określanej w zakładach mięsnych. Instr. wdroż., Wyd. własne IZ, Kraków, 3: ss. 9, 1999

PIESZKA Marek
Osłona białka paszowego i aminokwasów przed rozkładem w żwaczu w żywieniu krów. Biul. Inf. IZ, 37, 2: 23-35, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca w okresie wzrostu i rozwoju prosiąt. Trzoda Chl., 37(5): 41-43, 1999

DROŻDŻ Andrzej
Owczarstwo górskie na wyspach Morza Śródziemnego. Wieś i Doradztwo, 2(18): 40-43, 1999

DROŻDŻ Andrzej, GÓRA-DROŻDŻ Ewa
Owczarstwo w kształtowaniu krajobrazu i rozwoju regionów górskich. Aura, 3: 20-21, 1999

RACHWAŁ Alina
Pasza dla niosek. Top Agrar, 12: s. 32, 1999

MROCZKO Leszek, ZARUDZKI Ryszard
Pasze - bilansowanie, optymalizacja. Hodowca Bydła i Trzody Chl., 3: 20-23, 1999

OSTROWSKI Romuald
Pasze konserwowane w żywieniu bydła - siano czy kiszonki z użytków zielonych. Por. Eduk.: Mleczna Droga. Wyd. Barenbrug Polska, 2: 2-4, 1999

KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, SIERADZKA Anna
Pasze tradycyjne i mieszanka pełnoporcjowa wzbogacona w tłuszcz roślinny w tuczu jagniąt. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 215-230, 1999

RZĄSA Janina, SECHMAN Andrzej, BEDNARCZYK Marek, MIKA Maria, ROSIŃSKI Andrzej, PACZKOWSKA-ELIASIEWICZ Elżbieta
Pattern of plasma thyroid and gonadal hormones concentration during embryogenesis in two strains of White Italian goose. Int. Conf. of Bird Reprod., Tours (Francja), 22-24.09.1999, 25-27, 1999

RÓŻYCKI Marian, SMORĄG Zdzisław, KOPCHICH John, CHEN Wen, JURA Jacek, PASIEKA Jarosław, ORZECHOWSKA Barbara, GAJDA Barbara, SKRZYSZOWSKA Maria
Performance of transgenic pigs produced with the use of two different growth hormone gene constructs. J. Appl. Genet., 40(1): 29-37, 1999

ŻYŁA Krzysztof, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, WIKIERA Anna, LEDOUX D.
Performance, phosphorus digestibility and selected immune characteristics of growing broilers fed wheat-based diets supplemented with enzymes and fungal mycelium. Proc. 12th Europ. Symp. Poul. Nutr. WPSA. Veldhoven (Holandia), 67-67, 1999

BRZOZOWSKI Marian, CZAJA Hanna, DYMNICKI Edward, LITWIŃCZUK Zygmunt, NIŻNIKOWSKI Roman, RÓŻYCKI Marian, TOMCZYK-WRONA Iwona
Perspektywy produkcji zwierzęcej związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (cz. I). Prz. Hod., 8: 1-5, 1999

BRZOZOWSKI Marian, CZAJA Hanna, DYMNICKI Edward, LITWIŃCZUK Zygmunt, NIŻNIKOWSKI Roman, RÓŻYCKI Marian, TOMCZYK-WRONA Iwona
Perspektywy produkcji zwierzęcej związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (cz. II). Prz. Hod., 9: 1-6, 1999

SŁAWIŃSKI Janusz, LASZCZKA Andrzej
Photon emission from generative cells as an expression of homeostatic regulation. Materials of 8th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS, Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Cracow, June 7-8, 331-333, 1999

ZAJĄC Jan
Pielęgnowanie królic kotnych i karmiących. Agrochemia, 1: 38-39, 1999

RÓŻYCKI Marian, MROCZKO Leszek
Pig production and research in Poland. Pig News and Information, 20, 2: 55-58, 1999

MACIEJEWICZ-RYŚ Julita, PISULEWSKA Elżbieta, KLIMA Kazimierz
Plon i wartość pokarmowa ziarna owsa oplewionego odmiany Dukat w zależności od udziału wsiewki wyki jarej. Żywność, Technologia, Jakość, Supl., 6, 1(18): 260-266, 1999

OSTROWSKI Romuald
Plonowanie mieszanek lucerny z Festulolium i kostrzewą łąkową oraz wartość pokarmowa pasz z nich uzyskanych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 29, 1999

PISULEWSKA Elżbieta, ZIÓŁEK Wiesława, KULIG Bogdan, ERNEST Teresa
Plonowanie oraz aktywność antytrypsynowa nasion grochu i soi w zależności od terminu i sposobu zbioru. Mat. konf. nauk.-techn.: Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania jakości płodów rolnych. Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 306-312, 1999

ZAJĄC Jan
Początek sezonu. Farmer, 3: 12-13, 1999

FIJAŁ Jerzy
Podstawy produkcji pasz objętościowych gospodarskich na gruntach ornych i zasady ich przyrządzania do skarmiania bydłem. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 88-111, 1999

KRASZEWSKI Juliusz
Podstawy racjonalnego odchowu cieląt. Mat. semin.: Nowoczesne technologie w chowie i hodowli bydła. ZD IZ Chorzelów, 30.03.1999. Wyd. IZ, Kraków-Chorzelów, 50-68, 1999

WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej
Podstawy żywienia krów zasuszonych z wykorzystaniem mieszanek pełnodawkowych. Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji bydła mlecznego. ZD IZ Mełno Sp. z o.o., 14.12.1999. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 10-20, 1999

WĘŻYK Stanisław
Polagra'99 - forum drobiarskie. Pol. Drob., 11: 42-44, 1999

JANIK Andrzej, RYŚ Anna, ZĄBEK Tomasz, KRASZEWSKA Danuta
Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA u bydła NCB. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 40: s. 517, 1999

GÓRA- DROŻDŻ Ewa, DROŻDŻ Andrzej
Polish Agriculture and the European Union. Mat. międz. konf., Breitenfurt (Austria), 24-27.05.1999. Wyd. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Poznań, supl., 225-231, 1999

WĘŻYK Stanisław
Polski drób w Unii Europejskiej a europejski w Polsce. Mat. konf. - Forum Rolnicze: Postępy w hodowli i produkcji zwierzęcej. Międz. Targi Rolno-Przem., Polagra'99, Poznań, 30.09.-2.10.1999, 1-10, 1999

WĘŻYK Stanisław
Polski rynek drobiarski przed integracją z Unią Europejską. Mat. konf. nauk.-techn., Dębica, 28.05.1999, 1-3, 1999

WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna
Polskij kormowoj rynok. Komi-Korma, Moskwa, 8: 11, 1999

ZAJĄC Jan
Pomieszczenia dla królików. Mat. semin.: Chów i hodowla królików w sektorze drobnotowarowym. ZZD IZ Chorzelów, marzec 1999. Wyd. IZ, Balice, 16-22, 1999

TRELA Jan
Poprawa produkcyjności mlecznej i mięsnej bydła metodami hodowlanymi z wykorzystaniem krzyżowania towarowego. Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji bydła mlecznego. ZD IZ Mełno, Sp. z o.o., 14.12.1999. Wyd. IZ Kraków-Mełno, 76-96, 1999

BIELAŃSKI Paweł, KOWALSKA Dorota, ZAJĄC Jan
Poprawa wskaźników produkcyjnych królików rasy białej nowozelandzkiej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 42: 57-62, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Porafinacyjne kwasy tłuszczowe. Trzoda Chl., 37(1): 41-42, 1999

OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, DZIADEK Krystian, FIAŁKOWSKA Barbara
Porównanie cech przydatności rozpłodowej młodych knurów rasy Duroc, linii 990 i linii 890. Zesz. Nauk. AR Kraków, 352: 239-244, 1999

BERNACKI Zenon, MAZANOWSKI Adam, KUŹNIACKA Joanna
Porównanie cech użytkowych kur Leghorn (LH97) i Plymouth Rock (P11) w dwóch okresach nieśności. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 219(30): 73-83, 1999

POŁTOWICZ Katarzyna, CYWA-BENKO Katarzyna
Porównanie jakości tuszek i mięsa kur zestawu komercyjnego oraz sześciu rodów zachowawczych po pierwszym okresie nieśności. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 439-447, 1999

KINAL Stefania, KORNIEWICZ Adolf, PREŚ Jerzy, CHRZĄSZCZ Ewa, PALECZEK Barbara
Porównanie norn INRA i NRC na wapń i fosfor w żywieniu krów dojnych. Prace i Mat. Zoot., 54: 55-63, 1999

KAMYCZEK Marian
Porównanie różnych systemów żywienia trzody chlewnej w aspekcie opłacalności produkcji. Mat. konf.: Zdrowotność stada i systemy żywienia ważnym czynnikiem zwiększenia produkcyjności świń. ODR Leszno, 7-8.10.1999, 13-21, 1999

ZYZAK Wacław, WIEWIÓRA Witold, MICHALEC-DOBIJA Jolanta, KATANA-PIETRASZKO Aleksandra
Porównanie różnych technologii zbioru i zakiszania mieszanki koniczyny czeróżnej z tymotką łąkową w aspekcie wartości pokarmowej i nakładów energetyczno-paliwowych. Zesz. Nauk. AR Kraków, 62: 397-406, 1999

NOWOSAD Bogdan, ROBORZYŃSKI Maciej, KNAPIK Jan, SKALSKA Marta, KRUPIŃSKI Jędrzej, FUDALEWICZ-NIEMCZYK Władysława
Porównanie stanu zarażenia i produkcyjności owiec z różnych stref zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 356, 34: 165-189, 1999

KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan
Porównanie technologicznej funkcjonalności systemów utrzymania jałowic: boksowo-legowiskowego i na głębokiej ściółce. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 69, 1999

GAWĘCKI Witold
Porównanie użytkowości najpopularniejszych niosek jaj spożywczych o brązowej skorupie na postawie testów prób losowych w klatkach przeprowadzonych w Polsce i Niemczech w latach 1995-1998. Polskie Drob., 10: 33-36, 1999

PASCHMA Jolanta
Porównanie wpływu wprowadzenia dodatku tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego do dawki pokarmowej na użytkowość rozpłodową macior. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 39, 1999

WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, TRELA Jan
Porównanie wyników oceny osobniczej buhajów krajowych i zagranicznych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 44: 275-282, 1999

MAZANOWSKI Adam
Porównanie wyników odchowu 12-tygodniowych mieszańców z kojarzenia gęsiorów i gęsi z rodów doświadczalnych z wynikami odchowu gęsi białej kołudzkiej. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 73-88, 1999

MAZANOWSKI Adam
Porównanie wyników tuczonych owsem 12- i 24-tygodniowych mieszańców gęsi z rodów doświadczalnych i gęsi białych kołudzkich. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 87-102, 1999

WAWRZYŃCZAK Stefan, WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej
Posumowanie wyników uzyskanych w ramach realizacji prac badawczo-rozwojowych, modelu fermy trzody chlewnej z wykorzystaniem proekologicznych technologii produkcji. Mat. szkol. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 1-13, 1999

SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, GOGOL Piotr, JAŻDŻEWSKI Józef
Potencjał rozwojowy oocytów bydlęcych uzyskanych metodą OPU. Mat. I Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu. Mierki k. Olsztyna, 4-5.06.1999, 19-20, 1999

SKRZYSZOWSKA Maria, SHIOYA Yasuo, NAGAI T., GESHI M., TAKENOUCHI Noguchi
Potencjał rozwojowy zarodków bydlęcych uzyskanych w wyniku fuzji cumulus cells z enukleowanymi oocytami. Mat. I Kraj. Kongr. Biotechnol. Wrocław, 20-25.09.1999, s. 188, 1999

SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, GOGOL Piotr, JAŻDŻEWSKI Józef, DYMARSKI Ireneusz
Potomstwo po przeniesieniu zarodków wyprodukowanych z oocytów bydlęcych uzyskanych metodą OPU (ovum pick-up). Prz. Hod., 8: 7-9, 1999

URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, JAROCKA Ada, SIEMIŃSKA Maria
Potrzeby energetyczne i aminokwasowe tuczników pochodzących od knurów linii 990. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. IZ ZZD Pawłowice, 2-3.09.1999, 81-88, 1999

URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa
Potrzeby energetyczne i aminokwasowe tuczników pochodzących od knurów rasy Pietrin i linii 990. Instr. wdroż., Wyd. własne IZ, Kraków, 4: ss. 10, 1999

KORELESKI Jerzy
Potrzeby pokarmowe kurcząt brojlerów. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 47-55, 1999

