Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 16:48:33
Odwiedziło nas: 9172834 gości (dzisiaj: 1496, wczoraj: 1520)
Prace badawcze w 2007 roku

Temat 2232.1

"Opracowanie alternatywnych do antybiotyków dodatków paszowych w żywieniu prosiąt"

Autorzy: A. Janik, T. Barowicz, M. Pieszka

Opis

Celem badań było określenie wpływu probiotyku, probiotyku wraz z oligosacharydem mannanu BioMos oraz dwóch pierwszych czynników wraz z zakwaszaczem / ziołami na odchów prosiąt do 42 dnia życia oraz ocena czy te dodatki mogą stanowić alternatywę dla żywienia prosiąt bez antybiotyków. Podanie prosiętom samego probiotyku w 1 i 7 dniu po urodzeniu oraz probiotyku wraz z oligosacharydem mannanu BioMos (2 kg/t mieszanki) nie wpłynęło na poprawę wyników odchowu. Natomiast łączne użycie 3 dodatków paszowych - probiotyku wraz z oligosacharydem BioMos (2 kg/t) i zakwaszaczem Agro-Cid Formik (3 kg/t) wywarło porównywalny z antybiotykiem wpływ (różnica nieistotna) na przyrost dzienny, masę ciała oraz zmniejszenie liczby upadków prosiąt.

U osobników otrzymujących ten dodatek, schorzenia jelitowe występowały rzadziej, przebiegały łagodniej i trwały krócej niż w pozostałych grupach doświadczalnych. Łączne zastosowanie 3 dodatków w diecie prosiąt: oligosacharydu BioMos (2 kg/t) wraz preparatem ziołowym Fresta F Conc. (250 g/t) i probiotykiem oraz oligosacharydu BioMos (2 kg/t) wraz z zakwaszaczem Agro-Cid Formik (3 kg/t) i probiotykiem poprawiało nieistotnie w porównaniu do antybiotyku tempo wzrostu za cały okres odchowu, a wykorzystanie paszy od 26 do 42 dnia życia. Natomiast w całym okresie odchowu prosięta dostające w/w dodatki zużywały więcej paszy na 1 kg przyrostu przy jednoczesnym jej większym pobraniu. Dodatek probiotyku wraz z prebiotykiem i zakwaszaczem wpływał najkorzystniej na zdrowotność i ograniczenie śmiertelności prosiąt. Zastosowanie w dodatku kompleksowym oligosacharydu BioMos w ilości 4 kg /t mieszanki przy niezmienionej zawartości zakwaszacza/ziół pogarszało wyniki odchowu prosiąt. Uzyskane dane sugerują, że 2 kompleksowe dodatki paszowe: oligosacharyd BioMos (2 kg /t) + zakwaszacz (3 kg/t) + probiotyk (2 ml/szt.) oraz oligosacharyd BioMos (2 kg/t) + preparat ziołowy (250 g/t) + probiotyk (2 ml/szt.), mogłyby znaleźć praktyczne zastosowanie w odchowie prosiąt do 42 dnia życia.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.