Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: czwartek, 13 grudnia 2018 19:22:42
Odwiedziło nas: 9167874 gości (dzisiaj: 2043, wczoraj: 1401)
Prace badawcze w 2007 roku

Temat 2237.5

"Wpływ poziomu żywienia krów w okresie zasuszenia i wczesnej laktacji oraz źródła energii i donorów grup metylowych na produkcyjność, skład mleka i wskaźniki rozrodu"

Autorzy: J. Strzetelski, S. Osięgłowski, Z. Kowalski, F. Borowiec, J. Kowalczyk

Opis

Celem badań było określenie, czy w porównaniu do zaleceń norm IZ-INRA, zwiększony poziom żywienia krów w wybranych tygodniach okresu około porodowego i w 1 tygodniu laktacji oraz wydłużony do 6 tygodni okres skarmiania paszy treściwej przed wycieleniem będą miały korzystny wpływ na bilans energetyczny w okresie około porodowym, profil metabolitów krwi, produkcyjność, skład mleka i wskaźniki rozrodu oraz czy rodzaj skrobi (jęczmień, kukurydza) będzie miał zróżnicowany wpływ na bilans energetyczny w okresie okołoporodowym i produkcyjność krów w czasie laktacji. Ponadto określenie w jakim stopniu zróżnicowany dodatek chronionej metioniny, jako donora grup metylowych do dawek pokarmowych skarmianych w okresie okołoporodowym, wpłynie na pokrycie potrzeb energetycznych krów, zależnie od źródła skrobi w mieszance treściwej.

Uzyskane wyniki sugerują, że zasadniczy wpływ na deficyt energii i białka, koncentrację metabolitów w surowicy krwi w okresie około porodowym i produkcyjność krów w czasie laktacji ma PŻ w -1. i +1. tygodniu od dnia porodu, natomiast wydłużenie okresu skarmiania paszy treściwej od 6. tygodnia przed wycieleniem jest dodatkowym czynnikiem polepszającym badane w doświadczeniu wskaźniki. Zastąpienie w mieszance treściwej ziarna jęczmienia kukurydzą przy skarmianiu prawidłowo zbilansowanych dawkach pokarmowych pokrywających zapotrzebowanie mikroorganizmów żwacza i tkanek przeżuwacza, nie zmniejszyło deficytu energetycznego krów w okresie około porodowym. Nie stwierdzono wpływu dodatku chronionej metioniny na wydajność i skład mleka, efektywność produkcji mleka, profil metaboliczny krów, ich masę ciała i kondycję oraz wskaźniki rozrodu. Stwierdzono jedynie pozytywny wpływ Met na pobranie paszy przed wycieleniem (P<0.01) i na stężenie glukozy w surowicy krwi u krów w tym okresie oraz w 1-2 dniu po porodzie (P<0,03 i P<0,01). Nie stwierdzono wpływu źródła skrobi na badane wskaźniki produkcyjne i metaboliczne krów. Ze względu na brak jakiejkolwiek istotnej interakcji pomiędzy dodatkiem Smartaminy a źródłem skrobi, wyniki niniejszego doświadczenia nie pozwalają na przyjęcie hipotezy badawczej zakładającej, że skarmianie zwiększonej ilości skrobi trawionej jelitowo wraz z chronioną metioniną może z jednej strony ograniczać niedobór energii i uwalnianie rezerw, a z drugiej, poprzez ewentualne zwiększenie syntezy VLDL, zmniejszać lipidozę wątroby.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.