KĄTSKA Lucyna
Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków ssaków. Mat. I Kraj. Kongr. Biotechnol. Wrocław, 20-25.09.1999, 228-230, 1999

MROCZKO Leszek
Poziom zinbredowania świń hodowanych w Polsce. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 3: 187-194, 1999

MROCZKO Leszek
Poziom zinbredowania świń hodowanych w Polsce. Mat. konf. nauk. AR Poznań, 16-17.11.1999, ss. 9, 1999

DZIADEK Krystian
Praca hodowlana i działalność naukowo-badawcza w Centralnym Ośrodku Hybrydyzacji w latach 1985-1993. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 165-169, 1999

MAZANOWSKI Adam
Praca hodowlana oraz technologia chowu drobiu grzebiącego i wodnego. W: Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych. Mat. szkol. dla Specjalizacyjnego Studium Podypl. dla Lek. Wet. Wyd. AR Wrocław, 1: 38-126, 1999

KAMYCZEK Marian
Prace hodowlane nad świniami linii 990 prowadzone w COH Pawłowice w latach 1994-1999. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 95-105, 1999

REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa
Praktyczne zalecenia dla hodowli, wynikające z rezultatów badań na chimeryzmem komórkowym w krwi u bydła. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 40: 174-175, 1999

KARETA Wiesław
Praktyka wykorzystania inseminacji domacicznej owiec przy użyciu nasienia mrożonego. Mat. I Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu. Mierki k. Olsztyna, 4-5.06.1999, 79-80, 1999

SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa
Preferencje termiczne kurcząt brojlerów w pierwszym okresie odchowu. Mat. międz. sesji nauk. PTNW: Etologia w chowie zwierząt gospodarskich i geopatyczne uwarunkowanie ich zdrowia, wydajności i rozrodczości. Poznań, 6-7.09.1999, 45-46, 1999

KORNIEWICZ Adolf
Preparat energetyczny Energex poprawia wyniki tuczu świń żywionych mieszankami z udziałem śruty rzepakowej lub makuchu rzepakowego. Trzoda Chl., 11: 79-84, 1999

KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, SIERADZKA Anna
Preparat mineralno-tłuszczowy Humobentofet w tuczu jagniąt. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 199-214, 1999

KORNIEWICZ Adolf
Preparat mineralno-tłuszczowy Humobentofet w żywieniu trzody chlewnej. Trzoda Chl., 4: 58-63, 1999

DROŻDŻ Andrzej
Problemy owczarstwa w Polsce. Prz. Hod., 6: 14-15, 1999

DROŻDŻ Andrzej
Problemy rejonów górskich. Now. Rol., 9: s. 17, 1999

BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej
Productive and economic efficiency of meat and dairy utilization of ewes coming from crossing Polish Merino and prolific breeds. Milking and milk production of dairy sheep and goat. Proc. Int. Sixth Symp. on the Milking of Small Ruminants. Athens (Grecja), EAAP Publication, 95: 424-426, 1999

KIEĆ Wojciech
Productivity of Polish Wrzosówka sheep under conservation conditions. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999. Book of Abstracts, 5: s. 422, 1999

BIELAŃSKI Paweł
Produkcja mięsa króliczego na świecie. Mat. semin.: Chów i hodowla królików w sektorze drobnotowarowym. ZZD IZ Chorzelów, marzec 1999. Wyd. IZ, Balice, 6-8, 1999

CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła, RYGAŁŁO Katarzyna
Produkcja mleka i mięsa wołowego w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Poradnik: Modele gospodarstw rolniczych konkurencyjnych do UE. Inst. Ekon. Roln. i Gosp. Żywn., Warszawa, 33-53, 1999

KAMYCZEK Marian
Produkcja tuczników mięsnych. W: Zasady produkcji tuczników mięsnych. Mat. szkol., ODR Zgłobice, 21-33, 1999

WALCZAK Jacek
Produkcja zwierzęca - trzoda chlewna. W: Mały Poradnik Zarządzania Gospodarstwem Rolniczym. IERiGŻ, Warszawa, 104-108, 1999

KOZŁOWSKI Jacek
Proekologiczne i racjonalne zasady wychowu cieląt. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 55-70, 1999

KRASZEWSKI Juliusz
Proekologiczne i racjonalne żywienie cieląt i jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 31-50, 1999

CZECHLOWSKA Teresa, BIELIŃSKA Halina
Program żywienia gęsiąt w okresie odchowu i tuczu oraz receptury mieszanek pasz. Mat. szkol., Wyd. IZ ZZD Kołuda Wielka, ss. 12, 1999

MROCZKO Leszek
Programy komputerowe w hodowli i produkcji świń. Mat. konf.: Zdrowotność stada i systemy żywienia ważnym czynnikiem zwiększenia produkcyjności świń. ODR Leszno, 7-8.10.1999, ss. 7, 1999

ZOŃ Andrzej
Propozycje dawek pokarmowych dla młodych lisów polarnych w okresie od odsadzania do skórowania. Hod. Zwierz. Futerk., 2(4): 30-33, 1999

ŁYSAK Andrzej, MALINOWSKI Eugeniusz
Propozycje działań proekologicznych zmierzających do powstrzymania skutków nadmiernego zanieczyszczenia i biologicznej degradacji omawianego regionu. W: Ekologia rzeki Płoni ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ścieków z Zakładu Doświadczalnego IZ w Kołbaczu. Wyd. IZ, Kraków, IZ ZZD Kołbacz, 49-56, 1999

ZAJĄC Jan
Próba opracowania ekologicznej metody utylizacji odchodów zwierząt futerkowych utrzymywanych w systemie fermowym. Wieś i Doradztwo, 4: 32-36, 1999

ZAJĄC Jan
Próba oszacowania wartości użytkowej królików metodą stacyjną. Biul. Inf. IZ, 37, 3: 23-36, 1999

BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, MACIASZEK Katarzyna
Próba wprowadzenia nowych zasad żywienia wielorasowych krów-mamek w północno-wschodnich rejonach Polski. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 86-90, 1999

KURZBAUER-CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, CZAJA Hanna, TRELA Jan
Przebieg stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy Simental w latach 1974-1996. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 21-36, 1999

BRZÓSKA Franciszek, PIESZKA Marek
Przeciwdziałanie mikotoksynom w zbożach i paszach. Biul. Inf. IZ, 4: 39-50, 1999

WĘŻYK Stanisław
Przemysł paszowy na wschodzie i zachodzie. Polskie Drob., 8: 23-24, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Przewód pokarmowy oraz przebieg procesu trawienia u świń. Trzoda Chl., 37(11): 60-63, 1999

GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław
Przeżywalność in vitro 1- i 2- blastomerowych zarodków króliczych witryfikowanych w mieszaninie EFS o podwyższonej koncentracji PBS. Mat. I Kraj. Kongr. Biotechnol. Wrocław, 20-25.09.1999, s. 173, 1999

KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan
Przydatność balotowanej sianokiszonki z lucerny w opasaniu młodego bydła. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 48, 1999

KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan
Przydatność balotowanej sianokiszonki z lucerny w opasaniu młodego bydła. Instr. wdroż., Wyd. własne IZ, Kraków, 1, ss. 10, 1999

CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan
Przydatność buhajów simentalskich do produkcji żywca wołowego na podstawie wyników stacjonarnej oceny wartości hodowlanej w zakresie cech mięsnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 44: 453-454, 1999

BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław, PILCH Jan
Przydatność cytometrycznej analizy chromatyny plemników dla oceny zdolności zapładniającej nasienia buhajów. Mat. I Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu. Mierki k. Olsztyna, 4-5.06.1999, s. 28, 1999

WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, WĘGLARZY Karol
Przydatność kiszonki z całych roślin pszenżyta w opasaniu młodego bydła. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 80, 1999

ZOŃ Andrzej
Przydatność niektórych asortymentów pasz odpadowych w żywieniu lisów i norek. Hod. Zwierz. Futerk., 4(6): 22-25, 1999

DZIADEK Krystian
Przydatność rozpłodowa knurów rasy Duroc i linii 990 w zależności od cech miotu, z którego pochodziły oraz własnej użytkowości tucznej i rzeźnej. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. hab., 11: 5-55, 1999

ZOŃ Andrzej
Przykładowe dawki pokarmowe dla lisów polarnych w okresie przygotowania do rozrodu i ciąży. Hod. Zwierz. Futerk., 3(5): 14-18, 1999

WĘŻYK Stanisław
Przyszłość polskiego drobiałątwa w perspektywie połączenia z Unią Europejską. Ogólnopol. Inf. Drob., 2(38): 2-8, 1999

WĘŻYK Stanisław
Przyszłość polskiego drobiarstwa w perspektywie połączenia z Unią Europejską. W: Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych. M. Mazurkiewicz (red.). Wyd. AR Wrocław, 5-14, 1999

ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia
Przyżyciowa oraz posekcyjna metoda oceny stopnia występowania ości śródmięsnych u 3-letniego karpia (Cyprinus carpio, L.). Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 51, 1999

JANICKI Bogdan, BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej, SIMIŃSKA Ewa
Quality of lamb's meat and fat as affected by crossing of Polish Merino with prolific and meat breeds. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999.Book of Abstracts, 5: s. 236, 1999

DROŻDŻ Andrzej
Quality of the Polish traditional mountain sheep cheese "oscypek". Mat. międz. semin. FAO-CIHEAM: Production systems and product quality. Molina de Segura, Murcia (Hiszpania), 23-25.09.1999, s. 9, 1999

KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKI Andrzej
Racjonalne zasady żywienia cieląt. Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji bydła mlecznego. ZD IZ Me?no, Sp. z o.o., 14.12.1999. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 55-69, 1999

WAWRZYŃCZAK Stefan
Racjonalne żywienie krów jako czynnik wzrostu ich produkcyjności i poprawy jakości mleka. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 22-49, 1999

WAWRZYŃCZAK Stefan
Racjonalne żywienie krów jako podstawowy czynnik poprawy produkcyjności i jakości mleka. Mat. semin.: Nowoczesne technologie chowu bydła mlecznego. Piotrków Trybunalski, marzec 1999. Wyd IZ, Kraków - Piotrków Trybunalski, ss. 28, 1999

BIELAŃSKI Paweł
Rasy królików. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ Balice, 15-21, 1999

SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan, SZEWCZYK Andrzej
Recombinations between loci of porcine genes coding for immunoglobulin heavy chains. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 25-33, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Regionalne, ekonomiczne i rynkowe czynniki unowocześniania produkcji zwierzęcej w Polsce. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 2, 1: ss. 16, 1999

CZARNECKI Roman, OWSIANNY Jacek, RÓŻYCKI Marian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara, DZIADEK Krystian
Relationship between the breeding value of boars and fertility of their sisters. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999, Book of Abstracts, 5: s. 282, 1999

CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara, DZIADEK Krystian, PIETRUSZKA Arkadiusz
Relationship between the growth rate and the thickness of the back fat of young boars and the size of their testes as well as the parameters of their libido and sperm. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999., Book of Abstracts, 5: s. 300, 1999

CZARNECKI Roman, KAWĘCKA Maria, RÓŻYCKI Marian, DELIKATOR Barbara, DZIADEK Krystian
Relationship between the sexual activity of young boars and the traits of their semen. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999., Book of Abstracts, 5: s. 301, 1999

MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia
Reproduction biology of Helix aspersa under farm conditions. Folia Malakologica, 7(4): s. 267, 1999

KOWALSKA Dorota, ZAJĄC Jan
Reproductive performance of female rabbits housed on litter. 11th Symposium on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals, Celle (Niemcy), 19-20,05.1999, 191-194, 1999

MAZANOWSKI Adam, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, SZUKALSKI Grzegorz
Reproductive traits of ducks from maternal strains in two laying periods and meat traits of their offspring. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 191-203., 1999

MAZANOWSKI Adam, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz
Reproductive traits of ducks from paternal strains in two laying periods and meat traits of their offspring. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 205-217, 1999

BORYS Bronisław, MANDECKA Bożena
Results of fattening and carcass quality of hybrids of Polish Merino with different participation of Romanov genotype. Mat. międz. semin. FAO-CIHEAM: Production systems and product quality. Molina de Segura, Murcia (Hiszpania), 23-25.09.1999, s. 4, 1999

ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej
Rezultaty odłowów sieciowych i ankiet wędkarskich dotyczące formowania się ichtiofauny na zbiorniku zaporowym Tresna w latach 1993-1998. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 53, 1999

GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek
Rodzaj i poziom amin biogennych w kiszonkach z lucerny i koniczyny czeróżnej. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 62: 89-94, 1999

