Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 11:59:58
Odwiedziło nas: 9172472 gości (dzisiaj: 1134, wczoraj: 1520)
Prace badawcze w 2007 roku

Temat 2235.1

"Wartość pokarmowa i przydatność kiszonki z sorgo w żywieniu krów mlecznych"

Autorzy: B. Śliwiński, F. Brzóska

Opis

Celem badań polowych było określenie zdolności plonowania roślin sorgo i kukurydzy uprawianych w tych samych warunkach. Zamierzano określić i porównać wartość pokarmową sorgo i kukurydzy w poszczególnych fazach rozwojowych oraz udział w roślinach takich części, jak łodyga, liście, wiecha oraz kolby w przypadku kukurydzy.

Celem doświadczeń żywieniowych było określenie jakości fermentacyjnej i wartości pokarmowej kiszonek sporządzanych z roślin sorgo uprawianych w siewie czystym, jak i w uprawie pasowej z kukurydzą w stosunku 1:1 i porównanie ich z kiszonką z kukurydzy z siewu czystego.

Celem było również określenie efektywności stosowania kiszonki z sorgo (2006) i kiszonki z sorgo z kukurydzą (2007) w żywieniu krów, czyli wpływu ich spożycia na produkcję mleka, jego skład, jak i skład podstawowych parametrów metabolicznych krwi.

Celem praktycznym badań naukowych było poszukiwanie rośliny pastewnej dającej podobny lub wyższy plon suchej masy z 1 ha w porównaniu do uprawy kukurydzy oraz określenie jej przydatności w żywieniu krów mlecznych o przeciętnej wydajności 6,5-7,5 tys. kg mleka/laktację.

Celem ekonomicznym było poszukiwanie pastewnej rośliny alternatywnej dla ferm mlecznych w rejonach o małej ilości opadów, zbyt małej dla uzyskania plonu kukurydzy na poziomie 10-12 ton suchej masy/ha, co odpowiada 30-36 tonom zielonki, szczególnie w latach o ekstremalnie niskich opadach atmosferycznych w okresie maja, czerwca i lipca.

Badania prowadzone były przez dwa lata. W pierwszym roku sorgo zasiano oddzielnie na sąsiadujących polach. W drugim roku zasiane zostały na przemian po 4 rzędy sorgo i kukurydzy, zbierane po 2 rzędy każdej rośliny razem i kiszone ze sobą. Na sąsiadującym polu każdorazowo uprawiano kukurydzę na kiszonkę dla grupy kontrolnej. Wykonane zostały szczegółowe badania składu chemicznego roślin w okresie wzrostu i dojrzewania.

Krowy otrzymujące TMR z udziałem kiszonki sorgo z kukurydzą pobierały średnio o 1,4 kg więcej pasz objętościowych oraz łącznie o 0,7 kg więcej pasz treściwych. Produkowały o 1,3 kg mniej mleka niż krowy otrzymujące wyłącznie kiszonkę z kukurydzy zawartą w paszy TMR. Pobranie suchej masy TMR wynosiło 16,20 kg dla grupy żywionej kiszonką z sorgo i kukurydzy oraz 17,30 kg dla grupy żywionej kiszonką z sorgo. Rodzaj stosowanej diety nie miał wpływu na skład mleka oraz parametry osocza krwi. Zaobserwowano mniejszą średnią kwasowość mleka oraz krótszy czas krzepnięcia mleka od krów otrzymujących kiszonkę z sorgo i kukurydzy.

Reasumując należy stwierdzić, że kiszonki z sorgo uprawianego w siewie czystym i w mieszaninie z kukurydzą ze względu na niższą koncentrację suchej masy i skrobi charakteryzowały się niższą zawartością energii. Jakkolwiek były pobierane przez krowy o potencjalnej produkcyjności 6,5-7,5 tys. kg mleka/laktację w bezwzględnych większych ilościach, to pobranie suchej masy w TMR zawierających sorgo było wyższe. Wyższe pobranie mieszanki paszowej nie rekompensowało niższego pobrania energii w kiszonce, co spowodowało nieznaczne obniżenie wydajności mlecznej. Sorgo uprawiane w siewie czystym i w mieszaninie z kukurydzą podawane krowom nie powodowało istotnych zmian składu mleka i ilości składników mleka produkowanych w cyklach dobowych. Nie powodowało również zmian głównych metabolitów oznaczanych w osoczu krwi.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.