GACEK Leszek
Rola testów behawioralnych w praktyce hodowlanej na fermach lisów polarnych niebieskich. Biul. Inf. Handl., WODR Boguchwała, 5(135): s. 16, 1999

WALCZAK Jacek
Rozkład strat funkcjonalno-bytowych w różnych konstrukcjach kojców świń. Mat. międz. sesji nauk. PTNW: Etologia w chowie zwierząt gospodarskich i geopatyczne uwarunkowanie ich zdrowia, wydajności i rozrodczości. Poznań, 6-7.09.1999, 34-42, 1999

PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna
Rozkładalność żwaczowa i strawność jelitowa białka soi i rzepaku chronionego solami wapniowymi kwasów tłuszczowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 32, 1999

ZAJĄC Jan
Rozród królików. Mat. semin.: Chów i hodowla królików w sektorze drobnotowarowym. ZZD IZ Chorzelów, marzec 1999. Wyd. IZ Balice, 30-35, 1999

SMORĄG Zdzisław, GOGOL Piotr, KĄTSKA Lucyna, JAŻDŻEWSKI Józef
Rozwój zarodków bydlęcych wyprodukowanych z oocytów uzyskanych metodą OPU. Med. Wet., 55(5): 317-320, 1999

GAWĘCKA Krystyna
Różne poglądy dotyczące przycinania dziobów kurom. Pol. Drob., 11: 18-20, 1999

ZAJĄC Jan
Różne systemy utrzymania królików. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ, Balice, 22-28, 1999

ORZECHOWSKA Barbara
Różnica selekcyjna a postęp hodowlany. Trzoda Chl., 8/9: 30-32, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Rynkowe i ekonomiczne czynniki opłacalności chowu świń. Mat. konf., Kórnik, 20.05.1999, ss. 3, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Rynkowe i ekonomiczne oraz regionalne kryteria rozwoju polskiego owczarstwa. Mat. konf. nauk.: Owca a środowisko. IZ ZZD Grodziec Śląski, 10.06.1999, ss. 5, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Rynkowe i ekonomiczne uwarunkowania produkcji trzody chlewnej dziś i jutro do 2010 r. Mat. konf., Bielice, 9.11.1999, ss. 2, 1999

ŁYSAK Andrzej
Scientific basis to nitrigate the nutrient dispersion into the environment. Mat. międz. polsko-szwedzk. konf. nauk.: Czynniki zmniejszające wydalanie do środowiska azotu i fosforu. Falenty (Polska), 13-14.12.1999, s. 4, 1999

SMORĄG Zdzisław, JURA Jacek, SKRZYSZOWSKA Maria, BOCHENEK Michał
Seksowanie nasienia, transgeneza, klonowanie somatyczne - metody oraz zastosowanie w hodowli zwierząt. Mat. Sesji Nauk.: Biotechnologia w rozrodzie zwierząt. Wrocław, 13.11.1999, s.15-16, 1999

WIEWIÓRA Witold
Selen w łańcuchu pokarmowym zwierząt i człowieka. Biul. Inf. IZ, 37, 1: 11-23, 1999

DROŻDŻ Andrzej
Sery owcze - zasady kontroli jakości i ochrony nazwy handlowej. Biul. Inf. IZ, 37, 1: 47-55, 1999

ŁYSAK Andrzej
Significance of Helix farming for protection of Helix pomatia. Folia Malakologica, 7(4): s. 267, 1999

ŻYŁA Krzysztof, GOGOL Dorota, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, LEDOUX D.
Simultaneous application of phytase and xylanase to broiler feeds based on wheat: in vitro measurements of phosphorus and pentose release from wheats and wheat-based feeds. J. Sci. Food Agric., 79: 1832-1840, 1999

ŻYŁA Krzysztof, GOGOL Dorota, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, LEDOUX D.
Simultaneous application of phytase and xylanase to broiler feeds on wheat: feeding experiment with growing broilers. J. Sci. Food Agric., 79: 1841-1848, 1999

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Size of litters from Duroc, Hampshire and Pietrain sows mated to boars in pure breeding or interbreeding. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 33-40, 1999

DANIELAK-CZECH Barbara, SŁOTA Ewa, LINDBLAD Kerstin, GUSTAVSSON Ingemar
Size polymorphism of nucleolar organizer regions in pigs bred in Poland as deteróżned by FISH and silver staining technique. Anim. Sci. Papers Reports, 17, 4: 163-171, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Skala produkcji czynnikiem chowu trzody chlewnej - szanse jej wzrostu i bariery w obecnych warunkach polskich. Trzoda Chl., 11 s. 9, 1999

BRZÓSKA Franciszek, BOROWIEC Franciszek
Skład chemiczny i wartość pokarmowa kiszonek z roślin motylkowatych. Biul. Inf. IZ, 37, 2: 11-22, 1999

BRZÓSKA Franciszek, PIESZKA Marek, GĄSIOR Robert
Skład chemiczny kiszonek z lucerny zależnie od poziomu sorbentu i dodatków kiszonkarskich. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 62: 53-60, 1999

BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, PIESZKA Marek
Skład chemiczny kiszonek z lucerny zależnie od poziomu suchej masy i rodzaju dodatków kiszonkarskich. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 62: 45-52, 1999

KLĘCZEK Czesława, SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol
Skład florystyczny pastwisk owczych jako element środowiska. Mat. konf. nauk.: Owca a środowisko. IZ ZZD Grodziec Śląski, 10.06.1999, 91-94, 1999

KĄTSKA Lucyna, SHIOYA Yasuo, TAKENOUCHI Noguchi, SKRZYSZOWSKA Maria
Some factors influencing the efficiency of demi-embryos production from zona-drilled bovine IVP blastocysts. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 127-135, 1999

CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, KORNIEWICZ Adolf
Spektroskopia odbiciowa w bliskiej podczerwieni (NIRS) w analizie pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego. I. Zasady budowy spektrofotometrów i analizy techniką NIRS. Biul. Inf. IZ, 37, 2: 47-59, 1999

CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, KORNIEWICZ Adolf
Spektroskopia odbiciowa w bliskiej podczerwieni (NIRS) w analizie pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego. II. Zasady kalibracji NIRS. Biul. Inf. IZ, 37, 2: 61-72, 1999

CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, KORNIEWICZ Adolf
Spektroskopia odbiciowa w bliskiej podczerwieni (NIRS) w analizie pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego. III. Dokładność analizy techniką NIRS. Biul. Inf. IZ, 37, 3: 39-48, 1999

RACHWAŁ Alina
Sposoby usuwania i zagospodarowania pomiotu. Hod. Drobiu, 11: 6-8, 1999

DROŻDŻ Andrzej
Sposoby zwiększenia dochodu z owczarstwa górskiego. Mat. symp.: Stan obecny i perspektywy rozwoju owczarstwa na terenie Podhala i Beskidów. Nowy Targ, 25.11.1999, ss. 10, 1999

RACHWAŁ Alina
Spożycie jaj a rozwój arteriosklerozy. Pol. Drob., 6: 37-38, 1999

PISULEWSKI Paweł, SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, SZCZUREK Witold
Sprzężony kwas linolowy (SKL) jako składnik funkcjonalny żywności pochodzenia zwierzęcego. Post. Nauk Rol., PAN, 6: 3-16, 1999

SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł, HANCZAKOWSKI Piotr, SZCZUREK Witold
Sprzężony kwas linolowy (SKL) jako składnik funkcjonalny żywności pochodzenia zwierzęcego: badania modelowe na szczurach. Mat. konf. nauk.: Żywność funkcjonalna. PTTŻ i AR, Kraków, 22-23.06.1999, 100-102., 1999

TRELA Jan, LITWIŃCZUK Zygmunt
Stan chowu i hodowli bydła w Polsce. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 47: 11-28, 1999

ROBORZYŃSKI Maciej
Stan hodowli i poziom mleczności owiec rasy Bergschaf. Mat. III Wiosennej Szkoły Owczarskiej: Poziom mleczności krajowego pogłowia owiec w związku z doskonaleniem warunków odchowu jagniąt i produkcję mleka konsumpcyjnego. Krynica, 12-14.04.1999, 1-9, 1999

ECKERT Robert
Stan hodowli i wyniki oceny świń. Mat. konf.: Uwarunkowania wpływające na efektywność produkcji trzody chlewnej. Leszno, 25-26.03.1999, s. 1, 1999

WĘŻYK Stanisław
Stan i perspektywy polskiej hodowli i produkcji drobiu. Wieś Jutra, 2(14): 20-21, 1999

DROŻDŻ Andrzej
Stawka na "trzeci profit". Now. Rol., 1: 16-17, 1999

GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał
Struktura chromatyny plemnikowej królików transgenicznych i nietransgenicznych oraz jej wpływ na zdolność zapładniającą nasienia Mat. I Kraj. Kongr. Biotechnol. Wrocław, 20-25.09.1999, s. 174, 1999

KORNIEWICZ Adolf
Stymulatory pochodzenia antybiotykowego to korzyści ekonomiczne w produkcji i obawy. Trzoda Chl., 3: 26-29, 1999

BRZÓSKA Franciszek
Super-energia dla krów. Farmer, 14: 6-7, 1999

ZAJĄC Jan
Symptomy choroby. Farmer, 5: 18, 1999

RACHWAŁ Alina
Systemy grzewcze. Hod. Drobiu, 11: 30-32, 1999

RACHWAŁ Alina
Systemy utrzymania drobiu w przyszłości. Pol. Drob., 11: 10-12, 1999

SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej, WAWRZYŃSKI Marek
Systemy utrzymania krów mlecznych. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 21-43, 1999

SŁAWOŃ Jerzy
Sytuacja na rynku skór futerkowych. Hod. Zwierz. Futerk., 1(3): 3-4, 1999

WĘŻYK Stanisław
Sytuacja polskiej hodowli drobiu wobec konkurencji Unii Europejskiej. Mat. Symp. Drobiałąkiego, Jurata, 11-13.05.1999, 1-6, 1999

SŁAWOŃ Jerzy
Sytuacja w hodowli zwierząt futerkowych w sezonie 1998/99. Hod. Zwierz. Futerk., 2(4): 4-11, 1999

RÓŻYCKI Marian
Szacowanie wartości hodowlanej świń metodą BLUP - model zwierzęcia. Mat. konf. nauk.: Nowoczesne metody hodowli i produkcji świń. Balice, 26-27.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 61-71, 1999

RÓŻYCKI Marian
Szacowanie wartości hodowlanej świń metodą BLUP - model zwierzęcia. Trzoda Chl., 12: s. 24, 1999

TOMCZYK-WRONA Iwona
Szanse i zagrożenia polskiej hodowli koni w aspekcie członkostwa w Unii Europejskiej. Biul. Inf. IZ, 37, 3: 125-129, 1999

BIELAŃSKI Paweł
Szanse rozwojużkrajowego chowu zwierząt futerkowych w świetle aktualnej polityki Unii Europejskiej. Poradnik: Modele gospodarstw rolniczych konkurencyjnych do UE. Inst. Ekon. Roln. i Gosp. Żywn., Warszawa, 19-23, 1999

PŁONKA Stanisław, WĘGLARZY Karol
Szkolenie robotników ferm trzody chlewnej w Szkocji, Grecji, Hiszpanii i Norwegii. Biul. Inf. IZ, 37, 4: 95-109, 1999

KORNIEWICZ Adolf
Śrutę rzepakową uzupełnić grochem. Top Agrar, 11: 22-23, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Świńskie przysmaki. Dz. Polski, 55 (266): s. 21, 1999

OKULARCZYK Stanisława, SZUMIEC Anna
Tanie pasze własne warunkują opłacalność produkcji. Chów Bydła, 7: s. 2, 1999

BIELIŃSKA Halina, CZECHLOWSKA Teresa
Technologia odchowu i żywienia gęsi tuczowych. Mat. szkol., Wyd. IZ ZZD Kołuda Wielka, ss. 27, 1999

WALCZAK Jacek, WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej, DYRCZ Stanisław
Technologia produkcji tuczników na głębokiej ściółce. Mat. szkol. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 1-23, 1999

WALCZAK Jacek, WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej, DYRCZ Stanisław
Technologia produkcji tuczników na samospławialnych podłożach ściołowo-obornikowych. Mat. szkol. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 1-20, 1999

WALCZAK Jacek
Technologiczne uwarunkowania w zarządzaniu produkcją trzody chlewnej z uwzględnieniem dyrektyw UE. Mat. szkol.: Możliwości reorganizacji indywidualnego gospodarstwa różnego tak, aby mogło ono konkurować z gospodarstwami krajów UE. 26.11.1999 IERiGŻ, Warszawa, 27-38, 1999

WALCZAK Jacek
Technologiczne uwarunkowania w zarządzaniu produkcją trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem realiów UE. Poradnik: Modele gospodarstw rolniczych konkurencyjnych do UE. Inst. Ekon. Roln. i Gosp. Żywn, Warszawa, 24-32, 1999

WALCZAK Jacek
Technologie produkcji warchlaków i tuczników na samospławialnych posadzkach ściołowo-obornikowych uwzględniające automatyzację żywienia i zagospodarowanie gnojowicy (eliminację). Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 104-122, 1999

BRZÓSKA Franciszek, BOROWIEC Franciszek
Technologie zbioru i zakiszania roślin motylkowatych w aspekcie składu chemicznego i wartości pokarmowej kiszonek. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 62: 31-44, 1999

ECKERT Robert
Teraz warto wymienić lochy. Top Agrar, 5: 12-13, 1999

SYSA Paweł, REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, MATUSZEWSKA Magdalena
Testicular ultrastructure in bulls with 60,xx/60,xy karyotype derived from heterosexual twin pregnancies. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 105-114, 1999

BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, MROCZKOWSKI Sławomir, GRZEŚKIEWICZ Stanisław
The characteristic of slaughter value and meat quality of milk-type lambs and its diversity according to the CLA level in the mothers' milk. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. i Tłuszcz, 31: 101-113, 1999

GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota
The effect of DNA fluorophores on the ultraweak photon emission from spermatozoa. Materials of 8th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS, Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Cracow, June 7-8, 132-133, 1999

BAROWICZ Tadeusz
The effect of dietary Ca-fatty acid salts of linseed oil on cholesterol content in longissimus dorsi muscle of finishing pigs. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999. Book of Abstracts, 5: s. 320, 1999

GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek
The effect of formic acid and biological additives on the quality of grass silages, protein and fibre degradation during fermentation, and on the dry matter and nitrogen degradation in the rumen. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 353-364, 1999

PASCHMA Jolanta
The effect of rapeseed oil and tallow supplement in a diet on the reproductive performance in sows. Book of Abstr. of the 50th Annual Meeting of the Annual EAAP. Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999, 5: s. 290, 1999

HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata
The efficiency of betaine and organic compounds of chromium in fattening of pigs with ad libitum or restricted feeding. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 263-274, 1999

WALCZAK Jacek
The fattening pigs welfare in various housing systems. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP. Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999. Book of Abstr., 5: s. 160, 1999

CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, UDAŁA Jan, KAWĘCKA Maria, KAMYCZEK Marian, PIETRUSZKA Arkadiusz, DELIKATOR Barbara
The growth rate, meatiness value and reproductive performance of young Duroc boars and their hybrids with the Pietrain breed. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 3: 105-110, 1999

PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej, KORMAN Kazimierz
The influence of diets containing ensilage on the quantity and quality of ewes milk. Milking and milk production of dairy sheep and goats. Proc. Int. Sixth Symp. on the Milking of Small Ruminants. Athens (Grecja), EAAP Publication, 95: 349-350, 1999

GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota
The influence of environmental stress factors on bull, boar and ram spermatozoa assessed by ultraweak luminescence. Materials of 8th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS, Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Cracow, June 7-8, 134-135, 1999

GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek
The influence of formic acid and biological additives on the quality of grass silages, protein and fibre degradation during fermentation, and on the dry matter and nitrogen degradation in the rumen. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 339-351, 1999

KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej
The influence of NE level and PDI/NE ratio in the diet on the milk yield in ewes with low milking level. Milking and milk production of dairy sheep and goats. Proc. Int. Sixth Symp. on the Milking of Small Ruminants. Athens (Grecja), EAAP Publication 1999, 95: 325-327, 1999

SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, KWACZYŃSKA Anna, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara
The level of XX/XY lymphocyte population in chimeric bulls. Hun. J. Anim. Prod., 48(1): 111-114, 1999

MROCZKOWSKI Sławomir, BORYS Bronisław
The morphology of the udder and milk quantity and quality in the milking hybrid ewes F1 East Friesian x Polish Merino. Milking and milk production of dairy sheep and goats. Proc. of Int. Sixth Symp. on the Milking of Small Ruminants. Athens (Grecja), EAAP Publication, 95: 453-455, 1999

SMORĄG Zdzisław, JURA Jacek, GAJDA Barbara, SKRZYSZOWSKA Maria
The mucin coat formation and in vivo development of DNA microinjected, non-cultured and cultured rabbit zygotes. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 173-179, 1999

BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, GRZEŚKIEWICZ Stanisław
The occurrence of conjugated linoleic acid (CLA) in the meat and fat tissues of fattened lambs depending on genotype and selected technological factors. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. i Tłuszcz., 31: 115-125, 1999

CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa, KNAPIK Jan, BIELIŃSKA Halina, ROSIŃSKI Andrzej
The possibility of using USG technique for muscle and fatness testing in geese. Proc. of the 12th European Symposium on Waterfowl, Turcja, 18-20.10.1999, 91-97, 1999

SOCHA Stanisław, POMYKAŁA Dariusz, SŁAWOŃ Jerzy, JEŻEWSKA Grażyna
The prices of the Polish Polar blue foxes skins on international auction. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999. Book of Abstracts, 5: s. 117, 1999

GACEK Leszek
The proposal of a new behavioural test for the polar fox. Emphatic test. Scientifur, 23(3): 201-205, 1999

BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej
The slaughter value of crossbred lambs coming from Merino ewes and rams of prolific and meat breeds. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. i Tłuszcz., 31: 53-66, 1999

ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, SŁAWOŃ Jerzy
The temperament of blue foxes vs. their basic physiological parameters. 11th Symposium on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals, Celle (Niemcy), 19-20,05.1999, 231-236, 1999

CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk
The use of Infra Analyzer 260 Whole Grain in oils industry. Proc. 9th Int. Conf. on Near Infrared Spectroscopy ANIR-99, Verona (Włochy), 13-18.06.1999 Book of Abstr., 4: 43, 1999

BOCHENEK Michał:
The use of pulse processing method for elimination of the "lens effect" in sperm sexing by flow cytometry. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 219-226, 1999

ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan
The use of various cage platform types by young blue foxes. 11th Symposium on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals, Celle (Niemcy), 19-20,05.1999, 221-224, 1999

WALCZAK Jacek, KRAWCZYK Wojciech
Thermal screens as an ecological method of improving the welfare of fatteing pigs. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 361: 133-137, 1999

KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KIEŁCZEWSKI Krzysztof
Time trends in meatness traits in ducks of conservative groups. Zesz. Nauk. AR Szczecin, VI, 1: 39-52, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Tłusta dieta. Farmer, 8: s. 18, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Tłuszcz dawki pokarmowej a wartość dietetyczna produktów pochodzenia zwierzęcego. Prz. Hod., 67(111): 7-9, 1999

PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek
Toksyny grzybów strzępkowych i ich wpływ na zwierząta. Cz. 1. Aflatoksyny. Biul. Inf. IZ, 37, 1: 25-35, 1999

PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek
Toksyny grzybów strzępkowych i ich wpływ na zwierząta. Cz. 2. Ochratoksyna A, trichoteceny, zearalenone. Biul. Inf. IZ, 37, 1: 37-46, 1999

JURA Jacek
Transgeniczne zwierząta hodowlane. Mat. I Kraj. Kongr. Biotechnol. Wrocław, 20-25.09.1999, 225-227, 1999

DROŻDŻ Andrzej
Turystyka w Parku Narodowym Hortobagy. Aura, 4: 21-22, 1999

KANIA Gabriela, KĄTSKA Lucyna, RY?SKA Bożenna
Twardnienie osłonki przejrzystej i zdolność do zapłodnienia oocytów bydlęcych w zależności od warunków inkubacji. Mat. I Kraj. Kongr. Biotechnol. Wrocław, 20-25.09.1999, s. 177, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Tyroksyna w paszy a poziom cholesterolu w krwi i mięsie tuczników. Trzoda Chl., 37(7): 44-46, 1999

WĘŻYK Stanisław
U nas i za granicą. Pol. Drob., 5: 32-35, 1999

KSIĘŻAK Jerzy, LENARTOWICZ Wanda, BRZÓSKA Franciszek
Uprawa bobiku na nasiona oraz wykorzystanie ich w żywieniu zwierząt. Instr. upowsz., IUNG Puławy, IZ Kraków, 72, ss. 44, 1999

KSIĘŻAK Jerzy, PODLEŚNY Janusz, BRZÓSKA Franciszek
Uprawa grochu na nasiona i wykorzystanie ich w żywieniu zwierząt. Instr. upowsz., IUNG Puławy, IZ Kraków, 67, ss. 50, 1999

ŚCIBÓR Halina, BRZÓSKA Franciszek
Uprawa i użytkowanie koniczyny czerwonej oraz wykorzystanie w żywieniu zwierząt gospodarskich. Instr. upowsz. 74/99, ISBN-83-88031-11-2, IUNG Puławy, IZ Kraków, ss. 32, 1999

ŚCIBÓR Halina, BRZÓSKA Franciszek
Uprawa i użytkowanie koniczyny czerwonej z trawami oraz wykorzystanie w żywieniu zwierząt gospodarskich. Instr. upowsz. 75/99, ISBN-83-88031-11-2, IUNG Puławy, IZ Kraków, ss. 31, 1999

PODLEŚNY Janusz, BRZÓSKA Franciszek
Uprawa łubinu żółtego na nasiona i wykorzystanie ich w żywieniu zwierząt. Instr. upowsz., IUNG Puławy, IZ Kraków, 69, ss. 35, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Using Ca-fatty salts of linseed or rapeseed oil in rations for finishing pigs. Biotech. Anim. Husb., 15(5-6): 279-285, 1999

WALCZAK Jacek, MATUSZEWSKA Ewa
Using gas as an alternative source of thermal energy for sows and piglet heating. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 361: 139-144, 1999

URBAŃCZYK Jerzy
Utjecaj intenziteta hranjenja, hranidbene energie i sadrzajaa aminokiselina na rezultate tova i klanja mesnate prasadi. Proc. Int. Conf. KRMIVA'99, Opatija (Chorwacja), 9-11.06.1999, ss. 7, 1999

SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej, MANDECKI Andrzej
Utrzymanie krów mlecznych w różnych systemach. Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji bydła mlecznego. ZD IZ Mełno, Sp. z o.o., 14.12.1999. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 21-43, 1999

KRAWCZYK Wojciech, WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz
Utylizacja pomiotu drobiowego pochodzącego z klatkowego systemu utrzymania. Biul. Inf. IZ, 37, 4: 87-93, 1999

STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, JURKIEWICZ Andrzej:
Uwagi z zakresu żywienia buhajów hodowlanych w okresie wychowu i użytkowania rozpłodowego. Biul. Inf. IZ, 4: 15-25, 1999

OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian
Uwarunkowanie genetyczne wielkości jąder młodych knurów linii 990. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 171-172, 1999

KORNIEWICZ Adolf
Uznane i sprawdzone dodatki paszowe gwarancją wysokiej produkcji i zdrowia świń. Mat. konf. - Forum Rolnicze: Postępy w hodowli i produkcji zwierzęcej. Międz. Targi Rolno-Przem., Polagra'99, Poznań, 30.09.-2.10.1999, 39-51, 1999

ZAJĄC Jan
Użytkowanie odchodów króliczych. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ, Balice, 68-72, 1999

ZAJĄC Jan
Użytkowanie rozpłodowe królików. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ Balice, 36-41, 1999

OSIKOWSKI Maciej, BORYS Bronisław
Użytkowość mięsna jagniąt mieszańców owiec merynosowych z rasami plennymi i mięsną w zależności od metody tuczu. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 209-216, 1999

BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej
Użytkowość mięsno-mleczna maciorek F1 fryz x merynos kojarzonych z trykami Ile de France i Berrichone du Cher. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 43-52, 1999

ROBORZYŃSKI Maciej, KARETA Wiesław, KMAK Wincenty, CEGŁA Mirosław
Użytkowość rozpłodowa alpejskich owiec rasy Bergschaf w okresie ich adaptacji w Beskidzie Sądeckim. Prz. Hod., 7: 22-23, 1999

KAMYCZEK Marian
Użytkowość rozpłodowa loch a efektywność produkcji świń. Biul. Inf., ODR Leszno, 10-12, 1999

ORZECHOWSKA Wanda, BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej
Użytkowość rozpłodowa maciorek z urodzeń bliźniaczych jedno- i różnopłciowych w plennej linii merynofina Mf-40. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 397-398, 1999

KAMYCZEK Marian
Użytkowość świń linii 999 w COH Pawłowice w latach 1994-1999. Trzoda Chl., 10: 27-30, 1999

TYRA Mirosław, KAMYCZEK Marian
Użytkowość tuczna i rzeźna loszek linii 890. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 145-152, 1999

GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław
Viability of in vivo and in vitro produced porcine blastocyst vitrified in EFS solution. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 149-154, 1999

GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław
Viability of in vivo and in vitro produced porcine blastocyst vitrified in EFS solution. Proc. World Congr. of Cryobiology, CRYO'99. Marseille (Francja), July 12-15, s. 180, 1999

WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa
Viagra dla każdego. Hod. Drobiu, 3: 48-49, 1999

SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, ERNEST Teresa
Wartość pokarmowa białka oraz zawartość substancji antyżywieniowych w nasionach nowych, rodzimych odmian roślin strączkowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 37, 1999

GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek
Wartość pokarmowa kiszonek i wydajność mleczna krów zależnie od sposobu zakiszania. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 25, 1999

MALINOWSKI Eugeniusz
Wartość pokarmowa kiszonki z wilgotnego ziarna jęczmienia. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 165-172, 1999

GORNOWICZ Ewa, KUJAWIAK Ryszard
Wartość pokarmowa mieszanek paszowych z udziałem różnych premiksów w żywieniu kur nieśnych. Mat. X konf. nauk.-techn.: Premiksy paszowe. Janki k. Warszawy, 15-16.11.1999, ss. 9, 1999

MACIEJEWICZ-RYŚ Julita, SOKÓŁ Krystyna
Wartość pokarmowa ziarna owsa oplewionego (Avena sativa L.) i nagoziarnistego (Avena sativa var. nuda). Żywność, Technologia, Jakość, Supl., 6, 1(18): 273-278, 1999

TYRA Mirosław, ORZECHOWSKA Barbara
Wartość poprawek szacowanych ze względu na kolejny miot oraz parametry statystyczne niektórych cech rozpłodu dla świń ras wbp i pbz. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 161-163, 1999

KĘDZIOR Władysław, ROBORZYŃSKI Maciej
Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich. Mat. XXX Sesji Kom. Technol. i Chemii Żywn. PAN: Nauka o żywności na progu XXI wieku. Kraków, 14-15.09.1999, s. 174, 1999

CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, KAWĘCKA Maria, OWSIANNY Jacek, PIETRUSZKA Arkadiusz
Wartość tuczna i mięsna knurów rasy Duroc, Pietrain i lini 990 oraz ich mieszańców z uwzględnieniem krzyżowania reciprokalnego. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 82, 1999

SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, GOGOL Piotr
Warunki uzyskiwania bydlęcych oocytów jajnikowych pod kontrolą USG oraz ich wykorzystanie do pozaustrojowej produkcji zarodków. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 40, 1999

ROSIŃSKI Andrzej
Waterfowl production in Poland. Proc. of the 1st World Waterfowl Conference, Tajwan, R.O.C., 444-449, 1999

ZAJĄC Jan
Ważna decyzja. Farmer, 12: 10, 1999

ZAJĄC Jan
Wczoraj, dzisiaj i jutro hodowli i chowu królików w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Chorzelowie. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ Balice, 3-11, 1999

ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz
Wielkość mięśnia najdłuższego grzbietu tuczników mieszańców z udziałem ras wbp, pbz, Hampshire, Duroc, Pietrain i linii 990. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 3: 213-214, 1999

SŁAWOŃ Jerzy
Wielkość produkcji i ceny zbytu skór futerkowych. Mat. konf. nauk.: Wymagania Unii Europejskiej w zakresie hodowli zwierząt futerkowych.Konstancin-Jeziorna, 21-22.10.1999. Wyd. IZ Kraków, ss. 5, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Witamina E a jakość mięsa. Biul. Inf. IZ, 37, 4: 73-85, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Witaminowa spiżarnia. Dz. Polski, 55(263): s. 15, 1999

ZAPAŁA J., KAŁUŻA J., RYŃSKA Bożenna, GAJDA Barbara, ADAMEK D., STASZAK-PAPPE E.
Własna metoda doświadczalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Mat. II Kongr. Pol. Tow. Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej. Kraków, 20-22.05.1999, s. 348, 1999

PACIOREK Agnieszka, DROŻDŻ Andrzej
Właściwości serków podpuszczkowych z masy parzonej produkowanych z mleka owczego. Mat. XXX Sesji Kom. Technol. i Chemii Żywn. PAN: Nauka o żywności na progu XXI wieku. Kraków, 14-15.09.1999, s. 245, 1999

RACHWAŁ Alina
Właściwy program świetlny warunkiem zdrowotności i produkcyjności stada. Hod. Drobiu, 10: 10-12, 1999

BAROWICZ Tadeusz, JANIK Andrzej
Włókno pokarmowe a zawartość cholesterolu we krwi i mięsie świń. Trzoda Chl., 37(4): 54-55, 1999

BRZÓSKA Franciszek
Wokół zwierząt. Farmer, 9: 8-9, 1999

SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz
Wpływ 1-godzinnego obniżenia temperatury na produkcyjność kurcząt brojlerów. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 295-296, 1999

URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata
Wpływ betainy i chromu organicznego na wskaźniki biochemiczne krwi u tuczników. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 137, 1999

PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek
Wpływ białka soi i rzepaku chronionego solami wapniowymi kwasów tłuszczowych na wydajność i składniki mleka krów. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 79-82, 1999

PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna
Wpływ chronionej śruty poekstrakcyjnej rzepakowej na produkcyjność krów i skład mleka. Rośliny Oleiste, 20:(1) 185-190, 1999

PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna
Wpływ chronionej śruty poekstrakcyjnej rzepakowej na produkcyjność krów, skład i cechy mleka. Mat. XXI konf. nauk.: Rośliny oleiste, IHAR, Poznań, 20-21.04.1999, s. 53, 1999

KUCHTA Maria, KORELESKI Jerzy
Wpływ dodatku enzymatycznego do mieszanki paszowej dla niosek z udziałem koncentratu barwnikowo-tłuszczowego na stopień intensywności barwy żółtka jaj. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 38, 1999

KAMIŃSKA Barbara Z., KORELESKI Jerzy
Wpływ dodatku mikrobiologicznej fitazy na poprawę wykorzystania fosforu fitynowego oraz na nieśność i jakość skorup jaj u kur. W: Ekologiczne kierunki produkcji żywności - żywienie zwierząt a zdrowie człowieka. Wyd. Polmarche, Warszawa, 160-166, 1999

PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz, GĄSIOR Robert
Wpływ dodatku oleju lnianego i rzepakowego na depozycję tłuszczu u kurcząt brojlerów oraz zawartość wyższych kwasów tłuszczowych w mięsie. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 59, 1999

PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz
Wpływ dodatku oleju lnianego na aktywność tarczycy oraz wybrane wskaźniki lipidowe krwi i mięsa kurcząt brojlerów. Mat. XXI konf. nauk.: Rośliny oleiste, IHAR, Poznań, 20-21.04.1999, s. 55, 1999

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław
Wpływ dodatku pełnotłustych nasion lnu i rzepaku w dawkach dla rosnących buhajków na niektóre wskaźniki lipidowe mięsa. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 44, 451-452, 1999

MICHALEC-DOBIJA Jolanta, PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz
Wpływ dodatku pełnotłustych nasion lnu na skład kwasów tłuszczowych oraz walory smakowe mięsa jagnięcego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 389-391, 1999

GORNOWICZ Ewa
Wpływ dodatku preparatów enzymatycznych na biologiczną wartość pokarmową mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów. Donies. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 45: 422-423, 1999

SZYMCZYK Beata, SZCZUREK Witold, PISULEWSKI Paweł, HANCZAKOWSKI Piotr
Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (SKL) na wskaźniki produkcyjne i poubojowe u kurcząt brojlerów. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 45: 241-242, 1999

MATUSZEWSKA Ewa
Wpływ dogrzewania prosiąt gazowymi promiennikami na ich produkcyjność. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 75, 1999

KUCHTA Maria, KORELESKI Jerzy
Wpływ enzymów rozkładających polisacharydy nieskrobiowe w paszy dla niosek na zabarwienie żółtka jaj. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 404-406, 1999

SMULIKOWSKA Stefania, RUTKOWSKI Andrzej, PAKULSKA Elżbieta
Wpływ enzymu Ryezyme na wykorzystanie mieszanek zawierających zboża krajowe w żywieniu kurcząt brojlerów, gęsiąat i kur nieśnych. W: Ekologiczne kierunki produkcji żywności - żywienie zwierząt a zdrowie człowieka. M. Gralak i W. Zalewski (red.), Warszawa, 193-201, 1999

KWACZYŃSKA Anna, KAMYCZEK Marian, SIKORA Monika
Wpływ genotypów GPI i PGD na wyniki oceny przyżyciowej świń linii 990. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 153-156, 1999

ROSIŃSKI Andrzej, SKRABKA-BŁOTNICKA Teresa, WOŁOSZYN Janina, PRZYSIĘŻNA Ewa, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela
Wpływ genotypu i płci na jakość mięśni piersiowych gęsi białych kołudzkich. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 73-88, 1999

ROSIŃSKI Andrzej, SKRABKA-BŁOTNICKA Teresa, WOŁOSZYN Janina, PRZYSIĘŻNA Ewa, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela
Wpływ genotypu i płci na jakość tłuszczu sadełkowego gęsi białych kołudzkich. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 89-98, 1999

ZAJĄC Jan
Wpływ genotypu i płci na niektóre cechy jakościowe mięsa króliczego. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 29-40, 1999

POŁTOWICZ Katarzyna, CYWA-BENKO Katarzyna
Wpływ genotypu i warunków chowu na użytkowość mięsną kogutków rodzimych ras. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 237-238, 1999

URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata
Wpływ genotypu na niektóre wskaźniki biochemiczne krwi oraz cechy tuczne i rzeźne świń. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 352: 277-284, 1999

POŁTOWICZ Katarzyna
Wpływ genotypu, płci i wieku na jakość tuszki i mięsa kurcząt brojlerów. Biul. Inf. IZ, 37, 3: 81-89, 1999

MROCZKO Leszek, RÓŻYCKI Marian
Wpływ inbredu loch na ich użytkowość rozpłodową. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 165-169, 1999

KUCHTA Maria, GORNOWICZ Ewa, KORELESKI Jerzy
Wpływ kantaksantyny na barwę żółtka jaj kurzych w zależności od zawartości pigmentów żółtych w paszy. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 229-242, 1999

MALINOWSKI Eugeniusz
Wpływ kiszonego ziarna jęczmienia na wyniki opasania buhajków. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 155-164, 1999

MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon, SZUKALSKI Grzegorz
Wpływ kiszonki z ziemniaków parowanych w dawce pokarmowej na wyniki odchowu i tuczu gęsi Reńskich. Zesz. Nauk ATR Bydgoszcz, B, 33(45): 3-17, 1999

ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy
Wpływ koncentracji energii i aminokwasów w paszy na wyniki tuczu i niektóre wskaźniki biochemiczne krwi u tuczników. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 236-239, 1999

HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa
Wpływ koncentracji jonów ujemnych na zdrowotność i produkcyjność kurcząt brojlerów. Mat. międz. sesji nauk. PTNW: Etologia w chowie zwierząt gospodarskich i geopatyczne uwarunkowanie ich zdrowia, wydajności i rozrodczości. Poznań, 6-7.09.1999, 31-34, 1999

HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, PIETRAS Mariusz
Wpływ krótkotrwałego stresu termicznego w okresie postnatalnym na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 69, 1999

SIKORA Jacek
Wpływ krzyżowania kozłów rasy alpejskiej z kozami użytkowymi na produkcyjność i rozwój mieszańców. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 449-453, 1999

KĘDZIOR Władysław, ROBORZYŃSKI Maciej
Wpływ krzyżowania owiec pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt. Mat. XXX Sesji Kom. Technol. i Chemii Żywn. PAN: Nauka o żywności na progu XXI wieku. Kraków, 14-15.09.1999, s. 175, 1999

MACIEJEWICZ-RYŚ Julita, SOKÓŁ Krystyna
Wpływ L-lizyny lub preparatu enzymatycznego na wartość pokarmową białka owsa nagoziarnistego (Avena sativa var. nuda) i oplewionego (Avena sativa L.). Żywność, Technologia, Jakość, Supl., 9, 1(18): 267-272, 1999

ZAJĄC Jan
Wpływ masy ubojowej królików na wydajność rzeźną oraz wybrane cechy jakościowe mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 59-72, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Wpływ mechanizmów rynku na koncentrację i poziom produkcji świń. Trzoda Chl., 10: s. 6, 1999

WIERZCHOŚ Agnieszka
Wpływ metod biotechnologicznych na kariotypy zarodków i zwierząt. Prz. Hod., 9: 24-25, 1999

KORMAN Kazimierz
Wpływ metody żywienia oraz typu urodzenia na przebieg tuczu i wartość rzeźną jagniąt. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 189-193, 1999

SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej
Wpływ modyfikacji stanowisk uwięziowych na higienę utrzymania krów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 76, 1999

WALCZAK Jacek
Wpływ modyfikacji technologicznych na ograniczenie negatywnych oddziaływań środowiskowych wynikających z produkcji trzody chlewnej. Bydg. Tow. Nauk., Prace wydz. Nauk Przyrodn., B, 45: 19-28, 1999

KANIA Gabriela, KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, WAYDA Elżbieta
Wpływ nasienia na rozwój i płeć zarodków uzyskanych z oocytów o utwardzonych osłonkach przejrzystych. Mat. I Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu. Mierki k. Olsztyna, 4-5.06.1999, s. 20, 1999

CHOŁOCIŃSKA-PŁAZA Anna, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa
Wpływ natężenia światła w energooszczędnych programach świetlnych na produkcyjność kur nieśnych. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 293-294, 1999

SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz
Wpływ nieletalnego stresu termicznego w początkowym okresie odchowu kurcząt brojlerów na ich wyniki produkcyjne. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 79, 1999

ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia
Wpływ oczyszczonych ścieków organicznych na stan ichtiofauny rzeki Płoni w latach 1991-1994. W: Ekologia rzeki Płoni ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ścieków z Zakładu Doświadczalnego IZ w Kołbaczu. Wyd. IZ, Kraków, IZ ZZD Kołbacz, 40-48, 1999

MAZANOWSKI Adam, KOKOSZYŃSKI Dariusz, KORYTKOWSKA Henryka
Wpływ ograniczonego żywienia na cechy kaczek mięsnych. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 219(30): 61-72, 1999

RACHWAŁ Alina
Wpływ paszy na wartość pokarmową jaj w aspekcie zdrowotnym. Pol. Drob., 10: 8-9, 1999

FANDREJEWSKI Henryk, RAJ Stanisława, WEREMKO Dagmara, SKIBA Grzegorz, KAMYCZEK Marian
Wpływ poziomu białka w diecie wyrównanej według aminokwasów strawnych na chemiczny skład ciała oraz wykorzystanie białka i energii u mięsnych świń. Ann. Warsaw Agric. Uniw. - Anim. Sci., Zesz. specj.: Wpływ żywienia na jakość produktów zwierzęcych, 36: 563-572, 1999

WRZOŁ Jacek, BRZÓSKA Franciszek, SZAREK Jan
Wpływ poziomu jodu i selenu w dawkach pokarmowych na wydajność krów i skład kwasów tłuszczowych mleka. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 159-174, 1999

BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz
Wpływ poziomu tyroksyny w paszy na zawartość cholesterolu w krwi i mięśniu najdłuższym tuczników linii 990. Mat. międz. konf. nauk.: Stan i perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. IZ ZZD Pawłowice, 2-3.09.1999, 173-176, 1999

KAMYCZEK Marian, KUJAWIAK Ryszard
Wpływ preparatu SanoCid na odchów prosiąt. Pasze Przem., 2/3: 56-57, 1999

KORNIEWICZ Daniel, ZALEWSKI Stanisław, KORNIEWICZ Adolf
Wpływ preparatu torfowego BioFer i zakwaszacza Digest Acid na odchów prosiąt. W: Ekologiczne kierunki produkcji żywności - żywienie zwierząt a zdrowie człowieka. Wyd. Polmarche, Warszawa, 137-150, 1999

MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek
Wpływ przedziału zróżnicowania temperatury na behawior i produkcyjność prosiąt. Mat. międz. sesji nauk. PTNW: Etologia w chowie zwierząt gospodarskich i geopatyczne uwarunkowanie ich zdrowia, wydajności i rozrodczości. Poznań, 6-7.09.1999, 31-34, 1999

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Wpływ rasy knura na liczbę prosiąt urodzonych w miocie. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 352, 67: 233-237, 1999

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Wpływ rasy knura na użytkowość rozpłodową loch w liniach ojcowskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 3: 219-220, 1999

BRZÓSKA Franciszek, BREJTA Władysław, GĄSIOR Robert
Wpływ rodzaju kiszonki z traw, poziomu paszy treściwej i dodatku nasion lnu na efektywność opasania buhajków oraz jakość tusz i skład mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 141-154, 1999

BOCHENEK Michał, RYSZKA Florian, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, CZECH Krzysztof
Wpływ rozcieńczalnika na strukturę chromatyny plemników knura. Mat. I Kraj. Kongr. Biotechnol. Wrocław, 20-25.09.1999, s. 172, 1999

BRZÓSKA Franciszek, BREJTA Władysław, GĄSIOR Robert
Wpływ różnych gatunków zbóż paszowych i postaci fizycznej ziarna na efektywność opasania, parametry tusz i skład mięsa buhajków. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 125-140, 1999

HANCZAKOWSKI Piotr
Wpływ różnych rodzajów włókna zawartego w pożywieniu na zawartość cholesterolu w organiźmie. Biul. Inf. IZ, 37, 2: 5-9, 1999

LIGASZEWSKI Maciej
Wpływ różnych systemów fermowego utrzymania ślimaka Helix aspersa maxima na jego wzrost i jakość muszli. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 55, 1999

WALCZAK Jacek
Wpływ różnych systemów utrzymania tuczników na ich wskaźniki fizjologiczne, behawioralne i produkcyjne. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 70, 1999

BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert
Wpływ soli wapniowych kwasów tłuszczowych i formy białka na wydajność krów, składniki oraz cechy dietetyczne mleka. Mat. XXVIII Sesji Żywien. PAN, KNZ: Potrzeby pokarmowe wysokowydajnych zwierząt fermowych. Krynica 9-10.09.1999, 75-78, 1999

BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, SALA Krystyna, ZYZAK Wacław
Wpływ soli wapniowych kwasów tłuszczowych na wydajność i składniki mleka krów. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 143-158, 1999

BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, SALA Krystyna, WIEWIÓRA Witold
Wpływ soli wapniowych kwasów tłuszczowych na wydajność krów, składniki i cechy dietetyczne mleka. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 63, 1999

GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek
Wpływ sposobu konserwowania traw na efektywność żywienia i składniki mleka krów. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 143-146, 1999

KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester
Wpływ sposobu żywienia w pierwszych dniach życia na wskaźniki produkcyjne oraz na wybrane parametry charakteryzujące przewód pokarmowy u kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 123-142, 1999

KORMAN Kazimierz
Wpływ stosowania dodatków witaminowych w okresie wysokiej ciąży i karmienia jagniąt na produkcyjność plennych owiec matek. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 129-141, 1999

PASCHMA Jolanta
Wpływ stosowania dodatku ß-karotenu do dawki pokarmowej na przeżywalność zarodków, wskaźnik owulacji oraz użytkowość rozpłodową loszek. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 33, 1999

HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa
Wpływ stresu termicznego w okresie postnatalnym na odchów kurcząt brojlerów. Mat. międz. sesji nauk. PTNW: Etologia w chowie zwierząt gospodarskich i geopatyczne uwarunkowanie ich zdrowia, wydajności i rozrodczości. Poznań, 6-7.09.1999, 29-31, 1999

BRZÓSKA Franciszek, PIESZKA Marek, SALA Krystyna
Wpływ suchej masy i dodatków fermentacyjnych na skład chemiczny i rozkład białka kiszonek z lucerny. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 231-242, 1999

MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon, URBANOWSKI Mariusz
Wpływ suszu z traw w dawce pokarmowej na cechy mięsne 12-tygodniwych gęsi Białych Kołudzkich (W11). Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., B, 33(45): 3-17, 1999

POŁTOWICZ Katarzyna
Wpływ systemu utrzymania na cechy tuszki i mięsa kur nieśnych zestawu Hy-Line po rocznym okresie użytkowania. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 239-240, 1999

HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa
Wpływ systemu utrzymania na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., B, 33(45): s. 8, 1999

WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej
Wpływ systemu utrzymania tuczników na ich wyniki produkcjne. Trzoda Chl., 8: 147-152, 1999

CHOŁOCIŃSKA-PŁAZA Anna, WĘŻYK Stanisław
Wpływ systemu żywienia na produkcyjność kur nieśnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 34, 1999

CHOŁOCIŃSKA Anna, WĘŻYK Stanisław
Wpływ systemu żywienia na produkcyjność kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 243-253, 1999

OKULARCZYK Stanisława
Wpływ sytuacji rynkowej, koniunktury i opłacalności tuczu trzody na postęp biologiczny i rozwój rodzimej produkcji. Trzoda Chl., 2: s. 5, 1999

KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna
Wpływ środowiska i genotypu na wyniki produkcyjne kur nieśnych. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 235-236, 1999

PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz
Wpływ tłuszczu porafinacyjnego w żywieniu loszek linii 990 na poziom hormonów tarczycy w surowicy krwi i parametry wzrostu. Mat. międz. konf. nauk.: Stan i perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. IZ ZZD Pawłowice, 2-3.09.1999, 177-181, 1999

MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia
Wpływ warunków chowu fermowego ślimaka Helix aspersa maxima na jego wydajność mięsną i koncentrację Zn, Cu, Cd i Pb w tkankach. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 56, 1999

KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław
Wpływ warunków środowiskowych na wyniki wylęgowości kur nieśnych stad zachowawczych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 24, 1999

KUJAWIAK Ryszard, KAMYCZEK Marian
Wpływ wczesnego podawania specjalnej paszy "Sano Pre-Kern" na odchów prosiąt. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 183-186, 1999

KORMAN Kazimierz
Wpływ wieku i intensywności żywienia na kształtowanie się ocen pokroju tryczków rasy merynos polski. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 87-98, 1999

MROCZKOWSKI Sławomir, BORYS Bronisław, PIWCZYŃSKI Dariusz
Wpływ wieku oraz stadium laktacji na produkcję mleka, morfologię oraz zdrowotność wymienia maciorek mieszańców F1 fryz x merynos. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 167-174, 1999

ROBORZYŃSKI Maciej, PIECZONKA Władysław, PARAPONIAK Paweł
Wpływ wybranych czynników fizjologicznych na użytkowość mleczną owiec rasy Bergschaf. Mat. III Wiosennej Szkoły Owczarskiej: Poziom mleczności krajowego pogłowia owiec w związku z doskonaleniem warunków odchowu jagniąt i produkcją mleka konsumpcyjnego. Krynica, 12-14.04.1999, 1-11, 1999

ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia
Wpływ wystąpienia rui u loszek testowanych w SKURTCh na wartość cech tucznych. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 100, 1999

PAKULSKA Elżbieta, BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub, KORELESKI Jerzy, BEDNARCZYK Marek
Wpływ zawartości i struktury wapnia w paszy na wyniki reprodukcyjne gęsi i jakość jaj wylęgowych. Donies. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 45: 247-248, 1999

MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon, URBANOWSKI Mariusz
Wpływ ziemniaków parowanych w dawce pokarmowej na wyniki odchowu i tuczu gęsi Białych Kołudzkich (W11). Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., B, 33(45): 3-17, 1999

KIEĆ Wojciech, MUSZYŃSKA-WARSIEWICZ Wanda
Wpływ zmiany warunków utrzymania na produkcyjność owiec rasy wrzosówka. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 22, 1999

KIEĆ Wojciech, MUSZYŃSKA-WARSIEWICZ Wanda
Wpływ zmiany warunków utrzymania na produkcyjność owiec rasy wrzosówka. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: s. 378, 1999

BILIK Krzysztof
Wpływ zróżnicowanego poziomu żywienia cieliczek rasy czarno-białej w okresie odchowu na wzrost i późniejszą użytkowość mleczną. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. hab., 12: 5-84, 1999

STASINIEWICZ Teofila, STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, PUSTKOWIAK Henryk
Wpływ zwiększonego udziału tłuszczu roślinnego w dawkach dla opasanych buhajków na efekty produkcyjne i jakość mięsa. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 91-95, 1999

STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara, ŚLUSARCZYK Tomasz
Wpływ źródła białka w preparatach mlekozastępczych i formy fizycznej mieszanki treściwej na wychów cieląt. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 171-174, 1999

PAKULSKA Elżbieta, BADOWSKI Jakub, JAMROZ Dorota
Wpływ żywienia gęsiorów w okresie wychowu na ich wzrost i użytkowość reprodukcyjną. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 380-383, 1999

MALINOWSKI Eugeniusz
Wpływ żywienia kiszonkami z kukurydzy lub z traw koszonych metodą tradycyjną lub sieczkarnią firmy John Deere na efektywność opasania bydła i jakość tusz. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 49, 1999

KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester
Wpływ żywienia w pierwszych dniach życia piskląt na wskaźniki odchowu brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 36, 1999

RAPACZ Jan, JANIK Andrzej, KAPKOWSKA Ewa
Wpyw nasion jęczmienia i wiesiołka na poziom cholesterolu całkowitego w surowicy krwi i żółtkach jaj kur nieśnych. Acta Agrar. Silv., 36: 65-74, 1999

PASCHMA Jolanta
Wskaźniki owulacji, przeżywalność zarodków oraz użytkowość rozpłodowa loszek żywionych dawkami zawierającymi dodatek ß-karotenu. Mat. międz. sesji nauk. PTNW: Etologia w chowie zwierząt gospodarskich i geopatyczne uwarunkowanie ich zdrowia, wydajności i rozrodczości. Poznań, 6-7.09.1999, 22-25, 1999

HERBUT Eugeniusz
Wspomnienie o dr inż. Romanie Kanioku. Biul. Inf. IZ, 37, 1: 83-84, 1999

MROCZKO Leszek
Wspornik decyzji i zysku. Now. Rol., 10: 37-38, 1999

KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, MANDECKI Andrzej
Współczesne tendencje w utrzymaniu cieląt i jałowizny. Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji bydła mlecznego. ZD IZ Mełno Sp. z o.o., 14.12.1999. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 44-54, 1999

KISIEL Tomasz, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, STĘPIŃSKA Małgorzata
Współzależności między wybranymi cechami morfologicznymi jaj i biochemicznymi żółtka różnych kaczek. Donies. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 172-173, 1999

REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna
Wstępna identyfikacja chimeryzmu w komórkach układu rozrodczego buhaja pochodzącego z bliźniąt różnopłciowych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: s. 520, 1999

ROBORZYŃSKI Maciej
Wstępna ocena wartości użytkowej alpejskich owiec rasy Bergschaf w ekosystemie Beskidu Sądeckiego. Mat. sesji nauk. PTZ, WSRP Siedlce, 27.04.1999, 1-15, 1999

KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej
Wstępne badania nad wpływem owcy fryzyjskiej na użytkowość rozpłodową i mleczną mieszańców owiec krajowych i plennych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 143-149, 1999

ŁYSAK Andrzej, KORELESKI Jerzy, SIERADZKA Anna
Wstępne badania składu tłuszczu krezkowego u karpi (Cyprinus carpio, L.). Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 52, 1999

OSIKOWSKI Maciej Adam, ORZECHOWSKA Renata
Wstępne badania użytkowości rozpłodowej i mlecznej maciorek owcy fryzyjskiej importowanych z Niemiec. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 394-396, 1999

ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester
Wstępne obserwacje nad wpływem formy cynku na jego wykorzystanie przez kurcząta brojlery. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 45: 424-425, 1999

FANDREJEWSKI Henryk, RAJ Stanisława, KAMYCZEK Marian, WEREMKO Dagmara, SKIBA Grzegorz
Wstępne wyniki badań nad przemianą energii u świń rasy Pietrain. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 300-304, 1999

WALCZAK Jacek
Wstępne wyniki badań nad wpływem modyfikacji warunków utrzymania w kojcu porodowym na zachowanie się loch. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 77, 1999

WALCZAK Jacek
Wstępne wyniki badań nad wpływem obniżonej, nocnej temperatury powietrza na wyniki produkcyjne warchlaków. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 74, 1999

SKRZYŻALA Irena, KLĘCZEK Czesława, WĘGLARZY Karol
Wstępne wyniki badań różnych systemów letniego tuczu jagniąt. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 299-309, 1999

KARETA Wiesław, ROBORZYŃSKI Maciej, CEGŁA Mirosław, KMAK Wincenty
Wstępne wyniki inseminacji polskich owiec górskich nasieniem tryków rasy Bergschaf. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 103-110, 1999

WĘŻYK Stanisław
Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Pol. Drob., 4: 40-42, 1999

BIELAŃSKI Paweł
Wybór ras królików do produkcji materiału rzeźnego. Mat. semin.: Chów i hodowla królików w sektorze drobnotowarowym. ZZD IZ Chorzelów, marzec 1999. Wyd. IZ, Balice, 9-15, 1999

ZAJĄC Jan
Wybrane zagadnienia dotyczące zdrowia królików. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ, Balice, 42-63, 1999

BILIK Krzysztof, STASINIEWICZ Teofila
Wybrane zagadnienia żywieniowe w wychowie jałówek ras mlecznych. Biul. Inf. IZ, 37, 3: 51-64, 1999

KOWALSKA Dorota, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan
Wydajność mleczna samic królików rasy białej nowozelandzkiej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 42: 51-55, 1999

ŁYSAK Andrzej
Wydajność produkcyjna, technologiczna i ekonomiczna w fermowym wychowie ślimaków z rodzaju Helix aspersa. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 54, 1999

RACHWAŁ Alina
Wykorzystanie aminokwasów zawartych w paszy przez drób. Hod. Drobiu, 12: 1-4, 1999

KAMIŃSKA Barbara Z.
Wykorzystanie jęczmienia i owsa w żywieniu kur oraz wpływ na profil wyższych kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj. Pasze Przem., VIII(5): 21-25, 1999

WĘŻYK Stanisław, SIWEK Maria, CALIK Jolanta, BEDNARCZYK Marek, CYWA-BENKO Katarzyna
Wykorzystanie komputerowej cyfrowej analizy obrazu w genetycznej charakterystyce populacji kur. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 17, 1999

ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz
Wykorzystanie loch rasy Pietrain do produkcji knurów mieszańców (Pietrain x Hampshire i Pietrain x Duroc) przydatnych w krzyżowaniu towarowym. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 49, 1999

TRELA Jan, CZAJA Hanna, RYGAŁŁO Katarzyna, MAJEWSKA Anna
Wykorzystanie metody pozyskiwania i przenoszenia zarodków w doskonaleniu stada bydła mlecznego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 47: 207-21, 1999

KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław
Wykorzystanie nasienia tryków owcy fryzyjskiej do inseminacji polskiej owcy górskiej. Zesz. Nauk. SGGW, ss. 4, 1999

BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław
Wykorzystanie nienasyconych kwasów tłuszczowych w opasie młodego bydła rzeźnego. Biul. Inf. IZ, 37, 4: 27-37, 1999

BREJTA Władysław, BAROWICZ Tadeusz, GĄSIOR Robert
Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu i rzepaku w opasie młodego bydła rzeźnego. Rośliny Oleiste, 20(1) 207-220, 1999

KIEĆ Wojciech, KNAPIK Jan
Wykorzystanie przyżyciowych pomiarów ultrasonograficznych w ocenie wartości rzeźnej tusz i stacyjnej ocenie tryków. Mat. konf. nauk.: Wykorzystanie techniki ultrasonograficznej w przyżyciowej i poubojowej ocenie tusz owczych. Poznań, 15.10.1999, Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 46: 15-25, 1999

BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz
Wykorzystanie soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego do poprawy cech dietetycznych mięsa wieprzowego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 64, 1999

GACEK Leszek, BARABASZ Bogusław
Wykorzystanie w praktyce hodowlanej badań behawioralnych. Hod. Zwierz. Futerk., 1: 20-21, 1999

KORNIEWICZ Adolf, CHRZĄSZCZ Ewa, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, PALECZEK Barbara
Wykorzystanie włóknistej frakcji poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu krów mlecznych. Mat. XXI konf. nauk.: Rośliny oleiste, IHAR, Poznań, 20-21.04.1999, 9-10, 1999

KORNIEWICZ Adolf, CHRZĄSZCZ Ewa, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, PALECZEK Barbara
Wykorzystanie włóknistej frakcji poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu krów mlecznych. Rośliny Oleiste, 20: (1) 221-232, 1999

SŁOTA Ewa
Wykorzystanie współczesnych osiągnięć cytogenetyki w hodowli świń. Mat. konf. nauk.: Nowoczesne metody hodowli i produkcji świń. Balice, 26-27.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 3-15, 1999

ECKERT Robert
Wykorzystanie wyników oceny mięsności tusz prowadzonej w zakładach mięsnych do szacowania wartości hodowlanej knurów. Mat. konf. nauk.: Nowoczesne metody hodowli i produkcji świń. Balice, 26-27.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 72-82, 1999

ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz
Wykorzystanie wyników poubojowej oceny mięsności prowadzonej w zakładach mięsnych do określania wartości użytkowej knurów linii 990 i 890. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 134-145, 1999

KRASZEWSKI Juliusz
Wymagania dla mleka surowego wysokiej jakości. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 79-84, 1999

KRASZEWSKI Juliusz
Wymagania jakościowe dla mleka surowego w świetle norm krajowych i Unii Europejskiej. Mat. semin.: Nowoczesne technologie w chowie i hodowli bydła. ZD IZ Chorzelów, 30.03.1999. Wyd. IZ, Kraków-Chorzelów, 77-87, 1999

SŁAWOŃ Jerzy
Wyniki aukcyjnej sprzedaży skór futerkowych w grudniu 1999 roku. Hod. Zwierz. Futerk., 4(6): 32-34, 1999

ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan
Wyniki badań własnych dotyczących poprawy dobrostanu lisów niebieskich. Mat. konf. nauk.: Wymagania Unii Europejskiej w zakresie hodowli zwierząt futerkowych. Konstancin-Jeziorna, 21-22.10.1999. Wyd. IZ, Kraków, ss. 5, 1999

RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz
Wyniki oceny oszacowane metodą BLUP. Trzoda Chl., 12: 31-35, 1999

ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz
Wyniki oceny przyżyciowej świń w Polsce w roku 1998. Mat. szkol.: Zasady produkcji tuczników mięsnych. ODR Tarnów, 24-36, 1999

RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław
Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 17: 67-86, 1999

CZAJA Hanna, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan
Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej (kwiecień - wrzesień 1998). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 36: 85-91, 1999

CHOROSZY Bogumiła, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan
Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej (kwiecień - wrzesień 1998). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 36: 93-99, 1999

ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, TRELA Jan
Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów w sezonie kwiecień 1998 - wrzesień 1998. Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej. Wyd. własne IZ, Kraków, 19: 5-61, 1999

ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, TRELA Jan
Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów w sezonie październik 1997 - marzec 1998. Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej. Wyd. własne IZ, Kraków, 18: 5-81, 1999

RZEPECKI Rafał, SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania, KAWĘCKA Aldona
Wyniki oceny wartości hodowlanej maciorek w roku 1997. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. własne IZ, Kraków, 16: 3-64, 1999

GAWĘCKI Witold
Wyniki oceny wartości użytkowej różnych mieszańców towarowych w XXVI teście kur nieśnych na ściółce. Polskie Drob., 3: 15-17, 1999

MAZANOWSKI Adam, DOBRZAŃSKI Zbigniew, SZUKALSKI Grzegorz
Wyniki odchowu kaczek żywionych mieszankami z udziałem preparatu mineralno-tłuszczowego Humobentofet. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 185-198, 1999

KAMYCZEK Marian, GDALA Jolanta
Wyniki odchowu prosiąt żywionych pełnoporcjową mieszanką prestarter zawierającą preparat Lutapig. Trzoda Chl., 11: 86-88, 1999

ROBORZYŃSKI Maciej
Wyniki produkcyjne owiec rasy Bergschaf i Weisse Alpenschaf w okresie ich adaptacji do ekosystemu Beskidu Sądeckiego. Mat. symp.: Stan obecny i perspektywy rozwoju owczarstwa na terenie Podhala i Beskidów. Nowy Targ, 25.11.1999, ss. 7, 1999

MAZANOWSKI Adam, KIEŁCZEWSKI Krzysztof
Wyniki reprodukcji gęsi ze stad rezerwy i gęsi białych kołudzkich w dwóch okresach nieśności. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 55-72, 1999

MAZANOWSKI Adam, SZUKALSKI Grzegorz:
Wyniki reprodukcji mieszańców gęsi ze stad rezerwy genetycznej i gęsi Białych Kołudzkich. Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., B, 33(45): 3-17, 1999

CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, KOCOŃ Zofia
Wyniki stacjonarnej oceny buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria VI R). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 36: 101-112, 1999

URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, FURGAŁ-DIERŻUK Iwona
Wysokie dawki witaminy E w końcowym okresie tuczu świń. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Anim. Sci., 36: 149-157, 1999

KRZYŚCIN Piotr, SKIBA Elżbieta, BAROWICZ Tadeusz, WĘGRZYN Jan
Występowanie epitopów alfa-, beta- i gamma-globulin u nowo narodzonych jagniąt. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 384-386, 1999

PISULEWSKI Paweł, SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, SZCZUREK Witold
Wzbogacanie żywności pochodzenia zwierzęcego w sprzężony kwas linolowy (SKL). Mat. VII Szkoły Zimowej: Użytkowanie bydła w zmieniających się warunkach produkcji. Zakopane, 21-28.03.1999, 204-209, 1999

BILIK KRZYSZTOF, STRZETELSKI Juliusz, MACIASZEK Katarzyna
Wzrost i rozwój jałówek rasy czarno-białej w zależności od poziomu żywienia w okresie dojrzewania płciowego. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 159-162, 1999

CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, KAWĘCKA Maria, UDAŁA Jan, OWSIANNY Jacek, PIETRUSZKA Arkadiusz
Wzrost, mięsność i wartość rozpłodowa knurów linii 990 i ich mieszańców z rasą Pietrain. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 33-39, 1999

CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, KAWĘCKA Maria, UDAŁA Jan, OWSIANNY Jacek, PIETRUSZKA Arkadiusz
Wzrost, mięsność i wartość rozpłodowa knurów linii 990 i ich mieszańców z rasą Pietrain. Trzoda Chl., 10: 44-46, 1999

CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, KAWĘCKA Maria, UDAŁA Jan, OWSIANNY Jacek, PIETRUSZKA Arkadiusz
Wzrost, mięsność i wartość rozpłodowa młodych knurów linii 990 i ich mieszańców z rasą Pietrain. Trzoda Chl., 10: 44-46, 1999

CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, DZIADEK Krystian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara, OWSIANNY Jacek
Wzrost, mięsność i wielkość jąder młodych knurków rasy Duroc oraz mieszańców tej rasy z polską linią 990 i rasą Pietrain. Zesz. Nauk. AR Szczecin, 194, 37: 11-20, 1999

CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, DZIADEK Krystian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara, OWSIANNY Jacek
Wzrost, mięsność i wielkość jąder młodych knurów linii 990 oraz mieszańców tej linii z rasą Duroc i Pietrain. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 11-20, 1999

WĘŻYK Stanisław
XII Europejskie Sympozjuż Drobiu Wodnego. Pol. Drob., 12: 23-24, 1999

WĘŻYK Stanisław
XII Międzynarodowe Młodzieżowe Sympozjuż Drobiarskie. Pol. Drob., 12: 18-19, 1999

WĘŻYK Stanisław
Z pracowni naukowych. 50 lat naukowej służby Instytutu Zootechniki dla Polskiego Drobiarstwa. Ogólnopol. Inf. Drob., 12(48): 18-24, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Za dużo soli... Dz. Polski, 55(116): s. 23, 1999

KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, ADAMCZYK Janusz
Zachowanie się tuczników utrzymywanych na różnych podłożach ściołowych. Mat. międz. sesji nauk. PTNW: Etologia w chowie zwierząt gospodarskich i geopatyczne uwarunkowanie ich zdrowia, wydajności i rozrodczości. Poznań, 6-7.09.1999, 43-45, 1999

OSIKOWSKI Maciej, KORMAN Kazimierz, PAKULSKI Tadeusz, BORYS Bronisław
Zagadnienia mlecznego użytkowania owiec na terenach nizinnych w świetle badań IZ ZZD Kołuda Wielka. Mat III Owczarskiej Szkoły Wiosennej: Alternatywne kierunki wykorzystania krajowego pogłowia owiec, Krynica, 12-14.04.1999, Wyd.: Zakł. Hod. Owiec i Kóz, Wydz. Zoot., SGGW, Zesz. Nauk.,, 3: 47-60, 1999

OSTROWSKI Romuald
Zakiszanie świeżej lucerny z dodatkiem kwasu mlekowego, cukru oraz gęstwy zawierającej bakterie fermentacji mlekowej. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 199-208, 1999

KAMYCZEK Marian, GRZEGÓRSKI Jerzy
Zakwaszacz Formic Stabil 65 w żywieniu tuczników. Inf. Pasz., 5: 59-61, 1999

GAWĘCKA Krystyna
Zapobieganie skutkom stresu cieplnego podczas upałów. Pol. Drob., 5: 13-15, 1999

KAMIŃSKA Barbara Z.
Zapotrzebowanie kur na składniki pokarmowe oraz wpływ żywienia na nieśność i jakość jaj. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 56-68, 1999

DUNIEC Marian
Zaprzęgnijmy samolubny gen do pracy hodowlanej choć może nie galopem. Prz. Hod., 8: 9-10, 1999

WALCZAK Jacek, WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej, DYRCZ Stanisław
Zasady kompletowania grup, odchowu i warunki środowiskowe dla warchlaków utrzymywanych na samospławialnych podłożach ściołowo-obornikowych Mat. szkol. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 1-23, 1999

WALCZAK Jacek, WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej, DYRCZ Stanisław
Zasady kompletowania grup, żywienia i wymogi środowiskowe dla loch luźnych i prośnych utrzymywanych na samospławialnych podłożach ściołowo-obornikowych. Mat. szkol. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 1-31, 1999

DYRCZ Stanisław
Zasady produkcji żywca wieprzowego na głębokiej ściółce uwzględniające automatyzację żywienia i zagospodarowania gnojowicy (eliminację). Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 123-140, 1999

WAWRZYŃCZAK Stefan
Zasady racjonalnego odchowu jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 69-76, 1999

KOZŁOWSKI Jacek
Zasady racjonalnego wychowu jałowizny na remont stada krów mlecznych. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 71-78, 1999

KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKI Andrzej
Zasady racjonalnego żywienia jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji bydła mlecznego. ZD IZ Mełno, Sp. z o.o., 14.12.1999. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 70-75, 1999

WAWRZYŃCZAK Stefan
Zasady racjonalnego żywienia krów o wysokiej wydajności mlecznej. Mat. semin.: Warunki racjonalnej hodowli i chowu bydła mlecznego. Piotrków Trybunalski, marzec 1999. Wyd IZ, Kraków - Piotrków Trybunalski, ss. 30, 1999

OSTROWSKI Romuald
Zasady użytkowania kukurydzy na kiszonkę. Prz. Hod., 8: 25-28, 1999

WALCZAK Jacek, WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej, DYRCZ Stanisław
Zasady żywienia i warunki środowiskowe dla loch z prosiętami utrzymywanych w kojcach podwójnych. Mat. szkol. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, ss. 31, 1999

WAWRZYŃCZAK Stefan, WAWRZYŃSKI Marek
Zasady żywienia krów zasuszonych. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 10-20, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Zastępują antybiotyki. Dz. Polski, 55(62): s. 45, 1999

KOSMALA Irena
Zastosowanie enzymów proteolitycznych do określania tempa degradacji białka pasz w żwaczu. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 111-124, 1999

RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz
Zastosowanie metody BLUP do szacowania wartości hodowlanej zwierząt ocenianych w SKURTCh. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 15, 1999

RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz
Zastosowanie metody BLUP do szacowania wartości hodowlanej zwierząt ocenianych w SKURTCh. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 15, 1999

RZEPECKI Rafał, KNAPIK Jan, KRUPIŃSKI Jędrzej
Zastosowanie metody duńskiej w stacjonarnej ocenie wartości hodowlanej tryków. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 275-281, 1999

WCISŁO Henryk, ANDERS Elżbieta, MAY-SADOWSKA Anna
Zastosowanie mleczanu sodu w przetworach z mięsa drobiowego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 46, 1999

SZYDŁOWSKI Maciej, MODLIŃSKI Krzysztof, DOBEK Anita, CYWA-BENKO Katarzyna, SZWACZKOWSKI Tomasz
Zastosowanie nowoczesnej genetyki w produkcji zwierzęcej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 40: 183-184, 1999

KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, SŁOTA Ewa, BUGNO Monika, DANIELAK-CZECH Barbara, REJDUCH Barbara
Zastosowanie systemu Multiscan do oceny polimorfizmu chromosomów. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 9-20, 1999

WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz
Zastosowanie telemetrycznego pomiaru parametrów biofizycznych w ocenie reakcji świń na warunki utrzymania. Mat. V międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska. Warszawa, 28-29.09.1999. Wyd. IBMER, Warszawa, 89-97, 1999

URBAŃCZYK Jerzy
Zioła i ich wyciągi jako zamienniki antybiotyków w paszy dla świń. Inf. Pasz., 11(47): 8-14, 1999

URBAŃCZYK Jerzy
Zioła i ich wyciągi jako zamienniki antybiotyków w paszy dla świń. Trzoda Chl., 10: 58-62, 1999

GAWĘCKA Krystyna
Zmęczenie klatkowe niosek. Pol. Drob., 9: 7-8, 1999

MROCZKOWSKI Sławomir, PIWCZYŃSKI Dariusz, KORMAN Kazimierz
Zmienność cech mlecznych dojonych owiec merynosowych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 164-165, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Zmysł węchu i smaku u świń. Trzoda Chl., 37(10): 52-54, 1999

WĘŻYK Stanisław
Znaczenie chowu drobiu. W: Chów drobiu. OWH Oficyna Wydawnicza "HOŻA", Warszawa, 7-10, 1999

RÓŻYCKI Marian
Znaczenie linii 990 w programach hybrydyzacji świń w Polsce. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 11-23, 1999

OKULARCZYK Stanisława, SZUMIEC Anna
Zrównoważony rozwój produkcji zwierzęcej w aspekcie wartości ekonomicznej środowiska naturalnego w Polsce z uwzględnieniem nowych technologii. Mat. konf. nauk., IBMER, Warszawa, 28-29.09.1999, ss. 9, 1999

WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz
Zróżnicowanie behawioralnego rytmu okołodobowego rosnących świń w zależności od systemu ich utrzymania. Mat. międz. sesji nauk. PTNW: Etologia w chowie zwierząt gospodarskich i geopatyczne uwarunkowanie ich zdrowia, wydajności i rozrodczości. Poznań, 6-7.09.1999, 35-37, 1999

JANIK Andrzej, KIEĆ Wojciech, BOJCZUK Barbara
Zróżnicowanie białek krwi u owiec białych alpejskich (WAS). Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: s. 371, 1999

ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej
Zróżnicowanie cech biometrycznych karpi (Cyprinus carpio, L.) z terenu południowej Polski, w zależności od systemu utrzymania i typu ułuszczenia ryb. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 50, 1999

KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej Adam
Zużycie pasz, ich wartość pokarmowa oraz efektywność produkcyjna i ekonomiczna w stadzie owiec ukierunkowanym na produkcję jagniąt. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 331-333, 1999

OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian
Związek między wartością tuczną i mięsną a przydatnością rozpłodową loch linii 990. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 54, 1999

CZARNECKI Roman, OWSIANNY Jacek, RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara
Związek między wielkością jąder młodych knurów a ich wartością tuczną i mięsną. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 81, 1999

GORNOWICZ Ewa
Źródło wapnia w mieszance paszowej a jakość skorupy jaj. Donies. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 45: 527-528, 1999

PASIERBSKI Zdzisław
Żywienie a skład chemiczny mleka. Now. Rol., 7: 15-16, 1999

RACHWAŁ Alina
Żywienie drobiu a jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. Hod. Drobiu, 8: 39-43, 1999

BIELAŃSKI Paweł
Żywienie królików. Mat. semin.: Chów i hodowla królików w sektorze drobnotowarowym. ZZD IZ Chorzelów, marzec 1999. Wyd. IZ Balice, 23-29, 1999

ZYZAK Wacław
Żywienie krów mlecznych w oparciu o pasze produkowane w gospodarstwie. Mat. semin.: Efektywna produkcja zwierzęca w oparciu o pasze produkowane w gospodarstwie. ODR Piotrowice, 14-26, 1999

WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej
Żywienie krów mlecznych z wykorzystaniem mieszanek pełnodawkowych (w okresie laktacji). Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji bydła mlecznego. ZD IZ Mełno, Sp. z o.o., 14.12.1999. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 3-9, 1999

ZOŃ Andrzej
Żywienie lisów polarnych w okresie laktacji i odchowu szczeniąt (maj - 15 lipiec). Hod. Zwierz. Futerk., 1(3): 11-13, 1999

URBAŃCZYK Jerzy
Żywienie świń z uwzględnieniem ich genotypu. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 141-162, 1999

BAROWICZ Tadeusz
Żywność czy lekarstwo. Dz. Polski, 55(166): s. 36, 1999

Powrót do zestawień z roku 1999

<< Powrót do zestawień rocznych

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.